Page 1

juni 12

Jeg farer rundt

i Guds

hånd

92 er tilmeldt 4U En folkekirkegud af saltdej Elisabeths sang om en solstråle Vi tigger ikke Nyt sprog om mission Helligånden er en gave

Geist udgives af imt i samarbejde med imu Nr. 3 › 5. årgang


aktuelt

4U giver dig et kursusbevis, som først udløber, når Jesus kommer igen! Af Moses Sloth

V

r e t g æ v IMU ndelig å uddannelse højt

i hører tit, at uddannelse er vigtig. Jeg er vokset op i fattigfirserne, hvor bl.a. ungdomsarbejdsløsheden var høj, og mantraet »uddannelse, uddannelse!« blev banket ind i knolden på min generation. Siden kom der økonomisk fremgang og snakken om uddannelse forstummede - nu blev der arbejde til alle - uanset faglig baggrund! Men i sensommeren 2008 blev opsving til nedtur og igen høres mantraet, som et ekko fra en fjern fortid: »Uddannelse, uddannelse!« Alt sammen forståeligt. De triste tider glemmes, og vi kommer videre, indtil de triste tider vender tilbage. Egentlig meget sundt. Og i virkeligheden bør vi også spørge Gud til råds i forhold til valg eller fravalg af uddannelse! Vores livsforløb er individuelle og skal ikke styres af skiftende mantraer, men af vores himmelske far! Det ser vi bl.a. i Salme 23,3 »Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld« Men hvad tænker vi lige om uddannelse inden for Guds riges arbejde? Er det også kun vigtigt for os fra tid til anden - alt efter skiftende konjunkturer? Eller er

juni 2012 Nr. 3 - 5. årgang ISSN 1903-1084

Tillæg til IMT nr. 22 – 27. maj 2012

Ungdomsredaktion

ISSN 0902-9532

Niels Christian Melgaard, mobil 21 28 18 27, ncm@imt.dk

Indre Missions Tidende

Abonnement

Korskærvej 25, 7000 Fredericia,

Geist udsendes til alle IMT-abonnenter

82 27 12 27, imt@imt.dk

Særskilt abonnement på Geist Et år (6 numre): 88 kr.

Ansvarshavende redaktør:

Gruppeabonnement: 50 kr. pr eks. (min. 5).

Peter Nord Hansen, 82 27 12 01, pnh@imt.dk

Bestilling: 82 27 13 35, lng@imt.dk

Redaktionschef: Holger Skovenborg, 82 27 12 20, hs@imt.dk

Layout Indre Missions layoutafdeling, Ben Haman Jensen

Geist er et ungdomsmagasin, der udgives af IMT i samarbejde med IMU seks gange årligt

2

juni 12

Tryk

Oplag

Jørn Thomsen / Elbo A/S

7.900 Indre Mission

Udgiver

det vigtigt for os for tid og evighed? Også her tror jeg, vi gør klogt i at spørge Gud til råds!

92 frivillige er i gang med 4U I IMU vægter vi åndelig uddannelse højt! Og »vi« dækker ikke bare over dem, af os, der får penge for at mene det! Nej faktisk er der lige nu 92 lokale frivillige IMU'ere, der mener det samme og har demonstreret det ved at tilmelde sig IMU's superskarpe lederuddannelse 4U! Ja og dertil skal lægges hundredvis af tidligere deltagere på 4U! 4U 2012 er faktisk i fuld gang! Den 21. april blev 1. modul afholdt, men tilmeldingerne strømmer stadig ind. Derfor kan du nu tilmelde dig helt frem til 14 dage før Modul 2 d. 14. september! Gør du dette, får du automatisk tilsendt M1 som selvstudie og kan dermed også deltage på M2 og M3. Nogle IMU-afdelinger sender også deres bortrejste efterskoleelever på 4U så de er skarpe på lederskabet i IMU, når de kommer tilbage. 4U giver dig et kursusbevis, som først udløber, når Jesus kommer igen! Men før du tilmelder dig, beder du naturligvis Gud om lov J.


Nordjylland:

Børkop Højskole:

Ny ungdomskonsulent vil pege på Jesus IMU'erne i Nordjylland har fået en ny ungdomskonsulent. Det er 28-årige Nikolaj Karkov, der er uddannet lærer. Han er lige flyttet til Aalborg og er i gang med at finde ud af, hvem IMU'erne i det nordjyske er. Blandt andet har han kigget forbi i Brønderslev, hvor han var glad for at se deres gejst. »Jeg lagde mærke til det sociale og åndelige boost, som IMU'erne fik den aften. Det var det, som jeg oplevede i min IMU,« fortæller Nikolaj. Han har et stort ønske som ungdomskonsulent.

Den 1. marts blev Nikolaj Karkov ansat som ungdomskonsulent i Nordjylland.

»Jeg vil gerne fortælle de unge om Jesus, og jeg vil være med til at udpege en retning for IMU'erne,« siger Nikolaj, der er optaget af IMU's tanker omkring ID. »Det er vigtigt, at de unge bliver mere bevidste om deres identitet som Guds børn og om deres totale afhængighed af Gud. Jeg håber også, at bøn og bibellæsning fortsat kan vokse i IMU.« Anette Ingemansen

Hjallerup Bibelcamping:

