Page 1

4u

Ledelse til tiden 4u er IMUs lederuddannelse. Som leder i IMU har du sagt ja til at tjene og arbejde for andre. Du fortjener derfor en god starthjĂŚlp til din tjeneste. 4u er undervisning og konkret vejledning til dig, der er ung og leder i ungdomsarbejdet.


4u

undervisnings metro

im iss ion er en

Le d

O

De tk

m so rg s

ris tn

e

m

od

lle s

ell en

sk

ab

Missionsledelse Missionsledelse handler om at være leder i IMU. Om at være både menneske, kristen og leder. Om hvordan Kristus lever for, i og igennem sine disciple, og om hvordan vi kan være ledere for disciple. Missionslederen er selv i mission for at kunne lede andre i mission. Det er også missionslederens opgave først at høre kaldet til at komme til Jesus og dernæst at blive sendt af sted af ham.

MissionsLedelse

sp ejl

st il

er

els es

Le d

Le d

De

n

go

de

led

er

Selvledelse At lede andre er sjovt og givende, men som leder kommer du også ud for, at stå i svære situationer og skulle træffe vanskelige beslutninger. Vi vil se på, hvem du er, og hvordan du trives bedst. Hvad er det for en passion Gud har givet dig, og hvad er dit ansvar? Vi ønsker at udruste dig til at lede på en måde, så du rykker og kan gøre en forskel i andre menneskers liv.

SelvLedelse

illig e Le d

els e

af f

r iv

n ot iva tio ns st ie

M

od As pi ra nt m

Vi sætter fokus på IMUs værdier - det, som gør din forening og jeres aktiviteter helt unikke. Vi tager udgangspunkt i værdierne og giver ideer til, hvordan du og dit team kan nytænke aktiviteter og samtidig holde fast i det, som gør ”jeres forening til jeres”. Vi ønsker at give dig en forståelse af din forening og hjælpe jer til at formidle foreningens særlige værdier.

ell en

Værdibaseret ledelse

VærdibaseretLedelse


ro lle r

Undervisningen på 4u tager udgangspunkt i 3 ledelsesforme. På kortet kan du se, hvilke stationer vi skal igennem.

Le d

er

4U består af tre undervisningsdage

ell en

Modul 1: IMU-lederen i fokus Modul 2: IMU-lederskabet i teamet Modul 3: IMU-arbejdet i praksis

Flo w

m

L iv sh jul et

od

Teamledelse

Di sc ip els k

ab

Forkyndelse

M

ed

va n

dr

ing

Kerneprodukter

ga ve r

od st em ne Tje

led de lig t

l ofi pr

Ån

er

d Le

Nå de

sk a

ell en

b

Le d

er

Sm

åg r

up

pe

r

C ity ri ng

els e

af di sc ip

le

Centrum


4u

4u

giver dig:

• 3 spændende undervisnings dage, som afholdes 3 forskellige steder i landet • et medvandrerforløb med en personlig medvandrer, som vil stå til rådighed for dig og støtte dig i din tjeneste og lederopgave • rig mulighed for at udveksle erfaringer i et givende og udvik lende fællesskab med andre ledere, som står i samme situation som dig • mulighed for at blive mere bevidst om ledelse - hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg bedre til at lede?

4u

hjælper dig til at:

• vokse og udvikle dig i din tjeneste • kunne varetage de ledelsesmæs- sige og åndelige opgaver, du står i • finde din egen personlige lederidentitet • arbejde målrettet med Jesus-fokus i samarbejde med dit lederteam

Tilmelding og info: Du kan læse alt om hvor, hvornår og hvad 4u koster på 4u.imu.dk. Her kan du også tilmelde dig.

4u.imu.dk

Hvis du ønsker flere oplysninger om 4u, kan du kontakte din ungdomskonsulent eller IMUs undervisningskonsulent på undervisningskonsulent@imu.dk.

4u folder  

IMUs lederuddannelse