Page 1

MAGAZINE 2011 ONDERWIJS

CHICKEN FUN

|

ONDERZOEK

DESIGN BY OLMO BROOD ONTWERPOPDRACHT 3 IPO VOOR SAVIC

|

ONTWIKKELINGINLEIDING Howest Industrial Design Center, een innovatieve kijk op de toekomst! Met trots stellen wij u de nieuwe editie van het Industrial Design Center Magazine voor! Een aanpak waarbij getuigenissen, interviews en de voorstelling van afstudeerprojecten elkaar afwisselen. Hierbij staat innovatie centraal. Dat is ook noodzakelijk gezien de huidige tijdsgeest, die er een is van razendsnelle evoluties en veranderingen op elk vlak. En dit vraagt een grote wendbaarheid, zowel van bedrijven en organisaties als van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Wij willen hier actief aan meewerken en onze aanwezige kennis en ervaring met betrekking tot Industrieel Ontwerpen delen, verder uitbreiden en (inter)nationaal profileren. Onderwijs Industrial Design Center overkoepelt twee opleidingen van de Hogeschool West-Vlaanderen: de 3-jarige opleiding professionele bachelor industrieel productontwerpen en de 4-jarige opleiding master industrieel ontwerpen. Bij de eerste ligt de focus op het ontwerpen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande, van concept tot realisatie. Wie afstudeert heeft een brede basiskennis en is meteen inzetbaar in een ontwerpafdeling van een bedrijf. De master industrieel ontwerpen is een ingenieursopleiding met een specialisatie in productontwerpen. Hier ligt de nadruk op onderzoeks- en ontwerpmethoden om zo op een gestructureerde manier nieuwe concepten en producten van de toekomst te ontwerpen. Onderzoek Industrial Design Center brengt ook diverse onderzoeksgroepen samen. De sterke groei van het team gedurende de laatste jaren, stelt ons in staat om doelgericht in te spelen op industriele en academische vraagstellingen. Traditional, rapid & virtual prototyping, lichttechnologie en lichtmetingen, creativiteitsmethodologie, duurzaam ontwerpen, assistieve technologie en verbindingstechnieken zijn op vandaag onze expertises. Industrial Design Center kiest resoluut voor toegepast onderzoek, de expertise wordt opgebouwd samen met de industrie en wordt getest in de praktijk door middel van cases binnen bedrijven en organisaties. Om die expertise verder uit te bouwen is er permanente interesse in het opstarten van multidisciplinaire (vraaggedreven) onderzoeksprojecten.

INHOUD 2 4 7 8 12 13 22 26 28 29 33 34

(RE)CREATING THE INDUSTRY WORK IN PROGRESS bachelor industrieel productontwerpen CHICKEN FUN EINDWERKEN bachelor industrieel productontwerpen LIGHTING ABILITY-CENTERED DESIGN WORK IN PROGRESS master industrieel ontwerpen EINDWERKEN master industrieel ontwerpen SUSTAINABILITY ONTWERPEN MET SCHUIM ALUMNI master industrieel ontwerpen SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

Ontwikkeling Industrial Design Center ambieert om de opgedane kennis te verspreiden en op die manier een kruisbestuiving tussen jonge ontwerpers, bedrijven en non-profitorganisaties te bevorderen. Wij gaan graag in op uiteenlopende vragen en probleemstellingen van bedrijven en organisaties met betrekking tot productontwikkeling, innovatie, creativiteit, etc. Zoals u tijdens het lezen van dit magazine zult vaststellen; we staan niet stil. Ook het komende jaar zullen wij onze kennis en expertise nog verder aanscherpen. Alleen zo kan Howest Industrial Design Center een sterke schakel vormen tussen ontwerpers, bedrijven, docenten, onderzoekers en studenten die elkaar inspireren. Wij willen faciliteren zodat creatieve ideeĂŤn ontwikkeld worden tot concepten en producten met een toegevoegde waarde. Met dit magazine willen wij u een kijk geven op de activiteiten binnen het Industrial Design Center en de mogelijkheden tot een samenwerking. lily.libeert@howest.be


Lighting

SHAPING LIGHT

ONDERZOEK

(RE)CREATING THE INDUSTRY Howest Industrial Design Center gelooft sterk in een researchthrough-design aanpak. We leren door dingen te doen. De unieke positie van ons onderzoekscentrum schuilt in de combinatie van implementatiegericht en toegepast onderzoek – onderzoek voor, door en met opdrachtgevers uit de industrie – en academisch, fundamenteler onderzoek in samenwerking met belangrijke onderzoeksinstellingen wereldwijd. Het onderzoeksteam werkt heel nauw samen met de bacheloropleiding industrieel productontwerpen en de masteropleiding industrieel ontwerpen van Howest. Samen met industriële en academische partners dienen we regelmatig nieuwe onderzoeksprojecten in bij de verschillende subsidiëringskanalen in Vlaanderen, Europa en daarbuiten. Op vandaag berust de expertise op zes peilers.

www.industrialdesigncenter.be/lighting — Verlichting staat niet stil. De toekomst voorspelt interactieve toepassingen met licht en veel integraties van licht in industriële producten. De OLED technologie (organic light emitting diode) zit hier ongetwijfeld voor iets tussen. De technologie staat nog in haar kinderschoenen maar onze onderzoekers bekijken vandaag al voor verschillende Vlaamse bedrijven en KMO’s welke mogelijkheden OLED hen te bieden heeft. De lichtexperts doen ook regelmatig studies naar prototyping van reflectoren. In het lichtlab kunnen bedrijven zelf of onder deskundige begeleiding licht-, transmissie- en reflectiemetingen uitvoeren. Door het multidisciplinair testen, integreren en implementeren van nieuwe technologieën en via een kennistransfer naar de industrie, krijgt innovatieve productontwikkeling een sterke impuls in de regio en ver daarbuiten.

info@industrialdesigncenter.be www.industrialdesigncenter.be

Prototyping

A TOOL IN THE DESIGN PROCESS

www.industrialdesigncenter.be/prototyping — Prototypes zijn materialisaties van ideeën. Tussentijdse testversies of modellen drukken aspecten van een ontwerp uit zoals functionaliteit, vorm, tactiliteit, interactie,... Prototypes communiceren al in een vroeg ontwerpstadium met ontwerpers en gebruikers. Na talrijke onderzoeksprojecten is het Industrial Design Center van Howest gespecialiseerd in ‘traditional, rapid & virtual prototyping’. ProtoLab is een lab met 3D printer, lasercutter, CNC freesmachine en andere apparatuur. Op het jaarlijkse Prototyping Event komen nieuwe technologieën en toepassingen in erg diverse domeinen en sectoren aan bod. Vanuit het werkveld worden onze onderzoekers geconsulteerd om te zoeken naar geschikte tools en leveranciers voor prototyping in functie van ontwerpfase, context, kostprijs, doelstellingen en beschikbare technologie. ONDERZOEK INDUSTRIAL DESIGN CENTER

2

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Creativity

Sustainability

www.industrialdesigncenter.be/creativity — Creativiteit in de zin van probleemoplossend en onderscheidend denkvermogen is een essentiële vaardigheid in elk bedrijf. Structuur aanbrengen in veel ideeën of loskomen van logische oplossingen gaat nochtans niet vanzelf. Daarom is de INNOWIZ methodologie ontwikkeld als leidraad voor innovatieve projecten. De INNOWIZ toolbox is een online database met creativiteitstools en inspiratiebronnen. Naast de online variant geloven de onderzoekers in de kracht van fysieke spelvormen en templates. Spellen stimuleren ons en wakkeren onze zin aan om te ontdekken. Templates omkaderen onze gedachtengangen. In Howest IDC is de PLAY,MATE!-creativitheek permanent raadpleegbaar. Kortom: aangename tools om uitdagingen scherper te stellen, nieuwe ideeën te bedenken, ideeën naar waarde te schatten en over te gaan tot concrete actie en follow-up.

www.industrialdesigncenter.be/sustainability — People, Planet, Profit zijn de geheugensteuntjes van wat duurzame productontwikkeling inhoudt. Werken aan duurzaamheid is een wereldwijd erkende noodzaak voor alle bedrijven, maar de praktische integratie ervan vormt vaak een struikelblok. Met de steun van IWT en Flanders InShape ontwikkelden we samen met BECO en Pantopicon een tool genaamd “Play-it-Forward”. Deze tool versmelt creativiteit, innovatie en duurzaamheid. Bedrijven kunnen via deze business game op een inspirerende manier ervaring opdoen over duurzame product- en diensteninnovatie. Werknemers, stakeholders en bedrijfsleiders zitten samen rond de tafel, ontwikkelen een nieuw business model en komen in contact met toekomstige uitdagingen op het vlak van duurzaamheid.

Humanity

Engineering

www.industrialdesigncenter.be/humanity — Design for (every)one is de naam van een multidisciplinair onderzoeksproject dat de brug slaat tussen inclusive design en low-volume assistieve technologie. Geen twee personen of functiebeperkingen zijn gelijk. Toch kan een unieke gebruiker slechts kiezen uit een beperkt aanbod van universele hulpmiddelen, geproduceerd volgens massaproductiestandaarden. Vandaag creëren nieuwe digitale prototyping technologieën en sociale media opportuniteiten voor deze nichemarkt. Ze openen de weg naar open-source design scenario’s waarin eindgebruikers in staat zijn om zelf hulpmiddelen op maat te ontwikkelen, te produceren en te verspreiden. Op basis van de ability-centered design methodiek worden hulpmiddelen ontwikkeld die stapsgewijs activiteiten en vaardigheden in de juiste balans brengen.

www.industrialdesigncenter.be/engineering — Vandaag bestaan meer en meer producten uit verschillende materialen of samengestelde materialen (composieten). De komst van nieuwe materialen en productieprocessen creëert continu nieuwe mogelijkheden voor ontwerpers. Het creëren van verbindingen tussen materialen en onderdelen, blijft een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces. Verbindingen spelen een sleutelrol, ze beïnvloeden de levenscyclus van een product: gebruik, duurzaamheid, personaliteit, recyclage... Design to Connect is een onderzoeksproject van Howest Industrial Design Center in samenwerking met de Universiteit Gent. Er wordt tijdens het onderzoek nagegaan wat de verschillende rollen zijn van verbindingen in een product en hoe men ontwerpers kan ondersteunen en inspireren tijdens het ontwerp ervan.

HOW ARE YOU CREATIVE?

PLAY IT FORWARD

ABILITY-CENTERED DESIGN

ONDERZOEK INDUSTRIAL DESIGN CENTER

DESIGN TO CONNECT

3

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


BACHELOR

INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN De opleiding industrieel productontwerpen (IPO) is een driejarige bacheloropleiding tot productontwerper (m/v) van de toekomst. Studenten leren hier nieuwe producten ontwikkelen of bestaande verbeteren, van concept tot realisatie. Deze opleiding is professioneel gericht en legt, naast de fundamentele theoretische kennis, de nadruk vooral op het toegepaste en competentiegerichte onderwijs.

www.industrieelontwerpers.be ronald.bastiaens@howest.be

De materialisatie - het komen tot een productieklaar ontwerp - staat hier centraal. De afgestudeerden hebben bijgevolg een brede basiskennis en zijn onmiddellijk inzetbaar in een ontwerpafdeling, innovatieve KMO of engineering bureau. Daarnaast leggen de studenten hun eigen accent in de keuzetrajecten ‘product & gebruik’, ‘product & vorm’ of ‘product & engineering’. Gedurende drie jaar doorlopen de studenten tal van projecten en ontwerpopdrachten, vaak in opdracht van bedrijven. In deze publicatie vindt u enkele voorbeelden van “work in progress”. Het sluitstuk van de opleiding is het eindproject in opdracht van een stagebedrijf. Hierin bepalen de studenten deels hun eigen profilering en werken ze aan technisch innovatieve, productieklare, fraai vormgegeven producten. Deze publicatie geeft een uitstekend beeld van de resultaten van het academiejaar 20102011.

WORK IN PROGRESS 1IPO TECHNOLOGIE Analyse van een huishoudtoestel (Alex, Simon en Gijs) Speelgoed wagen met motor en startstop (Seline Vansteenkiste & Maarten De Smet) ONTWERP & PROTOTYPING Interieurobject in textiel voor TIO3 (Tine en Bo) Tas in hergebruikt textiel voor Associated Weavers Speelgoed in hout (Thijs Van de Sompel)

WORK IN PROGRESS BA INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

4

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


STUDENTE 2IPO ELLEN NEYT “Ik ben in het middelbaar afgestudeerd in grafische wetenschappen. Hier was ik dus al een beetje creatief bezig in grafische programma’s. Alleen vond ik het jammer dat alles zo 2D is daarom ben ik aan IPO begonnen. Ik wou tastbare voorwerpen maken. Nu zit ik al in het 2e jaar en zou nog steeds niets anders willen doen. Sommige vakken zijn eerder moeilijk voor mij zoals mechanica. Maar ze zijn zeker en vast niet saai aangezien ze steeds gekoppeld zijn aan een praktijk vak. Het atelier is mijn lievelingsplekje, alles wat je ontwerpt kan je er ook echt maken. Hopelijk kan ik binnen een jaartje zeggen: “Ik ben afgestudeerd als industrieel product ontwerper”.