Hjallerup Ung er på banen Det har været vildt spændende for udvalget bag »Hjallerup Ung« at tænke nye tanker omkring opbygningen af IMU's camping på Hjallerup Bibelcamping, hvor målgruppen er de 20-30-årige. Det fortæller ungdomskonsulent Simon Nielsen (Simonster) fra Holstebro. Han skal være lejrchef på Hjallerup Ung, der foregår den 28. juli – 4.august. »Vi har talt meget om, hvad programmet skulle indeholde. Ret hurtigt blev vi sporet ind på de åndelige ting.« Det sætter sig spor i eftermiddagsaktiviteter og i aftenprogrammet efter klokken 21. Deltagerne kan blive klogere

på bøn, få gode råd til at tackle skilsmisse i deres nære relationer og deltage i paneldebat om spændende emner. De kan høre et foredrag om kristendom og videnskab, synge lovsange, og spille fodbold. Hjallerup Ung bakker op om formiddagsmøder og aftenmøder, der er fælles for alle deltagere på Hjallerup. Her vil Anders Møberg og Frederik Enevoldsen være blandt talerne. Man kan læse mere om Hjallerup Ung på hjemmesiden: hjallerupbibelcamping.dk og på facebook www.facebook.com/ HjallerupBibelcampingUng. Anette Ingemansen

Satser massivt på ny adventurelinje og flere nye lærere

Hvis du vil følge med i, hvornår

Fra efteråret 2012 kommer der til at ske en del nyt på Børkop Højskole (IMB). Det nye forstanderpar Margit og Erik Back Pedersen og skolens andre ansatte har travlt med en masse nye ting. Til efteråret får IMB en ny linje med fokus på ekstremsport med Anders Erbs som leder. På musikområdet bliver Jacob Worm og Jesper Smalbro nye ledere. »Vi forventer meget af alle fire linjer. Både discipel-, krea- og musiklinjerne er fantastiske med hver deres udfordringer. Den nye adventure-linje er meget målrettet de unge, der gerne vil på Bibelskole samtidig med, at de kan lide at bruge deres krop og udfordre sig selv fysisk. Fra 1. august skal man vælge to af de fire linjer, så man kan få flere udfordringer,« fortæller Margit og Erik Back Pedersen.

der offentliggøres nyt, kan du tilmelde dig nyt fra IMB på sms og oven i købet få mulighed for at vinde en iPad3. Send en sms med teksten IMB til 1910, og så er du med.

»Vi forventer at kunne nå en bredere gruppe unge med de nye tilbud. Vi glæder os til at møde alle de unge og lade os udfordre af dem. Vi glæder os til at være sammen med unge, der gerne vil lære Bibelen at kende, som brænder for at være Jesu disciple og som har mod på spændende udfordringer inden for kunst, musik og sport. Vi glæder os til samtaler, til sjov og alvor, til åndelige og menneskelige udfordringer, til alt det, der sker, når mennesker mødes.« Anette Ingemansen

Månedsgave:

IMU'ere tegner månedsgave Jesus ville også have valgt iPhone. Sådan lyder sloganet for en kampagne i IMU, der kører for fulde omdrejninger. IMU ønsker at sætte fokus på givertjeneste, for det koster rigtig meget at drive IMU. På Konnekt var ungdomskonsulenterne Benny Rand og Rune Madsen i sving for at markedsføre kampagnen ud fra den tanke: »Jeg har fået det hele givet, derfor kan jeg give noget af det videre.« De havde allieret sig med flere hjælpere, og Konnektdeltagerne kunne opleve flere happenings som at få en gratis bog med en giverfolder indlagt. »Vi udleverede også 50 cheese-

burgere med et kort ved, der opfordrede til at tegne en månedsgave,« fortæller Benny Rand. På Konnekt blev der tegnet 39 faste giverordninger. Kort tid efter Konnekt var han ude at medvirke to forskellige steder, hvor der var IMU'ere. »Det ene sted var der flere IMU'ere, der lige havde tegnet en månedsgave eller havde forhøjet den på Konnekt. De gik rundt og spurgte de andre IMU'ere, om de ikke skulle have en månedsgave. Det kom der tre ud af. Et andet sted dukkede jeg op, og i løbet af ingen tid havde tre IMU'ere også tegnet en månedsgave,« fortæller en begejstret Benny Rand. Anette Ingemansen juni 12

3


interview

Med Paulus som rejseguide til friheden i skolen. I dag udsat for grov mobning ev bl en ns Ha d ar ga Michael Ny t af Gud sker bare at blive brug øn og e rn be ob m t ve har han tilgi Af Ole Noermark Larsen Fotos: Ole Noermark Larsen

»Det er nok det mest ydmygende, jeg nogensinde har oplevet!« Michael Nygaard Hansen bliver med ét alvorlig. »De bandt mig med et sjippetov og trak mig gennem skolegården som en hund. En anden gang tvang de mig til at spise sæbe.« Mobningen stod på fra 4.-8. klasse og drev Michael så langt ud, at han var tæt på at give op. »Jeg kunne ikke se, at mit liv havde nogen som helst værdi eller fremtid, og mellem 6. og 7. klasse overvejede jeg alvorligt at gøre en ende på det. Men jeg turde nok ikke, når det kom til stykket.« I stedet gjorde han det, som han havde lært hjemme hos forældrene i Gellerup ved Herning og i missionshusets børne- og juniorklub. »Jeg lagde det hele over til Jesus. Jeg blev klar over, at det kun var ham, der holdt mig i live, og at han var det eneste, jeg havde at holde mig til. Den oplevelse af afhængighed kan jeg nogle gange godt savne i dag, siger Michael, der er 20 år.

