Page 1

februar 11

Zacs passion er at opmuntre folk til at søge Gud

Pastasalat-danskere Crossing the line Mission er liv Husk ydmygheden Gør noget, eller … Program for Konnekt

Geist udgives af imt i samarbejde med imu Nr. 1 › 4. årgang


Mission for pastasalat-danskere Et par unge fortæller, hvad de tænker, når de hører ordet 'mission'

Daniel Nygaard Kofoed, Coming-up Falck-redder, 25 år, Viborg

Stræb efter kærligheden

N

Malene Højgaard Jensen, sygeplejerskestuderende, 23 år, Århus

Grib chancen år jeg hører ordet mission, er det første, jeg tænker på, at vi er kaldet til at være Guds disciple. »Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple«. Det er derfor noget af det vigtigste, vi kan gøre. Samtidig vil jeg sige, at det er ikke alle som kan missionere - vi har alle forskellige nådegaver, men man kan missionere på hver sin måde. Når kirkefremmede ser os på arbejdet, studiet osv. ser de også en kristen – og det kan være en måde at missionere på – altså bare hvordan du er som menneske. Det kan også være at kime dørklokker, gadeevangelisation, relationer, bøn m.fl. Så til spørgsmålet om, hvordan det er at være kristen i mission uden nødvendigvis at være kaldet til at læse teologi osv., vil jeg sige, at vi er alle kaldet til mission – men på hver vores måde. Den måde, jeg tackler mission på i min hverdag, er ved at være mig selv – med de fejl jeg også har. Jeg er i gang med at blive redder – og for mig er det vigtigt, at jeg kan fortælle dem om min tro. Men de skal kende mig først - og se, at jeg er en normal pastasalat dansker - og derefter kan jeg fortælle dem om den store Gud. Jeg tror på mission gennem relationer - hvilket vil sige, at de venner, jeg har fået i min klasse, dem fortæller jeg om Gud, vel at mærke når de har lyst til det. Jeg griber chancen, når den byder sig - og kan mærke, at Gud er med mig i de ting, jeg fortæller mine klassekammerater. Det har resulteret i, at en er blevet meget interesseret i det at være kristen. Han spørger meget, og jeg fortæller ham meget. Han har faktisk være med i ungdomsforeningen flere gange - og man kan mærke at Helligånden arbejder i ham. Mit råd til jer er at gribe de chancer, I får – også selvom man ikke har lyst. Gud hjælper jer – også i mission!

2

Februar 11

F

orkynd evangeliet - om nødvendigt brug ord! (Frans af Assisi). For mig handler mission primært om, at jeg stræber efter at møde mennesker med den kærlighed, jeg selv er blevet mødt med - banalt i teorien, men svært i praksis, hvorfor bønnens kraft er helt uundværlig. Konkret oplever jeg, at Gud kalder mig til at prioritere relationer og fællesskaber uden for min kirke og samtidig have hele min person med - når Jesus er en del af mig, kan jeg slet ikke undgå at være i mission.


KONNEKT 2011

Af Andreas Bøge

T

emaet på Konnekt 2011 bliver ’Crossing the line’. Det kommer til at bryde grænser. Men hvem skal bryde grænser, hvorfor og hvordan? Det hele har sit udspring i julenat for rundt regnet 2014 år siden. Den nat krydsede Den højeste grænsen mellem himmel og jord, mellem det åndelige og det fysiske og blev menneske. Han bragte kærligheden til os gennem Jesus, og med sit liv og sin død brød han den grænse, der skilte os fra Gud. Det er fordi, Gud brød syndens grænse, at vi kan leve. Det er her, alt begynder: med den kærlighed som Gud har vist. Vi må leve på, at Gud har brudt grænsen. Når vi lever med den grænsebrydning som det vigtigste i vores liv, kaldes vi Guds børn. Det bryder grænsen for, hvordan vi kan tænke om os selv. Vi er nemlig uendeligt meget værd som Guds børn. Det er også på den baggrund, at vi selv får mulighed for at bryde grænser. Herren er nemlig vores styrke, det er i ham, vi formår alt. Mission handler i høj grad om at bryde grænser. Både grænser i mig selv, men også andre menneskers grænser. Tør vi bryde vores egen selvkontrols grænse og lade Jesus overtage styringen? Tør vi hoppe ud af den trygge båd og se, at vi kan gå på vandet, når Jesus holder vores hånd? Han kalder nemlig. Han siger: »Frygt ikke, kom!« (Matt 27-29) Vi skal på Konnekt udfordres til at tænke grænsebrydende om os selv. Vi skal genopdage, hvem vi er i Kristus. At vi er sendt af ham med kærlighed fra ham til dem, vi møder på vores vej. Vi skal genopdage, at vores identitet er, at Kristus lever igennem os. 'Crossing the Line' handler om, at der bliver brudt grænser, når vi lever sammen med Gud. I os og igennem os. Glæd jer – vi skal på en spændende rejse sammen til et sted, hvor mission ikke handler om, hvad vi gør, men hvad vi er. Glæd jer, vi siger atter, glæd jer!

aktuelt

Jeg er … i mission ?!? Identitet kan ikke kun beskrives med, hvad man er i sig selv, men hvad du er i Kristus Af Anders Møberg

