Page 1

Vilaller demana solucions! Apostem per noves idees VOTA INDEPENDENTS PER VILALLER

PROGRÉS MUNICIPAL (IV-PM)

IV


VILALLER (Vilaller, Senet, Artiga i Cierco)

Vilaller demana solucions! Apostem per noves idees

IV-PM

Per què ens presentem? Fa quatre anys ens van faltar dos vots per a poder governar. El gran recolzament popular que varem obtenir ens va donar forces per a treballar per Vilaller des de l’oposició i des del Consell Comarcal, on estem al govern. Ara ens tornem a presentar a les eleccions municipals amb la mateixa il·lusió i amb moltes ganes de treballar.

Joan Ramon Piqué i Badia

Albert Franco Quintana

Salvador Farré Juanmartí

Enric Fueyo Vidal

Dolors Tolo Peguera

Margarita Joaniquet Suils

Lluïsa Torres Rabassa

Mari Angeles Ruiz Torres

Julian Moreno Moreno

Estefania Abreu Santoro

Carlos Porté Porté

El municipi de Vilaller demana solucions, els seus veïns necessiten el suport de l’ajuntament en moments com els actuals, tant crítics. Nosaltres apostem per les NOVES IDEES per a sortir de la situació en la que ens trobem. El grup de persones que ens presentem a les eleccions municipals sota el nom d’Independents per Vilaller - Progrés Municipal tenim clares les grans potencialitats que té el municipi i les volem aprofitar per a que el municipi doni un salt qualitatiu endavant. Volem un Ajuntament al servei i bon amic de TOTS els veïns i de TOTES les veïnes del municipi. Qui som? Les onze persones que ens presentem en aquesta llista – de les quals la majoria repetim - venim d’àmbits diferents, amb inquietuds diverses, amb ideologies distintes però amb una voluntat que ens uneix: APOSTEM PER NOVES IDEES PER TROBAR LES SOLUCIONS QUE DEMANA EL MUNICIPI DE VILALLER. A l’hora de fer la llista no hem anat a cercar els amics, ni als familiars, hem buscat persones que volguessin dedicar part del seu temps a treballar en pro d’un VILALLER MÉS PRÒSPER.


VILALLER (Vilaller, Senet, Artiga i Cierco) Quatre anys d’experiència Els darrers quatre anys hem treballat pel municipi de Vilaller des de l’Ajuntament com regidors i des del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça com a consellers. Des de l’oposició de l’ajuntament hem treballat: • Per a que la tramitació i aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) fos la correcta i per a que els veïns estiguessin informats. • Per a que es construïssin les depuradores (EDAR) de Senet i Vilaller. • Per a que la Corporació Municipal i els veïns sabessin en quina situació econòmic -financera i comptable està l’ajuntament de Vilaller. Des del govern del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça hem fet les següents actuacions i obres: • Obres de millora: - A la carretera de Casós - A les pistes de Sant Urbà i de Seu de Baix - Als accessos de la zona esportiva de Vilaller - Al tram inicial de la pista de Serreres - A l’entrada de Senet - A la cabanera, prop el Salto de Senet - Al camí de Riberaigua • Hem netejat el llit del riu Noguera Ribagorça al seu pas per Vilaller. • Hem obert el Telecentre – 3 dies a la setmana- amb un tècnic a càrrec del Consell. • Hem organitzat activitats al Local Jove amb monitors contractats pel Consell. • Hem fet les gestions necessàries per a augmentar la velocitat de la banda ampla d’Internet ( hem passat d’una mega a 20 megues). • Hem creat i finançat el nou portal WEB de l’ajuntament de Vilaller (www.ajuntamentdevilaller.cat) • Hem impulsat i pagat la renovació dels ordinadors i material informàtic de les oficines municipals. • El secretari del Consell Comarcal ha assumit les tasques de secretari i interventor de la corporació municipal per cobrir l’absència del personal local.

