Page 1

AprIl 10

pUlS › lIV › MISSIOn

Tema

Den dyre nåde

- når den billige ikke er nok

BJErGTAGET MØDeT I LUFTHaVNeN eT GODT TILBUD plAKAT GÅ I FÆnGSEl KORT OM KONNeKT

Geist udgives af imt i samarbejde med imu nr. 2 › 3. årgang


Tema

Tema: Den dyre nåde - når den billige ikke er nok April 2010 nr. 2 - 3. årgang ISSn 1903-1084

Tillæg til IMT nr. 16 - 18. april 2010 ISSn 0902-9532 Indre Missions Tidende Korskærvej 25, 7000 Fredericia, 82 27 12 27, imt@imt.dk Ansvarshavende redaktør: peter nord Hansen, 82 27 12 01, pnh@imt.dk redaktionschef: Holger Skovenborg, 82 27 12 20, hs@imt.dk

4-13

Geist er et ungdomsmagasin, der udgives af IMT i samarbejde med IMU seks gange årligt

Den dyre nåde

Ungdomsredaktion

nåde – et ord, som måske virker gammeldags, men som er højaktuelt. Er det nok som kristen at gå i kirke, sige trosbekendelsen, bede fadervor og hygge sig i IMU? Eller er der mere på spil? Og hvis der er mere på spil, bliver det så ikke bare til, at gøre en masse gode gerninger? I dette nummer af Geist sætter vi fokus på nåde. Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer har skrevet bogen Efterfølgelse, hvor han taler om den billige nåde og den dyre nåde. Derudover kan du komme med til et af de udvalgsmøder, der er en vigtig del, når IMU arrangerer et landsstævne.

niels Christian Melgaard, mobil 21 28 18 27, ncm@imt.dk Abonnement Geist udsendes til alle IMT-abonnenter Særskilt abonnement på Geist Et år (6 numre): 88 kr. Gruppeabonnement: 50 kr. pr eks. (min. 5). Bestilling: 82 27 13 35, lng@imt.dk Layout Konceptdesign: Bænkpres Grafisk design: Indre Missions layoutafdeling, Ben Haman Jensen Tryk

Oplag

Udgiver

Elbo Grafisk Aps

9.300

Indre Mission

næste nr. af Geist udkommer med IMT nr. 23 den 6. juni 2010 Forsidefoto Istockphoto.com

4-5

imt

Mødet i lufthavnen

10 Bonhoeffer om efterfølgelse

Indre Missions Tidende

Skribenter i dette nummer

anders Møberg landsungdomssekretær

2

AprIl 10

Jay Gamelin præst i Columbus, Ohio, USA

Niels Christian Melgaard Journalist

Peter Dahl netmissionær

Dietrich Bonhoeffer Teolog


AKTUElT

Bjergtaget Fællesskabet om Guds ord forandrer og fornyer

Af Anders Møberg

J

eg kan godt lide det billede, der fortæller, at vi nogle gange har brug for at gå op på bjerget for at se ud over bjergene og langt ud i horisonten, for derefter at fortsætte nede i dalen med det, vi kom fra. når IMU indbyder unge fra hele Danmark til Konnekt, så er det for at gå en tur på bjerget – et stort højt bjerg - og sammen nyde udsigten. Konnekt bliver en samling af mange unge, som modtager den samme inspiration, og som sammen får mulighed for at blive forandrede af Guds ord. Styrken ved det er, at vi bliver mange, som tænker i samme baner og bliver berørt af det samme budskab. Det giver fornyet kraft til hver især at stå i det daglige missionsarbejde og kan betyde en fælles glæde ved at give evangeliet videre til dem, vi er iblandt.

Derfor har vi gjort et stort arbejde for at finde en forkynder, som vi tror har noget særligt at sige til os på Konnekt. Jay Gamelin er fra en amerikansk luthersk tradition, han er præst i en ungdomskirke i Ohio, og vi tror, at mødet med ham og hans forkyndelse om dyr og billig nåde kan blive stort. Forleden spurgte han mig, om han godt måtte gå amok på scenen, hvis han virkelig blev tændt af det, han skulle sige. Jeg sagde ja (med det samme), smilte en smule og glæder mig stadig vildt til at høre ham på Konnekt. Jeg vil personligt indbyde dig til at tage en tur med på bjerget, blive bjergtaget af forkyndelsen, fællesskabet og selvfølgelig også af de mange forskellige miljøer, som vi har klar. Jeg glæder mig til at se dig.

imu·kalenderen Onsdag 9. juni Switchfoot-koncert i Silkeborg Lørdag 24. april 4u – Modul 1 i Aalborg, Vejle og Kbh.

