Page 1

MAGAZINE 2012 ONDERWIJS

|

STIGMERGIC ANT

ONDERZOEK

|

DESIGN BY MECHATRONIC DESIGN ASSIGNMENT 4IO FOR IDC

ONTWIKKELING


INHOUD 1 2 5 16 18 19 20 21 22 26 31 32 34 35 36 38 40 41 42 44

INLEIDING WORK IN PROGRESS bachelor industrieel productontwerpen EINDWERKEN bachelor industrieel productontwerpen DESIGN FOR IMPACT LOUIS & CHRISTOPHE PROTOLIGHT PROTOLAB MYMACHINE WORK IN PROGRESS master industrieel ontwerpen EINDWERKEN master industrieel ontwerpen INNOWIZ DESIGN TO CONNECT DESIGN FOR SUSTAINABILITY DESIGN FOR EVERYONE TIII MASTERCLASS PROFIT SUMMERSCHOOL SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING STIGMERGIC ANT


INTRODUCTION

INLEIDING

Howest Industrial Design Center, an innovative view of the future!

Howest Industrial Design Center, een innovatieve kijk op de toekomst!

We proudly present you the latest edition of the Industrial Design Center Magazine! An approach containing a variation of testimonies, interviews and presentations of final projects, all with the focus on innovation. The latter is also necessary given the current climate, which is characterized by super-fast evolutions and changes in every field. This asks for an enormous versatility, and this both from companies and organizations and from educational and research institutes.

Met trots stellen wij u de nieuwe editie van het Industrial Design Center Magazine voor! Een aanpak waarbij getuigenissen, interviews en de voorstelling van afstudeerprojecten elkaar afwisselen. Hierbij staat innovatie centraal. Dat is ook noodzakelijk gezien de huidige tijdsgeest, die er een is van razendsnelle evoluties en veranderingen op elk vlak. En dit vraagt een grote wendbaarheid, zowel van bedrijven en organisaties als van onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

We are eager to actively collaborate and to share, further expand and (inter)nationally present our knowledge and experience regarding Industrial Design.

Wij willen hier actief aan meewerken en onze aanwezige kennis en ervaring met betrekking tot Industrieel Ontwerpen delen, verder uitbreiden en (inter)nationaal profileren.

Education Industrial Design Center coordinates two study programs of Howest, University College West-Flanders: the three-year professional bachelor industrial product design and the five-year master program industrial design. The bachelor program focuses on designing new products and enhancing existing ones, and this both from concept to realization. Graduates from industrial product design have a broad basic knowledge and are immediately employable at any company’s design department. The master industrial design is an engineer program with a specialization in product design and focuses on research and design methods, which prepare the graduates for designing future concepts and products in a most structured way.

Onderwijs Industrial Design Center overkoepelt twee opleidingen van de Hogeschool West-Vlaanderen: de 3-jarige opleiding professionele bachelor industrieel productontwerpen en de 5-jarige opleiding master industrieel ontwerpen. Bij de eerste ligt de focus op het ontwerpen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande, van concept tot realisatie. Wie afstudeert heeft een brede basiskennis en is meteen inzetbaar in een ontwerpafdeling van een bedrijf. De master industrieel ontwerpen is een ingenieursopleiding met een specialisatie in productontwerpen. Hier ligt de nadruk op onderzoeks- en ontwerpmethoden om zo op een gestructureerde manier nieuwe concepten en producten voor de toekomst te ontwerpen.

Research Industrial Design Center also unites various research groups. The team’s strong expansion over the past few years allows us to efficiently anticipate industrial and academic questions. Presently, traditional, rapid & virtual prototyping, lighting technology and light measurements, creativity methodology, sustainable design, assistive technology, connection techniques, co-creation and user experience design are our expertise. Industrial Design Center outspokenly chooses applied, multidisciplinary and demand-driven research. We build our expertise together with the industry and we test in practice via cases for companies and organizations.

Onderzoek Industrial Design Center brengt ook diverse onderzoeksgroepen samen. De sterke groei van het team gedurende de laatste jaren stelt ons in staat om doelgericht in te spelen op industriële en academische vraagstellingen. Traditional, rapid & virtual prototyping, lichttechnologie en lichtmetingen, creativiteitsmethodologie, duurzaam ontwerpen, assistieve technologie, verbindingstechnieken, cocreatie en user experience design zijn op vandaag onze expertises. Industrial Design Center kiest resoluut voor toegepast, multidisciplinair en vraaggedreven onderzoek, de expertise wordt opgebouwd samen met de industrie en wordt getest in de praktijk door middel van cases binnen bedrijven en organisaties.

Development Industrial Design Center aspires to spread the knowledge it acquired in order to boost the cross-pollination between young designers, companies and not-for-profit organizations. We like examining various questions and problems presented by companies and organizations that relate to product development, innovation, creativity, etc.

Ontwikkeling Industrial Design Center ambieert om de opgedane kennis te verspreiden en op die manier een kruisbestuiving tussen jonge ontwerpers, bedrijven en non-profitorganisaties te bevorderen. Wij gaan graag in op uiteenlopende vragen en probleemstellingen van bedrijven en organisaties met betrekking tot productontwikkeling, innovatie, creativiteit, etc.

As you will find while reading this magazine: we do not stand still. Next year too, we will further develop our knowledge and expertise. Only then, Howest Industrial Design Center can be a solid link between designers, companies, lecturers, researchers and students who all inspire each other. We aim to facilitate so creative ideas can be turned into concepts and products with an added value.

Zoals u tijdens het lezen van dit magazine zult vaststellen; we staan niet stil. Ook het komende jaar zullen wij onze kennis en expertise nog verder aanscherpen. Alleen zo kan Howest Industrial Design Center een sterke schakel vormen tussen ontwerpers, bedrijven, docenten, onderzoekers en studenten die elkaar inspireren. Wij willen faciliteren zodat creatieve ideeën ontwikkeld worden tot concepten en producten met een toegevoegde waarde.

With this magazine, we wish to offer you an insight in the activities of the Industrial Design Center and the possibilities of collaborating with us.

Met dit magazine willen wij u een kijk geven op de activiteiten binnen het Industrial Design Center en de mogelijkheden tot een samenwerking. lily.libeert@howest.be

lily.libeert@howest.be

1

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


BACHELOR

INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN De opleiding industrieel productontwerpen (IPO) is een driejarige bacheloropleiding tot productontwerper (m/v). Studenten leren hier nieuwe producten ontwikkelen of bestaande verbeteren, van concept tot realisatie. Deze opleiding is professioneel gericht en legt naast fundamentele, theoretische kennis de nadruk op het toegepaste en competentiegerichte onderwijs.

www.industrieelontwerpers.be ronald.bastiaens@howest.be

De materialisatie - het komen tot een productieklaar ontwerp - staat hier centraal. De afgestudeerden hebben bijgevolg een brede basiskennis en zijn onmiddellijk inzetbaar in een ontwerpafdeling van een innovatieve KMO of engineeringbureau. Daarnaast leggen de studenten hun eigen accent in de keuzetrajecten ‘product & gebruik’, ‘product & vorm’ of ‘product & engineering’. Gedurende drie jaar doorlopen de studenten tal van projecten en ontwerpopdrachten, vaak in opdracht van bedrijven. In deze publicatie vindt u enkele voorbeelden van “work in progress”. Het sluitstuk van de opleiding is het eindproject in opdracht van een stagebedrijf. Hierin bepalen de studenten deels hun eigen profilering en werken ze aan technisch innovatieve, productieklare en fraai vormgegeven producten. Deze publicatie geeft een uitstekend beeld van de resultaten van het academiejaar 2011- 2012.

WORK IN PROGRESS 1IPO ONTWERPEN Japanese Joinery modelopdracht Staaldraad en Aluminium (Joren Spitaels) Plankbandroller (Thomas Desoete) VORMSTUDIE Tactiliteit in hout

STUDENT 1IPO JOCHEN VERHULST “Ik ben in het middelbaar afgestudeerd in de richting Industriële Wetenschappen aan het VTI Veurne. Ik wist al een eindje dat ik mijn studies in een technische richting wilde verder zetten. Maar welke? Als leider in de KSA voelde ik dat creativiteit me boeide. Het helpt me om de kinderen te boeien, maar leek me ook iets waar ik meer mee wilde doen. Ik deed ook mee aan artistieke en creatieve projectkampen. Mijn technische vooropleiding en mijn creatieve interesses pasten perfect bij IPO. Een richting waar zowel theorie en praktijk elkaar afwisselen. De opdrachten en projecten die je krijgt zijn steeds een creatieve uitdaging, dit maakt de richting IPO voor mij zo boeiend!”

WORK IN PROGRESS BA INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

2

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


STUDENT 2IPO YOURI ALEN “In het middelbaar studeerde ik af in Elektromechanica. Ik besloot echter niet verder te studeren in een Bachelor of Master EM omwille van de weinige “hands on” vakken, iets wat ik zelf heel belangrijk acht om ervaring op te doen. Toen ik IPO ontdekte, was mijn beslissing snel genomen. In IPO kom je met veel verschillende aspecten van productontwikkeling in aanraking. Nieuwe technologieën, creativiteit, vormgeving, duurzaamheid… Als ontwerper kan je het verschil maken in de toekomst. De opleiding werkt met heel gevarieerde projecten. Zo werken we aan opdrachten voor bedrijven, mensen met een beperking, ontwikkelingslanden,… zelfs voor kids”.

WORK IN PROGRESS 2IPO PROTOTYPING hand lay-up prototyping workshop ONTWERP Flashlight (Tom Poels) Kampeervuur (Mathieu Tahon) Ijsschep (Robin De Winter) PROJECTWEEK Snakebot

WORK IN PROGRESS BA INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

3

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


WORK IN PROGRESS 3IPO SMALL BUSINESS PROJECT Relatiegeschenk in vlas (Kor, Sander en Sep) INDUSTRIALISATIE Campfire cook! (Stan, Klaus en Karen) DESIGN FOR IMPACT Survival bracelet (Jan, Ben, Pauline, Arthur) VORMGEVING Keramiek (Ruth Decorte)

STUDENT 3IPO GEERT DECOCK “Na mijn middelbare opleiding heb ik enkele jaren gereisd en me creatief vooral toegelegd op het maken van stencil graffiti. De drang om mijn creativiteit breder te kunnen toepassen leidde me naar IPO, dit was echter niet voor de hand liggend omdat ik op dat moment in Canada woonde. Wat me in mijn zoektocht vooral opviel aan IPO buiten het gebouw en atelier, was het enthousiasme van de docenten! Ik ben speciaal terug naar België verhuisd. Na 3 fantastische jaren van hard lachen en hard werken, loop ik nu stage bij een toonaangevend designbureau in Nederland. Hier merk ik dat de skills die we aangeleerd krijgen in IPO perfect aansluiten met wat de industrie verwacht, van design thinking tot het maken van prototypes.”

STUDENTE 3IPO KAREN DECAVELE “Mijn laatste twee jaren middelbare school studeerde ik architecturale en binnenhuiskunst. Schetsen, modellen maken en computertekenen waren een hobby geworden. In IPO kon ik me verder in die creatieve sfeer uitleven. Ik leerde ontwerpen en veel prototypingtechnieken. Een aanrader dus voor elke creatieveling. Ook het derde jaar, met stage en eindproject, is fantastisch. Je bent een half jaar bezig aan één ontwerp dat je kan uitwerken tot iets om trots op te zijn. Natuurlijk is het veel werken, maar iedere opdracht die ik volbracht heb, heeft me zoveel bijgeleerd.”