Vilaller demana solucions! Apostem per noves idees

IV-PM

• El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i els ajuntaments de la comarca han signat un Conveni amb la Generalitat per a subvencionar la instal·lació de 45 ascensors -11 a Vilaller- a edificis de la comarca. els principis de les nostres actuacions Millor Atenció + Millor Servei= MILLOR AJUNTAMENT Transparència i Informació. Participació Ciutadana • Potenciarem el portal WEB de l’ajuntament com punt d’informació, participació i servei. • Editarem periòdicament un butlletí informatiu. • Celebrarem els Plens ordinaris cada tres mesos. • Hi haurà un horari d’atenció als veïns i veïnes per part de l’alcalde i dels regidors. • Instal·larem taulons d’anuncis a Vilaller i Senet. • Impulsarem els Processos de Participació Ciutadana actius, tant en els projectes i obres municipals i/o grans obres i actuacions de les administracions públiques que s’executin al municipi, com també en els tràmits d’aprovació dels pressupostos anuals municipals. Optimitzar els recursos econòmics • Aprovarem els pressupostos cada any. • Actualitzarem les Ordenances municipals. • Reduirem les despeses supèrflues. • Farem les gestions necessàries per a pagar a les empreses proveïdores. • Executarem les obres subvencionades: - A l’Avda. Progrés i carrers de la zona dels Xalets. - Al menjador escolar. • Dedicarem els esforços necessaris: per a trobar finançament i acabar les obres d’urbanització dels carrers adjacents als blocs d’Adigsa i al pàrquing i per a cobrar les subvencions concedides.


VILALLER (Vilaller, Senet, Artiga i Cierco) Optimitzar els recursos humans (brigada, personal administratiu i tècnic) • Definirem una organització eficaç i eficient. Garantir una bona atenció als usuaris del consultori mèdic • Evitarem i informarem amb temps dels canvis d’horari de la consulta mèdica. • Obrirem a les 8 del matí les portes del consultori mèdic els dies que es fan les analítiques per evitar que els usuaris passin fred al carrer. Informació i assessorament a particulars de les línies d’ajuts i de subvencions • S’informarà als particulars de les línies d’ajut i de subvenció convocades per les diferents administracions i ens públics. • Crearem un punt d’assessorament tècnic per a tramitar les ajudes i subvencions. • Recolzarem als emprenedors i emprenedores. Major col·laboració Ajuntament / EMD de Senet. • Millorarem el finançament de l’EMD de Senet. - Assegurarem l’aportació mensual a l’Entitat. - Cedirem l’import de les taxes de llicència d’obres i ambientals que s’executin a Senet a l’EMD. • Donarem suport en la tramitació de subvencions i ajuts. • Un dia a la setmana la brigada municipal es desplaçarà a Senet. Hem de poder viure i treballar a Vilaller! Impulsarem i assegurarem la viabilitat del polígon industrial per a atreure noves empreses al municipi. Aplicarem un Pla de reactivació del comerç i de les empreses. Aplicarem un Pla de dinamització a Senet. Assessorarem en la reorientació professional de les persones amb dificultats d’inserció i a les que estiguin en l’atur.

Vilaller demana solucions! Apostem per noves idees

IV-PM

Per un Vilaller viu i actiu!! • Promoció turística de Vilaller i de la Vall de Barravés • Crearem i potenciarem productes i rutes turístiques. • Obrirem i dinamitzarem l’oficina de turisme. • Editarem material de promoció turística. • Mantindrem i difondrem el patrimoni històric - cultural del municipi. • Consolidarem i recuperarem les tradicions de la Vall de Barravés. • Crearem un fons fotogràfic antic. Recolzament i impuls a l’associacionisme

• Constituirem la “COORDINADORA d’Associacions i Entitats”. Aquesta servirà per a coordinar la informació, les activitats de les diferents associacions i les subvencions municipals. Serà el canal d’interlocució amb l’ajuntament. La funció principal serà el suport en les tasques més difícils de les entitats (gestió administrativa, tramitació subvencions, incorporació de les TIC...) Construcció d’un edifici polivalent

• Un edifici pensat per albergar les diferents entitats i associacions de Vilaller, però també per celebrar actes culturals, activitats esportives i les festes locals. Programarem activitats lúdic - recreatives i tallers formatius al llarg de tot l’any • Activitats esportives per a joves i adults ( ultimate, slot, orientació, senderisme, btt,...) • Tallers, cursos i activitats lúdiques, culturals i recreatives.


