Page 32

projekt dla:

Wydawnictwo FORUM Press

Zakres prac:

Zaproszenie na Galę Zwycięzców Fleet Awards 2012

GAL A Z W YCIĘ ZCÓW F L E E T AWA R DS 2012

Z A PROSZEN I E P OZ N A Ń 13 K W I E T N I A 2012 13 K W I E T N I A 2012 P OZ N A Ń

Z A PROSZEN I E

indudesign

GAL A Z W YCIĘ ZCÓW F L E E T AWA R DS 2012

32

Portfolio indudesign 2014  
Portfolio indudesign 2014  
Advertisement