Page 51

ym nawiguje się a. Interfejs jest dla każdej grupy je dostosowane wizorów. Za poożna przełączyć arzanych matecałą przekątną

telewizyjnego ekranu. Aplikacje umożliwiają również dystrybucję premiowego kontentu filmowego (m.in. Canal+ VOD) zabezpieczonego za pomocą Marlin DRM. „Twój TiViK” jest jednym z autorskich rozwiązań proponowanych przez EVIO. Celem jest wsparcie rozwoju interaktywnej telewizji oraz wzmocnienie konkurencyjności operatorów korzystających z naszych usług. Portal jest regularnie zasilany nowymi aplikacjami dającymi dostęp do świata wiedzy i rozrywki. To realna wartość dodana, która istotnie uatrakcyjnia pakiet usług operatora.

„Twój TIVIK”

wój TIVIK” powstał z myślą o użyth dekoderów ADB i jest interaktywtrum informacyjno-rozrywkowym, ającym abonentom dodatkowe darści na życzenie. zny portal, po którym nawiguje się cą pilota dekodera. Interfejs jest łatwy w obsłudze dla każdej grupy . Wszystkie aplikacje dostosowane żych ekranów telewizorów. Za podnego przycisku można przełączyć wyświetlania odtwarzanych matedeo i wykorzystać całą przekątną

telewizyjnego ekranu. Aplikacje umożliwiają również dystrybucję premiowego kontentu filmowego (m.in. Canal+ VOD) zabezpieczonego za pomocą Marlin DRM. „Twój TiViK” jest jednym z autorskich rozwiązań proponowanych przez EVIO. Celem jest wsparcie rozwoju interaktywnej telewizji oraz wzmocnienie konkurencyjności operatorów korzystających z naszych usług. Portal jest regularnie zasilany nowymi aplikacjami dającymi dostęp do świata wiedzy i rozrywki. To realna wartość dodana, która istotnie uatrakcyjnia pakiet usług operatora.

Multimedialne rozwiązania TV dla operatorów sieci DVB-C i IPTV projekt dla:

Evio Polsk a

im swobodę w budow EVIO Polska jest partnerem technologicznym Zakresi sprzęt, prac:zapewniając Broszura niu własnej oferty. Proponuje elastyczny m operatorów kablowych i ISP, którym dostardel współpracy, pozwalający bezinwestycyjn cza innowacyjne rozwiązania niezbędne do poszerzyć własną ofertę o zaawansowa świadczenia usług TV cyfrowej. Oferta EVIO usługi telewizji interaktywnej: eSTB (sprzed to zaawansowane dekodery telewizji cyfrowej i wynajem dekoderów), eCDN (dosył sygna oraz oprogramowanie dla usług TV dostępne TV), eDRM (bezkartowy system szyfrowan „w chmurze”, a także pomoc w nabyciu praw eCRM (zarządzanie abonentami), eGO! (o do reemisji i dystrybucji kontentu TV. biór treści TV na urządzeniach mobilnych) or EVIO odciąża operatorów w zakresie inweeOTT (interaktywne aplikacje wideo). stycji środków finansowych w technologię

Portfolio usług EVIO Multimedialne rozwiązania TV dla operatorów sieci DVB-C i IPTV EVIO Polska jest partnerem technologicznym operatorów kablowych i ISP, którym dostarcza innowacyjne rozwiązania niezbędne do świadczenia usług TV cyfrowej. Oferta EVIO to zaawansowane dekodery telewizji cyfrowej oraz oprogramowanie dla usług TV dostępne „w chmurze”, a także pomoc w nabyciu praw do reemisji i dystrybucji kontentu TV. EVIO odciąża operatorów w zakresie inwestycji środków finansowych w technologię

i sprzęt, zapewniając im swobodę w budowaniu własnej oferty. Proponuje elastyczny model współpracy, pozwalający bezinwestycyjnie poszerzyć własną ofertę o zaawansowane usługi telewizji interaktywnej: eSTB (sprzedaż i wynajem dekoderów), eCDN (dosył sygnału TV), eDRM (bezkartowy system szyfrowania), eCRM (zarządzanie abonentami), eGO! (odbiór treści TV na urządzeniach mobilnych) oraz eOTT (interaktywne aplikacje wideo).

indudesign

z myślą o użytjest interaktywo-rozrywkowym, dodatkowe dar-

taktuj się z nami

ska Sp. z o.o. o.pl o.pl ebook.com/EVIOpolska

nami

ka

Siedziba firmy ul. Fryderyka Chopina 4 61-708 Poznań tel. +48 61 854 26 64

Biuro w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 40 piętro 00-613 Warszawa tel. +48 22 349 35 00

Siedziba firmy ul. Fryderyka Chopina 4 61-708 Poznań tel. +48 61 854 26 64

Multimedialna Platforma EVIO. Wszystko w zasięgu Twojej ręki

Biuro w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 40 piętro 00-613 Warszawa tel. +48 22 349 35 00

Multimedialna Platforma EVIO. Wszystko w zasięgu Twojej ręki

51

Portfolio indudesign 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you