Page 1

l’ Ona

Butlletí informatiu del grup municipal d’Independents-ERC a Santa Eulàlia de Ronçana.

número 33 gener 2012

OPOSICIÓ ÉS PROPOSICIÓ

Ens trobem altre cop amb vosaltres i el primer que volem fer és desitjar-vos un bon any 2012. Aquesta vegada, malauradament, ho fem des de l’oposició. La majoria de santaeulaliencs i santaeulalienques ho van voler així i, tot i que no és el que ens hagués agradat, és aquest el funcionament de la democràcia.

El govern de CiU i PP té les seves prioritats pressupostàries i el transport públic sembla que no ho és

Ens esperen anys durs, on haurem de veure i viure històries que no per esperades són agradables. Des de la visió d’algú que valora la humanitat per damunt de tot és decebedor comprovar que els temps no estan canviant per a millor. Les circumstàncies actuals no ens ho posen gens fàcil. Malgrat tot, les nostres ganes de continuar treballant de valent com fins ara no han desaparegut. Continuem endavant amb la mateixa voluntat com fins ara, amb forces renovades, alegria i esperit de servei envers el nostre poble per damunt de qualsevol interès partidista o particular. I amb els mateixos valors humans, socials i polítics que ens han caracteritzat tota la vida del grup d’Independents-Esquerra. Aquests darrers vuit anys han estat molt intensos, ens hem esforçat molt per millorar Santa Eulàlia, i ho hem aconseguit des

de l’honestedat, el treball constant i un to moderat. Els propers temps persistirem en aquestes maneres i esforçant-nos al màxim tenint en compte l’espai pel qual ara ens deixi moure les circumstàncies polítiques. Iniciem una nova singladura, un nou camí, i això té un costat molt positiu, podrem veure les coses des d’un altre angle que ens enriquirà encara més a benefici de tots vosaltres.

1

Afortunadament som un equip de persones amb força i empemta, un grup que està en contínua expansió i que el seu desig és persistir en aquesta línia de treball conjunt, ja que és la varietat la que ens enriqueix com a grup i com a persones. I, com sempre, estem al vostre costat, tant per escoltar-vos i recollir els vostres suggeriments, queixes, propostes com per col·laborar mútuament amb un objectiu comú: continuar sent part activa d’una societat que empeny amb força per construir un món més just, més humà. .

Xavi Giménez Enric Barbany Àngel Exojo Núria Federico Anna Arnella Arnau Queralt Sant el dia 3 dePere febrer a les 8 delDantí vespre, acte obertMontserrat a tothomBonet a la Fàbrica Martí Jordi Orriols Cabot Jaume Ramon Vilageliu Ricard Alcojor Lluís Velasco Pere Bonet Esteve Carreras Cristina Gallego Jordi Ciurans Jordi Sala Lluís Castilla Marc Hermosilla Pere Montes Magda Palà Enric Blajé Teresa Cortès Teresa Dordal Teresa • SituacióCalvet econòmica real del deute de l’Ajuntament Pàgina 7 Valls Virgínia Vanessa Casado Serrat Vilanova Paco Heras Xavi Català Manel Hermosilla • Proposicions de futur: el nostre pressupost Pep Margenat Montserrat Pagès Jordi Casas Joan Carles Lafuente Pere Prim www. gentdesantaeulalia.cat

La nostra prioritat: els serveis


l’opinió Fotografia de la portada: El servei de transport públic de Santa Eulàlia de Ronçana és bàsic per a moltes persones. Ara ha estat suprimit pel govern.

sumari número 33 gener 2012 2 3 6 8

l’opinió el tema algú ho havia de dir en primera persona

A L’INICI D’UN MANDAT

Encetar una nova responsabilitat exigeix una disposició d’ànim que se sosté en els valors profunds en els que cadascú creu. Per a mi assumir l’alcaldia era oferir un temps de la vida al servei directe de totes persones de Santa Eulàlia, contribuint a la configuració d’un model de poble i amb uns criteris clars d’actuació. Entre els criteris, el primer era el del respecte per la feina feta pels antecessors, som una baula més de la cadena amb l’obligació de millorar. A continuació calia l’anàlisi precisa de les mancances i de les necessitats de serveis i d’equipaments, la constatació de tot el que calia millorar i la resolució dels temes pendents. I tot plegat amb l’exigència d’una gestió eficient per aconseguir treure el màxim rendiment dels recursos propis i dels que es poguessin aconseguir en altres administracions. D’altra banda, l’acció de govern s’havia de fonamentar en dos principis inqüestionables com són el de la participació i el de la transparència. Si bé és al govern a qui li toca assumir la màxima responsabilitat, el treball pel poble s’ha de poder fer comptant amb

EL RELLEU

2

Butlletí informatiu del grup municipal d’Independents-ERC a Santa Eulàlia de Ronçana.