D

it ID (for eksempel pas eller kørekort) fortæller, hvad man officielt kan sige om dig. Dit navn, dit CPR-nummer og hvor gammel du er. Men om hvert eneste mennesker er der meget mere at sige. For eksempel: »Hej! Jeg hedder Lars. Jeg er stud. med. i Ålborg. Jeg spiller hammondorgel. Jeg kommer i IMU. Jeg er kæreste med Kristine. Jeg elsker Steelers.« Er du døbt og tror du på Jesus, så er der endnu mere at sige. Så kan din identitet ikke kun beskrives med, hvad du er i dig selv, men skal derimod beskrives med, hvad du er i Kristus. I IMU ønsker vi at være hele mennesker, som tør fortælle om alt, hvad vi er. Også om at Jesus er Herre i vores liv, at Han er vores frelser og at Han er vores identitet. Vores ID. Derfor introducerer vi fra og med Konnekt i St. bededagsferien et arbejdsområde ved navn ID. ID står for 'Kristus igennem dig'. Han ønsker at nå andre mennesker igennem den, du er, og det liv, du lever. Når han er din identitet, så betyder det også, at du ikke kan undgå at være en del af hans plan. Så er han allerede i gang med at bruge dig, opbygge dig i troen og udruste dig til tjeneste for ham. Med ID ønsker IMU at skabe forståelse for, at vores identitet i Jesus betyder, at vi er i mission, fordi Jesus er i os. Derfor har IMU’s landsudvalg og medarbejdere udarbejdet denne vision for arbejdet med ID: »Med ID vil vi, at du ser din identitet i Kristus. Han har sendt dig. Han lever igennem dig.«

Februar 11

3


Mission er liv En biskop fra Uganda med meget på hjerte, når det gælder mission

Af Marie Jensby

D

avid Zac Niringiye kommer til Danmark. Nærmere bestemt til Ikast i bededagsferien. Jamen dog, tænker du måske! Eller også er du som mange andre et stort spørgsmålstegn. Hvem er manden? Hvor kommer han fra? Og hvad skal han i Ikast? Han er fra Uganda og skal være hovedtaler på Konnekt. Og så skal han lære os unge danskere noget om mission. Han er kristen og brænder for, at vi skal komme til virkelig at lære Jesus at kende, så vi lever sammen med ham.

Mere end »I'm fine« En regnvejrsdag i januar ringer jeg ham op via skype. Jeg ved, at han er en travl mand, så jeg går lige til sagen og stiller mit første spørgsmål. Men nej, den går ikke. I Uganda sidder der en mand, som kun kender mig fra et par emails og enkelte korte samtaler via skype. Jeg regner med, at vores forhold kun strækker sig til business. Han er biskop i Uganda, anerkendt inden for Lausanne bevægelsen, har talt på store konferencer rundt omkring i verden. Og jeg er bare en lille bleg dansker, der Foto: Dittevar Buhl en ud af 5.000 mennesker, der lyttede til ham. engang Men David Zac siger: Just call me Zac! But first, Marie: How are you? Før vi skulle tale om mission, hans tur til Danmark

4

Februar 11

og Konnekt, så skulle han høre, hvordan jeg havde det. Og han lod sig ikke spise af med et kort: I’m fine! Jeg talte med et menneske, der ville møde mig og tale med mig. Varmen fra Uganda nåede via Skype og Zac hele vejen til et kontor i Århus. Og på Konnekt er jeg sikker på, at den vil nå fra scenen og helt ud til os. For Zac har hjerte for os, og han har meget på hjertet til os.

Paradigmeskifte Vi begynder at tale om mission. Om at mission ofte kan klinge negativt og gøre os trætte. Måske endda give os dårlig samvittighed. Via mit webcam kan jeg se, at der breder sig et bredt smil i Zac's ansigt: »Ja, det ved jeg. Der er mange, som tror, mission er det, vi gør. At det er noget, vi skal gøre. Vi har brug for et paradigmeskifte fra at gøre til at leve. Mission er liv i os,« siger Zac. Det er det, vi skal arbejde med på Konnekt. Jeg spørger ham, om han allerede nu kan løfte lidt af sløret for, hvordan vi får ændret vores tankegang fra, at mission handler om at gøre til at leve: »Min passion er at opmuntre folk til at søge Gud, for der er livet. Opmuntre mennesker til at se de løfter, Gud giver os ind i vores hverdag. Vi skal se på forskellige bibeltekster på Konnekt, som viser det her. Og så skal vi sammen undersøge, hvor-


Det siger de om Zac:

Thomas Frovin Moesgaard-Christensen, KFS-sekretær:

dan de tekster udfordrer os til at leve vores liv sammen med Gud i hans mission.« Og der røg forbindelsen til Uganda.

David Zac Niringiye er en mand, der brænder for, at mennesker skal se, at Bibelen har relevans for os i dag - det er at lytte til et menneske, for hvem spørgsmålet om den enkeltes identitet meget hænger sammen med, hvem det er, vi må være i Kristus. Han har en fantastisk evne til at folde Bibelens tekster ud for tilhørerne og til at afsløre de lag af teksten, vi måske har overset eller ignoreret. Det kan hænge sammen med hans afrikanske baggrund, men David Zacs forkyndelse bliver aldrig eksotisk eller vanskelig at forstå - bl.a. fordi han har et intimt kendskab til livet i Europa og til de udfordringer, kirken i Europa står i, og ikke mindst fordi han står så rodfæstet, som han gør, i evangeliet. På den måde er han et stærkt vidnesbyrd om det fællesskab, vi må have med hinanden i Kristus, og hans udfordring til os er altid positiv, fremadrettet og giver rigtig meget godt stof til eftertanke.

Lære nyt om Guds løfter Et par minutter senere ringer Zac op igen og siger: »Jeg vil også dele nogle historier fra mit eget liv sammen med Gud, fra min vandring med ham og fra mit land.« Zac skal videre. Dagens næste opgave er at tale til en større mængde i Uganda. Der er snart valg, og Zac er blevet bedt om at tale om fred, så valget kommer til at forløbe godt. Han kalder sig selv en fredens advokat, og beder mig om at bede for valget. Zac er engageret i den verden, Gud har sat ham i. Vi runder samtalen af, og efter jeg har fortalt ham, at vi glæder os til at se ham i Danmark, siger han: »Jeg håber, jeg kan give jer fornyet mod. Men jeg glæder mig også til at lære fra jer. Lære nyt om jer og om Guds løfter gennem jer og jeres mission. Lad os bede for hinanden.« Forbindelsen ryger igen, inden Zac får sagt amen. For han opfordrede ikke bare til, at vi skulle bede for hinanden indtil vi ses. Nej, han gjorde det med det samme. Og måske er det et meget godt billede på, hvordan han forstår mission. Mission er det liv, vi lever, når Gud lever igennem os.

