Page 1

INDUSTRIAL DESIGN CENTER


INDUSTRIAL DESIGN CENTER

kennis en expertise-centrum INDUSTRIAL DESIGN ID-EXPERTISE

ID-COMMUNICATIE

Dankzij de directe link met de opleidingen Bachelor en Master Industrieel (Product) Ontwerpen van HOWEST - departement PIH kan Industrial Design Center zich beroepen op een uitgebreide expertise omtrent productontwikkeling. Als kennisorganisatie op dit gebied zijn we dan ook constant op zoek om deze expertise aan de praktische werkelijkheid te toetsen. Om deze aanwezige kennis verder te voeden worden binnen het Industrial Design Center verschillende vraaggedreven onderzoeksprojecten uitgevoerd en binnen een aantal basispijlers ondergebracht.

Oud-studenten en sympathisanten van de opleiding krijgen via Industrial Design Center de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van events, lezingen, studiereizen, vacatures… het creëert een interactief platform waar hoogtepunten worden voorgesteld en waar dialoog omtrent productontwikkeling wordt aangespoord.

ID-FACILITEITEN

Het Industrial Design Center heeft een verscheidenheid aan kostbare apparatuur ter beschikking en biedt de bedrijfs- wereld de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken gecombineerd met onze ondersteunende dienstverlening. Daarnaast kan Industrial Design Center een beroep doen op een uitgebreid netwerk van expertise actoren.

Contact Ronald Bastiaens Frederik D’hulster

www.industrialdesigncenter.be info@industrialdesigncenter.be

ID-ACTIVITEIT

Industrial Design Center stimuleert vanuit een nauwe en constante samenwerking met de opleidingen Bachelor en Master Industrieel (Product) Ontwerpen een bewustzijn voor productont-wikkeling d.m.v. dienstverlening vanuit de aanwezig expertisepijlers, expertiseopbouw en organisatie van activiteiten, telkens vanuit een concreet en tastbaar productontwikkelingsstandpunt.

ID-OPLEIDING

In zeer nauwe samenwerking met, en ingebed in de opleidingen Bachelor en Master Industrieel (Product) Ontwerpen legt het Industrial Design Center de brug tussen het onderwijs en de praktijk in het bedrijfsleven. Via deze unieke brug wordt kennis en ervaring uitgewisseld en wordt op beide niveaus een hoger kwaliteitsniveau bereikt.


PROTOLAB PROTOLAB PROTOLAB

ProtoTypes als schakel in het ontwerpproces VRAAGGEDREVEN ONDERZOEK

Dienstverlening

ProtoLab profileert zich vanuit het Industrial Design Center en dicht bij de opleidingen Bachelor en Master Industrieel (Product)Ontwerpen van HOWEST – departement PIH, rond onderzoek en dienstverlening in het domein van ‘Protoyping & Rapid Manufacturing‘. Binnen deze innovatieve technologieën vinden vier HOWEST opleidingen hun gemeenschappelijke raakvlakken. In ProtoLab worden toepassingen onderzocht in vakgebieden architectuur, ergotherapie, productontwerpen en digital arts. Elk van deze vakdomeinen kent zijn eigen toepassingsgebieden, onderzoeksvragen en industrieel netwerk. Centraal in ProtoLab staan een rapid prototyping technologie (3D printing), een vacuumcasting opstelling, een 3D meetbank met optische laserscanner en manuele prototypingtechnieken. Daarnaast zijn ook aanverwante technologieën en expertise voor handen. Bij het vastleggen van onderzoekselementen worden vragen vanuit de industrie gebundeld om op deze manier gericht te kunnen inspelen.

Aanwezige infrastructuur wordt ingezet bij specifieke vragen die heel breed gericht kunnen zijn. Samenwerkingen met andere onderzoekscentra en servicebedrijven zorgen ervoor dat er op een aanvullende basis kan gewerkt worden. Op de gebieden waarin te weinig expertise in huis is, wordt doorverwezen of samengewerkt. “Wij hadden op beperkte termijn een replica in maquettevorm nodig van een schacht met bewegende liftkooi. Hierbij was het visuele aspect belangrijk maar was het technische ook belangrijk. Vereenvoudiging van de werkelijkheid is van belang, maar het is wel meer dan een principemaquette. Bovendien is er een goede prijs/kwaliteitsverhouding aangeboden.” Peter Coopman van Liften Coopman

Of het nu gaat om 3D metingen, principemaquettes, functionele prototypes of dummy’s, deze worden gebruikt voor externe en interne communicatie, interne opleidingen, marketing en verschillende vormen van validatie. Bij specifieke toepassingen is het mogelijk om kleine series functionele onderdelen of producten te realiseren.

