Issuu on Google+


Se deLe ga l eeAmmi ni s t r a t i va :Vi aBe na c o,167St r a daPr ov.Be di z z ol e Ca l va ge s e25081Be di z z ol e( BS) Te l .030. 6871580Fa x030. 6871879 Cod.Fi s c .P. I VA06212810961 Num.I s c r i z i oneRe g.I mpr e s e :06212810961-Nume r oREA:BS500209 Ema i l :i nf o@i ndus t r i a l gomme gr oup. i tPEC:i ndus t r i a l gomme gr oup@pe c . i tSi t o:www. i ndus t r i a l gomme gr oup. i t


Catalogo BKT 2012