Page 1

INDUSTRIDAG Traineeprogrammet är världens möjlighet

Läs även om den tidigare yrkesofficeren som hyllar hjältarna inom industrin och en man som bygger bilar som tar sig 288 kilometer på en liter bränsle. Välkommen till Industridag Östergötland! Initiativet som skapar samverkan mellan skolan och industri- och teknikföretagen i regionen.

20 15


Vi på Rimaster behöver unga killar och tjejer som vill jobba i teknikens framkant för att säkra vår tillväxt.

Ö

ST

D

Tomas Stålnert, VD Rimaster

ERG TLAN Ö


Industridag i Östergötland

– för tillväxt och sysselsättning

Industrin betyder oerhört mycket för vårt välstånd och för jobben i Östergötland. Ungefär en tredjedel av Östergötlands befolkning har sin försörjning direkt från industrin. Många av våra industriföretag har världen som arbetsfält, de levererar produkter till olika delar av världen, produktionen kan både vara här såväl som någonstans utanför Sverige. Andra har kanske Sverige som marknad eller är underleverantörer till något av Östergötlands större företag. Hur framtiden ser ut för dessa företag beror på många faktorer. En av de absolut viktigaste är att hitta medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet. Bilden av hur det är att arbeta i industrin är många gånger missvisande, vilket påverkar ungdomars utbildnings- och yrkesval. För att ändra den behöver ungdomarna få se att industrin är en spännande framtidsbransch, som kan erbjuda många intressanta arbetsuppgifter och personlig utveckling för dem som arbetar där. Vill man, kan man från arbetet i t.ex. Väderstad eller Finspång ha kontakt med världen långt utanför våra gränser. Det är precis därför vi arrangerar Industridag Östergötland, ett initiativ taget från min sida. Syftet är att genom samverkan attrahera framtida medarbetare till våra industri- och teknikföretag för att möjliggöra tillväxt.

Industridag finansieras av många industri- och teknikföretag, av länets alla kommuner, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, Linköpings universitet, IF Metall och Unionen. Vi som samarbetar vet att om vi kan öka samverkan mellan skola och industri- och teknikföretag blir alla vinnare. Det finns redan idag många goda exempel på hur skolor och företag samverkar. Exempel på hur vi tillsammans jobbar ihop för ungdomarnas och företagens bästa. Vi vill bygga vidare på detta och ta tillvara det fantastiska engagemang som finns. Den 23 september går Industridag Östergötland av stapeln runt om i länet och inte minst i industrikommunen Åtvidaberg. Det blir en spännande dag med studiebesök hos nio olika företag runt om i länet under förmiddagen och en eftermiddag fylld med inspiration och konkreta diskussioner. Denna dag är dessutom startblocket för fler aktiviteter under hösten och början av 2016. Den svenska industrin är viktigare än någonsin och därför måste vi arbeta tillsammans för att locka framtidens medarbetare till branschen. Elisabeth Nilsson landshövding

3


Vikten av förebilder Jag har det stora nöjet att vara projektledare för initiativet Industridag Östergötland. Genom det uppdraget har jag haft förmånen att träffa många människor, t.ex. fru Landshövding, skolchefer, högt uppsatta kommunala tjänstemän, VD:ar och personalchefer. Det är starka personer som är vana att stå i centrum och som många gånger är fantastiska talare.

Vi måste alla hjälpas åt att levandegöra betydligt fler yrken än vad ungdomarna känner till idag. Fler som t.ex. Marcus Levin, hållfasthetsingenjör på Toyota Material Handling, behöver ges utrymme att berätta om sina spännande arbetsuppgifter. Fler som t.ex. Jenny Harrysson, NC-operatör på Saab, behöver få berätta om varför hennes jobb är så kul.

Starkast intryck gör dock de personer som vågar berätta sina historier, göra reflektioner kring sina tidigare framtidsval och inte minst dela med sig av hur de resonerade när de valde framtida yrkesbana. Att göra detta kräver mod. För att göra detta måste man dessutom våga se sig själv som förebild.