WORK IN PROGRESS 2IPO ONTWERP & PROTOTYPING Werkplek verlichting voor naai-ateliers (Jolien Rasschaert) INNOVATION FESTIVAL The perfect keyfinder (Pauline, Kevin & Gilles) PRESENTATIE Conceptvisualisaties scheermachine (Sep Verboom) VORMGEVING Gepersonaliseerde tapijten voor Limited Edition (Michael Debels)

WORK IN PROGRESS BA INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

5

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


WORK IN PROGRESS 3IPO ONTWERP & PROTOTYPING Ontwerp van nieuwe toepassingen in rubber. Earplughouder voor Indurub (Jelle Desimpelaere & Stijn De Volder) Innovatieve parasolconcepten voor Symo (Jan Vanallemeersch, Danny De Witte & Tim Steelant) INDUSTRIALISATIE Ontwikkeling van een businessplan en omzetting naar een productieklaar product. De CEE is een reflecterende bestickering voor fietsen in samenwerking met 3M & Norta (CEE: Team Aha!) 3D CAD Modelling, matrijsontwerp en productengineering van een babyfoonset (Vincent Dereere)

STUDENT 3IPO GILLES CATRY “Als student boekhouden-informatica lag de studiekeuze IPO niet voor de hand. Maar de ganse opleiding begint eigenlijk vanaf nul. Tekenen en creatief zijn had ik wel wat in me. Ik heb deze talenten verder ontwikkeld tijdens mijn opleiding. Het mooie aan IPO is dat er je niet alleen kennis vergaart maar ook praktische vaardigheden aanleert. In drie jaar Howest heb ik genoten van 5 maanden Spanje, van BBQ’s, van vele late uren in het atelier en van frisbee in het park. Maar vooral van een opbouwende manier van lesgeven die je tegelijk voorbereidt op de realiteit. Gedrevenheid en inzet worden hier beloond.”

STUDENTE 3IPO KATINKA WIJCKMANS “Ik kwam uit het ASO en de logische keuze voor mij was dus de master, toch ging ik omwille van de creatieve kant voor de bachelor. Het is een hele losse sfeer, de lectoren behandelen je niet als een nummer, iedereen kent iedereen en je krijgt veel feedback van ze. IPO is een richting met veel variatie, die je een brede basis geeft voor later. Het atelier is een plek waar iedere IPO student vele uurtjes doorbrengt, maar daar kan je je echt uitleven en dat is geweldig! Ik ging een semester op uitwisseling naar Nederland. Daar merkte ik dat zo’n breed lessenpakket en lectoren die je naam kennen niet zo evident zijn. Het leuk om buitenlandse ervaring op te doen, daarom trek ik voor mijn stage dit keer naar Zweden.”

WORK IN PROGRESS BA INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

6

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Olmo Brood studeerde vorig jaar af als industrieel productontwerper. Eén van zijn ontwerpen – de Chicken Fun – is nu al op de markt verkrijgbaar. Tijdens de opleiding productontwerpen aan Howest krijgen de studenten geen fictieve opdrachten voorgeschoteld, maar vooral veel concrete vragen van grote en kleine bedrijven. SAVIC, een bedrijf uit Heule gespecialiseerd in dierenartikelen, formuleerde vorig jaar aan de laatstejaars van de bacheloropleiding de opdracht om een nieuw voederbakje voor kippen te bedenken. Wat is het verhaal van de Chicken Fun? “Tijdens één van onze lessen kregen we inderdaad de vraag om een nieuw voederbakje voor kippen te creëren. Maar de formulering van de opdracht sprak me op dat moment nog niet aan. Een bakje vond ik zo saai. Gelukkig viste ik na wat opzoekwerk uit dat bakjes eigenlijk niet zo goed zijn voor kippen. Ze spelen heel graag, ze springen ook met plezier naar eten dat té hoog hangt. Ik ben veel filmpjes gaan bekijken op internet van mensen die spelen met hun kippen, ik bekeek hun scharrelgedrag, enz. Ik vind het leuk om me bij iedere nieuwe ontwerpopdracht onder te dompelen in mijn doelgroep, of dat nu mensen of dieren zijn, of beide. Dus ik herformuleerde de opdracht en ik ontwierp een voederbal die de kip doet bewegen voor haar eten. Het product is heel makkelijk bij te vullen. De Chicken Fun is dus ergonomisch voor de kip én voor de eigenaar van de kip. Als je je kunt inleven in je gebruiker, dan kan je volgens mij betere producten maken”. Welke stappen doorliep je ontwerp? “Iedere student uit mijn groep ontwierp eerst individueel een concept. Na een jury mochten maar acht concepten doorgaan. Wie afviel in de race, moest de winnaars versterken. Mijn idee ging door. Ik wist van in het begin dat ik een goede oefening aan het maken was. Er zat zoveel eenvoud in mijn idee. In teams van drie personen focusten we ons daarna op de technische uitwerking. Vlak na de eindpresentatie voor SAVIC hoorde ik dat het bedrijf interesse had om het verder in productie te brengen. Ik ben toen mee gaan onderhandelen over de voorwaarden. Ik ben perfectionist en had graag nog een aantal aanpassingen aangebracht. Die stonden wel in mijn ontwerpdossier, maar SAVIC heeft niet meer geraakt aan mijn prototype. Misschien deden ze dat uit economische overwegingen. Ik ben heel fier op de Chicken Fun. Het is mijn eerste product op de markt!” Hoe verloopt de samenwerking met bedrijven tijdens je studies? “Het is interessant. Bedrijven stellen andere vragen dan docenten. Ze openen je ogen als ontwerper en je krijgt voeling met de realiteit. Als bedrijven je beoordelen, leren ze je een hands-on mentaliteit aannemen. Het moet meteen goed zitten, het moet ook passen in de strategie en je moet veel dingen proberen. Zelfs al waren onze antwoorden en ideeën niet altijd direct inzetbaar in de industrie, ik denk dat veel bedrijven een frisse mindset kwamen opzoeken”. Je bent van Antwerpen afkomstig. Waarom kwam je studeren in Kortrijk? “Productontwerp was een zeer logische studiekeuze voor mij. Ik ben al mijn hele leven ontwerper! In het lager onderwijs ontwierp ik mijn eerste kast en ligstoel. Toen ik 18 werd, had ik een map vol ideeën aangelegd. Ik werkte ook graag aan brommers en fietsen. Ik begon de verschillende mogelijkheden te screenen, zoals meubelontwerp of automechanica, maar dat overkoepelde nog niet alles wat ik leuk vond. Productontwikkeling heb ik per toeval ontdekt. En mijn omgeving beaamde mijn keuze onmiddellijk. Ik bezocht verschillende opleidingen voor product design in België, maar toen ik het atelier van Howest binnenstapte, was ik verkocht! Ik denk dat een uitgebreide en goed georganiseerde werkplaats essentieel is om dingen te realiseren. Intussen heb ik thuis een kleine werkplaats uitgebouwd, maar ik mis de lasercutter wel eens. Ik hield ook sterk van de manier van lesgeven hier, er werd af en toe geëxperimenteerd door onze docenten en wij waren mee onderdeel van het experiment. Iedereen leerde hieruit. De aanpak was heel ervaringsgericht.” Wat zijn je plannen? “Ik ben nu nog aan het bijstuderen op vlak van autotechnieken, maar volgend jaar trek ik op buitenlandse stage naar Barcelona bij GR LAB STUDIO. Ik ben geselecteerd via het I-POD project van Flanders DC. Daarna zien we wel. Ik heb ook zin om te ondernemen. Ik werk op enkele persoonlijke projecten waar ik veel potentieel in zie, zoals een driepersoonstandem om mee te reizen of een meeneembare radio met versterker op batterijen. Ik hou van on-the-go dingen en heb een zwak voor outdoor spullen. Daarnaast blijft ook meubelontwerp één van mijn oude liefdes. Misschien start ik een bedrijf op, als ik partners vind die de sprong mee willen wagen. Ik heb een hart voor ontwerpen, mooie dingen, design.... mijn passie heeft me veel te bieden.” WORK IN PROGRESS BA INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

CHICKEN FUN EEN ERGONOMISCH SPEELTJE VOOR KIP EN EIGENAAR


Gijs Dhaene

FIRO 70

BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

EINDWERKEN

gys.dhaene @gmail.com — Het beste van twee werelden met de ‘Firo 70’. Deze vrijstaande kachel biedt een nieuwe toepassing voor de Saey Fenix Vitro – lijn. Firo 70 komt in een betonnen versie en een uitvoering in staalplaat. Hij garandeert een uniek comfort aan eenvoud, gebruiksvriendelijkheid en warmte in uw woonkamer. — HOWEST - Dries Laperre — SAEY - Lode Espriet

Sofie Moeyaert

MYRO: SFEERLAMP

sofiemoeyaert@hotmail.com — Myro is een sfeerlamp met speelse kleuren voor baby– en kinderkamers. Geïntegreerde LED-technologie levert een duurzamer gebruik op en de lampkap is gemaakt van gerecycleerde kinderlaarsjes. Verschillende kappen kunnen op de lamp worden gemonteerd dankzij een modulair frame en een eenvoudige verbinding. — HOWEST - Dries Laperre — BACCARNE Design & Engineering BVBA - Bart Baccarne

8

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Vincent Dereere

Reinout Dewulf

vincent.dereere@live.be — Lichtfabrikant Kreon vroeg aan het interieurarchitectenbureau Minus om hun kantoor in Parijs opnieuw in te richten. Een presentatiekast voor de collectie is daarbij onmisbaar. Dit meubel is een mooi voorbeeld van Minus’ motto: ‘eenvoud is een teken van perfectie’. De kast is functioneel en strak. Op die manier associeert de toeschouwer de gepresenteerde verlichting met dezelfde verfijnde stijl van het meubel. — HOWEST - Nils Ferlin — Minus - Sophie Popelier

reinout.dewulf@gmail.com — Wandkasten. Een ‘groot’ probleem voor kringloopcentra. Ze komen massaal binnen, nemen veel ruimte in beslag en de winkels krijgen ze amper verkocht! ReWood! biedt een oplossing voor dit probleem. Het goed bewaarde plaatmateriaal wordt op maat verzaagd en krijgt een tweede leven in de vorm van modulaire bakjes, die de gebruiker naar eigen wens kan omtoveren tot wandkasten, zitmeubels, opbergboxen, … — HOWEST - Ronald Bastiaens — De Kringloopwinkel - Bart Vandenbussche

Celine Roose

Jorgen Sabbe

info@roseline-design.com — Om de verveling van jonge kinderen bij een uitje tegen te gaan brengt dit innovatief zitconcept ‘Furure’ veelzijdigheid. Door de vormgeving zijn de zitmodules op verschillende wijzen aan elkaar te bevestigen en kan men een optimale zitconfiguratie creëren. Spelenderwijs leert het kind verschillende basisvaardigheden aan. Deze educatieve spelvorm is ideaal voor allerhande projectinrichtingen. — HOWEST - Lieven David — Unic Design NV - Maarten Maertens

jorgensabbe@hotmail.com — Met oog voor de gebruiker werd de elektrische onderzoekstafel Curano ontwikkeld. Het ligvlak is modulair en in een één-, twee- of driedelige uitvoering verkrijgbaar. Hierdoor kan de onderzoekstafel in verschillende afdelingen van het ziekenhuis gebruikt worden. Curano kan ook een groot aantal accessoires ondersteunen. — HOWEST - Conny Meuris — Haelvoet nv - David Vannieuwenhuyse

PRESENTATION OF LIGHT

RE-WOOD!