WORK IN PROGRESS BA INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

4

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Louis Cortvriendt

Leonardo Versele

louiscortvriendt@gmail.com — Of je nu een extractie- of pulsieventiel nodig hebt, dit dubbel ventilatieventiel kan het allebei. Met Wing is er maar één soort ventiel nodig in uw woonst. — Whether you need an extraction or pulse valve, this double ventilation valve will do it both. With Wing there’s only one type of valve required in your home. — HOWEST - Heino Labeeuw, Dries Laperre — Ventilair - Jurgen Pannekoucke

LeonardoVersele@hotmail.com — De E-COntainer, een kantoorgebouw waarbij 4 containermodules als constructie-element dienen. Energy, Efficiency, Environment… DIT is waar het om gaat! — The E-COntainer, an office building in which 4 container modules have been used as basic structural components. Energy, Efficiency, Environment… THIS is what it’s all about! — HOWEST - Ronald Bastiaens, Olivier Demortier — Futureproofed Products BVBA - Francis Vanhoonacker

Lucas Gruwez

Sander Klomp

lucasgruwez@hotmail.com — AVC Spine is een nieuw trappensysteem dat aanpasbaar is naar de woning van de klant. Zijn modulaire opbouw onderscheidt hem van het bestaande gamma. — AVC Spine is a new stair system that is adaptable to the customer’s home. Due to its modular design it distinguishes itself from the existing range. — HOWEST - Olivier Demortier — AVC - Davy Parmentier

klomp.sander@gmail.com — Lumitube is een buisvormige oplichtende module die kan worden verwerkt in verschillende architectuurtoepassingen. — Lumitube is a tubular luminous module that can be processed in various architectural applications. — HOWEST - Heino Labeeuw — TRISLOT - Glenn Vercruyce, Jonathan Vancoillie

WING - DVV

E-CONTAINER KANTOORCONCEPT

AVC SPINE

LUMITUBE

— — EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

5

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Stan Dewaele

Pieter Van Belleghem

standewaele@hotmail.com — Deze lichtgevende klimgreep leert kinderen klimmen op een speelse manier. Door zijn modulariteit kan hij op elke klimmuur bevestigd worden. — This luminous hold teaches children to climb in a playful way. Thanks to its modularity, the hold can be attached to each climbing wall. — HOWEST - Nils Ferlin — IDC Protolight - Ralph Nafzger, Dieter Dekeyzer

pieter.van.belleghem@gmail.com — “Collector” is een OLED verlichtingstoestel dat op een schaduwmaker bevestigd wordt. Overdag slaat hij energie op, ’s avonds zorgt hij voor sfeerlicht. — “Collector” is a sunshade mounted OLED light. Collecting the energy of the sun and give back a pleasant atmosphere lighting at night. — HOWEST - Lieven David — IDC Protolight - Ralph Nafzger, Dieter Dekeyzer

Stan Vercammen

Sep Verboom

stanvercammen@gmail.com — FourtyFive is een modulaire verlichtingspendel. De modules bestaan in 2 lengtes met schuine zijden. Zo kunnen verschillende vormen samengesteld worden. — FourtyFive is a modular pendant light. The modules come in two lengths with sloping sides. Different forms can be compounded. — HOWEST - Heino Labeeuw, Dries Laperre — psmlighting - Pieter Mortier

sep_verboom@hotmail.com — FANtasized bestaat uit lokale afvalstoffen. Een innovatieve benadering van recyclageprogramma’s in Barangay Luz, Filipijnen, met een focus op lokale tewerkstelling. — FANtasized is composed out of local waste materials. It Innovates existing recycle programs in Barangay Luz and more important, it gives the people a livelihood. — HOWEST - Oliver DeWolf — CEBU city, Filipijnen - Stijn Vandierdonck, Councilor Nida C.

LUMIHOLD

COLLECTOR

FOURTYFIVE

CASH FOR TRASH-FANTASIZED

EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

— 6

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Matthieu Libeert

Klaus Loosveld

matthieu.libeert@hotmail.com — Dit is een personaliseerbaar standenbouw systeem. De presentatiepanelen bestaan uit een sterk en licht composiet. Deze zijn gemakkelijk te verbinden. — This is a customizable fair stand. The displays are made of a strong and lightweight composite. The displays are easily connected. — HOWEST - Conny Meuris — Present-it - Bernard De Landsheer

Klaus.Loosveld@telenet.be — Modulair presentatiesysteem voor bakkers. De Puro is een andere manier voor bakkers om hun brood / pistolets / confiserie te presenteren. — Modular presentation system for bakeries. The Puro is another way for bakers to present their bread / sandwiches / confectionery. — HOWEST - Nils Ferlin — Bossuyt Winkelinrichting - Jan Bossuyt

Jonathan Verheye

Gauthier Van Houte

jonathan.verheye@telenet.be — Iedere bril op de Columen gepresenteerd krijgt een speciaal cachet. De aparte vormgeving van het display op zich is een sterke blikvanger in elk interieur. — All glasses presented on Columen get a special touch. The form of the display functions on itself as a strong eye catcher in each interior. — HOWEST - Sofie De Grave — NV P. HOET - Patrick Hoet, Bieke Hoet

gauthiervanhoute@hotmail.com — In functie van het restylen van een biermerk ontwierp ik promomateriaal (klapstoel, biervilthouder en pocket tool) ter ondersteuning van de branding. — In function of the restyling of a beer brand I designed promotional material (folding chair, coaster holder and pocket tool) to support its branding. — HOWEST - Nils Ferlin — Elevenfeet - Wouter Doornaert

MODULAIRE STANDENBOUW

PURO

COLUMEN

EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

BEER BRAND ACCESSORIES

7

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Shane Bosmans

Daan Buysschaert

shane@skynet.be — De F CHAIR is een hedendaagse, massief houten stoel, ontworpen vanuit een visie naar de toekomst en in combinatie met het vakmanschap van Ethnicraft. — The F CHAIR is a contemporary solid wooden chair, designed with a vision to the future combined with the craftsmanship of Ethnicraft. — HOWEST - Lieven David — Ethnicraft - Philippe Delaisse, Alain van Havre

daan.buysschaert@gmail.com — Ervaar wellness door samen met het hele gezin buiten van elkaar en de natuur te genieten. — Experiencing family wellness throughout togetherness outdoors. — HOWEST - Lieven David — Villeroy & Boch Wellness nv. - Cornelia Bogaerts

F CHAIR

MY NATURE FAMILYBENCH

— —

Björn Claeys

Christophe De Waele

micabo@hotmail.com — Koppelen, stapelen, schrijftablet, armleuningen… NEXUS heeft het allemaal en dit in combinatie met het ultieme zitcomfort. — Connecting, stacking, writing table, armrests.... NEXUS has it all in combination with the ultimate comfort. — HOWEST - Lieven David — Unic Design - Filip Peers

christophe.dewaele@gmail.com — De Recumbo is een modulaire lounge. Hij kan worden aangepast aan de voorziene ruimte en kan heel gemakkelijk verschillende vormen aannemen. — The Recumbo is a modular lounge. It can be adapted to the space and can easily take several forms. — HOWEST - Lieven David — Devos Plaatbewerking | Semperfi - Lieven Devos

NEXUS

RECUMBO

EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

8

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Michael Debels

Karen Decavele

michaeldebels@gmail.com — Deze ronde tafel is een innovatief ontwerp waarmee je de tafelbladen naar je toe kan schuiven en in hoogte kan verstellen naar je eigen wensen. — This round table is an innovative design because you can move the tabletops towards you and adjust the height just as you like it. — HOWEST - Conny Meuris — Colect - Katrien Van Hulle

karendecavele@gmail.com — BOXX is een glazen nachtkast, afgewerkt met hout, die ’s nachts open staat en ’s morgens weer dichtgaat zodat alle spullen ordelijk zitten opgeborgen. — BOXX is a glass bedside table, finished with wood, open at night and closed in the morning so all your belongings are orderly stored. — HOWEST - Alain Monnens — Mirodan Creation - Karel Leconte

CLOUD TABLE

BOXX

Padash Meygoli Boushehrian

Arthur Pauwels

p.meygoli@gmail.com — Een uitgevoerde studie naar een comfortabele glazen vitrinekast met ultieme presntatiekwaliteiten en regelbare verlichting. — Performed study about comfortable glass showcase with ultimate presentation aspects and adjustable lighting. — HOWEST - Alain Monnens — Mirodan creation - Karel Leconte

Pauwels_arthur@hotmail.com — ARPA is een flexibele schaduwmaker geïnspireerd op hedendaagse architectuur. Strakke lijnen en “willekeurige” hoeken doen dit ontwerp eruit springen. — ARPA is a flexible sun shade inspired by contemporary architecture. Linear design and “unpredictable” angles make this design stand out. — HOWEST - Conny Meuris, Heino Labeeuw — Manutti - Stephane De Winter

COMVIT FLAT

ARPA

— — EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

9

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Bieke Bruggeman

Sander Debo

bruggeman.bieke@hotmail.com — Verrassende attenties en geboortegeschenken van het merk Pericles®. Boboo is zowel verwennerij voor het kind als voor de ouders en hun omgeving. — Surprising amenities and birth gifts of the brand Pericles®. Boboo is a treat for the child and also for the parents and their environment. — HOWEST - Leen Deprez — Vanhalst, 2 give & enjoy - Frank Vanhalst, Sophie Vanhalst

sander.debo@gmail.com — ‘De Zwieper’ is een coöperatief speeltoestel dat kinderen op een creatieve manier laat samenwerken om een gezamelijk doel te bereiken. Droog blijven is de boodschap. — ‘De Zwieper’ is a co-operative play experience that lets children improvise while they play together and achieve a goal, which is staying dry. — HOWEST - Dries Laperre — Speelokee - Karl Verscheure

Sebastiaan Vernimmen

Alex Wyseur

sebastiaan.vernimmen@gmail.com — Book is een ecologisch bureauaccessoire dat inspeelt op het toenemend gebruik van electronica op kantoor. — Book is an ecological accessory for your desk that responds to the increasing amount of electronics in the office. — HOWEST - Dries Laperre, Nils Ferlin — BULO - Jan Aerts

alex.wyseur@hotmail.com — Ori is een duurzame houten klapstoel met een strakke belijning en handig vouwsysteem. In zorgkamers zorgt hij voor een aangename, user-friendly gebruikservaring. — Ori is a durable wooden folding chair with clean lines and userfriendly folding system. In care rooms it creates a pleasant, userfriendly experience. — HOWEST - Olivier Demortier — Haelvoet - David Vannieuwenhuyse

BOBOO

DE ZWIEPER

BOOK

FOLDING CHAIR: ORI

— — EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

10

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Ruth Decorte

Pauline Lanckman

ruthdecorte@hotmail.com — P404 houdt het midden tussen een spookhuis en een interactieve theatervoorstelling. Alle zintuigen worden multimediaal op het verkeerde spoor gezet… — P404 is a cross between a haunted house and an interactive theater performance. All senses are put on the wrong track through multimedia manipulation... — HOWEST - Dries Laperre — Fisheye - Stijn Slabbinck

lanckmanpauline@hotmail.com — Sway moedigt senioren aan tot een dagelijkse portie beweging door een efficiënte activeer- en beloningsstrategie. Met Sway sta je op en ga je slapen. — Sway encourages elderly to a daily ration of movement by using an efficient activate & reward strategy. You wake up and go to sleep with Sway. — HOWEST - Conny Meuris — PILIPILI - Lukas Costeur

Jolien Rasschaert

Charles Wattiez

jolienrasschaert@hotmail.com — De orthese is voorzien van nieuwe functies en een aantrekkelijk ontwerp. De elastische instelling maakt deze orthese uniek! — The orthosis includes new features and attractive design. The elastic connection makes this brace unique! — HOWEST - Heino Labeeuw — CCM Technology - Bart Vaneeckhout

charleswattiez@hotmail.com — De MMU is een draadloos conferentiesysteem. Dit toestel werd ontwikkeld om multimedia bestanden en documenten te kunnen delen tijdens een vergadering. — The MMU is a wireless conference system. This device was developed to exchange multimedia files and other documents during a meeting. — HOWEST - Olivier Demortier — Televic Conference NV - Bert Vangheluwe

P404 (HOUSE OF ERRORS)

SWAY

DIAMETRISCH KNIEORTHESE

MMU CONFERENCE UNIT

— — EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

11

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Robin Balthazar

Robin De Winter

robin.balthazar@telenet.be — Een innovatief verlichtingsconcept dat de nieuwe LUX-Form afkantpers kracht, stabiliteit, betrouwbaarheid en visuele kwaliteit doet uitstralen. — An innovative lighting concept that enhances the strength, stability, reliability and visual quality of the LUX-Form press brake. — HOWEST - Heino Labeeuw, Olivier Demortier — LVD - Alexander Cornelus

robin.de.winter@hotmail.be — De ECOCURE ZR is een gazonverzorgingsmachine die een reeks van verzorgingen uitvoert op de grasmat, waaronder doorzaaien en topdressen. — The ECOCURE ZR is a lawn care machine that performs a series of treatments on the turf, including overseeding and topdressing. — HOWEST - Heino Labeeuw — ELIET - Frederic Lietaer

Tom Debacker

Michaël Decorte

tomdebacker88@gmail.com — Swirl control is een systeem om brugvorming in silo’s op te lossen. Airo zal het bulkgoed plaatselijk perforeren waardoor het opnieuw geactiveerd wordt. — Swirl control is a system that solves bridging in silos. Airo will perforate the bulk solid locally, which will reactivate it. — HOWEST - Dries Laperre, Nils Ferlin — Roxell nv - Koen De Wit

michaeldecorte@hotmail.com — Athan is een lasapparaat ontwikkeld voor particulieren. Gebruiksgemak, compactheid en levensduur zijn de marketing tools waarop het design is gebaseerd. — Athan is a welding tool designed for the hobby user. Ease of use, compact design and life span are the marketing tools upon which the design is based. — HOWEST - Sofie De Grave — Cerdi BVBA - Gunther Declerck