Genom Industridag Östergötland hoppas vi ge skolan tillfälle att knyta många nya kontakter med regionens företag. Men inte minst vill vi skapa minnen av unga medarbetare som brinner för sina arbetsuppgifter hos er skolledare, rektorer, SYV:are och politiker. Det är inte så att industri- och teknikföretagen saknar förebilder, vi behöver bara bli bättre på att lyfta fram dem.

Det främsta syftet med Industridag är att skapa bättre förutsättningar för våra unga att göra mer medvetna framtidskval. Vi vill förstärka samverkan mellan skolan och regionens industri- och teknikföretag för att fler ungdomar ska veta vad de väljer mellan när de gör sina utbildningsval. Vi tror att det är när unga tjejer och killar med egna ord berättar om sina funderingar på karriärval, nuvarande arbetsuppgifter och när de beskriver sin vardag som yrken blir levande, förståeliga och inte minst attraktiva för våra ungdomar.

Elin Hultman projektledare, Industridag Östergötland


Traineeprogrammet

är världens möjlighet Text: Joakim Hedström


Felicia Lai Jakobsson har alltid varit intresserad av teknik. Mekano och lego lockade mer än vad barbiedockorna gjorde. I dag är hon 25 år och delprojektledare för teknologiöverföringen vid miljardaffären mellan Saab och Brasilien. Många affärsrelationer avslutas när produkt och pengar har bytt ägare. För Saabs affärsområde Aeronautics, där Felicia Lai Jakobsson är industrialiseringsledare, gäller inte det. När Saab har sålt ett Gripen-flygplan börjar hennes fleråriga jobb med teknologiöverföringen. Teknologiöverföring handlar om att utbilda kunderna i hur de ska underhålla och utveckla produkterna de har köpt. Till exempel ska Saab under hösten utbilda ingenjörer från den brasilianska flygplanstillverkaren Embraer. Det är det första steget i den kommande flygtekniköverföringen från Sverige till Brasilien. ”Mitt jobb handlar till stor del om ledarskapsfrågor”, säger hon. ”Jag jobbar bland annat med att ta reda på hur vi ska organisera oss på bästa sätt så att kunderna får ut så mycket som möjligt under de månader eller år som de är hos oss.” Felicia Lai Jakobsson gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet för att få en bred grund att stå på. Där kunde hon också läsa fler språk, något hon visste skulle ge henne fördelar senare i livet. ”Därefter läste jag maskinteknik på Tekniska Högskolan i Jönköping. Under ett halvår var jag utbytesstudent på Hochschule Esslingen utanför Stuttgart. Jag hade läst lite tyska i skolan, men det är mycket roligare att lära sig ett språk på plats. Det blir en helt annan sak än att sitta i skolbänken. Med språket kommer det också så mycket mer, som kultur och mat. Du lär dig hur andra människor lever.” Det mångkulturella var en av anledningarna till att

det blev Saab. Hon menar att de traineeprogram som många större företag har är världens möjlighet att lära sig nya saker och träffa människor. ”Syftet med ett traineeprogram är att vi nyanställda ska få en så omfattande överblick som möjligt av företaget. Att vi ska bygga upp ett nätverk inför att vi kommer ut i verkligheten. Varje år har Saab olika inriktningar på programmet och i år var det ledarskap.” Samtidigt som Felicia fick nio andra nyanställda samma introduktionspaket av utbildningar, studiebesök och möten med intressanta personer. Det var en blandning av jurister, ekonomer, projektledare och ingenjörer som tillsammans under nästan fjorton månader gick Saabs traineeprogram. Hon säger att det var nyttigt att få insikter från olika synvinklar, att få besöka arbetsplatser och träffa många intressanta människor. Felicia säger att vägen framåt aldrig kommer att vara spikrak. Det blir inte alltid som du vill, menar hon, men det blir alltid bra ändå. Det gäller bara att hitta ett annat sätt att göra saker på nästa gång. Du behöver också vara öppen för att ge och ta emot feedback. Och inte minst att se all återkoppling som en chans att utvecklas. ”Mitt bästa råd till andra är att vara sig själv och att göra sitt bästa. Det lönar sig alltid. Det går att lära sig någonting av alla du möter. Du vet aldrig var du kommer att träffa dem igen eller vem som kan hjälpa dig framöver. Ännu viktigare är det att se till att du har roligt, på riktigt. Du kan aldrig låtsas att saker är roliga. Om du är intresserad av någonting kommer det att fungera och hålla på riktigt.”

