Page 1

www.taekwondomolero.cat

COMPLEX MUNICIPAL DE PISCINES C/Montserrat, s/n 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) info@taekwondomolero.cat

Tel: 679 29 69 81 - 93 666 14 44

taekwondo molero

Vine a fer Taekwondo amb nosaltres!

TKD

1


2

QUI SOM El Club Taekwondo Molero és una entitat esportiva. El seu principal objectiu és el foment, desenvolupament i pràctica continuada del Taekwondo en totes les seves categories tan a nivell federat com a nivell lúdic i recreatiu com a activitat extraescolar a partir dels 5 anys o del curs de P5. Breu recorregut per la Història del Taekwondo Català: El TAEKWONDO és l’art marcial coreà per excel·lència. A finals dels anys seixanta van arribar a Catalunya els primers mestres coreans a impartir classes d’un art marcial que alguns van anomenar “karate volador”, i avui coneixem com a TAEKWONDO. El gran treball realitzat per aquests mestres i els seus alumnes, comença a donar els seus fruits al terreny tècnic i esportiu, gaudint d’un important creixement dels seguidors d’aquest nou esport que arriba al nostre país. Club Taekwondo Molero, està dirigit pel mestre José Molero, quina trajectòria com a director del club esportiu s’inicia al maig de 1973. Actualment es cinturó negre 7è DAN, mestre nacional i jutge olímpic.

taekwondo molero

No va ser fins a passades tres dècades, des de l’arribada dels mestres coreans al 1985 quan els clubs dirigits pels seus corresponents mestres (entre ells Club Taekwondo Molero), decideixen sol·licitar la creació de la Federació Espanyola de Taekwondo(FET), la qual va ser autoritzada a finals de l’any 1986. L’ escola Taekwondo Molero neix a l’any 1979. En un primer moment es situa al C. Sant Llorenç Nº 15 de Sant Feliu de Ll. (l’antic Choi’s Whang) i posteriorment a C. Agustí Domingo, 4, a l’any 1989, continuant la seva trajectòria fins finals de l’any 2007, que es trasllada al nou Complex Municipal de Piscines on actualment practiquem el nostre esport. Club Taekwondo Molero és una escola federada amb mes de 30 anys d’experiència i en conseqüència, més de 60 cinturons negres. Hem contribuït a la nostra ciutat en l’educació i formació esportiva de diverses generacions.


QUÈ ÉS EL TAEKWONDO?

3

És una disciplina olímpica basada en l’autodefensa. Avui en dia, la seva pràctica es exclusivament esportiva, i com tal, està subjecta a unes normes i reglaments per poder realitzar amb seguretat i protecció tot tipus de competicions, ja siguin a nivell tècnic (sense contacte) com a nivell de combat (contacte amb proteccions). Per a la pràctica d’aquest esport existeix una condició indispensable: Tenir el desig d’aprendre. Per la seva varietat de tècniques i combinacions, és un esport que ha anat evolucionant amb el temps cap a la vessant olímpica.

Els nostres objectius: “A ON VOLEM ARRIBAR”

El Club taekwondo Molero, vol posar a l’abast de tothom la possibilitat de gaudir d’aquest esport, donarlo a conèixer, portar a terme no tan sols una tasca esportiva, sinó treballs a nivell social, d’integració, amb trobades amb altres clubs, colònies, exhibicions als nostres barris aportant els valor propis de l’esport als infants i joves de la nostre ciutat.

taekwondo molero

Per això, l’alumne no deixa d’enriquir els seus coneixements integrant nous elements com a conseqüència del creixement i canvis que ha experimentat en els últims anys.


4

LA NOSTRA MISSIÓ I ELS VALORS DEL TAEKWONDO

La missió de la nostra entitat es contribuir, conjuntament amb la col·laboració insubstituïble dels pares, a través de la nostra disciplina, a la creació de persones sanes, tant des d´ un punt de vista psíquic com físic. El nostre objectiu es portar a terme les classes amb entusiasme i il·lusió d´ una manera divertida i adequada per a cada edat, així com mantenir l´ objectiu de generar en el nen el desig d’adquirir un compromís amb l´activitat.

taekwondo molero

Amb el Taekwondo, els nens/es treballen i milloren la seva relació social i l´ esperit de col·laboració, aprenen a respectar les regles del joc, potencien la capacitat psicomotriu i assoleixen els hàbits d´ higiene i salut que van lligats a la pràctica de l´ esport. El Taekwondo constitueix, d´ aquesta manera, una eina privilegiada a través de la qual, incentivem els diferents valors.


taekwondo molero

5


6

Respecte i cortesia Com a esport on es reconeixen diferents jerarquies, el treball i l’esforç es reconegut per nivells. L’experiència de l’alumne comporta el compromís d’ajudar al menys expert sota una relació de respecte i cortesia mútua.