LUX-FORM

ECOCURE ZR

SWIRL CONTROL

ATHAN

BELGIUM

Weldingtogether

— EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

12

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Jan Beeckaert

Tim Minjauw

jan.beeckaert@hotmail.com — Het AirDry Rack is een nieuw droogrek dat achterop de fietsdrager geplaatst wordt, met of zonder fietsen. Na één voormontage kan je eenvoudig het rek plaatsen. — The AirDry Rack is a new dry rack that is placed on the bike stand on the rear of the camper, with or without bikes. After premounting once, you can easily setup the AirDry Rack. — HOWEST - Nils Ferlin — Thule - Wim Lernout

Tim_minjauw@hotmail.com — De nixie tube wordt gebruikt in klokken. Met zijn retrolook is deze begeerd hoewel niet meer geproduceerd. De led tube werd ontwikkeld voor de liefhebbers. — The nixie tube is used in clocks. With its retro look, it is very desired yet no longer produced. The LED tube was developed for enthusiasts. — HOWEST - Olivier Demortier — WM Design - Wouter Malfait

frédéric persyn

Tara Van Delm

hello@fredbey.be — Applitek bouwt industriële wateranalysators op maat. Hun nieuwe instapmodel zal een eigen huisstijl lanceren die hun modulaire aanpak respecteert. — Applitek builds bespoke industrial water analysers. Their new entrance model will adapt a corporate identity that respects their modular approach. — HOWEST - Nils Ferlin — APPLITEK - William Delva

tara.van.delm@gmail.com — Een mobiele inzamelactie en sensibilisatie om het tekort aan voedsel voor kansarmen in de regio op te vangen. — Sensibilization and mobile food collecting concept to compensate the food shortage for the local underprivileged. — HOWEST - Leen Deprez — OCMW Kortrijk - Jakob Devloo

THULE AIRDRY RACK

LED TUBE

INDUSTRIËLE HUISSTIJL

FEEDME

— — EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

13

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Kor Baetens

Ellen Neyt

kor.baetens@hotmail.com — Seamless, een strandstoel ontworpen als educatieve toolkit i.o.v. Santo Toribio, een school voor kansarme kinderen met een mentale handicap in Peru. — Seamless, a beach chair designed as educative toolkit for Santo Toribio, a special needs school for disadvantaged children in Trujillo, Peru. — HOWEST - Oliver DeWolf — NGO Otra Cosa Network - Najin Kim, Emily Skinner

ellen_neyt@hotmail.com — Speelobject voor de Spelerij; kinderen dansen met levensgrote robots. Vanuit één draaibeweging dansen de gerecycleerde robots mechanisch. — Play object for the Spelerij; children will be able to dance with life-size robots. From a rotary movement the robots, made of recycled materials, will dance mechanically. — HOWEST - Ronald Bastiaens — De Spelerij De Uitvinderij - Jos Spanbroek

Francies Vierstraete

Benoît Verbeke

Francies.Vierstraete@hotmail.com — Terra filler is een manueel, eenvoudig hulpmiddel voor het verspreiden van aarde in autobanden bij het bouwen van een constructie uit oude autobanden. — Terra filler is a manual and easy device for spreading soil in used car tires while building a rammed earth tire wall structure. — HOWEST - Sofie De Grave — Earthship biotecture - Heidi Loehrer, Phil Basehart

benoit_verbeke@hotmail.com — Bamboo-cycles maakt transport bereikbaar en efficiënt voor Brazilianen. De zelfbouwfiets is betaalbaar en maakt gebruik van de kwaliteiten van bamboe. — Bamboo-cycles is reachable and efficient transportation for Brazilians. The self-assembly tricycle is affordable and uses the qualities of bamboo. — HOWEST - Sofie De Grave, Oliver DeWolf — PUC-Rio Pontificia Universidade Católica - Prof. Khosrow Ghavami

INCLUSIVE DESIGN - SEAMLESS

DANSEN MET ROBOTS

TERRA FILLER

BAMBOO CYCLES

— — EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

14

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Samory De Zitter

Geert Decock

Samory.de.zitter@hotmail.com — Wieki is een speels lampenassortiment voor kinderen van alle leeftijden dat personaliseerbaar is en meegroeit met de verlangens van het kind. — Wieki is a playful assortment of lamps for children of all ages that can be completely personalised and grows with the desires of the child. — HOWEST - Ronald Bastiaens — D’Andrea en Evers Design - Tim van Leipsig

geertdecock@me.com — Ik heb me bij FLEX toegelegd op het ontwerp van verpakkingen voor consumer electronics met de focus op de ervaring tijdens het uitpakken. Uit mijn grondig research zullen nieuwe producten en merkstrategieën voortkomen. — I worked at FLEX on packaging designs for consumer electronics with a strong focus the on unpack experience. I also did extensive research which will lead to new products and brand strategies. — HOWEST - Ronald Bastiaens — FLEX the INNOVATIONLAB® - John Spaven, Stefan Blonk

WIEKI

CREATING A NEW REALITY

Karel Peelman

Joachim Van Durme

karel.peelman@gmail.com — Shrine is een interactieve, rijdende lounge. Deze lichtsculptuur verplaatst zich met omni-directionele wielen naar elke gewenste positie voor flexibel gebruik. — Shrine is an interactive driving lounge. This light sculpture moves on omni-directional wheels to every desired position for flexible use. — HOWEST - Alain Monnens — GuntherSpitzley AG - Gunther Spitzley, Markus Baierl

joachimvandurme@hotmail.com — Op het eerste zicht een normale pedaalemmer, maar dat is hij niet! Bij het openen neemt het volume op theatrale wijze toe, en daardoor wordt bij het sluiten het afval op innovatieve wijze gecomprimeerd. — At first glance an ordinary pedal bin, but looks deceive! While opening, it spectacularly increases its volume and hence it compresses the trash in an innovative way while closing. — HOWEST - Ronald Bastiaens — Studio Sander Mulder - Sander Mulder

OMNI-DIRECTIONAL SHRINE

EINDWERKEN BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

SIM-SALA-BIN

15

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Ph: Oliver Dewolf

DESIGN FOR IMPACT

BASE OF THE PYRAMID

RESEARCH An innovation for a local community today can become a global solution tomorrow. The Industrial Design Center has an extensive expertise in different domains of Industrial Design Engineering. NGOs and other organizations (profit and nonprofit) are looking for innovative and sustainable solutions for the local needs of their target group(s). Design for Impact facilitates this expertise and knowledge by providing an innovative solution and/or a different approach to the challenges in the south. The keywords are co-creation, sustainability, local resources, entrepreneurship … and innovation. Put a designer in a different context and he can create an impact!

GOALS The Design for Impact team contributes to developing countries and emerging markets by means of innovative and sustainable solutions. They promote the impact that an industrial designer may have in such a context and broaden our knowledge in the research area ‘design for the base of the pyramid’, fair trade and first aid. The aim is to build new networks and create new ways of cooperation between different stakeholders in different contexts. SOME OF OUR CASES African beehive (Ethiopia), Television for BOP (India), Cash for trash (Philippines), Design for inclusion (Peru), Fair-trade for the Amazon (Brazil), Ayacucho branding (Peru), … The research cell ‘Design for Impact’ works closely together with different partners (profit and nonprofit) to make these projects feasible and sustainable.

SERVICES Design for Impact has a demand-driven and hands on approach. We implement design skills where needed, wanted and crucial to find an innovative and sustainable solution. Do you have a case or a need for creative inspiration, technical assistance and training in industrial design, do not hesitate to contact us to exchange ideas.

Oliver.Dewolf@howest.be www.industrialdesigncenter.be/impact

16

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


OLIVER DEWOLF

ONTWERPEN VOOR GLOBALE VERNIEUWING EN DUURZAME VOORUITGANG Oliver: “Design for Impact begon in 2011 als een pilootproject. Ik wilde onderzoeken welke skills en competenties van een industrieel (product)ontwerper we kunnen inzetten voor organisaties, die actief zijn in het Zuiden. Tegelijk haal ik als ontwerper inspiratie uit andere culturele contexten. Ik geloof dat uitwisseling van kennis en expertise een meerwaarde heeft voor hoe we naar producten kijken, en aan de basis ligt voor globale vernieuwing en duurzame vooruitgang. Als student productontwerp liep ik jaren geleden stage in Peru. Ik ontwierp een low-tech biogasinstallatie voor mensen die op grote hoogte wonen, waar je geen cement kan aanvoeren. Ik moest werken met een alternatief materiaal, een mengsel van stro, suiker, zand en klei, zodat mensen eenvoudig en goedkoop hun eigen biogasinstallatie konden maken en herstellen. In die situatie ondervond ik hoe krachtig de combinatie is van technische know-how met creatieve skills om uitdagingen in het Zuiden tegemoet te komen. Dat is precies waar een industrieel ontwerper in uitblinkt”.

Nog een andere vraag kwam van de organisatie Solid International (Peru), die via hun project DIA tienermoeders in risicosituaties opvangt. De moeders krijgen begeleiding, therapie en een zinvolle dagbesteding. Studenten van Howest en leerlingen van een technisch secundaire school in West-Vlaanderen werkten samen met Solid om producten te bedenken die deze tienermoeders zelf kunnen maken. We bekijken momenteel welke producten Solid kan produceren voor AS Adventure”. Waarom werken bedrijven van hier samen met het Zuiden? Oliver: “Veel bedrijven zoeken nieuwe opportuniteiten en ze vinden die in landen zoals India, China, Brazilië. Gelukkig doen ze dat niet alleen om te groeien en uit winstbejag. Door projecten in het Zuiden te ondernemen, geven bedrijven een context aan hun werknemers. Het werkt inspirerend en motiverend om te vertellen dat je werkgever maatschappelijk verantwoord onderneemt. Volgens Richard Branson van Virgin zou elke ondernemer ook een sociale ondernemer moeten zijn. Een onderneming is het best geplaatst om zijn kennis en middelen in te zetten voor zij die het minder goed hebben. Hij heeft een fonds opgericht waarin zijn werknemers een actieve rol kunnen spelen. Mensen hebben een wereldverbeterende context nodig om zich goed te voelen. Je zou versteld staan hoeveel mensen in je eigen omgeving actief zijn om een goed doel te steunen of die zelf een initiatief hebben opgericht”.

Design for Impact vertrekt dus altijd van lokale behoeften van mensen in het Zuiden? Oliver: “Ja, Design for Impact werkt vraaggedreven. Diverse organisaties (profit, non-profit), die actief zijn in het Zuiden en uit heel uiteenlopende disciplines, reiken ons cases aan. Daarnaast zoeken we zelf relevante samenwerkingsverbanden door in bestaande netwerken en communities cases te verzamelen waarin ontwerpers en studenten een meerwaarde kunnen betekenen en die inspelen op lokale noden en behoeften in het Zuiden.

Wat brengt de toekomst voor Design for Impact? Oliver: “In de toekomst willen we mensen zonder ontwerpachtergrond (profit en non-profit) opleiden in creativiteit, prototyping en co-creatieprocessen. In het Zuiden kan dit onder de vorm van capaciteitsopbouw. Tenslotte willen we iedereen, die in dit project gelooft, betrekken in het verhaal. Wie een ontwerpcase wil aanleveren of wil meedenken en ontwerpen, is welkom in de community. Op onze website vind je een overzicht van de lopende en gerealiseerde ontwerpopdrachten. Sommige hebben een extra boost nodig om een noodzakelijk vervolgtraject op te starten. We geloven in crowdfunding: financiering door vele, kleine investeerders”.

Het afgelopen jaar werkten we samen met de vakgroep zoologie van Ugent en Vlerick Management School om een bijenkorf te ontwerpen voor imkers in Ethiopië. Vlerick stelde vast dat de value chain ter plaatse berust op enkele pijnpunten. Zo zijn geavanceerde bijenkasten niet betaalbaar ter plaatse en niet afgestemd op de Afrikaanse bij. Lokale imkers maken dus kasten op allerhande manieren. Hierdoor produceren ze minder honing en is deze vaak vervuild door larven. De imkers verbranden vervuilde honing om wijn van te maken, maar halen hier minder opbrengsten uit. Studenten productontwerp bedachten nieuwe modellen voor bijenkasten, met nieuwe materialen, afgestemd op de lokale context. Samen met UGent zullen we de interessantste prototypes testen met lokale universiteiten in Ethiopië. Na afloop zullen we verbeteringen aanbrengen. Dit leidt mogelijks tot nieuwe inzichten die ook bruikbaar zijn in andere landen en voor de Europese markt. Innovaties die voor extreme omstandigheden zijn ontworpen, geven vaak inspiratie die vertaalbaar is naar een ruimere context.