7


Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag, med innovativa och effektiva tekniska lösningar som signum. Vi bidrar till ett säkrare samhälle tack vare våra världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och civil säkerhet. Den breda produktportföljen utvecklas och anpassas hela tiden och spänner idag från flygstridssystem, radar- och vapensystem till civila övervakningssystem för bland annat hamnar och flygplatser. Vårt erbjudande sträcker sig över en mängd olika samhällsfunktioner och möter ett stort antal olika säkerhetsbehov. Våra mest kända produkter är förmodligen stridsflygplanet Gripen och ubåtar. Saabs framgång vilar på de många innovativa och kreativa människor som har valt att arbeta hos oss. Bara på Saab i Linköping är vi fler än 5 000 personer, vilket gör oss till en av de största arbetsgivarna i regionen. De allra flesta av våra medarbetare har en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning i grunden

och vi kommer även i framtiden att ha ett rekryteringsbehov av människor med den typen av kompetens. För oss är det avgörande att unga i dag lockas av teknik och naturvetenskap och i förlängningen till industri- och teknikföretag. Det är viktigt inte bara för oss, utan för hela Sveriges konkurrenskraft. Det är därför vi har valt att engagera oss i Industridag Östergötland. Industridag ger oss ökad kunskap om skolans utmaningar, samtidigt som vi får en chans att berätta om våra. En nyckel för ökad samverkan är förståelsen för varandras behov. När vi hittar områden där behoven möts så kan det leda till samverkan som gynnar båda parter – på riktigt. Långsiktighet och tydlig struktur är andra viktiga faktorer. Repeterbara insatser med förutbestämda intervall skapar lugn och stabilitet både hos företagen och i skolan.


Toyota

Material Handling

Toyota Material Handling Europe hjälper företag över hela Europa att möta dagens materialhanteringsutmaningar genom ett komplett utbud av Toyotas motviktstruckar, BT:s lagertruckar samt tillhörande tjänster och lösningar. Toyota är verksamt i över 30 länder i Europa med huvudkontoret i Mjölby. Verksamheten i Mjölby är beroende av kompetens inom alla områden och vi ser ofta en utmaning i att, som stort internationellt företag utanför storstadsområdena, hitta rätt kompetens både vad gäller produktionspersonal och ingenjörer. Genom Industridag ser Toyota Material Handling en möjlighet att visa upp och sprida kunskap kring hur ett modernt industriföretag fungerar. I förlängningen hoppas vi från Toyota Material Handling att detta ska leda till att fler elever väljer Industriprogram eller naturvetenskaplig gymnasieutbildning och så småningom kanske kommer tillbaka till oss för att jobba. Vi ser också Industridag som ett sätt för oss att

tillsammans visa för skolvärlden varför det är så viktigt med utbildning för industrin och att de ungdomar vi utbildar på t.ex. Industriprogrammet och svetsutbildningar, verkligen behövs inom industrin runt om i länet. Toyota Material Handling vill gärna samarbeta med fler skolor och träffa fler ungdomar som är nyfikna på oss och på att arbeta inom industrin. Vi tror att Industridag genom sitt fokus på att gå ut och med egna ögon se industriverksamheten, har goda förutsättningar att bidra till detta. Vi tror också att vi som arbetsgivare måste vara aktiva i vårt eget närområde och aktivt verka för att vi utbildar rätt kompetens för framtiden. Industridag är ett forum som bidrar till det arbetet. Vi välkomnar besökare från skolor och andra utbildningssamordnare även när det inte är projekt Industridag som är arrangör. Vi tror att ett öppet och kontinuerligt kunskapsutbyte är nödvändigt för den framtida kompetensförsörjningen.

