Page 1

1. januar 2017 164. ĂĽrgang

INFO

Information om Indre Mission SIDE 2 Virksomheder og arbejdsgrene

SIDE 8 Medarbejdere

SIDE 32 Organisationer og aktiviteter tilknyttet IM


Information om Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark Januar 2017 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indre Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjemmesider med tilknytning til IM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indre Missions arbejdsgrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redaktioner i IM og DFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virksomheder i Indre Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovedbestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 3 3 4 5 6 7

Medarbejdere   Indre Missions landsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Indre Missions landsteam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Indre Missions virksomhedsledere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Region Øst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Region Syd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Region Midt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Region Aarhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Region Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Medarbejdere i Indre Missions Hus . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tidligere IM-formænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Pensionerede medarbejdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Kirkeligt arbejde med tilknytning til Indre Mission . . . . . . . . . Skoler med tilknytning til Indre Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg- og frimenigheder med tilknytning til Indre Mission . . . Lejrbygninger med tilknytning til IM og DFS . . . . . . . . . . . . . Bibelcamping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kor, grupper og solister med tilknytning til IM . . . . . . . . . . . IM-genbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annoncer for IM’s virksomheder og DFS . . . . . . . . . . . . . . . . Registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folkekirkelige organisationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 33 35 36 37 38 41 42 44 48

Signaturforklaringer f. = født g. = gift

ord. = ordineret p. = pensioneret

s. = stilling t.s. = tidligere stilling

Indre Missions Tidende

Korskærvej 25, 7000 Fredericia, 82 27 12 27, imt@imt.dk Hjemmeside: imt.dk. ISSN: 0902-9532

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark Korskærvej 25, 7000 Fredericia,

75 92 61 00

E-mail: post@indremission.dk Hjemmeside: www.indremission.dk Gavekonto: Reg.nr. 7170 Kontonr. 22 12 631 Formand: Hans-Ole Bækgaard Generalsekretær: Jens Medom Madsen

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, kommunikationschef 60 60 64 07, aa@imt.dk Anette Ingemansen, journalist 82 27 12 22, ai@imt.dk Ole Noermark Larsen, journalist 82 27 12 25, onl@imt.dk Gunner Jensen, redaktionssekretær 82 27 12 24, gj@imt.dk Maja Schurmann, journalist 82 27 12 21, ms@imt.dk Morten Stubkjær Klausen, journalist 82 27 12 34, msk@imt.dk Kirsten Nielsen, abonnement 82 27 13 56, abonnement@imt.dk

Abonnement i 2017

Hele året kr. 845,-. (E-blad: kr. 499,-.) Kvartal kr. 259,- (E-blad: kr. 159,-.) Rabatpris: Unge under 22 år og fuldtidsstuderende uanset alder kr. 545,- (E-blad: kr. 299,-. Kvartal kr. 99,-) Abonnementskonto: Reg.nr. 7170 Kontonr. 22 12 599 Bestilling: 82 27 13 56, abonnement@imt.dk

Annoncer

Bestilling: 82 27 12 21, annoncer@imt.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Ben Haman, Paul Erik Hummelmose og Birgitte Bohsen Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Medlem af Danske Specialmedier Oplag: 6.200 Udgiver: Indre Mission

Forsidefoto: Anette Ingemansen  Motiv: Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping


Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Børnene er kirkens nutid og fremtid Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) fokuserer på at give Jesus til børnene. Vi vil give det største til de mindste, så det enkelte barn oplever sig elsket af Gud og som en integreret del af kirken. Børnene er både kirkens nutid og fremtid, og bl.a. derfor er børn vigtige. I DFS er vi optaget af at inspirere, udruste og give ressourcer til alle, der arbejder med at give Jesus til børnene. Vi tilbyder forskellige kurser samt materialer med inspiration til klubarbejdet med bl.a. lege, aktiviteter og bibelhistorie. Vi leverer nyheder og inspiration på soendagsskoler.dk, legekasse.dk og facebook.com/soendagsskoler. Vi hjælper med klubfremstød, klubopstart og medvirker ved byfester og andre arrangementer.

Formand Thomsen, Michael 48 28 81 46 - 29 37 16 83 mt@soendagsskoler.dk

Landskontor Landsleder Laursen, Steen Møller 82 27 12 07 - 30 72 38 43 steen@soendagsskoler.dk

DFS har kontakt med 7.000 børn årligt og har omkring 330 tilsluttede legestuer, søndagsskoler, børne- og juniorklubber, Messy Church og Gospel-kids grupper og arrangerer lejre og events som årligt sætter ca. 1000 ledere i gang! 12 medarbejdere er ansat til at hjælpe og inspirere lederne i klubberne og til at sætte børnene på dagsordenen hos de ansvarlige i kirke og missionshus. DFS har selvstændig økonomi, og gaver til organisationen giver ret til fradrag på selvangivelsen. Støt via konto: 7170-2257453 Se andre muligheder for at støtte DFS på stoet.soendagsskoler.dk

Materialemedarbejder Krüger, Rebekka rebekka@soendagsskoler.dk

Se side 25 Kommunikationsmedarbejder Nielsen, Henrik Torrier 82 27 12 06 henrik@soendagsskoler.dk f. 06-05-1982 i Nordborg g. 28-07-2007 med Lia Choi cand.mag. i Oplevelsesøkonomi Markedsføringsmedarbejder 15-07-2013 Kommunikationsmedarbejder 01-07-2014

Grafisk medarbejder Holm, Sara sara@soendagsskoler.dk (ansat til 31-03-2017)

2

Nørgaard, Michael Dilling 20 78 57 98 michael@soendagsskoler.dk Se side 10

Konsulenter i DFS Holdensen, Elisabeth 21 31 52 24 elisabeth@soendagsskoler.dk

Pedersen, Hanne 28 34 11 82 hanne@soendagsskoler.dk Se side 16

Se side 23

Se side 8 Kontorsekretær Stendahl, Kirsten B. 82 27 12 14 kirsten@soendagsskoler.dk

Korskærvej 25, 7000 Fredericia Tlf.: 82 27 12 16 kontakt@soendagsskoler.dk soendagsskoler.dk Bank: Jyske Bank Bankkonto: 7170-2257453 MobilePay: 30 50 40 54

Jensen, Lissen Margård Bendix 86 98 85 74 - 50 56 83 04 lissen@soendagsskoler.dk Se side 16 Larsen, Rudolf 74 83 38 42 - 26 73 07 80 rudolf@soendagsskoler.dk

Skødt, Berit 40 91 83 76 berit@soendagsskoler.dk Se side 21

Taulborg, Randi 97 47 15 12 - 40 84 59 28 randi@soendagsskoler.dk Se side 17

Se side 13

Markussen, Karen 50 57 40 84 karen@soendagsskoler.dk Se side 10

DFS har 8 fritidskonsulenter som også er ressourcepersoner. Find dem under regionerne, sammen med yderligere oplysninger om konsulenterne eller på soendagsskoler.dk. Konsulenterne indgår på forskellig vis i IM’s medarbejderstruktur og har her særligt fokus på at fremme søndagsskolens sag og bringe børnene i spil. Alle medarbejdere i DFS har landslederen som nærmeste foresatte. indre missions tidende INFO 2017


Indre Mission Evangeliet om Jesus til alle i Danmark I Indre Mission vil vi gerne hjælpe hinanden og andre med at trænge til bunds i de store spørgsmål i livet, som vi alle må overveje – spørgsmål om meningen med det hele, vores betydning for hinanden, vores værdi, om kærligheden, døden, livet og sandheden. Udgangspunktet er troen på Gud, og målet er at lede mennesker til et møde med Jesus Kristus. Ud over landet inviterer vi alle med i små og store fællesskaber – ofte i de 220 missionshuse, som er bygget til formålet. Vi ser missionshusene som kirkens dagligstue, hvor livet som kristen kan udfoldes og få næring, og hvor nysgerrige og søgende kan møde kristen tro i praksis. Vi synger, beder, læser i Bibelen, samtaler og lytter til forkyndelse. Vi lever i en tid, hvor det kan være svært at få ro til eftertanke. Det vil vi gerne give anledning til. Og så vil vi opmuntre hinanden til at møde vore medmennesker med kærlighed og omsorg i hverdagen. Vi arbejder på at tilbyde fællesskab for alle aldersgrupper, så vidt det er muligt. Der er

godt 320 lokale fællesskaber, også kaldet IMsamfund, for voksne, og ca. 90 klubber og afdelinger for teenagere og unge. Indre Mission er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag. Arbejdet i Indre Mission bæres af tusindvis af mennesker, som bruger fritid på at løse de mange opgaver lokalt. Derudover har vi en række lønnede medarbejdere, som bærer med og støtter. På de følgende sider kan du få en oversigt over Indre Missions ansatte og ledelse og de mange aktiviteter, skoler og organisationer, som på en eller anden måde er en del af eller tilknyttet bevægelsen. Du kan læse mere om vores mission og grundlag på indremission.dk.

Korskærvej 25 7000 Fredericia Tlf.: 75 92 61 00 CVR: 65219115 post@indremission.dk indremission.dk Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 9.15 - 15.00 Fredag kl. 9.15 - 14.00 Generalsekretær: Jens Medom Madsen (s. 8) Formand: Hans-Ole Bækgaard (s. 7) Økonomi & Kundeservice Tlf.: 75 92 61 00 oekonomi@imh.dk Bank: Jyske bank Gaver: Bankkonto 7170-2212631 Andet: Bankkonto 7170-2212599 MobilePay: 26 89 22 60 Økonomichef: Leo Lynderup Christensen (s. 8)

Hjemmesider med tilknytning til IM Indre Mission indremission.dk lenfo.indremission.dk nådegaver.dk Indre Missions Tidende imt.dk jesusnet.dk Indre Missions Bibelskole imb.dk Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler soendagsskoler.dk dfskreds.dk legekasse.dk messychurch.dk

Indre Missions familiearbejde familiearbejde.dk adamogeva.dk aleneforaeldre.dk godtbegyndt.com parattilstart.com par-3.familiearbejde.dk

Indre Missions Tværkulturelle Arbejde imta.dk Virksomheder i Indre Mission

Indre Missions Seniorarbejde im-senior.dk Indre Missions UNO-arbejde uno.indremission.dk Indre Missions evangelisationsteam cafebussen.dk gadecafe.dk

Indre Missions Ungdom imu.dk

Indre Missions bibelcamping og teltmøder bibelcamp.dk

IM-musik – Indre Missions musikarbejde im-musik.dk nodebasen.dk gospel-kids.dk syngdenigen.dk glow.dk kunstforgud.dk

Indre Missions Telefonandagt netandagten.dk

INFO 2017 indre missions tidende

Takken – Indre Missions og Søndagsskolernes Frimærker takken.dk

Film og Tro filmogtro.dk Galleri Bibelland galleribibelland.dk

Forlagsgruppen Lohse lohse.dk refleks.dk dåbsklub.dk kristendomskursus.dk denrødetråd.lohse.dk Felix Rejser felixrejser.dk IM-genbrug imgenbrug.dk Bethesdas Boghandel bethesdas.dk Best Western Hotel Hebron hebron.dk Mørkholt Strand Camping morkholt.dk

3


Indre Missions arbejdsgrene

Indre Missions Ungdom

Indre Missions Seniorarbejde

Korskærvej 25, 7000 Fredericia Tlf.: 82 27 12 11 imu@imu.dk imu.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. IMU) MobilePay: 21 30 06 85

Korskærvej 25 7000 Fredericia Tlf.: 26 12 38 91 bjarne.hvidberg@indremission.dk im-senior.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Seniorarbejde)

Landsleder: Tonny Dall Sørensen (s. 8) Formand: Morten Bach

Seniorkoordinator: Bjarne Hvidberg (s. 12)

IM-musik – Indre Missions musikarbejde

Indre Missions UNO-arbejde

Indre Missions Telefonandagt

Korskærvej 25 7000 Fredericia Tlf.: 75 92 61 00 uno@imh.dk uno.indremission.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. UNO eller Senior UNO)

Krokusvej 15, Vinderslev, 8620 Kjellerup. Tlf.: 27 47 34 98 mail@netandagten.dk netandagten.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Telefonandagt) MobilePay: 30 50 90 68

Korskærvej 25, 7000 Fredericia Tlf.: 82 27 12 15 Fax: 75 92 61 46 musik@imh.dk im-musik.dk nodebasen.dk gospel-kids.dk glow.dk kunstforgud.dk syngdenigen.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. IM-musik) MobilePay: 21 30 95 19 Landsleder: Benjamin Hougaard (s. 8)

Korskærvej 25 7000 Fredericia Tlf.: 28 58 67 60 cam@imh.dk bibelcamp.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Bibelcamping)

BIBELCAMPING

Ferie, fordybelse og fællesskab

Kontaktperson: Carsten Mikkelsen (s. 14)

Formand: Ester Langbo Nørby, Slotsgade 12C, 6870 Ølgod, tlf.: 25 56 44 66, e-langbo@gmail.com Kontaktperson: Gitte Rasmussen (s. 8) Formand for Senior-UNO: Bodil Bentzen, Fasanvej 43, 8723 Løsning, tlf.: 29 82 99 52, bentzen@lafnet.dk Kontaktperson: Preben Sørensen (s. 17)

Indre Missions Familiearbejde Korskærvej 25, 7000 Fredericia Tlf.: 26 79 92 22 familiekonsulenten@indremission.dk familiearbejde.dk aleneforaeldre.dk godtbegyndt.com parattilstart.com par-3.familiearbejde.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Familiearbejde) MobilePay: 21 26 92 03

Indre Missions bibelcamping og teltmøder

AdamogEva.dk Borggårdsparken 22, 7080 Børkop Tlf.: 30 60 43 52 vibeke@adamogeva.dk adamogeva.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. AdamogEva.dk) Leder: Vibeke Sode Hjorth (s. 12)

Indre Missions Telefonandagt Netandagten.dk

Telefonandagt: 75 82 33 60 eller 70 30 01 50 Daglig leder: Finn Najbjerg (s. 16) Sms-andagt: Ny gratis sms-andagt hver dag Send sms: TILMELD ANDAGT til 26 23 09 99 Daglig Leder: Henrik Dideriksen (s. 16)

Indre Missions evangelisationsteam Tlf.: 21 73 58 80 cafebussen@cafebussen.dk cafebussen.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Cafébussen)

Cafébussen

Daglig leder: Kristian Lindholm (s. 21)

Landsleder: Gitte Rasmussen (s. 8)

4

indre missions tidende INFO 2017


Indre Missions arbejdsgrene

Glow Korskærvej 25 7000 Fredericia dyv@glow.dk glow.dk Bankkonto: 7040-0265388 Kontaktperson: Dyveke Nepper (s. 21)

Takken – Indre Missions og Søndagsskolernes Frimærker Korskærvej 25, 7000 Fredericia Tlf.: 97 72 52 90 - 40 32 04 16 takken@indremission.dk takken.dk Bankkonto: 9100-4501128304 Daglig leder og formand: ­Missionær Jens Peder Dalgaard (s. 24)

Galleri Bibelland Brejning Søndergade 10 7080 Børkop Tlf.: 75 86 15 03 - 51 52 85 82 info@galleribibelland.dk galleribibelland.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Galleri Bibelland) Daglig leder: Gert Grube, Gårslev

Indre Missions Tværkulturelle Arbejde Birgittelystvej 5, Nim 8740 Brædstrup Tlf.: 21 31 34 55 landsleder@imta.dk imta.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. IM’s Tværkulturelle Arbejde) MobilePay: 30 50 80 19

Internationalt ­Kristent ­Center, København Missionshuset Bethesda Rømersgade 17, 1362 København K Tlf.: 33 32 59 39 ikc@ikcenter.dk

Internationalt ­Kristent ­Center, Aarhus Missionscenter Stjernen Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov Tlf.: 61 78 99 88 peter@ikcenter.dk

Leder af IKC, København: Anders Graversen (s. 10)

Leder af IKC, Aarhus: Peter Mikkelsen (s. 21)

Landsleder: Krista Rosenlund Bellows (s. 8)

Redaktioner i IM

Bladredaktioner i DFS

Indre Missions Tidende med ungdomsmagasinet Geist Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Korskærvej 25, 7000 Fredericia Tlf.: 82 27 12 27 imt@imt.dk

Superfrø Børneblad til de 4-9 årige Redaktør: Lene Madsen Bøndergaard, Nylandsvej 5B, 7480 Vildbjerg Tlf.: 22 41 70 91 superfroe@soendagsskoler.dk

Et ord med på vejen Redaktør: Morten Stubkjær Klausen, Korskærvej 25, 7000 Fredericia Tlf.: 82 27 12 34 msk@imt.dk

Små skridt Informations- og lederblad Redaktør: Henrik Torrier Nielsen, Korskærvej 25, 7000 Fredericia Tlf.: 82 27 12 06 henrik@soendagsskoler.dk

JesusNet.dk Redaktør: Morten Stubkjær Klausen, Korskærvej 25, 7000 Fredericia Tlf.: 82 27 12 34 msk@jesusnet.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. jesusnet.dk) MobilePay: 30 50 80 73

INFO 2017 indre missions tidende

5


Virksomheder i Indre Mission

Forlagsgruppen Lohse

Bethesdas Boghandel

Felix Rejser

Korskærvej 25 7000 Fredericia Tlf.: 75 93 44 55 info@lohse.dk lohse.dk logosmedia.dk credo.dk fokal.dk forlagetkolon.dk refleks.dk Åbningstider: Man.-tors. 9.15-15.00. Fre. 9.15-14.00

Rømersgade 17 1362 København K Tlf.: 33 13 17 17 bog@bethesdas.dk bethesdas.dk

Korskærvej 25 7000 Fredericia Tlf.: 75 92 20 22 CVR: 65219115 fxr@felixrejser.dk felixrejser.dk Åbningstider: Man.-tors. 9.15-16.00. Fre. 9.15-15.00

Leder: Majbrit Lund Jessen (s. 9)

Direktør: Henrik Klitlund Nielsen (s. 9)

Forlagschef: Holger Skovenborg (s. 9)

Best Western Hotel Hebron

Mørkholt Strand Camping

IM-genbrug

Helgolandsgade 4 1653 København V Tlf.: 33 31 69 06 Fax: 33 31 90 67 info@hebron.dk hebron.dk

Hagenvej 105B 7080 Børkop Tlf.: 75 95 91 22 - 51 15 55 66 info@morkholt.dk morkholt.dk

Korskærvej 25 7000 Fredericia Tlf.: 26 89 22 79 imgenbrug@indremission.dk imgenbrug.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Genbrug)

Campingchef: Kristian Lymann Iversen (s. 9) Direktør: Peter U. Bech (s. 9)

Genbrugsleder: Eigil B. Mikkelsen ­(s. 9) Udviklingskonsulent: Britta Mikkelsen (s. 26)

Missionshotellet Nebo Indre Mission får halvdelen af overskuddet fra ­Missionshotellet Nebo, Istedgade 6, 1650 København V. Direktør: Kay Panduro

6

indre missions tidende INFO 2017


Indre Missions Hovedbestyrelse Bækgaard, Hans-Ole (Olsen)

Elmholdt, Anders Kruse

Skovlundgårdsvej 202, 8260 Viby J 41 57 74 73 hans-ole.baekgaard@ indremission.dk

Parkvej 178, 7500 Holstebro 29 45 20 81 - 51 55 72 11 anders.elmholdt@ indremission.dk

f. 08-05-1973 i Nysum g. 01-09-12 med Trine Pristed cand.theol. s. valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke 2011 Indtrådt i bestyrelsen august 2009 Medlem af forretningsudvalget Formand 2011

Sørensen, Metha Grejsdalsvej 139, st., 7100 Vejle 75 72 19 95 metha.soerensen@ indremission.dk f. 04-10-1959 i Hjerm s. sygeplejerske/souschef Indtrådt i bestyrelsen april 2006 Medlem af økonomiudvalget Medlem af forretningsudvalget Næstformand 2010

Pedersen, Erik Back Bystedparken 7, Gårslev, 7080 Børkop 40 22 20 21 erik.back.pedersen@ indremission.dk f. 31-01-1953 i Sædding, Esbjerg g. 28-08-1992 med Margit Skov t.s. forstander Børkop Højskole Indtrådt i bestyrelsen september 2000 Medlem af forretningsudvalget

Mouritzen, Morten Præstevejen 5, Vinding, 7550 Sørvad 97 43 80 20 morten.mouritzen@ indremission.dk f. 04-04-1961 i København g. 25-02-1984 med Anni Jensen cand.theol. s. sognepræst i Vinding-Vind Indtrådt i bestyrelsen oktober 2009

INFO 2017 indre missions tidende

f. 27-07-1981 i Gjellerup g. 24-09-2011 med Rut Kousholt s. skovfoged Indtrådt i bestyrelsen januar 2010 Medlem af økonomiudvalget

Damm, Bent Oluf Nørregade 7, Løgumgårde, 6240 Løgumkloster 74 74 33 43 bent.oluf.damm@ indremission.dk f. 10-06-1957 i Sdr. Bjert g. 30-06-1979 med Helga Kristine Søgaard cand.theol. s. sognepræst i Nørre Løgum Indtrådt i bestyrelsen januar 2016

Knudsen, Bo Arvid

Søvndal, Jakob From

Nørre Alle 1 7400 Herning 97 12 04 17 bo.knudsen@indremission.dk

Vittenvej 6, Haldum, 8382 Hinnerup 28 44 24 67 jakob.soevndal@ indremission.dk

f. 21-01-1966 i Ulfborg g. 11-07-1992 med Birgit Pedersen cand.theol. s. sognepræst i Herning Kirke Indtrådt i bestyrelsen december 2011 Medlem af forretningsudvalget

f. 12-10-1979 i Assens g. 21-01-2006 med Hannah Merete Pedersen cand.theol. s. sognepræst i Sankt Pauls Kirke, Aarhus, og valgmenighedspræst i Bykirken i Favrskov Indtrådt i bestyrelsen januar 2016

Nolsøe, Søren Isak Sankt Bendts Allé 18, 2630 Taastrup 43 71 88 18 soeren.isak.nolsoe@ indremission.dk f. 06-01-1982 i Hellerup g. 08-07-2006 med Jacobina Nolsøe cand.theol. s. sognepræst i Rønnevang Kirke Indtrådt i bestyrelsen januar 2013

Økonomiudvalget Hans Ole Bækgaard (fungerende formand) Metha Sørensen Anders Kruse Elmholdt