Dipòsit legal: B-48.566 ISSN 2013-7494 (digital) ISSN 2013-1380 (en paper) Prohibida la reproducció de qualsevol article o text sense permís exprés de l’autor. Hores de visita dels regidors d’Independents-ERC:

• Dijous de 9 a 11 • Dimarts de 6 a 8 Lloc web d’Independents-ERC: http://www.gentdesantaeulalia.cat Facebook: http://www.facebook.com/independentsERC Twitter: http://twitter.com/Independentserc

Jaume Dantí, exalcalde Santa Eulàlia de Ronçana la major participació possible, per aquest motiu es creà la Comissió Delegada de Govern, que permetia que els representats de la resta de grups municipals també poguessin conèixer i dir la seva en tot allò que es gestionava a l’ajuntament. Alhora, es creaven, o es refeien, una sèrie de consells per a la participació de persones i de representants d’entitats relacionades amb diferents àrees, cultura, acció social, sectors econòmics, festes... I pel que fa a facilitar la informació s’assegurava la periodicitat del Tornaveu i s’establien les sessions informatives. I encara, per sobre de qualsevol altre criteri la prioritat en l’acció de govern havia de ser l’atenció a les persones i particularment de les més desvalgudes. Amb aquest objectiu s’intensificava l’acció social i es potenciava la solidaritat amb el tercer món. Aquesta és la nostra manera d’entendre la política.

Enric Barbany, exalcalde Santa Eulàlia de Ronçana

Els darrers quatre anys hem procurat dur a terme el projecte que havíem elaborat, amb la manera de fer política encetada i amb la disposició de fer plegats una contribució positiva a la vida de les persones i al desenvolupament sostenible del nostre poble i del nostre món que estimem. Cal reconèixer que no tot el que s’havia previst ha estat possible i no tot s’ha fet prou bé. Però hem volgut que l’Ajuntament serveixi a totes les persones de Santa Eulàlia per igual, sense distincions. La crisi que vivim ha estat present tots aquests quatre anys i ens ha fet patir i ens fa patir i ens ha ensenyat a ajudar-nos més i ens ha fet renunciar a projectes importants. Amb tot, val a dir que entre tots hem pogut millorar i garantir els serveis bàsics (aigua potable, clavegueram, enllumenat, recollida d’escombraries, pavimentació de carrers, etc) i hem pogut millorar i oferir molts altres serveis. És de justícia reconèixer els equipaments nous que ara gaudim tots els ciutadans: les dues escoles bressol, l’escola de la Sagrera, el CAP, la gespa i la graderia coberta del camp de futbol, el parquet del pavelló i la biblioteca-casa de cultura. Però, sobre-

tot, és bo valorar la rica vida social, esportiva i cultural que vivim aquests anys a Santa Eulàlia. I tot això ha estat possible gràcies a la cooperació de moltes persones i entitats, a poder aconseguir un bon nivell d’ingressos malgrat la crisi i a destinar els diners de l’Ajuntament no a estructura i burocràcia sinó al servei dels ciutadans, a la inversió en el futur i a la creació de riquesa immaterial i material. Ara a Santa Eulàlia hi vivim unes 7.000 persones i disposem d’unes infraestructures, d’uns equipaments i d’uns serveis que ens serveixen i que, entre tots i malgrat les dificultats, hem de cuidar, potenciar i aprofitar. Aquest és el nostre desig: que plegats (i amb l’Ajuntament al capdavant en servei, humilitat i estimació) puguem seguir bastint un present i un futur de qualitat de vida.