9


Jag ville gรถra nรฅgot

utรถver det vanliga Text: Joakim Hedstrรถm


När Marcus Levin gick i nian hade han bara ett framtidsspår. Han ville göra praktiska saker som att svetsa. Att han senare skulle bli civilingenjör, bygga två egna bilar – varav en kan ta sig 288 kilometer på en liter bränsle – var ingenting han hade planerat. Marcus Levin är inne på sin sjunde vecka som fast anställd på Toyota BT Handling i Mjölby. Han utför hållfastighetsprover på de mekaniska delarna i alla truckar. Det är hans jobb att se till så att produkterna gör vad de ska och ingenting annat, och att truckarna och Toyota lever upp till de höga förväntningarna.

läsa ritningar och hitta sponsorer som kunde betala för allt material.

”När jag skulle söka till gymnasiet valde jag bara industriprogrammet. Med mina höga betyg tyckte studievägledaren att det var ett misstag, men det var vad jag ville. Nu i efterhand är jag glad att jag valde något praktiskt. Jag hade aldrig fått samma kunskap eller lärt mig hur man tillverkar saker om jag hade gått teknisk linje eller natur.”

Han säger att projektarbetet var en rejäl satsning som kunde ha gått hur som helst. Då visste han inte att han under civilingenjörsutbildningen några år senare skulle lägga tio gånger så mycket tid på att bygga ytterligare en bil. Marcus och åtta andra studenter ägnade tusen timmar var åt att bygga en egen bil från grunden.

Marcus är 26 år men har en självsäkerhet och ödmjukhet som gör att han verkar betydligt äldre.

”Projektet var en sökbar kurs som gick parallellt med de vanliga studierna, men vi la väldigt mycket mer tid än vad kursen krävde. Klockan åtta på morgonen var vi på skolan och sedan kom vi hem från verkstaden vid ett eller två på natten. Vi jobbade även på helgerna med bilen. Den skulle bli så bra det bara gick.”

Han berättar hur det efter gymnasiet blev ett hopp från det praktiska till det mer teoretiska och viljan att konstruera saker själv. Han läste ett tekniskt basår i Luleå. Det gav honom en garanterad plats på civilingenjörsutbildningen med inriktningen maskinkonstruktion. ”Det som driver mig är att försöka pressa mig själv för att se hur bra jag kan göra saker. Jag vill göra saker utöver det vanliga. Det var väl därför som jag och en kompis valde ett helt annat projektarbete än att svetsa en ljusstake i slutet av gymnasiet.” Projektet blev att bygga en sportbil på hundra timmar. En egen sportbil, från grunden. Han erkänner att det var många som ansåg att de hade tagit sig vatten över huvudet. Själv beskriver han projektet som lärorikt. Bilen slutade halvfärdig, men det var mindre viktigt. Han hade lärt sig att projektleda,

”Jag ville ta språnget och verkligen göra någonting stort. Att kolla hur mycket jag kunde göra själv. Det var där någonstans jag kände att jag ville bli mer som en ingenjör.”

Bilen de skapade, Baldos III, blev nästan perfekt. De tävlade med den i Shell Eco-marathon, där utmaningen är att köra så långt som möjligt på energin motsvarande en liter bensin. Baldos III tog sig 288 kilometer och gav dem en andraplats i etanolklassen. Från ingenting hade de nio studenterna lyckats skapa en av Europas mest bränsleeffektiva bilar och vunnit 2 300 euro. ”Det bästa tipset jag kan ge någon annan är att göra det man tycker är kul och intressant. Då kan man gå hur långt som helst. Lyssna till magkänslan. Du kan alltid ändra dig senare och plugga någonting annat istället.”