Laura Primdahl Jensen, lovsangsleder, Århus Jeg har hørt David Zac på en Missionskonference. David Zac havde en autoritet og samtidig en varme, som gjorde, at han fik en naturlig taleret. Og den formåede han at bruge. Han talte relevant og klart ind i mit liv, på en sådan måde, at jeg oplevede mig provokeret, men dog ledt i kærlighed.

Februar 11

5


Husk

ydmyg

Der er noget at lære af gamle Kierkegaard: at al sand hjælp begynder med ydmyghed – også når det gælder mission Af Lotte Carlsen

U

nge for international mission! Der ligger uanede mængder af ressourcer hos IMU’erne. Ressourcerne kommer direkte fra højeste sted – nemlig fra Gud, som allerede har kaldet os til at være hans børn. Når vi er hans børn, er vi en del af kirken – vi er kirken. Kirken er Guds redskab til at nå verden med (Ef 3,10-11) – ikke først og fremmest en opbevaringskasse eller et hus, som vi skal se at få folk ind i. Vi skal hellere se at få dem ud derfra! Kirken er et ressourcested, et hvilested og ikke

6

Februar 11

mindst et arbejdsfællesskab med det formål at være med i Guds vision og hans mission: At alle mennesker skal frelses.

Kirken til alverden Kirken er sendt til alverden- altså ikke kun til al-Danmark. »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.« (Mark 16, 15). (Når vi er sendt til hele skabningen, betyder det i øvrigt også, at Gud ikke er ligeglad med vores behandling af naturen omkring os). Det er Guds mission: at hele skabningen i hele verden skal høre evangeliet, som er godt budskab til fattige, helbredelse af syge, frihed for undertrykte – og nåde (Luk 4,18). Der er altså et hav af indsatsområder at fokusere på for de unge i Danmark, men i høj grad også i resten af vores globaliserede samfund, som ligger uden for lille Danmarks grænser.

Kun få skal rejse ud Det er ikke mere fromt end andre missionsindsatser at rejse ud i det fremmede. Det er ligeså fromt at stå bag dem, der rejser ud, med forbøn, økonomisk støtte og opbakning på forskellige måder. Til gengæld skal dem, der rejser ud, have hår på brystet og en portion eventyrlyst, og en stor portion fleksibilitet, fornuft, engelskkundskaber, godt helbred, ydmyghed, viden, mission og vision (uprioriteret rækkefølge). Her taler jeg om volontører, der rejser ud for en kort periode på 3-12 måneder. Når vi taler om langtidsudsendte, kommer der flere krav, såsom uddannelse, afklaret og overskuelig familiesituation og meget mere.

Kirken er et fællesskab Paulus opfordrer os i Efeserbrevet 4,11-16 til at være opmærksomme på, at alle nådegaver er repræsenteret i vores fælles-


I øjenhøjde

gheden skaber. Alle skal ikke spille klaver eller yde sjælesorg. Men det er vigtigt for fællesskabet, at disse funktioner er repræsenteret i vores kristne fællesskab. Vi skal ikke vurdere, hvilke funktioner, vi bedst eller vanskeligst kan undvære (1 Kor 12), men stræbe efter at have alle funktioner i vores fællesskab – for at »… være et fuldvoksent menneske, en vækst, der kan rumme Kristi fylde (Ef 4,13).« Én af de funktioner, der er med til at gøre fællesskabet voksent og modent, er den, der har at gøre med engagement i international mission – i front derude, som opbakning hjemmefra, eller noget, der ligger midt i mellem. Hvis vi mangler engagementet ude i verden, så mangler vores fællesskab noget i at være en fuldvoksen vækst.

Behovene der ude i verden Der er særligt behov for langsigtede indsatser, som kan hjælpe mennesker og kirker ude i verden til at stå på egne ben. Dybest set er det det, vi allesammen gerne vil. Vi danskere er vant til frihed og mulighed for stå på egne ben og have en høj grad af indflydelse på, hvordan vores liv skal forme sig. Det vil mennesker ude i verden også gerne have. Derfor skal vi sigte mod at sætte mennesker fri til at handle selv, snarere end at gøre dem afhængige af os selv gennem projekter, som vi først og fremmest realiserer os selv i for en tid. Det er vigtigt, når vi planlægger vores indsats i international mission, at vi ikke kun handler i og for nuet. Vi må også se 5-10 år frem og vurdere, hvordan vi kan være med til at skabe en langvarig og holdbar forandring til det bedre (også ifølge de lokale modtagere), som holder, når vi rejser hjem – eller zapper videre til næste projekt, som virker mere tiltrækkende. Sådan en bæredygtig forandring kan kun ske ved i ydmyghed

…. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene … Citat af Søren Kierkegaard

at arbejde tæt sammen med partneren i den anden ende, og netop forstå de andre som partnere, ikke bare hjælpeløse modtagere.