el tema

Governar vol dir treballar pel progrés i la qualitat de vida Independents-ERC entén que la denúncia feta pel govern de dretes de Santa Eulàlia pels futur que se’n desprenien) va concloure, com a pla a seguir, que calia fer una vade Ronçana, format per CiU i PP, sobre uns pretesos deutes de 12 milions d’Euros no riació en els propers anys d’un 2 a un 4 % d’augment dels ingressos o de baixada de té cap fonament, i només serveix per justificar la seva poca disposició a gestionar, les despeses. Senzillament. No ens consta que el govern actual, que té aquest Pla, mantenir i millorar uns serveis i unes infraestructures i equipaments que a 10 de juny n’hagi fet cap esment ni hagi seguit ni els seus consells ni els raonaments econòmics tots els santaeulaliencs i santaulalienques gaudíem. Només subratllen i amplifiquen i financers que atresora. les dades del deute per fer-ne una visió catastròfica, proAquest Pla, a més, havia de servir per afegir elevocant crispació i malestar als ciutadans tot i sabent, amb ments de context de l’economia general, marcada per tota seguretat, que la situació econòmica de l’ajuntament la crisi. Perquè hi ha un raonament essencial fet des Amplifiquen les dades del deute per no és tan catastròfica com diuen. Això sí: s’hi ha de trebade la pura lògica electoral: el desig del govern d’alesfer-ne una visió catastròfica, llar de valent, com feien fins ara els regidors i regidora del hores passava per el càlcul que el següent govern, govern. com havia passat en el traspàs de la legislatura 2003provocant crispació i malestar Serà aleshores quan, amb la mateixa teatralitat i gestualitat, 2007, tornés a ser del mateix color. La qüestió és que als ciutadans tot i sabent, amb tota podran dir al poble que són ells els que han posat a to la la mateixa situació actual és la que Independents-ERC seguretat, que la situació econòmica pretesa “bancarrota” actual. volia rebre com a govern i que, les urnes i la voluntat de l’ajuntament no és tan catastròfica. de la gent del poble, va traspassar al que aleshores Tenim un govern que en comptes de buscar solucions i il·lusionar els ciutadans amb propostes engrescadores i era l’oposició. Amb això volem sortir al pas d’una preSerà aleshores quan, amb la mateixa realistes, que n’hi ha, només pensa en criticar a tort i a missa que es llegeix entre línies: la situació econòteatralitat i gestualitat, podran dir al dret sense cap fonament, fent el mínim esforç per justificar mica no conduïa a una hipoteca pel govern entrant poble que són ells els que han superat perquè senzillament, la previsió d’Independents-ERC les seves mancances amb la suposada mala gestió del gola pretesa “bancarrota” actual vern anterior. era repetir al capdavant del govern. Creiem que les persones de Santa Eulàlia no es mePla econòmic 2011, 2012, 2013 reixen una situació impostada, fruit d’una estratègia Bona part de les dades que aportem en aquest reportatge, que accentua el que està malament i que obvia els i moltes d’altres, formen part del Pla econòmic 2011- 2013 punts forts i positius. A Independents-ERC no ens que l’ajuntament va encarregar, durant el novembre del trobaran mai arguïnt que “com pitjor, millor”. 2010, a la Diputació de Barcelona i que, sense cap cost per Per això el que proposem des d’Independents-EsPer treballar pel progrés de l’ajuntament, es va lliurar al govern actual. Aquest Pla ecoquerra és que el govern rectifiqui i que demani l’ajuda Santa Eulàlia i buscar solucions als nòmic fet a consciència pel gabinet Faura-Casas, després que li calgui. Per treballar pel progrés de Santa Euproblemes que es presentin sempre de fer un diagnòstic a la menuda de tots els comptes de l’alàlia de Ronçana i buscar solucions als problemes ens hi trobaran. juntament (i que incloïa els ingressos, despeses i els plans que es presentin sempre ens hi trobaran.

3


LA FÓRMULA DE CIU-PP A SANTA EULÀLIA DE RONÇANA: COM PITJOR, MILLOR! La pretesa auditoria encarregada pel govern de CiU i PP s’ha allargat durant mesos i el resultat, a banda de la despesa de 15.000 euros que ha significat, es va fer públic sense que l’oposició en tingués cap notícia. La població, lògicament, es pot sentir alarmada de les afirmacions que es van fer per part del govern de CiU i PP i, per això, ens cal explicar-ho amb una mica de deteniment.