Kjær, Dina Kofoed Pihl

Jensen, Mikael Lund

Solbjærget 64, 3460 Birkerød 51 90 03 81 dina.kofoed.pihl.kjaer@ indremission.dk

Ansvej 27, 8600 Silkeborg 86 80 19 40 mikael.lund.jensen@ indremission.dk

f. 19-03-1981 i Brønderslev g. 06-08-2005 med Daniel Kjær cand.mag. i Musikvidenskab s. lærer Indtrådt i bestyrelsen august 2015

f. 20-04-1963 i Aulum g. 13-01-1990 med Kirsten Medom Madsen s. prokurist Indtrådt i økonomiudvalget marts 2008

7


Indre Missions landsledelse Madsen, Jens Medom

Hansen, Peter Nord

Asmussen, Asbjørn

82 27 12 00 - 22 14 16 32 jmm@imh.dk Privat: Thulesvej 49, 7000 Fredericia

82 27 12 01 - 26 89 22 01 pnh@imh.dk Privat: Nørrebrogade 46, 7000 Fredericia

82 27 13 54 - 60 60 64 07 aa@imt.dk Privat: Nørre Voldgade 18, 7000 Fredericia

f. 28-05-1973 i Herning g. 01-07-1995 med Lena Kristensen t.s. efterskoleforstander Ungdomskonsulent 15-07-2000 Storbysekretær 01-09-2005 Landsdelssekretær 01-03-2007 - 28-02-2011 Generalsekretær 01-09-2015

Christensen, Leo Lynderup 82 27 13 61 - 27 52 81 23 leo@imh.dk Privat: Drosselvej 1, 6640 Lunderskov f. 04-04-1982 i Troldhede g. 03-09-2005 med Mona Lynderup Thorsen t.s. afdelingschef Økonomichef 01-05-2015

f. 30-01-1959 i Vejby g. 21-06-1986 med Cecilie Marie Thams cand.theol. t.s. KFS-sekretær ord. 01-05-1992 Landsungdomssekretær 01-06-1990 Rejsepræst 01-01-1999 Ansvarshavende redaktør af IMT 01-01-1999 – 30-09-2016 Landssekretær 01-01-2000 Vicegeneralsekretær 01-01-2007

f. 25-10-1961 i Aarhus g. 31-07-1981 med Anna B. Lagoni t.s. musikstud. Indremissionær 01-08-1982 Fritidsmissionær 01-01-1987 Mediekonsulent 15-03-1990 Musiksekretær 01-01-1993 Netmissionær 01-09-1999 Mediekonsulent 01-01-2008 Kommunikationschef 01-10-2016

Bjerre, Ingrid V. 82 27 12 03 - 21 45 47 45 ivb@imh.dk Korskærvej 25, 7000 Fredericia f. 10-11-1958 i Merle, Belgien g. 30-03-1983 med Laurits Bjerre t.s. leder af indsamlingsprojekter Indsamlings- og markedsføringskonsulent 01-11-2011 Virksomhedschef 01-02-2015

Indre Missions landsteam Andersen, Leif

Hougaard, Benjamin

Rasmussen, Gitte

I.C. Lembrechts Allé 30, 2650 Hvidovre 36 77 65 35 - 26 70 65 35 leif.andersen@indremission.dk

82 27 12 40 - 20 81 78 64 beh@imh.dk Privat: Åmosevej 3, 6560 Sommersted

26 79 92 22 familiekonsulenten@ indremission.dk Privat: Vallundhedevej 3, 6870 Ølgod

f. 05-05-1952 i Aalborg g. 10-01-1975 med Eleonora Skov cand.theol. ord. 04-06-1993 t.s. generalsekretær i KFS Rejsepræst 10-08-1998 – 31-05-2017

Bellows, Krista Rosenlund Birgittelystvej 5, Nim, 8740 Brædstrup 21 31 34 55 landsleder@imta.dk f. 12-11-1959 i Egvad g. 11-09-1999 med Lee Francis Bellows cand.theol., ph.d. t.s. fagkonsulent i Danmission Landsleder for IM’s tværkulturelle arbejde 01-03-2013

8

f. 03-01-1976 i Aarhus g. 04-04-1998 med Lena Hansen t.s. efterskoleforstander Landsleder i IM-musik 01-10-2012

f. 14-09-1968 i Aarhus g. 08-07-1989 med Peter Rasmussen t.s. lærer, souschef Landsleder for IM’s familiearbejde 01-01-2017

Laursen, Steen Møller

Sørensen, Tonny Dall

82 27 12 07 - 30 72 38 43 steen@soendagsskoler.dk Privat: Jasminallé 15, 6920 Videbæk

82 27 12 05 - 23 31 23 93 tonny@imu.dk Privat: Spurvestien 3, 6100 Haderslev

f. 25-01-1968 i Ødum, Aarhus g. 24-07-1993 med Charlotte Outzen t.s. teknisk chef Fritidsfamiliekonsulent 01-05-2008 Landsleder for IM’s familiearbejde 01-03-2010 Landsleder i DFS 15-10-2016 udstationeret til DFS

f. 15-03-1976 i Brejning v. Børkop g. 24-05-1997 med Heidi Holm Mortensen t.s. udviklingschef Fritidsansat som: Ungdomsforkynder 01-07-1998 Ungdomskonsulent 01-04-2001 Fritidskonsulent i ungdomsarbejdet 15-08-2007 - 2011 Landsleder i IMU 01-09-2012

indre missions tidende INFO 2017


Indre Missions virksomhedsledere Best Western Hotel Hebron

Forlagsgruppen Lohse

IM-genbrug

Bech, Peter U.

Skovenborg, Holger

Mikkelsen, Eigil B.

33 31 69 06 peb@hebron.dk

82 27 12 20 hs@lohse.dk

26 89 22 79 ebm@imgenbrug.dk

f. 22-03-1954 i København g. 02-04-1976 med Marianne Hambro Jensen t.s. centerdirektør Direktør på Best Western Hotel Hebron 01-09-2007

f. 01-03-1952 i Hald g. 02-01-1982 med Inger Ellegaard Jensen cand.theol. t.s. præst Ungdomskonsulent 01-10-1989 – 31-12-1991 Redaktionel medarbejder IMT 01-07-1993 Redaktionschef på IMT 01-11-2000 – 30-09-2016 og afdelingschef i Tekst & Grafik 01-06-2012 – 30-09-2016 Forlagschef 01-06-2015

f. 02-06-1953 i Tarm g. 05-10-1974 med Eva Svendsen t.s. regional salgschef Genbrugsleder 01-06-2003

Bethesdas Boghandel

Felix Rejser

Mørkholt Strand Camping

Jessen, Majbrit Lund 33 13 17 17 bog@bethesdas.dk

f. 05-10-1981 i Voervadsbro t.s. marketingsassistent ved Forlagsgruppen Lohse Leder af Bethesdas Boghandel 01-04-2012

INFO 2017 indre missions tidende

Nielsen, Henrik Klitlund

Iversen, Kristian Lymann

75 92 20 22 hn@felixrejser.dk

75 95 91 22 kristian@morkholt.dk

f. 16-10-1959 i Fly g. 31-10-1987 med Dorte Klitlund t.s. souschef i Felix Rejser Direktør for Felix Rejser 01-08-2009

f. 23-09-1961 i Agerbæk g. 19-11-1983 med Merete Skovdal t.s. sælger Campingchef på Mørkholt Strand Camping 01-11-2013

9


Region Øst Regionalt ressourcecenter Bethesda Rømersgade 17, 1362 København K indremission.dk/ost

Kristensen, Kurt 30 49 24 10 kurt.kristensen@ indremission.dk Privat: Dyringparken 164, 2660 Brøndby Strand f. 24-10-1958 i Hodsager g. 15-03-1980 med Karen M. Christensen t.s. forstander på Børkop Højskole cand.theol. ord. 1988 Landsdelssekretær Øst 01-01-2012 Regionsleder, Region Øst 01-01-2014

Lønnede medarbejdere Du kan finde yderligere oplysninger om medarbejderne på Region Østs hjemmeside.

Andersen, Lene Kjær Arbejde: Rømersgade 17, 1362 København K 51 72 83 73 lene@imu.dk f. 20-07-1986 i Faster t.s. regnskabsassistent Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-07-2010 Ungdomskonsulent 01-08-2014 Region Øst 2014

Ridefogedvej 4, 4. th., 2400 København NV 22 18 04 71 nanna@imu.dk f. 11-03-1988 i Herning g. 04-10-2014 med Emil Ellerbek cand.psych. Ungdomsmedarbejder i IMU 01-11-2014 – 30-06-2015 Ungdomskonsulent 01-09-2016 Region Øst 2016

Kure, Palle Skagelfaldsvejen 17, 3720 Aakirkeby 23 44 13 73 palle.kure@indremission.dk f. 14-04-1964 i Olsker g. 05-07-1986 med Jane Wibo Pedersen t.s. skoleleder Missionærmedhjælper 01-08-1984 Rønne 1984, Ballerup 1987 Fritidsforkynder 01-08-1992 Missionær 01-08-2015 Region Øst 2015 Fokusområde: Forkyndelse, ledersparring

Graversen, Anders Arbejde: Rømersgade 17, 1362 København K 33 32 59 39 - 61 27 30 22 anders@ikcenter.dk f. 31-08-1981 i Bindslev g. 14-06-2003 med Anna Shin cand.theol. Leder af IKC, København 15-06-2011 Region Øst 2014

Høyer, Thomas Haugsted Arbejde: Rømersgade 17, 1362 København K 22 55 26 81 thomas@ikcenter.dk f. 07-12-1975 i Glostrup g. 18-07-2004 med Xiaofang Yao cand.theol. Teen-evangelist 01-04-2006 Leder af IKC, København 01-08-2007 Missionær 01-05-2010 Region Øst 2014 Fokusområde: Tværkulturelt arbejde, evangelisation

Dahl, Preben

Jensen, Henrik Boje

Museumsgade 15B, 4930 Maribo 22 99 33 39 preben.dahl@indremission.dk

Sømosevej 10, 2740 Skovlunde 32 17 43 45 - 40 20 82 42 henrik.boje.jensen@ indremission.dk

f. 22-09-1951 i Skive g. 16-08-1975 med Esther G. Dam t.s. møbelsnedker Missionær 15-06-1979 Grenå 1979, Sædding v/Esbjerg 1984, Odense 1993, Hundige 2001, Lyngby 2008, Maribo 2011, Region Øst 2014 Fokusområde: Evangelisation

10

Ellerbek, Nanna Gummesen

f. 09-02-1962 i Gærum g. 30-06-1984 med Susanne Lauritsen diakon 3-årig missionærmedhjælper 01-02-1990 Missionær 01-05-1992 Græsted 1990, Hillerød 1992, Slagelse 2000 Storbysekretær 01-08-2009 Region Øst 2014

Markussen, Karen Præstevænget 1, 3720 Aakirkeby 50 57 40 84 karen@soendagsskoler.dk f. 15-04-1973 i Brejning, Vejle g. 19-08-1995 med Jesper Markussen t.s. dagplejer Konsulent i DFS 01-09-2005 Region Øst 2014 udstationeret til DFS Fokusområde: Ledersparring, undervisning, Messy Church

Meldgaard, Stella Skov Arbejde: Rømersgade 17, 1362 København K 33 32 59 39 stella@ikcenter.dk f. 04-10-1974 i Aarhus g. 11-10-1997 med Lars Meldgaard cand.mag. i Musikvidenskab t.s. lærer Tværkulturel medarbejder 01-11-2015 – 31-07-2017 Region Øst 2015 ansat 86%

Nørgaard, Michael Dilling Kirkerupvej 21, Sørbymagle, 4200 Slagelse 20 78 57 98 michael@soendagsskoler.dk f. 11-10-1978 i Brande g. 14-04-2001 med Ida Marie Dilling t.s. pædagog Fritidskonsulent i DFS 01-10-2000 Konsulent i DFS 01-03-2016 Region Øst 2016 udstationeret til DFS Fokusområde: Ledersparring, forkyndelse

indre missions tidende INFO 2017


Region Øst

Rokni, Majken Strømme Arbejde: Rømersgade 17, 1362 København K 33 32 59 39 majken@ikcenter.dk f. 12-09-1973 i Århus g. 31-08-2002 med Said Rokni cand.mag. Tværkulturel medarbejder 15-08-2001 Region Øst 2014

Dahlgaard, Harry

Hvam, Lars

Vordingborgvej 101B, 4600 Køge 58 35 27 09 - 27 14 67 09 harry.dahlgaard@ indremission.dk

Grønnemose Alle 79, 2. tv., 2860 Søborg 39 69 36 49 lars.hvam@indremission.dk

f. 19-11-1953 i Bedsted-Thy g. 16-06-1979 med Gurli Elisabeth Hansen s. kirketjener Missionær 01-10-1982 Jægerspris 1983, Nykøbing F 1990, Korsør 1997, Køge 2007 Fritidsforkynder 01-01-2014

Skjerning, Filip Skov Sølodden 27, 2760 Måløv 29 93 69 96 filip.skjerning@indremission.dk f. 24-02-1975 i Gentofte g. 27-03-1999 med Jannie Ng cand.mag. i Musikvidenskab Musikkonsulent 01-04-2006 Region Øst 2014

Enevoldsen, Anders Christian Griffenfeldsgade 50, 1., 2200 København N 20 83 10 33 anders.enevoldsen@ indremission.dk f. 03-11-1957 i Ringkøbing g. 10-05-1979 med Margrethe Steenberg s. diakon Fritidsforkynder 01-07-1985

f. 20-12-1962 i Kjellerup s. civilingeniør Fritidsforkynder 01-02-1999

Jensen, Carsten Ingolf Lidsøvej 50, 2730 Herlev 44 94 22 31 carsten.ingolf@ soendagsskoler.dk f. 13-06-1962 i Øster Højst g. 17-10-1986 med Ely Ramløse Madsen s. konsulent, organist Fritidskonsulent i DFS 01-04-2001 udstationeret til DFS Fokusområde: Sang- og musikarbejde for børn, familiemøder, undervisning

Lund, Kai Birger

Ulønnede medarbejdere Du kan finde yderligere oplysninger om flere af medarbejderne på Region Østs hjemmeside.

Amby, Karsten Korsgaard Rømersgade 17, 2., 1362 København K 33 19 38 08 karsten.amby@indremission.dk f. 12-03-1966 i Råby s. portner 3-årig missionærmedhjælper 01-05-1991 Amager 1991, Sindshvile 1993 Bymissionær 01-05-1997 Frederiksberg 1997, Bethesda 2000 Fritidsmedarbejder 01-08-2009 Fokusområde: Sjælesorg

Buch, Ulrik Fogh Ansgarvej 4, 3400 Hillerød 29 92 46 83 ulrik.fogh.buch@ indremission.dk f. 18-05-1971 i København g. 22-04-2000 med Elisabeth Fogh s. musiklærer Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-11-2013

Friberg, Erik Buchwald Amagerfælledvej 123, 4. th., 2300 København S 32 55 74 71 erik.friberg@indremission.dk f. 13-11-1954 i Vejlby g. 02-06-1979 med Gurli Thomsen t.s. stud.theol. Missionær 01-01-1979 Strømmen, Randers 1979, Bethania, Aarhus 1983, Aarhus 1993, Amager 1996 Fritidsforkynder 01-02-2010

Hansen, Annette Kildevænget 3, Meløse, 3320 Skævinge

f. 13-07-1969 i Aalborg g. 09-07-1988 med Hans-Henning Hansen s. ernæringsassistent Fritidskonsulent i DFS 01-09-2012 udstationeret til DFS Fokusområde: Dukketeater

Hansen, Poul Bech Haslevej 5, 3700 Rønne 56 95 92 10 poul.bech.hansen@ indremission.dk f. 10-09-1948 i Østerlars g. 04-08-1973 med Lis Irene Bech t.s. postarbejder Indremissionær 01-07-1974 Næstved 1974, Kalundborg 1981, Rønne 1987 Fritidsforkynder 01-04-1993

INFO 2017 indre missions tidende

Herlevgårdsvej 28, 1., 2730 Herlev 26 12 29 31 kai.lund@indremission.dk f. 20-12-1953 i Kibæk g. 20-12-1975 med Herdis Irene Pedersen s. administrator Børnekonsulent 01-06-1986 - 2006 Lolland-Falster 1986, Glostrup 1991 Fritidsforkynder 01-02-2008

Mikkelsen, Carsten Fonsdal Storegade 27, 3790 Hasle 24 41 44 14 carsten.fonsdal.mikkelsen@ indremission.dk f. 10-09-1975 i Gjellerup g. 02-08-1997 med Elsa Maria Fonsdal Johannesen s. sygeplejerske Fritidsansat informationsmedarbejder 01-10-2014

Munk, Lasse Heino Gl. Postvej 13, 3730 Neksø 22 89 64 10 lasse.munk@indremission.dk f. 12-04-1986 i Rønne s. pædagog Ungdomskonsulent 01-08-2011 – 31-01-2016 Fritidsforkynder 01-07-2016

11


Region Øst

Østergård, Finn Spelling Helgesvej 22A, 1., 2000 Frederiksberg 38 33 05 50 - 26 14 50 82 finn.spelling@indremission.dk f. 13-12-1950 i Vorup g. 25-11-1972 med Grethe Stubkjær Klausen diakon s. socialpædagog Missionær 01-03-1984 - 2010 Tåstrup 1984, København 1992 Fritidsansat 01-04-2011 Fokusområde: Lektiehjælp, Caféarbejde, forkyndelse

Missionærprovster Kappelgaard, Arne Jagtvej 101, 2. th., 2200 København N 35 83 51 26 arne.kappelgaard@ indremission.dk

Thomsen, Michael Ny Harløsevej 11, 3320 Skævinge 48 28 81 46 - 29 37 16 83 michael.thomsen@ indremission.dk

Smidt, Frederik Berggren Ryesgade 117, 3. tv., 2100 København Ø 42 48 92 89 frederik.berggren.smidt@ indremission.dk

Region Syd Regionalt ressourcecenter

Lønnede medarbejdere

Bethel Tøndervej 5, 6000 Kolding indremission.dk/syd

Du kan finde yderligere oplysninger om medarbejderne på Region Syds hjemmeside.

Taulborg, Bjarne 96 96 30 96 - 24 92 60 20 bjarne.taulborg@ indremission.dk Privat: Nederbyvænget 372, 6100 Haderslev f. 03-04-1967 i Aarhus g. 18-06-1988 med Conni M. Henriksen t.s. bager Missionærmedhjælper 01-05-1990 Missionær 1993 Køge 1990, Herning 1994, Åbybro 2003, Haderslev 2011 Regionsleder, Region Syd 01-01-2014

Bøge, Andreas Engedal Enggade 4, 7080 Børkop 21 60 40 52 andreas@imu.dk f. 30-11-1986 i Herning g. 16-08-2008 med Linda M. Engedal Jakobsen cand.theol. Ungdomskonsulent 01-01-2016 Region Syd 2016

Hjorth, Vibeke Sode Borggårdsparken 22, 7080 Børkop 30 60 43 52 vibeke@adamogeva.dk f. 09-03-1962 i Rønne g. 10-08-1991 med Torben Hjorth cand.theol. t.s. højskolelærer Forlagschef i Forlagsgruppen Lohse 01-09-2009 og souschef i Tekst & Grafik 01-06-2012 Leder af AdamogEva.dk 01-06-2015 Region Syd 2015

12

Hvidberg, Bjarne Hulvigvej 18, Hodde, 6862 Tistrup 26 12 38 91 bjarne.hvidberg@ indremission.dk f. 27-10-1956 i Vibberstoft g. 05-05-1979 med Vibeke G. Klaris t.s. direktør på Stella Maris Indremissionær 01-08-1982 København 1982, Hadsund 1989, Aarhus 1995 Direktør på Stella Maris 1999 Missionær 01-03-2012 Varde 2012, Region Syd 2014 Seniorkoordinator på landsplan Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

Højlund, Peter Vesterbrogade 58A, 1. tv., 7100 Vejle 28 71 78 87 hoejlund@imu.dk f. 08-02-1995 i Narvik t.s. praktisk medarbejder Ungdomsmedarbejder i IMU 01-01-2016 – 31-03-2017 Ansat lokalt i Vejle 25% Region Syd 2016

indre missions tidende INFO 2017


Region Syd

Korsholm, Sprint Aagaard 82 27 12 08 - 23 96 06 58 sprint@imh.dk Privat: Svendsgade 3, 7080 Børkop 75 86 76 06 f. 06-05-1958 i Tveje Merløse g. 01-05-1982 med Hanne Grove Korsholm cand.theol. ord. 20-06-2006 t.s. højskolelærer Undervisningskonsulent 01-05-2004 Region Syd 2014

Noer, Helle

Olsen, Bjarne Gertz

Chr. Kellersvej 15, Brejning, 7080 Børkop 64 64 66 90 - 30 29 75 06 helle.noer@indremission.dk kunstforgud.dk

Nyager 12, Bredstrup, 7000 Fredericia 75 95 43 17 - 23 11 83 45 bjarne.gertz.olsen@ indremission.dk

f. 27-08-1972 i Silkeborg g. 03-11-2012 med Jesper Blond Jensen cand.scient. i Biomedicin Konsulent for kreativ forkyndelse 01-08-2005 Region Syd 2014 ansat 50%

Nørgaard, Arne Larsen, Rudolf Rangstrupvej 28, 6534 Agerskov 26 73 07 80 rudolf@soendagsskoler.dk f. 04-01-1959 i Grene g. 22-03-1986 med Elin Møller t.s. værkfører Konsulent i DFS 01-08-1998 Region Syd 2014 udstationeret til DFS Fokusområde: Evigglad, ledersparring, lejr

Dreyersvej 1, 2. th., 6000 Kolding 26 39 20 50 arne.noergaard@ indremission.dk f. 13-06-1953 i Nr. Lem g. 07-08-1976 med Gerda Torp t.s. landbrugsmedhjælper Missionær 01-08-1976 Sædding/Esbjerg 1976, Rønne 1981, Hjørring 1987 Viborg 1994, Bethesda, København 2003 Storbysekretær 01-03-2007 Missionær 01-08-2009 Gram 2009, Region Syd 2014

Madsen, Brian

Olesen, Elna Thisgård

Søvej 21, Uhrhøj, 7100 Vejle 41 41 49 45 brian.madsen@indremission.dk

Skelhøj 3, 5690 Tommerup 86 80 55 17 - 20 89 55 14 elna.thisgaard.olesen@ indremission.dk

f. 30-06-1963 i Tjæreborg g. 13-09-1986 med Ellen Bastrup Søndergaard t.s. diakon 3-årig missionærmedhjælper 16-04-1990 Missionær 01-05-1992 Aarhus 1990, Bethesda, København 1992, Vejle 2002 Forkynder og samfundskonsulent Region Syd 2014 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning

f. 18-09-1952 i Thyregod t.s. ekspeditrice Missionær 01-01-1984 Tikøb 1984, Silkeborg 1994, Brønderslev 2004, Tommerup 2010, Region Syd 2014 delefterløn 2014 ansat 10% Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

Madsen, Christina

Olesen, Jakob Daniel Lund

Vestergade 72, 3. 5., 8000 Aarhus C 21 27 25 23 christina@adamogeva.dk

Brønserudvænget 3, 5492 Vissenbjerg 20 33 29 27 jakob.olesen@indremission.dk

f. 04-03-1992 i Grindsted s. studerende Projektmedarbejder på AdamogEva.dk 01-12-2015 Region Syd 2015 ansat 27%

f. 12-11-1979 i Hørby g. 11-05-2008 med Tabita Maria Knudsen t.s. sognepræst Samfunds- og familiekonsulent 01-08-2016 Region Syd 2016

f. 01-01-1952 i Middelfart g. 17-05-1975 med Gunhild Krag Kristensen t.s. gartner og postbud Sekretær i Børnegudstjenesten 01-08-1974, Konsulent 1977, Indremissionær i Fuglefjord 1981 Landsbørnesekretær 01-08-1984 Konsulent for kirke og mission 15-08-2007 ord. 08-01-2015 Konsulent for mission 01-02-2013 – 31-12-2017 Region Syd 2014 delfleksansættelse ansat 20%

Pedersen, Lene Rønne Ellestræde 7, 7100 Vejle 29 43 98 31 lene.roenne.pedersen@ indremission.dk f. 17-02-1983 i København g. 31-07-2004 med Kenneth Maarbjerg Pedersen t.s. pædagog Fritidskonsulent i DFS 01-04-2011 Familie- og musikkonsulent 01-04-2014 Kontaktperson for Aleneforældrenetværket Region Syd 2014 Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

Ulønnede medarbejdere Du kan finde yderligere oplysninger om flere af medarbejderne på Region Syds hjemmeside.