Fredag 11. juni – lørdag 12. juni Indre Missions Årsmøde i Vejle

Fredag 30. april – lørdag 1. maj   Konnekt i Ikast

Lørdag 26. juni – fredag 2. juli TeenCamp på lystruphave

Fredag 21. maj - mandag 24. maj Å-festival i Sdr. Felding

Lørdag 10. juli – lørdag 17. juli Ung Camp på Mørkholt

Søndag 6. juni leeland-koncert i Århus

Lørdag 17. juli – lørdag 24. juli Mørkholt Teencenter

AprIl 10

3


Tema den dyre nåde

Mødet i lufthavnen d, n fremtidig virkelighe ku ke ik er de nå ds Gu den gælder også nu

Af Jay Gamelin

J

eg var med fly på vej fra Chicago til Columbus, Ohio, min hjemby, og standsede for at spise på en restaurant i lufthavnen, før jeg skulle ombord på flyet. Jeg sad i baren ved siden af en ung mand, som gjorde tjeneste i militæret. Vi begyndte at tale sammen, og jeg fandt ud af, at han var på vej hjem fra et besøg hos sin kæreste, der tilfældigvis viste sig at være studerende på det universitet, min kirke tjener. Han fortalte åbent om sine seksuelle bedrifter, mens jeg så ham tage det ene shot tequilla efter det andet sammen med hver slurk af sin øl. Han syntes at bruge så mange bandeord i sin samtale, som han kunne. Da han tjekkede tiden på sit ur, bemærkede jeg en tatovering på hans underarm. Det var et stort kors. Jeg spurgte ham: »Hvad betyder den tatovering på din arm?« Han fortalte mig, at han var en kristen. Jeg spurgte ham, hvad kristen vil sige, og han sagde, at det var nogen, der troede på Jesus. Jeg spurgte ham, om han troede på Jesus, og han sagde ja. Jeg spurgte ham, hvad det betød, at han troede på Jesus. Han mumlede noget om at bede, gå i kirke og jul. Han sagde, at han gik i kirke, selv om han ikke havde været i kirke i nogle år. »Ellers andet?« spurgte jeg. Han sagde, at han troede, Jesus døde for hans synder, og at han ville blive tilgivet, og han ville komme i himlen. »Ellers andet?« spurgte jeg igen. »Ikke rigtig,« sagde han, og tog et nyt shot.

Halv frelse Sjovt nok, han har ret. Jesus er den eneste ene, der døde for ham, og at tro på ham betyder evigt liv. Men for denne unge

4

April 10

mand, havde denne fremtidige virkelighed ikke nogen betydning for hans nuværende liv. Evigheden begynder for ham ikke nu, men senere. For denne unge mand, handlede det at følge Jesus kun om fremtiden. Det havde intet at gøre med hans liv nu. Hans frelse er kun en halv frelse, en frelse, der kun har betydning i det kommende liv. For ham er Guds rige endnu ikke virkeliggjort. Det er et rige, som ikke har indflydelse på hans nuværende liv. Han tager den store gave fra Gud og bruger den til egne interesser, en mulighed for at slippe ud af helvede. Denne nåde har ingen betydning for hans nuværende liv, undtagen det, at han synes at kunne leve med en viden om, at hans fremtid er sikret. Sådan som nåden er for ham, er det en meget billig nåde. Det er en nåde, der ikke koster ham noget. Den er tilbudt gratis, og han har taget den, men giver ingenting tilbage. Han ofrer næppe en tak til Gud for denne gave. Det er en gave givet gennem det største offer: Kristus på korset. For at slå det helt fast, så er det nåde, og det giver evigt liv hos Gud. Men han omdanner det til et halvt liv, når den fulde vandring med Jesus bliver udsat til et senere tidspunkt eller sted, og ikke efterleves i det nuværende rige, hans nuværende liv. Denne mand er retfærdiggjort, det beder jeg om gennem den korsfæstede og opstandne Kristus, men helliggørelsen af hans liv, den fortsatte vandring med Jesus, i fællesskab med og tilskyndelse af Ånden, er tom. Han er nok i live, men hans indre


Foto: Niels Christian Melgaard

t smukke i Når vi ser de lt for at vi a ­gaven slipper n få del i gave

Jay Gamelin holdt oplæg for IMU's ungdomskonsulenter og musiksekretærer på Indre Missions medarbejderkonference på Børkop Højskole i marts.

Jay Gamelin

er kendetegnet af en sygdom. Han bor i helvede nu i håb om en fremtidig himmel.

Få del i gaven Dietrich Bonhoeffer skriver i sin meget elskede bog »Efterfølgelse«, at når Kristus kalder en mand, indbyder han ham til at komme og dø. Det er ikke blot en fremtidig virkelighed, det er en relation til Kristus nu, der kræver alt. Vi er kaldet til at gå ind i en nåde, der koster os noget at have og koster os alt at leve ud. Vi giver slip på alt for den ene, der har givet os denne gave. Jesus sammenligner Guds rige med en perle af så stor værdi, at en person sælger alt, hvad han ejer, for at købe den (Matt 13,45-46). På grund af perlens store pris har den person, der køber den, alle værdier og aktiver investeret i perlen. På grund af købet er de ironisk nok tvunget til at leve i fattigdom. Alt, de har, er perlen - ingen penge, ingen investeringer, intet andet. Købet af perlen har ikke givet ham endnu større rigdom, men snarere det modsatte. Det tvinger ham til et vanskeligt liv i nød. Han har en stor gave, men den har afgjort, hvordan han lever i verden. Det er dyr nåde. Dette er, hvad det vil sige at følge Jesus. Når vi ser det smukke i gaven slipper vi alt for at få del i gaven. At få virkelig del i denne gave betyder, at vi er kaldet til at leve på en bestemt måde. Du kan kalde det en slags fattigdom, en måde at leve på, hvor vi må opgive de ting, verden sætter højt, for at leve på den måde, som svarer til perlen med den største værdi, som er Guds rige. Vi er tvunget til at opgive de ting, som verden værdsætter, på grund af Jesus: Vores perle, vores konge, vores Herre. Lad os samles på Konnekt og opmuntre hinanden til at modtage nåden på den dyre måde.