4

L’anunciada auditoria no és altra cosa que un llistat molt poc rigorós de factures pendents de pagar. El govern de CiU i PP ha justificat durant mig any la seva paràlisi i la manca de pagaments a la realització d’una suposada auditoria que, després de mesos de retard, hem comprovat que no era altra cosa que: A un llistat de factures pendents de pagament i un llistat de subvencions otorgades per l’Ajuntament a entitats del poble també sense pagar. A més, en els comptes de la pretesa “bancarrota” de Santa Eulàlia de Ronçana s’hi barregen factures de proveïdors, avançaments de diners per part de la Diputació que (evidentment) no s’han pas de retornar, fiances d’obres que vénen d’any i anys i que no s’han reclamat mai, factures que es compensen amb subvencions que no s’han cobrat o suposats riscos judicials que a dia d’avui no s’han materialitzat, etc. B un llistat de la part dels préstecs a llarg termini que s’han de retornar els propers anys.

A FACTURES PENDENTS

FACTURES? PENDENTS?

el tema

B PRÉSTECS BANCARIS A LLARG TERMINI

Pel que fa a les factures pendents de pagament cal tenir en compte el moment de les eleccions municipals (22 de maig) i el moment de traspàs de poders entre un govern i l’altre (11 de juny) En el deute a proveïdors i creditors adduït pel govern de CiU i PP s’hi barregen: - Factures amb data de factura i data d’entrada a l’Ajuntament anterior a 1 d’abril, que són les que haurien d’estar pagades si s’hagués acomplert escrupolosament els terminis normals de pagament. - Factures amb data de factura i data d’entrada a l’Ajuntament anterior al 10 de juny que, efectivament es devien però que encara no s’havien d’haver pagat. - Factures amb data anterior a 10 de juny, que encara no havien arribat a l’Ajuntament abans de fer el traspàs de govern. - També hem detectat algunes factures amb data de factura posterior a 10 de juny. - També s’hi ha afegit l’import de les subvencions a entitats esportives, culturals i solidàries atorgats definitivament per l’Ajuntament a finals de maig. - Finalment hi ha factures que van lligades a subvencions o quotes urbanístiques pendents de cobrament.

- Entenem que de cap manera es poden comptabilitzar com a deute unes bestretes que va avançar l’oficina de gestió tributària de la diputació els mesos de febrer i març de 489.256 € i que s’havien d’haver cobrat entre els mesos d’abril i agost. Això no és un deute, simplement són uns diners que l’Ajuntament ha utilitzat per pagar a proveïdors uns mesos abans del que ho hauria pogut fer. - Tampoc es pot comptabilitzar de cap manera com a deute els 255.173 € de fiances d’obres, ja que en bona part son fiances d’obres fetes fa anys que no s’han reclamat mai i difícilment es reclamaran. I per altra part moltes fiances es dipositen en forma d’aval i no de diners en efectiu, i, per tant, mai s’hauran de tornar. - Tampoc es poden comptabilitzar com a deute els 187.000 € de suposats riscos de processos judicials. Fins a 10 de juny el govern d’I-ERC i PSC va fer tot el que estava a les seves mans per guanyar aquests processos i és de responsabilitat del govern de CiU i PP el seguir-ho fent. - I ja és escandalós imputar també a deute els 2.400.000 € d’indemnitzacions per suposats incompliments de convenis urbanístics. El govern anterior no va fer res que incomplís cap conveni urbanistic signat i, altra vegada, és responsabilitat del govern de CiU i PP continuar complint aquest convenis. Si es fa així el risc és 0.

Segons dades del Ministerio d’Economia y Hacienda, Santa Eulàlia devia a finals de 2010 en prèstecs a llarg termini 5.453.000 €, cosa que suposa 818 € per habitant, mentre que Lliçà d’Amunt devia 14.273.000 € (1.034 € per habitant), Lliçà de Vall 5.800.000 € (938 € per habitant) i Bigues i Riells 7.039.000 € (859 € per habitant). A data 10 de juny encara havíem reduït més el deute i, per tant, som el poble de la Vall del Tenes que devem menys diners als bancs, tant en valors absoluts com en euros per habitant. I això que segur que l’Ajuntament és el poble de tota la Vall del Tenes que ha creat i a millorat més serveis i ha construït més equipaments i infraestructures (Biblioteca, Cap, Escola de primària, dues escoles bressol, millora d’equipaments esportius, sanejament, aigua potable, enllumenat, millora de vials, etc.)