Contact Ronald Bastiaens Bart Grimonprez

www.protolab.be protolab@howest.be


PROTOLIGHT PROTOLIGHT PROTOLIGHT

AND THEN THERE WAS LIGHT... VRAAGGEDREVEN ONDERZOEK

DIENSTVERLENING

ProtoLight biedt ondersteuning naar de industrie op het vlak van spiegeloptieken in industriële producten en focust zich vooral op de drie factoren die een goede verlichting bepalen: de lichtbron, de spiegeloptiek en de optionele voorzetglazen. In het bijzonder het ontwikkelen van snelle prototypes van spiegeloptieken en methodologie krijgen uitgebreide aandacht. Samen met partnerbedrijven wordt telkens op zoek gegaan naar een manier om de technologie op de werkvloer te integreren. Hierin zal iedere situatie bedrijfsspecifiek benaderd moeten worden, aangezien elk bedrijf het ontwerpproces vanuit zijn eigen standpunt zal bekijken.

Verder kan beroep gedaan worden op verschillende diensten zoals rendementstudies rond het aantal toestellen per m², reflectie transmissie metingen van kunststoffen, glassoorten, reflecterende plaatmaterialen en verven alsook prototypes van reflectoren, voorzetglazen, lightguides,…

EXPERTISE

Samen met de projectpartners zijn reeds een aantal studies gebeurd: onder andere het optimaliseren van bestaande armaturen op vlak van reflectortechniek, het prototypen van reflectoren en lightguides en het uitvoeren van Raytrace simulaties met specifieke lichtverdeling. Ook de controle van gradenbundels via reverse engineering in combinatie met raytracing simulatie en Relux lichtsimulaties behoren tot de mogelijkheden.

Contact Heino Labeew Lieven David

www.protolight.be info@protolight.be


KOMMA KOMMA KOMMA

HOW ARE YOU CREATIVE? VRAAGGEDREVEN ONDERZOEK

DIENSTVERLENING

Komma is de expertisecel creativiteit binnen het Industrial Design Center. Komma bundelt de verschillende onderzoeksprojecten, de beschikbare expertise en de aanspreekbare dienstverlening rond innovatie en creativiteit. Innowiz is het project dat een evoluerende database van creativiteitstechnieken interactief op het web ontsluit. Dit project kadert in het fundamentele onderzoek naar contextuele creativiteit. Innowiz ontwikkelt kennis en expertise waaruit Komma kan putten. Op die manier kan HOWEST een gefundeerde dienstverlening aanbieden en blijvend waarborgen, niet alleen aan de industriële partners maar ook intern: als ondersteuning bij de vele ontwerpzittingen in verschillende opleidingen.

Starting up in-house creativiteitssessies, Innowiz ambassadeur trainingen, themasessies en lezingen in het kennisdomein ‘creativiteit’, …; Komma heeft hierin reeds een stevige ervaring opgebouwd en kan u ongetwijfeld een meerwaarde bieden. Intussen werkt Komma ook onderzoeksprojecten rond creativiteit verder uit, en dit in samenwerking met verschillende externe partners. Maar ook in nieuwe opportuniteiten/samenwerkingen zijn we zeker geïnteresseerd. HOME

ABOUT

BLOG

SIGN IN

CONTACT

SHORT

INNOWIZ

ORGANIZED

INDIVIDUAL ART

Een interactieve database voor creativiteitstechnieken is operationeel en online raadpleegbaar. Innowiz is een eenvoudige webtool die u helpt creativiteitstechnieken te selecteren en methodisch toe te passen. “Het softwarepakket datie INNOWIZ zal aanleveren kan binnen het ontwerpproces van P&G in de toekomst zeker een hulp zijn om bepaalde problemen creatief aan te pakken: Het zet een team op gang dat multi-functioneel is, het gaat heel breed en gebruikt voorbeelden en benchmarks als terugkoppeling naar de realiteit.” Dominique Geeraert, Design manager, P&G

MY ACCOUNT

SET NAME

TALKING

PLANNED

GROUP

FEELINGS

play card sets overview save set

BOUNDARY EXAMINATION

IMAGINARY BRAINSTORM

DESIGNBRIEF

FILTER

COCD BOX 1/8

Contact Cies Vanneste Frederik D’hulster

www.innowiz.be info@innowiz.be


ALUMNI ALUMNI ALUMNI

THE NEW OLD GENERATION... ALUMNIWERKING

VACATURES

Onder de noemer Industrial Design Center valt eveneens de alumniwerking van de opleidingen Bachelor en Master Industrieel (Product)Ontwerpen. In september 2007 kwamen een twintigtal afgestudeerden uit de afgelopen 13 jaar samen om te denken rond deze alumniwerking. Het echte startschot hiervoor werd gegeven tijdens de alumni expositie afgelopen zomer 2008.

Ook in de zoektocht naar jong talent, helpen we bedrijven graag verder. Door de verdeling van vacatures onder alumni en studenten en de organisatie van industriedagen komen bedrijven in contact met onze “young potentials”. Jonge ontwerpers vinden hun weg in vele ontwerp jobs in Vlaanderen. We zagen hun resultaten en kwaliteiten ook dit jaar weer bekroond in tal van ontwerpwedstrijden. Jaarlijks worden alle contactgegevens van alumni geactualiseerd. Zo houden we ook met jou contact.