FURURE

CURANO : ONDERZOEKSTAFEL

— EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

9

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Koen Van Extergem

Jan Vanallemeersch

koen_van_extergem@hotmail.com — In opdracht van de firma Durlet werd een multifunctioneel zitmeubel ontwikkeld. Re-Work biedt de gebruiker enerzijds het comfort van een relaxzetel en anderzijds de handige combinatie van het zitten in de zetel en werken met de laptop. Switchen tussen deze twee posities gebeurt op een eenvoudige manier. ReWork wordt gekenmerkt door de strakke aflijning die terugkeert in de zetel en in het frame. — HOWEST - Alain Monnens — Durlet - Anton Vanzieleghem & Sevrien Sablain

Jantscproven@hotmail.com — Of je nu wil liggen of zitten, Vergo biedt je beide mogelijkheden en dit zonder instelsystemen. De ergonomisch gevormde schelp kantelt op de voet waardoor je houding automatisch de ideale positie bepaalt. De voet kan ook als tafeltje gebruikt worden en is eveneens een koppeling tussen verschillende ligbedden. Op die manier kan je een ordelijk geheel vormen. — HOWEST - Carl Grimmelprez — Extremis - Steve Leclercq

RE-WORK

VERGO

Marijn Vanslambrouck

Nicolas Verraes

vanslambrouckmarijn@gmail.com — De re:BUILD is een module, ontworpen als basis voor zowel bars, zuilen of wanden. De module is een basisvorm waarmee talloze opstellingen kunnen worden gecreëerd door verschillende combinaties te maken met de basisvorm. Bovendien is het mogelijk om de bekleding aan te passen naargelang de sfeer, klant, locatie of functie. — HOWEST - Alain Monnens — Domo Arrigato - Tom Vandeweghe

nicolasverraes@hotmail.com — Statika is een bijzettafel om comfortabel in bed of in de zetel te lezen, te eten of te schrijven. Het werkblad kantelt of klemt zicht op de geweste hoogte door middel van zijn eigen gewicht. Dit meubel is zowel een multifunctionele nachttafel als een design meubel dat dankzij een groot gamma aan kleuren past in alle interieurs. — HOWEST - Lieven David — Unic Design NV - Maarten Maertens

RE:BUILD

EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

STATIKA

10

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Jeroen Berton

Danny De Witte

jeroenberton@hotmail.com — De B-cube accentueert zich als een compact, strak en technisch hoogstaand product. De B-cube is richtbaar en makkelijk te installeren op de vloer, de muur of het plafond. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van de nieuwste led technologie. Alle voorschakelcomponenten zitten geïntegreerd in de compacte behuizing. Met zijn geavanceerd koelsysteem garanderen de led’s een levensduur van 50.000 uren. — HOWEST - Heino Labeeuw — TAL - Karel Festjens

Dewittestorm@hotmail.com — N-TRO, een elegante pendel met led verlichting zal met zijn strak design en hoogwaardige materialen zorgen voor de finishing touch in de ruimte waar hij gebruikt wordt. Dankzij het hoge rendement van de leds en de dimbare voeding zal N-TRO voor de aangepaste sfeer en verlichting zorgen, zowel in de leefruimte als in een kantoor of vergaderzaal. — HOWEST - Lieven David — Trizo21 - Olivier Cock

B-CUBE

N-TRO

Kevin Soenen

Lamrini Adil

kevin.soenen1@gmail.com — “Mendoza” is een verlichtingsarmatuur die gebruikt wordt in plafondsystemen. “Mendoza” is ontworpen voor het belichten van muren en opgebouwd uit een minimum aan onderdelen. Het ontwerp combineert een strakke vorm met LED verlichting. Daarnaast zijn de plafondtegel en reflector in verschillende kleuren te verkrijgen. — HOWEST - Conny Meuris — Ceilux nv. - Karel Vanhuyse

llamrini@msn.com — Duo-L is een outdoor armatuur, die de voordelen benut van inbouw- en opbouwarmaturen. Dit allemaal in één product. De onderdelen zijn gemakkelijk van elkaar en aan elkaar te bevestigen. Als de avond valt kan je genieten van het licht. Dou-L kan je tuin veranderen van sfeerlicht naar een goed verlichte omgeving. Zo kan je altijd genieten. — HOWEST - Heino Labeeuw — PSM lighting - Pieter Mortier

MENDOZA

EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

DOU-L

11

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


LIGHTING

GEFASCINEERD DOOR DE VELE MOGELIJKHEDEN VAN LICHT Hoe ziet de toekomst van licht eruit? ralph: “Dit onderzoek gaat over zoveel meer dan OLED-technologie. We volgen de studies op over de invloed van licht op de mens. Wat doet licht voor ons? School Vision Philips was de naam van een onderzoek naar licht en de impact ervan op de prestaties van scholieren. Je kunt erover filosoferen of we emotioneel wel klaar zijn om overal rondom ons licht te hebben. Willen we dat wel? Tot op vandaag zijn de zon en de maan onze referentie-lichtbronnen, maar wat als we overal oplichtende vloeren krijgen? Als lichtcomponenten zo klein worden, kan je ze eenvoudiger integreren in allerlei producten en materialen. Er ontstaan nieuwe functies. Licht wordt ons hulpmiddel, onze gids, onze reminder, enz. Licht zal een heel actieve communicatierol spelen in de toekomst. Anderzijds geloof ik niet dat OLED de huidige conventionele lichttechnologie wegduwt. De beide zullen naast elkaar blijven bestaan”.

OLED-technologie (Organic Light Emitting Diode) is in volle ontwikkeling in toonaangevende onderzoekscentra. Stel je bij OLED, na de generatie LEDs, iets totaal nieuw voor. Een muur die oplicht bijvoorbeeld. OLED is een diode – een grote vlakkenstraler – met transparante en flexibele eigenschappen. Dankzij deze eigenschappen is een OLED eenvoudig te integreren in producten en materialen. Als gevolg zal licht in de toekomst een heel actieve rol gaan spelen op vlak van communicatie en interactie. Het IWT-TETRA programma stimuleert technologietransfer en ondersteunt een onderzoek van 2 jaar aan Howest Industrial Design Center. Het NOA-project (New Oled Applications) kijkt naar de toepassingsmogelijkheden van OLED technologie in industriële producten. Twee onderzoekers vissen samen met Vlaamse KMO’s uit of deze onbetreden technologie bruikbaar is voor hen en in welke mate ze hun productenportfolio kan transformeren. Ralph Nafzger deed na zijn studies product design aan de Haagse Hogeschool ervaring op als productieleider in de metaalindustrie en werkte als productontwerper van fietsaccessoires. Bij Howest Industrial Design Center specialiseerde hij zich de laatste jaren in prototyping technieken voor de bouw van verlichtingsarmaturen. Hij volgt trends en technologieën op, maar ook de relatie mens–licht–product boeit hem sterk. Dieter Dekeyzer is van opleiding ingenieur electronica. Hij werkte tot voor kort bij de R&D afdeling van Renson, maar hij besloot om het OLED-onderzoek mee te coördineren uit nieuwsgierigheid naar de technologie.

Hoe sterk staat de Vlaamse verlichtingssector? ralph: “In de regio Kortrijk zitten veel verlichtingsbedrijven. Zij waren trouwens vragende partij voor de opstart van een onderzoekscentrum rond licht. We werken samen met Modular, Delta Light, Wever&Ducré, Brick in the wall, TAL,.... ik heb wel de indruk dat veel bedrijven blijven focussen op het ontwerp van armaturen en op het optimaliseren van rendement, terwijl ik zoveel meer mogelijkheden tot differentiatie zie”. Hoe kunnen bedrijven het lichtlab van Howest Industrial Design Center gebruiken? ralph: “Wij krijgen behoorlijk veel vragen om metingen te doen in het lichtlab. Onze meetopstelling is degelijk en bedrijven vinden dus hun weg. Na een halve dag introductie laten we hen graag in alle privacy werken. Wij zijn stand-by om hen te ondersteunen als ze dat wensen”. Dieter: “In andere onderzoekscentra moet een fabrikant soms zijn armatuur meegeven met een onderzoeker die de metingen uitvoert. Onze aanpak verschilt. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we bedrijven zelf laten meten, zij echt veel leren uit die oefening. Bovendien blijven verlichtingsbedrijven concurrenten van elkaar en hoeven wij niet per se op de hoogte te zijn van elk nieuw ontwerp. We geven onze partners dus de vrijheid om het lab af te huren en zo lopen ze geen risico om hun confidentiële projecten te moeten prijsgeven”.

Wat gaan jullie concreet realiseren in het NOA onderzoek? Dieter: “Wij doen toegepast onderzoek. We sleutelen dus zelf niet aan de technologie van de OLED, maar we bekijken wel hoe we haar kunnen vertalen naar toepassingen in industriële producten. We werken voor elke partner in het onderzoek een concept en haalbaarheidsstudie uit. Bijvoorbeeld, wat kan OLED betekenen voor displays en signalisatie? Kan OLED bushaltes interactiever maken? Op welke nieuwe manieren kan je OLED benutten voor outdoor sfeerverlichting? Het is een grote uitdaging om OLED in te zetten buiten, omwille van zijn gevoeligheid voor vocht en UV”. Hoe ervaren jullie de samenwerking met de bedrijven in dit onderzoek? ralph: “Eerst en vooral zijn we buiten de verlichtingssector gaan zoeken naar geïnteresseerde partners. Roadmaps geven aan dat de technologie cross-sectoraal zal kunnen ingezet worden vanaf 2013. Om bedrijven te overtuigen om mee te stappen in zo’n tweejarig onderzoek, moet je een goede opzet, planning en begroting voorleggen. Een belangrijk onderdeel van ons werk is de bedrijven en KMO’s in Vlaanderen in contact te brengen met onderzoekscentra en grote bedrijven die al geïnvesteerd hebben in OLEDs, zoals Philips. We willen dat onze partners hun netwerk vergroten en de leveranciers van OLED-technologie echt leren kennen. Daarvoor beperken we ons zeker niet tot Vlaanderen. De Duitse en Aziatische markt zijn goede inspiratiebronnen”.

ONDERZOEK INDUSTRIAL DESIGN CENTER

ralph.nafzger@howest.be dieter.dekeyzer@howest.be

12

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


ABILITY-CENTERED DESIGN

VANUIT BEPERKINGEN NIEUWE MOGELIJKHEDEN CREËREN Lieven De Couvreur werkt in het Industrial Design Center van Howest. Hij onderzoekt in zijn doctoraat hoe ontwerpers en paramedici inclusive design - ontwerpen die toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met beperkingen – kunnen implementeren in systemen van dagelijkse productontwikkeling. Eindgebruikers van assistieve technologie kan je vroeg inschakelen in een ontwerpproces, vanaf het ontstaan van een idee tot en met de productie en distributie van het eindproduct. Om echt ability-centered te werken, komt het erop aan om vroeg, snel en veel specifieke informatie van gebruikers in hun leefomgeving te verzamelen. In hun inzichten schuilen dikwijls waardevolle productconcepten.

zoeken telkens de dialoog op met nieuwe, fysieke prototypes of testversies ervan. Schetsen of renderingen komen er bijna niet aan te pas. Vanaf dag één wordt er gebouwd en gesleuteld met de middelen die ze ter plekke hebben”. Maatwerk in plaats van massaproductie dus? “Low volume hulpmiddelen zijn inderdaad gemaakt op maat van één persoon. Als je samenwerkt met iemand met een beperking en er ontstaat een innovatief idee, dan is er tot op een bepaald niveau en mits wat aanpassing kans dat je met dat idee of product een grotere groep mensen kan bedienen. Er zit meer marktwaarde in individuele ideeën dan je op het eerste zicht zou denken. Ik wil aantonen dat productontwikkeling, die vertrekt vanuit specifieke cases, verschaalbaar is naar industriele massaproductie. Ik beweer niet dat productontwikkeling volgens de principes van Universal Design niet waardevol is. Maar ik geloof in de wisselwerking met user innovation”.

Om deze theorie aan de praktijk te toetsen, verzamelt Lieven voor zijn onderzoek concrete vragen van mensen met een fysieke beperking, die een product op maat willen laten ontwerpen of die een eigen creatie op punt willen zetten. Hij schakelt studenten van de opleiding industrieel ontwerpen en ergotherapie van Howest in en zij bedenken in kleine co-design teams oplossingen voor hun opdrachtgevers. Hun rol is puur faciliterend en bemiddelend. De inzichten en ervaringen van de eindgebruiker staan namelijk altijd centraal.

Hoe zullen mensen in de toekomst omgaan met producten? “Ik zie veel opportuniteiten in collaborative consumption. In plaats van geld te spenderen aan toestellen die we slechts een paar uren per jaar gebruiken, is het logischer dat we evolueren naar meer systemen van sharing & leasing. Net daarom moeten we evolueren naar principes van open design”.

Iedereen designer, why not? “Een context met beperkingen laat creativiteit botvieren. Het verklaart wellicht waarom ergotherapeuten, familieleden en vrienden van mensen met een beperking zo inventief zijn. Mensen met een beperking bedenken trouwens ook voor zichzelf innovatieve hulpmiddelen die hun leven vereenvoudigen. Die producten hebben dan misschien nog niet altijd hun looks mee – ze zijn meestal gemaakt met onderdelen uit een doe-het-zelf zaak of er komt recyclage aan te pas – vaak zijn het heel disruptieve innovaties. Een disruptieve innovatie is een zodanig goedkoop alternatief dat het zomaar en in één klap een bestaande markt grondig door elkaar kan schudden. Net omdat die producten niet afgewerkt zijn, of omdat de ideeën nog niet onderzocht zijn op hun ruimere markpotentieel, schuilt hierin een opportuniteit voor ontwerpers”.