Disciplina Les directrius del monitor assoleixen un paper fonamental en el desenvolupament de la classe, aquestes inclouen un alt nivell de participació i d’ integració de l’alumne en el desenvolupament de l’activitat.

Constància No hi ha resultats positius sense dedicació i esforç, sempre personalitzant les capacitats de l’alumne en funció de l’experiència i edat.

Honestedat

taekwondo molero

Les regles del joc s’estableixen principalment en la distinció del que son actes correctes i els que no ho son, sobretot en els més petits, aquesta diferencia es fonamental.

Amistat La gran quantitat d´ experiències, emocions i vivències que ens aporta el Taekwondo fa que els vincles d´amistat que es crea en l´àmbit de les classes siguin molt estrets, donat que el Taekwondo integra com a hàbit un estil de vida en el que s’estableixen pautes d’assistències continuades al Club on es comparteixen espais i temps amb companys i amics.


taekwondo molero

7


8

Integració Fomenta el treball en grup per sobre del treball individual, el que comporta una millora en les actituds socials i relacionals del petits, ajuda al desenvolupament de l’empatia i la capacitat d’expressió.

Autocontrol Eliminació de la violència com a mitjà per solucionar situacions conflictives.

Salut Incrementar l´ interès per l´ esport i el seu entorn, potenciar un estil de vida més saludable a tots els nivells.

Higiene

taekwondo molero

Amb la practica esportiva s’adquireixen hàbits d’higiene, que van units a la practica esportiva en general. En els més petis s’inculca l’autonomia i en els més grans la disciplina en aquet sentit. Integritat, determinació, dignitat... i un seguit de valors són els pilars fonamentals de la nostra escola.

El Taekwondo ens ajuda a canalitzar la nostra energia. Vine a practicar Taekwondo amb nosaltres!


FITXA PERSONAL D’ INSCRIPCIÓ AL NOSTRE CLUB

9

Nom i cognom Domicili

núm.

Cod. Postal

pis

Població

Tel.

Móbil

Data naixement

DNI

Lloc de naixement Codi identificació personal (C.I.P CAT SALUT) E- mail

Dades bancàries Entitat

Oficina

D.C.

Nº compte

En cas de menors d’edat ACTIVITAT : TAEKWONDO Nom pare

DNI

Tel.

Nom mare

DNI

Tel.

DATA D’INICI: Forma de pagament: mensual a travès de domiciliació bancària

De conformitat amb la LOPD, posem en el seu coneixement que les seves dades es troben registrades en un fitxer amb dades de caràcter personal, amb la finalitat de tenir-los informats de les nostres activitats, el responsable de les quals és CLUB TAEKWONDO MOLERO. Igualment, els informem de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, envers aquestes dades, mitjançant escrit dirigit a “CLUB TAEKWONDO MOLERO”-Ref. Protecció de Dades, C / Montserrat s/n- 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). O si ho prefereix per correu electrònic. info@taekwondomolero.cat

taekwondo molero

El pagament de la matrícula, la llicència federativa i la primera quota del primer mes es realitzarà en efectiu. Les següents quotes mensuals es passaran per domiciliació bancària. En el moment de la inscripció cal aportar fotocòpia del DNI (en cas de menors que no tinguin, del pare o la mare) fotocopia del codi d’identificació personal (C.I.P CAT SALUT) i les Dades Bancàries. No s’acceptarà cap inscripció sense aquests documents.


10

NORMES INTERNES

Rebuts •

Els rebuts s’hauran de pagar a través de banc mensualment mitjançant rebut bancari.

Els rebuts que siguin retornats al Club, per impagats, tindran el recàrrec de 3,00 euros, per despeses de gestió.

Qualsevol soci que tingui pendent amb el club un rebut, sense justificació prèvia, serà donat de baixa total, al mes següent.