Præst i kirken Jacobs Porch i Columbus, Ohio, USA. Far til tre. »Jeg forsøger at dele den forvandlende Guds kraft i kærligheden til dem, jeg er velsignet at dele den med.« »Vi er kaldet til at udleve den dyre nåde som en evig tak for den gave, vi har fået.« Læs mere om Jay Gamelin på konnekt. imu.dk.

Hør Jay Gamelin på dansk Jay Gamelin, som har skrevet denne artikel til Geist, er hovedtaler på Konnekt i Bededags-ferien. Han er fra USA og vil derfor tale og undervise på engelsk. Men der bliver mulighed for at høre ham i en oversættelse, idet han bliver tolket samtidig med talen (simultantolket). Tolkningen vil blive udsendt på en FM-frekvens, så man kan høre talen i sin medbragte radio og ear-plugs. FM-modtageren i en mobiltelefon, iPod eller MP3-afspiller vil være udmærket. Der vil også være mulighed for at leje eller købe en radio på stævnet Det er Kristen Lokalradio, der står for videresendelsen til FM.

April 10

5


Tema den dyre nåde

Den dyre nåde – et godt tilbud re nåde, er noget, Efterfølgelse, den dy - og ikke omvendt som Jesus tilbyder os

Af Niels Christian Melgaard

M

ange måneders forberedelse er gået forud, når IMU slår dørene op for Konnekt i Bededags-ferien. Temaet er Nåde, og Søren Mejer Overby, der er missionærmedhjælper i IMU, forklarer om temaet: »I vores proces talte vi om, at vi gerne ville have det til at handle om nåde, fordi det er et begreb, vi har svært ved at forstå og ikke griber. Hvad betyder nåde egentlig? Er nåde det samme som frelse? Er det det samme som tilgivelse?« siger Søren Overby. »Billig nåde – dyr nåde« står der på hjemmesiden, plakater og andet for Konnekt. Her har teamet ladet sig inspirere af en tysk teolog, Dietrich Bonhoeffer. »Jeg blev inspireret og udfordret af de tanker, han gav udtryk for i sin bog Efterfølgelse omkring billig nåde og dyr nåde, fordi nåde er et begreb, der kan lyde meget billigt. Folk uden for kirken angriber kristne for, at man kan bede om tilgivelse, og så er det lige meget, hvad man gør. Men samtidig er det min og teamets erfaring, at vi let gør nåden billig, gør den til noget, som vi kan regne med, at vi har, og derfor ikke behøver at gøre, som Jesus siger. Gud er jo nådig,« forklarer Søren. »Selv om bogen er skrevet i 1930'erne, så er den stadig aktuel.«

Ingen automat »Vi snakkede meget om, hvad billig nåde er, og hvad dyr nåde er, helt konkret. Et udtryk for det er, om vi har gjort nåden, forkyndelsen om syndernes forladelse, til en almen sandhed, som vi bare strøer ud. Du kan gå hen i kirken og få syndernes forladelse. Punktum. Så har vi gjort nåden billig, så man egentlig bare kan trække den i en automat. Det er ikke det, nåde er,« siger Søren og nævner et eksempel. »Måske kan man sammenligne billig nåde med, da man boede hjemme ved mor og far. Hver dag blev der sat mad på bordet. Det forventede du. Og hvis ikke der kom mad, god mad på bordet, så blev du sur. Det var på en måde blevet en selvfølge. Men egentlig er det en fantastisk gave.

6

April 10

Søren Mejer Overby vil gerne, at budskabet er, at den dyre nåde er Guds tilbud til os – og ikke omvendt.