Wat is open design precies? “Een product is ontworpen volgens open design principes als alle informatie rond het ontwerp- en productieproces toegankelijk is voor derden. Een open product kan steeds aangepast worden aan zijn nieuwe omgeving of activiteiten. Bekijk het als open source, maar dan met hardware. Vandaag heerst de tendens dat bedrijven hun producten gesloten houden om commerciële en veiligheidsredenen. Met voorgeprogrammeerde en automatische functies proberen ze gebruikers te ontlasten van cognitieve taken. Zo onderschatten ze de intelligentie van gebruikers en sluiten ze veel klanten uit die niet aan bepaalde normen voldoen. Ook in het licht van materiaalschaarste moéten we wel evolueren naar open systemen. Er zullen ongetwijfeld nieuwe technologieën en materialen opduiken, maar hergebruik en adaptatie zijn beide duurzame sleutelbegrippen waar iedereen aan moet werken...

Hoe verloopt de samenwerking tussen de studenten en de personen met een beperking? “Designers moeten zoeken naar de optimale ervaring voor een gebruiker. Ze gaan terug naar de essentie van ontwerpen: binnen beperkingen heel wat nieuwe mogelijkheden creëren. Dit jaar hebben studenten een prismabril gemaakt voor iemand die voorovergebogen loopt met een kromme rug door de ziekte van Bechterew. Dankzij de bril kan deze persoon plots weer voor zich uit zien en opnieuw zijn hobby als fotograaf uitvoeren. Het is pakkend om te zien hoe dankbaar mensen kunnen zijn voor hun product op maat. Ook de studenten leren tijdens die opdracht vaardigheden als empathie en hun gevoel voor nuance verder aan te scherpen. Hun rol als ontwerper is bescheiden. Ze faciliteren en ontwerpen eerder een ervaringsgerichte activiteit dan een afgewerkt product. De studenten werken trouwens meestal verder op ideeën die eerder al eens door paramedici, ergotherapeuten of patiënten zelf bedacht of gebouwd zijn. Ze

ONDERZOEK INDUSTRIAL DESIGN CENTER

Welk type ontwerper zou je jezelf noemen? “De stiel van industrieel ontwerpen heeft zijn oorsprong te danken aan de industriële revolutie. Nu kan ik ontwerpers als Martin Guixé best begrijpen als ze zichzelf “ex-designer” noemen. Vandaag zitten we middenin een digitale revolutie die bits en atoms naadloos naar elkaar toe brengen. Nieuwe prototyping tools en sociale media stellen ons in staat productontwikkeling op een nieuw interactief niveau te tillen. Noem het experience design, service design of co-creation, zolang we als ontwerpers maar in staat zijn om nieuwe mogelijkheden te creëren met de technologie die voorhanden is”. lieven.de.couvreur@howest.be

13

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Tim Steelant

Joeri Verhamme

timsteelant@gmail.com — Moroga is een geautomatiseerde, schuivende tuinpoort, ontworpen en gerealiseerd door Groep Pouleyn uit Vichte. Dankzij de specifieke materiaalkeuze, hedendaagse technologie en het onmiskenbaar vakmanschap kwam deze realisatie tot stand. Moroga staat garant voor een vernieuwende vormgeving waarbij integratie de rode draad in dit project bleek te zijn! — HOWEST - Olivier Demortier — Groep Pouleyn nv - Kurt Marchand

joeriverhamme@hotmail.com — Maene nv is een bedrijf dat zich al jaren op de markt kan onderscheiden met innovatieve balustrades. In deze visie is ook de Toulon ontworpen. De Toulon is een klassieke stijltjesleuning die bedacht is met het oog op een vlotte automatisatie en een betaalbaar productieproces. De leuning moet ook voldoen aan de strenge eisen van de NBN B03-004 norm en de eurocodes in de burgerlijke bouwkunde. — HOWEST - Olivier Demortier — MAENE L. nv - Geert Maene

MOROGA TUINPOORT

TOULON

Pouleyn

Tine Verroken

Thomas Walgrave

tine.verroken@live.be — Zephyros Modulair is een opbouwrooster waarbij het traditionele kader vervangen wordt door een kliksysteem. Het kliksysteem, een spuitgietstuk, zet de lamellen vast en vormt een rooster. De assemblage gebeurt manueel in eenzelfde richting. Enkel de lamellen moeten op lengte gezaagd worden. De dimensies en de opbouw van de Zephyros voorkomen zwarte strepen na regenval op de muur. — HOWEST - Nils Ferlin — RENSON - Lieven Depraetere

thomas_walgrave@hotmail.com — ‘Flow’ is een ventilatie-voorziening, specifiek ontworpen voor gepleisterde gevels. Door zijn discrete integratie in de gevel, is ‘Flow’ een vernieuwend alternatief voor de gekende ventilatieroosters. De vloeiende vormgeving en naadloze overgang met de muur zorgen ervoor dat de esthetiek van een gevelontwerp niet langer verstoord wordt. ‘Flow’ en de muur worden één geheel. — HOWEST - Nils Ferlin — RENSON - Lieven Depraetere

ZEPHYROS MODULAIR

EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

FLOW

14

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Gertjan Claus

Matthieu Devriendt

Gertjan_fcb@hotmail.com — Deze conceptueel unit is een ontwerp met inwendige microfoon array. Deze is semi-ingebouwd op de tafel. Het geheel is modulair naar qua functies. Naast de microfoonfunctie bestaan omvat het ontwerp voting en kanaalwissel. — HOWEST - Heino Labeeuw — Televic - Bert Vangheluwe

matthieu.devriendt@mail.be — Quicksand is een ontwerpbureau dat elektronische producten op maat ontwikkelt voor verscheidene markten. Zo werd een vernieuwend design ontwikkeld van een gitaarpedaal met touch zonder mechanische schakelaar. Een body was nooit eerder zo dun waardoor we een groter contactoppervlak creëren. Bovendien werken we op maat zodat de meeste zintuigen in rekening worden gebracht (sound, visuals, feel). — HOWEST - Olivier Demortier — Quicksand - Steven Sanders

CONFERENTIE UNIT

SENSE

Stijn Grymonprez

Matthias Willockx

Stijn_grymonprez@hotmail.com — Dit is een ontwerp van een inbouw multimedia unit ingebouwd in een tafel. De unit bestaat uit een 7’ touchscreen display en microfoon-array. Na marktonderzoek van bestaande producten en een brainstorm werden een 3-tal concepten ontworpen waarvan één werd gekozen en uitgewerkt tot een prototype. Hierbij waren bedieningsgemak van de display en de opstelling van de microfooncellen bepalend. — HOWEST - Heino Labeeuw — Televic - Bert Vangheluwe

matthias.willockx@gmail.com — Patiënten ondervinden vaak ongemakken bij het langdurig monitoren van de elektrische activiteit van het hart. Daarom werd het concept CardioGuard ontwikkeld. Hierbij wordt de monitor op het lichaam geplaatst en worden, door middel van een wireless verbinding, de oncomfortabele kabels geëlimineerd. Dit zorgt ervoor dat de patiënt geen ongemakken ondervindt in het dagelijkse leven. — HOWEST - Conny Meuris — pilipili - Lukas Costeur

INBOUW MULTIMEDIA UNIT

EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

CARDIOGUARD

15

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Fonteyne Gerrit

El Moïz Ghammam

gerritfonteyne@hotmail.com — ABC diesel is een havenbedrijf gespecialiseerd in dieselmotoren. Om hun 100-jarig bestaan te vieren, verdient hun 6DZC motor een nieuwe look. Dankzij lichte, door plooien verstevigde aluminium behuizingen wordt de chaos van leidingen rond de cilinders gecamoufleerd. Verder kreeg de controlekast een ergonomisch en frisse look en de uitlaatthermometers een beter leesbare positie in een nieuwe behuizing. — HOWEST - Olivier Demortier — ABC diesel - Tim Berckmoes

mowzes@hotmail.com — Rotatiegieten is een techniek voor het creëren van holle producten. De techniek is een variant op de conventionele methode en gebruikt het chemisch reageren in plaats van smelten en stollen van thermoplasten. De moldings komen zo binnenin de mal tot uitharding. De focus lag bij het ontwerpen op de ergonomie en de functionaliteit met een breed bereik en nauwkeurigheid aan rotatiesnelheden. — HOWEST - Carl Grimmelprez — ISI Plast (Isix bvba) - Carl Six

Kobe Meeus

Wannes Van Isacker

Kobemeeus@hotmail.com — De uitbreiding van de kunststoflijn van FabLab-Leuven heeft als doel om PMMA te kunnen snijden in alle mogelijke vormen met de laser cutter en nadien nauwkeurig te kunnen plooien. Dit is een nieuw ontwerp dat geheel in de FabLab-stijl is ontworpen: iedereen, van 12 tot 112 jaar, mag dit toestel gebruiken. De bediening en het gebruik ervan is zo eenvoudig mogelijk gehouden. — HOWEST - Ronald Bastiaens — FabLab Leuven - Marc Lambaerts

wannes.van.isacker@gmail.com — Cerdi staat bekend als producent van kwaliteitsvolle machines opgebouwd uit hoogwaardige Europese materialen. KRONOS 820 is een CNC-gestuurde high definition plasmasnijtafel die geleidende materialen kan snijden tot 120mm. De behuizing is modulair ontworpen en de ophanging gebeurt met een zelfklemmend systeem. — HOWEST - Heino Labeeuw — Cerdi - Dieter Hoornaert & Gunther Declerck

MODERNISERING DIESELMOTOR

2K ROTATIEGIETMACHINE

KUNSTSTOFLIJN FABLAB

KRONOS 820

BELGIUM

Weldingtogether

— — EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

16

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Jonas Commere

Jan Folens

jonascommere@hotmail.com — De Thule Bikelift is de ideale oplossing voor het vervoeren van fietsen achterop een mobilehome. In tegenstelling tot de gewone fietsdrager, kan de Bikelift tot 60 kg liften zonder dat er spierkracht vereist is. Een afstandsbediening maakt het dan ook mogelijk om zware E-bikes vertikaal op de achterwand te takelen. Daarnaast is er ook een parkeerplaats voorzien om je fiets te sluiten. — HOWEST - Carl Grimmelprez — Thule - Wim Lernout

folensjan@hotmail.com — Traficon maakt hoogtechnologische verkeerscamera’s die het verkeer vloeiender en veiliger maken. De safewalk kan door 3D stereovisie en intelligente beeldverwerkingstechnologie voetgangers veilig en efficiënt de straat laten oversteken. De voorgestelde behuizing combineert nieuwe technologieën zoals bluetooth connectie en infrarood beeld in een stabielere behuizing. — HOWEST - Olivier Demortier — Traficon International nv - Steve Veldeman

THULE BIKELIFT

NEW HOUSING SAFEWALK

Steve Salens

Saskia Delombaerde

steve.salens@gmail.com — Boodschappen doen of de kinderen ophalen doe je voortaan met de Crew Cab, een goed alternatief voor de wagen. Zijn grootste troef is het multifunctionele deksel dat in één handomdraai verandert in twee volwaardige kinderzitjes. Bovendien kan de Crew Cab door middel van het eenvoudige railsysteem volledig afgesloten worden, waardoor hij inbraakbestendig is, droog blijft binnenin en er dynamisch uitziet. — HOWEST - Conny Meuris — Swyff - Denis Vanneste

saskiadelombaerde@hotmail.com — Helbig is een bedrijf dat vooral bekend staat als producent van kwalitatieve en creatieve modulaire systemen voor winkelinrichting. Hier ziet u een modulair systeem dat enkel bevestigd is aan het plafond. The x! kan over de gehele lengte van een profiel, bevestigd aan uw plafond, verschuiven. De hoogte en breedte zijn naar wens verstelbaar. The x! is een uniek en mooi presentatiesysteem. — HOWEST - Ronald Bastiaens — Helbig - Kristof Lemiegre

SWYFF CREW CAB

EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

THE X! A STORE FIXTURE

17

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Floris Ampe

Mathieu Cornelis

florisampe@gmail.com — Deze ecologische en herbruikbare verpakking werd ontworpen in opdracht voor Pagtambayayong, een ngo voor de urban poor in Cebu (Filipijnen). Organisch gekweekte rijst, geproduceerd door kleine, armere boeren kan zo hygiënisch en eenvoudig worden getransporteerd na aankoop. Standaard gerecycleerde emmers worden hergebruikt in combinatie met een gevlochten mand die gemaakt is van het afval van stickerpapier. — HOWEST - Ronald Bastiaens — Ngo Pagtambayayong Foundation - Bimbo Fernandez —

cornelis.mathieu@gmail.com — Een schemerige warme zomeravond, een té donkere werkplek, de zoektocht naar verloren voorwerp,… Vaak is er nood aan een tijdelijke maar efficiënte verlichting. De wired is een vernieuwende verlichting die hiervoor een oplossing biedt. Door op een eenvoudige manier meerwaarde te geven aan de stroomkabel wordt de lamp enorm flexibel in gebruik en kan hij zo in verschillende situaties gebruikt worden. — HOWEST - Sofie De Grave — Vosled - Marcel Jean Vos