11


Siemens

Industrial Turbomachinery

Här på Siemens i Finspång bidrar vi till att lösa framtidens energi- och klimatfrågor. Utmaningen är att möta människors och samhällens behov av elektricitet på ett hållbart sätt. Vi gör det genom att utveckla och tillverka gasturbiner med unika lösningar för kunder över hela världen. Hos oss möter en lång industriell tradition framkanten av dagens utvecklings- och tillverkningsmetoder. Vi behöver kompetensen hos dem som vill jobba inom industrin. Under vårt tak ryms hela kedjan från utveckling och konstruktion till produktion, montage, marknadsföring, försäljning, projektledning, inköp, ekonomi, administration, logistik, installation, driftsättning av turbinerna och slutligen service och underhåll. Idag är vi ca 2 800 anställda, varav ca hälften är ingenjörer – många med unik spetskompetens inom flera tekniska områden såsom materialteknik, termodynamik, hållfasthet m.m.

Samverkan mellan industrin och skolorna är en framgångsfaktor för Sverige. Vi vet det genom vårt delägarskap i Curt Nicolin gymnasiet och vill gärna genom Industridag Östergötland visa mer av vad industrin och vårt företag är och kanske hitta fler möjligheter till god samverkan.


Alla driftsättare är självsäkra människor Text: Joakim Hedström

Det är långt ifrån alla unga människor som gör sin arbetspraktik på en gasturbin i Egypten. För Alexander Larsson var yrkesvalet självklart. Han visste att han skulle få åka jorden runt och komma ut på äventyr om han valde Siemens. Alexander Larssons karriär som driftsättare började redan när han var liten. Hans pappa var driftsättare på Siemens och åkte världen runt för att starta upp de gasturbiner kunderna hade köpt. En driftsättare testar alla system, startar upp turbinen och ser till att den synkar mot elnät och kompressorer. För att klara av jobbet behöver du ha kunskap om allt från styrsystem och elektronik till övervakningssystem och larmfunktioner. ”Förutom resorna har den största fördelen med jobbet varit den personliga utvecklingen och ansvaret”, säger Alexander. Efter tre år som driftsättare behövde han däremot mer struktur i vardagen. Normala arbetstider på en enda arbetsplats. Därför sökte han och fick en tjänst som gruppchef och har nu personalansvar för 18 driftsättare. Möjligheterna att byta jobb och inriktning inom företaget var någonting som lockade redan innan han började sin anställning. ”Vad jag kan ge för tips till någon annan? Om de väljer att jobba med teknik i någon form så har de jobb säkrade i framtiden. Ny teknik driver utvecklingen framåt, och vi kommer alltid behöva människor som hjälper oss att ta fram den nya tekniken.”

Jag ville veta varför jag skulle göra saker Text: Joakim Hedström

När hon var liten ville hon bli veterinär. I dag jobbar Emma Bergmar som projektledare för logistikutvecklingsprojekt på Siemens i Finspång. Och hon trivs väldigt bra på det företag hon inte trodde skulle vara någonting för henne. ”Jag trodde aldrig att jag skulle återvända hem. Det var inte förrän kompisarna på utbildningen i Linköping började fråga ut mig om Siemens som tankarna vände. De ville veta om jag hade några kontakter på insidan efter mina tidigare sommarjobb, och hur det var att jobba där. Det var då jag insåg att företaget är en attraktiv arbetsgivare med många möjligheter.” Emma säger att det sällan finns en rak väg när det gäller studier och jobb. Allt handlar om tillfällen. ”Jag lever efter mottot att om det dyker upp något som verkar roligt och intressant så kör jag på det. Sedan får jag lära mig hur det funkar på vägen. Det känns som en trygghet att jag vågar prova nya saker och lära mig under tiden jag gör dem.”