El no estar al corrent de pagament comportarà no tenir accés a la instal·lació.

Els alumnes hauran de respectar les normes de funcionament i d’accés a la instal·lació pròpies de l’activitat.

Baixa total Aquesta llicència inclou Carnet de pas de graus (cinturó) reconeixement per la Federació Espanyola de Taekwondo i una

La Baixa Total s’haurà de comunicar per escrit en els fulls que tenen a la seva disposició en recepció, abans del dia 25 del mes anterior a la baixa per evitar l’emissió del rebut. Així mateix, es podrà comunicar per la Web del club.

mútua esportiva que cobreix exclusivament, l’assistència mèdica que es necessiti en cas de lesió al Club (no trasllats). És

Quotes

renovable anualment i de caràcter obligatori.

La quota d’afiliació (matrícula), és únic pagament que es realitza en inscriure’s al Club, sempre que el soci no es doni de baixa Total aquest no es torna a cobrar. En aquest cas, si vol tornar a inscriure al Club, ha de tornar a pagar la quota d’inscripció (matrícula) con-

Altres

dicionat a que hagi places disponibles.

El Club podrà revisar anualment els preus de les quotes, generalment en el mes de febrer, donant avís a

tots

els

socis,

abans

d’efectuar

aquests

canvis.

27,00 €/mes

De 7 a 13 anys

32,00 €/mes

El mes de juliol, depenent de l’assistència dels alumnes

A partir de 14 anys

37,00 €/mes

a les classes, el Club podrà reduir el nombre de classes.

Matrícula menors de 14 anys

32,00 €

El mes d’agost no hi haurà classes de Taekwondo per va-

Matrícula majors de 14 anys

37,00 €

cances. Els socis hauran de pagar el 50% del rebut normal.

Drets d’examen de cinturó tkd

12,00 €

Als socis que es donin de baixa a l’agost, hauran de pagar

Llicència federativa infantil menor de 14 anys de caràcter obligatori i renovable anualment

47,00 €

matrícula al setembre, no reservem la plaça.

Llicència federativa adult + 14 anys de caràcter obligatori i renovable anualment

51,00 €

Els dies que el Complex tanqui

les seves instal-

lacions per festivitat, no hauran classes de Taekwondo.

taekwondo molero

CLUB TAEKWONDO MOLERO PREUS 2011 Menors de 7 anys

La signatura d’aquesta inscripció constata que ha llegit i accepta aquestes “Normes Internes” del Club Taekwondo

Molero,

procediments

de

funcionament

A Sant Feliu de Llobregat,

de l’activitat, així com els seus drets i obligacions. En cas de menors, signatura del pare, mare o tutor.

Signatura

de

de 2012


HORARI SESSIÏ

11

Activitat federada, per nens, joves i adults a partir dels cinc anys. Diferenciada per nivells i grups on es treballen la coordinació, la motricitat, la flexibilitat, la resistència, el sentit de la responsabilitat i la disciplina, donant altres valors i enriquint la personalitat molt mes enllà de la pràctica esportiva.

Sala

Dilluns

17.30 - 18.20

SALA TROBADA

GRUP 1 INFANTIL5,6 i 7 anys

Dimarts

Dimecres

Dijous

18,15 - 19,05

GIM.E.

18.30 - 19.20

SALA TROBADA

19,15 - 20,05

GIM.E.

18.30 - 19.25

SALA TROBADA

GRUP 3 CADETS 11,12, i 13 anys

GRUP 3 CADETS 11,12, i 13 anys

19,30 - 20,25

GIM.E.

GRUP 4 JUNIOR 14 a 16 anys

GRUP 4 JUNIOR 14 a 16 anys

20.05 - 21.00

GIM.E.

20.30 - 21.50

GIM.E.

21,00 - 21,55

GIM.E.