ESTORYA

WIRED

Bob De Troy

Jonas Debergh

Detroy.bob@gmail.com — Give it a face is een product geproduceerd door kinderen met een mentale handicap. Het is een mapje gemaakt uit hout en palmboomschors en fungeert als educatieve tool. Santo Toribio is een school die kinderen met een beperking opleidt tot schrijnwerkers of schoenmakers. De school ligt in één van de armste buitenwijken van de stad Trujillo in Peru. De jongeren komen in contact met nieuwe materialen en technieken zoals houtpersen en werken met palmboomschors. — HOWEST - Oliver Dewolf — Otra Cosa / Santo Toribio - Najin Kim / Joel García Flores —

Jonas.debergh@gmail.com — Als gevolg van het plaatsgebrek in supermarkten en kleinere winkels werd Jamm’n ontworpen om de Superjam producten aan de man te brengen. Het Jamm’n systeem brengt zowel verschillende soorten jam als kookboeken en geschenkverpakkingen onder de aandacht van de consument. Door een modulair systeem kan Jamm’n zowel gebruikt worden als tabletop of als vrijstaande display naargelang de noden van de winkel. — HOWEST - Sofie De Grave — Superjam (Eat super Ltd) - Fraser Doherty

GIVE IT A FACE

JAMM’N

R

— EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

18

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Thomas Debosschere

Jelle Desimpelaere

thomas_debosschere@hotmail.com — Giet wat theeconcentraat in een theeglas en leng aan met de gewenste hoeveelheid heet water. Voor het zetten van het perfecte kopje Turkse thee is de TeaAmo van Homend een must. De glazen kannen van de TeaAmo zijn een primeur voor dit type toestel. Ze geven een kwalitatievere look en feel aan het product en verbeteren de onderhoudsvriendelijkheid. TeaAmo, voor wie houdt van thee. — HOWEST - Nils Ferlin — DesignUM - Ümit Altün

desimpelaere.jelle@telenet.be — Een lucifer herbruikbaar maken, dat is het basisidee van match., de nieuwe en groene productfamilie van Sëmk Products Ltd. De match.light is het eerste product binnen deze familie en beschikt over een herlaadsysteem dat niet alleen ecologisch, maar ook gebruiksvriendelijk en leuk is. Met deze eigenschappen en het stijlvol design bereikt deze zaklamp zowel jong als oud. — HOWEST - Ronald Bastiaens — Sëmk Products Ltd. - Eddie Hui & CK Kwok

TEA AMO

MATCH.LIGHT

Kaat Delcoucq

Katinka Wijckmans

kaat.delcoucq@gmail.com — RUF ontwikkelde een transportsysteem dat elektrische wagens via een dual mode systeem laat rijden. Dit biedt het voertuig de mogelijkheid zowel op straat als op een monorail te rijden. Bij veel ritten zit de bestuurder alleen in de wagen, daarom wil RUF hun brede waaier aan voertuigen uitbreiden met de Nano-RUF, een compact elektrisch voertuig voor één persoon. — HOWEST - Sofie De Grave — RUF - Palle R. Jensen

katinka@katisign.net — De LET is een nieuw serving format ontwikkeld voor de herinrichting van het Clarion Hotel in Uppsala. Hierbij staat de wetenschappelijke kant van Uppsala centraal. De LET staat in de tapasbar en voor de nachtclub. Hij komt goed tot uiting in ruimtes die niet vragen om een typische bar. Dus kan men niet zitten aan de minimalistische frontbar. Aangezien men de bar meteen moet vinden is de LET een eye-catcher in de ruimte. — HOWEST - Conny Meuris — LervikDesign - Alexander Lervik

NANO-RUF

LET – LIGHT EMITTING TUBE

EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

— 19

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


ontwerpbureau

INDE-ED

www.inde-ed.be — Inde-ed werd opgericht met als doel een stage tot een goed eind te brengen. De vier maanden stage hebben Gilles, Giel, Jielt en stijn dan ook zo goed mogelijk trachten te voltooien. Het ondernemingsgevoel en de microbe naar meer heeft hen dan ook aangezet om dit project verder te zetten. Inde-ed ontwerpt vanuit de vier verschillende ervaringen en expertises van de vier leden. Het resultaat van deze jonge mensen samen met nieuwe kennis in het vak is dan ook veelbelovend.

TEAM

LAVABEAU

Giel Dedeurwaerder heeft een diploma elektriciteit-elektronica, en zijn opleiding aan de kunstacademie zorgt ervoor dat hij perfect in het team past. Hij bekijkt de zaken op een alternatieve manier, wat voor verruimende perspectieven zorgt in het ontwerpproces. — Stijn De Volder is de techneut. Zijn voorgeschiedenis in de industriële wetenschappen levert de nodige technische kennis op voor het bureau. Hij is erg into automotive en slaagt er ook in om met een minimum aan lijnen, prachtige vormen te creëren. — Jielt Gregoire heeft een opleiding mechanische vormgeving achter de rug. Net zoals Giel bekijkt hij alles op zijn eigen manier en tast graag grenzen af. Hij is kritisch en perfectionistisch, wat zich vertaalt in perfect afgewerkte opdrachten. — Gilles Catry is door zijn opleiding boekhouden-informatica ideaal als communicatief en administratief verantwoordelijke. Hij zorgt voor een sterke structuur en een strakke organisatie binnen het bureau. Zijn taalvaardigheid zorgt voor vlotte en aangename contacten met de partners. Goede communicatie is van groot belang. —

info@inde-ed.be — Lavabeau is een inbouwproduct voor badkamers dat vernieuwing uitstraalt. Door nieuwe technieken, nieuwe en reeds bestaande materialen te combineren, maken we vormen en beelden realiteit. Deze realiteit bestond al jaren maar kwam niet uit op de markt. Dit kwam door er de naam futuristisch op te plakken. Eens de mogelijkheid er is om dergelijke zaken te maken, valt het futuristische deel weg en wordt deze hedendaags. — Industrial Design awards 2011

EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

20

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Gilles Catry

Stijn De Volder

gilles@catry.be — De U.U is een stijlvol zitmeubel dat door zijn resistente materialen uitermate geschikt is om buitenshuis te gebruiken. De U.U zetel is bestand tegen weer en wind. Eenmaal het zonnetje schijnt, open je de U.U met één simpele beweging en kun je genieten van comfortabel zitplezier. Als we de U.U sluiten krijgen we een mooie tafel. — HOWEST - Sofie De Grave & Dries Laperre — JILL CLARK - Kjell Clarysse

stijndevolder@hotmail.com — Het klassieke ontwerp van een lattenbodem is getest op functionaliteit. De Spirrow veer combineert die ergonomische functie met een mooi design. Dit design zorgt ervoor dat klanten verleid worden door mooie beddingveren die hen het optimale comfort geven. Dit feit heeft de verkoop aanzienlijk doen toenemen. — HOWEST - Sofie De Grave & Dries Laperre — INDURUB - Francis Steyaert

U.U

SPIRROW

LUXURY OUTDOOR FURNITURE

Giel Dedeurwaerder

Jielt Gregoire

g_dedeurwaerder@hotmail.com — De SCOOP staat in voor een goede verlichting in kledingwinkels. Het is een asymmetrisch geheel dat klassieke vormen en tradities doorbreekt, een belangrijk feit in de fashion wereld. Door nieuwe vormen en innoverende plaatsing toe te passen, zetten we stappen om een tendens te creëren binnen de sector van fashion verlichting. Naast asymmetrie en innovatie is de scoop ook een nieuw en fris model. — HOWEST - Sofie De Grave & Dries Laperre — LUNOO nv - Marino Beckaert

Jielt@grego.be — De versnellingskabels van vroeger worden bij het wielrennen vervangen door elektrisch geleidende kabels. De ER is een vernieuwende technologie van elektrisch geleidende strips op het fietsframe die ook de aerodynamica bevorderen. Deze strips zorgen ervoor dat er geen versnellingskabels meer door het frame moeten. Zo is de productie minder arbeidsintensief. — HOWEST - Sofie De Grave & Dries Laperre — RIDLEY BIKES - Yannick Christiaens

SCOOP-GAMMA

ELECTRONIC R-SURFACE

— EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

21

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


MASTER

INDUSTRIEEL ONTWERPEN De masteropleiding industrieel ontwerpen (IO) is een vierjarige ingenieursopleiding met specialisatie in productontwerpen. In het opleidingsprogramma gaat veel aandacht naar de onderzoeks- en ontwerpmethodologie bij het ontwerpen van nieuwe producten. Via literatuurstudie, patentenonderzoek, analyse van de stand van de technologie, uitgebreide testcampagnes, gebruikersanalyse, … gaat de student op zoek naar een perfecte match tussen de technologie, de gebruiker en de interactie met de omgeving wat resulteert in innovatieve producten met een meerwaarde voor alle stakeholders.

www.industrieelontwerpers.be rino.versluys@howest.be

Via talrijke ontwerpprojecten, waarvan de meeste in samenwerking met de industrie, ervaart de student elke stap in het ontwerpproces en bouwt op deze manier aan een kritische ontwerpattitude om zodoende in de masterproef een individueel ontwerp voor een bedrijf te realiseren. Een master industrieel ontwerpen is een integrator van kennis en vaardigheden om op een multidisciplinaire manier innovatieve producten te bedenken …

WORK IN PROGRESS 1IO ONTWERPEN & WERKPLAATS Ontwerp van een kubusvormige puzzel (met zijde 10 cm) die opgebouwd is uit drie puzzelstukken. Ontwerp van ‘spannend speelgoed’ met multiplex en spanbanden (WIP: Maarten Vanhoucke; SCHOMMELPAARD: Arne Maes). VORMSTUDIE Vormsemantiek: vertaling van karaktereigenschappen van een medestudent vertalen naar een gestileerd ruimteschip uit karton (Arne Maes). Vorm & taal: vertaling van de huisstijl van ontwerper John Pawson vertalen naar een Stelton koffiekan en vervolgens ontwerp van een familie (KOFFIEKAN: Caroline Thevelein) WORK IN PROGRESS MA INDUSTRIEEL ONTWERPEN

22

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


STUDENTE 2IO EVA MYNSBERGHE “Op je achttiende een studiekeuze maken, bepaalt je verdere leven. De mix tussen creatieve en technische elementen was voor mij doorslaggevend om voor de opleiding industrieel ontwerpen te kiezen. Mijn doel is een ontwerpbureau uit de grond te stampen met mijn moeder, die architecte is van opleiding. Onze verschillende invalshoek op het vak ‘ontwerpen’ leidt tot vernieuwende ideeën en concepten. Mijn opleiding vergt veel energie en input van me, maar mijn doel drijft me vooruit. Ontwerpen is een continue bezigheid en het zoeken naar innovatieve ideeën is een activiteit die non-stop voortgaat. In deze opleiding leer je schetsen en ideeën technisch uitwerken. Je wordt gestimuleerd en gemotiveerd om niet tevreden te zijn met je eerste ontwerpoplossing maar steeds te streven naar verbetering.”