Praktisch: iedereen kan Design for Impact steunen via een gift. Storten kan op het rekeningnummer van het Howest Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting): 0000000004-04. Gebruik op je overschrijvingsformulier de unieke referentiecode voor Design for Impact: “R50100.003 – Howest Fonds HF00009”. Zo ben je er zeker van dat je gift rechtstreeks naar Design for Impact gaat. Alle giften vanaf 40 Euro zijn fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt dan het fiscaal attest, rechtstreeks van de Koning Boudewijnstichting.

Samen met de stad Kortrijk, de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid (IMOG) en Cebu city op de Filippijnen sloegen we in 2011 de handen in elkaar om iets te doen aan het grote afvalprobleem in Cebu city. Ontwerpstudenten van Howest trokken voor hun eindwerk naar de Filippijnen om met de lokale bevolking nieuwe producten te genereren uit afval. De outcome was een ecologische en herbruikbare verpakking uit gerecycleerd stickerpapier en kunststofpotten. Een ander verwerkte het stickerpapier samen met oude ventilatoren tot lampen voor vijfsterrenhotels.

http://www.designforimpact.be http://www.howestfoundation.org/ oliver.dewolf@howest.be

17

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


ontwerpbureau

LOUIS CORTVRIENDT & CHRISTOPHE DE WAELE

Louis en Christophe zijn 2 afgestudeerde productontwerpers die naar aanleiding van hun small business project in 2012 de samenwerking verderzetten op zelfstandige basis. Ze zijn op zoek naar uitdagingen om te kunnen werken als no-nonsense ontwerpers. — Louis Cortvriendt heeft voorgeschiedenis in de industriële wetenschappen en heeft het diploma informaticabeheer. Hij is creatief en realistisch in zijn ontwerpen. Zijn communicatieve vaardigheden maken van hem het ideale aanspreekpunt voor klanten. — Christophe De Waele heeft het diploma elektromechanica en heeft daarbij de technische kennis in huis. Hij is creatief en perfectionistisch, wat resulteert in innoverende en tot in de puntjes afgewerkte projecten. —

Louis and Christophe are two graduated product designers who, as a result of their small business project in 2012, continue their collaboration independently. They are currently looking for new challenges so they can work as no-nonsense designers. — Louis Cortvriendt has a past history in industrial sciences and he also obtained a degree of ICT management. Louis is both creative and realistic when it comes to his designs. His communicative skills make him the perfect contact person for clients. — Christophe De Waele obtains a degree of electromechanics and thus has a considerably extensive technical knowledge. Christophe is both creative and perfectionist, which results in innovative and perfectly finished projects. —

BOARDBELT

www.boardbelt.com — De boardbelt is een draagriem voor ski’s, snowboards en longboards. Hiermee hebben skiërs en snowboarders hun beide handen vrij tijdens het transporteren van hun boards. De 0-reeks is verkrijgbaar op de productwebsite. — The boardbelt – what’s in a name - is a strap for skis, snowboards and longboards. By using this belt, skiers and snowboarders have their hands free when they have to move around with their boards. The 0-series is available on the product website. —

BACHELOR INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN

18

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Ph: Ralph Nafzger

PROTOLIGHT

SHAPING LIGHT

RESEARCH Within Howest Industrial Design Center, Protolight is the expert group for lighting. This research cell promotes innovation in lighting and is constantly looking for new light applications. Protolight tests and implements new technology and processes in various disciplines. The expert team also promotes its knowledge at lighting companies, individual designers and (interior) architects.

SERVICES Companies can perform light measurements. The photogoniometer measures Light Distribution Curves (LDC). The reflection-transmission meter determines the transparency or reflection of materials like synthetics, glass, coatings and sheet material. Moreover, efficiency studies and optimizations of lighting equipment and fittings according to simulations are possible.

The world of lighting is changing drastically. There will be more and more interactive applications with light and many new ways of integrating light in industrial and consumer products. Solid State Lighting and LED (light emitting diode) & OLED technology (organic LED) in particular, will certainly play an important role in this evolution. The designers/researchers of Howest Industrial Design Center investigate in their research “New OLED Applications” (NOA project) the state of the art, are testing new samples and are mapping all the design properties of this new technology. Subsequently, new OLED concepts are being developed and lead to new prototypes and demonstrators.

“Protolight offers new perspectives to optimize products and the necessary supplementation in prototyping & testing. Our company takes part in the research. This is an inspiring win-win situation for the company, the whole sector and the students at Howest.” Peter Ameloot, Delta Light. Partners and interested companies are welcome to use the extensive materials library. They can also take part in the seminars where Protolight shares its knowledge and expertise with anyone who is interested. protolight@howest.be www.industrialdesigncenter.be/lighting

19

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


PROTOLAB

Ph: Pieter Michiels

PROTOTYPING AS A TOOL IN THE DESIGN PROCESS RESEARCH Prototypes are indispensable in any design process. ProtoLab has created a distinct profile for itself with regard to ‘traditional, rapid & virtual prototyping’. The focus is on materialization and new applications of existing techniques and technologies in domains like architecture, occupational therapy, product design and art. Through investment and permanent updating of knowledge, ProtoLab is able to respond to special requests by companies, private individuals and nonprofit organizations.

“We urgently needed a model replica of a shaft with a moving lift cage. Both the visual and the technical aspects were important here. Although a simplification of the real object was required, the result was more than just a scale-model showing a principle. Moreover, ProtoLab offered a good price/quality ratio.” Peter Coopman of Liften Coopman (a Belgian elevator company) ProtoLab promotes its expertise through presentations during workshops (also at the request of companies), events, course material, demonstrations, trade fair stands and publications.

SERVICES For companies, ProtoLab always tries to find the suitable prototype in function of design, context, objectives, and the available technology. The lab has at its disposal rapid prototyping technology (3D printing), a manual vacuum casting set up, a laser cutter, thermoforming equipment, as well as traditional prototyping techniques and materials (wood, plastics, composites). ProtoLab collaborates with other research centers and service companies. Companies sometimes need mock-ups, scale-models, functional prototypes or dummies for communication or marketing or any other form of validation. ProtoLab produces limited series of functional parts or products for special applications.

Bart.Grimonprez@howest.be www.industrialdesigncenter.be/prototyping

20

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Ph: Aagje Beirens

MYMACHINE

DESIGN EDUCATION PROGRAM RESEARCH In various ways, the Industrial Design Center contributes to highquality education. Developing educational programs that stimulate creative thinking processes in pupils, students and teachers, foster entrepreneurship, introduce young people to the world of industrial design, encourage them to choose a scientific or technical education are only a few examples. Industrial Design Center connects the various educational levels which yields a natural cross-pollination. This mutual influence takes place during interactive workshops, by offering didactically innovative material or by a tour of the Howest design studios.

Primary s chool c hildren c reate t heir ‘ own d ream m achine’ ( IDEA). Howest students of Product and Digital Design translate those ideas into workable designs (DESIGN). Finally, pupils in technical high schools produce real prototypes of these machines (PRODUCT). In 2009, MyMachine was honored by the United Nations as a ‘worldwide example of creativity and innovation in education’. The initiative also received the European Design Management Award 09 in the category non-profit for the integration of design as a key element in strategy, project management and project process.

MYMACHINE MyMachine is an initiative of Howest, Intercommunale Leiedal (intermunicipal company Leiedal) and the Streekfonds West-Vlaanderen (Community Foundation West-Flanders) (managed by the King Baudouin Foundation). Together, primary, higher and secondary technical education build dream machines.

“Introducing young people today to technology and industry in a creative way - to kindle their interest in technical professions - is an ongoing challenge and absolutely vital for every high-tech company in Flanders.” Frederic Dryhoel, Picanol Group info@mymachine.be www.mymachine.be www.industrialdesigncenter.be/mymachine

21

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


MASTER

INDUSTRIEEL ONTWERPEN De masteropleiding industrieel ontwerpen (IO) is een vijfjarige ingenieursopleiding met een specialisatie in productontwerpen. In het opleidingsprogramma gaat veel aandacht naar onderzoeks- en ontwerpmethodologie bij het ontwerpen van nieuwe producten. Via literatuurstudie, patentenonderzoek, technologiescans, uitgebreide testen en gebruikersanalyses gaan de studenten op zoek naar een perfecte match tussen technologie, de mens en zijn omgeving. Dat resulteert in innovatieve producten met een meerwaarde voor alle stakeholders. Via talrijke ontwerpprojecten, waarvan de meeste in samenwerking met de industrie, ervaren de studenten elke stap in het ontwerpproces. Ze bouwen op deze manier aan een kritische ontwerpattitude om zodoende in de masterproef een individueel ontwerp voor een bedrijf te realiseren. Een master industrieel ontwerper is een integrator van kennis en vaardigheden. Hij of zij bedenkt innovatieve producten op een multidisciplinaire manier.

www.industrieelontwerpers.be jan.detand@howest.be

STUDENTE 1IO LOTTE BOURY “Voor velen is het maken van een studiekeuze een lastige zaak die lang kan aanslepen. Ik dacht dat dit bij mij ook het geval zou zijn doordat ik heel veel verschillende dingen graag doe en wil leren. Maar bij het ontdekken van de richting IO, wist ik dat dit de richting was die ik wou volgen. Vooral de veelzijdigheid van de richting sprak me aan. Zowel theoretisch, creatief als technisch krijg je de kans om veel bij te leren. Ik maak nog maar net kennis met de basis van het ontwerpproces. Ontwerpen is een uitdaging, je moet creatief zijn in iedere stap van het proces, je moet keuzes maken en oplossingen zoeken voor problemen. Je leert omgaan met tegenslagen en kritiek maar ook kritisch te zijn voor jezelf. Juist die uitdaging zorg ervoor dat deze richting me zo boeit.�

WORK IN PROGRESS 1IO ONTWERPEN & WERKPLAATS Ontwerp van een mobiel gecombineerd met een begrip (SPEELS: Gilles Vanneste) SCHETSEN Waarnemingstekenen (Esmee Vanbeselaere) VORMSTUDIE Ontwerp van vloeistofverpakking & grafiek (SMOOTHOR MOTOROLIE: Jenthe Ameye & FORTEX GLUE: Wout Maureen)

WORK IN PROGRESS MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

22

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


SCHAKELSTUDENTE JOKE WELLENS “In mijn 2de jaar industrieel ingenieur koos ik voor de richting Elektromechanica omdat de richtingsvakken mij enorm aanspraken. Bij de projecten werd het mij duidelijk dat ontwerp mij ook interesseerde. Tijdens een bezoek aan de Week van het Ontwerpen in Kortrijk kwam ik in contact met de master Industrieel Ontwerpen. In mijn master jaar Elektromechanica koos ik voor de focus op manufacturing omdat dit het meeste aanleunde bij mijn interesse in ontwerpen. Na het behalen van mijn diploma heb ik ervoor gekozen om nog verder te studeren voor de master Industrieel Ontwerpen. Het schakeljaar is heel intensief doordat ik enkel ontwerpvakken en projecten heb. Deze richting is interessant omdat ze praktisch gericht is en elk project zijn eigen invalshoek heeft. Ik ben ervan overtuigd dat deze studie een goede aanvulling is op mijn voorgaande diploma, en dat dit mij mooie toekomstperspectieven zal bieden.”

WORK IN PROGRESS 2IO ONTWERPEN & WERKPLAATS DRAWDIO - interactief spel aan de hand van de drawdio technologie (SCREAMIN’ VOODOO: Mattias Bovijn & Steffi Mussly) ELECTROLUX DESIGN LAB – Huishoudelijke keukenapparaten die zintuiglijke ervaringen stimuleren op het vlak van smaaktextuur en dresseeresthetiek (FRUITRIP, VISUAL FRUIT RIPENER: Sofie Havegeer & SCHETSEN IDEEGENERATIE - Brecht Boute) INNOVA PACKAGING SYSTEMS NV (IPS) – Outdoor speelmeubilair ontwerpen aan de hand van Lage Druk Spuitgieten, Hoge Druk Spuitgieten en Gas Kanaal Injectie (SEESAW: Carolle Geldof)

WORK IN PROGRESS MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

23

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


WORK IN PROGRESS 3IO ONTWERPSTUDIO Ontwerp van een gel dispenser (Olivier De Bie & Hanna Eggermont - Juan Ortiz & Cloe Vandamme). Ontwerp van een bijenkast voor Ethiopië (Juan Ortiz, Alexandre De Bie, Jonas Maertens). EMO DESIGN Animal Expression Transfer (KILLER WHALE WET SUITE: Thomas Walgrave) PRODUCTONTWIKKELING Ontwerptoepassing voor electroactieve polymeren van Bayer (DE), geïntegreerd met een roll-to-roll printed electronica productie bij Holst Center (NL) (A VISUALISING DEVICE FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE: Maarten Vanhoucke).