Nosaltres, per acostar-nos una mica més a la realitat volem que la població de Santa Eulàlia també tingui en compte un altre apartat: C els ingressos previstos durant l’any 2011. En qualsevol economia, familiar o institucional, si ens fixem només en les despeses, el resultat pot semblar descoratjador, però sovint quan s’hi computen els ingressos, els resultats s’equilibren. No passa així en l’economia domèstica de qualsevol família? No passa així en qualsevol balanç d’empresa?


Sismografia municipal

C

A L’AUDITORIA FETA NO HI HAVIA PREVISIÓ D’INGRESSOS FINS A JUNY DEL 2011 I QUE IND-ERC VALORA EN UNS 2.100.000 EUROS EL CÀLCUL D’INGRESSOS DE JUNY A DESEMBRE DE L’ANY 2011 ÉS: • • • • • •

OGT IBI 900.000 OGT Escombraries 483.000 OGT Altres 250.000 Estat 637.000 FCLC Gen. 150.000 Altres rebuts (Escola Bressol, cursets, etc) 245.000 • Q.U.I.C. 75.000 • Gasoducte 113.560 • Subvenció. Escoles Bressol 195.000 • Subvenció. Generalitat. Altres 28.000 • Subvenció. Diputació Altres 70.000 • Ajut de Caixa Diputació 150.000 • Disponible en tresoreria 437.000 Suma • • • • •

PUOSC Biblioteca Gen. PUOSC Casal Joves Gen. PUOSC Pl. C Torras Gen. Projectes Riu Generalitat Obres Riu (Consorci del Besós)

TOTAL

3.731.560 110.000 128.000 95.000 70.039 200.000

4.334.599

OGT:Oficina Gestió Tributària de la Diputació FCLC Generalitat: Fons Català Local Cooperació Q.U.I.C: Quotes urbanístiques PUOSC: Pla Unic d’obres i serveis. Generalitat de Catalunya

• MOCIONS PRESENTADES PER INDEPENDENTS-ERC ALS PLENS MOCIÓ SOBRE L'ASSISTÈNCIA DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Esborrada la Comissió delegada que segons els Reglament d’Organització municipal, tenia com a objecte “tractar i dictaminar els assumptes que siguin competència de la Comissió de Govern”, amb la presència de tots els grups municipals, Independents-ERC va proposar que,

per poder col·laborar en ls tasques de govern, Els representants de l’oposició puguessin assitir a les Juntes de Govern local. Resultat de la votació: VOTS A FAVOR d’Independents-ERC, PSC I ICV-EUIA; i VOTS EN CONTRA dels regidors dels grups de PP I CIU.

MOCIÓ INSTANT EL GOVERN DE L'ESTAT A MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA A FI DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA I ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS L’esclat de la crisi i l’augment de l’atur, ha provocat que famílies hagin a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques. Així, es calcula que les execucions hipotecàries podrien arribar a les 500.000 famílies a tot l’Estat. Per posar solució a aquesta problemàtica al nostre poble, la moció empeny el govern de l’ajuntament a generar mecanismes d’estudi, mediació i solució amb els bancs i agents socials que permeti a les

famílies afectades, tenir esperança i camins de solució al greu problema d’habitatge. Inicialment el govern no hi dóna suport, però després de le intervencions dels nostres representants es desdiuen i deixem la votació pel proper Ple per donar-los temps a repensar-se.. El problema i la necessitat de solució, per Independents-ERC és massa important per les persones que el pateixen i no ens donem per vençuts.

MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL MANIFEST A FAVOR DE L’EDUCACIÓ 0-3 ANYS Sent l’educació un dels elements centrals de la nostra tasca, proposem que el Ple de l’ajuntament es manifesti positivament en el Manifest que han elaborat els col·lectius educatius de Xarxa Territorial i Rosa Sensat. El text defensa que no es dedueixi en cap cas la mínima qualitat actual de les llars d’infants de Catalunya, perquè tota possible reducció perjudicaria greument l’educació dels in-

fants de 0 a 3 anys, fent les aportacions econòmics i materials necessàries i reivindicant la Llei5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. Resultat de la votació: VOTS A FAVOR d’Independents-ERC, PSC I ICV-EUIA; i VOTS EN CONTRA dels regidors dels grups de PP I CIU. Independents-ERC, per la seva banda, s’hi adhereix.