Valgte Gud fra

et lov at »Jeg har få ig meget gt ri opleve i forhold s med Jesu min på e dr an l ti fordi ke ås M r. alde , et ds in r han ha ver en at det kræ ats at ekstra inds st,« fa ig m e hold . el ha ic M siger

4

juni 12

De andre i klassen vidste, at Michael var kristen, og han blev flere gange spurgt, om han havde læst hele Bibelen. Det måtte han svare nej til, og det medførte straks en række modspørgsmål om, hvordan han kunne tro på noget, han ikke havde læst. I 7. klasse besluttede han sig for at læse Bibelen, og det projekt stod på, indtil han var færdig i 9. klasse, hvor han var begyndt som elev på Sydvestjyllands Efterskole. »På efterskolen oplevede jeg for første gang, at der var nogen på min egen alder, som gad være sammen med mig. Det var en meget stor omvæltning. Derfor var jeg vildt frustreret over, at jeg kun var tilmeldt i 9. klasse, og at der tilsyneladende ikke var mulighed for at fortsætte i 10.« »Jeg skældte Gud ud, og det gik mig så meget på, at jeg besluttede mig for at vælge ham fra. Hvis han ikke kunne skaffe mig en plads i 10. klasse, så havde jeg ikke noget at bruge ham til.«

Lys på himlen Om aftenen lå han i sengen og forsøgte at falde i søvn. »For første gang i mit liv var jeg virkelig bange for at dø, for hvad ville der så ske, når jeg ikke længere havde Gud?« De følgende dage var frygtelige, husker Michael. Tankerne


»Jeg oplever, at Gud ho lder hånden under mig, og at han op fordrer mig til at sætte mig ned og hvile hos ham. Men i stedet farer jeg ru ndt inde i hans hånd. Sådan er jeg bare.«

Et efterskoleophold fik Michael Nygaard Hansens liv på ret køl efter flere års grov mobning. I dag arbejder han selv på en efterskole.

tumlede rundt i ham. »En ven opdagede, at der var noget helt galt med mig, så vi gik en tur sammen en mørk aften. Her blev vi enige om, at jeg ikke havde andre muligheder end at overgive mig til Jesus. Min ven foreslog, at jeg skulle råbe, så det gjorde jeg.« »Far!« råbte Michael. Svaret kom prompte. »Pludselig kom der et stort lysglimt på himlen. Lidt som en stor nytårsraket, men alligevel noget helt andet. Vi så det begge to.« Michael holder en lille pause. »Lige der på stien gik det op for mig, at Gud elsker mig ikke bare, han svarer mig også. Det var så vildt!« Det var det også, da Michael tre uger senere fik at vide, at han kunne blive på efterskolen i 10. klasse.

Farer rundt i Guds hånd Siden den oplevelse har Michael haft et brændende ønske om at stille sig til rådighed for Gud og lade sig bruge af ham. »Jeg synes egentlig, jeg er rigtig dårlig til at lade Gud komme til, men det er det, jeg tragter efter,« siger Michael, som har planer om at læse teologi og desuden har meldt sig som fritidsforkynder i IMU. Efter gymnasiet blev Michael ansat som volontør og årsvikar på Sædding Efterskole, der er tilknyttet Luthersk Mission. Han har lige fået forlænget ansættelsen, så den også gælder næste skoleår, og han elsker sit job, hvor han har rig mulighed for at gøre det, han allerhelst vil. »Jeg elsker at fortælle om Jesus. Jeg har fået lov til at undervise i forskellige temaer inden for kristendommen, og det er fantastisk at opleve, hvordan eleverne tager imod det. Jeg kan godt lide at nørde med Bibelen, og det er dejligt, når eleverne vil være med.« I løbet af skoleåret har han oplevet flere elever, for hvem troen pludselig blev personlig. »Det er bare fantastisk at opleve, når et menneske opdager, at det kan hvile trygt i Guds nåde,« smiler han. Lige præcis nåden har Michael selv haft svært ved at gribe. »Jeg oplever, at Gud holder hånden under mig, og at han opfordrer mig til at sætte mig ned og hvile hos ham. Men i stedet farer jeg rundt inde i hans hånd. Sådan er jeg bare.«

Kræver en ekstra indsats »Jeg har fået lov at opleve rigtig meget med Jesus i forhold til andre på min alder. Måske fordi han har indset, at det kræver en ekstra indsats at holde mig fast.« Selv om Michael på mange måder har lagt fortidens mobning bag sig, så dukker oplevelserne alligevel frem nu og da.

»Jeg har stadig svært ved at være alene. Når jeg ligger alene om aftenen, kan jeg nogle gang høre og se for mig, hvad de gjorde ved mig og kaldte mig dengang. Men det har også på en særlig måde lært mig at se mennesker, som har det svært, fordi jeg selv har været der.« For få år siden deltog han i et gensynsarrangement for den gamle klasse. De værste mobbere ignorerede ham totalt, men fire af dem, der havde deltaget i mobningen, kom uopfordret og sagde undskyld. »Det har taget mig lang tid at nå dertil, at jeg kunne tilgive dem, men jeg sagde til dem, at de var tilgivet. Det tror jeg ikke rigtig, de forstod.« juni 12

5


folkekirken

Inden forkyndelsen bød aftenen på et fast element, »to og to«, hvor der var sat tid af til en snak og bøn..

En folkekirkegud af saltdej Hvis vi skræller det fra i Guds ord, der skurrer i vores ører, indskrænker vi Gud Af Hans-Ole Bækgaard

H

vordan skal vi forholde os til den folkekirkelige situation? På hvilken måde spiller et ritual for vielse af homoseksuelle ind på evangeliets kerne? Sådan lyder et par af de spørgsmål, som for tiden brænder på for mange.

Noget vigtigt er på spil For så vidt udgør spørgsmålet om homoseksuelle vielser ikke kernen i evangeliet. I den forstand er det et perifert anliggende, men sagen har alligevel med selve evangeliet at gøre. Man kan sammenligne hele problematikken med et træ. Barken (spørgsmålet om vielse af homoseksuelle) er som sådan perifer i forhold til selve stammen (evangeliet), men piller man barken af træet, vil det dø. På lignende vis har homoseksuelle vielser med selve evangeliet at gøre. Evangeliet mister sin kraft, hvis vi skræller det fra i Guds ord, der skurrer i vores ører. Så indskrænker vi ikke blot det, der er Guds vilje. Vi indskrænker egentlig Gud selv, og lader ordene »mon Gud virkelig har sagt« være tolkningsnøgle for vores tilgang til Bibelen. En sådan tilgang er direkte djævelsk og fordærver evangeliet.