Lidt på samme måde kan man få det med Guds nåde. At det er blevet selvfølgeligt. Jeg behøver ikke gøre noget for det. Mor eller far laver maden. Gud er nådig og tilgiver. Billig nåde er en selvfølgelig nåde. Eller hvis jeg beder min kæreste, bror eller søster om tilgivelse, fordi jeg har løjet, og vedkommende siger: Jeg vil gerne tilgive dig. Det er et udtryk for nåde. Hvis jeg så bagefter er ligeglad og lyver igen uanfægtet, så er det et præcist udtryk for billig nåde. Så har jeg gjort nåden billig. Jeg har misforstået, hvad nåden er. Sådan kan vi få det med Guds nåde.«

Værdifuldt Den dyre nåde er ikke noget, man kan købe sig til. »Når jeg beder min ven om tilgivelse, kan jeg ikke gøre krav på, at han tilgiver mig. På samme måde kan jeg ikke gøre krav på, at Gud tilgiver mig. Jeg kan ikke fortjene mig til den. Tilgivelsen fra min ven eller kæreste eller kone er værdifuld for mig, fordi relationen vil blive brudt i stykker, hvis ikke han eller hun vil tilgive mig. Derfor er den så værdifuld for mig, men jeg kan ikke købe mig til den. Bonhoeffer sammenligner dyr nåde med at gå hen og søge efter skatten i marken. Dyr nåde er at sælge alt, hvad man ejer, og finde skatten i marken. Det er et udtryk for, hvor værdifuld Guds• nåde er for en, så for at vinde den, er man villig til at give alt. Nogle gange kan vi få den opfattelse, at efterfølgelse er vores tilbud til Jesus. Men det er forkert. I grunden er efterfølgelse Jesu nådige tilbud til os,« siger Søren.

Koster, forager, forandrer På Konnekt vil Jay Gamelin, præst i Ohio, USA, sige mere om, hvad nåde er. Det sker ad tre omgange. Nåden koster. Nåden forarger. Nåden forandrer. Det er overskrifterne for oplæggene. »'Nåden koster' handler om, at nåden har kostet Gud alt. At han har givet alt, hvad der skal til, for at jeg kan modtage nåden. »I det andet oplæg er den engelske titel 'Stumbled by Grace'. Vi snubler over nåden. Vi snubler over den og bliver afsløret. Vi


Når jeg beder min ven om tilgivelse, kan jeg ikke gø re krav på, at han tilgiver mig. På samme måde kan jeg ikke gøre krav på, at Gud tilgiver mig. Jeg kan ikke fortjene mig til den. Søren Overby

Fotos: niels Christian Melgaard

Churchianity snubler over Guds ubetingede nåde, falder omkuld og ser, at jeg har misforstået det. Enten har jeg gjort Guds nåde ligegyldig, eller jeg har forsøgt at vinde, købe Guds nåde ved at imponere ham. Men vi kan ikke imponere Gud. Det er et bedrag. Vi har lyst til, at den skal forkyndes, så vi snubler over den. Vi vil gerne, at folk genopdager nåden,« siger Søren. »Det sidste møde handler om, at nåden forandrer. nåden sætter mennesker fri, fornyer og forandrer. Det er ikke sådan, at vi skal ud og gøre en masse ting. Hvis vi tager imod Guds nåde, vil han forandre os,« siger Søren. »Det er de samme grundtanker, der er i IMU's discipelskabsformulering: Kristus lever for mig, i mig, gennem mig. Det er Kristus, der arbejder for, i og gennem mig. Vi ønsker, at det skal være en befrielse at tage hjem fra Konnekt og være sat fri af Guds nåde.«

Fælles og forskellig »Vi ser nærmest fejlfri ud alle sammen på overfladen. Men sandheden er, at vi er et fællesskab af syndere. Vi er fælles om Kristus, om Guds nåde, om at have brug for hans tilgivelse,« siger Søren. Det betyder ikke, at vi skal være ens, gå op i de samme ting, se de samme film, høre den samme musik. Vi er forskellige som mennesker, og det vil vi gerne tage alvorligt. Fælles og forskellig er to stikord, som vi bruger meget.«

Jay Gamelin vil forkynde, at Guds nåde koster, forarger og forvandler.

Et begreb, som Jay Gamelin nævner, er Churchianity. Søren Overby forklarer, hvordan vi kan oversætte det til dansk. »livet som kristen er ikke kun en aktivitet. At jeg er glad for IMU og måske synes, det er rart at gå i kirke, er godt. Men Guds nåde er meget mere omfattende end det. Den griber ind i hele mit liv. Guds nåde forandrer mit syn på andre mennesker både i IMU, i kirken, studiekammerater, min familie. Måske først og fremmest på den måde, at Guds nåde også gælder for dem,« siger Søren.

Korset Kors er ikke modgang og tung skæbne, det er den lidelse, som opstår af vor bundethed til Jesus Kristus alene. Kors er ikke tilfældig, men nødvendig lidelse. Kors er ikke lidelse, som er forbundet med den naturlige eksistens, men lidelse, som er forbundet med det at være kristen. Kors er i det hele taget ikke efter sit væsen kun lidelse, men lidelse og forkastelse, og det atter i strengeste forstand: at blive forkastet for Jesu Kristi skyld alene, ikke for noget som helst andet livsforholds skyld. Dietrich Bonhoeffer, Efterfølgelse (Credo 2010), side 55.

AprIl 10

7


Tema den dyre nåde

Fotos: Niels Christian Melgaard

Noget falder på plads mens vi sover

Simon, Maja og Linda samler trådene i miljøerne, en måneds tid før det hele går løs.