Divendres

GRUP 1 INFANTIL 5,6 i 7 anys GRUP 2 JUVENIL 8,9, i 10 anys

GRUP 2 JUVENIL 8,9, i 10 anys

GRUP 3 CADETS 11,12, i 13 anys

GRUP 2 JUVENIL 8,9, i 10 anys EQUIP COMP. INFANTIL i CADET G2 i G3

GRUP 4 JUNIOR 14 a 16 anys GRUP 5 ADULTS + 17anys SENIORS

GRUP 5 ADULTS + 17anys

GRUP 5 ADULTS + 17anys SENIORS

EQUIP COMP. SENIOR/JUNIOR G4 i G5

taekwondo molero

GRAELLA D’ACTIVITATS


12

COM ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ

L’accés a la instal·lació (torniquets d’accés entrada) s’ha de respectar sempre, ja que és un element de control, regulació i verificació de que les persones que accedeixen.

Les targetes estan configurades per que el CARNET PERSONAL sigui el del nen/a i el de L’ACOMPANYANT SIGUI PER UN ADULT.

Entrades • Els torns s’activaran 15 minuts abans de l’horari de l’activitat. • Si accediu per targeta sempre utilitzar el lector actiu marcat amb una fletxa. • AL ENTRAR sempre passarem les targetes en aquest ordre PRIMER EL NEN/A I DESPRES L’ADULT, l’ordinador interpreta que si el nen/a no està dintre el pare no ha de tenir accés. • Recordeu que només podrà entrar UNA PERSONA amb el menor de 8 anys. Si són majors de 8 anys entraran sols.

Acces durant l’activitat Durant l’activitat dels nens/es, els adults podran sortir i tornar a entrar amb la TARGETA D’ACOMPANYANT, NO AMB LA DEL NEN/A, si l’ordinador entén que el nen/a ha sortit tindreu problemes d’accés. • Els nens/es no sortiran del la classe fins que sigui l’hora de finalització, per tant us preguem que no entreu a recollir-los fins que no sigui l’hora.

taekwondo molero

Sortides • Els torns estaran actius fins 30 minuts desprès de finalitzar l’activitat. • Si accediu per targeta sempre utilitzar el lector actiu marcat amb una fletxa. • Al SORTIR sempre passarem les targetes en aquest ordre PRIMER L’ADULT I DESPRES EL NEN/A, l’ordinador interpreta que si el nen surt primer el pare ja no te que estar dins, per tant sortirà primer el nen/a.


Altres motius que poden generar problemes d’accés.

13

Si teniu un rebut retornat el torns no us deixaran accedir (regularitzeu la situació a les oficines d’atenció al client). • El sistema està configurat per què tingueu entre 6 i 9 segons per entrar, passats aquests segons el torniquet es desactiva i s’entén que ja esteu dins, per tant no us deixarà tornar a entrar.

• Nota: Les motxilles s’han de portar a la classe, deixant-les a l’ armari designat a tal efecte per deixar lliure d’obstacles el vestidor així com per evitar l’extraviament d’objectes personals

• Vestidor masculí: Núm. 5 • Vestidor femení: Esportiu Núm. 2

taekwondo molero

Vestidors


taekwondo molero 14


FITXA PERSONAL D’ INSCRIPCIÓ TAEKWONDO ESCOLAR “AMPA ESCOLES”

15

Nom i cognom Domicili

núm.

Cod. Postal

pis

Població

Tel.

Móbil

Data naixement

DNI

Lloc de naixement Codi identificació personal (C.I.P CAT SALUT) E- mail

Dades bancàries Entitat

Oficina

D.C.

Nº compte

En cas de menors d’edat ACTIVITAT : TAEKWONDO Nom pare

DNI

Tel.

Nom mare

DNI

Tel.

DATA D’INICI: Forma de pagament: mensual a travès de domiciliació bancària

De conformitat amb la LOPD, posem en el seu coneixement que les seves dades es troben registrades en un fitxer de dades de caràcter personal, amb la finalitat de tenir-los informats de les nostres activitats, el responsable de les quals és CLUB TAEKWONDO MOLERO. Igualment, els informem de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, envers aquestes dades, mitjançant escrit dirigit a “CLUB TAEKWONDO MOLERO”-Ref. Protecció de Dades, C / Montserrat s/n- 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). O si ho prefereix per correu electrònic. info@taekwondomolero.cat

taekwondo molero

El pagament de la matrícula, la llicència federativa i la primera quota del primer mes es realitzarà en efectiu. Les següents quotes mensuals es passaran per domiciliació bancària. En el moment de la inscripció cal aportar fotocòpia del DNI (en cas de menors que no tinguin, del pare o la mare) fotocopia del Codi identificació personall (C.I.P CAT SALUT) i les Dades Bancàries. No s’acceptarà cap inscripció sense aquests documents.