VERSPREIDING VAN IO NEWS

Het IDC informeert alumni over vacatures, wedstrijden en activiteiten voor ontwerpers. Ook voor eigen activiteiten nodigen we studenten, alumni en bedrijven vanaf nu met regelmaat uit. Vier keer per jaar nodigen we tijdens de designtalks gerenommeerde ontwerpers en sprekers uit op de PIH. Ook voor studiedagen van eigen onderzoeksthema’s of partnerorganisaties houden we iedereen op de hoogte. De opendeurdag en andere netwerkmomenten versterken het netwerk van meer dan 300 afgestudeerden in Vlaanderen. Tijdens de week van het ontwerpen tonen we resultaten van studenten en alumni met bijhorende publiciteit en publicaties. De PIH vertegenwoordigt haar alumni ook in belangenorganisaties als Designregio Kortrijk en de competentiepool Flanders inShape.

Contact Ronald Bastiaens Frederik D’hulster

www.industrialdesigncenter.be info@industrialdesigncenter.be

10 JAAR ALUMNI

Gedurende de laatste 10 jaar is er heel wat veranderd in het hoger onderwijslandschap. De bachelor-master omvorming heeft strengere eisen gelegd op de masteropleiding inzake onderzoek en academische vorming. Dit heeft geleid tot de afstudeerrichting Industrieel Productontwerpen (IPO) op het niveau van een professionele bachelor, die de nood aan een meer professionele productontwerper heeft ingevuld. Door een continue wisselwerking, zowel in bachelor als in masteropleiding, tussen de studenten, de alumni en het beroepenveld zijn de afstuderende industrieel (product) ontwerpers nog sterker dan voordien direct inzetbaar in de industrie om innovatieve producten van de toekomst te ontwerpen.


CALL FOR CALL FOR CALL FOR

CALL FOR INTEREST AND PARTICIPATION HOE PARTICIPEREN ?

De onderzoeksdomeinen beschreven in deze katern zijn voornamelijk vraaggedreven. Dit betekent dat we met dit toegepast onderzoek direct inspelen op de noden van de industrie. Laat ons daarom je interesse in een of meerdere onderzoeksthema’s kennen. Vervolgens kan een samenwerking ontstaan via volgende vorm: - Ontwerpopdrachten samen met studenten - Bachelor- of masterproef (eindwerken, stages,...) - IWT onderzoeksprojecten (innovatiestudie/project, TETRA, …) - Clusterprojecten competentiepool Flanders in Shape - Langetermijn onderzoek via doctoraatsstudie - Dienstverlening op maat - … Als onderzoeksgroep staan we nooit stil. Ook nu zitten nieuwe onderzoeksdomeinen in de pipeline zoals Virtual Prototyping, Duurzame productontwikkeling en Personalised manufacturing.

Contact Ronald Bastiaens Frederik D’hulster

www.industrialdesigncenter.be info@industrialdesigncenter.be


CONTACT CONTACT CONTACT

T IS ProtoLab?

COME AND BRING US A VISIT ADRES

PHONE

HOWEST departement PIH Graaf Karel de Goedelaan 5 B-8500 Kortrijk - Belgium

P1

:: T +32 (0)56 24 12 11 :: F +32 (0)56 24 12 24 Creative-Blok Afdeling Industrieel (Product) ontwerpen Marksesteenweg 58 - 8500 Kortrijk

R8 Leie

Master Industrieel ontwerpen frederik.dhulster@howest.be

naa

l

Grote Markt

de

MENEN

Ka

Stadhuis

K. oe

G an

la

de

Station

Bachelor Industrieel productontwerpen ronald.bastiaens@howest.be

eg

Lo

ZWEVEGEM OUDENAARDE

at

tra

ofs

enw

seste

Mark

Do

Onderzoeksprojecten jan.detand@howest.be

rg

iks

orn

GENT

tee

es

7

E1

eg

nw

ef dre ndé

BRUGGE ROESELARE R8 IEPER

Co

Afrit 2 Kortrijk Centrum

Afrit 12 Moeskroen Aalbeke

Ring

TECHNOLOGY UPGRADE

TUKORTRIJK

Hallen ‘t H e

og

INDUSTRIAL DESIGN CENTER

MARKE

elb e

EMAIL

HARELBEKE GENT

Ring

Po tt

WEB

BRUGGE

www.howest.be www.tukortrijk.be www.industrieelontwerpers.be

7

E1

AALBEKE

RIJSEL

DOORNIK

Howest Industrial Design Center Magazine 2008  
Howest Industrial Design Center Magazine 2008  

industrial design center is the communication platform of the research groups that are connected to the master and bachelor educations of Ho...

Advertisement