WORK IN PROGRESS 2IO ONTWERPMETHODOLOGIE Ontwikkeling een toolbox van creativiteitstechnieken als ondersteuning bij het oplossen van ontwerpproblemen. ONTWERPEN & WERKPLAATS Productideeën vertrekkende vanuit de core competenties van 3 bedrijven: Europal, Abriso en IPS (MUTUALISM: Mathieu Levebre) Schoen met instelbare hak voor prothesedrager in samenwerking met Centrum Technische Orthopedie (Hanna Eggermont) Kinetic design, ontwerp van een beweging (EXPLODED CAPITAL: Maarten Vanhoucke)

WORK IN PROGRESS MA INDUSTRIEEL ONTWERPEN

23

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


WORK IN PROGRESS 3IO TECHNOLOGISCH ONTWERPEN MyMachine: ontwerpen van een droommachine die door een kind werd uitgevonden. Ontwerp van een picknickmand uit één materiaal die voldoet aan de noden van de mensen in de hedendaagse maatschappij (BAMBOE: Laurenz Tack & Cesar Vandevelde; GERECYCLEERDE KUNSTSTOF: Simon Dessauvage & Pieter Engels) ONTWERPSTUDIO Ideeënwedstrijd ‘Een dak voor Heule’: bedenk een realistisch, uitvoerbaar en haalbaar ontwerpvoorstel voor een tijdelijk en eenvoudig te (de)monteren ‘dak’ boven Heuleplaats (wedstrijd gewonnen door Laurenz Tack)

PRODUCTONTWIKKELING Ontwerp nieuwe toepassingen rond de Flexibele Organische Fotovoltaïsche Cellen (OPV) technologie (BARICADE TAPE: Kenneth Vansteenberge)

WORK IN PROGRESS MA INDUSTRIEEL ONTWERPEN

24

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


WORK IN PROGRESS 4IO ONTWERPSTUDIO Design for (every)one - ontwerp doormiddel van co-design een hulpmiddel op maat voor één specifieke gebruiker. Maak daarbij enkel gebruik van low-volume productie technieken (LOOPSCHIP: Steven Verbrugge, Elena Martinez & Filip Gerits; PRISMABRIL: Joris Bellens & Jeff stubbe) ONDERNEMERSCHAP Oprichten van een eigen studenten onderneming. Muzto, fietshelm met een geïntegreerd slot voor de wielertoerist. Winnaars award voor meest originele product SBP 2011 (MUZTO: Bart Catoor, Bart Raeves & Steven Verbrugge) COMPUTER AIDED INDUSTRIAL DESIGN Ontwerp en 3D visualisatie van USB-stick ism Materialise (Bart Raeves)

WORK IN PROGRESS MA INDUSTRIEEL ONTWERPEN

25

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Arnaud Mahy

POLYROOF

MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

EINDWERKEN arnaud.mahy@gmail.com — Een traditioneel dak is een complexe opbouw en is aan een redesign toe. Daarom werd PolyRoof ontwikkeld in samenwerking met Recticel Insulations. PolyRoof is een dakpaneel dat alle lagen en functies van het dak bevat. Dit zorgt voor een eenvoudige en snelle opbouw voor zowel nieuwbouw als renovatie. PolyRoof is duurzaam door de reductie van materialen, gewicht en energieverbruik. — HOWEST - Pieter Michiels — Recticel Insulations - Mario Genetello

Jonas Vleeschouwer

SHAPE MEMORY PACKAGING

jonas.vleeschouwer@gmail.com — Dit onderzoek ontsluit de toepasbare technologieën in de verpakkingsbranche voor recent ontwikkelde hardschuim geheugen polymeren van Recticel. Dit zijn polymeren die automatisch een vooraf bepaalde vorm aannemen van zodra ze op een vooraf bepaalde temperatuur verwarmd worden. Zo kan er bijvoorbeeld met een reversibel proces, door enkel de temperatuur te regelen, ingepakt en ontpakt worden. — HOWEST - Walter Dejonghe — Recticel - Mario Genetello

— 26

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Célestin Desmadryl

Arne Desmet

celestin.desmadryl@gmail.com — AVC staat bekend als innovatieve trappenbouwer die trappen aanbiedt uit geanodiseerd aluminium. “Stealth” is een nieuw modulair trapconcept van AVC, dat rechte trappen en kwartdraaien combineert in één aanpasbaar systeem met de mogelijkheid om LED verlichting te integreren. Het is een lichte, elegante trap die functionele trappenbouw met modern design perfect weet te combineren. — HOWEST - Jelle Saldien — AVC - Davy Parmentier

Desmet.arne@gmail.com — Inter’act, de unieke bidirectionele afstandsbediening voor Novy dampkappen, ontwikkeld in samenwerking met het R&D team van Novy, stuurt niet enkel signalen naar de dampkap, ze toont ook de instellingen van de dampkap aan de gebruiker. De visuele feedback zorgt voor een intuïtievere bediening. De constante informatieuitwisseling resulteert in een hoger gebruikscomfort. — HOWEST - Olivier Rysman — Novy - Frank Vaernewijck & Francis Lannoy

STEALTH

INTER’ACT

Bart Raeves

Steven Verbrugge

raevesbart@gmail.com — Deco Nature is een duurzaam binnendeurgeheel voor het passiefhuis. De deur is opgebouwd aan de hand van een uniek kader die de luchtdichtheid verzekert. Het gebruik van dampopen en ecologische materialen garandeert een aangenaam binnenklimaat en een uitstekend te recycleren eindproduct. Deco Nature is kortom een binnendeur die de duurzame principes van het passiefhuis perfect weerspiegelt. — HOWEST - Carl Grimmelprez — De Coene Products - Patriek Vandenbussche

stevenverbrugge@hotmail.com — De brandbestrijdingsmarkt wordt gekenmerkt door een overvloed aan brandblussers die allen binnen hetzelfde concept vallen en gebruiksgemak niet in vraag stellen. De Ergomaster LS6 is een fool proof schuimbrandblusser volledig conform de EN 3 en PED norm waarbij de gebruiker zich alleen moet concentreren op het blussen van de brand. Additioneel kan ANSUL op een eenvoudige wijze het onderhoud uitvoeren. — HOWEST - Olivier Rysman — ANSUL - Gert Van De Vijver

DECO NATURE

EINDWERKEN MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

ERGOMASTER LS 6

27

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


SUSTAINABILITY

ONTWERPEN IN EEN COMPLEXE EN FRAGIELE WERELD ... Ecodesigners zijn post-avantgardisten van deze tijd. Ze vechten, fris en creatief, tegen de kortzichtigheid van het kortetermijndenken. Ze springen slim om met materiaal, ruimte en energie. Hun verbeeldingskracht is hun wapen om de schijnbare paradox ecologie-economie op te heffen. Ze omarmen productcriteria waar de gemiddelde ontwerper naargelang de omstandigheden koppijn of een kick van krijgt: optimale functievervulling met minimaal materiaal- en energiegebruik, heldere interface, economisch, ecologisch en sociaal verantwoord, bij uitstek van eigen bodem, tijdloos... Duurzaamheid is een mentaliteit die veel in beweging zet, niet in het minst in het ontwerponderwijs van Howest. Het gaat al lang niet meer alleen over producten, maar over de context waarin producten bedacht, gemaakt, gekocht en hergebruikt worden. Het businessmodel bepaalt het totaalplaatje. Een duurzaam product is rendabel, vergroot ons gevoel van welbehagen en geluk en respecteert de natuur en haar reserves. Naast producten hebben we nood aan intelligente systemen en diensten. Het materiële weegt veel minder door dan vroeger.

ste universitaire ontwerpopleiding ter wereld, met meer dan 20 hoogleraren in verschillende ontwerpdisciplines en meer dan 200 wetenschappelijke medewerkers. De samenwerking met TUDelft opent zeker deuren voor nieuwe projecten op Howest in het domein van duurzaamheid”.

In haar doctoraatsonderzoek aan Howest Industrial Design Center bekijkt Kristel Dewulf 4 jaar lang hoe duurzaamheid beter geïntegreerd kan worden in de strategische beginfase (of front end) van een productinnovatieproces. Duurzaamheid vraagt een nieuwe mindset, en echte veranderingen zijn pas mogelijk als bedrijven rekening houden met duurzaamheid vóór ze de contouren van een nieuw product aflijnen. Duurzame aanpassingen aanbrengen op vlak van functie, productietechniek, materialen enz. worden alleen maar duurder en complexer eens je verder gevorderd bent in het innovatieproces.

Kristel begon haar interviewronde in het voorjaar van 2011 aan de andere kant van de wereld. Hoe duurzaam denken Amerikaanse ontwerpstudio’s? “Het is geen sinecure om toegang te krijgen tot ontwerpbureaus voor een gesprek over hun strategie, maar in San Francisco kon ik een aantal top ontwerpbureaus als Lunar, Whipsaw, Astro Projects, Smart Design en Ideo overtuigen. Tijdens zo’n gesprek zijn ontwerpbureaus meestal heel nieuwsgierig. Ik voel dat ze hun aanpak willen toetsen aan mijn kennis en inzichten, wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. Ik wil juist hun werkmethodes onderzoeken. Wat mij opviel, was dat er in Amerika nog veel minder triggers zijn om duurzaam te ondernemen dan in Europa: de wetgeving varieert per staat en is niet op duurzaamheid gericht, ook leveranciers en klanten maken er zelden een punt van. Enkel bureaus met vestigingen of grote klanten in Europa lijken er wel in te investeren. Europa lijkt dus een interessanter klimaat voor duurzaamheid. “

Hoe concreet is je onderzoek? “Via kwalitatieve diepte-interviews wil ik in een eerste fase een status quo opmeten. Hoever staan ontwerpbureaus eigenlijk op vlak van duurzame productontwikkeling? Waar is er ruimte voor duurzame innovatie? Waar zijn er noden voor tools? In het najaar start ik gesprekken met Vlaamse ontwerpbureaus waarbij ik hun intenties wil toetsen aan de realiteit en mijn academische inzichten. Naast de gesprekken met de ontwerpbureaus, zal ik in een volgende fase ook gaan praten met de bedrijven uit de klantenportefeuille van diezelfde ontwerpbureaus. In Nederland loopt parallel een gelijkaardig onderzoek i.s.m. BNO (Beroepsvereniging van Nederlandse Ontwerpers) en TUDelft. Zeer boeiend.”

Wat drijft je om dit onderzoek over duurzame productontwikkeling te doen? “Er wordt zoveel materiaal en design energie verspild aan zinloze producten, en zo weinig aan het bieden van oplossingen voor deze steeds complexer wordende en fragiele wereld. Ons leven verbeteren, wat betekent dit? Wat is échte vooruitgang? Voor veel bedrijven staat vooruitgang gelijk aan sneller, beter, goedkoper en spijtig genoeg nog niet vaak met duurzamer, gelukkiger en gezonder.”

Duurzaamheid was nooit actueler dan vandaag. Wat houdt bedrijven nog tegen? “Het is niet makkelijk om investeringen in duurzaamheid aan het begin van een project te vertalen naar harde cash op korte termijn. Een succesvol product is een combinatie van duizenden factoren, het aandeel dat duurzaamheid hierin speelt is moeilijk toe te wijzen. Om te slagen, moet er goodwill, een gedeelde visie, een duidelijke missie en kennis en expertise aanwezig zijn. Bedrijven missen dikwijls nog de interne medewerkers die goed opgeleid zijn in duurzaamheid. De kennis is wel aanwezig in Vlaanderen, maar vaak versnipperd of moeilijk bereikbaar.”

Kristel gelooft maar in één vorm van productontwikkeling: ontwerpen die ons leven verbeteren. “Duurzaamheid is vandaag een vrijblijvende keuze voor bedrijven – je kiest ervoor of je laat het passeren – maar de verwachtingen tonen aan dat duurzaamheid binnen enkele jaren een stricte voorwaarde zal zijn om te kúnnen ondernemen, onder andere door strikte wetgeving en materiaalschaarste. Duurzaamheid wordt even dwingend als het Verdrag van de Mensenrechten. Niet duurzaam ondernemen is je medemens onrecht aandoen. “

kristel.dewulf@howest.be

Voor haar onderzoek laat Kristel zich omringen met experten. Ze trekt haar onderzoek internationaal open. “Ik werk voor mijn onderzoek samen met TU Delft. De faculteit Industrieel Ontwerpen op de TUDelft in Nederland is de groot-

ONDERZOEK INDUSTRIAL DESIGN CENTER

28

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


ONTWERPEN MET SCHUIM EEN LUCHTIGE UITDAGING?

Recticel werkte reeds meerdere malen samen met Industrial Design Center. Hoe kwamen jullie in contact met Industrial Design Center en wat betekent dit voor Recticel? Mario: “De aanleiding hiertoe was een aanvraag van een student betreffende een stage en masterproef. Nu werken wij reeds meer dan 10 jaar op een goede basis samen met Industrial Design Center. Hierbij doen wij niet enkel beroep op de studenten binnen de opleidingen Industrieel Ingenieur en Industrieel Product Ontwerp, maar ook op het onderzoeksteam. Wat de samenwerking voor Recticel zo interessant maakt, is dat Industrial Design Center heel veel kennis kan bieden op vlak van productontwerp, Recticel is in de kern een echt ontwikkelingsbedrijf op chemisch vlak, waarbij we werken met de moleculaire samenstelling van schuim. Dit is vaak heel abstract. Wanneer een productontwerper dit materiaal dan in een product kan omzetten, wordt dit heel wat tastbaarder.”

Tijdens het laatste jaar industrieel ontwerpen aan Howest, krijgen leerlingen de kans hun kunnen te laten zien en de kers op de taart te zetten met hun eindwerk. Deze afstudeerprojecten verlopen in nauwe samenwerking met de industrie. Jonas Vleeschouwer liet deze kans niet liggen en klopte aan bij Recticel Development Center, waar hij Mario Genetello, Development Engineer, overtuigde om te laten zien wat hij in zijn mars had. Howest Industrial Design Center zocht hen op en ging na hoe deze samenwerking verliep. Jonas, waar komt je passie voor design vandaan en waarom viel je keuze op de opleiding master industrieel ontwerpen aan Howest? Jonas: “Al op jonge leeftijd voelde ik de passie om dingen te (her) ontwerpen. In eerste instantie twijfelde ik tussen een opleiding architectuur of industrieel ontwerp. Uiteindelijk liet ik me overhalen door het brede aanbod die de master industrieel ontwerp biedt. Vooral de mix tussen creativiteit en wetenschap maakt deze opleiding uniek. Ik pluk er nu zeker de vruchten van!”