Andersen, Finn Mejsevej 12, 7080 Børkop 75 86 18 19 - 28 44 34 66 finn.andersen@indremission.dk f. 03-09-1957 i Rønne g. 11-11-1978 med Tove Ingemansen s. administrator i Afrika InTouch Leder af Imedia og Felix Film 01-12-1991 Leder af Lohses Forlag 01-12-1992 - 2002 Fritidsforkynder 01-11-2003

Bergholt, Kasper Andreas Pomonavej 11, 7100 Vejle 30 28 99 31 kasper.bergholt@imu.dk f. 06-05-1995 i Kolding s. lærervikar Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-09-2016

INFO 2017 indre missions tidende

13


Region Syd

Brorson, René Dahl

Ingemansen, Anette Maria

Grejsdalsvej 177, 7100 Vejle 31 20 61 69 rene.brorson@indremission.dk f. 28-03-1971 i Ebeltoft g. 03-09-1994 med Helle Ramlov Pedersen s. efterskoleforstander Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-07-1998 – 30-04-2005 Fritidsforkynder 15-09-2016

Hansen, Henning Ringparken 9, 7323 Give 26 89 22 02 henning.hansen@ indremission.dk f. 11-09-1952 i Esbønderup g. 21-06-2008 med Grethe Thomsen t.s. afdelingsleder Administrationschef 01-04-1991 Personale- og udviklingschef 01-01-2007 Personalekonsulent 01-04-2009 efterløn 31-12-2014 Fritidsforkynder 01-01-2015

Hansen, Jens-Erik Borgergade 4, 6600 Vejen 30 13 92 11 jens.erik.hansen@ indremission.dk f. 26-05-1947 i Østerlars g. 26-10-1968 med Ellen Margrethe Jakobsen s. efterlønsmodtager Indremissionær 01-07-1984 Vejen 1984-1988 Fritidsforkynder 01-07-1988

Hansen, Kirsten Taulborg Klintvej 11, st. th., Sdr. Ønlev, 6230 Rødekro 74 66 68 60 kirsten@soendagsskoler.dk f. 03-03-1965 i Ringkøbing g. 24-02-1990 med Hans Chr. Hansen s. dagplejepædagog Fritidskonsulent i DFS 01-09-2004 udstationeret til DFS Fokusområde: Familiemøder, undervisning, ledersparring

Hansen, Oda Mølgaard Nørre Allé 16, 6870 Ølgod 75 24 50 95 oda.hansen@indremission.dk f. 23-09-1944 i Svostrup sogn g. 30-12-1965 med Keld Olau Hansen t.s. dagplejer Fritidsforkynder 01-10-1989

14

Vejlevej 7, 7000 Fredericia 75 92 89 65 anette.ingemansen@ indremission.dk Fritidsforkynder 01-02-2005 Se side 27

Lööf, Stefan Piledamsvej 33, 6000 Kolding 51 19 90 88 stefan@soendagsskoler.dk f. 14-05-1965 i Stokholm g. 03-04-1999 med Jonna S. Mortensen s. SOSU-assistent Fritidskonsulent i DFS 01-01-2015 Fokusområde: Undervisning, juniorer

Jørgensen, Johannes

Markussen, Ingrid Louise Lund

Knud Bankesgyden 68, 5792 Årslev 26 35 28 77 johannes.jorgensen@ indremission.dk f. 20-07-1946 i Odense g. 19-07-1969 med Grethe Jørgensen s. elektriker Indremissionær 01-04-1974 Helsinge 1974, Slagelse 1975, Skive 1977-1978 Fritidsforkynder 01-04-1992

Lindegade 23, 1. th., 6070 Christiansfeld 61 71 98 25 ingrid.markussen@ indremission.dk f. 08-12-1945 i Nr. Vium g. 27-02-1966 med Jørgen Otto Markussen t.s. ydremissionær Missionær 01-06-2008 Haderslev 2008 p. 31-12-2010 Fokusområde: Forbøn

Kristensen, Peter Overager 13, 7120 Vejle Ø 28 89 99 97 peter.kristensen@ indremission.dk f. 05-05-1942 i Højen g. 29-12-1965 med Ingrid Frederiksen t.s. disponent Fritidsforkynder 01-05-1987 Missionær 01-06-2002 Gram 2002 deltid 2007 p. 01-07-2009 Fokusområde: Forkyndelse

Larsen, Johan Schmidt Annavej 27, 7000 Fredericia 75 56 27 51 - 22 39 28 33 johan.schmidt.larsen@ indremission.dk f. 10-10-1950 i Skive g. 17-01-1981 med Ruth Primdal Lorentsen diakon Materialekonsulent 01-03-1978 Leder af Felix Film 01-09-1981 - 1991 Filmsekretær 01-11-1984 Evangelisationssekretær 01-08-1992 Missionssekretær 01-05-2005 p. 31-12-2015 Fokusområde: Forkyndelse, foredrag, Film og Tro Redaktør på FilmogTro.dk

Mikkelsen, Carsten Ingridsvej 36, 6000 Kolding 28 58 67 60 carsten.mikkelsen@ indremission.dk Fritidsforkynder 01-11-2013 Se side 29

Nebel-Hansen, David Udsigten 10, 2., 6000 Kolding 30 11 75 58 david.nebel-hansen@imu.dk f. 25-07-1993 i Lunderskov s. studerende Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-08-2015

Nielsen, Jørgen Hedager Nørrelyst 11, 7080 Børkop 61 33 47 74 joergen.hedager.nielsen@ indremission.dk f. 20-07-1950 i Vester Hassing g. 18-05-1973 med Anette Elisabeth Hedager Mortensen diakon t.s. KFUM & K-sekretær Forlagsredaktør 01-04-1987 Journalist på IMT 01-02 2003 Fritidsforkynder 01-12-1999 Fokusområde: Undervisning, forkyndelse

indre missions tidende INFO 2017


Region Syd

Olesen, Arne

Sørensen, Svend Erik

Lumbyesvej 6, 6. 5., 7000 Fredericia 75 92 96 93 - 21 61 24 94 arne.olesen@indremission.dk

Boesvangen 46, 7120 Vejle Ø 26 98 82 31 svend.erik.soerensen@ indremission.dk

f. 02-04-1947 i Langskov, Vejle g. 27-04-1974 med Kate Hougaard diakon Indremissionær 01-04-1975 Nibe 1975, Esbjerg 1979, Bethesda, København 1983, Carmel, Århus 1992 Landssekretær 01-08-1995 Rejsesekretær 01-03-2007 p. 01-05-2012 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning

Olesen, Brian Thisgaard Vibe Damgårdsparken 18, 6070 Christiansfeld 21 29 08 05 brian.olesen@indremission.dk f. 20-03-1977 i Skarrild, Kibæk g. 13-09-2014 med Karen Vibe s. lagermedarbejder Ungdomskonsulent 2004 - 2011 Fritidsforkynder 01-02-2012

f. 04-09-1937 i Engum g. 15-10-1960 med Jenny Stidsen t.s. smed Indremissionær 01-09-1995 Frederikshavn 1995-1997 Fritidsforkynder 01-02-1997 Fokusområde: Forkyndelse, sang- og musikarbejde

Missionærprovster Holmgaard, Heine Kirkegade 27, Bedsted, 6240 Løgumkloster 74 77 72 37 heine.holmgaard@ indremission.dk

Hvid, Bjarne Wind, Peter Kammerslusevej 5, Nr. Farup, 6760 Ribe 61 10 39 38 peter.wind@indremission.dk f. 28-10-1964 i Højrup, Gram g. 16-07-1988 med Lene Hansen s. intern sælger Fritidsforkynder 15-06-2001

Norgesgade 1 B, 7000 Fredericia 75 93 30 64 bjarne.hvid@indremission.dk

Søvndal, Steen Frøjk Åhavevej 2, 7200 Grindsted 75 32 42 95 steen.soevndal@ indremission.dk

Pedersen, Margit Skov Bystedparken 7, Gårslev, 7080 Børkop 20 23 19 17

f. 29-11-1955 i Vorgod g. 28-08-1992 med Erik Back Pedersen s. handicapmedhjælper Musikkonsulent 01-07-1979 Musiksekretær 01-01-1989 Fritidskonsulent i musikarbejdet 01-02-1993 Fritidsforkynder 01-01-2017

INFO 2017 indre missions tidende

15


Region Midt Regionalt ressourcecenter Bethania Torvet 9, 7400 Herning indremission.dk/midt

Vad, Thorkild 23 71 82 60 thorkild.vad@indremission.dk Privat: Nygade 48, 6920 Videbæk f. 05-03-1966 i Ådum g. 04-07-1987 med Annette Bech Jensen t.s. landmand Landsdelssekretær Syd 01-03-2007 Regionsleder, Region Midt 01-01-2014

Lønnede medarbejdere Du kan finde yderligere oplysninger om medarbejderne på Region Midts hjemmeside.

Bloch, Jørgen Fabersvej 44, 3. tv., 8900 Randers 24 92 60 07 joergen.bloch@indremission.dk f. 02-03-1954 i Odense g. 12-07-1974 med Tove Knudsen diakon Missionær 01-05-1976 Vejle 1976, Bjerringbro 1977, Stege 1980, Slagelse 1986, Aalborg 1993, Rønne 2003, Region Midt 2014

Christensen, Bjarne Lindgren Islandsgade 16, 6950 Ringkøbing 97 32 07 10 - 23 25 87 32 bjarne.lindgren.christensen@ indremission.dk f. 05-07-1952 i Ydby, Thy g. 17-01-1976 med Tove Andersen t.s. boghandler Missionær 01-01-1975 Jægerspris 1975, Aalborg 1983, Tønder 1993, Ringkøbing 2000, Region Midt 2014 Lokalt ansat missionær 01-01-2015 – 31-07-2017 (herefter ulønnet medarbejder) Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

16

Dideriksen, Henrik Hindbo

Jensen, Lissen Margård Bendix

Olgavej 57, 7800 Skive 30 25 44 38 henrik.dideriksen@ indremission.dk

Mølballe 1, Søften, 8382 Hinnerup 86 98 85 74 - 50 56 83 04 lissen@soendagsskoler.dk

f. 21-04-1957 i Hanning g. 24-11-1979 med Ruth Andersen t.s. tømrer Ungdomskonsulent 01-03-1990 Vrå 1990, Åkirkeby 1995 Missionær 01-08-2005 Esbjerg 2005, Skive 2012, Region Midt 2014

f. 01-05-1963 i Vejlby, Middelfart g. 11-04-2009 med Bjarne Bendix Jensen t.s. lærer Børnekonsulent 15-08-1990 Kursus- og materialekonsulent 01-01-2000 Materiale- og projektkonsulent 01-05-2010 Konsulent i DFS 01-09-2012 Region Midt 2014 udstationeret til DFS Fokusområde: Ledersparring, undervisning, materialer

Elttør, Heri Sønderagervej 60, 7490 Aulum 97 47 37 86 - 27 51 37 86 heri.elttor@indremission.dk f. 21-10-1966 i Klaksvík g. 29-06-1990 med Lone Holmgård Kiilerich t.s. tømrer Missionær på Færøerne 1992 - 1995 Missionær 01-03-1999 Aulum 1999, Holstebrokredsen 2010, Region Midt 2014 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning, sjælesorg

Friberg, Grethe Buchwald Hovedgaden 124, 8961 Allingåbro 98 35 19 67 - 21 74 22 61 grethe.friberg@indremission.dk f. 06-09-1953 i Allingåbro t.s. sygehjælper 3-årig missionærmedhjælper 01-02-1992 Missionær 01-02-1995 Frederikshavn 1992, Nibe 1995, Thisted 2006, Allingåbro 2012, Region Midt 2014 delefterløn 2013 ansat 10% Fokusområde: Forkyndelse, undervisning

Najbjerg, Finn Krokusvej 15, Vinderslev, 8620 Kjellerup 27 47 34 98 finn.najbjerg@indremission.dk f. 04-09-1957 i Holstebro g. 30-08-1980 med Anne-Marie Vejen Knudsen t.s. landbrugsmedhjælper Missionær 01-01-1980 Hillerød 1980, Brovst 1985, Rønne 1993, Løgumkloster 2002, Vinderslev 2007, Region Midt 2014 Fokusområde: Undervisning

Pedersen, Hanne Finderupvej 33, Herborg, 6920 Videbæk 28 34 11 82 hanne@soendagsskoler.dk f. 30-07-1965 i Lille Fiskbæk g. 30-06-1984 med Jens Anton Bank Pedersen Vikar som børnekonsulent 01-02-2007 Konsulent i DFS 01-07-2007 Region Midt 2014 udstationeret til DFS Fokusområde: Ledersparring, lejr, bibelcamping

Jensen, Egild Kildeholm

Pfrogner, James Matthew (Jim)

Nygårdsvænget 7, 8410 Rønde 87 91 50 30 - 60 95 66 59 egild.kildeholm.jensen@ indremission.dk

Engbakkevej 35, 8800 Viborg 23 96 08 62 jim@imu.dk

f. 20-10-1953 i Kjellerup g. 20-10-1979 med Grethe Kristine Svendsen t.s. fodermester Missionær 01-02-1979 Gram 1979, Skjern 1984, Kolding 1993, Jyderup 2004, Rønde 2011, Region Midt 2014

f. 04-10-1980 i Maryland, Baltimore, USA g. 11-08-2007 med Maria Swartz Sørensen t.s. volontør Missionærmedhjælper 01-09-2007 Ungdomskonsulent 01-11-2010 Region Midt 2014 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning, musik og lovsang

indre missions tidende INFO 2017


Region Midt

Præstholm, Daniel Læsøvej 10, 7200 Grindsted 22 45 54 60 daniel@imu.dk

f. 31-01-1985 i Asbo v. Bække g. 03-06-2006 med Anja Knudsen cand.theol. Ungdomskonsulent 01-08-2013 Region Midt 2014 Fokusområde: Undervisning, forkyndelse, ledersparring

Rahbek, Peter Solvænget 16, 6900 Skjern 41 42 25 82 peter@imu.dk f. 22-03-1984 i Græsted g. 16-07-2005 med Louise Degn Nielsen cand.theol. Ungdomskonsulent 01-08-2014 Region Midt 2014 Fokusområde: Forkyndelse, ledersparring, sjælesorg

Sørensen, Preben Hedevænget 60, 8800 Viborg 24 48 27 32 preben.soerensen@ indremission.dk f. 04-12-1953 i Hørve g. 27-04-1974 med Karen Ramskov Pedersen diakon t.s. soldaterhjemsleder Missionær 15-08-2008 Viborg 2008, Region Midt 2014 delefterløn 2016 ansat 35% Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

Taulborg, Randi Højgade 4, 7490 Aulum 97 47 15 12 - 40 84 59 28 randi@soendagsskoler.dk f. 17-07-1975 i Århus t.s. salgsassistent 3-årig missionærmedhjælper 01-11-2001 Konsulent i DFS 01-10-2004 Region Midt 2014 udstationeret til DFS Fokusområde: Evigglad, legekasse.dk

Ulønnede medarbejdere

Christensen, Inger Lene

Du kan finde yderligere oplysninger om flere af medarbejderne på Region Midts hjemme­ side.

Buen 1, 7430 Ikast 97 15 33 86 - 23 92 59 00 inger.lene.christensen@ indremission.dk

Andersen, Lillian Nygaard Vardevej 19, 6880 Tarm 97 37 19 70 - 40 97 86 80 lillian.nygaard.andersen@ imu.dk f. 23-07-1968 i Flynder s. lærer Missionærmedhjælper 1987-1988 Brønderslev Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-02-1994

Andersen, Vagn Fløjlsgræsset 24, 7500 Holstebro 86 67 36 82

f. 15-12-1937 i Fabjerg t.s. gårdejer Indremissionær 01-10-1977 Agerbæk, 1977, Viborg 1984-1994 Fritidsforkynder 01-10-1994 Fokusområde: Forkyndelse, husbesøg

Andersen, Vagn Stensig Præstegårdsvej 48, 6900 Skjern 25 35 63 24 vagn.andersen@imu.dk f. 07-09-1963 i Tarm g. 09-11-1991 med Lisbeth Kjær Hansen s. lokomotivfører Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-06-2013

f. 03-06-1962 i Vejerslev g. 27-09-1985 med Brian Bøge Christensen s. socialpædagog Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-12-2008 Fritidsforkynder 01-12-2016 Fokusområder: Undervisning om relationer og livstemaer

Christensen, Peter Bo Platanvej 16, 7441 Bording 86 86 16 50 peter.bo.christensen@ indremission.dk f. 30-09-1963 i Simmelkjær g. 27-12-1985 med Karin Nyborg Missionærmedhjælper 01-08-1985 Fritidsforkynder 01-08-1986

Christensen, Vagn Mølgård Lindevænget 39, 8600 Silkeborg 20 63 04 08 vagn.christensen@ indremission.dk elat.dk/vagnsemner f. 18-03-1961 i Sdr. Omme g. 02-04-1994 med Hanne Rolighed s. lokofører 1-årig missionærmedhjælper 01-01-1988 3-årig missionærmedhjælper 01-03-1989 Konsulent for Indre Missions tværkulturelle arbejde 1993 - 2005 Fritidskonsulent i tværkulturelt arbejde 01-08-2005 Fokusområde: Forkyndelse, tværkulturelt arbejde

Doktor, Karen Lodberg Bøndergaard, Lene Madsen Nylandsvej 5B, 7480 Vildbjerg 97 13 13 16 – 22 41 70 91 lene@soendagsskoler.dk f. 03-10-1975 i Sdr. Felding g. 26-10-2002 med Jarne Struve Hansen Fritidskonsulent i DFS 01-02-2014 Redaktør af Superfrø udstationeret til DFS Fokusområde: Undervisning

Grøften 9, 7500 Holstebro 30 28 62 40 karen.doktor@indremission.dk f. 30-03-1976 i Hvide Sande g. 18-07-1998 med Torben Doktor s. jobkonsulent Fritidskonsulent i familiearbejdet 15-02-2016

Faldt, Martin Gydesen Apollovej 47, 6960 Hvide Sande 21 63 47 73 martin.gydesen.faldt@ indremission.dk f. 01-05-1972 i Byrum, Læsø g. 25-06-1994 med Henriette Nedergaard Sørensen s. offshore tekniker Fritidsforkynder 01-02-2014

INFO 2017 indre missions tidende

17


Region Midt

Færch, Torben Dynes

Hollesen, Henning

Tranekærvej 19, Tjørring, 7400 Herning 28 77 95 04 torben.dynes.faerch@imu.dk

Sønderagervej 8, 7490 Aulum 40 13 33 90 henning.hollesen@ indremission.dk

f. 04-03-1986 i Assing g. 30-06-2012 med Line Færch s. lærer Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-02-2010

Grysbæk, Søren Hovmarksvej 50, 8700 Horsens 76 26 77 70 - 51 29 00 12 soren.grysbaek@ indremission.dk f. 27-04-1950 i Nr. Felding g. 30-08-1975 med Emilie Nielsen t.s. landbrugsmedhjælper Missionær 01-08-1974 Videbæk 1974, Sønderborg 1980, Holstebro 1986, Horsens 1999, Region Midt 2014 delefterløn 2012 p. 30-04-2015 Teltmedarbejder 16-05-2017 – 15-08-2017 Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

Harregaard, Harry Mølkærvej 32, Durup, 7870 Roslev 21 70 77 38 harry.harregaard@ indremission.dk f. 27-03-1953 i Hundborg g. 03-09-1977 med Gerda Elisabeth Møller t.s. fabriksarbejder Fritidsforkynder 01-02-2000

f. 29-10-1943 i Brabrand g. 10-07-1965 med Karen Thomassen t.s. politiassistent Fritidsforkynder 01-12-1995 Fokusområde: Forkyndelse

Laursen, Charlotte Møller Jasminalle 15, 6920 Videbæk 20 49 42 10 charlotte.moeller.laursen@ indremission.dk f. 26-02-1968 i Aars g. 24-07-1993 med Steen Møller Laursen s. teknisk assistent Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-05-2008

Jensen, Henri Alex

Lindbjerg, Ejnar

Bergensvej 29, 8600 Silkeborg 86 81 42 52 - 28 94 54 21 henri.alex.jensen@ indremission.dk