Der er travlhed i udvalgene inden Konnekt Af Niels Christian Melgaard

S

ådan ser lokalefordelingen ud, forklarer Simon Hauge, mens han peger på computerskærmen. Et kort over skolen i flere forskellige farver viser, hvordan de store møder, miljøer og andet er fordelt, når Konnekt begynder med en gudstjeneste Bededag lige over middag. Når der skal planlægges et møde, stort eller lille, foregår det som oftest ved, at nogle personer går sammen i et udvalg. Det samme gælder et stort arrangement som Konnekt. Herudover er der nogle udvalg, som står for detailplanlægningen. Et af disse udvalg er miljø-teamet. Udover Simon Hauge har Maja Nielsen og Linda Bøge sagt ja til at være med i teamet, der står for at holde snorene sammen på de syv miljøer på Konnekt.

Lad Gud få plads Simon indleder mødet med en kort andagt og bøn. »Hvis ikke Herren bygger huset, så arbejder bygmestrene forgæves. Vi må lægge Konnekt over til Gud. Så kan det godt være, at noget lykkes, mens andet ikke gør, men vi må lade Gud styre og være et redskab for ham. Salomo forsøger i salmen at skære igennem det og siger, at det kan være ligegyldigt, at vi slider og slider, hvis ikke Gud tager styringen, og vi lader hans vilje ske.

8

April 10

Jeg tror, det er rigtigt, at det er, når vi holder en pause og lader Gud få plads til at give os ideerne og kalde folk til at hjælpe, at der virkelig sker noget. Det har jeg brug for at høre, fordi jeg slider fra morgen til aften med Konnekt for at gøre det så godt som muligt. Det vil jeg gerne dele med jer. Lad Gud tage styringen, og så tror jeg, at der falder nogle ting på plads, mens vi sover, uden vi helt ved, hvordan det lykkes,« siger Simon, der bagefter forklarer, at »det er godt at starte teammøderne på denne måde. Møderne bliver ellers let praktiske, og det er godt at minde hinanden om, at det er Gud, der har styringen i det her projekt.«

Dagsordenen er klar Dagsordenen ligger klar. Der er opsamling fra sidste møde, hvor lokalefordeling, skiltning, deltagerguiden og hjemmesiden skal drøftes. Herefter kommer der en status på de syv forskellige miljøer. »Jeg har lige fået at vide, at der i Bogcaféen kommer en forfatter forbi, der har redigeret en bog om homofili. Det skal vi have skrevet på hjemmesiden, og generelt så skal vi have meget mere ud der. Billeder, videoer, lydfiler. Der kommer til at ske mange ting på Konnekt, og det skal folk kunne få et indtryk af, inden de kommer, via hjemmesi-


Simon Hauge forklarer lokalefordelingen på Konnekt.

tigt, at det g ri r e t e d r, Jeg tro pause og n e r e ld o h i v er, når at give os l ti s d la p få llader Gud lk til at hjæ fo e ld a k g o ideerne sker noget. g li e k ir v r e d pe, at Simon Hauge       

den,« siger Simon Hauge og forklarer lidt om, at idéen med at have miljøer er at gøre plads til forskelligheden blandt IMU'ere. »Vi ville gerne gøre op med seminarer, som tidligere var en del af programmet på landsstævner, og lave nogle miljøer og få folk til at arrangere noget, der henvender sig til en bestemt gruppe af IMU'ere. For eksempel arrangere en masse aktiviteter for musikinteresserede, en masse til de praktisk orienterede, og en masse til dem, som gerne vil fordybe sig.«

Tilgodese forskelligheden »Vi har arbejdet med, hvilke grupper af IMU'ere, der findes. Hvor meget kan vi tilgodese, og kan vi slå noget af det sammen. Tanken er, at miljøerne er et sted, hvor man kan mødes og kan opdage, at der er flere med samme interesse. Det er også et forum, hvor man kan få en dialog om, hvordan det er at være kristen og have den interesse. Er der nogle konflikter og udfordringer? Er der en måde, vi kan bruge det på i menigheden? Der er både en social dimension og en åndelig dimension i miljøerne. Samtidig kan man sige, at det også er for at skabe alternative aktiviteter i forhold til det, man plejer at gøre,« siger Simon inden udvalgsmødet fortsætter med en statusopdatering på de forskellige miljøer.

Miljøer Der er syv miljøer på Konnekt Mediemiljø Musikmiljø Det praktiske miljø Kreativt mijø Meditativt mijø Bogcaféen Fordybelsesmijø Få det detaljerede program på konnekt.imu.dk

Konnekt finder sted på Hyldgårdsskolen i Ikast fredag den 30. april og lørdag den 1. maj i bededagsferien.