Läs hela intervjuerna med Emma och Alexander på industridag.se

13


Hos oss samarbetar 100 olika yrken – framtidens jobbmöjligheter finns inom industrin!

Ö

ST

D

Helena Ljung, HR-manager BillerudKorsnäs Skärblacka

ERG TLAN Ö


Partnertech

För oss på Partnertech är samarbetet mellan kommun, skola och näringsliv en nödvändighet för att Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft och därmed allas vår välfärd. Vi vill visa upp den verkliga sidan av industrin för att våra ungdomar ska kunna göra medvetna beslut om sin framtid. Partnertech jobbar idag aktivt och i nära samarbete med både Teknikcollege Östergötland, Linköpings Universitetet och Åtvidabergs kommun. Industridag Östergötland är ett viktigt forum och nätverk för att över tid förändra och uppnå våra gemensamma mål.

Vi strävar efter en bredd och söker aktivt efter kunniga och drivna ungdomar som är villiga att lära sig och utvecklas – duktiga tekniker inom mekatronik med en bred problemlösande och social kompetens är i det närmaste garanterade jobb hos oss. I Åtvidaberg jobbar idag 220 personer och inom vår koncern jobbar över 3 000 medarbetare i 10 länder på 3 kontinenter. Utvecklingsmöjligheterna för den som väljer en framtid inom industrin vet inga gränser!

Till Partnertech vänder sig kunder med världens tuffaste krav på kvalitet, effektivitet och servicegrad. Vi utvecklar och tillverkar ett brett spann av produkter inom olika marknadsområden, däribland medicintekniska produkter som räddar liv världen över. Till det behöver vi kompetenta, drivna och kvalitetsmedvetna medarbetare. Våra anställda har en bred bakgrund och vi behöver kunnigt folk inom många olika områden.

15


Skola och arbetsliv i framtiden kräver flexibilitet, förändringsbenägenhet, mångfald och förmågan att utvecklas i takt med omvärlden.

Ö

ST

D

Lena Tuffin, arbetslivskoordinator Linköpings kommun

ERG TLAN Ö


Att lyckas tillsammans

gör det värt det Text: Joakim Hedström

Joacim Harrby bytte karriären som yrkesmilitär mot rollen som produktionschef. Han säger att det finns en enorm skillnad. Tidigare fanns det gott om tid för att öva, reflektera och utvärdera varandra. Nu gäller det att leverera skarpa produkter hela tiden. I slutet av 90-talet åkte Joacim Harrby till mönstringen. Han hade ett krav – att få göra femton månaders värnplikt, ett halvår mer än det som lagen krävde. Han säger att det berodde på att han är den yngsta av tre bröder och inte ville vara sämre. Det slutade med att han blev kvar inom försvarsmakten och började jobba som yrkesmilitär. Vi hoppar fram i tiden till oktober 2013. Joacim är kvar inom försvaret men känner allt mer att utvecklingsmöjligheterna finns på andra platser än Kvarn. Det är där han har jobbet, familjen och ett tredje barn på väg. För att få nya utmaningar behöver han flytta till Skövde, Stockholm eller utomlands. Han bestämmer sig för att leta utmaningar utanför försvarsmakten. Istället för att få hjälp med sitt cv får han frågan om han inte vill komma ner till Partnertech i Åtvidaberg på en jobbintervju. De är kontraktstillverkare och producerar allt från plastskåp, kretskort och myntväxlare till avancerade hjärtkompressionsmaskiner. Nu behöver de en produktionsledare. ”Jag stod plötsligt i ett vägskäl och kände mig svettig. Vad hade jag att vinna på att kasta bort en framgångsrik karriär inom försvarsmakten?”