Mission i ydmyghed Det gælder i høj grad i Danmark, at hvis vi vil nå mennesker, så det får betydning i deres liv, må vi i ydmyghed investere kærlighed, venskab, indsigt og til tider hårdt arbejde over en ret lang periode, så vi for alvor forstår den andens liv. De forhold er endnu vigtigere, når vi driver mission over grænser. Særligt for vi, der kommer fra Vesten med alle vores penge og en masse magt, der er forbundet med dem. Har du aldrig fået et par underligt deforme, men velmente hjemmestrikkede luffer af tante Yrsa i julegave? Det er vanskeligt at være kritisk i forhold til det, vi får i gave, når det ikke matcher ønskelisten. Når vi får en gave, har vi lært at sige tak uden at nævne, at vi hellere ville have haft noget andet. Men det betyder måske heller ikke så meget, om vi får præcist, hvad vi ønsker, for vi kan ofte bytte gaven – eller ganske enkelt selv købe det, vi gerne ville have haft. Sådan kan man bare ikke gøre, hvis man er en fattig kirke. Så siger man tak og er glad, også hvis 'gaven' ikke matcher ønskelisten eller de virkeligt vigtige behov. For måske er det eneste mulighed for overhovedet at få noget som helst. Det betyder faktisk, at det er vigtigt at spørge grundigt om en ærlig ønskeliste og forholde sig til den, når man gerne vil hjælpe med noget ude i den fattige del af verden. De ønskelister har internationale missionsselskaber med mange års erfaring liggende. Spørg efter listerne og spar sammen til noget – gerne sammen med andre. Det er godt at give og gøre sammen.

Februar 11

7


Fotos: Niels Christian Melgaard

Som god kristen må man gøre noget – eller …

Volontør i IM

Når man har brug for Gud, træder han i karakter, siger Tanya

8

Februar 11 februar

I alt otte volontører er pt. tilknyttet Indre Mission. Normalt er ansættelsen et år. Volontørerne er tilknyttet forskellige grene af IMs arbejde, som eksempelvis arbejdet blandt børn, unge, teenagere og voksne, husbesøg, caféarbejde og evangelisation. Volontørerne er tilknyttet en erfaren kollega, som man jævnligt holder møder sammen med. I det daglige er der stor grad af frihed til selv at tilrettelægge arbejdet.


At være i mission handler først og fremmest om relationen til Jesus Af Niels Christian Melgaard

S

iden august har Tanya Hyldgaard været volontør i Indre Mission med base i Kolding. Her er der et bredt spekter af opgaver. “Det handler en del om IMU her i Kolding og i Lunderskov, juniorklubben i samarbejde med kirken og en teenklub, som jeg har været med til at starte op. Så hjælper jeg i samfundet med lovsang, besøgstjeneste, eftermiddagsmøder i missionshuset og i Café Genesis,” fortæller Tanya. “Og så er det vigtigt med tid til personlig stilhed og at fordybe sig.” Det sidste er af stor betydning for hende. “Det betyder rigtig meget at have tid til sig selv hver dag, for ellers kan man godt stresse rundt i de forskellige opgaver. Det er sådan et sted, man lige kan finde ro, få holdt andagt med sig selv og komme lidt tæt på Gud. Være sig selv og slappe af og sige: Nu er det dig og mig Gud. Man får lige luft, og det er rart,” siger Tanya.

Fyldt med iver Der gik mange ting forud for volontøransættelsen, og en hverdag i mission lå ikke først for. »Jeg kommer ikke af en kristen familie, så der er meget nyt at finde ud af,« siger Tanya, der første gang erfarede Guds nærvær på en teenlejr, hun tog med på sammen med sin kusine. »Jeg havde egentlig tænkt, at det kunne være en hyggelig uge med min kusine. En aften var vi i kirke. Jeg kendte ikke nogen af de lovsange, der blev sunget. Og så … så kom Helligånden, og det var fantastisk. Pludselig kunne jeg teksterne på de sange, jeg aldrig før havde hørt i mit liv. Det gav bare mening,« fortæller Tanya. »Jeg var helt rystet i min grundvold. Alt hvad jeg havde lært før, var ikke det vigtigste længere. Det vigtigste var Gud og det at leve med Gud.« I foråret 2010 tog Tanya på Børkop Højskole. »Jeg tænkte, det kunne være en god måde at komme tæt på Gud. Jeg nød rigtig meget at lære den kristne verden at kende indefra,« siger hun. Studieturen på opholdet gik til Etiopien. »I Etiopien blev jeg fyldt med en iver efter at tjene Gud. Det må jeg gøre på en eller anden måde, bruge min tid og mine kræfter på det, og det blev så her i Kolding som volontør i Indre Mission,« siger Tanya. »Inden jeg begyndte, tænkte jeg, at man som god kristen må gøre noget for Gud. Nu har jeg fundet ud af, at det ikke direkte handler om det, man gør, men om ens relation til Jesus og om at lade den kærlighed, man får at mærke, få indflydelse på sit liv. Det handler ikke om titler, men om det personlige forhold til Jesus, og om at lade det give lysten,« siger Tanya.

jeg ud af, at det ikke kunne lade sig gøre 100 procent på min måde. Så skulle jeg omstille mig og sige til Gud: Hjælp mig.« Helt konkret mærkede hun Guds hjælp i forberedelserne til en bibeltime. »Jeg skulle holde en bibeltime i Lunderskov Teenklub og havde skrevet noget uden at have forberedt mig, læst om det eller bedt For Tanya er det vigtigt at over det. Fire timer før kunne jeg tanke op gennem tid med se, at jeg blev nødt til at slette hele Gud hver dag. teksten fra skærmen. Det holdt ikke. Jeg satte mig igen ved pc'en og sagde: O.k. Gud, nu må du hjælpe mig, jeg kan ikke klare det uden dig. Og så kom der en bibeltime, som jeg er yderst tilfreds med. Det viser hvor konkret, det kan være, at hvis ikke det er efter Guds vilje, så er det ikke godt nok,« siger Tanya. »Han hjælper, når man har brug for det. Når man virkelig har brug for ham, så træder han også i karakter.«