Nørregade 25, 6920 Videbæk 97 17 30 55 ejnar.lindbjerg@ indremission.dk

f. 08-07-1950 i Tårnby g. 02-12-1972 med Ellen Nissen Mortensen t.s. landbrugsmedhjælper Missionær 01-12-1972 Skive opland 1972, Hjørring 1977, Grindsted 1986, Esbjerg 1995, Silkeborg 2004, Region Midt 2014 p. 31-07-2016 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning, sjælesorg

Kloster, Johannes Hovedgaden 54, Hodsager, 7490 Aulum 97 47 61 09 - 23 48 06 08 johannes.kloster@ indremission.dk f. 17-03-1938 i Hodsager g. 28-02-1964 med Martha Marie Nielsen s. gårdejer Fritidsforkynder 01-05-1992 Fokusområde: Forkyndelse

f. 18-06-1950 i Give g. 20-08-1977 med Sonja Nielsen t.s. murerarbejdsmand Indremissionær 01-09-1977 Skive 1977, Skive opl. 1978, Haderslev, 1982, Frederikshavn 1988-1995 Fritidsforkynder 01-08-1995

Lindbjerg, Johannes Nylandsvej 19, st. th., 8600 Silkeborg 28 76 60 09 johannes.lindbjerg@imu.dk f. 04-10-1979 i Skive s. lærer Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 15-09-2008

Markussen, Erik Hedegaard, Hans Jørgen Nygade 26, Blåhøj, 7330 Brande 22 12 19 06 hans.joergen.hedegaard@ indremission.dk f. 25-05-1949 i Skjoldborg g. 05-11-1971 med Agnes Kristensen t.s. lagermand Missionær 15-06-1977 Videbæk 1977, Vordingborg 1981, Nakskov 1984, Ringkøbing 1991, Nyborg 2000, Rønde 2006, Region Midt 2014 delefterløn 2011 p. 01-06-2014 Fokusområde: Forkyndelse

Larsen, Inger Visby Tingvej 42, Mogenstrup, 7800 Skive 97 54 41 43 - 22 80 42 98 inger-per.larsen@ indremission.dk f. 19-04-1960 i Ulfkjær g. 09-06-1984 med Per Larsen s. butiksassistent Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-02-2010

f. 15-11-1961 i Egvad g. 30-07-1988 med Christine Jensen s. maskinkonstruktør Ungdomskonsulent 01-03-1989 Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-04-1995

Nielsen, Jens Ole Larsen, Per Tingvej 42, Mogenstrup, 7800 Skive 97 54 41 43 - 22 80 42 98 inger-per.larsen@ indremission.dk f. 05-09-1960 i Ulstrup g. 09-06-1984 med Inger Jensen s. graver Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-02-2010

18

Højgårdsvej 9, 6920 Videbæk 97 17 37 90 erik.markussen@imu.dk

Dakotavej 55, 6960 Hvide Sande 97 31 14 88 - 40 58 45 14

f. 21-08-1940 i Hvide Sande g. 07-10-1961 med Jenny Kristensen t.s. fisker Fritidsforkynder 01-04-1995

indre missions tidende INFO 2017


Region Midt

Nielsen, Simon Kaniavej 18, 6960 Hvide Sande 22 66 33 99 simon.nielsen@indremission.dk f. 12-08-1980 i Ringkøbing g. 11-08-2001 med Majbrit Pia Schmidt s. murer Fritidsansat til: Forkynder- og evangelisationstjeneste 0106-2004 Ungdomskonsulent 01-11-2008 Fritidsforkynder 15-01-2013 i team med Christian Thomsen

Pedersen, Birgit Rahbek Kløvermarken 9, 7480 Vildbjerg 97 13 33 03 - 20 81 58 91 birgit.r@soendagsskoler.dk f. 30-09-1960 i Assing g. 19-10-1985 med Finn Hedegaard Pedersen s. hjemmevejleder, terapeut Fritidskonsulent i DFS 01-09-2012 udstationeret til DFS Fokusområde: Ledersparring, undervisning

Pihl, Mogens Kofoed Saxovej 3, 8960 Randers SØ 57 83 22 50 mogens.kofoed.pihl@ indremission.dk f. 08-06-1938 i Klemensker t.s. konstruktør Indremissionær 01-02-1977 Brønderslev 1977, Herning 1983, Hillerød 1985, Vordingborg 1992, Sorø 1994. delpension 1996 p. 31-08-2005 Fokusområde: Forkyndelse

Pedersen, Jette Bak Olesen, Christen Peter Søndergade 17, 7361 Ejstrupholm 30 64 72 92 christen.peter.olesen@ indremission.dk f. 30-01-1946 i Fiskbæk g. 30-06-1973 med Rita E. Pedersen t.s. sømandshjemsassistent Missionær 01-04-1970 Sorø 1970, Tåstrup 1978, soldaterhjemsleder 1979, Missionær Frederikshavn 1982, Lemvig 1988, Grenå 1997, Ejstrupholm 2004 deltid 2009 p. 31-01-2013 Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

Olesen, Marianne Ravn Kærsangervej 6, 6950 Ringkøbing 86 25 88 86 marianne@soendagsskoler.dk f. 20-05-1972 i Gentofte g. 12-02-2005 med Jakob Olesen s. kirke- og kulturmedarbejder 3-årig missionærmedhjælper 01-09-2000 Fritidskonsulent i DFS 01-09-2003 udstationeret til DFS Fokusområde: Forkyndelse for børn, familiemøder (Orlov 01-07-2016 – 31-08-2017)

Pedersen, Andreas Lind Nørremøllevej 61, st., 8800 Viborg 61 55 55 94 andreas.lind.pedersen@ indremission.dk

Sønder Alle 38, 8450 Hammel 87 62 08 80 jette.bak.pedersen@ indremission.dk f. 05-07-1972 i Vorgod g. 09-07-1994 med Claus Haaning s. psykolog Børnekonsulent 2001-2005 Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-02-2009 Holder udelukkende PREP-kurser

Pedersen, Simon Overgaard Nylund 16, 7620 Lemvig 96 64 06 45 – 40 43 06 45 simon.overgaard.pedersen@ indremission.dk f. 22-09-1948 i Ringkøbing g. 25-04-1975 med Ruth Elisabeth Pedersen t.s. sekretær Missionær 01-02-1999 Lemvig 1999 delefterløn 01-10-2010 p. 30-09-2013 Fokusområde: Forkyndelse

Petersen, Svend Erik Brogårdsvænget 20, 6950 Ringkøbing 97 32 14 21 - 51 72 46 24 svend.erik.petersen@ indremission.dk f. 13-12-1947 i Mårum g. 04-05-1974 med Lisbeth Knudsen t.s. gymnasielærer, ydremissionær Fritidsforkynder 01-12-2010

Sand, Jørgen Vindum Buskvej 5, Hammerum, 7400 Herning 61 74 15 52 joergen.vindum.sand@ indremission.dk f. 03-11-1970 i Spjald g. 08-04-1995 med Randi Høyer Hansen s. gårdejer Fritidsforkynder 01-02-1998

Steengaard, Jørn Tyttebærvej 6, 6920 Videbæk 27 11 75 80 joern.steengaard@ indremission.dk f. 15-04-1951 i Jerne g. 26-11-1983 med Vibeke B. Torstensen s. chauffør diakon Indremissionær 01-09-1987 Nørresundby 1987, København 1994 Fritidsforkynder 30-06-2005

Steffensen, Hans Jørgen Rylevej 6, 6900 Skjern 28 69 71 84 hans.joergen.steffensen@ indremission.dk f. 27-03-1980 i Thisted g. 26-03-2005 med Katja Aagaard Pedersen cand.theol. s. fabriksarbejder Medvandrer (Tarm, Skjern og Skjern kredsen) 01-08-2012 Fritidsforkynder 01-07-2014

f. 19-10-1975 i Odense g. 03-09-2011 med Gitte Vadsholt s. ingeniør Missionærmedhjælper 01-08-2003 Fritidsforkynder 01-01-2007

INFO 2017 indre missions tidende

19


Region Midt

Stoltenberg, Aase Rigtrup Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm 97 46 50 52 - 40 26 99 78 aase@soendagsskoler.dk f. 16-11-1961 i Aulum g. 14-09-1991 med Robert Stoltenberg s. sygeplejerske Børnekonsulent 01-08-1988 Fritidskonsulent i DFS 01-09-2000 udstationeret til DFS Fokusområde: Undervisning, ledersparring, familiemøder

Sørensen, Villy Bjørslev Klintevej 15, 8450 Hammel 86 96 12 33 - 29 88 30 46 villy.soerensen@ indremission.dk f. 10-07-1947 i Herborg g. 22-11-1969 med Alice Karin Linde t.s. kontorassistent Missionær 01-10-1970 Brande 1970, Rønne 1975, Nakskov 1981, Carmel, Aarhus 1984, Dronninglund 1991, Hammel 2000 deltid 2009 p. 31-07-2013 Fokusområde: Forkyndelse

Taulborg, Svend Fuglebakken 23, 7600 Struer 97 85 21 05 - 20 33 21 02 svend.taulborg@ indremission.dk f. 20-04-1942 i Brejning g. 13-06-1965 med Ruth Sørensen t.s. bagermester Missionær 01-01-1982 Eben-Ezer, Århus 1982, Kolding 1983, Kjellerup 1989, Thisted 1992, Struer 2000 delpension 1995 p. 31-10-2011 Fokusområde: Forkyndelse, husbesøg

20

Thomsen, Christian Parallelvej 59, 6960 Hvide Sande 20 42 29 10 christian.thomsen@ indremission.dk f. 01-02-1981 i Ringkøbing g. 13-12-2003 med Katrine Lodberg Pedersen s. tømrer Fritidsforkynder og -evangelist 01-06-2004 i team med Simon Nielsen

Thomsen, Thue Vinkelvej 4, 6960 Hvide Sande 21 20 15 79 thue.thomsen@ indremission.dk f. 23-10-1952 i Hvide Sande g. 17-10-1975 med Berit Boye s. regnskabschef Fritidsforkynder 01-09-1990

Missionærprovster Kristensen, Thomas Kirkevej 1C, st., 6960 Hvide Sande 24 22 11 35 thomas.kristensen@ indremission.dk

Mortensen, Leif Hankelbjerg Bygvej 3, 7490 Aulum 25 21 08 21 leif.mortensen@ indremission.dk

Nielsen, Leif Villumsen, Andreas Klintebakken 114, 6933 Kibæk 20 27 19 28 andreas.villumsen@imu.dk

Lervangen 3, 8700 Horsens 75 61 03 58 l.nielsen@indremission.dk

f. 08-01-1998 i Vorgod s. studerende Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-09-2016

Worm, Ruth Frejasvej 116, 8600 Silkeborg 97 72 32 49 ruth.worm@indremission.dk f. 04-08-1951 i Nykøbing M. g. 25-03-1972 med Gunnar Worm s. lønkonsulent Fritidsforkynder 01-06-2006

indre missions tidende INFO 2017


Region Aarhus Regionalt ressourcecenter Stjernen Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov indremission.dk/aarhus

Larsen, Niels Jørgen Holm 60 10 78 60 niels.joergen.larsen@ indremission.dk Privat: Studstrupvej 2A, 8541Skødstrup f. 22-04-1963 i Poulsker g. 30-06-1984 med Bente Annette Jørgensen cand.theol. t.s. tømrer Landsdelssekretær Nord 01-03-2007 Regionsleder, Region Aarhus 01-01-2014

Lønnede medarbejdere Du kan finde yderligere oplysninger om medarbejderne på Region Aarhus’ hjemme­ side.

Hansen, Knud Dalsgaard Skæring Kirkevej 25, 8250 Egå 61 28 98 38 knud.dalsgaard.hansen@ indremission.dk f. 06-01-1956 i Engum g. 20-05-1978 med Konstance Frello diakon Missionær 01-01-1988 Fredericia 1988, København 1994, Bethania i Aarhus 2004, Region Aarhus 2014 Fokusområde: Seniorer

Kildeholm, Filip Torp Grønningen 3, st. tv., 8000 Aarhus C 30 25 58 82 filip@imu.dk f. 24-06-1983 i Gram g. 30-06-2007 med Johanne Torp cand.theol. Ungdomskonsulent 01-04-2014 Region Aarhus 2014

Larsen, Johane Ettrup Kantorvænget 10, 2. lejl. 238, 8240 Risskov 24 94 67 49 johane@ikcenter.dk f. 20-04-1990 i Aarhus t.s. volontør ved Internationalt Kristent Center Projektmedarbejder i IKC, Aarhus 01-08-2016 Region Aarhus

Lindbjerg, Simon Hauge Skelagervej 502, 8200 Aarhus N 61 69 59 57 simon@imu.dk f. 04-02-1988 i Nårup g. 06-06-2009 med Mariann Lindbjerg læreruddannet Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-02-2010 Undervisnings- og udviklingskonsulent i IMU 01-08-2012 Region Aarhus 2014

Lindholm, Kristian Havkærparken 20, 8381 Tilst 21 73 58 80 kristian.lindholm@ indremission.dk f. 23-04-1979 i Nebel g. 18-05-2002 med Monica Nørgaard Jensen t.s. assistent i offentlig forvaltning Leder af Cafébussen 01-02-2006 Region Aarhus 2014

Mikkelsen, Peter Solsortevej 10, 8382 Hinnerup 61 78 99 88 peter@imta.dk f. 25-06-1981 i Gjellerup g. 12-04-2003 med Priscilla Elisa Kristensen cand. mag. Leder af IKC, Aarhus 01-02-2008 Region Aarhus 2014

Nepper, Dyveke Dalbovej 20, 8210 Aarhus V 26 20 39 88 dyv@glow.dk

Pedersen, Jens Marthin Thuehøj Langvad 15, 8250 Egå 26 25 32 41 jens.marthin.pedersen@ indremission.dk f. 17-01-1985 i Skanderup g. 09-05-2013 med Hanne Rasmussen t.s. murer Missionærmedhjælper med tilknytning til Cafébussen 01-06-2008 Evangelist og missionskonsulent 01-05-2014 Region Aarhus 2014

Skødt, Berit Hasselhaven 53, 8520 Lystrup 40 91 83 76 berit@soendagsskoler.dk f. 29-06-1974 i Lystrup ved Aarhus g. 04-04-2009 med Peter Helmer Mikkelsen t.s. pædagog 3-årig missionærmedhjælper 01-09-2003 Konsulent i DFS 01-02-2005 udstationeret til DFS Region Aarhus 2014 Fokusområde: Ledersparring, Gospel-kids, Godly Play

Wolokhane, Kamal Sulaiman Illerupvej 30, 1. tv., 8200 Aarhus N 25 77 84 40 kamal@ikcenter.dk f. 27-11-1974 i Kermanshah, Iran g. med Iran Boshgard t.s. operatør Underviser i IKC 01-12-2016 – 30-11-2017 Region Aarhus 2016 delfleksansættelse ansat 30%

Youssef, Wessam Mahrous Drejøvænget 89, 8381 Tilst 50 56 14 71 wessam@imta.dk f. 09-10-1971 i Cairo, Egypten g. 03-09-2006 med Marianne Villekjær t.s. tværkulturel evangelist Tværkulturel medarbejder i IMTA 01-08-2014 Region Aarhus 2014

f. 12-05-1981 i Gudhjem t.s. skrædder Promoter, musik- og koncertkonsulent i IM-musik Bookingagent og manager i Glow Booking 01-03-2009 Region Aarhus 2014

INFO 2017 indre missions tidende

21


Region Aarhus

Ulønnede medarbejdere Du kan finde yderligere oplysninger om flere af medarbejderne på Region Aarhus’ hjemme­side.

Dam, Henrik Ingersvej 1, 1. th., 8220 Brabrand 20 25 62 02 henrik.dam@imu.dk f. 05-04-1984 i Grindsted s. maskinmester Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-06-2006

Dideriksen, Nanna Forum Vestre Ringgade 226, st. tv., 8000 Aarhus C 26 25 92 24 nanna.dideriksen@imu.dk f. 01-08-1992 i Blaabjerg s. 3K-elev Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-08-2014

Ingemansen, David Dortesvej 27, 3. tv., 8220 Brabrand 26 32 56 10 david.ingemansen@imu.dk f. 30-04-1994 i Fredericia s. stud.theol. Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-07-2015

Laugesen, Simon Blohm Kalmargade 43, 3. tv., 8200 Aarhus N 28 12 54 58 simon.laugesen@imu.dk

Mikkelsen, Herdis

Olesen, Nikolai Meyer

Bethesdavej 61, 8200 Aarhus N 86 10 68 98 - 20 94 68 98 herdis-kristian.mikkelsen@ indremission.dk

Nordre Ringgade 88, 2. tv., 8200 Aarhus N 28 12 03 20 nikolai.meyer.olesen@imu.dk

f. 24-03-1956 i Ø. Snede g. 20-01-1979 med Niels Kristian Mikkelsen s. sygeplejerske Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-02-2010 sammen med ægtefællen Kristian

f. 12-12-1990 i Horsens s. 3K-elev Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-02-2014

Rønn, Søren Aalbæk Mikkelsen, Kristian Bethesdavej 61, 8200 Aarhus N 86 10 68 98 - 20 94 68 98 herdis-kristian.mikkelsen@ indremission.dk f. 31-12-1954 i Sindbjerg g. 20-01-1979 med Herdis Hedegaard Jensen s. kontorassistent Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-02-2010 sammen med ægtefællen Herdis

Nygaard, Helene Bak Jens Baggesens Vej 37, 3. 6., 8200 Aarhus N 26 39 96 91 helene.bak.nygaard@imu.dk f. 14-05-1991 i Holstebro g. 15-08-2015 med Michael Nygaard Hansen s. stud.psyk. Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-10-2016

Høgevej 45, 4. tv., 8210 Aarhus V 60 20 66 81 soeren.aalbaek.roenn@imu.dk f. 15-11-1989 i Esbjerg g. 18-02-2012 med Kristina Aalbæk Jensen s. stud.theol. Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-06-2012

Missionærprovst Thidemann, Esper Bymosevej 35A, Hasle, 8210 Aarhus V 86 16 90 72 esper.thidemann@ indremission.dk

Nygaard, Michael Bak Jens Baggesens Vej 37, 3. 6., 8200 Aarhus N 26 21 92 04 michael.nygaard.hansen@ imu.dk f. 30-09-1991 i Herning g. 15-08-2015 med Helene Bak s. stud.theol. Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-09-2012

f. 03-06-1992 i Herning g. 05-07-2014 med Theresa Blohm Knudsen s. stud.theol. Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-02-2014

22

indre missions tidende INFO 2017


Region Nord Regionalt ressourcecenter Bethesda Jernbanegade 16, 9000 Aalborg indremission.dk/nord

Nielsen, Ruth Tidemand 22 36 89 69 ruth.tidemand.nielsen@ indremission.dk Privat: Vænget 11, Lørslev 9800 Hjørring f. 23-12-1958 i Odense g. 13-08-1977 med Poul Richard Nielsen psyko- og familieterapeut t.s. leder af orlogshjem Fritidskonsulent i DFS 01-05-2012 Regionsleder, Region Nord 01-01-2014

Lønnede medarbejdere Du kan finde yderligere oplysninger om medarbejderne på Region Nords hjemmeside.

Andersen, Bent Kjær Åkandevej 11, 9800 Hjørring 97 94 42 01 - 23 43 05 33 bent.kjaer.andersen@ indremission.dk f. 25-06-1953 i Give g. 11-06-1977 med Anna Margrethe Christensen t.s. graver Missionær 01-08-1999 Bedsted-Thy 1999, Hjørring 2007, Region Nord 2014 Fokusområde: Forkyndelse, seniorer

Christensen, Cecilie Sønderby Fuglebakken 9A, 9650 Hadsund 28 15 99 06 cecilie@imu.dk f. 06-09-1993 i Aalborg g. 10-08-2013 med Thomas Christensen t.s. sociolog Konsulent med fokus på unge og tværkulturelt arbejde 15-10-2016 Region Nord 2016

Hansen, Preben Marsvej 6, 9200 Aalborg SV 22 32 37 53 preben.hansen@indremission. dk f. 05-01-1952 i Rø g. 28-10-1978 med Annette Fibiger t.s. ingeniør Missionær 01-08-1978 Holstebro 1978, Horsens 1985, Randers 1994, Aalborg 2004, Region Nord 2014 Fokusområde: Forkyndelse, seniorer

Skovenborg, Søren Juul Multebærvej 7, 9500 Hobro 23 29 88 29 soeren.skovenborg@ indremission.dk f. 08-05-1953 i Stouby v/Hald g. 11-04-1981 med Alice Margrethe Kjøller diakon t.s. plejehjemsassistent Missionær 01-02-1993 Bethania, Århus 1993, Græsted 2002, Region Nord 2014 Fokusområde: Kristendomskursus, evangelisation, undervisning

Holdensen, Elisabeth Metavej 10, 9000 Aalborg 21 31 52 24 elisabeth@soendagsskoler.dk f. 01-05-1981 i Herning g. 16-08-2008 med Jonas Holdensen t.s. pædagog Konsulent i DFS 05-01-2016 Region Nord 2016 udstationeret til DFS

Klitgaard, Bjarne Steen Østre Allé 27, st. tv., 9000 Aalborg 23 43 45 64 bjarne.klitgaard@ indremission.dk f. 23-08-1986 i Fjerritslev cand.mus. 2014 t.s. musikunderviser Musikkonsulent 01-01-2016 Region Nord 2016

Møller, Maj-Britt Thorsen Vivaldisvej 14, 7400 Herning 97 22 68 86 - 60 23 28 13 maj-britt.moeller@ indremission.dk f. 02-10-1968 i Junget g. 25-06-1988 med Dan Henrik Møller s. sygeplejerske Projektleder på Hjallerup Bibelcamping 14-03-2016 – 31-12-2017 Region Nord 2016 ansat 28%

Tidemann, Simon Blegevej 12, 8300 Odder 25 78 04 11 simon.tidemann@ indremission.dk f. 20-07-1987 i Ørding g. 05-10-2013 med Maria Gaardsmand Møller s. ambulanceassistent Teamleder på Hjallerup Bibelcamping 14-03-2016 – 31-12-2017 Region Nord 2016 ansat 22%

Ulønnede medarbejdere Du kan finde yderligere oplysninger om flere af medarbejderne på Region Nords hjemme­ side.