STUDENTE 3IO HANNA EGGERMONT “Waarom ik voor Industrieel Ontwerpen heb gekozen? Het creatieve aspect in combinatie met uitdagende theorie sprak me meteen aan. Ontwerpen is iets dat in je zit, een drang om de dingen te willen begrijpen, verbeteren en vormgeven. Tijdens de opleiding leer je om alles in vraag te stellen, elk detail te bestuderen en honderden alternatieven te zoeken. Dat vergt een creatieve geest, maar ook hard werk. Het is geen eenvoudige opleiding, maar gelukkig geven goede resultaten en een goede omgeving je een boost om te blijven verdergaan. Want zelfs de saaiste theorieles blijkt later zijn nut te hebben. Alles moet ontworpen worden en daarvoor heb je een hele brede basis nodig.”

WORK IN PROGRESS MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

24

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


WORK IN PROGRESS 4IO ONDERNEMERSCHAP Ontwerp van een opblaasbare laptophoes (KAMELEO: Alexandre De Bie, Jasmien Decancq, Simon Dessauvage & Laurenz Tack) - Ontwerp van een innovatieve bijenkast uit zink (.BEEFORE: Thijs Leroy, Lenn Tilley, Maarten Van Houcke & Maarten Van Overbeke). ONTWERPSTUDIO Design for (every)one - ontwerp van een hulpmiddel op maat voor één specifieke gebruiker. FOTOTOESTEL: Cezar Vandevelde, Annelies Rollez - ERGO: Justin Couturon. COMMUNICATIEBOEK: Maarten Vanhoucke, Simon Dessauvage - ERGO: Annelies Catteeuw - ORTHO: Cellini De Langhe MECHATRONISCH ONTWERPEN Ontwerp van een intuïtieve interface voor een bibliotheek (CUBED WALL: Jan Hellemans & Jasmien Decancq)

STUDENT 4IO DRIES BOVIJN “Na mijn zesde jaar Industriële Wetenschappen was ik klaar voor een nieuwe uitdaging, alleen wist ik nog niet welke. Op de SID-in beurs leerde ik Industrieel Ontwerpen kennen en na een bezoekje aan de campus was ik meteen verkocht. Na het 1ste semester wist ik al gauw dat IO voor mij de perfecte keuze was. De theorievakken kunnen een grote uitdaging zijn, maar je steekt er zeer veel van op. Ik zag de theorievakken als bron van inspiratie voor al mijn ideeën. Maar een idee hebben als ontwerper is lang niet genoeg. Je leert zowel je idee communiceren met schetsen, fotorealistische renders en functionerende prototypes, als het maken van markt- en trendanalyses, business- en financiële plannen.”

WORK IN PROGRESS MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

25

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Pieter Engels

ECOMATRIX

MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

EINDWERKEN Pieter.Engels1@gmail.com — Een duurzaam standenbouwsysteem waarbij de ecologische en economische impact halveert, om gepersonaliseerde milieuvriendelijke beursstanden te bouwen. — A sustainable stand building system that halves the ecologic and economic impact, to create personalized environmental friendly exhibition stands. — HOWEST - Carl Grimmelprez — beMatrix - Chris Van de Voorde

Maarten Van Overbeke

ENERGY HARVESTING AIR VENT

vanoverbeke.maarten@gmail.com — Een modulair ventilatierooster die gebruik maakt van zonneenergie om de toevoeropening te regelen. Deze staat in contact met de huidige Healthbox®. — A modular ventilation vent that uses solar energy to arrange the inlet valve. It can also communicate with the current Healthbox® system. — HOWEST - Rino Versluys — Renson - Rino De Muelenaere

— EINDWERKEN MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

26

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Jasmien Decancq

Annelies Rollez

jasmiendecancq@gmail.com — Dit conceptueel niet-stigmatiserend noodoproepsysteem motiveert ouderen samen activiteiten uit te voeren om fysisch en mentaal lang gezond te blijven. — This conceptual non-stigmatizing emergency call system motivates elderly to do activities together. As a result they extend physical & mental health. — HOWEST - Jelle Saldien — Televic Healthcare NV - Piet Verhoeve

anneliesrollez@gmail.com — Het duurzaamste koffiezetapparaat ooit. Een microgolfoven richt straling enkel op de plaats waar water moet verhit worden. — The most sustainable coffeemaker ever. The microwave oven directs the radiation just at places where water needs to be heated. — HOWEST - Walter Dejonghe — IDC - Walter Dejonghe

EM.BRACE

MICCO PRESS

— —

Yorick Stuyts

Hanne Vercaemer

yorickstuyts@gmail.com — Magnolia is een unieke schaduwoplossing met synthetisch riet als schaduwvlak. Magnolia onderscheidt zich van textiel op vlak van esthetiek, duurzaamheid en comfort. — The Magnolia is a unique sunshade with synthetic cane as shadow surface, distinguishing itself from fabric in terms of aesthetics, sustainability and comfort. — HOWEST - Cies Vanneste — Umbrosa NV - Pieter Willemyns, Jimmy Vanhoucke

hanne_vercaemer@hotmail.com — De ‘Barcelona’ combineert snelheid, veiligheid en outdoor cooking in een compacte en eenvoudig opbergbare inductiegrill. Heerlijk en gezond grillen. — The ‘Barcelona’ combines speed, safety and outdoor cooking in a compact and easy storable induction grill. Delicious and healthy grilling. — HOWEST - Cies Vanneste — Saey home & garden, Barbecook - Lode Espriet, Eva Verbesselt

MAGNOLIA

EINDWERKEN MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

BARCELONA: INDUCTIEGRILL

27

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Niels Lehouck

Thijs Leroy

niels.lehouck@gmail.com — Het ontwerp van deze deur voor de binnentrommel van industriele wasmachines is ontwikkeld mede op basis van systematische innovatietools van CREAX. — The design of this inner drum door for industrial washing machines is developed partly with the CREAX systematic innovation tools. — HOWEST - Pieter Michiels — CREAX - Diederik Syoen | Lapauw - Johan Vandermeulen

thijsleroy@hotmail.com — Yell is een oproepsysteem op een trein dat geactiveerd kan worden vanop afstand door spraak. Daarbij motiveert het systeem passagiers om te helpen. — Yell is a call system on a train which can be activated from a distance by voice. A second aspect is motivating passengers to help. — HOWEST - Olivier Rysman — Televic Rail nv - Eddy De Langhe

CIBUS

YELL

creativity for innovation

Ivo Six

Laurenz Tack

sixivo@gmail.com — Cavo’mento is een universeel inzetbaar kabeltractiesysteem ontwikkeld voor het hijsen van 1 persoon. Het is compact, licht en uiterst stabiel. — Cavo’mento is a universal employable traction hoist unit developped to lift an individual. It’s compact, lightweight and extremely stable in use. — HOWEST - Jan Detand — TEN Group - Mike matheeussen, Sam Mulkay, Joachim Naessens

laurenztack@hotmail.com — Een innovatief concept in de automatiseringsindustrie waarbij een flexibele aandrijving gebruikt wordt voor het verplaatsen en verhandelen van objecten. — An innovative concept for the automation industry that uses a flexible electric drive for transportation and handling of objects. — HOWEST - Rino Versluys — Festo AG & Co. KG - Andreas Schlegel

CAVO’MENTO

FLEXIBLE HANDLING ASSISTANT

— EINDWERKEN MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

28

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Reinout Bevernage

Dries Bovijn

Reinout.bevernage@gmail.com — Het duurzaamste constructieprincipe ooit. Enkel met interne spanning en wrijving worden structuren gemaakt die altijd kunnen aangepast worden. — The most sustainable construction principle ever. Only with internal tension and friction, structures are created, which always can be reconfigured. — HOWEST - Walter Dejonghe — IDC - Walter Dejonghe

dries.bovijn@gmail.com — Een innovatief sluitersysteem voor de hersen-SPECT scanner met als aandrijving een pneumatische MRI-compatibele motor die groot vermogen levert en zeer precies is. — An innovative shutter system for the brain-SPECT, together with an MRI compatible stepper motor that delivers precision as well as high torque. — HOWEST - Jurgen Ceuppens — MEDISIP, Ibitech, IBBT - Karen Van Audenhaege

CONSTRUCTIE OP WRIJVING

SHUTTER BOX

Bram De Craecker

Kevin Deprez

Bram.dc@hotmail.com — MOPLY (Motion Play); is een interactief modulair buitenspel dat gebruik maakt van ingebouwde tegels, die via gekleurd licht en geluid reageren op aanraking. — MOPLY (Motion Play) is a modular interactive outdoor game that uses built-in tiles, which react on your touch through coloured light and sound. — HOWEST - Jelle Saldien, Becky Verthé — Fisheye - Wim Forceville

kevindeprez@telenet.be — VisiCom zorgt ervoor dat de New Holland maaidorsers voldoen aan de toekomstige ISO-zichtbaarheidsnorm: extra veiligheid via een innovatieve interface. — Through VisiCom, New Holland combines will comply with the future ISO visibility standard, and this by using an innovative interface for extra safety. — HOWEST - Olivier Rysman — CNH Belgium NV - Pim Raaben, Antoon Vermeulen

PROFIT KORTRIJK: MOPLY-TILE

EINDWERKEN MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

VISICOM

29

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Simon Dessauvage

Jan Hellemans

simon.dessauvage@gmail.com — Rama is een kinetisch opbergmeubel dat de hoogte van een ruimte optimaal benut. Het meubel is ontworpen via een zelf ontwikkelde prototyping methodiek. — Rama is a kinetic storage system that makes optimal use of the height of a space. It is designed through a self developed prototype methodology. — HOWEST - Cies Vanneste — Elemotions - Antonio Morales

Jh.hellemans@gmail.com — Winkelen evolueert naar sociaal sporten. Een interactieve schoentest omgeving waar energie van klanten wordt gebruikt om een winkeltransformatie te verkrijgen. — At PUMA, shopping becomes a social sport. An interactive & fun shoe testing area where customer’s energy is used to produce a store transformation. — HOWEST - Kristel Dewulf — PUMA - Ales Kernjak | PILIPILI - Lukas Costeur

Thijs Platteau

Cesar Vandevelde

thijs.platteau@gmail.com — XTV is een televisieconcept dat inspeelt op gebruikservaring. Zowel in on als in off modus wordt een meerwaarde geboden aan de gebruiker. — XTV is a television concept that focusses on user experience. Both in on and off mode the user is provided with an added value. — HOWEST - Ann Bonneux — TPVision - Kurt Vandijck

cesar.vandevelde@gmail.com — ONO is een sociale knuffelrobot voor kinderen. ONO’s gezicht toont een waaier van emoties. ONO is blij, verdrietig, boos of wat je ook maar wilt! — ONO is a huggable, social robot for children. ONO’s face can display a big range of emotions. ONO is happy, sad, angry or whatever you want him to be! — HOWEST - Carl Grimmelprez — Vrije Universiteit Brussel - Prof. Dr. Ir. Bram Vanderborght

RAMA - KINETIC FURNITURE

PUMA SHOPPING EXPERIENCE

XTV

ONO, A HUGGABLE ROBOT

— — EINDWERKEN MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

30

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


INNOWIZ

Ph: Pieter Michiels

HOW ARE YOU CREATIVE? RESEARCH Creativity is one of the key research areas of Howest Industrial Design Center. The aim is to support designers and companies in developing and implementing a creative idea. How to speed up innovation in a company and speak the language of creativity? How to organize effective brainstorm sessions and find inspirational sources on the internet, etc.

The INNOWIZ toolbox 2.0 (soon available) will be a collection of games that support aspects of creativity. Playing a game is a manner to explore the world. It is a funny and entertaining learning activity. Innovation methods for companies are often too abstract. They become more understandable when you translate them into a game. The toolbox facilitates and professionalizes design processes for product designers, companies and individuals. The toolbox will be the easily accessible and physical counterpart of the existing, online INNOWIZ database.

Researchers at Howest Industrial Design Center have developed several tools as an output of applied research projects with the industry: INNOWIZ is a method to structure a creative process in a result-oriented way. The methodology contains four main steps: challenge definition, idea generation, idea selection and idea concretization. It’s a cyclic problem solving method to tackle projects related to work or life. INNOWIZ combines its method with an online database of creativity techniques. It’s free, open source and endlessly inspiring. Researchers regularly update the database with new tools and templates. Depending on the subject you’re working on – technical, strategic or communicative – there might be a selection of techniques that fit in with your challenge.