16

NORMES INTERNES

Rebuts • • •

Els rebuts s’hauran de pagar a través de banc mensualment mitjançant de rebut bancari. Els rebuts que siguin retornats al Club, per impagats, tindran el recàrrec de 3,00 euros, per despeses de gestió. Qualsevol soci que tingui pendent amb el Club un rebut, sense justificació prèvia, serà donat de baixa total, al mes següent.

• •

El no estar al corrent de pagament comportarà no tenir accés a la instal·lació. Els alumnes hauran de respectar les normes de funcionament i d’accés a la instal·lació pròpies de l’activitat.

Baixa total La Baixa Total s’haurà de comunicar per escrit en els fulls que tenen a la seva disposició en recepció, abans del dia 25 del mes anterior a la baixa per evitar l’emissió del rebut, també es podrà comunicar per la web del club o per mail a info@taekwondomolero.cat

Quotes Aquesta llicència inclou Carnet de pas de graus (cinturó) reconeixement per la Federació Espanyola de Taekwondo i una mútua esportiva que cobreix exclusivament, l’assistència mèdica que es necessités en cas de lesió al Club (no trasllats). És

Aquesta llicència inclou carnet de pas de graus (cinturó) reconegut per la Federació Espanyola de Taekwondo i una mútua esportiva que cobreix exclusivament, l’assistència mèdica que es necessiti en cas de lesió al Club (no trasllats). És renovable anualment i de caràcter obligatori.

renovable anualment i de caràcter obligatori.

CLUB TAEKWONDO MOLERO (PREUS ESCOLES 2011) 23,00 €/mes

Alumnes de P5 fins a 14 anys

Altres El Club podrà revisar anualment els preus de les quotes, ge-

Matrícula menors de 14 anys Drets d’Examen de cinturó, cinturó i diploma TKD

12,00 €

Llicència federativa INFANTIL menors de 14 anys de caràcter obligatori i renovable anualment

47,00 €

taekwondo molero

neralment cada inici de curs escolar i donarà avís a l AMPA, abans d’efectuar aquests canvis. Els dies que l’escola tanqui les seves instal·lacions per festivitat, no hauran classes de Taekwondo.

Sant Feliu de Llobregat,

La signatura d’aquesta inscripció constata que ha llegit i ac-

Signatura

cepta aquestes “Normes Internes” del club Taekwondo Molero, a la activitat.

de

de 2012


17

Autorització d’imatge Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la Llei 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). La direcció del “CLUB TAEKWONDO MOLERO” demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els vostres fills i filles menors d’edat on aquests o aquestes siguin clarament identificables. Jo en/na,

(Pare, mare o tutor/a) amb NIF:

AUTORITZO que el meu fill/a

esportista del “CLUB TAEKWONDO MOLERO” pugui aparèixer, a partir d’aquest moment i en un futur, en fotografies, filmacions o qualsevol medi de comunicació corresponent a l’activitat esportiva que desenvolupa en relació a les activitats del club, campionats, exhibicions, colònies, que es puguin desenvolupar pel club.

Sant Feliu de Llobregat a dia

Signatura pare/mare o tutor/a:

de

de 2012

taekwondo molero

AUTORITZACIÓ D’IMATGE


taekwondo molero 18


19

Horari: de 17,00h a 18,00h i de 18,00h a 19,00h. (a concretar amb l’ AMPA escola). (Pendent de concretar per poder combinar amb altres activitats). Lloc: Gimnàs de l’escola. Preu: Opcions a concretar amb l’ AMPA. Per utilitzar imatges relacionades amb el Taekwondo en la Web del Cub, o en publicitat el club demanarà la corresponent autorització de drets d’imatge. El Club contractarà i donarà d’alta en la seguretat social al tècnic de Taekwondo. Proveirà dels programes tècnics i els objectius de les sessions, així com les directrius de funcionament. El Club contractarà una assegurança de responsabilitat civil per al tècnic. El Club es compromet a garantir la cobertura de les sessions. En el cas de baixa per malaltia o d’altres imprevistos es cobrirà amb altre tècnic en el cas que fos necessari. El Club Taekwondo Molero es compromet a respectar i fer respectar els acords i normes de funcionament del centre escolar. El curs escolar es realitzarà conjuntament amb els períodes dels trimestres escolars, al final de cada trimestre es realitzaran les jornades de portes obertes on els pares podran veure als seus fills fen una sessió model. El club realitzarà un examen de promoció (passada de graus) (cinturó). L’examen té un cost de 12,00 € i se li lliurarà a l’alumne el nou cinturó i el diploma acreditatiu. L’assegurança d’accidents dels nens ha d’estar garantida pel col·legi, en el seu defecte obligatòriament s’hauran de federar a la FCT per obtenir d’una banda, reconeixement oficial dels graus esportius (color del cinturó) i d’altra la cobertura de la mútua d’accidents de la federació. La llicència federativa de Taekwondo té una validesa d’un any de data a data. L’atorga al titular un reconeixement oficial dels graus obtinguts estant federat, així mateix inclou l’assegurança d’accidents de la mútua general esportiva. La tramitació de la llicència tan sols es pot realitzar per un club oficial federat que gaudeixi de professors titulats i col·legiats. L’uniforme oficial del Taekwondo es el “Dobok”, es pot adquirir a qualsevol botiga esportiva o demanar-ho al Club. L’import de l’uniforme i el cinturó és de 30,00 €. Habitualment realitzem una reunió amb l’AMPA a l’inici del curs i una altra durant el transcurs escolar del curs, estant sempre oberts a qualsevol suggeriment. L’objectiu d’aquestes reunions es tenir un canvi d’impressions per corregir i millorar el servei. El pagament es fa per domiciliació bancària i els rebuts es passen per banc entre el dia 1 i 5 de cada mes. Els rebuts tornats tindran un recàrrec de 3,00 €.

taekwondo molero

PROPOSTA D’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR PER AMPA ESCOLES

Dies a la setmana: 2 dies setmanals (a concretar amb l’ AMPA escola).


20

Exhibicions populars del nostre club. Dates dels períodes i accions de l’activitat

PERÍODES NO LECTIUS: (A concretar segons calendari de la escola) NADAL: Del 23 de Desembre al 9 de Gener del 2011. SETMANA SANTA: Del 3 al 10 d’ Abril del 2012. ESTIU: A partir del 23 de Juny del 2011.

DURADA DELS TRIMESTRES: 1er TRIMESTRE: Del 3 d’octubre al 22 de Desembre del 2011. 2n TRIMESTRE: Del 9 de Gener al 31 març del 2012. 3er TRIMESTRE: Del 10 d’ Abril al 22 de Juny del 2012.

JORNADA PORTES OBERTES: 1er TRIMESTRE: Desembre del 2011. 2n TRIMESTRE: Març del 2012.

taekwondo molero

3er TRIMESTRE: Juny del 2012.

EXAMENS DE PAS DE CINTURÓ: 1er TRIMESTRE: Desembre del 2011. 2n TRIMESTRE: Març del 2012. 3er TRIMESTRE: Juny del 2012.


taekwondo molero

21


22

Per a més informació, visita’ns a: www.taekwondomolero.cat facebook: Taekwondo Molero

Per a més informació podeu adreçar-vos a la pàgina web del club: www.taekwondomolero.cat on trobareu entre d’altres ítems:

Galeria de fotos del Club.

Programes d’exàmens de promoció de cinturó.

Blog del Club per a expressar-se lliurement.

Facebook, Twitter, articles d’interès, links, vídeos youtube etc.

Calendari del Club, exàmens, campionats, trobades Inter clubs, colònies i altres esdeveniments.

Horaris i preus.

Horaris de participació als campionats.

Formulari de contacte directe amb la direcció.

o truca al 679 296 981 consultes: info@taekwondomolero.cat

I molt més...

taekwondo molero

Agraïm la participació activa en les xarxes socials Facebook i Twitter així com la aportació de vídeos, comentaris i fotos fetes pels familiar durant els esdeveniments.

Jose Molero López C. N. 7º Dan de Taekwondo Mestre E. Nacional, Jutge Olímpic


FOMENTANT EL TAEKWONDO DES DE 1979 A SANT FELIU

taekwondo molero

23


taekwondo molero 24

TKD

Revista tkd  

Revista del Club Taekwondo Molero, Sant Feliu de Llobregat Barcelona