Christensen, Henry Thorsager Lindevej 29, 9620 Ålestrup 98 64 99 00 - 23 24 67 55 henry.thorsager.christensen@ indremission.dk f. 26-11-1943 i Rødding v/ Viborg g. 04-05-1968 med Else Jørgensen t.s. graver og kirketjener Indremissionær 01-10-1999 Frederikshavn 1999 efterløn 01-06-2006 p. 01-12-2008 Fokusområde: Forkyndelse

Christensen, Verner Limfjordsvej 26, 9700 Brønderslev 26 48 45 01 verner.christensen@ indremission.dk f. 01-03-1947 i Præstbro g. 01-04-1972 med Bodil Overby t.s. gårdejer Fritidsforkynder 01-11-2011

INFO 2017 indre missions tidende

23


Region Nord

Dalgaard, Jens Peder

Jacobsen, Jens Martin

Pedersen, Villy Holm

Enghavevej 8, 7900 Nykøbing M 97 72 52 90 - 40 32 04 16 jens.peder.dalgaard@ indremission.dk

Damhusvej 70, 9830 Tårs 61 31 82 22 jens.martin.jacobsen@ indremission.dk

Fasanvej 43, 9700 Brønderslev 20 83 38 64 villy.pedersen@indremission.dk

f. 02-05-1946 i Vinding g. 11-07-1970 med Jonna Pedersen t.s. skovarbejder Missionær 01-10-1986 Auning 1986, Brovst 1993, Nykøbing M. 2002, Region Nord 2014 delefterløn 2008 p. 02-05-2011 Fokusområde: Forkyndelse

Grønkjær, Tage Andersen Åstien 11, Klitmøller, 7700 Thisted 22 88 42 71 tage.groenkjaer@ indremission.dk f. 27-03-1943 i Klitmøller g. 28-09-1963 med Karen Knudsen Pedersen t.s. fiskeskipper Indremissionær 01-12-1999 Thisted 2000 efterløn 31-03-2006 p. 01-04-2008 Fritidsforkynder 01-04-2010 Fokusområde: Forkyndelse

Hansen, Poul Erik Torsvej 8, 9640 Farsø 20 41 63 23 poul.erik.hansen@ indremission.dk f. 13-05-1949 i Løsning g. 03-07-1976 med Nina Jensen t.s. assistent Indremissionær 01-01-1983 Hedensted 1983 Ungdomskonsulent 1988-1992 Seniorkonsulent 15-02-2001 Missionær 01-08-2009 Hobro 2009 delefterløn 2011 Underviser og forkynder 01-10-2014 Region Nord 2014 delpension 13-05-2014 p. 31-12-2016 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning

Holm, Paul Holger Drachmanns Vej 30, 9200 Aalborg SV 98 25 53 22 - 23 45 81 42 paul.holm@indremission.dk f. 21-04-1942 i Østerlars g. 18-06-1966 med Sonja Andersen diakon t.s. kirketjener Fritidsforkynder 01-11-2016

24

f. 23-02-1949 i Bording g. 26-07-1974 med Tove Andersen s. taxachauffør Indremissionær 01-01-1975 Stege 1976, Bramming 1979, Grenå 1985, Sdr. Kongerslev 1990-1993 Fritidsforkynder 01-07-1996

f. 08-06-1958 i Brønderslev g. 11-09-1982 med Lis Krogh Larsen s. genbrugskonsulent for Mission Afrika Genbrug Missionærmedhjælper 1983 Indremissionær 01-01-1985 Roskilde 1985, Brønderslev 1990 Fritidsforkynder 01-09-2000

Jensen, Anders Jørgen

Poulsen, Kristian Nedergaard

Søndergade 19, 9600 Aars 51 95 12 05 anders.joergen.jensen@ indremission.dk

Bredgade 119, 9700 Brønderslev 28 56 88 16 kristian.nedergaard.poulsen@ imu.dk

f. 01-02-1952 i Sdr. Omme g. 07-07-1979 med Ulla Irene Jensen s. pladsmand missionær 01-08-1980 Dronninglund 1980, Gram 1984, Holbæk 1993, Aars 2003 Fritidsforkynder 01-01-2014

Kristensen, Niels Aage Asselsvej 131, 7990 Øster Assels 97 76 62 82 niels.aage.kristensen@ indremission.dk f. 30-10-1940 i Villerslev, Thy g. 07-04-1965 med Eva B. Graversen t.s. faglig konsulent Fritidsforkynder 15-06-2001 Fokusområde: Forkyndelse

Nielsen, Richard Hove Trapsandevej 51, Vang, 7700 Thisted 97 98 13 70 - 20 40 78 55 richard.hove.nielsen@ indremission.dk f. 29-09-1938 i Nors g. 03-11-1962 med Elly Hove Bjerre t.s. gårdejer Fritidsforkynder 01-07-1999 Fokusområde: Forkyndelse

f. 24-10-1994 i Aalborg s. studerende Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-09-2015

Thomsen, Søren Peter Hornstrupvej 1, Kallerup, 7700 Thisted 97 93 14 39 - 20 97 14 39 soeren.peter.thomsen@ indremission.dk f. 13-06-1969 i Thisted g. 28-09-1991 med Jytte Gravesen s. buschauffør Fritidsforkynder 01-07-2015

Aaen, Mogens Udegårdsvej 19, 9970 Strandby 98 48 15 99 - 20 33 26 86 mogens.aaen@indremission.dk f. 04-06-1949 i Elling g. 22-09-1973 med Birgit Jensen t.s. arbejdsmand Fritidsansat til: Forkyndertjeneste 01-12-1994 Missionær 01-11-2008 Strandby 2008, Region Nord 2014 delefterløn 2012 Fritidsforkynder 01-04-2014 Fokusområde: Forkyndelse, husbesøg

Missionærprovst Smidt, Henning Kettrupvej 83, 9690 Fjerritslev 98 21 17 09 henning.smidt@ indremission.dk

indre missions tidende INFO 2017


Medarbejdere i Indre Missions Hus og administration Sekretariaterne Forum, Birgit

Schou, Helle C. Gamst

Stendahl, Kirsten B.

82 27 12 10 bf@imh.dk

82 27 12 13 hes@imh.dk

82 27 12 14 kbs@imh.dk

f. 11-06-1962 i Ølgod g. 11-10-2003 med Jan Michael Jensen t.s. efterskolesekretær Kontorsekretær i DFS 01-11-1992 Sekretariatsleder 01-10-2001

Nielsen, Anette Hedager

f. 29-01-1973 i Vonge g. 02-10-2004 med Carl Schou t.s. tandklinikassistent Kontorsekretær (IM) 15-09-2005

f. 07-01-1972 i Fjeldby, Als g. 02-08-2008 med Henrik Stendahl Andersen t.s. musikpædagog Nodebanksredaktør 01-11-2001 Kontorsekretær (DFS) 01-01-2013

Simonsen, Birthe 82 27 12 15 bs@imh.dk

82 27 12 12 ahn@imh.dk

f. 24-04-1954 i Skjern g. 18-05-1973 med Jørgen Anker Nielsen t.s. kontorassistent Kontorsekretær (IM og DFS) 27-02-1998

f. 05-09-1966 i Fredericia g. 10-08-1991 med Martin Simonsen t.s. kontorassistent IMU-sekretær (vikar) 01-11-1989 Kontorsekretær (IM-musik) 01-07-1990

Økonomi & Kundeservice og håndværkere, IM-genbrug Christensen, Leo Lynderup 82 27 13 61 - 27 52 81 23 leo@imh.dk

Økonomichef 01-05-2015 Se side 8

Helgesen, Bodil 82 27 13 36 bh@imh.dk

f. 28-01-1969 i Resen, Struer g. 07-09-1991 med Poul Helgesen t.s. stuepige Kontorelev 01-10-1988 Assistent 01-10-1990

Jensen, Ruth Enggaard 82 27 13 32 rej@imh.dk

f. 24-02-1950 i Løsning t.s. kontorassistent Assistent 01-04-2002

Gregersen, Bente Skov

Jensen, Jesper Blond

Kristensen, Carsten Solsø

75 93 44 55 bsg@lohse.dk

82 27 13 28 - 26 89 22 85 jbj@imh.dk

75 93 44 55 ck@lohse.dk

f. 19-03-1962 i Fløjstrup g. 14-02-1987 med Johannes Gregersen t.s. kontorassistent Lagerassistent 28-05-1998 Lagerleder 01-01-2004

INFO 2017 indre missions tidende

f. 08-07-1968 i Vejle g. 03-11-2012 med Helle Noer cand.oecon. t.s. systemkonsulent Controller 01-04-2010

f. 25-05-1960 i Tarm g. 08-09-1990 med Anette Mortensen Kontorelev 01-08-1978 Forlagsassistent 01-08-1980

25


Medarbejdere i Indre Missions Hus og administration

Mikkelsen, Britta Ruby

Pedersen, AnnaKathrine Thunbo

26 89 22 78 brm@imgenbrug.dk

f. 18-06-1956 i Vestervig g. 15-04-1978 med Jens Erik Paakjær Mikkelsen t.s. salgsassistent Udviklingskonsulent i IM-genbrug 01-08-2007 (Hjemmearbejdsplads)

82 27 13 30 atp@imh.dk

f. 17-06-1967 i Godthåb, Aalborg g. 07-01-1989 med Per Damgaard Pedersen cand.theol. t.s. fundraiser og medlemskonsulent i KFS Familiekonsulent 01-04-1999 – 03-12-2003 Indsamlingskonsulent 01-09-2016

Nielsen, Kirsten

Rasmussen, Anette

75 93 44 55 kn@lohse.dk

f. 20-04-1954 i Ryde g. 12-05-1988 med Johannes Bach Nielsen t.s. boghandler Forlagsassistent 15-07-1976

82 27 13 37 ar@imh.dk

f. 07-05-1963 i Vinding v. Holstebro g. 17-03-1984 med Kurt Bech Rasmussen t.s. fabriksarbejder Assistent 01-02-1983

Nørgaard, Lisbeth

75 93 44 55 lt@lohse.dk

f. 07-06-1958 i Mørup g. 02-07-1983 med Ingvar Thomsen t.s. boghandler Forlagsassistent 01-05-1981

Thygesen, Louise Grotum 82 27 13 38 lga@imh.dk

f. 15-12-1993 i Aalborg g. 27-08-2016 med Lars Bro Thygesen Økonomielev 01-08-2014 Assistent 01-08-2016

Søndergård, Frank

82 27 13 35 lng@imh.dk

f. 11-02-1965 på Venø g. 20-07-1985 med Kristian Nørgaard t.s. kontorelev Assistent 15-09-1984

Thomsen, Linda Toft

75 32 28 84 - 30 69 12 68 frank.soendergaard@ indremission.dk

f. 06-08-1966 i Løvlund g. 29-08-1987 med Tove Kruse t.s. bygningssnedker Håndværker 01-08-2010 (Hjemmearbejdsplads)

Kommunikationsafdeling Redaktionsteam (IMT), Grafisk team, IT-team Asmussen, Asbjørn

Lindbjerg, Dorthe

82 27 13 54 - 60 60 64 07 aa@imt.dk

82 27 12 02 - 28 96 76 55 dli@imh.dk

Kommunikationschef 01-10-2016 Se side 8

26

f. 12-07-1978 i Skive t.s. A-kassekonsulent Kontorsekretær i IMU 01-11-2007 Kommunikationskonsulent 01-01-2017

indre missions tidende INFO 2017


Medarbejdere i Indre Missions Hus og administration

Redaktionsteam

Grafisk Team

Ingemansen, Anette Maria

Hummelmose, Paul Erik

82 27 12 22 ai@imt.dk

82 27 12 30 peh@imh.dk

f. 16-09-1964 i Fakse g. 04-08-1990 med Bjarne Ingemansen cand.theol. Journalist på IMT 01-10-1998

f. 03-02-1955 i Bysted g. 24-05-1986 med Ruth Hummelmose t.s. indretningsarkitekt Grafisk teamleder 01-12-1990

Jensen, Gunner

Bohsen, Birgitte

82 27 12 24 gje@imt.dk

82 27 12 32 bb@imh.dk

f. 27-02-1961 i Haslev g. 10-05-1997 med Ingalena Stark cand.theol. Redaktionssekretær 01-08-2010

Klausen, Morten Stubkjær 82 27 12 34 msk@imt.dk

f. 24-09-1978 i Esbjerg cand.mag. i Virksomhedskommunikation Journalist 01-12-2016

Larsen, Ole Noermark 82 27 12 25 ole@imt.dk

f. 10-06-1978 i Studsgård, Herning g. 05-09-2009 med Peter Bo Jensen t.s. mediegrafiker, webkoordinator Medarbejder ved Kristeligt Pressebureau 01-08-1996 – 30-06-1999 Grafiker 01-12-2014 (Barselsorlov februar 2017 - januar 2018)

IT-team Holm, Svend Erik 82 27 13 40 - 24 94 11 90 seh@imh.dk

f. 13-05-1971 i Sorring g. 29-12-2007 med Lene Dissing Jensen t.s. IT driftskonsulent IT-teamleder 01-04-2014

Damm, Daniel Alexander 82 27 13 41 dad@imh.dk

f. 11-08-1981 i Aarhus g. 13-10-2001 med Laila Langelund multimediedesigner t.s. tegner Web-administrator 01-05-2006

Kristensen, Martin Jensen, Ben Haman 82 27 12 31 bhj@imh.dk

f. 06-05-1970 i Frederikshavn g. 22-08-2009 med Helle Jakobsen Grafiker 01-08-1998

82 27 13 43 mkr@imh.dk

f. 14-10-1962 i Kolding g. 03-01-1987 med Helle Viftrup Hansen t.s. grafonom, scannerfører, selvstændig Fotograf og videotektniker ved IMedia 01-08-1987 – 30-06-1992 Grafiker i Layout 01-10-1992 – 30-06-1998 Grafiker ved IMT 20-03-2012 Web-udvikler 01-05-2013 Kommunikationstekniker 01-11-2016

f. 03-06-1978 i Skjern g. 31-07-1999 med Karen Storgaard Poulsen t.s. journalist Redaktør af Kristeligt Pressebureau 01-02-2006 – 28-02-2012 Journalist 01-02-2006

Schurmann, Maja 82 27 12 21 msm@imt.dk

cand.mag. i Kultur og formidling Journalist 01-08-2016

INFO 2017 indre missions tidende

27


Medarbejdere i Indre Missions Hus og administration

Forlagsgruppen Lohse Skovenborg, Holger

Møller, Jacob Bank

82 27 12 20 hs@lohse.dk

82 27 13 50 jbm@lohse.dk

Forlagschef 01-06-2015 Se side 9

f. 09-02-1974 i Lønborg g. 30-09-06 med Britta Jakobsen cand.theol. Projektmedarbejder i Forlagsgruppen Lohse 01-01-2007 Forlagsredaktør 01-04-2007

Jensen, Kirsten 82 27 13 51 kj@lohse.dk

f. 03-01-1978 i Vildbjerg t.s. bibliotekar Forlagssekretær 01-08-2005

Jakobsen, Helle 82 27 13 55 hej@imh.dk

f. 15-12-1973 i Vig g. 22-08-2009 med Ben Haman Jensen t.s. sagsbehandler Marketingsassistent 01-11-2005

Felix Rejser Nielsen, Henrik Klitlund 75 92 20 22 hn@felixrejser.dk

Direktør 01-08-2009 Se side 9

Brixen, Mary-Anne T. 75 92 20 22 mab@felixrejser.dk

f. 22-12-1964 i Hedensted g. 01-03-1986 med Knud Erik Brixen t.s. daginstitutionsleder Rejsekonsulent 20-09-2016 – 31-12-2017

28

Henriksen, Merete

Schou, Selma

75 92 20 22 mhe@felixrejser.dk

75 92 20 22 ses@felixrejser.dk

f. 10-11-1958 i Snoldelev g. 28-06-1980 med Per Møller Henriksen diakon t.s. kordegn Annoncekonsulent ved IMT 01-08-2008 – 31-01-2010 Rejsekonsulent 09-01-2017 – 31-08-2017 (Vikar)

f. 07-10-1971 i Hanning t.s. volontør Kontorelev ved Felix Rejser 15-11-1993 Kontorassistent ved Felix Rejser 15-11-1995 – 31-07-2000 Kontorsekretær i Musiksekretariatet (vikar) 21-07-2003 – 31-07-2004 Rejsekonsulent 01-11-2004 (Orlov februar - august 2017)

Rasmussen, Ninna Toft

Wendel, Marie Bruun

75 92 20 22 ntr@felixrejser.dk

75 92 20 22 mbw@felixrejser.dk

f. 01-01-1955 i Sommersted t.s. lærer Rejsekonsulent 09-08-1999

f. 22-11-1979 i Skagen g. 28-06-2008 med Kristian Wendel Jensen Elev ved Felix Rejser 11-07-2005 Rejsekonsulent 11-07-2007

indre missions tidende INFO 2017


Medarbejdere i Indre Missions Hus og administration

Servicefunktioner Høst, Vivi

Mikkelsen, Carsten

82 27 12 90 vh@imh.dk

28 58 67 60 cam@imh.dk

f. 27-04-1965 i Fredericia g. 09-07-1994 med Henrik Høst t.s. køkkenleder Kantineassistent 01-06-2010 Kantineleder 01-05-2015

f. 16-08-1966 i Dybvad g. 17-02-1996 med Annie Elisabeth Pedersen t.s. landbrugsmedhjælper 3-årig missionærmedhjælper 01-01-1992 Missionær 01-01-1995 Gram 1992, Næstved 2000, Kolding 2005 Servicemedarbejder 01-11-2013

Johansen, Helle Maass

Rasmussen, Flemming Oslo

82 27 12 90 hmj@imh.dk

f. 17-12-1969 i Fredericia g. 20-4-2002 med Kent Lykke Johansen t.s. køkkenassistent Kantineassistent 01-08-2016

for@imh.dk

IMedia-assistent 01-09-2009

Tidligere IM-formænd Jørgensen, John Ørum

Poulsen, Christian

Dalgaard, Anders

Præstehaven 12 A, 1. tv., Gjellerup, 7400 Herning 97 14 35 08 john.oerum.joergensen@ indremission.dk

Bøgens Kvarter 117, Skovby, 7400 Herning 34 10 19 52

Lindvedvej 34, Ø. Snede, 8723 Løsning 75 89 32 11

f. 14-08-1940 i Vesterø på Læsø t.s. provst Indtrådt i Hovedbestyrelsen 1972 Formand for Hovedbestyrelsen 1979 - 1985

INFO 2017 indre missions tidende

f. 25-09-1951 i Aasted t.s. sognepræst Indtrådt i Hovedbestyrelsen 1996 Formand for Hovedbestyrelsen 1998 - 2006

f. 13-11-1955 i Vinding s. sognepræst Indtrådt i Hovedbestyrelsen 1997 Formand for Hovedbestyrelsen 2006 - 2011

29


Pensionerede medarbejdere som ikke står til rådighed for mødevirksomhed Andreasen, Niels Jørgen Nyrup Rævebakken 11, Nr. Onsild, 9500 Hobro 98 51 12 86 f. 23-10-1936 i Nr. Onsild g. 22-07-1961 med Erna Carlsen t.s. smed Fritidsforkynder 01-01-1979 p. 23-10-2006

Eskesen, Asger

Iversen, Thomas

Blomstertoften 43, Tjørring, 7400 Herning 97 26 85 15

Højgade 34, 6630 Rødding 74 84 27 84 thomas.iversen@ indremission.dk

f. 13-09-1934 i Stenderup g. 03-06-2006 med Krista Lejbølle t.s. graver og kirketjener Fritidsforkynder 01-05-1994 p. 01-10-2004

Bertelsen, Erling

Hansen, Eline

Skovparken 85, 6070 Christiansfeld 74 56 28 12 erling.bertelsen@ indremission.dk

Trælborgvej 4, 12., 6261 Bredebro 58 19 19 73

f. 08-07-1944 i Randers g. 13-05-1967 med Margit Damgaard t.s. bygningskonstruktør Indremissionær 01-05-1976 Helsingør 1976, Fåborg 1979 - 1981 Fritidsforkynder 01-07-1988 p. 01-10-2012

Borg, Jakob Tjørne Alle 18, Asp, 7600 Struer 97 48 72 88

f. 10-02-1936 i Vinding, Holstebro g. 28-09-1963 med Marie Kristensen t.s. gårdejer Indremissionær 15-12-1981 Sædding/Esbjerg 1981, »Stella Maris« 1983, Bedsted-Thy 1990, Vejen 1998, Struer 2004 delpension 2002 p. 30-09-2003

f. 22-10-1923 i Rens, Burkal t.s. sygeplejerske p. 01-01-2001

Hansen, Gert Nedergaard Ingemannsgade 15, 9700 Brønderslev 98 80 10 90 - 29 73 78 90 gert.nedergaard.hansen@ indremission.dk f. 18-06-1932 i Uggerby g. 25-06-1963 med Edel Holmenlund Hansen t.s. gårdejer Indremissionær 01-08-1971 Kerteminde 1971, Skanderborg 1977, Ingstrup 1982, Ærø 1991, Brønderslev 1998 p. 01-07-2002

Hansen, Kjartan Færøerne

f. 24-06-1939 i Egtved g. 01-05-1971 med Marie Jørgensen t.s. soldaterhjemsleder Indremissionær 01-08-1975 Hadsund 1976, Skælskør 1981, Åbenrå 1986-1988 Fritidsforkynder 01-08-1995 p. 24-06-2009

Jakobsen, Erik Hvedevænget 23, 4270 Høng 58 85 28 56

f. 18-01-1931 i Hillerød g. 02-09-1962 med Gerda B. Nielsen diakon Indremissionær 01-04-1961 Hårlev 1961, Kjellerup 1962, Middelfart 1969, Aabenraa 1972, Høng 1980 p. 31-01-1998

Jensen, Svend Aage Mejerivænget 3, 7160 Tørring 27 28 08 45 - 21 28 08 45

f. 09-12-1938 i Nr. Snede g. 24-10-1964 med Ruth Maagaard t.s. soldaterhjemsassistent Indremissionær 01-05-1964 Østsjælland 1964, Hillerød 1969, Hørdum 1973, Gråsten 1980, Odense 1989, Hadsund Gjerlev-kredsen 1995, Tørring 2001 delpension 2001 p. 31-12-2005

Christensen, Jørn Toft Åparken 120, 6880 Tarm 97 37 54 05 jorn.toft.christensen@ indremission.dk f. 09-02-1934 i Hals g. 23-11-1957 med Inger Marie Rasmussen t.s. landmand Fritidsforkynder 01-02-1995 p. 31-12-2016

30

Jensen, Thorvald f. 23-04-1925 i Skopen t.s. handelsmedhjælper Indremissionær 01-12-1978 Ærø 1978, Nyborg 1981 p. 01-04-1991