SERVICES Train-the-trainer sessions, workshops for teams and creativity sessions for bigger groups can be requested at any time. Industrial Design Center develops a customized toolbox consisting of creativity techniques that fit in with an organization’s specific challenges. Are you ready to boost your creativity? Pieter.Michiels@howest.be www.innowiz.be www.industrialdesigncenter.be/creativity

31

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Ph: Pieter Michiels

DESIGN TO CONNECT

DESIGN ENGINEERING

RESEARCH Almost all the products contain different parts and connections for some reasons: to achieve functionality, to facilitate the manufacturability of a product, to minimize the cost or to provide aesthetics. Parts and materials are joined together in various ways. The connections have an influence on the different phases of the total product life cycle: manufacturing, transport, use, maintenance and disposal of the product. Many companies fall back on known joining solutions. New materials and production processes create new possibilities for designers and lead to new ways of joining. Therefore connections play a key role in product design. ‘How to join different parts‘ remains one of the core challenges in product design. Joining in product design goes far beyond selecting the right joining process. Product designers design connections as an integral part of the total product. Beside the strength and manufacturability of the joints, also aesthetical and user centered aspects are important in product design. Connections could be used as a way of expression or to create product personality. Designers even try to create an added value to the total product with the connections.

The Design to Connect (D2C) research project aims to create tools and techniques to support and inspire designers during the design of products and their connections. The tools help to stimulate the designer’s creativity and to consider the total product life cycle. One of the tools is the D2C inspiration database. This is a free online database that already contains hundreds inspirational joining methods applied in products. The aim is to create an open community to share joining solutions from different industrial sectors and create an inspiration source for future challenges. SERVICES Design to Connect promotes its expertise through presentations and workshops (also at the request of companies), trade fairs and publications. Tore.Bleuze@howest.be http://designtoconnect.blogspot.com www.industrialdesigncenter.be/engineering

32

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


TORE BLEUZÉ

KEUZE EN ONTWERP VAN GOEDE PRODUCTVERBINDINGEN Tore doctoreert op het onderwerp ‘Design to Connect’. Zijn opdrachtgevers zijn Howest Industrial Design Center en de vakgroep Mechanische Constructie en Productie van de Universiteit Gent.

Hoe kunnen mensen je werk volgen? Tore: “Ik heb een inspiratieblog ontwikkeld die op vandaag meer dan 600 voorbeelden van originele verbindingen bevat. Ik beperk me niet tot technische producten. Inspiratie haal ik heel vaak uit artistieke projecten of bij meubelontwerpers. De meubelsector is een verzadigde markt en daar zie je dat ontwerpers zich meer onderscheiden met materialen, vormgeving, maar dus ook met originelere verbindingen. Ook nieuwe technologieën zoals 3D printing of laser cutting scheppen mogelijkheden om onderdelen anders te hechten, zelfs al worden die technologieën in de industrie nog niet echt als productietechniek gebruikt, veeleer om te prototypen. Meestal zijn ontwerpers, ingenieurs of DIY-ers visueel ingesteld. Ze houden ervan te kijken naar hoe andere producten in elkaar steken. Het leuke is dat mensen van over de hele wereld zitten te zoeken naar inspiratie op mijn blog. Iedereen kan via de blog voorbeelden toevoegen. Op het open internet inspireert iedereen elkaar. Op het einde van mijn onderzoek zal ik de beste voorbeelden bundelen in een inspiratieboek”.

Tore: “Met een vergrootglas kijk ik naar verbindingen in producten uit alle sectoren, van een stoel tot koffiezetapparaat. De meeste mensen staan hier niet bij stil, maar verbindingen – de manier waarop materialen of onderdelen in producten aan elkaar hangen – beïnvloeden hoe mensen een product gebruiken. Denk aan een cameratoestel waarop je verschillende lenzen monteert, of aan een stofzuiger met verschillende opzetstukken. Een atomaschrift is ook een klassieker. Een vormelement houdt het schrift bijeen, maar het zorgt ook voor extra cachet en functionaliteit. Bij elk product waarvan je onderdelen kunt openen, sluiten, demonteren of uitschuiven hebben ontwerpers nagedacht over de verbindingen. Toch zal je in de literatuur weinig gebundelde info hierover terugvinden. Boeken te over met technische info (bvb. hoe je een bout berekent) of uitleg over verbindingen in één type materiaal (bvb. houtverbindingen). Wat ontbreekt, is inspirerend materiaal dat ontwerpers kunnen gebruiken in een vroeg ontwerpstadium. Dat is spijtig, want in een gevorderd ontwerpstadium liggen al teveel andere factoren vast en kan je geen creatieve verbindingsoplossingen meer genereren.

Hoe ziet je doordeweekse dag eruit? Tore: “De invulling van mijn dag is vrij gevarieerd. Ik begeleid studenten, werk samen met enkele bedrijven aan cases voor mijn onderzoek, ik volg vergaderingen en zoek informatie op. Daarnaast bezoek ik regelmatig een beurs of conferentie. Ik vul mijn job heel flexibel in en ben niet altijd fulltime aanwezig op school. Het schrijven van papers lukt me best thuis, in afzondering. Voor ik startte met mijn doctoraat, werkte ik een tijdje in de privésector, waar je sneller concrete resultaten neerzet, maar minder kunt stilstaan bij wat je doet. Een doctoraat schrijven verruimt je blik, je leert nieuwe mensen kennen, je kunt studeren en in verschillende vakdomeinen nieuwe dingen leren kennen. Door dit onderzoek te doen, zoom ik als ontwerper vandaag nog veel kritischer in op de details van producten. Ik kijk heel gefocust rondom mij en klasseer producten in categorieën op basis van hun verbindingen. Het is een specialisatie die me een leven lang zal boeien”.

Ik wil als onderzoeker een soort wegwijzer of methodologie creeren die andere ontwerpers helpt om op een gefundeerde en creatieve manier verbindingen te kiezen en uit te werken. Verbindingen bepalen de volledige levenscyclus van een product. Met goed ontworpen verbindingen, kan je de esthetiek van een product verhogen, het gebruiksgemak verbeteren, of de kostprijs naar beneden halen. De performantie kan ermee omhoog of het heeft een strategische bedoeling. Denk aan producten die modulair zijn omdat ze moeten passen in een portfolio met inwisselbare stukken. Tot slot speelt ecologie een rol, want een slimme verbinding draagt bij tot de demontage en recyclage van een product.

http://designtoconnect.blogspot.com/ tore.bleuze@howest.be

In het begin van mijn onderzoek heb ik veel geëxploreerd met studenten van Howest en UGent. Ik keek met welke tools en inspiratiebronnen ik ze op weg kon zetten. Het studieonderdeel ‘verbindingen’ wordt vandaag fragmentarisch en eerder vanuit een buikgevoel gedoceerd. Ik wil via mijn doctoraat dat studieonderdeel beter onderbouwen. Vervolgens toets ik mijn methodologie af in producten die ik zelf ‘from scratch’ ontwerp, omdat ik niet in abstractie wil blijven hangen. Tenslotte heb ik samenwerkingen opgezet met enkele Vlaamse bedrijven. Dit is een leuke wisselwerking. Bedrijven krijgen frisse ideeën, zelf krijg ik input en nieuwe inzichten voor mijn onderzoek. Ik werk ook aan tools om in de toekomst dienstverlening aan bedrijven te kunnen aanbieden”.

33

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


Ph: Kristel Dewulf

DESIGN FOR SUSTAINABILITY

FUZZY FRONT END OF BUSINESS INNOVATION RESEARCH Sustainable Product Development aims to deliver products and services that provide customer and business value but that significantly decrease environmental impact. This research field is crucial in the transition process towards a more sustainable and smarter world with an improved quality of life.

SERVICES Design for Sustainability promotes its expertise through presentations and lectures (on request), trade fairs and publications. On a regular basis we also work together with external companies in the context of various student design projects and master theses. Contact us for more information or with concrete proposals.

The “Design for Sustainability” research program intents to support sustainable product development and innovation in companies. The program focuses on the product-technical and market-related aspects of sustainable product development, both within the current tendencies and within the expected developments. The research group also explores the challenges of integrating environmental sustainability in the early stages of an innovation process. Front End Innovation is a hot research topic; however, still little research is done on its relationship to design for sustainability.

Kristel.Dewulf@howest.be www.kristeldewulf.com www.industrialdesigncenter.be/sustainability

In collaboration with BECO, Pantopicon and Flanders InShape/IWT, the “Design for Sustainability” research cell developed the business game ‘Play it Forward’ that enables companies to gain experience in sustainable product and service innovation. The three P’s of sustainable deve¬opment (People, Planet, Profit) are the main pillars of the game. Apart from eco-innovation, the game also takes into account social and economic sustainability. While playing the game, the company comes face to face with future challenges regarding sustainability. Individual barriers and possibilities are hot topics of the conversation and lead to innovative ideas.

34

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Ph: Lieven De Couvreur

DESIGN FOR (EVERY)ONE

INCLUSIVE DESIGN

RESEARCH “Design for (every)one� is a design and research project that aims to bridge the gap between inclusive design and community-based rehabilitation. Co-construction is applied as an incremental personalization process involving simultaneously design team members, patients and occupational therapists blending the boundaries of design time and use time. The use of experience prototyping and low volume manufacturing techniques enables us to make products that are adaptive to skills and emergent challenges of unique disabled users.

Reflective mechanisms such as stigmergic prototyping and emotional seeding are applied in practice-based contexts. The group aims to gain more knowledge on self-organizing design activities and the impact of self-made assistive artifacts built around daily meaningful occupations. By implementing this active engagement process, disabled people and their caretakers become conscious actors in providing collaborative maintenance of their own physical, mental and social well-being. SERVICES At any time, disabled people and their caretakers can send an application for the design of a personalized assistive tool. Design for (every)one promotes its expertise through presentations during lectures (also at the request of companies), trade fairs and publications.

Basically, this is a two-way meta-design approach: personalized assistive products are fitted to the users and users are fitted to their products.

Lieven.De.Couvreur@howest.be http://designforeveryone.howest.be www.industrialdesigncenter.be/humanity

35

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Ph: Xavier Sivecas

TANGIBLE INTUITIVE INTERACTIVE INTERFACES

EXPERIENCE DESIGN

RESEARCH In today’s world, the use of digital media (internet, television, GPS, mobile phones, etc.) has taken a dominant place in our daily lives. Although there is a great deal of innovation in the technological field, the focus is too little on the interface that nurtures the interaction with the user. Just think of all the frustrations and limitations when using remote controls, keyboards, mice and joysticks. That is why there is a need for interfaces that better connect the virtual world of electronic media with the real, tangible world we live in.

SERVICES We started a platform that supports the design and development of these new interfaces or controllers. This platform offers a network of contacts (educational institutions, companies and organizations) and relevant tools (methods and a toolbox) to explore the possibilities of TIIIs and support the design process. A crucial component in the design process for interactive interfaces is the use of prototyping, which allows interaction testing. Thanks to new electronic prototyping platforms (e.g Arduino or Phidgets), it is possible to rapidly build interactive prototypes to explore tangible intuitive interactions.

A broad range of existing sensors and actuators can be successfully implemented for designing better interfaces (for instance the iPhone with multi touch screen, the WII controller with accelerometer/optical sensing and Kinect with 3D camera). Companies lack the knowledge and tools to explore these domains, thereby overlooking the chance to enhance the interaction between user and product although innovations on the level of interfaces lead to a direct impact on the user experience, followed by an increase of the customer’s satisfaction.

Jelle.Saldien@howest.be www.tiii.be www.industrialdesigncenter.be/interaction

In this research project we want to focus on tangible, intuitive, interactive interfaces (TIII) that consist of several crucial elements like a tangible form, an intuitive use, an interactive technology and the interface with a software application.

36

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


JELLE SALDIEN & JOLIEN DE VILLE ONTWERPEN INTERACTIE TUSSEN HET PRODUCT EN DE GEBRUIKER

Waarvoor staat de afkorting TIII? Jelle: “TIII staat voor Tangible Intuitive Interactive Interfaces. In het onderzoeksproject TIII willen we Vlaamse KMO’s overtuigen om nieuwe interfaces te ontwikkelen voor hun producten. Hiervoor willen we een netwerk opstarten met methodieken en tools om de bedrijven op weg te helpen. Tastbare, intuïtieve en interactieve interfaces laten toe om gemakkelijker de link te leggen tussen de fysieke en digitale wereld. Waar de vorige generatie interfaces nog vooral bestond uit de muis, het toetsenbord en de joystick, dient zich vandaag een nieuwe generatie interfaces aan. De gaming wereld gaf een voorzet met de wii of de kinect camera, waarbij je veel intuïtiever kan gamen. Naast al die geavanceerde technologie heb je vandaag ook een waaier aan meer toegankelijke, vaak open-source technologieën, zoals de arduino kit, waarmee haast iedere ontwerper of DIY-er eigen interactieve interfaces kan creëren”.