Allt, visade det sig. Han tackade ja och blev senare befordrad till produktionschef. Joacim Harrby berättar att det finns så många hjältar inom industrin. ”Jag har blivit fyra år äldre på två år, och mycket mer ödmjuk. Det finns montörer som är 63 år och jobbar mer än man förväntar sig. Sedan har vi tjugoåriga kvinnor som på två dagar lär sig det som andra har behövt betydligt längre tid på sig för att förstå.” ”Det roliga med jobbet är dynamiken. Vi tillverkar inga standardprodukter. Våra kunder har en mängd olika produkter och det är en enorm skillnad på allt vi bygger. För att vi ska lyckas behöver jag kliva åt sidan och fortsätta växa i ledarskapet genom att leda andra. Jag behöver inte kunna alla detaljer. Mitt jobb är att se till att kollegorna, de som verkligen är experterna, har allt de behöver för att kunna göra sina jobb. Det är jakten på deras uppskattning för mig som chef som driver mig framåt.”

17


Industridag i sitt sammanhang Tankarna om en Industridag tog sin början redan 2012 vid ett möte mellan landshövding Elisabeth Nilsson och Saabs VD Håkan Buskhe. Sedan dess har Industridag skapat många olika typer av mötesplatser, alltifrån en vernissage för utställningen Jobbcirkus till en blinddate på slottet. Vi är många olika parter inblandade i projekt Industridag, och många är eldsjälar som har ett starkt engagemang för syftet och målet med projektet. Vi vill ge skolan möjlighet att se vidden av alla de spännande yrken som de moderna industri- och teknikföretagen rymmer. Vi gör det för att skapa en positiv, ljus och rättvisande bild av vår bransch för att därigenom öka ungdomars intresse att utbilda sig till de yrken som vi efterfrågar.

personer ur skolan att uppleva länets industri- och teknikföretag. Att lyfta fram medarbetare som får ge sina personliga betraktelser kommer att vara centralt även då. Vi tror nämligen att det bästa sättet för en ung person att öka sina kunskaper om arbetsmarknaden är att träffa just unga personer som lyckats ta klivet in på den. Då är det en bra början att skolan får träffa dessa personer för att knyta kontakter inför framtiden.

Redan i planeringsstadiet år 2012 var alla inblandade parter överens om att Industridag skulle vara ett återkommande event för att kunna skapa en långsiktig effekt. Likaså bestämdes tidigt att rikta projektet till den vuxna skolvärlden, till de som möter elevernas frågor varje dag och till de som påverkar skolans förutsättningar.

Det enda som Industridag Östergötland kan lova är att komma tillbaka. Redan nu siktar vi framåt och planerar för att hjälpa till att skapa en ny Jobbcirkus år 2016. Vi kommer att påminna om stafettpinnarna i början av 2016 genom att bjuda in till återsamling. Dessutom kommer vi självklart att skapa ett nytt program för Industridag 2017. Vad det ska innehålla står fortfarande skrivet i stjärnorna. En sak är dock säker; vi kommer att ta fram programmet tillsammans, i en nära samverkan mellan skolan och engagerade industri- och teknikföretag.

Inför Industridag Östergötland 2015 har vi skapat upplägget i nära samverkan med vår målgrupp. Datumen inför hösten 2015 är satta av kommunerna och vi har delat upp årets event i flera delar för att göra det möjligt för fler att komma. Årets huvudevent äger rum den 23/9. Nio studiebesök runt om i länet under förmiddagen och ett fullspäckat program under eftermiddagen. Vi vill nå konkreta resultat och gärna bygga vidare på det som redan görs. Att formulera stafettpinnar kommer att vara ett av momenten och tanken är att alla kan bidra med en liten del för att göra skillnad. Under hösten 2015 genomförs flera halvdagar spridda över Östergötland för att möjliggöra för fler

19


Läs fler spännande historier på

www.industridag.se

D

Ö

ST

ERG TLAN Ö

Industridag 2015  

Ett magasin utgivet i anslutning till Industridag i Östergötland 2015.

Industridag 2015  

Ett magasin utgivet i anslutning till Industridag i Östergötland 2015.

Advertisement