Drakenvej 24, 7470 Karup J 97 10 18 51 thorvald.jensen@ indremission.dk f. 05-04-1940 i Fousing g. 21-11-1964 med Tove Østergaard Mortensen t.s. kirketjener og graver Fritidsforkynder 01-11-1974 p. 05-04-2010

indre missions tidende INFO 2017


Pensionerede medarbejdere

Kristensen, Henning Hyttefadet 82, Klitgård, 9240 Nibe 40 78 31 84 henning.kristensen@ indremission.dk f. 02-08-1940 i Højen g. 14-12-1963 med Marie Frederiksen t.s. ansat ved DSB Indremissionær 01-08-1972 Løgstør 1972, Vejen 1975, Ringkøbing 1984, Hobro 1990 efterløn 2002 p. 01-10-2003

Mortensen, Jens Aage Dreyersvænget 14, 7000 Fredericia 75 93 15 65 jens.mortensen@ indremission.dk f. 02-04-1940 i Ørum, Hjørring g. 08-09-1962 med Inge Holm t.s. malersvend Indremissionær 15-06-1964 Birkerød 1964, Rønne 1969, Haslev 1975, Carmel, Århus 1976 Rejsesekretær 01-07-1984 Landssekretær 01-08-1988 Generalsekretær 15-06-1992 Rejsesekretær 01-01-2000 p. 01-05-2005

Møller, Andreas Blåbærvej 12, 6100 Haderslev 74 52 12 63 - 21 34 11 62 andreas.moeller@ indremission.dk f. 26-03-1936 i Ølgod g. 05-05-1962 med Ida Henriksen t.s. maskinarbejder Indremissionær 01-05-1961 Skanderborg 1961, Aalborg 1966, Ringsted 1974, Struer 1982, Haderslev 1988 efterløn 1998 p. 01-04-2006

Nielsen, Bent Tage Søndervænget 7, Gårslev, 7080 Børkop 75 86 11 60 bent.tage.nielsen@ indremission.dk f. 11-02-1933 i Bjerringbro g. 03-10-1998 med Kirsten Troelsen diakon 1957, missionskandidat, Oslo 1959, BDM-missionær 1959, Tanzania 1960-68, i DK 1968-71. ord. 1960, sognepræst 1971-1978, bibelskolelærer 19781995 Rejsepræst 01-08-1994 p. 01-03-2003

INFO 2017 indre missions tidende

Nielsen, Erik Provstgaard Tonrå 25, 8751 Gedved 30 13 60 10 erik.provstgaard.nielsen@ indremission.dk f. 16-05-1932 i No, Ringkøbing g. 01-08-1981 med Kirstin Byrialsen Dalum t.s. gårdejer Indremissionær 01-08-1977 Skørping 1977, Køge 1984, Grenå 1990, Brande 1996, Skanderborg 1999 p. 01-06-2002

Pedersen, Toft Lassen Egknudvej 18, 6870 Ølgod 22 34 34 18

f. 19-11-1930 i Terndrup g. 19-11-1955 med Hilda Hvisthule t.s. gårdejer Indremissionær 01-01-1981 Auning 1981, Ølgod 1983, Bogense 1990, Tørring 1995 delpension 1996 p. 01-12-2000

Nielsen, Niels Jacob

Schmidt, Karen Heitmann

Søndergade 33D, 2., 8620 Kjellerup 35 11 73 47 - 60 61 71 47 niels.jacob.nielsen@ indremission.dk

Møllevej 9, Hjordkær, 6230 Rødekro 74 40 52 23 - 30 48 88 54 karen.schmidt@ indremission.dk

f. 24-08-1938 i Strendur, Færøerne t.s. navigatør Missionær 01-09-1975 Brande 1975, Torshavn 1981, Fuglefjord 1993, Strendur 1998 p. 01-09-2008

f. 01-11-1936 i København t.s. sygehjælper Indremissionær 01-06-1986 Als 1986, Sønderborg 1989, Als 1993 deltid 01-11-1996 p. 01-11-2006

Noer, Poul Evald

Søndergaard, Alfred

Solvænget 48, 6870 Ølgod, 75 24 44 15 poul.noer@indremission.dk

Møllevej 32, st. th., 7700 Thisted 97 92 23 96

f. 19-04-1935 i Bevtoft g. 19-06-1965 med Kirsten Albek Eriksen t.s. gårdejer 3-årig missionærmedhjælper 01-11-1991 Indremissionær 01-11-1994 Ingstrup 1991, Ølgod 1996 delpension 2002 p. 01-04-2005

f. 10-04-1926 i Åsted, Skærum t.s. autosmører Fritidsmissionær 01-04-1982 Indremissionær 01-08-1986 Thisted 1986 p. 01-04-1993

Oxvig, Ivan Duer Kristiansandsvej 39, st. th., 9800 Hjørring 98 90 35 80

f. 27-02-1925 i Spentrup t.s. kasserer Indremissionær 01-08-1955 Karup 1955, Brønderslev 1959, Skovlunde 1964, Odense 1968, Frederikshavn 1974, Hadsund 1982, Vejen 1989 p. 01-03-1995

31


Kirkeligt arbejde

med tilknytning til Indre Mission Blå Kors Danmark

KFUMs Soldater­mission

Suensonsvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 86 81 15 00 Fax: 86 82 96 70 bkd@blaakors.dk blaakors.dk

Treldevej 97 7000 Fredericia Tlf.: 33 12 40 42 info@kfums-soldatermission.dk kfums-soldatermission.dk Generalsekretær: Per Møller Henriksen

Generalsekretær: Christian Bjerre

Foreningen Agape Bredhøjsvinget 1 8600 Silkeborg Tlf.: 86 80 60 22 info@agape.dk agape.dk

Tværkulturelt Center Ryesgade 68 C 2100 København Ø Tlf.: 35 36 65 35 info@tvaerkulturelt-center.dk tvaerkulturelt-center.dk Netværkskoordinator: Birthe Munck-­Fairwood

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde inspiration og hjælp til livet

Landsleder: Annette Bech Vad

Jernbanegade 19 A 7000 Fredericia Tlf.: 75 91 02 55 post@kabb.dk kabb.dk Daglig leder: Poul Arne Nyborg

Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1 7100 Vejle Tlf.: 33 93 25 43 Fax: 33 93 25 41 info@somandsmissionen.dk somandsmissionen.dk

Sønderskovhjemmet Skovstræde 7 4891 Toreby L Tlf.: 54 86 90 54 Fax.: 54 86 90 14 mail@sonderskovhjemmet.dk sonderskovhjemmet.dk Forstander: Flemming Jantzen

Generalsekretær: Nicolaj Wibe

32

indre missions tidende INFO 2017


Skoler

med tilknytning til Indre Mission Horne Efterskole

Bethesda Kurser, Formiddagshøjskolen Rømersgade 17 1362 København K. Tlf: 33 13 17 15 kim@bethesda.dk bethesda.dk

Dronninglund Efterskole

Bjerget Efterskole

Borremose Erhvervsefterskole Blidstrup Efterskole

Skrødstrup Efterskole Nørre Nissum Efterskole Nøvlingskov Efterskole

Leder: Storbysekretær Henrik Boje Jensen

Diakonhøjskolen Hestlund Efterskole

Bjerget Efterskole Kærupvej 9 7741 Frøstrup Tlf.: 97 99 13 55 kontor@bjerget.dk bjerget.dk

Nordsjællands Efterskole

Blåkilde Efterskole Odsherreds Efterskole Frøstruphave Efterskole

Grejsdalens Efterskole

Sydvestjyllands Efterskole

Hellebjerg Idrætsefterskole Børkop Højskole

Bethesda Kurser, Formiddagshøjskolen

Forstanderpar: Dorte og Steffen Krøyer Tommerup Efterskole

Blidstrup Efterskole

Svendborg Søfartsskole

Blidstrupmark 23 7990 Øster Assels Tlf.: 97 76 41 28 Fax: 96 69 91 11 post@blidstrup.dk blidstrup.dk Forstanderpar: Hanne og Karsten Madsen

Blåkilde Efterskole Blåkildevej 19 6880 Tarm Tlf.: 97 37 11 63 info@blaakilde-efterskole.dk blaakilde-efterskole.dk Forstander: Henning Kristensen

Børkop Højskole, Indre Missions Bibelskole Peder Breths Vej 1 7080 Børkop Tlf.: 30 80 74 32 imb@imb.dk imb.dk

Dronninglund Efterskole Slotsgade 10 9330 Dronninglund Tlf.: 98 84 19 99 kontor@dronninglundefterskole.dk dronninglundefterskole.dk Forstander: Hans Bilde Jacobsen

Forstander: Robert Bladt

Borremose Erhvervsefterskole

Diakonhøjskolen

Frøstruphave Efterskole

Løgstørvej 170, Kgs. Tisted 9610 Nørager Tlf.: 98 65 60 44 Fax: 98 65 63 44 kontoret@borremose.dk borremose.dk

Lyseng Allé 15 8270 Højbjerg Tlf.: 86 27 41 22 Fax. 86 27 42 10 info@diakonhojskolen.dk diakonhojskolen.dk

Frøstrupvej 140 6830 Nr. Nebel Tlf.: 75 28 21 88 post@frostruphave.dk frostruphave.dk

Forstander: Marianne Sloth

Forstander: Jens Maibom Pedersen

Forstanderpar: Karen og Ole Nielsen

INFO 2017 indre missions tidende

33


Skoler

Grejsdalens Efterskole

Nordsjællands Efterskole

Skrødstrup Efterskole

Grejsdalsvej 176 7100 Vejle Tlf.: 75 82 23 77 ge@grejsdalens.dk grejsdalens.dk

Aggebovej 34, Valby 3200 Helsinge Tlf.: 48 39 19 11 ne@ne.dk ne.dk

Skrødstrupvej 26, Skrødstrup 9550 Mariager Tlf.: 98 55 01 44 skrodstrup@mail.tele.dk skrodstrup.dk

Forstanderpar: Helle og René Brorson

Forstander: Jesper Oehlenschläger

Forstander: Mogens Finderup

Hellebjerg Idrætsefterskole

Nørre Nissum Efterskole

Svendborg Søfartsskole

Jens Engbergs Allé 4 7130 Juelsminde Tlf.: 75 69 39 66 kontoret@hellebjerg.dk hellebjerg.dk

Kirkebyen 16, Nørre Nissum 7620 Lemvig Tlf.: 97 89 10 04 Fax: 97 89 18 70 nne@nissum.dk nissum.dk

Overgade 6 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 04 84 Fax: 62 22 05 84 info@svesoef.dk svesoef.dk

Forstanderpar: Linda og Brian Hoff Larsen

Forstander: Jens Frederiksen

Hestlund Efterskole

Nøvlingskov Efterskole

Sydvestjyllands Efterskole

Skyggevej 21 7441 Bording Tlf.: 86 86 21 11 Fax: 86 86 21 99 he@hestlund.dk hestlund.dk

Nøvlingskovvej 5 7480 Vildbjerg Tlf.: 97 13 71 44 Fax: 97 13 74 13 noev@noevlingskov.dk noevlingskov.dk

Kirkebrovej 7 6740 Bramming Tlf.: 75 17 42 99 se@sydvestjyllandsefterskole.dk s-e.dk

Forstander: Johannes Fomsgaard Pedersen

Forstanderpar: Helle Braad og Jeppe Bjerg ­Mikkelsen

Horne Efterskole

Odsherreds Efterskole

Tommerup Efterskole

Højskolevej 5, Horne 9850 Hirtshals Tlf.: 98 94 93 22 info@horne.dk horne.dk

Adelers Allé 127 4540 Fårevejle Tlf.: 59 65 31 83 Fax: 59 65 55 80 oe@oepost.dk odsherredsefterskole.dk

Sortebrovej 17 5690 Tommerup Tlf.: 64 76 10 12 post@tommerup-efterskole.dk tommerup-efterskole.dk

Forstander: Sten Muff

Forstanderpar: Bente og Leif Kruse

Forstander: Mogens Dalager Jensen

Forstander: Peter Munk Povlsen Forstanderpar: Stine og Tom Hagedorn

34

indre missions tidende INFO 2017


Valg- og frimenigheder med tilknytning til Indre Mission Aarhus Bykirke

Bykirken i Favrskov

Lemvig Bykirke

Valgmenighed

Valgmenighed

Frimenighed

Gudstjenesterne afholdes på: Brammersgade 4, 8000 Aarhus C aarhusbykirke.dk

Gudstjenesterne afholdes på: Skolestien 1, Grundfør, 8382 Hinnerup bykirkenifavrskov.dk

Gudstjenesterne afholdes på: Østerbrogade 5A, 7620 Lemvig lemvigbykirke.dk

Valgmenighedspræst: Hans-Ole Bækgaard Hjælpepræst: Daniel Søgaard Lind Ulønnet hjælpepræst: Lasse Holmgaard Iversen

Valgmenighedspræst: Jakob From Søvndal Ulønnet hjælpepræst: Frede Ruby Østergård

Frimenighedspræst: Brian Christensen

Bramming Frimenighed

Frimenigheden Broen

Frimenighed

Frimenighed

Gudstjenesterne afholdes på: Skolegade 23, 6740 Bramming brammingfrimenighed.dk

Gudstjenesterne afholdes på: Olgasvej 14-18, 7100 Vejle frimenighedenbroen.dk

Frimenighedspræst: Mathias Secher Rom

Frimenighedspræst: Simon Nielsen Ulønnet hjælpepræst: Robert Bladt Ulønnet hjælpepræst: Sprint Aagaard Korsholm

GAVER MED FREMTID  – GIV DIT BIDRAG NU STØT

Indre Mission

via MobilePay til 26 89 22 60

GAVER MED FREMTID  – OPRET MÅNEDSGAVE STØT

Indre Mission

med faste månedlige bidrag indremission.dk/gave Tlf. 75 92 61 00

GAVER MED FREMTID  – TEGN GAVEBREV STØT

Indre Mission

med et gavebrev

GAVER MED FREMTID  – VIA TESTAMENTET STØT

Indre Mission

via dit testamente

indremission.dk/gave

Rådgivning på

Tlf. 75 92 61 00

tlf. 82 27 13 61

INFO 2017 indre missions tidende

35


Lejrbygninger

med tilknytning til IM og DFS

Bethesda

Storskovlejren

Kildeborg Lejrgården Dollerup

Kjelsø Lejren

Lejrcenteret Strandsborg

Havnsølejren

Hestbækvej 81, 9640 Farsø. Kontaktperson: Aase Jensen 98 63 22 98 info@lejrgaarden-dollerup.dk lejrgaarden-dollerup.dk

Sundeved Centret

Lejrcenteret Møllevang Christianssæde-Centret

Bethesda, Bornholm

Humlumstrandlejren

Bethesdavej 7, Snogebæk 3730 Nexø Kontaktperson: Nancy Rasmussen 56 97 57 30 bethesda@bornholmim.dk

Pallisgårdvej 5, Humlum, 7600 Struer Kontaktperson: Jørgen Andersen Skavevej 5, 7490 Aulum 97 47 62 53 evaogkarsten@mail.dk humlumlejren.dk

Havnsølejren Strandvej 40, 4591 Føllenslev Kontaktperson: Jan Forman 59 26 91 80 havnsoelejren@havnsoelejren.dk havnsoelejren.dk

36

Tonneshøjvej 46, Råde, 6100 Haderslev Kontaktperson: Anny Rønne 74 57 59 88 - 20 43 00 32 udlejning@tonneshoj.dk tonneshoj.dk

Lejrgården Dollerup

Lejrcentret Tonneshøj

Kristianssædevej 9A, Skørringe 4930 Maribo Kontaktperson: Svend Erik Jensen 40 59 85 69 - 54 60 85 69 flintebjerg33@gmail.com christiansæde-feriecenter.dk

Engblommevej 3, 8420 Knebel Kontaktperson: Søren Nielsen 86 22 83 56 srnls@post11.tele.dk ferien-club-danemark.dk

Lejrcentret Tonneshøj

Lyngsbolejren

Christianssæde-Centret

Møllevangen 3, 4891 Toreby L Kontaktperson: Anne-Grethe L. Andersen 51 64 63 61 torebysmh@mail.dk møllevang-toreby.dk

Lejrcenteret Strandsborg Lærkereden

Humlumstrandlejren

Lejrcenteret Møllevang

Kildeborg Kildeborgvej 6, Vile, 7870 Roslev Kontaktperson: Lillian og Jens Chr. Eriksen Kybehuse 6, Vile, 7870 Roslev 29 62 33 99 - 60 73 20 60 info@kildeborg-lejr.dk kildeborg-lejr.dk

Kjelsø Lejren Bøgedal 4, 8643 Ans Kontaktperson: Merethe K. Jensen 87 50 02 40 - 22 50 76 23 udlejning@kjelsoe.dk kjelsoe.dk

Lyngsbolejren Ballesvej 40, 7000 Fredericia Kontaktperson: Birte Søgaard 26 60 26 01 booking@lyngsbo.com lyngsbo.com

Lærkereden Slåenvej 6, 8500 Grenå Kontaktperson: Jan Sørensen 86 27 27 68 jan.kirsti@gmail.com laerkereden.org

Storskovlejren Dorfvej 51, Jordbroen 9330 Dronninglund, tlf. 98 84 13 76 Kontaktperson: Bodil Olesen 98 84 41 84 info@storskovlejren.dk storskovlejren.dk

Sundeved Centret Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl 6400 Sønderborg Kontaktperson: Else Led Lauenstein 74 46 71 21 post@sundevedcentret.dk sundevedcentret.dk

indre missions tidende INFO 2017


Ferie, fordybelse og fællesskab

BIBELCAMPING 2017

? r e m m o s il t i v s e S

BIBELCAMPING

Ferie, fordybelse og fællesskab

Hirtshals

Bornholm

Hjallerup Vildsund Hurup

Hadsund

Harboøre Haderup Holmsborg

Vorgod

Skovgårde

Lystruphave

Valby

Sdr. Felding Fårevejle Mørkholt

Hjordkær Sundeved

bibelcamp.dk

Tullebølle

16. - 21. maj Hjordkær Teltmøde 25. - 28. maj Mørkholt Camping for bedstefor ældre og børnebørn 25. - 28. maj Hader up Camping for bedstefor ældre og børnebørn 2. - 5. juni Mørkholt Pinsecamping 2. - 5. juni Å-festival Sdr. Felding Pin secamping 2. - 5. juni Sundeved Centret Pin sec amping 3. - 5. juni Hader up Pinsecamping 12. - 18. juni Harboøre Teltmøde 13. - 17. juni Thy, Vildsund Tel tmøde 17. - 24. juni Mørkholt Seniorcamping 1 17. - 23. juni Mørkholt UNO Seniorcamping 20. - 26. juni Vorgod - Barde Tel tmøde 24. - 28. juni Hader up Sen iorcamping 25. - 30. juni Lys truphave Teencamp 30. juni - 7. juli Valby (Nordsjælland) Bibelc amping 1. - 8. juli Mørkholt Familiecamping 1. - 8. juli Sundeved-Centret Bibelcamping 1. - 13. juli Lys truphave Bibelcamping 7. - 15. juli Bornholm Bibelcamping 7. - 14. juli Hadsund Bib elcamping 8. - 15. juli Mørkholt – Ung Camp Bibelcamping 13. - 22. juli Fårevejle Bibelcamping 14. - 21. juli Hurup Bib elcamping 15. - 21. juli Mørkholt – BC for alle Bib elc amping 15. - 22. juli Mørkholt TeenCenter 21. - 29. juli Tullebølle Bibelcamping 21. - 29. juli Holmsborg Bib elcamping 21. - 29. juli Hader up Bib elc amping 22. - 29. juli Hjallerup Bibelcamping 29. juli - 2. aug. Hader up Bibelcamping med hje rte, mu nd og hænder 29. juli - 4. aug. Mørkh olt UNO camping 29. juli - 5. aug. Skovgå rde Bibelcamping 5. - 11. aug. Skovgårde Seniorcamping 5. - 11. aug. Mørkholt Sen iorcamping 2 15. - 20. aug. Hir tshals Teltmøde

facebook.com/imbibelcamping INFO 2017 indre missions tidende

37


Kor, grupper og solister med tilknytning til Indre Mission se også im-musik.dk

Region Øst Kor

Bands

Solister og duetter

Ashira

Believe it

Inger Merete Tuxen

Buddinge Kirkes Gospelkor 20-25 piger fra 14-25 år med band Kontaktperson: Katrine Pihl Sode Tlf. 20 91 98 57 katrinesode@hotmail.com buddingekirke.dk

Nordsjælland (rock, ballader, lovsang) 5 personer Kontaktperson: Ann-Sofie Bach Larsen Tlf. 51 55 96 21 annsofie.bach.larsen@gmail.com

Græsted (lovsang, pop, trad.) Tlf. 40 89 53 08 imt@outlook.dk

nor:lyd

(klassisk guitar - solo eller med sangeren Helene Holm Nielsen) København (klassisk, danske sange og salmer, keltiske sange og instrumentalmusik, lovsang) 2 personer Tlf. 38 28 71 44 / 25 39 63 98 torstenborbye@gmail.com ansigt-til-ansigt.dk

BJ Gospel Buddinge, 15 juniorer Kontaktperson: Katrine Pihl Sode Tlf. 20 91 98 57 katrinesode@hotmail.com buddingekirke.dk

Efterklang Slagelse (gospel, lovsang, trad.) 6 personer Kontaktperson: Keld Hansen Tlf. 22 86 91 23 nifinger57@gmail.com

Kvistgårdkoret (folk, lovsang, trad.) 20-25 personer Kontaktperson: Birgitte Larsen Tlf. 49 13 82 58 bmlarsen@jyde.dk missionshuset.dk/aktivitet/koret

Hillerød (pop, rock, trad.) 6 personer Kontaktperson: Christian Engmark Tlf. 27 30 47 27 booking@norlyd.dk norlyd.dk

Tyst København (jazz, pop) 4 personer Kontaktperson: Kim Boeskov Tlf. 23 63 83 45 mail@kimboeskov.dk tystmusik.dk

Vindens Vej København (keltiske sange, salmer og instrumentalmusik) 6 personer Kontaktperson: Torsten Borbye Nielsen Tlf. 38 28 71 44 / 25 39 63 98 torstenborbye@gmail.com vindensvej.dk

Torsten Borbye Nielsen

Gospel-kids grupper Gospel-kids er børne-/juniorkor med bevægelser til Gospel-kids Vestermarie Nordsjællands Gospel-kids Se gospel-kids.dk, hvor kontaktoplysninger på de enkelte Gospel-kids grupper findes