6

juni 12

Med regeringens beslutning i november 2011 om, at homoseksuelle skal kunne indgå ægteskab på linje med heteroseksuelle par, og at de vil kunne kalde sig for ægtefæller, og at der skal udarbejdes et ritual, så det vil være muligt for dem at blive viet i folkekirken, var der ikke blot tale om et perifert kirkeligt anliggende. Sagen handler om noget, der berører kirkens identitet og væsen, og hvordan folkekirken er tro mod sit bekendelsesgrundlag som evangelisk-luthersk. Samtidig er der tale om en ny forståelse af ægteskabet, hvor man med sproget vil skabe en anden virkelighed, end den Gud har skabt. Man ser bort fra Guds ords tale om ægteskabet som en skabelsesordning imellem en mand og en kvinde.

Tidsånden som vejleder Dette indgreb fra ministeren er dybest set et overgreb på kirken. Og jeg kunne i den forbindelse godt ønske, at det blev modsagt tydeligere af landets biskopper, som netop skal værne om kirkens rette lære, så de alle som én nægtede at deltage i udformningen af et nyt vielsesritual. Det er vanskeligt at opleve situationen anderledes, end at nu er det tidsånden og ikke Helligånden, der skal vejlede os i hele sandheden.


Brønderslev:

ne er, r e k s n e n io t a Situ der la e k ir k m o s om vi os. r o f d u G e r Gud væ

Mange kirkegængere er frustrerede. De føler, at en del biskopper har svigtet. Mange kirkegængere vil fortsat være i folkekirken. Andre har allerede har meldt sig ud, og en del overvejer fremtiden.

Udfordringer I Indre Mission ønsker vi at rumme hinanden i det åndelige fællesskab og missionsarbejde, som kendetegner bevægelsen. Derfor gjorde vi det sidste år muligt, at ikke kun valgmenigheder, men også frimenigheder kan knytte til ved Indre Mission. Denne beslutning er truffet for at imødekomme, at vi ser forskelligt på denne sag. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at selv om indførelsen af et ritual for vielse af homoseksuelle kan føre til en splittelse, må det ikke føre til skel mellem dem, der ønsker at fastholde Bibelen og bekendelsen som det grundlag, den sande kirke står på. Det ville være en smerte og et stort åndeligt tab. Når jeg selv stadig er medlem af folkekirken, er det, fordi jeg mener, der er noget at kæmpe for, og at jeg kan gøre det med troværdighed. Kaj Munk sagde: »Aldrig, aldrig spørge om det nytter, kun om det er sandt!« Vi skal selvfølgelig ikke være blåøjede og naive, men vi må heller ikke give op, før kampen er ført til ende. Og så må vi ikke glemme, at vi tror på en mægtig Gud, der kan ændre situationer, der ser helt håbløse ud. Dette må vi blive ved med at bede om.

Fællesskabet i IMU

tiltrækker unge fra byen Foto: Filip Skovgaard Pedersen

IMU i Brønderslev har det sjovt, og det har været med til, at flere har fundet vej til IMU. Formanden mener, at det først og fremmest skyldes bøn. Nogle af dem viser det ret tydeligt.

Formanden for Brønderslev IMU undrer sig over, hvad der er sket i de sidste år i det kristne fællesskab. Antallet af IMU'ere er vokset fra 20 på adresselisten til næsten 40. »Pludselig dukkede fem unge fra Congo op. De havde hørt, at vi havde et godt kristent fællesskab. Der er nogle, som var kommet lidt bort fra troen, som er kommet tilbage igen. Der er også nogle nye i fællesskabet, som kommer, fordi de gerne vil vide mere om kristendom, og hvad det er, vi tror på,« fortæller Filip Skovgaard Pedersen i en telefon. Han er på vej til IMU-hygge i Strandby. Chaufføren hedder Sebastian, og han begyndte at komme i IMU for to måneder siden.

Kirkens identitet For mig at se handler den kirkelige situation ikke blot om et vielsesritual, hvor man til tider kan synes, at de homoseksuelle er blevet ufrivillige gidsler. Situationens kerne er, om vi som kirke lader Gud være Gud for os. Hvis vi ikke giver Gud lov til at tale os og tidsånden imod, har vi gjort ham til en projektion af vores egne forestillinger om, hvordan vi ønsker ham. På den måde bliver Gud en saltdejsgud, hvor vi forsøger at forme ham, som det nu passer os. Resultatet bliver, at kirken ender med at svigte sin egen Herre og gør sig selv til herre. Bliver en ny ægteskabslov vedtaget og et nyt ritual indført, håber jeg, at alle - uanset kirkeligt tilhørssted - vil fortsætte med at tale dette imod, og at vi må kunne stå sammen og undgå unødvendig splittelse.

»Vi havde kollektiv uge, og en IMU'er inviterede Sebastian med,« fortæller Filip. »Det var meningen, at han bare skulle være der en enkelt aften, men det endte med, at han blev der hele ugen, og nu kommer han fast til vores møder. Kort efter kollektiv uge smed han alkoholen på hylden og begyndte at kalde sig selv kristen. Sebastian fortæller selv, at han fik 21 venner den første aften i IMU. Vi er en IMU, hvor alle snakker med hinanden, og hvor folk har lyst til at komme. Vi har bedt meget for, at der skulle komme nogle nye, og stille og roligt er der kommet flere og flere. Gud har i den grad arbejdet i vores IMU.« Anette Ingemansen

Aars:

Bønneinitiativ sætter spor Der er en længsel i IMU i Aars i Himmerland efter at bede og læse i Bibelen. Det har de gjort noget ved. »Vi har indført, at vi beder ti minutter i begyndelsen eller i slutningen af hvert møde,« for-

tæller Thomas Langdahl. Han synes allerede, at han kan se nogle spor i fællesskabet. »Der er flere IMU'ere, der har fået frimodighed til at bede højt,« siger Thomas. De er 20 IMU'ere i missionshuset i Aars. Anette Ingemansen

juni 12

7


lovsang

BEAM I see ghosts of our worries drift around there's no fixing point, just sound Love, what do you hear do you hear the secret do you know that I am near Silence is a beam light and birds and flowers rest in constant flow, a stream And in it's spot I am singing wordless songs to the Word to the spot I bring nothing because you are and now is an eternity World's volcano's eye never can be shaken for it's real, no hell passes by Fotos: Niels Christian Melgaard

To the sun it looks and the sun looks at it they are one, the same, the truth

Forholdet til Gud kommer til udtryk

And in that beam I am singing wordless songs to the Word to the beam I bring nothing because you are and now is an eternity

Elisabeth Hartmann får igennem sangskrivning sat ord på sit forhold til Gud Af Niels Christian Melgaard

G

ennem det meste af sit liv har 23-årige Elisabeth Hartmann skrevet sange. Udover koncerter holder hun foredrag om Søren Kierkegaard og synger som korist i Christianskirken i Aarhus. Det er gennem sangene, Elisabeth Hartmann får sat ord på sit forhold til Gud. I en af sangene beskriver hun stilheden. »Det er lidt paradoksalt med stilheden, når jeg synger,« siger Elisabeth Hartmann. »Men det er vigtigt at få nogle ting ud, inden jeg er stille.«

I Guds nærvær En af Elisabeth Hartmanns seneste sange har titlen »Beam« (Stråle). »Jeg leger i sangen med tanken om

8

juni 12

at sidde i en stråle, en solstråle om man vil, af Guds nærvær. I den stråle, i Guds sandhed, blottes jeg helt, for jeg er kommet, som jeg er, med alt det, jeg egentlig ikke ville være ved. Men det er også nådens stråle, hvor jeg lyses på fra alle sider og varmes igennem af Guds varme,« siger Elisabeth Hartmann. »Jeg opdager, at der er fuld af liv i strålen: 'Light and birds and flowers rest in constant flow, a stream' - dér i Guds nærvær har jeg oplevelsen af at være til inden syndefaldet. Dér er der hvile, og samtidig lever Guds skaberværk i bedste velgående. Det er to forhold, som jeg af og til synes, det er svært at sammenstille i min hverdag, hvor arbejde, stress og jag ikke altid er koblet med hvile og velbehag.«

Elisabeth Hartmann gav koncert i musikmiljøet på Konnekt 2012.


interview

Giv med

Geist har spurgt fire unge, hvad de

tænker om givertjeneste

Af Niels Christian Melgaard

Sara Basem Yousif, Vejlby, 20 år

Michael Hansen, Aabenraa, 22 år

Jeg tænker: Sara, giv med glæde. Ellers kan jeg let komme til at tænke, at det gør ondt i pengepungen, for jeg kunne godt bruge pengene på mig selv. Jeg er i en fast givertjeneste, for penge har jeg kun til låns. Jeg får en større glæde bagefter.

Jeg tænker på en gave til en god sag. Jeg giver en gang imellem, når jeg føler, det er et formål, jeg kan støtte op omkring. Når man giver fast, så kan man bedre følge med i, hvad det går til, f.eks. pr. mail. Ofte bliver der ikke fulgt meget op, når der bliver sendt kurve rundt.

Sara Holm, Løgumkloster, 20 år

Mette Hermann, Aarhus, 21, år

Det er godt, for så behøver man ikke tænke på at overføre penge. Det bliver bare gjort. Man ved, hvilken indkomst man har, og man kan godt undvære de 50-100 kroner i måneden. Jeg kunne sagtens bruge de penge på noget til mig selv, men det er ikke sikkert, det er nødvendigt.

Det er en god idé, for når jeg ikke altid går rundt med kontanter, så er det godt at give fast. Det er nogle penge, jeg ikke opdager, jeg har, fordi de ryger direkte videre. Det er lettere end at skulle hive 50 kroner op af pungen.

juni 12

9


Økonomi

Jesus ville også have valgt ... Det er blevet sagt, at de i IMU og Indre Mission altid tigger om penge. Men det passer ikke. Vi tigger ikke. Vi ønsker at hjælpe brødre og søstre ind i tjeneste for Gud.

10

Af Anders Møberg

anledning til at diskutere prioritering af penge og givertjeneste.

IMU introducerer i dette forrår giverkampagnen »Jesus ville også have valgt iPhone«. I forbindelse med forberedelsen af denne kampagne mødte jeg sætningen: »IMU tigger altid om penge«. Med det samme tænkte jeg: » NEJ, vel gør vi ej!« Men det tvang mig alligevel til at overveje, hvad det egentlig er, vi gør, når vi laver giverkampagne. Tigger vi? Nej, det gør vi ikke. Man tigger for at overleve. Vi har et ønske om et godt økonomisk grundlag for arbejdet, men vi samler ikke ind, for at IMU skal overleve. IMU overlever, hvis Gud vil, og hvis han velsigner missionsarbejdet blandt unge. I mine fortsatte overvejelser nåede jeg frem til denne definition: En giverkampagne er, når én kristen bror hjælper en anden kristen bror ind i en tjeneste for Gud, ind i givertjeneste. Givertjeneste er på linje med f.eks. bøn, bibellæsning, kirkegang og faste. Vi opfordrer unge til at bede til Gud, fordi Bibelen opfordrer til bøn. Vi opfordrer til at gå i kirke hver eneste søndag, fordi vi ønsker, unge skal tage del i fællesskabet om forkyndelsen og nadveren. Vi opfordrer til at give af alt det, vi har fået fra Gud, fordi Bibelen taler om at give. Givertjeneste er altså en del af livet med Gud, og vi har alle brug for at træde ind i denne tjeneste for Gud og mennesker. IMU'ere taler ofte om at leve radikalt for Gud. Hvad kunne være mere radikalt end at give sine penge væk?