Grønskolling Gennem opgaverne som volontør oplever Tanya udfordringer. »Det er en fordel at være god til smalltalk. Det kræver, at man er engageret i mission til mennesker, og at man kan omstille sig til mennesker hurtigt, for eksempel fra eftermiddagsmøder til aftenmøder. Fra ældre til børnefamilier. I IMU er der også forskellige personligheder. Det kræver en omstillingsevne,« siger hun og fortæller om et konkret eksempel. »I forhold til møder, hvor målgruppen er ældre, opstår følelsen af, at min tro ikke er lige så god. De har så meget erfaring fra livet og er et helt andet sted. De har så mange gode erfaringer at dele ud af. Og så kommer jeg her – er superklog og ved helt vildt meget om Gud, for jeg har lige gået på højskole, og nu er jeg volontør – men er en grønskolling i forhold til dem. Der kan jeg holde fast i, at det, jeg kan fortælle om Gud, er godt nok og reelt. Og de bliver også glade for at høre det,« siger Tanya. At fortælle andre evangeliet ligger hende stærkt på sinde. »Det er vores fremtid, evighed. Det er dumt ikke at fortælle andre om det. Det handler om frelsen.«

Træder i karakter Inden Tanya begyndte, havde hun gjort sig overvejelser om, hvordan hun havde tænkt sig, opgaverne skulle udføres. »Jeg tænkte, at jeg har de og de ting, jeg skal nå, og det gør jeg på min måde. Efter at have snakket med missionæren, Carsten Mikkelsen, som jeg er knyttet til som volontør, fandt

Tanya begynder ofte dagen med at sætte sig ved keyboardet. Lige for tiden spiller hun »Jeg er i Herrens hænder«.

Februar 11

9


Miljøerne på Kon På konnekt2011 vil miljøerne give rum til forskellighed Fordybelsesmiljøet:

Kreativt miljø:

Fordybelsesmiljøet går et spadestik dybere, under overfladen, bag om fronterne. Vi har håndplukket de bedste oplægsholdere i landet til at komme og fortælle om blandt andet alternativ behandling, islam, mission, sex og kønsroller. Vi har arrangeret en paneldebat om folkekirken med tre præster, der har hver deres mening om, hvilken vej Indre Mission skal gå. Vi viser tankevækkende film, og vi skaber rum til den dybere samtale. Vi tror, at troen holder til at blive tænkt dybere over.

Det kreative miljø er for dig, der elsker at udtrykke dig kreativt på forskellige vis og kunne have lyst til at få inspiration og idéer fra andre. Vi vil på forskellige vis både gennem konkrete aktiviteter og oplæg arbejde med Konnekts tema: 'Crossing the line', og der vil blive mulighed for at udtrykke nogle af de udfordringer og tanker, du gør dig om dette på forskellige måder. Der vil blive mulighed for at arbejde kreativt ved at male billeder, tegne med blyant, kul, kridt, akvarelmaling o.lign. Derudover vil der også være mulighed for at nyde en afslappende stund i strikkehjørnet.

Foto: Anette Ingemansen

I fordybelsesmiljøet vil håndplukkede oplægsholdere komme med oplæg om aktuelle og relevante emner.

Foto: Holger Skovenborg

Praktisk/Aktivt miljø:

Bogcaféen:

I det kreative miljø bliver der mulighed for at arbejde med Konnekts tema 'Crossing the line'.

Praktisk/Aktivt miljø er for dig, der ikke orker at sidde stille på en stol og lytte hele dagen, men derimod kan lide at bruge kroppen og hænderne. Eller for dig, der bare ønsker et afbræk fra oplæggene indenfor og gerne vil ud i den friske luft og bruge kroppen. Miljøet kommer til at bestå af bla. sportsaktiviteter og forskellige andre aktiviteter af praktisk karakter, hvor du garanteret ikke kommer til at kede dig!

Bogcaféen er for dig, der elsker at læse eller måske skrive en bog. Bøger kan være med til, at vi lærer nye ting, vi får ny inspiration, vi bliver underholdt eller provokeret. Det siges, at en opbyggelig bog svarer til otte opbyggelige møder. I bogcaféen kan du bl.a. høre Ruth Brik Christensens oplevelser med mission bl.a. i Afghanistan som kuf-mor. Vi får også besøg af Thomas Teglgaard. Hans nyeste skud på romanstammen »Tårnet i Sinear« udkommer til Konnekt.

Musikmiljøet:

Foto: Holger Skovenborg

Hele kroppen skal med på Konnekt, særligt i Praktisk/Aktivt miljø.

10

Februar 11

Musikmiljøet er for dig, der kan lide musik. Musikmiljøet giver inspiration til dig, der har en musikalsk tjeneste i din menighed. Det er for dig, der er kunstner eller bare musiknørd, som gerne vil fylde hele Konnekt med musik – f.eks. i form af samspil, sangskrivning og musiksnak. Musikmiljøet er mest af alt for dig, der bare gerne vil høre god kristen musik i hyggelige omgivelser. Vi kan præsentere nogle af Danmarks mest populære kristne navne og nogle af de største talenter i et hyggeligt cafémiljø.

Foto: Niels Christian Melgaard

Bogcaféen byder på både bøger og spændende fortællinger.

Foto: Niels Christian Melgaard

I musikmiljøet er der plads til inspiration i hyggelige omgivelser.


nnekt Program for

Konnekt

Stilhedens miljø:

Fredag d. 20.maj

Tid til bøn Tid til at tænke Tid til fællesskab Tid for sig selv Tid til Gud

Kl. 13:

Åbningsgudstjeneste: David Zac prædiker over temaet: »Little is much«

Gud vil gerne mødes med dig på Konnekt. Stilhedens miljø står til den tid klar til bare dig og Gud. Kom og mød ham gennem miljøets bedestationer, som vil have fokus på tilbedelse, syndsbekendelse, taksigelse og forbøn. Stilhedens miljø har også en række events på programmet, som skal udfordre til at give Gud taletid i vores hverdagsliv: Vi skal på pilgrimsvandring, meditere og afholde et bønnemaraton. Lørdag morgen og inden aftenmøderne fredag og lørdag vil vi sammen lægge Konnekt frem for Gud i bøn.

• Åbent i miljøerne • Aftensmad

Kl. 20:

David Zac forkynder: »Have no fear – come!« • Prayer’n’praise og åbent i miljøerne • God nat!