Your Descent Herlev (alternativ rock) 3 personer Kontaktperson: Kristian Mølholm Tlf. 42 30 62 01 Kristian@yourdescent.dk facebook.com/YourDescent

Region Syd Kor Børkop Højskoles Musiklinje (rytmisk kirkemusik) 7-16 personer Kontaktperson: Nicolai Kruse Abildtrup Sørensen Tlf. 75 86 60 22 (Børkop Højskole) / 20 65 64 97 nicolai@imb.dk imb.dk

Cirka Fredericia (lovsang, trad.) 6 kvinder Kontaktperson: Inger Margrethe Østergaard Tlf. 29 40 83 40 bette.viola@gmail.com

38

Laudate

Surrounded

Sydjylland (gospel, lovsang, trad., lovsangs- og sangaftener) 11 personer Kontaktperson: Claus Aaskov Tlf. 75 24 31 13 / 22 81 21 49 aaskov2@mail.dk

Grejsdalens Efterskole, Vejle (gospel, lovsang) 5-9 teenagere Kontaktperson: Johannes Toftdal Tlf. 41 83 27 44 jt@grejsdalens.dk grejsdalens.dk

Rødekro Koret (lovsang, trad.) 16 personer Kontaktperson: Gerda Petersen Tlf. 74 66 10 52 / 21 96 89 54 gerdapetersen@godmail.dk

Såmænd Fredericia (trad., let rytmisk) 5 mænd Kontaktperson: Asbjørn Asmussen Tlf. 75 92 04 44 / 60 60 64 07 asbjoern@asas.dk

indre missions tidende INFO 2017


Kor, grupper og solister

Solister og duetter

Gospel-kids grupper

Anette og Ole Mouritsen

Gospel-kids er børne-/juniorkor med bevægelser til Agerskov Gospel-kids Coolkids Gospel-kids Kolding Gospel-kids Haderslev GospelRoots Aabenraa Grindsted Gospel-kids Lunderskov Gospel-kids Vejle Gospel-kids

Aabenraa (folk, trad.) Tlf. 40 10 86 16 aomouritsen@gmail.com anettemouritsen.dk

Se gospel-kids.dk, hvor kontaktoplysninger på de enkelte Gospel-kids grupper findes

Region Midt Kor Ansgarkoret Ikast (lovsang, trad.) 25 personer Kontaktperson: Eigil Thorsted Tlf. 29 37 25 16 ethvis@live.com ansgarkoret.dk

Det Kristne Gymnasiums Store Kor Ringkøbing (gospel, moderne salmer, rock, ballader) 60 personer Kontaktperson: Jonas Unmack Larsen Tlf. 97 32 31 00 (Det Kristne Gymnasium) jonas@kristne-gym.dk kristne-gym.dk

Effatha Randers (lovsang, pop, trad.) 6 personer Kontaktperson: Anne-Dorte Nielsen Tlf. 86 41 71 78 anne-dorte@privat.tele.dk

Gospel FC (Gospel for Christ) Sdr. Felding (gospel, lovsang) 30 personer Kontaktperson: Laila Poulsen Tlf. 30 69 27 28 poulsen.laila@gmail.com

Hedenstedkoret (lovsang, trad., også hel aften inkl. forkyndelse) 21 personer Kontaktperson: Villy Nørgaard Tlf. 75 67 38 55 / 21 43 39 49 villy.norgaard@gmail.com hedenstedkoret.dk

Shine On Holstebro (lovsang, gospel, også hel aften inkl. forkyndelse – max. 50 km fra Holstebro) 10-15 personer Kontaktperson: Randi Larsen Tlf. 47 72 47 67 / 28 74 59 98 r.c.larsen@youmail.dk

Skivekoret (lovsang, trad.) 15-20 personer Kontaktperson: Harry Harregaard Tlf. 21 70 77 38 harry.harregaard@indremission.dk

Bands Humble Pie Jylland (rock) 4 personer Kontaktperson: Anders Laursen Tlf. 20 68 92 07 andlaursen@hotmail.com facebook.com/groups/humblepie

Solister og duetter Hanne Nørtoft Bødtker Skærbæk, Herning (klassisk, lovsang, trad.) Tlf. 97 11 88 89 / 30 28 88 93 info@hannesynger.dk hannesynger.dk

Tina M. Lynderup Videbæk (klassisk, lovsang, trad.) 2 personer Tlf. 97 17 34 88 / 29 64 03 01 info@tina-lynderup.dk tinalynderup.dk

Gospel-kids grupper Gospel-kids er børne-/juniorkor med bevægelser til Gospel-kids Holstebro Gospel-kids Silkeborg Gospel-kids Timring Gospel-kids Viborg Kids for Jesus Videbæk Løsning Gospel-kids Sct. Johannes Gospel-kids Singing Superkids Tjørring Skive Gospel-kids Skjern Gospel-kids Vildbjerg Gospel-kids Se gospel-kids.dk, hvor kontaktoplysninger på de enkelte Gospel-kids grupper findes

Region Aarhus Kor Gospel-kids DK-koret Aarhus (pop, rock, funk) 7-10 sangere, prof. band og lydmand Kontaktperson: Peter Skinhøj Ringgaard Tlf. 41 58 84 18 petertherock80@gmail.com gospel-kids.dk

INFO 2017 indre missions tidende

Mosaik Aarhus (gospel, pop) 29 personer Kontaktperson: Christian Michael Villadsen Tlf. 61 26 88 83 mosaikdirigent@gmail.com mosaikgospel.dk

Bands Brian Fomsgaard Aarhus (lovsang, folk, pop, rock) 4 personer Kontaktperson: Brian Fomsgaard Tlf. 30 14 56 30 brianfa02@gmail.com facebook.com/brianlovsang

39


Kor, grupper og solister

Himmelblå Aarhus (pop, rock, jazz) 4 personer Kontaktperson: Jesper Smalbro Tlf. 51 92 78 57 jsmalbro@hotmail.com himmelblaasalmer.dk

Light up Lion Aarhus (nordisk pop) 6 personer Kontaktperson: Dyveke Nepper Tlf. 26 20 39 88 dyv@glow.dk lightuplion.dk

Solister og duetter

Gospel-kids grupper

Poul Jensen

Gospel-kids er børne-/juniorkor med bevægelser til Aarhus Gospel-kids Skæring Gospel-kids

Aarhus (folk, lovsang, pop, trad.) Tlf. 53 37 11 97 porrit.jensen@gmail.com poul777.dk

Se gospel-kids.dk, hvor kontaktoplysninger på de enkelte Gospel-kids grupper findes

Trine Ulnits Møller Viby J (lovsang, pop, trad., familieaftener, bibelfortælling gn. egne sange) Tlf. 51 23 27 02 tumletrine@hotmail.com

Lise Petersen Aarhus (folk, pop, trad. børnekoncerter) 4-5 personer Kontaktperson: Lasse Kobbersmed Tlf. 61 69 55 72 info@lisepetersen.dk lisepetersen.dk

Region Nord Kor

Bands

Solister og duetter

Dronninglund Strengekor

Af Hjertet For Herren

Viggo Iversen

8-10 personer Kontaktperson: Bente Christensen Tlf. 23 39 18 30 famchristensen@os.dk

(Lovsang i stilen pop, rock, funk og folk) 6-7 personer Kontaktperson: David Kristoffersen Tlf. 51 89 10 51 davidvkristoffersen@gmail.com facebook.com/afhjertetforherren

Agger (folk, lovsang og foredrag/tale) Tlf. 40 29 35 5 7 viggoiversen1779@gmail.com iversenband.dk – under Iversen

Håbet Thyholm (lovsang, trad.) 11 personer Kontaktperson: Chr. Erik Christensen Tlf. 97 87 52 58 chr.erik@mail.tele.dk

Nordthy Mandskor (lovsang) 11 mænd Kontaktperson: Tage Grønkjær Tlf. 22 88 42 71 tageg@mail.tele.dk

Taborkoret Aalborg (lovsang, trad.) 12 personer Kontaktperson: Merethe Malmgaard Tlf. 98 16 64 65

Iversen Band Agger (pop, rock, unplugged) 3-5 personer Kontaktperson: Viggo Iversen Tlf. 40 29 35 57 viggoiversen1779@gmail.com iversenband.dk

Gospel-kids grupper Gospel-kids er børne-/juniorkor med bevægelser til Se gospel-kids.dk, hvor kontaktoplysninger på de enkelte Gospel-kids grupper findes

Low Key in a Basement Aalborg/Aarhus (folk, pop, akustisk) 5 personer Kontaktperson: Andreas Kildahl Fibiger Tlf. 28 34 11 52 info@lowkeyinabasement.com lowkeyinabasement.com

Glow Booking Glow Booking er IM-musiks koncertafdeling/ bookingagency. Her kan du booke bands fra ind- og udland samt få professionel rådgivning vedrørende koncerter og musikevents.

40

Dyveke Nepper Bookingagent og manager Koncertkonsulent og promoter Tlf. 26 20 39 88 dyv@glow.dk

Vær opmærksom på, at nogle ønsker honorar.

indre missions tidende INFO 2017


IM-genbrug – Her finder du os 1. ANS

7. FÅREVEJLE

13. HOBRO

Fabriksvej 1 tlf. 8686 4580 bording@imgenbrug.dk tir.-fre. 13-17 lø. 10-12

8. GJESING

14. JELLING

3. BRANDE

9. HELSINGØR

Bøgedal 2 tlf. 8687 9791 ans@imgenbrug.dk tor.-lør. 10-17

2. BORDING

Adlers Alle 134 tlf. 5965 3388 faarevejle@imgenbrug.dk man.-fre. 13-7 lør. 10-13 Auningvej 27 tlf. 2155 0355 gjesing@imgenbrug.dk tors.-fre. 13-17

Lillegade 7 tlf. 9672 9040 hobro@imgenbrug.dk man.-fre. 13-17 lør. 10-12 Jernbanevej 1 tlf. 4027 1449 jelling@imgenbrug.dk man.-fre. 13-17 lør. 10-12

15. KJELLERUP

Storegade 12 tlf. 9718 1211 brande@imgenbrug.dk man.-ons. 13-17 tor.-fre. 9.30-17 lør. 9.30-12.30

Trækbanen 4 tlf. 4921 1775 helsingoer@imgenbrug.dk man.-ons.-fre. 10-17 lør. 10-13

4. BROVST

Herlev Hovedgade 125 st. tlf. 4491 5525 herlev@imgenbrug.dk man.-fre. 10-17 første og sidste lør. i md. 10-17

16. KOLDING

Østergade 30 tlf. 2367 2918 brovst@imgenbrug.dk man.-fre. 10-17 lør. 10-13

5. ESBJERG

11. HERNING

Bethesdas Brugte Bøger Rømersgade 17 tlf. 6119 1317 bbb@bethesdas.dk man.-fre. 12.30-17.30

Marievej 1d tlf. 2131 0249 esbjerg@imgenbrug.dk man.-fre. 10-17

6. FREDERICIA

Korskærvej 25 tlf. 2014 3266 fredericia@imgenbrug.dk man.-fre. 10-17 lør. 10-13

10. HERLEV

Viborgvej 61 tlf. 2119 3631 herning@imgenbrug.dk man.-fre. 10-17 lør. 10-13

12. HJORDKÆR

Tøndervej 29, Hjordkær tlf. 2921 1226 hjordkaer@imgenbrug.dk man.-fre. 13-17 lør. 10-13

Jens Møllersgade 7 tlf. 8688 3374 kjellerup@imgenbrug.dk man.-fre. 14-17 lør. 10-12 Torvegade 5 tlf. 7552 3686 kolding@imgenbrug.dk tir.-fre. 9.30-17

17. KØBENHAVN

18. LEMVIG

Vasen 15 tlf. 2925 5917 lemvig@imgenbrug.dk man. 10-17 ons.-fre. 10-17 lør. 10-13

Find os på www.imgenbrug.dk

DU KAN BRUGE DFS’ KONSULENTER, LEDERMATERIALER, BØRNE- OG VENNEBLADE - OG MEGET MERE.

19. LUNDERSKOV

Storegade 6 tlf. 2166 4715 lunderskov@imgenbrug.dk man.-fre. 13-17

20. MØRKHOLT

Hagenvej 105B 7080 Børkop Åben i sommerhalvåret

21. NYKØBING M

Nørregade 15 tlf. 2025 0249 nykoebing@imgenbrug.dk man.-fre. 10-17 lør. 10-12

22. ODENSE

Bystævnevej 5 tlf. 4040 7178 odense@imgenbrug.dk man.-fre. 10-17 lør. 11-14

23. RANDERS

Mariagervej 33 tlf. 3052 0595 randers@imgenbrug.dk man.-tor. 13-17 fre. 13-16.30

24. RØNNE

29. VEJLE

25. SØNDERSØ

30. VIDEBÆK

26. SØNDERVIG

31. ØLGOD

Haslevej 2 tlf. 5694 0204 roenne@imgenbrug.dk man.-fre. 10-17 lør. 10-13 Odensevej 40 tlf. 2025 2813 soendersoe@imgenbrug.dk tir.-fre. 10-17 lør. 10-13 Lodbergsvej 3 tlf. 2311 8326 soendervig@imgenbrug.dk maj-oktober + ugerne 7, 8 og 42: alle hverdage 11-17 oktober-maj: fre.-lør. 11-17

27. TEJN

Strædet 23 tlf. 5648 0767 tor. 14-17 lør. 10-12

28. TORNBY

Ibæk Strandvej 6a tlf. 2367 2926 vejle@imgenbrug.dk man.-fre. 10-17 lør. 10-13 Bethaniagade 1 tlf. 6124 9184 videbaek@imgenbrug.dk man.-fre. 9.30-17 lør. 9.30-12 Jernbanegade 2 tlf. 3057 1611 oelgod@imgenbrug.dk man.-fre. 13-17 lør. 10-12

32. AARHUS

Nørre Alle 59 tlf. 2339 7240 aarhus@imgenbrug.dk man. & tor. 11-17 tir. & ons. & fre. 13-17 lør. 11-14 (undtaget juni-juli-august)

Gl. Landevej 51 tlf. 4037 2979 tornby@imgenbrug.dk tor.-fre. 13-17 lør. 10-13

Evt. henvendelse kan ske til genbrugs­butikkerne eller til: Genbrugsleder Eigil Bjerg Mikkelsen, 26 89 22 79 ebm@­imgenbrug.dk

Udviklingskonsulent Britta Ruby Mikkelsen 26 89 22 78 brm@­imgenbrug.dk

www.imgenbrug.dk e-mail: info@ imgenbrug.dk

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud.

Du kan støtte det vigtigste arbejde gennem forbøn, frivillighed og givertjeneste. soendagsskoler.dk

INFO 2017 indre missions tidende

41


Uforglemmelige oplevelser

Vi tilbyder

bibelske rejsemål oversøiske rejsemål natur- og kulturrejser

felixrejser.dk

Bestil katalog hos: fxr@felixrejser.dk 7592 2022 • Korskærvej 25 • 7000 Fredericia

Hver dag med Gud i 2017 480 sider 249,95 kr.

marti n luth er

Et år med Luther

»Forfriskende og tankevækkende stykker, som fint kan anvendes til oplæsning ved andagten.« Indre Missions Tidende »Luther er en mester i at udtrykke sig i korthed, klart og opbyggeligt på én gang. Man behøver egentlig ikke aktualisere ham kunstigt, han taler for sig selv den dag i dag.« Fra forordet af Eberhard Harbsmeier, fhv. rektor, professor Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk

42

496 sider 299,95 kr.

thomas te glgaard

John Et år med Johannesevangeliet »Benytter sig af en frejdig og til tider provokerende skrivestil, som giver en frisk vinkel på de mange emner, der tages fat på.« Tro & Mission »Thomas Teglgaard formår ... med dyb respekt for Guds ord – at tale ind i vores hverdag i 2016 på en fængende måde.« Indre Missions Tidende

360 sider 249,95 kr.

ti moth y keller

Bøn

»Noget af det bedste jeg længe har læst om emnet ... Jeg vil gerne afsløre, at det, jeg sidder tilbage med, er en længsel efter at lære Gud bedre at kende.« Indre Missions Tidende »En værdifuld og yderst brugbar vejledning til et rigere og dybere bønsliv, og bogen er dermed en gave til enhver kristen.« Udfordringen

lohse.dk

indre missions tidende INFO 2017


16 siders aktuelt ungdomsstof i samarbejde med IMU Følger med IMT 6 gange om året

Indre Missions Tidende 2017 De bedste historier og vigtigste nyheder – hver uge

Læs det gratis på imu.dk/geist Eller bestil enkelt- og gruppeabonnement på 8227 1356

Få IMT på prøve gratis i 4 uger Se priser og bestil bladet på imt.dk eller på 8227 1356

4 sider med Guds ord hver uge Til uddeling og evangelisering Se og bestil bladet på jesusnet.dk/etord eller på 8227 1336

GØR OVERNATNINGEN TIL EN DEL AF REJSEN Stor morgenbuffet inkluderet i prisen · Gratis internet Mødelokaler op til 40 personer ·Medlem af Green Key

MISSION PÅ NETTET Gode nyheder – vigtige svar – tryg dialog

Nyd fridage, weekender, ferier og bibelcamping på Mørkholt Strand Camping Book online eller ring

Helgolandsgade 4, 1653 Kbh. V · +45 33 31 69 06 · www.hebron.dk

Reformationsjubilæum 1517-2017 Vi har masser af varer om og af Luther. Luther i playmobil 1 stk. 49,10 stk. 39,-/stk. 20 stk. 29,-/stk.

Hagenvej 105 B • 7080 Børkop • tlf. +45 75 95 91 22 • info@morkholt.dk • www.morkholt.dk

INFO 2017 indre missions tidende

Bethesdas Boghandel - Rømersgade 17 - København K bethesdas.dk - bog@bethesdas.dk - 33131717 43


Ansatte i regionerne Lønnede medarbejdere Andersen, Bent Kjær.......................................................... Nord / 23 Andersen, Lene Kjær.............................................................Øst / 10 Bloch, Jørgen......................................................................Midt / 16 Bøge, Andreas Engedal........................................................ Syd/ 12 Christensen, Bjarne Lindgren..............................................Midt / 16 Christensen, Cecilie Sønderby............................................Nord/23 Dahl, Preben.........................................................................Øst / 10 Dideriksen, Henrik Hindbo .................................................Midt / 16 Ellerbek, Nanna Gummesen................................................. Øst/10 Elttør, Heri..........................................................................Midt / 16 Friberg, Grethe Buchwald...................................................Midt / 16 Graversen, Anders................................................................Øst / 10 Hansen, Knud Dalsgaard................................................. Aarhus / 21 Hansen, Preben.................................................................. Nord / 23 Hjorth, Vibeke Sode............................................................. Syd/ 12 Holdensen, Elisabeth.........................................................Nord/ 23 Hvidberg, Bjarne...................................................................Syd / 12 Højlund, Peter........................................................................Syd 12 Høyer, Thomas Haugsted......................................................Øst / 10 Jensen, Egild Kildeholm......................................................Midt / 16 Jensen, Henrik Boje...............................................................Øst / 10 Jensen, Lissen Margård Bendix............................................Midt / 16 Kildeholm, Filip Torp....................................................... Aarhus / 21 Klitgaard, Bjarne Steen.......................................................Nord/ 23 Korsholm, Sprint Aagaard ....................................................Syd / 13 Kristensen, Kurt....................................................................Øst / 10 Kure, Palle.............................................................................Øst / 10 Larsen, Johane Ettrup.......................................................Aarhus/21 Larsen, Niels Jørgen Holm............................................... Aarhus / 21 Larsen, Rudolf.......................................................................Syd / 13 Lindbjerg, Simon Hauge................................................. Aarhus / 21 Lindholm, Kristian........................................................... Aarhus / 21

44

Madsen, Brian.......................................................................Syd / 13 Madsen, Christina................................................................. Syd/13 Markussen, Karen.................................................................Øst / 10 Meldgaard, Stella Skov......................................................... Øst/ 10 Mikkelsen, Peter.............................................................. Aarhus / 21 Møller, Maj-Britt Thorsen....................................................Nord/23 Najbjerg, Finn.....................................................................Midt / 16 Nepper, Dyveke.............................................................. Aarhus / 21 Nielsen, Ruth Tidemand..................................................... Nord /23 Noer, Helle............................................................................Syd / 13 Nørgaard, Arne.....................................................................Syd / 13 Nørgaard, Michael Dilling..................................................... Øst/10 Olesen, Elna Thisgård...........................................................Syd / 13 Olesen, Jakob Daniel Lund.................................................... Syd/13 Olsen, Bjarne Gertz...............................................................Syd / 13 Pedersen, Hanne.................................................................Midt / 16 Pedersen, Jens Marthin Thuehøj..................................... Aarhus / 21 Pedersen, Lene Rønne..........................................................Syd / 13 Pfrogner, James Matthew (Jim)...........................................Midt / 16 Præstholm, Daniel..............................................................Midt / 17 Rahbek, Peter......................................................................Midt / 17 Rokni, Majken Strømme........................................................Øst / 11 Skjerning, Filip Skov..............................................................Øst / 11 Skovenborg, Søren Juul..................................................... Nord / 23 Skødt, Berit..................................................................... Aarhus / 21 Sørensen, Preben................................................................Midt / 17 Taulborg, Bjarne...................................................................Syd / 12 Taulborg, Randi...................................................................Midt / 17 Tidemann, Simon...............................................................Nord/23 Vad, Thorkild.......................................................................Midt / 16 Wolokhane, Kamal Sulaiman.......................................... Aarhus / 21 Youssef, Wessam Mahrous.............................................. Aarhus / 21

indre missions tidende INFO 2017


Register

Ulønnede medarbejdere Amby, Karsten Korsgaard......................................................Øst / 11 Andersen, Finn......................................................................Syd / 13 Andersen, Lillian Nygaard...................................................Midt / 17 Andersen, Vagn..................................................................Midt / 17 Andersen, Vagn Stensig......................................................Midt / 17 Bergholt, Kasper Andreas...................................................... Syd/13 Brorson, René Dahl............................................................... Syd/14 Buch, Ulrik Fogh...................................................................Øst / 11 Bøndergaard, Lene Madsen................................................Midt / 17 Christensen, Henry Thorsager........................................... Nord / 23 Christensen, Inger Lene......................................................Midt / 17 Christensen, Peter Bo..........................................................Midt / 17 Christensen, Vagn Mølgaard...............................................Midt / 17 Christensen, Verner............................................................ Nord / 23 Dahlgaard, Harry.................................................................. Øst/ 11 Dalgaard, Jens Peder...........................................................Nord/24 Dam, Henrik.................................................................... Aarhus / 22 Dideriksen, Nanna Forum............................................... Aarhus / 22 Doktor, Karen Lodberg........................................................Midt/17 Enevoldsen, Anders Christian...............................................Øst / 11 Faldt, Martin Gydesen.........................................................Midt / 17 Friberg, Erik Buchwald .........................................................Øst / 11 Færch, Torben Dynes..........................................................Midt / 18 Grysbæk, Søren..................................................................Midt / 18 Grønkjær, Tage Andersen.................................................. Nord / 24 Hansen, Annette...................................................................Øst/ 11 Hansen, Henning..................................................................Syd / 14 Hansen, Jens-Erik..................................................................Syd / 14 Hansen, Kirsten Taulborg......................................................Syd / 14 Hansen, Oda Mølgaard.........................................................Syd / 14 Hansen, Poul Bech ...............................................................Øst / 11 Hansen, Poul Erik................................................................Nord/24 Harregaard, Harry...............................................................Midt / 18 Hedegaard, Hans Jørgen.....................................................Midt / 18 Hollesen, Henning..............................................................Midt / 18 Holm, Paul..........................................................................Nord/24 Jensen, Henri Alex............................................................... Midt/18 Hvam, Lars............................................................................Øst / 11 Ingemansen, Anette Maria..............................................Syd / 14, 26 Ingemansen, David.........................................................Aarhus/ 22 Jacobsen, Jens Martin......................................................... Nord / 24 Jensen, Anders Jørgen........................................................ Nord / 24 Jensen, Carsten Ingolf...........................................................Øst / 11 Jørgensen, Johannes.............................................................Syd / 14 Kloster, Johannes................................................................Midt / 18 Kristensen, Niels Aage........................................................ Nord / 24 Kristensen, Peter...................................................................Syd / 14 Larsen, Inger Visby..............................................................Midt / 18 Larsen, Johan Schmidt......................................................... Syd/ 14 Larsen, Per..........................................................................Midt / 18