Begynd i det små

Givertjeneste er et tabu

En udfordring

Når vi så alligevel taler om, at kristne brødre og søstre skal hjælpes ind i givertjeneste, så er det fordi givertjeneste og økonomi i det hele taget ofte er tabubelagt. Vi fortæller ikke vidt og bredt om, hvilke gavebreve vi har tegnet, og det er bibelsk set heller ikke meningen. Økonomi er i vores samfund noget privat, og det er sjældent, vi deler vores økonomiske prioriteringer med andre. Men netop fordi samtaler om prioritering af vores penge og givertjeneste ikke bare opstår af sig selv, så er det vigtigt at skabe anledninger til det. Det er vigtigt at vi tør opfordre hinanden til givertjeneste og løfte lidt af sløret for, hvordan vi praktiserer denne tjeneste i vores liv. Med »Jesus ville også have valgt iPhone« ønsker vi at give en

Med sætningen »Jesus ville også have valgt iPhone« ønsker vi at udfordre til samtale om, hvordan vi bruger vores penge. Sætningen provokerer, og man kan hverken sige, at den er forkert eller rigtig, men vi håber, at den skaber refleksion og samtale. Siden 1. april har næsten 50 unge udfyldt en aftale om en månedsgave til IMU, og det er virkelig, virkelig godt. På Konnekt alene påbegyndte 37 unge en fast givertjeneste til IMU. Vi vil gerne udfordre alle IMU'ere til at tegne en månedsgave til IMU. Vær med til at stå sammen med rigtig mange andre om IMU's arbejde og gå ind i en fast givertjeneste. I IMU ønsker vi at flere og flere danske unge skal møde Jesus, og vi har brug for støtte og mange givere, der vil løfte i fællesskab.

juni 12

Selv om vi ikke kan se på hinanden, hvor meget vi hver især giver, så har vi i IMU en oplevelse af, at kun få IMU'ere er kommet i gang med givertjeneste. Givertjeneste bliver sjældent diskuteret, og mange forkyndere indrømmer også, at opfordringen til givertjeneste er fraværende i deres forkyndelse. Jeg selv inklusive. Med denne nye kampagne ønsker vi at hjælpe flere unge til at påbegynde en givertjeneste. Det kunne være fantastisk, om rigtig mange unge påbegynder en fast givertjeneste. Givertjeneste begynder ofte i det små og udvikler sig derfra. Derfor opfordrer vi til at tegne en månedsgave til IMU, begynde i det små, men med ønsket om at vokse ind i en endnu større givertjeneste. Rigtig mange kan fortælle om glæden ved at give fast til gode formål og oplevelsen af ikke at mangle de penge, som bliver givet til gode formål. Nogle spørger, hvor meget man så skal give, men det er jo netop op til en selv, hvordan denne tjeneste udvikler sig, og hvor god man bliver til at give af sit eget til andre. En god tommelfingerregel er, at givertjeneste kan omfatte ens hjertesager, ens lokale kirkelige fællesskab og grænsesprængende mission i ind- eller udland.


“Jesus ville også have valgt iPhone”

gave.imu.d

k

Stø t Tegn IMU: mån en ed gav se

juni 12

11


id

IMU lancerer Missionsuddannelsen Visionen for ID er, at de unge ser deres identitet i Kristus Af Marie Jensby

I

MU har arbejdet med udviklingen af projektet ID, der står for Igennem Dig. Visionen for ID er, at unge ser deres identitet i Kristus. Han har sendt dem. Han lever igennem dem. Nu er vi klar til at lancere Missionsuddannelsen, der er en decentral uddannelse, som kan afholdes lokalt. Tanken er, at vi er i mission, der hvor vi er. Fordi vi er kristne, er vi i mission. Et delmål i arbejdet med ID er, at vi ønsker at forme et nyt sprog om mission, så mission ikke længere er noget, vi tænker som aktiviteter, vi kristne planlægger og gennemfører. Nej, mission er en del af vores identitet - og vi er i mission, fordi Kristus lever igennem os.

Ordet ind under huden En vigtig del af missionsuddannelsen er en læsemetode. Derfor fylder bibelstudie ganske meget på uddannelsen. Det er en læsemetode, hvor vi lader bibelteksten læse os frem for, at vi læser den. Vi går til ordet på ordets præmisser og ikke på vores egne. Og netop i ordet, kan vi læse, at Gud sender os. Vi er sendt. Det er altså ikke en handling, vi vælger til eller fra. Det er en del af vores kristne identitet. Derfor skal vi have ordet ind under huden. Bibeltekster skal observeres, og vi skal være detektiver, der graver dybt og undersøger teksterne for at finde ud af, hvad Gud siger til os og om os.

Mission livsnært Det er hos ham, vi finder vores sande identitet. Gud ved,

12

juni 12

hvad han har skabt os til at være. Gud ved godt, at vi ikke er superhelte, der kan alt. Bibelen fortæller os, at vi er skrøbelige lerkar, og den dimension er med i uddannelsen. Det er med andre ord ikke en uddannelse, der har fokus på »how to do«. Fokus ligger på at lære, hvad det betyder, at vi allerede er i mission som dem, vi er, og der, hvor vi er, fordi Kristus lever igennem os. Så bliver mission spændende og livsnær, fordi den handler om det liv, jeg lever sammen med Gud, og ikke de gode aktiviteter, jeg kan planlægge, og som kan gøre os trætte eller selvfede, alt efter hvor godt det går. Der er nemlig en stor frihed i at være i mission.