April 10

9


TeMa DEn DyrE nÅDE

I blev købt dyrt r nåde« Udtrykkene »billig nåde« og »dy Dietrich stammer fra den tyske teolog fra bogen Bonhoeffer. læs her et uddrag Efterfølgelse

Af Dietrich Bonhoeffer

B

illig nåde er vor kirkes dødsfjende. Vor kamp i dag gælder den dyre nåde. Billig nåde betyder nåde som udsalgsvare, tilgivelse, trøst og sakramente til spotpris; nåde som kirkens uudtømmelige forrådskammer, hvorfra der øses ud med letfærdig hånd, tankeløst og grænseløst; nåde uden pris, uden omkostninger … Billig nåde - det er nåde som lære, som princip, som system; det er syndernes forladelse som en almen sandhed, det er Guds kærlighed som den kristelige forestilling om Gud … Billig nåde betyder retfærdiggørelse af synden, ikke af synderen. Fordi alt er af nåde alene, kan alt blive ved det gamle … Billig nåde er at forkynde tilgivelse uden bod. Billig nåde er dåb uden kirketugt, nadver uden syndsbekendelse, tilsigelse af syndernes forladelse uden personligt skriftemål. Billig nåde er nåde uden efterfølgelse, nåde uden kors, nåden uden den levende, menneskeblevne Jesus Kristus. Den dyre nåde er den skjulte skat i marken, for hvis skyld et menneske med glæde går hen og sælger alt, hvad han har. Den dyre nåde er evangeliet, der stadig på ny må søges, gaven, der må bedes om, døren, der må bankes på. Dyr er den, fordi den kalder til efterfølgelse, nåde er den, fordi den kalder til Jesu Kristi efterfølgelse; dyr er den, fordi den koster mennesket livet, nåde er den, fordi den derved skænker ham livet; dyr er den, fordi den fordømmer synden, nåde er den, fordi den retfærdiggør synderen.  Dyr er nåden frem for alt, fordi den har været dyr for Gud, fordi den har kostet Gud hans Søns liv - »I blev købt dyrt« -, og fordi det, som har været dyrt for Gud, ikke kan være billigt for os. nåde er den frem for alt, fordi Gud ikke anså sin søn for at være for stor en pris for vort liv, men gav ham hen for os. Den dyre nåde er Guds menneskeblivelse.

10

AprIl 10

Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer, født i 1906, var tysker, luthersk præst, teolog og deltager i den tyske modstandsbevægelse mod nazismen. Han blev af medlemmer fra Abwehr (Tysk Militærs Efterretningstjeneste) involveret i konspirationsplaner om at likvidere Adolf Hitler. Han blev arresteret i marts 1943, sat i fængsel og hængt 9. april 1945, kun fire uger før 2. verdenskrigs afslutning i Europa. Han blev 39 år.

efterfølgelse

Dietrich Bonhoeffers bog Efterfølgelse er udgivet af Credo og kan bestilles hos Forlagsgruppen lohse, www.lohse.dk, kr. 229,95. Citatet til venstre er fra side 15-16.


Syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre Paulus’ brev til Romerne 6,23


Tema den dyre nåde

Gå i fængsel – ryk direkte i fængsel Uden Guds nåde stod det slemt til Af Peter Guldager Dahl

I

1904 søgte en amerikansk kvinde patent på et spil, hun kaldte The Landlord's Game. Hun havde konstrueret spillet for på pædagogisk vis at kunne forklare Henry Georges økonomiske filosofi, som hun var fortaler for. Det var en tidlig forløber for det spil, vi kender som Matador. Selv om det blev skabt til at illustrere samfundets økonomiske spilleregler, så illustrerer det også Guds nåde. Lizze Magie anede næppe, at hun også havde opfundet et spil, som de fleste mennesker i hele den vestlige verden skulle komme til at kende i en eller anden form. I udlandet kalder de det Monopoly - herhjemme har vi kun kendt den danske variant af spillet, Matador, der kom på markedet i 1930'erne, indtil der også udkom et dansk Monopoly i 1996. Formålet med det populære brætspil er det samme i alle sine varianter: At komme til at eje flest grunde, indkræve så meget leje som muligt – og for alt i verden undgå ubehageligheder, som fx kortet med den berømte tekst: »Gå i fængsel. Ryk direkte i fængsel. Selv om De passerer Start, inkasserer De ikke 4.000 kr.«

Spilleregler I virkeligheden adskiller Matador sig ikke fra så mange andre brætspil af dem, vi spillede hjemme, når vi skulle hygge os. Det

12

April 10

gjaldt altid om at vinde – om det så var ved at være klogere end de andre, hurtigere end de andre – eller bare heldigere. Uanset hvordan konceptet var, hvor lang tid spillet tog, eller hvor ofte vi havde spillet det før, så var den ubetingede betingelse for en hyggelig aften, at vi var enige om spillereglerne. Og de trykte spilleregler havde altid det sidste ord, når en tvist skulle afgøres. Det var så ikke altid, vi kunne blive helt enige om fortolkningen af de trykte regler. Så måtte vi forhandle lidt frem og tilbage og som regel – men ikke altid – blev vi da også enige. Oprindeligt var det ikke meningen, der skulle være en dommer til suverænt at håndhæve spillereglerne i fodbold. Det var jo en sport for gentlemen, som nok selv kunne finde ud af at afgøre tingene på høvisk vis. Enhver der har fulgt en slutrunde i VM i fodbold må konkludere, at spillet åbenbart ikke længere er forbeholdt gentlemen. I al fald virker det ikke ubetinget sandsynligt at en fodboldkamp ville kunne afvikles i høviskhed uden en neutral dommer. Nøjagtig lige som der er også er brug for upartiske dommere til at afgøre om samfundets spilleregler, det vil sige et lands love, bliver fulgt efter hensigten.