INFO 2017 indre missions tidende

Laugesen, Simon............................................................ Aarhus / 22 Laursen, Charlotte Møller...................................................Midt / 18 Lindbjerg, Ejnar...................................................................Midt / 18 Lindbjerg, Johannes............................................................Midt / 18 Lund, Kai Birger....................................................................Øst / 11 Lööf, Stefan...........................................................................Syd / 14 Markussen, Erik...................................................................Midt / 18 Markussen, Ingrid Louise Lund.............................................Syd / 14 Mikkelsen, Carsten..........................................................Syd / 14, 29 Mikkelsen, Carsten Fonsdal...................................................Øst / 11 Mikkelsen, Herdis............................................................ Aarhus / 22 Mikkelsen, Kristian.......................................................... Aarhus / 22 Munk, Lasse Heino ...............................................................Øst / 11 Nebel-Hansen, David........................................................... Syd/ 14 Nielsen, Jens Ole.................................................................Midt / 18 Nielsen, Jørgen Hedager.......................................................Syd / 14 Nielsen, Richard Hove........................................................ Nord / 24 Nielsen, Simon....................................................................Midt / 19 Nygaard, Helene Bak........................................................Aarhus/22 Nygaard, Michael Bak..................................................... Aarhus / 22 Olesen, Arne.........................................................................Syd / 15 Olesen, Brian Thisgaard........................................................Syd / 15 Olesen, Christen Peter........................................................Midt / 19 Olesen, Marianne Ravn.......................................................Midt / 19 Olesen, Nikolai Meyer..................................................... Aarhus / 22 Pedersen, Andreas Lind.......................................................Midt / 19 Pedersen, Birgit Rahbek......................................................Midt / 19 Pedersen, Jette Bak..............................................................Midt / 19 Pedersen, Margit Skov..........................................................Syd / 15 Pedersen, Simon Overgaard...............................................Midt / 19 Pedersen, Villy Holm.......................................................... Nord / 24 Petersen, Svend Erik............................................................ Midt /19 Pihl, Mogens Kofoed...........................................................Midt / 19 Poulsen, Kristian Nedergaard.............................................Nord/ 24 Rønn, Søren Aalbæk....................................................... Aarhus / 22 Sand, Jørgen Vindum..........................................................Midt / 19 Steengaard, Jørn.................................................................Midt / 19 Steffensen, Hans Jørgen......................................................Midt / 19 Stoltenberg, Aase Rigtrup.................................................. Midt / 20 Sørensen, Svend Erik.............................................................Syd / 15 Sørensen, Villy Bjørslev...................................................... Midt / 20 Taulborg, Svend................................................................. Midt / 20 Thomsen, Christian............................................................ Midt / 20 Thomsen, Søren Peter........................................................Nord/ 24 Thomsen, Thue.................................................................. Midt / 20 Villumsen, Andreas............................................................. Midt/20 Wind, Peter...........................................................................Syd / 15 Worm, Ruth....................................................................... Midt / 20 Østergård, Finn Spelling.......................................................Øst / 12 Aaen, Mogens.................................................................... Nord / 24

45


Personer A

Amby, Karsten Korsgaard.......... 11 Anders Kruse Elmholdt...............7 Andersen, Bent Kjær.................23 Andersen, Finn.......................... 13 Andersen, Leif.............................8 Andersen, Lene Kjær.................10 Andersen, Lillian Nygaard......... 17 Andersen, Vagn Stensig............ 17 Andersen, Vagn........................ 17 Andreasen, Niels Jørgen Nyrup.................................30 Asmussen, Asbjørn...............8, 26

B

Bech, Peter U...............................9 Bellows, Krista Rosenlund...........8 Bergholt, Kasper Andreas......... 13 Bertelsen, Erling........................30 Bjerre, Ingrid V............................8 Bloch, Jørgen............................16 Bohsen, Birgitte........................27 Borg, Jakob...............................30 Brixen, Mary-Anne T.................28 Brorson, René Dahl...................14 Buch, Ulrik Fogh....................... 11 Bækgaard, Hans-Ole (Olsen)......7 Bøge, Andreas Engedal.............12 Bøndergaard, Lene Madsen...... 17

C

Christensen, Bjarne Lindgren....16 Christensen, Cecilie Sønderby. 23 Christensen, Henry Thorsager. 23 Christensen, Inger Lene............ 17 Christensen, Jørn Toft...............30 Christensen, Leo Lynderup. 8, 25 Christensen, Peter Bo................ 17 Christensen, Vagn Mølgård...... 17 Christensen, Verner..................23

D

Dahl, Preben.............................10 Dalgaard, Anders......................29 Dalgaard, Jens Peder.................24 Dam, Henrik..............................22 Damm, Bent Oluf........................7 Damm, Daniel Alexander..........27 Dideriksen, Henrik Hindbo ......16 Dideriksen, Nanna Forum.........22 Doktor, Karen Lodberg............. 17

E

Ellerbek, Nanna Gummesen.....10 Elmholdt, Anders Kruse..............7 Elttør, Heri................................16 Enevoldsen, Anders Christian... 11 Eskesen, Asger..........................30

F

Faldt, Martin Gydesen.............. 17 Forum, Birgit.............................25 Friberg, Erik Buchwald ............. 11

46

Friberg, Grethe Buchwald.........16 Færch, Torben Dynes................18

G

Graversen, Anders....................10 Gregersen, Bente Skov..............25 Grysbæk, Søren........................18 Grønkjær, Tage Andersen.........24

H

Hansen, Annette....................... 11 Hansen, Eline ...........................30 Hansen, Gert Nedergaard.........30 Hansen, Henning......................14 Hansen, Jens-Erik......................14 Hansen, Kirsten Taulborg..........14 Hansen, Kjartan........................30 Hansen, Knud Dalsgaard..........21 Hansen, Oda Mølgaard.............14 Hansen, Peter Nord.....................8 Hansen, Poul Erik......................24 Hansen, Preben.........................23 Harregaard, Harry.....................18 Hedegaard, Hans Jørgen...........18 Helgesen, Bodil.........................25 Henriksen, Merete....................28 Hjorth, Vibeke Sode..................12 Holdensen, Elisabeth................23 Hollesen, Henning....................18 Holm, Paul................................24 Holm, Sara..................................2 Holm, Svend Erik.......................27 Holmgaard, Heine.....................15 Hougaard, Benjamin...................8 Hummelmose, Paul Erik............27 Hvam, Lars................................ 11 Hvid, Bjarne..............................15 Hvidberg, Bjarne.......................12 Højlund, Peter...........................12 Høst, Vivi..................................29 Høyer, Thomas Haugsted.........10

I

Ingemansen, Anette Maria. 14, 27 Ingemansen, David...................22 Iversen, Kristian Lymann.............9 Iversen, Thomas........................30

J

Jacobsen, Jens Martin...............24 Jakobsen, Erik............................30 Jakobsen, Helle.........................28 Jensen, Anders Jørgen...............24 Jensen, Ben Haman...................27 Jensen, Carsten Ingolf............... 11 Jensen, Egild Kildeholm............16 Jensen, Gunner.........................27 Jensen, Henri Alex.....................18 Jensen, Henrik Boje...................10 Jensen, Jesper Blond.................25 Jensen, Kirsten..........................28 Jensen, Lissen Margård Bendix.16 Jensen, Mikael Lund....................7

Jensen, Ruth Enggaard..............25 Jensen, Svend Aage...................30 Jensen, Thorvald.......................30 Jessen, Majbrit Lund...................9 Johansen, Helle Maass..............29 Jørgensen, Johannes.................14 Jørgensen, John Ørum..............29

K

Kappelgaard, Arne....................12 Kildeholm, Filip Torp.................21 Kjær, Dina Kofoed Pihl................7 Klausen, Morten Stubkjær........27 Klitgaard, Bjarne Steen.............23 Kloster, Johannes......................18 Knudsen, Bo Arvid......................7 Korsholm, Sprint Aagaard......... 13 Kristensen, Carsten Solsø.........25 Kristensen, Henning.................31 Kristensen, Kurt........................10 Kristensen, Martin....................27 Kristensen, Niels Aage...............24 Kristensen, Peter.......................14 Kristensen, Thomas...................20 Krüger, Rebekka..........................2 Kure, Palle.................................10

L

Larsen, Inger Visby....................18 Larsen, Johan Schmidt..............14 Larsen, Johane Ettrup...............21 Larsen, Niels Jørgen Holm.........21 Larsen, Ole Noermark...............27 Larsen, Per................................18 Larsen, Rudolf........................... 13 Laugesen, Simon Blohm...........22 Laursen, Charlotte Møller.........18 Laursen, Steen Møller.................8 Lindbjerg, Dorthe.....................26 Lindbjerg, Ejnar........................18 Lindbjerg, Johannes..................18 Lindbjerg, Simon Hauge...........21 Lindholm, Kristian.....................21 Lund, Kai Birger........................ 11 Lööf, Stefan...............................14

M

Madsen, Brian........................... 13 Madsen, Christina..................... 13 Madsen, Jens Medom.................8 Markussen, Erik.........................18 Markussen, Ingrid Louise Lund........................14 Markussen, Karen.....................10 Meldgaard, Stella Skov.............10 Mikkelsen, Britta Ruby..............26 Mikkelsen, Carsten Fonsdal...... 11 Mikkelsen, Carsten.............. 14, 29 Mikkelsen, Eigil B........................9 Mikkelsen, Herdis......................22 Mikkelsen, Kristian....................22 Mikkelsen, Peter........................21 Mortensen, Jens Aage ..............31

Mortensen, Leif Hankelbjerg.....20 Mouritzen, Morten.....................7 Munk, Lasse Heino.................... 11 Møller, Andreas.........................31 Møller, Jacob Bank....................28 Møller, Maj-Britt Thorsen..........23

N

Najbjerg, Finn...........................16 Nebel-Hansen, David................14 Nepper, Dyveke........................21 Nielsen, Anette Hedager...........25 Nielsen, Bent Tage ...................31 Nielsen, Erik Provstgaard..........31 Nielsen, Henrik Klitlund........ 9, 28 Nielsen, Henrik Torrier................2 Nielsen, Jens Ole.......................18 Nielsen, Jørgen Hedager...........14 Nielsen, Kirsten.........................26 Nielsen, Leif..............................20 Nielsen, Niels Jacob...................31 Nielsen, Richard Hove...............24 Nielsen, Ruth Tidemand...........23 Nielsen, Simon..........................19 Noer, Helle................................ 13 Noer, Poul Evald........................31 Nolsøe, Søren Isak......................7 Nygaard, Helene Bak ................22 Nygaard, Michael Bak ..............22 Nørgaard, Arne......................... 13 Nørgaard, Lisbeth.....................26 Nørgaard, Michael Dilling.........10

O

Olesen, Arne.............................15 Olesen, Brian Thisgaard Vibe....15 Olesen, Christen Peter..............19 Olesen, Elna Thisgård............... 13 Olesen, Jakob Daniel Lund........ 13 Olesen, Marianne Ravn.............19 Olesen, Nikolai Meyer...............22 Olsen, Bjarne Gertz................... 13 Oxvig, Ivan Duer.......................31

P

Pedersen, Andreas Lind............19 Pedersen, Anna-Kathrine Thunbo...............................26 Pedersen, Birgit Rahbek............19 Pedersen, Erik Back.....................7 Pedersen, Hanne.......................16 Pedersen, Jens Marthin Thuehøj..............................21 Pedersen, Jette Bak...................19 Pedersen, Lene Rønne.............. 13 Pedersen, Margit Skov..............15 Pedersen, Simon Overgaard.....19 Pedersen, Toft Lassen...............31 Pedersen, Villy Holm.................24 Petersen, Svend Erik..................19 Pfrogner, James Matthew (Jim)....................................16 Pihl, Mogens Kofoed.................19

indre missions tidende INFO 2017


Register

Poulsen, Christian.....................29 Poulsen, Kristian Nedergaard...24 Præstholm, Daniel.................... 17

R

Rahbek, Peter............................ 17 Rasmussen, Anette....................26 Rasmussen, Flemming Oslo......29 Rasmussen, Gitte........................8 Rasmussen, Ninna Toft..............28 Rønn, Søren Aalbæk.................22

S

Sand, Jørgen Vindum................19 Schmidt, Karen Heitmann.........31 Schou, Helle C. Gamst..............25 Schou, Selma............................28

Schurmann, Maja......................27 Simonsen, Birthe......................25 Skjerning, Filip Skov.................. 11 Skovenborg, Holger ............. 9, 28 Skovenborg, Søren Juul............23 Skødt, Berit...............................21 Smidt, Frederik Berggren..........12 Smidt, Henning.........................24 Steengaard, Jørn.......................19 Steffensen, Hans Jørgen............19 Stendahl, Kirsten B....................25 Stoltenberg, Aase Rigtrup.........20 Søndergaard, Alfred.................31 Søndergård, Frank....................26 Sørensen, Metha.........................7 Sørensen, Preben...................... 17 Sørensen, Svend Erik.................15

Sørensen, Tonny Dall..................8 Sørensen, Villy Bjørslev.............20 Søvndal, Jakob From...................7 Søvndal, Steen Frøjk.................15

T

Taulborg, Bjarne.......................12 Taulborg, Randi........................ 17 Taulborg, Svend........................20 Thidemann, Esper.....................22 Thomsen, Christian...................20 Thomsen, Linda Toft.................26 Thomsen, Michael....................12 Thomsen, Søren Peter...............24 Thomsen, Thue.........................20 Thygesen, Louise Grotum.........26 Tidemann, Simon.....................23

V

Vad, Thorkild............................16 Villumsen, Andreas...................20

W

Wendel, Marie Bruun................28 Wind, Peter...............................15 Wolokhane, Kamal Sulaiman....21 Worm, Ruth..............................20

Y

Youssef, Wessam Mahrous........21

Ø

Østergård, Finn Spelling...........12

Å

Aaen, Mogens...........................24

Arbejdsgrene, virksomheder, skoler, kirkeligt arbejde, valg- og frimenigheder Best Western Hotel Hebron............................................................ 6 Bethesda Kurser, Formiddagshøjskolen....................................... 33 Bethesdas Boghandel.................................................................... 6 Bjerget Efterskole......................................................................... 33 Blidstrup Efterskole...................................................................... 33 Blå Kors Danmark......................................................................... 32 Blåkilde Efterskole........................................................................ 33 Borremose Erhvervsefterskole...................................................... 33 Bramming Frimenighed............................................................... 35 Bykirken i Favrskov....................................................................... 35 Børkop Højskole, Indre Missions Bibelskole................................. 33 Diakonhøjskolen.......................................................................... 33 Dronninglund Efterskole.............................................................. 33 Felix Rejser..................................................................................... 6 Foreningen Agape....................................................................... 32 Forlagsgruppen Lohse................................................................... 6 Frimenigheden Broen.................................................................. 35 Frøstruphave Efterskole............................................................... 33 Galleri Bibelland............................................................................ 5 Glow.............................................................................................. 5 Grejsdalens Efterskole.................................................................. 34 Hellebjerg Idrætsefterskole.......................................................... 34 Hestlund Efterskole...................................................................... 34 Horne Efterskole........................................................................... 34 IM-genbrug................................................................................... 6 IM-musik – Indre Missions musikarbejde....................................... 4

INFO 2017 indre missions tidende

Indenlandsk Sømandsmission...................................................... 32 Indre Missions bibelcamping og teltmøder................................... 4 Indre Missions evangelisationsteam.............................................. 4 Indre Missions Familiearbejde........................................................ 4 Indre Missions Seniorarbejde......................................................... 4 Indre Missions Telefonandagt........................................................ 4 Indre Missions Tværkulturelle Arbejde........................................... 5 Indre Missions Ungdom................................................................. 4 Indre Missions UNO-arbejde.......................................................... 4 KFUMs Soldater­mission............................................................... 32 Kristeligt Arbejde Blandt Blinde................................................... 32 Lemvig Bykirke............................................................................. 35 Missionshotellet Nebo................................................................... 6 Mørkholt Strand Camping............................................................. 6 Nordsjællands Efterskole.............................................................. 34 Nørre Nissum Efterskole............................................................... 34 Nøvlingskov Efterskole................................................................. 34 Odsherreds Efterskole.................................................................. 34 Skrødstrup Efterskole................................................................... 34 Svendborg Søfartsskole............................................................... 34 Sydvestjyllands Efterskole............................................................ 34 Sønderskovhjemmet.................................................................... 32 Takken – Indre Missions og Søndagsskolernes Frimærker.............. 5 Tommerup Efterskole................................................................... 34 Tværkulturelt Center ................................................................... 32 Aarhus Bykirke............................................................................. 35

47


Folkekirkelige organisationer Afrika InTouch

Foreningen af Kristne Friskoler

Kristelig Handicapforening

Frederiksgade 76A, 1., 8000 Aarhus C tlf. 86 76 18 64 info@afrikaintouch.dk afrikaintouch.dk

Bytorvet 7, 1. th., 8722 Hedensted tlf. 97 35 20 99 fkf@kristne-friskoler.dk kristne-friskoler.dk

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N tlf. 87 41 01 38 info@k-h.dk k-h.dk

Bibellæser-Ringen

Foreningen Agape

Kristent Pædagogisk Institut

Korskærvej 25, 7000 Fredericia tlf. 82 27 13 37 info@blr.dk blr.dk

se side 32

Åbuen 28, 3400 Hillerød tlf. 48 24 24 62 kpi@kpi.dk kpi.dk

Blå Kors se side 32

Brødremenighedens Danske Mission Nørregade 14, 6070 Christiansfeld tlf. 35 29 48 20 bdm@bdm-dk.dk bdm-dk.dk

Danmission Strandagervej 24, 2900 Hellerup tlf. 39 62 99 11 danmission@danmission.dk danmission.dk

Dansk Armeniermission Præstebakken 16, 7480 Vildbjerg tlf. 97 13 26 99 rvj@km.dk armenien.dk

Dansk Bibel-Institut Leifsgade 33, 6., 2300 København S tlf. 33 13 55 00 dbi@dbi.edu dbi.edu

Evangelisk Luthersk Netværk Ellehammersvej 71, 7500 Holstebro tlf. 29 43 31 37 info@ luthersk-netvaerk.dk luthersk-netvaerk.dk

48

Indenlandsk Sømandsmission se side 32

Israelsmissionen Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N tlf. 73 56 12 70 kontor@israel.dk israel.dk

KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf. 36 14 15 33 national@kfum-kfuk.dk kfum-kfuk.dk

KFUMs Soldatermission se side 32

Kirkens Korshær Nikolaj Plads 15, 1067 København K tlf. 33 12 16 00 kk@kirkenskorshaer.dk kirkenskorshaer.dk

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde

Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N tlf. 86 16 63 00 mf@teologi.dk teologi.dk

Mission Afrika Lyseng Allé 15A, 8270 Højbjerg tlf. 86 72 50 50 ma@missionafrika.dk missionafrika.dk

OAC Danmark - Friluftsmissionen Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre tlf. 42 43 46 10 oac@oac.dk oac.dk

Ordet og Israel Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov tlf. 86 98 79 12 kontor@ordetogisrael.dk ordetogisrael.dk

se side 32

Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) Ribevej 71, Ødsted, 7100 Vejle tlf. 35 43 82 82 kfs@kfs.dk kfs.dk

Promissio Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N tlf. 73 56 12 60 info@promissio.dk promissio.dk

Tværkulturelt Center se side 32

indre missions tidende INFO 2017


Sorteret Magasinpost Id-nr. 42664

Oversigt over regioner Region Øst

s. 10

Region Syd

s. 12

Region Midt

s. 16

Region Aarhus

s. 21 s. 23

Region Nord

Hjørring

Frederikshavn

Brønderslev Fjerritslev

Rønne

Nord

Thisted

Aalborg Løgstør

Nykøbing M

Hadsund Hobro Skive Viborg

Midt

Holstebro Herning Ringkøbing Skjern

Brande

Aarhus

Silkeborg

Hillerød Helsingør

Horsens Vejle

Grindsted Esbjerg

Grenå

Randers

Udbringes FREDAG d. 30. december

Struer

Kalundborg Fredericia

Syd

Kolding Middelfa

Ribe

Holbæk Roskilde Ringsted

Odense Slagelse

Gram Tønder

Haderslev

Nyborg

Øst

København

Køge

Næstved Vordingborg

Svendborg

Aabenraa Sønderborg

Nykøbing F Nakskov

INFORMATIONSNUMMER • Med girokort til gaver til Indre Mission

Afsender: Indre Missions Tidende, Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Lemvig

Indre Missions informationsnummer 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you