Lørdag d. 21.maj Godmorgen, tid til bad og morgenmad

Kl. 10:

Anders Møberg taler om: »Christ in me« • Frokost • Åbent i miljøerne • Aftensmad

Kl. 20:

David Zac forkynder om: »Crossing the Line«

Foto: Anette Ingemansen

Stilhedens miljø giver tid og plads til at møde Gud personligt og i fællesskab.

• Lovsangsfest v. Light Up Lion

Konnekt lukker og slukker – men du må gerne overnatte til søndag!

Alle fot

os er fra

Konnek

t 2010

Februar 11

11


Det er her det sker Konnekt 2011 er i bededagsferien fredag d. 20. og lørdag d. 21. maj. Igen i år har vi lånt Hyldgårdskolen, som er en lokal folkeskole i Ikast. I skolens haller afvikles fællesmøder og bespisning, mens resten af skolen bruges til miljøer og overnatning. Udenomsarealerne bruges til aktiviteter og overnatning i campingvogn eller telt. Adressen er:

praktisk om

Konnekt

Hyldgårdskolen Hyldgårds Allé 9 7430 Ikast Skolen ligger ca. 3 km. fra banegården.

Tilmeld dig online og spar penge Du kan tilmelde dig online eller vente, til du kommer på Konnekt. Hvis du tilmelder dig via hjemmesiden senest tirsdag den 10. maj, er der penge at spare. Efter denne dato skal du nemlig betale et gebyr på 30 kr. Den 17. maj lukker tilmeldingen online. Prisen for deltagelse på Konnekt er: Hele stævnet: 210 kr. Fredag: 120 kr. Lørdag: 140 kr. Lørdag aften: 105 kr. Gebyr ved tilmelding efter den 10. maj og på Konnekt: 30 kr. Bor du øst for Storebælt giver vi 20 % rabat, når du tilmelder dig hele stævnet.

12

Februar 11

Overnat indenfor eller udenfor Lad os sørge for din mad Du kan selv medbringe mad, besøge et af de lokale spisesteder eller lade os bestille din mad. Du skal bestille maden i forbindelse med. din tilmelding via hjemmesiden senest tirsdag den 10. maj.

Pris: Aftensmad fredag: Morgenmad lørdag: Frokost lørdag: Aftensmad lørdag: Morgenmad søndag:

60 kr. 30 kr. 50 kr. 60 kr. 30 kr.

Bor du øst for Storebælt giver vi 20 % rabat, når du bestiller mad til hele stævnet. Bemærk, at det ikke er muligt at bestille mad på Konnekt. Her vil dog være et cafesalg af begrænset omfang.

Det er muligt både at overnatte i klasselokaler på Hyldgårdskolen og selv medbringe telt eller campingvogn. Det er gratis at overnatte på Hyldgårdskolen, hvor der kan sove op til 15 personer i hvert lokale. Medbringer du telt eller campingvogn koster det 25 kr. pr. nat, pr. enhed, hvis du ønsker strøm. Bemærk, at det ikke er muligt at bruge fortelt. Alle deltagere, der overnatter, kan gratis tage bad i omklædningsrummene i forbindelse med skolens haller.

Yderligere oplysninger Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Dorthe på IMU-sekretariatet. Send en mail til imu@imu.dk eller ring på tlf. 82 27 12 11. På Konnekt kan du henvende dig i Informationen, som du også kan kontakte pr. mobil 26 89 22 60 (åben fra fredag middag til søndag middag).


anmeldelser Bøger

Musik Kom og vær mit lys

Hymns from Nineveh

Af Mother Teresa kr. 299,95 Kristeligt Dagblads Forlag

Af Hymns from Nineveh Udkommer 21. februar

Bogen handler om en kvinde, der har viet hele sit liv til at være i mission. En kvinde, som havde en usædvanlig stærk tro. Men det havde hun ikke. Det meste af bogen er breve skrevet af Moder Teresa og handler om kampe. Troskampe, som jeg ikke helt kan eller tør lodde dybden af. Anfægtelser, så mørke, at kun bønnen: 'Kom og vær mit lys' giver mening. Længsler efter Gud, som får maven til at snøre sig sammen. Moder Teresa er på mange måder et forbillede, og bogen er også en spændende indføring i det liv, der var hendes. Om diakoniens tjeneste blandt fattige i Indien. Om rejser til verdenskonferencer, som egentlig var Moder Teresa meget imod. Et liv, hvor hun så Kristus i al den lidelse, der var omkring hende. Efter endt læsning er det ikke kun Moder Teresa, der står tilbage. Tilbage står et stort vidnesbyrd om, at Gud bruger os. At Gud handler igennem os. Om det så er i en nonne i Calcuttas slum eller en dansker i Silkeborg. Marie Jensby

En vifte af forskellige, stramt styrede, lydindtryk. Det er mit førstehåndsindtryk af Hymns from Ninevehs første album med samme navn. Sidste år fik debut-EP’en »Uncomplicated Christmassongs« næsten anmelder-træerne til at vokse ind i himlen. Nu er Jonas Haahr Petersen klar med sit første album som Hymns from Nineveh. Det blev allerede med EP’en afsløret, at Hymns from Nineveh er noget så usædvanligt på den danske scene som en kunstner, der ikke lægger skjul på sin tro. Hymns from Ninevehs musikalske univers består af akustiske folkinspirerede popmelodier. Der er en imødekommende enkelhed i melodierne, og hans tekster er, selvom de er meget personlige, både almengyldige og bevægende. I centrum står guitaren og Jonas’ rene, lyse vokal. En af de stærkeste tekster er i 'Evening Song'. Første single fra albummet er 'So mournful the Elegy, so comforting the hymn. Niels Christian Melgaard Musikalsk Åndeligt