MOCIÓ PER L’ADHESIÓ A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA CONTRALES DONES El 25 de novembre va ser declarat dia internacional contra la violència de gènere i, per aquest motiu, d’acord amb el grup municipal del PSC i el d’ICV-EUiA, la nostra regidora Núria Federico va defensar la moció en què s’instava el

Ple a fer un acte institucional i es llegís un manifest que posa en evidència la necassitat que la societat sencera es faci càrrec de la problemàtica de la violènci de gànere. Resultat de la votació: VOTS A FAVOR, unanimitat.

A banda de les mocions presentades, el grup municipal d’Independents-ERC ha estat molt actiu a l’hora de qüestionar i controlar el govern del poble. Essencialment podem dir que ens tres plens ordinaris que hi ha hagut des de la presa de possessió del govern actual, el nostre grup municipal ha fet 83 preguntes. La temàtica d’aquestes preguntes és ben diversa i, a la base de tot plegat, hi ha la necessitat d’estar informats en tot moment del dia a dia de l’ajuntament, informació que, en anteriors legislatures, ja quedava àmpliament coberta per l’existència de la Comissió delegada que el govern actual ha eliminat.


algú ho havia de dir...

6

El nou riu Tenes

Desprès d’un llarg procés, no absent de dificultats, però fet amb la participació i bona voluntat de tots els implicats –veïns, grups i govern municipal i organismes competents de la Generalitat–, aquest final d’any coincideix, finalment, amb l’acabament d’un llarg procés el resultat del qual és evident: Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que, conservant la qualitat natural i de riquesa faunística i vegetal, no és vist com un risc per la població. Més aviat al contrari, ara la gent del poble ha guanyat en seguretat i en riquesa. A més, els barris vora del riu tenen un Pla d’emergència per crescudes del riu i les actuacions de millora de la capacitat hidràulica executades fan dir que, com s’havia pactat, cap parcel·la serà afectada per les actuacions projectades. Ens n’hem de felicitar. Finalment, doncs, i després de totes les dificultats s’ha imposat el sentit comú i la solució trobada és una solució de compromís entre tots els que hem participat: una solució de compromís entre el necessari augment de la seguretat per a les persones i les propietats i la preservació d’un entorn natural

que tots estimem sense afectar cap propietat particular. El projecte i les obres les va adjudicar el govern d’Independents-ERC i ara, tot i que en el seu moment CiU no hi va votar a favor, l’execució d’aquest projecte ha tornat a posar al nostre poble al mapa del món o, si mes no, ha atret les mirades d’experts en la millora del paisatge i la restauració fluvial. A finals de novembre van visitar les obres un grup d’experts europeus especialistes en la utilització de tècniques de bioenginyeria, aquests van valorar molt positivament els treballs, destacant tan el fet de la utilització d’aquestes tècniques com l’abast de les obres (4,8 km). Aquest mes de desembre visitaven també els treballs un grup d’estudiants universitaris de Biologia Ambiental de la UAB. Santa Eulàlia de Ronçana s’està manifestant com un poble molt actiu en defensa del seu patrimoni natural i paisatgístic. La Carta del Paisatge de la Vall del Tenes, el reportatge Vida “slow” a la Vall del Tenes publicat a la revista Descobrir Catalunya,

l’èxit de la Fira del Tomàquet, el projecte Rururbal, en el que participa el Consell Comarcal del Vallès Oriental com a representant d’una comarca metropolitana que manté una activitat agrària conservadora del paisatge i la multitud d’iniciatives tan privades com de les associacions del poble demostren la importància de continuar treballant en aquesta línea de defensa del nostre paisatge, tan ric com, alhora, fràgil. És ben evident que Independents-ERC ha tingut un paper ben important en tot el procés i, des de l’inici, va arriscar per poder aconseguir el que ara ja és una realitat: el nou riu Tenes al seu pas pel nostre poble ha deixat de ser una amenaça i s’ha convertit en un punt de confluència en què el lleure, la natura i barri es complementen d’una manera harmònica. Per això, creiem que tot aquell procés, llarg i controvertit, ha valgut la pena. Ara, el gran repte és cuidar-lo, fer-lo nostre, de cadascún dels habitants del poble.