Fængsel og frihed Tilbage til Matador. Her er der sjældent tilkaldt en upartisk dommer uden for spillet til at håndhæve spillereglerne. Men der er en dommer inden for spillet. Den dommer, der bestem-


r: g siger jeg je s li e d n sa , g li e d en San nden, er synd sy r ø g m so Enhver, er ikke i huv li b n e ll æ tr træl. Men liver der for b n e n n ø S t, rt set for evig ønnen får gjo S så lt a is v H evigt. elig frie. k ir v re æ v I jer frie, skal

Lykkelig den … mer, at nu har du værsågod at rykke direkte i fængsel. Heldigvis er der også en konge, der indimellem har fødselsdag og kan give spillere frikort til at slippe for at komme i fængsel. Spillets forfader blev udviklet som et billede på samfundets økonomiske kræfter, men det kan også bruges som et billede på et andet aspekt af virkeligheden: At der er en dommer, der sender i fængsel – og en konge, der benåder fra fængsling. Jesus siger det selv i Bibelen: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie (Johannesevangeliet 8,34-37).« Sådan er spillereglerne: Enhver som synder – og det gør vi alle sammen, fordi vi er syndere – er hjemfalden til et liv i fangenskab og slaveri. Men Sønnen, Jesus, vil gå i stedet for os, så vi kan blive sat på fri fod og være virkelig frie. Når dommen lyder: »Gå direkte i fængsel«, så kan vi få et frikort. Ligesom i Matador er frikortet ganske gratis – men til forskel fra Matador, så er Jesus ikke kun for de heldige.

Lykkelig den, der allerede står ved enden af den vej, vi vil gå, og i undren begriber det, som i sandhed synes ubegribeligt, nemlig at nåden er dyr, fordi den er ren nåde, og fordi den er Guds nåde i Jesus Kristus. Lykkelig den, der i enfoldig efterfølgelse af Jesus Kristus er blevet overvundet af denne nåde, sådan at han med ydmyg ånd må prise Kristi alene-virkende nåde. Lykkelig den, der i erkendelsen af en sådan nåde kan leve i verden uden at fortabe sig i den, og som i Jesu Kristi efterfølgelse er blevet så forvisset om det himmelske fædreland, at han er virkelig frigjort til at leve i denne verden. Lykkelig den, for hvem Jesu Kristi efterfølgelse ikke betyder andet end livet af nåden, og for hvem nåden ikke betyder andet end efterfølgelse. Lykkelig den, der blev kristen i denne betydning af ordet, den, som nådens ord var barmhjertigt imod. Dietrich Bonhoeffer, Efterfølgelse (Credo 2010), side 25.

April 10

13


KOrT OM KOnnEKT

Alle er velkomne på Konnekt, også ikke-IMUere

Du kan modtage nyheder om Konnekt på sms

på Konnekt bliver der debat om kirkens forhold til homofile

en Mød forfatter og debattør Esp t Ottesen i bogcaféen på Konnek

Der er 20 % rabat hvis du bor øst for Storebælt

Koncert med Hymns from nineveh

på Konnekt er der koncert med Stoew

fra mit hjerte ud

men book.com/stoew Konnekt er for 20-30 årige, www.stoew.dk | www.face ne velkom også er andre Jay Gamelin taler på engelsk, men der vil være mulighed for oversætte lse light Up lion er lovsangsband

dstilling

men Du kan overnatte på Konnekt, det er helt op til dig selv Det koster 195 kr. inkl. overna tning at deltage på hele Konnekt. pris en er uden måltider

Der bliver en kunstu på Konnekt

Du kan strikke på Konnekt

Man kan deltage i aktiviteter i flere miljøer i løbet af weekenden Bøn får en vigtig plads ved møderne

14

AprIl 10

14


AnMElDElSEr Bøger

Og Gud skabte Darwin Af Mats Molen 80 sider - kr. 99,95 Forlagsgruppen lohse

I

disse tider, hvor darwinismen klæber fast til alt og barnagtigt kræver absolut eneret på svaret om jordens og menneskets oprindelse, er det befriende, at nogen stiller de kritiske spørgsmål, denne såkaldte videnskab ikke tør stille sig selv!  Og dette gøres fremragende af Mats Molén i »Og Gud skabte Darwin«. Han er selv geolog og faglig set inde i stoffet, hvilket gør bogens tilgang til emnet troværdigt og sandt videnskabeligt. på få sider afklares evolutionens basale grundproblemer. Der er gode argumenter for, at jorden og universet er ungt, at mennesket ikke nedstammer fra dyr og for, hvordan geologien, som vi kan se den i dag, passer utrolig godt med Bibelens beskrivelser ud fra skabelsen og syndfloden. Bogen er kritisk, spændende, klar i sproget og forklarer naturvidenskabelige emner pædagogisk på et niveau, hvor alle kan være med. Dens form gør et kompliceret emne let forståeligt, men udelader samtidig i dens kortfattethed nogle uddybende begrundelser for konklusionerne. Bogen kan dermed virke bastant, men er god til videre studier på egen hånd. Den er på alle måder et vigtigt råb i en tid, hvor mange kristne desværre tror, at selv ikke Gud kan slippe uden om evolutionsteorien. Thomas Sæderup