Musik

Born Again Af Newsboys Inpop Records

low.dk

Se også g

Kongernes Konge Af Marie Lind Genre: Moderne hymner/salmer 149,95 – Logos Media

'Kongers Konge' er en helt igennem dansk cd indspillet af Marie Lind. Sangene er danske oversættelser af 12 engelske moderne salmer. Marie Lind er en professionel og fantastisk sanger. Hun synger smukt og kraftigt hele cd’en igennem. Det er nogle smukke tekster, dog er enkelte sange knap så godt oversat. Mange af teksterne er knyttet op omkring påsken, altså Jesu død og opstandelse, og jeg savner lidt nogle andre emner som fx Guds nåde. På trods af det, bliver budskabet om Herren stadig flot bragt ud. Selve melodierne og sangene er lidt ensformige, og de bliver en smule kedelige at høre på i længden. Ser man bort fra det, er musikken stadig smuk og flot produceret. Marie Lind synger mest ud til de voksnes målgruppe. Genren er ikke helt i stil med de unges musiksmag nu til dags. Men, alt i alt en flot cd. Camilla Hansen Musikalsk Åndeligt

Newsboys møder DC talk. Sådan kan albummet Born again opsummeres. Et eksperimenterende rockalbum, med opløftende momenter og medrivende omkvæd. Albummet har bestemt sine momenter med mere eller mindre klassisk rocklyd, men det generelle billede er en eksperimenterende tilgang til musikken. På sangen ‘Way beyond myself’ bliver det dog for meget, og sangen er en underlig omgang miskmask. Resten af albummet holder sig fint inden for et acceptabelt eksperimenterende univers. Albummet slutter med to kendinger, lovsangen ‘Mighty to Save’ og ‘Jesus Freak’. Alt efter temperament kan man synes, at dette er unødvendigt fyld eller gode udgaver af elskede sange. Albummet kredser om tekster rettede mod lyttere, der allerede kender til det kristne budskab. Som titlen antyder, er modtageren de, der er ‘født igen’. Albummet er ikke evangeliserende som sådan, men tjener mere som oplæg til refleksion over ens eget liv som kristen. Og som sådan fungerer det fint. Jacob Rahbek Musikalsk Åndeligt

Februar 11

13


Litteratur:

El Camino:

AndagtsBogen sælger

På vandring med Bibelen

På www.el-camino.dk bestemmer du selv tempoet i den daglige bibellæsning.

I december måned kunne man på DR følge tv-værten Mikael Bertelsen, mens han vandrede på »El Camino« i Spanien. »El Camino« er en gammel pilgrimsrute, som mange har vandret på. Netop denne pilgrimsrute har også givet inspiration til en side på nettet. Med enkelte klik kan du komme på pilgrimsvandring hver dag. En vandring sammen med Gud. Vandringen begynder med

bøn. Fra bønnen vandrer du til hvilepladsen. Stedet, hvor det er Gud, der taler til dig – en kort bibeltekst kommer frem på din skærm. Den efterfølges af en betragtning, hvor en medvandrer allerede har skrevet et par tanker om den læste tekst. Betragtningen fører dig til udsigtspunktet, hvor du udfordres til at anvende teksten i dit liv. Sidste punkt kaldes samtale på vejen, hvor du opfordres til at tale med Gud.

Mikael Bertelsen havde strækninger, hvor han gik hurtigt. Andre gange stoppede han op. Nogle dage gik han meget alene, og andre gang slog han følgeskab med andre på El Camino. På el-camino.dk kan du også selv bestemme tempoet. Gå alene eller klik forbi sammen med en ven. Der er andre vandrere på ruten, cirka 75 hver dag, selv om du ikke lige støder ind i dem. God vandring. Marie

Musik:

Debutalbum på vej fra Hymns from Nineveh

I 2010 udkom AndagtsBogen, en andagtsbog, som nordjyske IMU'ere gennem to år har skrevet andagter til, på Forlagsgruppen Lohse. Bogen sælger godt, lyder det fra forlaget. »AndagtsBogen er solgt i 613 eksemplarer total hvoraf de 587 eksemplarer blev solgt i 2010. Det svarer meget godt til vores forventninger,« siger marketingsassistent Majbrit Lund Jessen. Christian Kjær fra den syv personer store styregruppen er glad for, at AndagtsBogen sælger. »Det er dejligt at se, at der var en lyst til at se det arbejde, vi udførte igennem så lang tid. Jeg tror faktisk ikke rigtig, at jeg har gjort mig nogle tanker om, hvor godt den skulle sælge. Men det gør mig glad og stolt, at der er over 600 mennesker, der har haft lyst til at købe bogen for at læse andagterne og dermed komme lidt tættere på Gud. Det er da et fantastisk arbejde at have været med til at udføre,« siger Christian Kjær til imu.dk. Niels Christian

Jonas Petersen og Hymns from Nineveh albumdebuterer 21. februar.

På konnekt i 2010 gav Hymns from Nineveh koncert i musikmiljøet. 21. februar udkommer Jonas Petersen og co. med deres første selvbetitlede album. Allerede nu kan det første nummer, 'So Mournful The Elegy, So Comforting The Hymn', høres på hjemmeside. Hymns from Ninevehs musikalske univers består af akustiske folkinspirerede popme14

december Februar 1110

lodier, og bandet har tidligere udgivet EP'en, Uncomplicated Christmassongs, der fik mange anmelderroser med på vejen. Jonas har skrevet sange siden sine tidlige teenageår, og nogle af sangene på debutalbummet er skrevet for år tilbage. Det sidste års tid har han været i studiet, hvor han sammen med makkerparret Aske Bode (producer) og

Caspar Hesselager (mix) har finpudset sine sange. Albummet spænder fra nedbarberede udtryk med Jonas og hans guitar til komplekse polyrytmiske arrangementer, hvor guitaren får følgeskab af et væld af instrumenter. Over 20 musikere gæster albummet, heriblandt RebekkaMaria, som lægger vokal til koret. Niels Christian

Christian Kjær er glad for, at mere end 600 har haft lyst til at købe AndagtsBogen.