Jonas Vleeschouwer deed, als laatstejaarsstudent Industrieel Ontwerp, zowel zijn stage als masterproef in samenwerking met Recticel. Hoe verliep dit? Mario: “De opleiding master industrieel ontwerpen is een vrij brede opleiding. Ik bedoel hiermee dat studenten over heel veel iets weten, zonder daarbij specialist te zijn binnen een specifiek veld. En net dit zien wij als een opportuniteit. Bij Industrial Design Center vinden we personen die door een ruime kijk, echt buiten de lijntjes denken en hierdoor met innovatieve oplossingen voor de dag komen. Deze eigenschap konden wij ook terugvinden bij Jonas Vleeschouwer. Hij is zeer begeesterd en op elk moment op zoek naar de beste oplossing. Doorheen het ontwerp -en ontwikkelingsproces verlegde hij, waar nodig, de scope van het project om zo tot een mooi eindresultaat te komen.”

Tijdens je afstudeerjaar, 2009-2010, werkte je tijdens je eindwerk nauw samen met Recticel Design Center. Hoe ging dit precies in zijn werk? Jonas: “Het contact met Recticel verkreeg ik via het netwerk van Industrial Design Center. Na een gesprek met Mario Genetello, kreeg ik een uitdagende opdrachtstelling: ‘Onderzoek de toepassingsmogelijkheden voor shape memory polyurethaan in de verpakkingsindustrie.’ shape memory polyurethaan is een nieuw soort schuim dat ontwikkeld werd binnen Recticel Design Center, waarbij het materiaal als het ware een geheugen heeft, waardoor het na vervorming, telkens opnieuw zijn oorspronkelijke vorm aanneemt. Ik was heel enthousiast want dit bood tal van mogelijkheden.”

En wat brengt de toekomst? Mario: “Daar kan ik helaas niet erg veel over vertellen. Wat ik wel kan zeggen is dat innovatie bij Recticel een belangrijk gegeven is en dat dit in de toekomst ook verder geïntegreerd zal worden doorheen de hele organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat creatief denken op alle niveaus uitgedragen dient te worden. Met deze doorgedreven aanpak, wil Recticel nog sterker naar buiten komen. Hiervoor doen wij graag beroep op de samenwerking met Industrial Design Center.”

Maar hoe begon je daar nu precies aan? Jonas: “Bij de aanvang bakende ik twee duidelijke terreinen af. Een eerste focuste zich op recyclage binnen de verpakkingsindustrie dat in samenwerking met BWA verliep. De tweede piste verliep in samenwerking met Hedgren, waarbij het shape memory foam geïntegreerd werd in een tas, wat het mogelijk maakt om fragiele voorwerpen op een veilige wijze te transporteren.” Momenteel werk je bij een bedrijf dat actief is in het aanbieden van nieuwe integratiemogelijkheden voor zonnepanelen. Welke elementen van je studie zijn hierbij belangrijk? Jonas: “Vooral de praktische ervaring die ik opdeed gedurende mijn eindwerk en stage, alsook de theoretische modules die aan bod kwamen tijdens de opleiding, zijn hierbij zeker een meerwaarde. Het sterkste punt tijdens mijn opleiding is vooral de veelzijdigheid. Dit zorgt ervoor dat je als pas afgestudeerde productingenieur flexibel inzetbaar bent binnen een bedrijf, wat veel kansen met zich meebrengt.”

ONTWIKKELING INDUSTRIAL DESIGN CENTER

29

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Joris Bellens

Joren De Temmerman

info@jorisbellens.be — De resultaten van een toepassingsonderzoek omtrent Shrinx, een textiel dat krimpt bij verwarming, zijn verwerkt in de Smart Weave kantoorstoel. Door gebruik te maken van de sterke eigenschappen van Shrinx, is er zowel tijdswinst als vereenvoudiging tijdens productie, zonder in te boeten aan kwaliteit. Het volledige productieproces werd voorbereid op maat van de verschillende afdelingen. — HOWEST - Cies Vanneste — Drisag – office furniture - Marcel Smets

joren.detemmerman@gmail.com — Pontus is een aantrekkelijke parasol specifiek ontworpen voor stranduitbaters. Hij biedt schaduw voor twee personen. Pontus is een unieke lichtgewicht parasol die gemakkelijk op te zetten en compact op te bergen is. Door het weinige aantal onderdelen heeft hij weinig last van zon-, zee- en zandcorrosie. — HOWEST - Ann Bonneux — Umbrosa NV - Jimmy Vanhoucke

SMART WEAVE

PONTUS

— —

Birgitt Deckers

Maarten Dufourmont

birgittdeckers@gmail.com — Adamas is een modulaire zitoplossing voor outdoor events. De elementen bieden een ergonomie die rust en communicatie voor de gebruikers bevordert. Het is een comfortabele sofa zonder de nadelen van een groot meubel. De open staalstructuur maakt het product licht en nestbaar, maar ook sterk en duurzaam. De afwerking is personaliseerbaar. Kortom, een verbetering in evenementbelevenis voor alle stakeholders. — HOWEST - Tore Bleuzé — Jezet Seating N.V. - Erik Bruschi

maarten@dufourmont.be — in:orbit is een intelligente verlichtingsarmatuur voor de bureauomgeving. De lichtoutput wordt dynamisch geregeld ten opzichte van het aanwezige, natuurlijke licht. Op die manier is er een constante lichthoeveelheid in de werkruimte, zonder nodeloze overproductie van kunstlicht. Dit komt zowel de efficiëntie als het comfort van de gebruiker ten goede. — HOWEST - Rino Versluys — The Engineering Network - Mike Matheeussen

ADAMAS

IN:ORBIT

— EINDWERKEN MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

30

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Bart Catoor

Sander Dumont

bartcatoor@gmail.com — Op de speelplaats kunnen kinderen veel lawaai maken, wat kan leiden tot stress, vermoeidheid en slechtere schoolresultaten. Lara is een geluidsdempende bank, gemaakt uit gerecycleerd kunststof, die zorgt voor een rustig plekje op de drukke speelplaats. Bij de vormgeving werd vooral rekening gehouden met de activiteiten van kinderen en de verbetering van de geluidsdempende eigenschappen — HOWEST - Ann Bonneux — Cides Product Design - Dimitri Merlin

sander.dumont@telenet.be — De Dynamic Sky Projector biedt een leuke oplossing voor wie zelf wil ‘snoezelen’ met een beperkt budget. ‘Snoezelen’ is een vorm van therapie waarbij kinderen met een verstandelijke beperking of handicap actief worden gestimuleerd binnen de eigen belevingswereld. Door prikkeling van de zintuigen met een dynamische en figuratieve lichtprojectie worden deze kinderen sociaal sterk vooruitgeholpen. — HOWEST - Jan Detand — Protolight - Ralph Nafzger

Filip Gerits

Katrien De Schepper

filipgerits@yahoo.com — Wiebel is een stoeltje om kinderen op school meer te laten bewegen! Het wordt gebruikt op de speelplaats, om buiten les te kunnen geven. Je kan er op allerlei manieren op zitten, het schommelt en op de elastiek zit je lekker onderuit. Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat bewegen vanzelf gestimuleerd wordt. Wiebel is een onderdeel van “Move-to-learn | Learn-to-move”, een project rond leren en bewegen. — HOWEST - Lieven De Couvreur — Move-to-learn | Learn-to-move - Sevi Golinvaux Pro Home Express - Krist Beun —

Katriendeschepper1@hotmail.com — “Huifbed” (Tinkerbed) is een therapie voor diep meervoudig beperkte personen waarvoor getrainde paarden, een ruiter en koets nodig zijn. De therapie is hierdoor beperkt toegankelijk. De vertaling van de onvoorspelbare, maar gecoördineerde beweging van de paarden resulteerde in een speciale fiets die het zelfde positieve resultaat van verminderde spierspanning en waardevolle beleving geeft, maar met een verhoogde toegankelijkheid. — HOWEST - Walter Dejonghe — i.s.m. kinesitherapeut Patrick Algoet —

LARA

DYNAMIC SKY PROJECTOR

WIEBEL

EINDWERKEN MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

HUIFBEDFIETS: DE TINKERSTEP

31

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Ruben De Baere

Delphine Verstraete

debaereruben@hotmail.com — Deze televisie werd speciaal ontworpen voor de ‘Base Of the Pyramid’ (BoP), de 90% van de wereldbevolking die in armoede leeft. Het resultaat is een kwalitatief en betaalbaar product, enkel uitgerust met de meest essentiële functies en volledig aangepast aan de gebruikersomgeving. De kans op malaria wordt op een energievriendelijke manier verkleind door de geïntegreerde muggenverdelger in de koeling. — HOWEST - Kristel Dewulf — Philips - Gerard De Wit

delphine_verstraete@telenet.be — Een woon- en zorgcentrum is een snel veranderende omgeving waarin zowel het verzorgende personeel als de bewoners zich goed moeten kunnen voelen. Door de toekomstige gebruikers van het toestel te gaan betrekken bij het ganse ontwerpproces, kunnen functionaliteiten worden toegevoegd die voldoen aan de noden van deze steeds veranderende woon-zorg context. — HOWEST - Cies Vanneste — Televic N.V. - Piet Verhoeve

TELEVISIE VOOR BOP

WOON-ZORGINTERFACE

Maaike Kock

Lennert Maerschalck

maaikekock@gmail.com — Moet een mountainbike voor vrouwen effectief anders zijn dan een standaard (mannen)model? Door verschillende onderzoeken is het mogelijk een totaalconcept voor te stellen waarbij er voor de vrouw optimaal comfort gegarandeerd wordt en er op meerdere vlakken verbeteringen werden gemaakt. Het resultaat is een productieklare mountainbike voor een markt die er al lang op wacht. — HOWEST - Tore Bleuzé — Ludo NV / Granville - Dirk Van den Berk

lmaerschalck@gmail.com — Deze modulaire bovengrondse halte voor het openbaar vervoer integreert verschillende modules, zitbank, vuilnisbak, voorzieningen voor gehandicapten, postbus, fietsenstalling. Speciale aandacht gaat uit naar de module met real-time informatie, waar de reiziger op een interactieve manier geïnformeerd wordt over vertrektijden, tijdsschema’s, alternatieve routes, toeristische informatie. — HOWEST - Jurgen Ceuppens — Enthoven Associates

GRANVILLE GRACY

EINDWERKEN MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

MODULAIRE HALTE

32

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


ALUMNI

GETUIGENISSEN UIT HET WERKVELD PIETERJAN HANTSON

JAN VAN LOO

Pieterjan Hantson wist 1 ding: “laat mij maar iets studeren op gebied van ontwerpen”. Hij twijfelde nog tussen de Design Academy Eindhoven en Howest, maar zijn keuze viel toch op Kortrijk. Hij vond het achteraf gezien de mooiste tijd van zijn leven. “Mijn studieperiode was een periode waarin ik volop vrij kon denken, ontwerpen maken, met vanalles bezig zijn, nieuwe technologieën aftasten,heerlijk.”

Jan Van Loo studeerde af aan Howest als industrieel ontwerper in 2010. 1 jaar later...“Na mijn studies ben ik op buitenlandse stage getrokken naar Denemarken. In het Teknologisk Institut (Danish Technological Institute) werkte ik op verschillende projecten. Eén ervan was hulp bieden voor blinden. Ik wilde uitzoeken welke producten blinden écht nodig hebben. Uit studies blijkt dat ondanks de toename van high-tech hulpmiddelen, blinden alleen maar ongelukkiger worden. Dikwijls zijn de hulpmiddelen voorgeprogrammeerd, onpersoonlijk, verplichten ze bepaalde acties en verhelpen slechts 1 aspect... De gelukkigste blinde die ik leerde kennen had enkel een hond. Ik wou hen betrekken bij het ontwerp van een nieuwe tool, een stap die bij de ontwikkeling van veel hulpmiddelen ontbrak. Dus organiseerde ik brainstormsessies met de blinden van ginder. Omdat brainstormsessies doorgaans zeer visueel zijn, moest ik het anders aanpakken. Een goede voorbereiding bleek niet voldoende te zijn, tot iemand een idee in de groep gooide: ‘wat als er een robot zou bestaan die...’. Een alleskunnende robot was een houvast voor de verdere brainstorm. Door dit beeld te gebruiken werden er veel reacties ontketend. Al hun wensen kwamen naar boven. Inspiratie is belangrijk tijdens het ontwerpproces en zit soms in kleine dingen. Je moet er niet op wachten, je moet het niet zoeken, je moet gewoon beginnen en dan komt het vanzelf.”