Drømmen Udvalget bag projektet med ID drømmer om at se unge, der bare lever i mission. Lever deres liv sammen med Gud. Som finder fred og hvile hos Gud, der kender os. At vi ser unge, der finder deres identitet i Kristus og ikke i alt muligt andet. Det er Gud, der ved, hvem vi er, for han har skabt os.

Materiale til ID Der er udgivet en mappe med de materialer, der skal bruges til ID. Mappen indeholder en boks, blok, bogmærke med læsemetode. Bibeltekst, bedekort, Kristusbøn. Missionssamtale. Der ud over er der en dvd med undervisningsmateriale. En mappe koster 95 kroner. Læs mere på id.imu.dk


anmeldelser Aulum:

Bøger Minutter med Jesus Af Edin Løvås 198 sider – kr. 199,95 Logos Media ism Forlagsgruppen Lohse

Mobiltelefoner er anbragt uden for døren Foto: Malene Olesen

For mange mennesker lugter meditations-bøger af selvoptagethed og thailandske bluff-kunster. Med Jesus som det absolutte fix-punkt får genren imidlertid en helt anden klang. Edin Løvås, norsk retrætepioner og præst, har skrevet den uordinære andagtsbog »Minutter med Jesus«, der med 365 enkle øvelser lader læseren, med alle sanser i spil, forstå lidt mere af Bibelens hovedskikkelse. Hver meditation tager udgangspunkt i en kort bibeltekst. Derefter følger tre opgaver: Se, bed og tilbed. Kort og godt! »Minutter med Jesus« er et glimrende redskab til den daglige bibellæsning. Dog skal titlen tages med et gran salt, da et ordentligt udbytte af de enkelte meditationer kræver mere end få minutter. Desuden anbefaler Edin Løvås selv et vist forhåndskendskab til Ny Testamente, da det kan virke kunstigt at læse meditationsteksterne uden at kende til sammenhængen. Anne Sofie Nielsen Bitsch

Kristus er opstanden – og hvad så Af Sam Allberry 208 sider – 149,95 Forlagsgruppen Lohse

»Nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde.« Ordene fra trosbekendelsen var blevet selvfølgelige for Sam Allberry, indtil han valgte at dykke ned i Bibelen for at se, hvad den egentlig siger om Kristi opstandelse, og hvilken betydning den har for os. Det er der kommet en bog ud af: ’Kristus er opstanden! – og hvad så?’ Bogen har personlighed og engagement. Den har en bibeludlægning af høj kvalitet og er skrevet let forståeligt. Bibeltekster, som vi måske troede vi kendte helt til bunds, er der kastet nyt og spændende lys over. Det unikke ved bogen er, at den er opløftende og befriende! Allberry skriver: »Opstandelsen viser os, at vi intet skal tilføje for at stille Gud tilfreds … Med sin død og opstandelse har Jesus afsluttet handelen. Gud har underskrevet den, og underskriften er opstandelsen.« Sam Allberry har formået at sætte mod og håb i den, der læser hans bog. Bogen får fem ud af seks IMU-logoer. Alle mennesker har brug for at blive mindet om Bibelens budskab om Jesu, og vores, opstandelse! Maja Mølleskov

IMU i Aulum er med på lidt af hvert. På det åndelige område tager de nye skridt i bønnens verden.

Der var en flok IMU'ere fra Aulum, der var på Konnekt 2012. De kom hjem med en masse inspiration, som de er begyndt at søsætte i IMU. »Vi oplevede, at brugen af mobiltelefoner gik for meget ud over fællesskabet. Derfor foreslog vi, at vi inden mødet samlede alle mobiler sammen i en lille kuffert og stillede den uden for døren. IMU'erne var med på ideen, og vi er begyndt at snakke mere sammen,« fortæller Malene Olesen. Sidste gang i IMU lavede vi nogle små sedler med folks navne, som vi siger højt. Så kan

vi gå hen til hinanden og spørge hvilke bedeemner, de har. Hver uge trækker vi en ny seddel.« Nogle kommende initiativer er også at bede på knæ. »Vi vestjyder sidder så godt i sofaerne til møderne,« fortæller Malene. En anden ide er at styrke forbønnen. »Det kan godt virke lidt skræmmende at gå til forbøn, derfor vil vi prøve at lave nogle sedler med bedeemner fra IMU'erne, som vi vil give til nogle af de erfarne kristne i IM-samfundet,« slutter Malene. Anette

Sønderborg:

De har ikke givet op Der er ikke mange unge kristne på Als, men de har ikke opgivet tanken om et lokalt ungdomsfællesskab. »Derfor har vi slået IMU og LMU sammen til et fællesskab for at bruge ressourcerne bedst muligt. For eksempel kan vi bedre

stable nogle ting på benene,« siger Rikke Rosenberg Nørgaard. De er ti IMU'ere og LMU'ere, der mødes i Sønderborg. »Det er hyggeligt med et lille fællesskab, for det giver nære venskaber,« fortæller Rikke. Anette

juni 12

13


undervisning

…. få Helligånden som gave Gud bor i dig! Han går med dig overalt, hvor du går. Han er dig altid nær. Det kan man da kalde en god gave

Af Tonny Dall Sørensen

J

amen, har jeg ikke allerede Helligånden? Jo, hvis du er døbt i Jesu Kristi navn, har du fået Helligånden som gave (ApG 2,38). Fantastisk ikke? Men får han lov til at styre, lede og vejlede dig i dit liv? Er han så at sige dit styresystem, eller blot en app, du kan tænde for en gang imellem, når det lige passer dig?