»Er der overhovedet nogen, jeg kan stole på, og kan jeg tilgive?« er nogle af de mange spørgsmål, som går igen. Bogen giver et billede af, hvor svært det må være at være efterladt og svigtet, og hvor svært og vigtigt det er at tilgive. I hans teenageår møder han personer, som bliver en afgørende faktor for resten af hans liv og hans møde med Gud. Jeg synes, bogen er ufattelig givende, da man får et indblik i et menneskes forfærdelige tilværelse, som udvikler sig til et møde med Jesus, hvor alt forandrer sig. Undervejs sneg en kuldegysning eller to sig igennem min krop ved tanken om, at det i virkeligheden er sket. At Gud kan forandre og hjælpe en dreng, som dengang var dømt til at blive til ingenting, fordi han er omsorgsvigtet og var efterladt på et børnehjem. Bogen er fangende og nem at læse og favner bredt. Jeg vil med glæde anbefale bogen. pernille Hoffmann

Musik

Fra mit hjerte ud Af Stoew CD - kr. 150 Køb f.eks. på stoew.dk

S

afvist Af rob Mitchell 216 sider - kr. 249,95 Forlagsgruppen lohse

B

ogen afvist er en autentisk og gribende bog, hvor man følger forfatteren rob Mitchells liv fra han er tre år gammel til midt i tyverne. Blot som treårig bliver han anbragt på et børnehjem, hvor kårene og omgivelserne er dårlige. Titlen på bogen afslører selve temaet i bogen – nemlig en drengs kamp for at acceptere, at han er blevet afvist af sine forældre, og kampen for at føle sig accepteret af andre – ikke mindst Jesus.

toew har med deres anden udgivelse igen bragt nyt liv til både gamle salmer og sange, men også nyere tekster. Det er altid udfordrende at sætte ny melodi på noget kendt og elsket, men jo mere jeg har hørt albummet, jo mere rigtigt lyder det. Melodierne hænger i vid udstrækning godt sammen med teksterne. når det er sagt er jeg ikke 100 % begejstret. Trods albummets titel, har jeg svært ved at høre, at det er »fra mit hjerte ud«. Musik og tekst er der i og for sig ikke noget galt med, men det er, som om Stoew ikke helt kommer ud over kanten. Jeg har personligt svært ved at høre glæden i vokalens stemme. Det er dog et album, jeg alligevel vil anbefale, idet der er tale om en seriøs og positiv opfriskning af »de gode gamle« tekster. Stoew vil med deres tilpasse mix af rock og en mere laid back folk formå at samle et bredt publikum. Thea Mukai

Musikalsk Åndeligt

AprIl 10

15


Switchfoot

Koncerter med Leeland og Switchfoot leeland

Af niels Christian Melgaard

S

øndag 6. juni giver leeland, der også kommer fra USA, koncert på spillestedet Voxhall i Århus. For første gang rykker Glow Concerts ind med en koncert på det nyrenoverede spillested. rammerne er derfor i top, når de amerikanske stjernespirer giver dig deres vidnesbyrd om en levende Gud serveret til toner i genren melodisk rock. leeland har de sidste år fået meget opmærksomhed på den kristne musikscene i USA. Den talentfulde forsanger leeland Mooring har trods sine kun 21 år leveret adskillige hits bl.a til Michael W. Smiths album Stand. Bandet har været nomineret til flere priser, heriblandt tre Grammys.  Danske The Dawn varmer op når leeland går på scenen i Århus søndag den 6. juni.

bandet igen live. Siden har Switchfoot udgivet opsamlingen »The Best yet« og i november sidste år udkom albummet »Hello Hurricane«. Bandet gjorde sig sidst bemærket i bredere kredse med singlen »This Is Home« på soundtracket til Disneys film »prins Caspian«. Der er mulighed for at købe billet til begge koncerter med rabat. Og deltagere på Konnekt kan opnå stor rabat på leelandbilletten.

Tre dage senere, onsdag den 9. juni, vender det amerikanske rockband Switchfoot tilbage til Danmark, når de lægger vejen forbi på deres Europatourne og giver koncert i Silkeborg. I februar 2007 gav bandet koncert i et udsolgt musikhus samme sted - og mange har ventet på muligheden for at høre

Mød bl.a. Paul Colman, Lanae Hale og mange andre

næste nummer af Geist udkommer med IMT nr. 23 den 6. juni 2010

aa-festival.dk

Geist – med et godt budskab til dig pUlS › lIV › MISSIOn

Geist nr. 2 2010  

Geist er et kristent ungdomsmagasin, der udgives af Indre Missions Ungdom seks gange om året.