Vlak na je studies trok je op buitenlandse stage naar Valence, Zuid-Frankrijk. “Dit kon ik doen dankzij het I-POD project van Flanders DC. Bij het consultancybureau Etoile Azélie verdiepte ik me in duurzame productontwikkeling. Crade-to-cradle werd daar gebruikt als ontwerpmethode. Anders gezegd, hoe ontwerp je de levenscyclus van een product zodanig dat het geproduceerde afval hergebruikt kan worden als grondstof? Volgens C2C bestaat afval niet; alle materialen bestaan in kringlopen die ofwel biologisch of technisch van aard zijn. Doel is dat je geen materiaal noch kwaliteit van het materiaal verloren laat gaan. Ik herontwierp tijdens die stage bijvoorbeeld de verpakking van fruitdesserts.” Vandaag, enkele jaren later, ben je ontwerper bij Gheysen en Verpoort. Ze spreken je aan als Monsieur l’Ingénieur. Hoe ziet jouw dag eruit? “Gheysen en Verpoort is een kleine KMO van 30 medewerkers in Menen. Het bedrijf is constructeur van diepladers voor graafmachines, voertuigen en rollend materieel. Het is wellicht een droom die ik als kind met velen deelde, om ooit iets met auto’s of mobiliteit te kunnen doen. En zie. Ik heb even moeten doorbijten om gewend te worden aan de jobinhoud, maar nu vind ik het zalig. Ontwerper zijn in een bedrijf is erg veelzijdig. Een ontwerper schuift strategisch mee aan tafel met de bigg boss. Ik heb mijn taken eens in categorieën proberen op te delen. Daarvoor heb ik een maand lang op elk kwartier van de dag opgeschreven waarmee ik bezig was. Homologaties – het goedkeuren van voertuigen zodat ze mógen op de openbare weg komen – neemt momenteel het grootste deel van mijn tijd in beslag. Verder houd ik me bezig met tekenwerk, het ontwerp van onderdelen van voertuigen of hulpstukken voor de werkplaats, IT, het opvolgen van wetgeving en nieuwe technologie, studiewerk en pure vormgeving. Soms moet je wetgeving verenigen met de eigen bedrijfsdoelen en wensen van klanten. Dit vraagt wat creatief denkvermogen. Uiteraard zijn er ook mindere kantjes aan de job. Als je een ganse dag een ontwerp moet overtekenen van een oud naar een nieuw tekenprogramma wegens de aankoop van nieuwe software, is dat monnikenwerk. Niet zo leuk, maar het hoort er wel bij. Testen uitvoeren en zitten sleutelen aan een ontwerp tot het goed is, geeft me de meeste voldoening.”

Wat boeit jou? “Ik ben geïntrigeerd door de relatie design en ethiek: hoe kan je de noden van een bedrijf, haar klanten en persoonlijke idealen verenigen in een ontwerp? Niet simpel. Ik ben bijvoorbeeld geboeid door duurzaam ontwerpen, maar duurzaamheid is zo’n leeg begrip in onze eindige wereld. De maatschappij denkt kortzichtig. Het enige wat we vandaag doen is onduurzaam en onverantwoord gedrag binnen de perken houden! In Denemarken maakte ik een ontwerp voor een duurzaam windmolenpark, maar het werd snel van tafel geveegd. Langer dan 5 jaar hoeven die molens niet mee te gaan, was het argument... Verder houd ik van ontwerpen die mensen een verantwoordelijkheid geven. Een WC met 2 knoppen bijvoorbeeld. De gebruiker beslist zelf of hij veel of weinig water gebruikt en doet geen dingen op automatische piloot. Als ontwerper probeer ik de eindgebruiker bewust te laten handelen. Zij zijn het die met het product duurzaamheid kunnen opbouwen. Om uit de crisis te geraken vind ik dat we allemaal de verantwoordelijkheid dragen. Dikwijls handelen we onduurzaam omdat we niet nadenken over de toekomst. Daarom bedacht ik ecoskopie, een term die zoals ecologie van het Grieks komt. Ecologie is de planeet passief bestuderen, ecoskopie gaat over het actief creëren van het ontwerp van onze planeet. Waar willen we als samenleving naartoe?” Intussen werkt Jan voor Meyvaert, een fabrikant en wereldleider op gebied van museum displays. Voor I-care ontwerpt hij als vrijwilliger sociale en duurzame woon-en transportgelegenheden, die 100% onafhankelijk zijn van de bestaande energienetten.

ALUMNI INDUSTRIEEL ONTWERPEN

33

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


STUDENTEN ALS BRON VAN CREATIVITEIT

ONTWIKKELING

SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

Ontwerpopdrachten Praktijkgerichte cases voorgesteld door de industrie worden door docenten vertaald in een opdrachtstelling voor een ontwerpopdracht. De studenten werken gedurende enkele weken aan uw bedrijfsvraagstuk en zetten dit om in uitgewerkte ideeën of concrete concepten.

Howest Industrial Design Center is een platform voor ontwerpers, bedrijven, docenten, onderzoekers en studenten die elkaar inspireren om vanuit creatieve ideeën, uitgewerkte concepten en producten met een toegevoegde waarde te ontwikkelen. Industrial Design Center biedt een waaier aan samenwerkingsmogelijkheden. Deze gaan van adviesverlening, gebruik van de infrastructuur, tot de volledige uitwerking van een probleemstelling, idee of onderzoek.

Projectweek Een projectweek bestaat erin dat studenten in multidisciplinaire teams gedurende een korte periode heel intensief oplossingen bedenken voor complexe industriële uitdagingen. Dit kan ook op internationale schaal via het jaarlijkse ‘Intensive Program’. Hierbij werken de bachelors en masters industrieel (product)ontwerpen samen met hun collega’s uit Europa twee weken aan concrete bedrijfsvraagstukken.

Hoe kunt u beroep doen op de kennis en expertise van Howest Industrial Design Center? De dienstverlening is voornamelijk gericht naar bedrijven en non-profitorganisaties. U kunt bij ons terecht met probleemstellingen gesitueerd binnen kennisdomeinen als voor ontwerpmethodologie, creativiteitstechnieken, duurzaamheid, materialen, verlichting, prototyping, etc. Tijdens een verkenningsgesprek bepalen we de meest optimale samenwerkingsvorm.

Stage / bachelor- of masterproef Laatstejaarsstudenten zetten hun jaar in met een oriënterende stage. Hieraan wordt vervolgens een eindwerk gekoppeld dat in samenwerking met het desbetreffend bedrijf verloopt. ID masterclass De ID (industrial design) masterclass is een postacademische vorming die tot stand kwam op vraag en door medewerking van de industrie. Dit is een voortgezette opleiding voor jong afgestudeerden industrieel (product)ontwerpen. De klemtoon van de ID masterclass ligt op de samenwerking met een bedrijf onder projectvorm (70%), in combinatie met gerichte managementvakken (30%). Het verschil met een afstudeerproject of stage is dat de ID masterclass enkel toegankelijk is voor reeds afgestudeerde bachelors en masters. Zij kunnen hierbij heel intensief aan een welbepaald project binnen een bedrijf werken.

Contact Voorstellen tot ontwerpopdrachten, probleemstellingen voor een projectweek of aanvragen voor stages en eindwerken, kunnen steeds ingediend worden via info@industrialdesigncenter.be met de vermelding ‘Design brief’. Ook voor informatie over onderzoeksgroepen, onderzoeksresultaten en mogelijkheden tot gesubsidieerd onderzoek, kan u op dit adres terecht. Een projectcoördinator zal dan contact opnemen om de mogelijkheden verder te bespreken. www.industrialdesigncenter.be info@industrialdesigncenter.be

ONTWIKKELING INDUSTRIAL DESIGN CENTER

34

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


ADVIES, CONSULTANCY EN INFRASTRUCTUUR

OPLEIDINGEN, WORKSHOPS EN SEMINARIES

Howest Industrial Design Center biedt dienstverlening aan binnen diverse kennisdomeinen:

Vraaggedreven onderzoek Op vraag van industriële partners dienen we op regelmatige basis nieuwe projectdossiers in. Hierbij kijken wij samen met de partners naar mogelijke subsidiekanalen.

Traditional, rapid and virtual prototyping Industrial design center geeft u graag advies omtrent prototyping en maquettebouw. Wij beschikken over in house state-of-the-art apparatuur en hebben netwerken met specialisten binnen dit domein .ProtoLab beschikt over 3D printing technologie (rapid prototyping), een vacuüm casting opstelling, een 2D lasercutter, 3D CNC freesmachines, mogelijkheden tot thermoforming en een uitgebreide werkplaats. Specifiek kunnen bedrijven bij Industrial Design Center terecht voor principemaquettes, functionele prototypes of dummy’s voor communicatie of marketingdoeleinden. Daarnaast kan Industrial Design Center ook instaan voor de realisatie van kleine series van functionele onderdelen of producten voor specifieke toepassingen. De link met het ontwerpproces van het product zelf, materiaalkeuze en productevaluatie staan centraal.

Postgraduaat in de integrale productontwikkeling Dit is een toegepaste opleiding die gedurende 1 jaar loopt, bedoeld voor mensen die zich willen bijscholen in het ruime domein van productontwikkeling. Binnen de globale innovatiestrategie van een bedrijf of organisatie is integrale productontwikkeling van essentieel belang. Een doordachte toepassing van productinnovatie genereert immers een belangrijke toegevoegde waarde. Tijdens deze postgraduaatopleiding, georganiseerd door de K.U.Leuven en de Hogeschool West-Vlaanderen, leren de deelnemers principes, inzichten en technieken kennen omtrent de totale ontwerpcyclus van een product, passen ze de aangereikte kennis effectief toe tijdens een ontwerpproject en verwerven ze inzicht in integrale productontwikkeling als onderdeel van een strategisch innovatiebeleid.

Lichttechnologie en lichtmetingen Industrial Design Center stelt een lichtlabo ter beschikking van bedrijven. De fotogoniometer meet Licht Distributie Curves (LDC). De reflectie-transmissiemeter bepaalt de transparantie of reflectie van materialen zoals kunststoffen, glassoorten, coatings en plaatmateriaal. Verder behoren rendementsstudies en optimalisaties van verlichtingstoestellen en armaturen aan de hand van simulaties en prototyping tot de mogelijkheden.

Postgraduaat in design management (nieuw vanaf september 2011) Deze opleiding richt zich tot al wie reeds professioneel met design (management) te maken heeft, wie design management wenst te introduceren in een organisatie of wie zichzelf verder strategisch wenst te ontplooien: bedrijfsleiders, kaderleden, R&D managers, innovatiemanagers, productiemanagers en marketingmanagers etc. Deelnemers verwerven inzicht in strategisch design management en zullen de nodige vaardigheden ontwikkelen om zelf interactief aan de slag te gaan. Specifiek bestaat de opleiding uit 4 modules die gedurende 4 weekends gegeven zullen worden: Strategic Design Management, Design Thinking, Strategies for Design Management, Decision making for Design Management. Deze opleiding kwam tot stand door een samenwerkingsverband tussen de Dienst Postacademische Vorming Kulak, Flanders InShape en de Hogeschool WestVlaanderen. De voorziene data zijn 23 en 24/09, 21 en 22/10, 25 en 26/11, 9 en 10/12 2011.

Innovatie - en creativiteitstechnieken Creativiteitstechnieken verhogen het creatief denkvermogen van teams en individuen en geven extra zuurstof aan bedrijven die innovatie- of veranderingsprocessen doorvoeren. Industrial Design Center helpt u hierbij graag op weg. We beschikken over een toolbox INNOWIZ die organisaties en bedrijven wegwijs kan maken in creativiteitstechnieken en hun toepassingen. Dit gebeurt op een interactieve manier onder begeleiding van een coach. Verder kunnen we op vraag van bedrijven opleidingen, workshops of lezingen over creativiteit en innovatie verzorgen.

Seminaries, workshops, lezingen en netwerkmomenten Howest Industrial Design Center organiseert regelmatig seminaries, workshops en lezingen die open staan voor een breed publiek of zich richten tot specialisten binnen een bepaald vakgebied. Indien u graag op de hoogte wordt gehouden van deze events, kunt u dit steeds aanvragen via info@industrialdesigncenter.be- met de vermelding ‘Nieuws en events’.

ONTWIKKELING INDUSTRIAL DESIGN CENTER

35

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011COLOFON INDUSTRIAL DESIGN CENTER Howest University Ghent University Association Marksesteenweg 58 8500 Kortrijk Belgium t +32 56 24 12 68 f +32 56 24 12 24 info@industrialdesigncenter.be www.industrialdesigncenter.be — portfolio industrieel (product)ontwerpers www.industrieelontwerpers.be — redactie Lily Libeert & Becky Verthé — vormgeving Tore Bleuzé, Ann Bonneux & Alain Monnens — fotografie Pieter Michiels cover, pagina 1-8, 13-14, 23-26, 29-30, 34-39 — drukkerij Geers Offset, Gent — papier: cover G-print 170gr, body G-print 115gr oplage: 2500 expl. — publicatiedatum juni 2011Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.