Is UX (user experience) of interaction design een discipline in opmars in de opleidingen product design in Vlaanderen? Jelle: “User experience design gaat over het ontwerpen van gebruikerservaringen. Bijvoorbeeld, hoeveel fun of motivatie ervaren mensen als ze je product gebruiken? Fungehalte of motivatie laten zich niet zomaar kwantificeren en dus hebben we kwalitatieve onderzoeksmethodes nodig. Ervaring delen we op in positieve en negatieve aspecten. Ontwerpers moeten negatieve aspecten zoals irritatie of verveling uitschakelen of vermijden, en positieve aspecten zoals plezier optimaliseren. Een voorbeeld hierbij is het eindwerk van Jasmien Decancq, die voor Televic een nieuw hulpoproepsysteem bedacht voor ouderen. Meestal staan ouderen weigerachtig tegenover het dragen van een hulpknop op hun lichaam. Jasmien ontwierp als alternatief een interactieve armband, waarmee de doelgroep ook sociale activiteiten kan plannen. De armband werkt als facebook voor ouderen. De positieve ervaring van het product (sociale contacten leggen) primeert nu op de negatieve ervaring ervan (hulp inroepen als er iets misloopt).

Meer technologie en tegelijk meer aandacht voor de mens, het lijkt een conditio in terminis. Jelle: “Die nieuwe technologie laat toe om niet alleen een product, maar ook het intuïtieve gebruik ervan, te ontwerpen. Hoe mensen intuïtief met producten omgaan, kan je best nagaan door eens een kind te observeren. Een kind zal een computer aanraken op het scherm, niet via de muis of het toetsenbord. Intuïtieve omgang met producten houdt in dat we vertrekken vanuit onze menselijke percepties: de ogen, de stem, gebaren, emoties, enzovoort. Dat vergt een interdisciplinaire aanpak, die vandaag vooral wordt toegepast door grote bedrijven zoals Apple of Samsung, maar geen sinecure is voor de kleintjes. Ons TIII netwerk is om die reden erg multidisciplinair. We mixen Vlaamse KMO’s uit traditionele sectoren van consumer goods met bedrijven die technologie en sensoren ontwikkelen, of die UX (user experience) software leveren, met interaction designers en web developers. Zo leggen we contacten en ontstaan er mooie projecten”.

Het TIII-project speelt ook in op de toekomstige visie van ‘the internet of things’. Vandaag zijn mensen overal ter wereld geconnecteerd met het internet. We hebben allemaal een virtuele identiteit. De visie van ‘the internet of things’ voorspelt dat in de toekomst ook alle producten geconnecteerd zullen zijn met het internet. De Aziatische landen investeren hierin en het is belangrijk dat de Vlaamse bedrijven mee zijn met deze trend. Dit is enkel mogelijk door een interdisciplinaire aanpak te combineren met UX design. Het komt er in de praktijk op neer om in onderwijsprojecten vele disciplines zoals product design, electromechanica, electronica, robotica, webdesign, game design en humane wetenschappen te durven mixen. Onze droom is om een multidisciplinair medialab, zoals ook MIT er één heeft, op te zetten. De opstart van een UX lab voor bedrijven zal de eerste stap in die richting zijn”.

Geef eens een voorbeeld van een TIII project. JOlien: “Spiegelfabrikant Deknudt ontwikkelt vandaag samen met enkele partners uit het TIII-netwerk een intelligente spiegel. Het bedrijf zal hiermee een compleet nieuwe invulling geven aan de dagelijkse spiegel. Voor Telenet werken we ook aan een nieuwe interface voor digitale televisie. In het TIII-netwerk leggen wij vooral de eerste contacten tussen de bedrijven. Vervolgens brengen we studenten uit verschillende domeinen zoals product design, webdesign of gaming samen, bedenken we ideeën en ontwikkelen we werkende prototypes. Daarna nemen de bedrijven het weer van ons over. We zijn onze methodologie nog volop aan het verfijnen in een TETRA-project met subsidies van het IWT. Elk bedrijf of product is anders, waardoor één stappenplan niet altijd opgaat. Afhankelijk van de doelstellingen van het project, combineren we telkens andere disciplines. Nieuwe bedrijven zijn steeds welkom in ons netwerk om projecten op te starten”.

www.tiii.be jelle.saldien@howest.be jolien.de.ville@howest.be

37

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


MASTERCLASS

YOUNG GRADUATES PROGRAM SERVICES Looking for ambitious M/F to join your company or organization?

“The collaboration with students of the Masterclass is for both the young graduate project officer as well as the firm an instructive experience. The project officer can apply his/her knowledge: delivering presentations, proposals for organizational optimization, contributions in the daily atmosphere at work … The firm is challenged by the project officer and queried about his current methodologies and habits. The firm can properly evaluate and possibly consider the young graduates to employ him/her after the Masterclass.”

Masterclass Industrial Design & Development stimulates the cooperation between companies and recently graduated Bachelors & Masters of Industrial Product Design. This exclusive program, which is financed by the participating companies, offers the opportunity to have innovative projects worked out within your company by a duo of recently graduated industrial product designers. There is a double goal: on the one hand we want to better prepare graduated Bachelors and Masters on their further career, and on the other hand we want to give companies the opportunity to meet young talent in an intensive collaboration. During the project, one can appeal to the knowledge, expertise and research results of the research team within Industrial Design Center.

Kim Ryckebos, Cad Engineer Deceuninck nv “Masterclass Industrial Design and Development is a beautiful addition to your CV. The courses are very hands-on and can be applied within the project which offers a surplus value. The Masterclass is an enrichment, not only on a professional level but also on a personal level.“

lily.libeert@howest.be

Jonas Vleeschouwer, Master of industrial design, project assistant Recticel nv

38

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


Célestin Desmadryl

Janwillem Van Maele

celestin.desmadryl@gmail.com — Onderzoek naar het meest stabiele toolconcept voor PVCextrusie en optimalisering van verschillende ontwerp- en afstelregels voor extrusiematrijzen. — Investigating the most stable tool concept for PVC extrusion and optimisation of several design and tuning rules for extrusion dies. — HOWEST - Lily Lybeert — Deceuninck Tooling Technologies - Kim Ryckebosch

janwillemvanmaele@gmail.com — Chrono III is geoptimaliseerd om luchtweerstand te verminderen. De helm laat toe om 1% tot 2% fietsvermogen te winnen tegenover zijn concurrenten. — Chrono III is optimized to reduce aerodynamic drag. The helmet allows to gain 1% to 2% cycling power compared to its competitors. — HOWEST - Lily Lybeert — Lazer Sport - Guy De Bruyne

Matthias Willockx & Jonas Vleeschouwer

Danny De Witte

matthias.willockx@gmail.com | jonas.vleeschouwer@gmail.com — Recofix, gemaakt uit lichtgewicht geheugenschuim, immobiliseert en beschermt armbreuken. Na ontzwellen kan Recofix, m.b.v. infrarood, hervormd worden. — Recofix, made of lightweight memory foam, immobilizes and protects armfractures. After swelling decreases, Recofix can be reshaped by infrared. — HOWEST - Lily Lybeert — Recticel - Mario Genetello

Dewittestorm@hotmail.com — Zitorthese met een dynamische component voor neurologische patiënten. — Seat shell with a dynamic component for neurological patients. — HOWEST - Lily Lybeert — Vigo-Ortho - Wim Sevenants

STANDAARDISATIE

CHRONO III

RECOFIX

FLEXISEAT

— MASTERCLASS

39

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


PROFIT

Ph: Annelies Rollez

SPORT STIMULATION & INNOVATION RESEARCH The design and architecture of a more active, healthier and happier society is one of the key assets for local, national and European legislators. We need a long-term change in behavior on: getting more people more active. Sports is a major contribution to a healthy society. A lot of sports products stimulate people to lead an active and healthy lifestyle. But do all these products really work? Companies need to invest much time and money in research to observe and interact with the right target group, to find a physical test location, to bring together the right measurement and monitoring systems, to find the right knowledge etc. To make this process more efficient, the concept living labs was invented. The philosophy of a living lab, also called field lab, is that knowledge institutes, city councils and businesses can help each other by combining their strengths. Between now and 2014, Howest University College West-Flanders and the City of Kortrijk are constructing a field lab “sports innovation and stimulation� within the ProFit project, with the support of the European Union (Interreg IVB) and in cooperation with partner cities such as Delft, Eindhoven, Sheffield and Belfast.

The city of Kortrijk has selected a broad range of locations at the banks of the river Leie to work with a diverse (test) public. By installing a plug-and-play infrastructure for testing diverse sports products with a highly innovative character, Kortrijk offers an interactive sports facility to its inhabitants, available for use at any time. At the same time, a playground or showcase platform is made for companies to present and test their new products in a natural setting. SERVICES The ProFit project focuses on the cooperation between companies, knowledge institutes and city councils to make people aware of the possibilities of a field lab for sports innovation and stimulation. Howest offers bachelor and master degrees, both of Sports & Movement and Product Design & Engineering. Companies can apply for brainstorm session with students to come up with new sports concepts and ideas, or they can apply for a project with students to further develop or fine-tune the technical side of products. A tailor-made service to test new product ideas throughout the entire design process can also be offered to companies. Becky.Verthe@howest.be www.profitproject.org www.industrialdesigncenter.be/profit

40

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


SUMMER SCHOOL

Ph: Pieter Michiels

CREATIVE PROTOTYPING SKILLS TRAINING Prototyping is a process in which a working model or prototype is developed for the purpose of testing various design aspects like features, ideas, viability, functionality, tactility, output and performance. Prototyping can help streamline creative design processes.

“A friend of mine is running a product development course in Aalto Design Factory and he recommended the summer school to me. As a graphic designer I felt that this was a perfect opportunity to widen my skills in 3D prototyping related to packaging design. I’m writing my PhD about multisensory packaging design as a form of communication. I’m interested in packaging design not just from the visual communication aspects, but I investigate also how other sensory cues can be used as a means of communication, building understanding and meaning to products through their packaging solutions. This course was useful to me since I normally work with longstanding packaging materials such as cardboard and paperboard.” Markus Joutsela (Finland)

Every year in late August, early September, Industrial Design Center organizes a Creative Prototyping summer school, which is an opportunity for designers, engineers, (PhD) students, teachers, researchers and creative-technical people from all over the world to meet and train their model making skills. Intensive and hands-on workshops, practice and a lot of fun are on the menu of the week. Every workshop is set up as a ‘learning by doing’ experiment. Our teachers are professionals. All course assistants are affiliated to the Industrial Design Center at Howest University College.

“I’ve never seen people working with so much passion, enthusiasm and happiness. I had a wonderful week, I learned a lot of things, and it’s been one of the best experiences I ever had.” Lorenzo Banchini (Italy)

The program offers one week full of maker workshops for people who share a passion for design and prototyping, co-creation and materialization of ideas: quick & dirty prototyping, clay modeling, laser cutting, 3D printing, wood turning, welding, plastic shaping processes, product photography, 3D scanning, foam modeling and arduino open source electronics (makey makey invention kit for everyone).

www.howest.be/summerschool2012

41

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2012


ONTWIKKELING

SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING Howest Industrial Design Center is een platform voor ontwerpers, bedrijven, docenten, onderzoekers en studenten die elkaar inspireren om vanuit creatieve ideeën, uitgewerkte concepten en producten met een toegevoegde waarde te ontwikkelen. Industrial Design Center biedt een waaier aan samenwerkingsmogelijkheden, van adviesverlening tot de volledige uitwerking van een probleemstelling, idee of onderzoek.

met gerichte managementvakken (30%). De masterclass enkel toegankelijk voor afgestudeerde bachelors en masters. Zij kunnen een jaar lang intensief aan een welbepaald project binnen een bedrijf werken.

ADVIES, CONSULTANCY EN INFRASTRUCTUUR Traditional, rapid and virtual prototyping Industrial Design Center geeft graag advies omtrent prototyping en maquettebouw. Wij beschikken over inhouse state-of-the-art apparatuur en hebben netwerken met specialisten binnen dit domein.

Hoe doet u beroep op de kennis en expertise van Howest Industrial Design Center? De dienstverlening is gericht naar bedrijven en non-profitorganisaties. U kunt bij ons terecht met probleemstellingen binnen diverse kennisdomeinen zoals ontwerpmethodologie, creativiteit, duurzaamheid, materialen, verlichting, prototyping, etc. In een verkenningsgesprek bepalen we de meest optimale samenwerkingsvorm.