Åndens gerning Lad os se lidt på hvilken fantastisk gave, du har fået. For det første, hvis ikke Helligånden var en del af dit liv, vidste du ikke, hvem Jesus var, du var ganske enkelt ikke en kristen. Helligåndens fornemste opgave er at pege på Jesus. Jesus

14

juni 12

siger, at hans opgave er at overbevise om synd, om retfærdighed og om dom (Joh 16,8). Han skal pege på synd i dit liv og vise dig, at du står i gæld til Gud, pege på Jesus og vise dig, at han har betalt for dig, pege på Jesu opstandelse og vise dig, at død og smerte ikke længere skal være en del af dit liv. For det andet ønsker Helligånden at gøre Guds ord konkret


ind i dit liv ved at åbne Bibelens ord for dig. Endelig ønsker Helligånden at udruste dig til tjeneste. Han kalder dig og mig til konkrete opgaver blandt mennesker og ønsker også at udruste os til det. Bibelen kalder dette for nådegaver. Det vil gribe for vidt at skrive noget fyldestgørende om emnet her. Men det er vigtigt at understrege et par enkelte ting. Som navnet antyder, er der tale om gaver, og de er gratis. Altså gaver Gud har givet for at skabe glæde, især hos modtagerne af det, du tjener med. Nådegaver skal nemlig bruges til gavn for hele menigheden (1 Kor 12,7), og for at menigheden sammen må se mere af, hvem Jesus er, og vokse i kærligheden til ham (Ef 4, 16). Man kan derfor lidt moderne sige, at Helligåndens gerning er, at du skal se og opleve, at Jesus lever for dig, i dig og gennem dig.

Modige bønner For at kunne tale sandt om Helligånden er det vigtigt at belyse din virkelighed fra to sider. Er du døbt, har du Helligånden. Gud har ved sin ånd taget bolig i dig. Halleluja, tænk, hvor fantastisk det er. Gud bor i dig! Han går med dig overalt, hvor du går. Han er dig altid nær. Det kan man da kalde en god gave. På den anden side opfordrer Bibelen os til at lade os fylde af Ånden (Ef 5,18). At give ham mere og mere plads i dit liv. Så hvad fylder dit liv? Hvad giver du plads i dit liv? Savner du nogle gange, at Jesus er konkret i dit liv? Savner du at få bønnesvar? Her er to bønner, hvor der er garanti for svar: »Herre, peg på synd i mit liv« og »Lad mig i dag møde et menneske, jeg kan fortælle om dig.« En tredje konkret ting, du kan gøre, er at starte din bibellæsning med at bede Helligånden om at åbne ordet og pege på Jesus gennem det. Det er modige bønner, og Helligånden kommer på arbejde i dit liv. Tør du bede de bønner, vil Helligånden nemlig begynde at pege på områder i dit liv, hvor han ikke fylder. Svaret på de bønner udebliver ikke, for Helligånden vil pege på Jesus i dit og andres liv. Han vil fylde mere i dit liv.

At lytte

hjertet sidder oppe i halsen, og du bare har det som om, du skal dele et vidnesbyrd eller et bibelvers. Ja, det var formentlig Helligånden, der talte konkret og vejledte dig der. Nogle kalder dette for Helligåndens tilskyndelser. Jeg tror, det er vigtigt, at vi nogle gange tør prøve det af, som vi tror, Gud tilskynder os til, i bøn til Gud om, at det må være fra ham. Så næste gang du oplever, at Gud taler til dig og ønsker, at du skal bede for en bestemt, sige noget til en, eller hvad ved jeg, så prøv det af. Var det blot fra dig selv, så bed om tilgivelse, men var det fra Gud, så pris ham, fordi han er stor og lige har talt konkret til dig her i 2012. Det er velsignet at gøre.

I Guds nærvær »Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?« (1 Kor 3,16). Du er et tempel og Guds ånd bor i dig. Det er fantastisk, det er Guds gave til dig – hans evige nærvær. Da Salomon skulle indvie det tempel, han havde ladet bygge for Herren, kom Gud og fyldte hele templet, så intet menneske kunne komme ind i det, »fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel« (1 Kong 8,11). Det er netop det, der skal ske ved, at vi lader os fylde af Helligånden. Gud skal komme til at fylde mere og mere i vores liv, så intet menneske kan komme til. Så jeg ikke med min egen egoisme og synd eller noget andet menneske kan komme til at fylde mit liv og tage Guds plads. Life as it should be er nemlig i Guds nærvær, der hvor Guds ånd bor i dig og får lov til at fylde og bestemme i dit liv. Så tag din største og bedste gave i brug – giv Helligånden plads i dit liv! Lad os holde pinse året rundt fyldte af Helligånden.

En anden ting, jeg vil opfordre dig til med hensyn til Helligånden, er at lytte til ham. Jeg tror nemlig på, at han taler til os flere gange om dagen. Måske hører vi det ikke, eller vi tænker måske bare, at det var os selv, der kom i tanke om noget eller kom til at tænke på et bestemt bibelvers. Nogle gange er det bare os selv og vores egne ønsker, der taler, men nogle gange er det også Helligånden, der taler konkret til os og ønsker at vejlede os. Derfor er det vigtigt altid at have et øre vendt mod ham. Du kender måske situationen fra et sang- og vidnemøde, hvor

juni 12

15


APPetiZer

tør du Udfordre diG Selv “Kajakken er trukket på land, armene snurrer, finder sportstapen frem, nu gælder det mountainbike og GPS navigation…” vil du vide mere? tjek imb.dK

Discipellinjen kreativlinjen Musiklinjen Adventurelinjen

14-05-2012_Geist_1/1.indd 1

Næste nummer af Geist udkommer med IMT nr. 34 den 19. august 2012

Geist

5/21/12 n issio puls liv m

– inspiration til dig

13:54

Geist nr. 3 - maj 2012  

Geist er et kristent ungdomsmagasin, der udgives af Indre Missions Ungdom seks gange om året.