Transport públic: Un servei econòmic i més necessari que mai en temps de crisi Independents-ERC portàvem al nostre programa electoral de 2003 l’establiment d’un servei de transport urbà. A finals del 2004 ja estava en funcionament. Aquest servei permet als santaeulaliencs de totes les edats, però en especial a la gent gran i als estudiants, anar d’un barri a l’altre, al CAP, al Casal d’avis, a La Fàbrica i fins i tot a Granollers, per trobar-se amb els amics, per anar a fer feines, estudiar, divertir-se, per visitar-se al metge, per comprar al mercat de Granollers o a les botigues de la carretera,... sense haver d’agafar vehicle propi o sense recórrer a un veí, familiar o amic a tots aquells que no en disposen o no poden conduir. Aquest servei va crear dos nous llocs de treball, va ser una eina de cohesió social i de dinamització del comerç local i va fer-nos avançar en el respecte al medi natural reduint el consum de combustibles fòssils i l’emissió de contaminants a l’atmosfera. Va ser un gran avenç pel progrés social, ecològic i econòmic del nostre poble. L’actual govern de CiU i PP l’ha suprimit amb data 1 de gener de 2012. És massa car, diuen, i l’ajuntament no té diners per assumir-ne el cost, estem en crisi i es deuen molts diners per la mala gestió del govern anterior. La realitat és que suprimir-lo significa, destruir els dos llocs de treball actual i dificultar l’accés al comerç local, tot el contrari del que ara cal fer. Tot és qüestió de prioritats: bus o sous de regidors i senyeres al vent. Tot és qüestió d’atendre necessitats o fer informes per criticar el govern sortint i excusar-se de no fer res en quatre anys, com textualment ha dit en diverses ocasions l’actual alcalde. Un altra cosa és cercar com fer-lo més eficient

per donar un servei semblant a menor 2007 2008 2009 2010 cost per viatger i Cost net del servei més útil per fer que (despeses menys ingressos) 126.000 € 139.000 € 149.000 € 150.000 € sigui més utilitzat. Nombre de Passatgers 38.116,00 40.980,00 40.175,00 37.657,00 En aquest sentit no ens val la solució conjunta amb el bus TAULA DE DADES DE SERVEIS URBANS de Bigues que semPoblació Passatgers bus Viatges per Cost per passatger Ocupació per bla va contemplar 2011 urbà 2011 Habitant/any transportat expedició l’actual govern muni- Bigues i Riells 23.123 8.664 2,7 2,89€ 6,3 cipal, simplement Santa Eulàlia de Ronçana 33.246 4,9 4,51€ 8,2 6.829 perquè no abastaria Lliçà d’Avall 10.034 6.365 1,6 14,93€ 1,8 tots els barris del Font: Associació per a la Promoció del Transport Públic Les xifres en negreta són les previsions de tamcament pel 2011 nostre poble i se’n reduiria l’ús. Podríem pensar, però, per i la emissió de gasos contaminants, acosta la exemple, en analitzar i implantar millores en la gent entre ells i als comerços o a les activitats de ruta, en l’horari o en la freqüència de pas. Això és formació o lleure, fa cohesió social els veïns s’hi el que s’espera dels polítics: que cerquin solu- troben i relacionen. En definitiva, en temps de 7 cions per a atendre les necessitats de la seva ciu- crisi més que mai, cal fer-lo més útil perquè sigui tadania a la que serveixen. més utilitzat i per tant més eficient. Suprimir-lo La gent d’Independents-ERC, per contra, pen- és recular, és anar contra el progrés. Lluitarem sem que en temps de crisi, més que mai, fa falta per tornar-lo a implantar. mantenir el servei de transport urbà i potenciar el seu ús. Sobretot en un poble com el nostre amb un poblament dispers amb moltes urbanitzacions allunyades dels principals carrers on es concentren els serveis comercials i de lleure. Un poble on moltes famílies estan passant penúries per arribar a final de mes i que necessiten desplaçar-se a menor cost, fins i tot per anar a treballar. El transport públic crea llocs de treball, redueix la despesa familiar, redueix el consum de petroli


en imera ona

Núria Federico:

“Santa Eulàlia és plena de persones actives, creatives i implicades ” Quan temps fa que vius a Santa Eulàlia i què et va agradar d'aquest poble? Doncs mira, fa tot just setze anys que vam venir a Santa Eulàlia a viure. El meu home havia estat estiuejant de menut durant 10 anys a Ca l'Hermano i el coneixia prou bé. A més volíem un lloc tot fos més tranquil, on s'apreciés el contacte proper i humà, amb amor a la terra, i Santa Eulàlia reunia tot això i més. La pulsió associativa, l'esperit de servei... què et porta a comprometre't amb Ind-ERC? Sempre he estat una persona compromesa amb la societat, cercant la justícia social i el respecte a les persones, i l'estiu despés d'arribar a Santa Eulàlia, durant la Festa Major de 1997, vam conèixer unes persones que tenien (i tenen) una manera de veure la societat i la manera de viure (i de fer política) com nosaltres la concebíem. Va ser a partir del contacte amb els qui formaven part de la Plataforma contra el Quart Cinturó que vam començar a participar des de l'anonimat en les tasques que calguéssin. Formes part de diverses associacions i entitats del poble, què feu? M'interessa sobretot la cultura en general, la més nostrada en particular, i és per això que ajudo a la Colla bastonera Els Trinxa-

ires, als Pastorets del Casal Parroquial, formo part del Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Poble (PEP i LAIA) i res més, perquè el temps no m'ho permet. Hi ha qui diu que faig moltes coses, tot i que encara que a mi m'agradaria poder participar més. A més, estàs compromesa amb l'educació, què pot fer un poble com Santa Eulàlia de Ronçana per l'educació de les persones que hi viuen? Per començar, ser conscients que tots i totes som agents educatius, des de l'infant fins a la persona més gran, alhora que tots som també receptors d'aquesta educació. La interacció dels uns i els altres ens enriqueix, ens ajuda a créixer com a persones a tots els nivells, no només intel·lectualment, sinó també a nivell humà, espiritual i social. Santa Eulàlia està plena de persones implicades i compromeses en diferents àmbits de la vida, i és la relació entre elles amb tot el que aporten el que fa del nostre poble un lloc on poder viure cada dia millor. L'educació no para d'evolucionar, i és amb l'acompanyament i suport als i les professionals i famílies com millor es pot fer. Has parlat de Pastorets, de Ball de bastons... potser sí, oi? que Santa Eulàlia és un poble molt actiu?

Una persona propera, veïna de Lliçà, quan va saber que venia a Santa Eulàlia em va dir que era una població amb molta activitat, i la veritat és que, tot i saber-ho, em va sorprendre molt satisfactòriament, fins i tot té televisió pròpia!. El cas és que, per a una persona activa com jo, hi havia per triar i remenar. Santa Eulàlia és plena de persones actives, creatives, implicades, i és un goig veure que no cal anar fora per gaudir d'alguna activitat. Com afrontes aquesta legislatura com a regidora encarregada de temes d'educació i de serveis socials? Amb moltes ganes de poder oferir el meu temps als veïns i veïnes del meu poble. Tothom qui em coneix sap que m'agrada poder ajudar els altres en allò que pugui, i aquesta és una oportunitat de poder dur a terme en ferm a més persones alhora. Quin repte més bonic, oi? Doncs si, sovint les persones pensem com podem millorar el món, així, en abstracte, i aquesta és una oportunitat de poder aportar el meu granet de sorra actuant localment per la millora de les persones. Sóc una persona que al llarg de la meva vida he anat entomant reptes de diferents classes, i aquest és, en molts aspectes, el de més trascendència.

Núria Federico és mestra i, des de sempre, viu la seva vocació com a un servei a les persones. Com a número tres de la llista que Independents-ERC va presentar a les darreres eleccions municipals, té l’encàrrec dels temes d’educació i serveis socials. Alhora, actua en els Pastorets de Santa Eulàlia de Ronçana, forma part de la colla dels Trinxaires i del grup impulsor del Projecte educador de Poble (PEP i LAIA).

ONA Nº 33 (Gener 2012)  

Revista informativa del grup municipal d'Independents-esquerra a Santa Eulàlia de Ronçana (el Vallès Oriental-Catalunya).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you