K11:

En dag på højskole Lørdag d. 26.februar slår Indre Missions Bibelskole dørene op for andre end deres elever. De afholder K11, og det er din mulighed for at få en fornemmelse af, hvad det vil sige at være bibelskoleelev. Under temaet: »Fremtid med Kristus« bliver der undervist og forkyndt. Eftermiddagen byder på fire tilbud, hvor skolens forskellige linjer tilbyder undervisning. Der er kreative og musikalske tilbud. Der er undervisning i NT og GT. Vælg det, du har lyst til. Efter en lækker middag er der lovsang og forkyndelse. Og du kan slutte dagen af med en omgang sport i hallen. Alle elementer i K11 hører til i en hverdag på IMB. Du kan komme og møde nuværende elever, lærerne og kommende elever. Måske endda nogle gamle elever, som ikke fik nok, da de gik der. Tilmeld dig på imb.dk. Marie

februar 2011 Nr. 1 - 4. årgang ISSN 1903-1084

Tillæg til IMT nr. 07 - 13. februar 2011 ISSN 0902-9532 Indre Missions Tidende Korskærvej 25, 7000 Fredericia, 82 27 12 27, imt@imt.dk Ansvarshavende redaktør: Peter Nord Hansen, 82 27 12 01, pnh@imt.dk Redaktionschef: Holger Skovenborg, 82 27 12 20, hs@imt.dk Geist er et ungdomsmagasin, der udgives af IMT i samarbejde med IMU seks gange årligt Ungdomsredaktion Niels Christian Melgaard, mobil 21 28 18 27, ncm@imt.dk Abonnement Geist udsendes til alle IMT-abonnenter Særskilt abonnement på Geist

4U:

Et år (6 numre): 88 kr.

God starthjælp I april er der kursusstart på 4U, IMUs ledertræningsforløb. Så for alle, der er engageret – eller tænker på at blive det - i teenklub eller IMU er der en række gode værktøjer at hente her. Lasse Heino Munk, 24 år og tidligere 4U-kursist, er i dag formand for IMUkredsen på Bornholm og arrangerer teenlejre. »Jeg er blevet mere bevidst om mekanismen i det at være leder og det at arbejde i et team. Og er blevet mere bevidst om, hvem jeg selv er i bestyrelsesarbejdet. Man kan godt holde det simpelt og enkelt og få meget Jesus med hjem fra IMUaftenerne,« siger Lasse. På imu.dk er der praktisk info om 4U og tilmelding. Niels Christian

Gruppeabonnement: 50 kr. pr eks. (min. 5). Bestilling: 82 27 13 35, lng@imt.dk Layout Grafisk design: Indre Missions layoutafdeling, Ben Haman Jensen Tryk

Oplag

Udgiver

Jørn Thomsen / Elbo A/S

9.000

Indre Mission

imt

Indre Missions Tidende

Skribenter i dette nummer

Andreas Bøge Teologistuderende, i lederteamet for Konnekt

Lotte Carlsen Netværkskoordinator, Dansk Ethioper Mission

Marie Jensby Ungdomskonsulent

Niels Christian Melgaard Journalist

Husk, at vi har en bibelskole! Tjek imb.dk Anders Møberg Landsleder i IMU

Lær dig selv og Gud bedre at kende!

Malene Højgaard Jensen Sygeplejerskestuderende

Daniel Nygaard Kofoed Coming-up Falckredder

Februar 11

15


Ikke som de andre Vi behøver ikke ligne hinanden for at være med Af Marie Jensby

H

an er ikke som de andre, han er noget for sig selv« – det er teksten til en dansk lejlighedssang. Jeg ved ikke, hvordan teksten klinger i dine ører, men jeg har det lidt blandet med den. Dejligt, at han ikke er som de andre, men stikker lidt ud. Trist, at han er for sig selv og måske ensom. I IMU skal der være plads til forskellighed. Vi skal have et fællesskab, hvor vi ikke behøver ligne hinanden for at kunne være med. Gud har i den grad tænkt kreativt, da han gav os vores evner, personligheder, interesser osv.

Miljøer På Konnekt ønsker vi ikke at være som de andre. Vi vil skabe rum til forskellighed. Derfor har vi seks forskellige miljøer, som man kan opholde sig i. Du sætter dit eget program sammen: Måske er der to foredrag i fordybelsesmiljøet, en koncert i musikmiljøet, en debat i bogmiljøet og en pilgrimsvandring i stilhedens miljø, som du vil deltage i. Måske vil du bruge al din tid i det kreative miljø, fordi du elsker at male. Måske vil du hellere bruge din krop i det aktive miljø, hvor du også kan skille en motor. Du bestemmer. Vi skal ikke alle sammen det samme.

• Lederskab er en nøglefaktor i udbredelsen af evangeliet • Hop med på 4U’s ledertrædning og forfølg dit eget lederskab • IMUs lederuddannelse starter igen den 2. april

Læs mere på 4u.imu.dk

Fællesskab Men vi skal også være sammen, for vi er ikke noget for os selv. Derfor har vi nogle samlinger, hvor vi alle sammen mødes med vores forskelligheder. Til de samlinger er der forkyndelse på mange måder: Lovsang, tale, drama, video, bøn. Og vi får ikke alle sammen lige meget ud af det hele, men vi er dog sammen. På Konnekt, skal du ikke være som de andre, men du skal heller ikke være noget for dig selv. Fælles men forskellige er vores motto.

Næste nummer af Geist udkommer med IMT nr. 15 den 10. april 2011

ission puls liv m

Geist – med mission

Geist 2011 nr. 1  
Geist 2011 nr. 1  

Geist er et kristent ungdomsmagasin, der udgives af Indre Missions Ungdom seks gange om året.