Lichttechnologie en lichtmetingen Industrial Design Center stelt een lichtlabo ter beschikking van bedrijven. Bedrijven kunnen dit labo afhuren of kunnen aan de onderzoekers van Industrial Design Center rendementsstudies en optimalisaties van verlichtingstoestellen en armaturen uitbesteden. Ook simulaties en prototyping behoren tot de mogelijkheden.

Contact Ontwerpopdrachten en probleemstellingen kunnen altijd ingediend worden via info@industrialdesigncenter.be met de vermelding ‘design brief’. Ook voor informatie over onderzoeksgroepen, onderzoeksresultaten en mogelijkheden tot gesubsidieerd onderzoek, kan u op dit adres terecht. Een projectcoördinator zal dan contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Innovatietools en creativiteitstechnieken Industrial Design Center helpt bedrijven graag op weg in het gebruik van creativiteitstechnieken en hun toepassingen. Dit gebeurt op een interactieve manier onder begeleiding van een coach. Verder kunnen we op vraag van bedrijven brainstormsessies uitwerken.

www.industrialdesigncenter.be | info@industrialdesigncenter.be

STUDENTEN ALS BRON VAN CREATIVITEIT

OPLEIDINGEN, WORKSHOPS EN SEMINARIES

Ontwerpopdrachten Docenten vertalen praktijkgerichte cases van bedrijven naar een ontwerpopdracht. De studenten werken enkele weken aan deze vraagstukken en eindigen met uitgewerkte ideeën of concrete concepten.

Vraaggedreven onderzoek Op vraag van industriële partners dienen we op regelmatige basis nieuwe projectdossiers in. Hierbij kijken wij samen met de partners naar mogelijke subsidiekanalen.

Projectweek In een projectweek bedenken studenten in multidisciplinaire teams oplossingen voor complexe industriële uitdagingen. In het internationale Intensive Program werken een honderdtal studenten industrieel (product)ontwerpen uit een 10-tal internationale hogescholen en universiteiten samen in het Industrial Design Center op real life innovation cases. Hiervoor werkt Howest samen met Hanze University of Applies Science (NL), University of Wales Institute (UK), Escola Superior de Artes e Design (PT), Politecnico di Milano (IT), Monterrey Institute of Technology and Higher Education (MX), Istanbul Technical University (TR), Yeditepe University (TR) and Zvolen Technical University (SI).

Postgraduaat in de integrale productontwikkeling Deze eenjarige, toegepaste opleiding is bedoeld voor mensen die zich willen bijscholen in het ruime domein van productontwikkeling. Docenten van de K.U.Leuven en Howest brengen de deelnemers principes, inzichten en technieken bij omtrent de totale ontwerpcyclus van een product. De studenten passen die kennis toe in een ontwerpproject en verwerven inzicht in integrale productontwikkeling als onderdeel van een strategisch innovatiebeleid. Creative prototyping summer school De jaarlijkse summer school van Howest Industrial Design Center trekt studenten, onderzoekers, docenten en afgestudeerde techneuten en creatievelingen van over de hele wereld aan die hun prototyping en model making skills willen perfectioneren.

Stage / bachelor- of masterproef Laatstejaarsstudenten zetten hun jaar in met een oriënterende stage. Hieraan wordt vervolgens een eindwerk gekoppeld in samenwerking met het desbetreffend bedrijf.

Seminaries, workshops, lezingen en netwerkmomenten Howest Industrial Design Center pakt regelmatig uit met studiedagen en lezingen, nu eens voor een breed publiek, dan weer voor een zeer gespecialiseerd publiek. Indien u graag op de hoogte blijft van onze events, mail dan naar info@industrialdesigncenter.be met de vermelding ‘nieuws en events’.

Masterclass Industrial Design & Development De masterclass is een postacademische vorming die tot stand kwam op vraag van de industrie. De klemtoon ligt op de samenwerking met een bedrijf onder projectvorm (70%), in combinatie ONDERZOEK INDUSTRIAL DESIGN CENTER

42

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


DEVELOPMENT

COLLABORATION AND SERVICES Howest Industrial Design Center is a platform for designers, companies, lecturers, researchers and students who inspire each other to turn creative ideas into worked-out concepts and products with an added value. Industrial Design Center offers a range of collaboration possibilities, from giving advice to the complete working out of a question, idea or research.

management courses (30%). The master class is only open to graduated bachelors and masters. For one year, they get the opportunity to intensively work on one specific project within a company.

How do you appeal to the knowledge and expertise of Howest Industrial Design Center? The services are aimed at companies and not-for-profit organizations. You can come to us with questions in diverse knowledge domains such as design methodology, creativity, sustainability, materials, lighting, prototyping, etc. At an introductory talk, we determine how we can collaborate in the most optimal way.

Traditional, rapid and virtual prototyping Industrial Design Center gladly gives advice regarding prototyping and the construction of scale models. We dispose of inhouse state-of-the-art appliances and have our networks with experts in this domain.

ADVICE, CONSULTANCY AND INFRASTRUCTURE

Lighting technology and light measurements Industrial Design Center puts a lighting lab at the disposal of companies. The latter can hire this lab or they can outsource efficiency studies and optimizations of lighting appliances and fittings to the Industrial Design Center’s researchers. Also simulations and prototyping are part of what we can offer you.

Contact Design assignments s and questions can be submitted at all times via info@industrialdesigncenter.be, stating ‘design brief’. Also for information on research groups, research results and possibilities regarding subsidized research, you can contact us on this address. A project coordinator will contact you to discuss the options.

Innovation and creativity techniques Industrial Design Center gladly helps companies to start using creativity techniques and applications. This is done in an interactive way under supervision of a coach. Furthermore, we can also work out brainstorm sessions on request of companies.

www.industrialdesigncenter.be | info@industrialdesigncenter.be

STUDENTS AS CREATIVITY SOURCE

TRAININGS, WORKSHOPS AND SEMINARS

Design assignments Lecturers translate practice-oriented cases from companies into a design assignment. The students work on these questions for some weeks and finish their assignment with worked-out ideas or actual concepts.

Demand-driven research On demand of industrial partners, we hand in new project files on a regular basis. For these files, we – together with our partners - look at possible subsidy canals.

Project week During a project week, students in multidisciplinary teams think up solutions for complex industrial challenges. In the international Intensive Program, about hundred students of industrial (product) design from approximately 10 international university colleges and universities work together at the Industrial Design Center on real-life innovation cases. To that end, Howest collaborates with Hanze University of Applies Science (NL), University of Wales Institute (UK), Escola Superior de Artes e Design (PT), Politecnico di Milano (IT), Monterrey Institute of Technology and Higher Education (MX), Istanbul Technical University (TR), Yeditepe University (TR) and Zvolen Technical University (SI).

Postgraduate of integral product development This one-year applied program is intended for those who want to take a refresher course in the broad field of product development. Lecturers of the K.U.Leuven (University of Leuven) and Howest teach the participants principles, insights and techniques regarding the complete design cycle of a product. The students apply that knowledge in a design project and acquire insights in integral product development as part of a strategic innovation policy. Creative prototyping summer school The annual summer school of Howest Industrial Design Center attracts students, researchers, lecturers and graduated technicians and creative people from all over the world, who want to perfect their prototyping and model making skills.

Internship / bachelor or master thesis Final-year students start the academic year with an orienting internship, to which subsequently a thesis is linked, which is drawn up in cooperation with the respective company.

Seminars, workshops, lectures and networking events Howest Industrial Design Center regularly organizes study days and lectures, now for a large public and now for an extremely specialized public. If you like to be informed of our events, please send an e-mail to info@industrialdesigncenter.be, stating ‘news and events’.

Masterclass Industrial Design & Development The master class is a post-academic training organized on demand of the industry. The focus is on collaboration with a company in the form of a project (70%) in combination with specific

ONDERZOEK INDUSTRIAL DESIGN CENTER

43

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


STIGMERGIC ANT

ONTWERPOPDRACHT MECHATRONISCH ONTWERPEN 4IO VOOR INDUSTRIAL DESIGN CENTER Drie laatstejaarsstudenten Industrieel Ontwerpen brachten op enkele weken tijd de Industrial Design Center mier tot leven. Wij hadden een gesprek met de ontwerpers-uitvinders ervan: Ivo Six, Laurenz Tack en Cesar Vandevelde.

De docenten kunnen haar meenemen naar lagere of middelbare scholen en ermee aantonen dat ingenieursopleidingen helemaal geen saaie richtingen zijn! De mier eindigde in de top vijf innovaties op de Dag van de Ingenieur 2012. Ze liep al rondjes op het podium in het Atomium van Brussel.

Cesar: “we bouwden een robotmier die een spoor van M&M’s achterlaat. Wij, ontwerpers, laten ook sporen achter in de vorm van prototypes (testmodellen). Hiermee lokken we reacties uit waarmee we producten kunnen verbeteren. Met een moeilijk woord heet dat stigmergie. Onze mier doet ook aan stigmergie. Ze volgt een pad dat je haar voortekent op de computer, ze laat snoepjes achter en interageert zo met mensen. Gebruikers kunnen haar pad constant aanpassen.”

Je kunt een filmpje van de mier in actie terugvinden op Youtube via de trefwoorden “robot ant”, vanwaar je ook kan doorklikken naar de blog om het volledige ontwerpproces van Ivo, Laurenz en Cesar te bekijken. http://www.youtube.com/watch?v=XwM9P-pdf7k

Ivo: “In het vak mechatronisch productontwerpen (MECHATRONICS = MECHanics + electTRONICS) zetten we onze eerste stappen in het programmeren. Wij komen tijdens onze opleiding met veel disciplines in contact. Het is een meerwaarde als ontwerper om te weten hoe je electronica integreert in een visueel en technisch ontwerp. De besturing van de mier gebeurt via de arduino kit. Cesar had via zijn persoonlijke interesses al een voorsprong in het programmeren”. Cesar: “Zowel bij het ontwerp als de programmering zijn we volledig van 0 gestart. Voor de loopcyclus van de mier maken we gebruik van inverse kinematics. De electronica bestaat uit een PC voeding of batterij, een Arduino Mega en een servo controller die de 21 servo motoren aanstuurt. Het project was heel geschikt om op te splitsen in deeltaken. Ik heb me beziggehouden met de electronica; het visuele ontwerp en de assemblage van alle onderdelen, liet ik over aan Ivo en Laurenz”. Ivo: “eerst hebben Laurenz en ikzelf de mier helemaal in 3D getekend. Op het internet vonden we wel ontwerpen van hexabots (zespotige robots), maar alles wat we vonden was technisch en het zag er niet uit. We wilden dat onze mier er goed uit zag. Van zodra ons 3D-model vorm kreeg, zijn we beginnen prototypen en testen”. Laurenz: “We werkten in tussenstappen en stuurden constant bij. Eerst stelden we de poot op punt. We hadden 6 uitgelaserde versies nodig vooraleer de onderdelen goed samenwerkten met de electronica. Het binnenlichaam maakten we 3 keer opnieuw om tot een goed resultaat te komen. Alle onderdelen van de mier zijn gemaakt op school met de machines in het atelier, zoals de laser cutter, de CNC freesmachine en de thermoform machine. Onze mier is een showcase van de verschillende prototypingtechnieken die Industrial Design Center in huis heeft.

This robotic ant or Stigmergic ant, was developed as a mascot of the Industrial Design Center, promoting its expertise in design and prototyping. The Stigmergic Design methodology that is being used at the Industrial Design Center is symbolized by an ant that leaves its trace (stigmergy) that can be picked up by others. In this concept the user can create a path, that is followed by the ant, the ant will leave traces in the form of candy (M&Ms) that can be picked up by others.

44

INDUSTRIAL DESIGN CENTER MAGAZINE 2011


COLOFON INDUSTRIAL DESIGN CENTER Howest University Ghent University Association Marksesteenweg 58 8500 Kortrijk Belgium t +32 56 24 12 68 f +32 56 24 12 24 info@industrialdesigncenter.be www.industrialdesigncenter.be — portfolio industrieel (product)ontwerpers www.industrieelontwerpers.be — join us on Facebook www.facebook.com/HowestIPO www.facebook.com/HowestIndustrialDesignCenter — follow us on Twitter @howestidc — LinkedIn group HOWEST INDUSTRIAL DESIGN CENTER — redactie Lily Libeert & Becky Verthé — vertaling Regine Legein — vormgeving Ann Bonneux, Alain Monnens & Jelle Saldien — fotografie Pieter Michiels cover, pagina 2-4, 17, 20, 22-25, 31-33, 37, 41-44 —

drukkerij Geers Offset, Gent — papier: cover G-print 170gr, body G-print 100gr oplage: 3500 expl. — publicatiedatum juni 2012


IDC magazine 2012  

Final year projects from 2012 of the Master Industrial Design Engineering and the Bachelor Industrial Product Design. Insight in our current...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you