VILALLER (Vilaller, Senet, Artiga i Cierco) QUÈ VOLEM FER? Urbanisme, ordenació del territori, habitatge i obres municipals • Adaptarem el POUM a les necessitats reals i concretes del municipi. S’ha de modificar el POUM per a que a l’edifici del Seminari s’hi puguin fer obres i per a que sigui apte per a noves activitats econòmic – socials. Vilaller • Estudiarem i iniciarem els tràmits per a la construcció d’un nou PONT a Massaneres. • Arranjarem els camins veïnals. - Tram inicial de la carretera de Montanui. - Carretera al cementiri. - Pista d’accés a Cierco i Artiga. - Altres camins i pistes municipals. • Netejarem els boscos de titularitat municipal i aprofitarem la Biomassa. • Enjardinarem, il·luminarem i condicionarem el camí de Riupedros i el farem arribar fins al Bassot del Mas. Senet • Farem les gestions necessàries per a obrir un Bar - Restaurant al poble. En un futur aquesta iniciativa ha de portar a la construcció d’un Alberg i un Local Social. • Executarem les obres de millora necessàries a l’edifici de l’Entitat. • Crearem una ruta per a vianants al barranc de Besiberri amb miradors a les cascades. Governació: Serveis públics, aigua, energia, transport, vies i espais públics, salubritat pública Vilaller

Vilaller demana solucions! Apostem per noves idees

- Revisarem la senyalització. - Soterrament i/o reducció dels fils elèctrics i de telèfons que creuen els carrers i eliminació dels pals de llum que es trobin enmig de voreres, places i carrers. - Assegurar que les línies telefòniques i elèctriques arriben a tots els carrers dels pobles del municipi. - Polítiques d’accessibilitat i creació de places pàrquing per a persones amb mobilitat reduïda. - Garantirem la mobilitat de les persones i vehicles a l’hivern. - Farem les gestions necessàries per canviar d’ubicació la Torre de Telefònica que hi ha als Escamps • Farem obres de millora al cementiri i als seus voltants. • Assegurarem l’abastament d’aigua potable. • Condicionarem la zona de la Parada d’Autobusos. • Farem obres de millora als jardins dels blocs d’Adigsa, al carrer del Trinquet i a la vorera Avda. Catalunya. • Executarem l’obra “Millora i serveis bàsics de l’avinguda Progrés i carrers adjacents” que està subvencionada (PUOSC 2011). Senet • Assegurar la mobilitat dels veïns i veïnes a l’hivern. • La brigada municipal es desplaçarà un dia per setmana a Senet. Cierco –Artiga • Arranjament de la pista d’accés als dos nuclis. Cultura, Educació, Patrimoni Històric - artístic Vilaller

• Repararem les goteres i filtracions d’aigua de l’edifici de les escoles i de la Casa de Cultura.

• Donat que les plaques solars del col·legi no tenen cap utilitat i causen

• La nova imatge de Vilaller - Donar nom i numerar tots els carrers del municipi. - Volem carrers i parcel·les netes.

IV-PM

inconvenients i perills quan es trenquen, traurem les plaques solars i cobrirem el teulat de l’edifici amb teules. S’instal·larà un intèrfon a la porta del patí escolar i durant l’horari escolar les portes del patí romandran tancades.


VILALLER (Vilaller, Senet, Artiga i Cierco) • S’executaran les obres de millora del menjador. Actuació subvencionada l’any 2011. Serveis socials, sanitat i immigració Vilaller • Demanarem les subvencions necessàries per al manteniment de l’equipament sanitari i per adquirir nou instrumental mèdic (DEA,...). • Adequarem un local per a destinar-lo a TANATORI. Senet • Farem les reparacions i reformes necessàries al consultori mèdic. Joventut, esports, festes i lleure Vilaller • Construcció d’una sala polivalent. • Creació d’un Circuit Permanent d’Orientació. • Col·laborarem amb les associacions del municipi en l’organització d’activitats esportives i lúdic – recreatives. • Aprofitarem l’espai que hi ha darrera dels vestidors del camp de futbol per crear un Circuit Trial Sin o un camp de Mini golf. Ramaderia • Arranjament de les pistes forestals. • Construirem un nou carregador d’animals . • Posarem a disposició dels ramaders una mànega de sanejament. • Continuarem amb la cessió d’hectàrees als ramaders del poble per a la PAC. • Potenciarem la Fira de Tots Sants i la Festa de CEP.

Vilaller demana solucions! Apostem per noves idees

IV-PM

Programa Independents per Vilaller 2011  

Programa electoral per les eleccions municipals 2011 a Vilaller. Independents de Vilaller - PM

Programa Independents per Vilaller 2011  

Programa electoral per les eleccions municipals 2011 a Vilaller. Independents de Vilaller - PM

Advertisement