__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Endavant IxM !

IxM reclama suport per bars i restaurants

Independents per Mollet (IxM) ha reclamat a l’Ajuntament que promogui mesures de suport al sector de l’hostaleria molletana, que està veient com la implantació de la nova llei antitabac, una llei necessària però mal implementada, tant pel moment, com per les formes, agreuja encara més la situació del sector, ja de per sí precària a causa de la crisi econòmica. Una de les poques sortides que li queden al sector és poder compensar les pèrdues actuals de fins el 30%, a partir de l’arribada del bon temps, amb la posada en funcionament de les terrasses. Per això IxM ha proposat a l’Equip de Govern que “introdueixi modificacions en les ordenances fiscals, per tal de reduir, amb caràcter extraordinari aquest any, un 50% la taxa que bars i restaurants han de pagar per l’instal.lació d’aquestes terrasses, o bé es permeti una ampliació compensatòria proporcional sense costos suplementaris”.

Independents

x Mollet

EDITA: IxM Independents per Moll et Avin g ud a Llib e r tat 3. P e tit Bu le var d .

www.independentsxmollet.cat i n d e p e n d e n t s mo l l e t @ y a h o o . e s Te l. 619 63 77 68

DIFUSIÓ GRATUÏTA

Mollet necessita un quart institut i aquest ha de ser ubicat a la Vinyota. Independents per Mollet (IxM) no estem d’acord amb la proposta de l’Equip de Govern municipal (PSC-CiU) d’habilitar l’edifici del GIRO, per acollir les activitats d’aquest nou centre educatiu d’ensenyament secundari, perquè creiem que és important prioritzar la proximitat i atendre la demanda dels ciutadans. Rebutgem la proposta municipal d’ubicar al GIRO el nou institut, perquè suposa desplaçar el nou centre a l’altra banda de la ciutat i perquè no reuneix les condicions adequades per atendre un alumnat d’aquestes edats i li manquen moltes de les instal.lacions bàsiques imprescindibles per l’activitat del centre. La ubicació del nou institut a la zona de la Vinyota és una reivindicació ciutadana de fa molts anys. Una reivindicació que tant l’Ajuntament com la Generalitat han d’atendre perquè és imprescindible per equilibrar territorialment l’oferta de places de secundària a la ciutat i per garantir els drets i la igualtat d’oportunitats dels molletans. El conflicte social obert per aquest tema és només fruit de la mala gestió que els governants han fet d’aquest tema, amb

massa dubtes i propostes contradictòries. És lamentable que ni tan sols s’hagi sabut aprofitar el fet que Ajuntament i Generalitat tinguessin el mateix color polític els darrers set anys. Que ara vulguin fer pagar els seus errors als molletans, no és de rebut, com tampoc ho és que després d’anunciar a bombo i plateret l’obertura d’un nou centre a la Vinyota ara les famílies es trobin amb que els seus fills han de travessar quasi tota la ciutat. Som conscients que, tal i com estan les coses, haurem de seguir lluitant per aconseguir la construcció definitiva del nou institut a la Vinyota. IxM recolzarem totes les mobilitzacions i iniciatives amb aquest objectiu. Ningú pot celebrar la necessitat d’instal.lar mòduls per a començar les classes a principis del proper curs, però creiem que hores d’ara, és la menys dolenta de les alternatives possibles, tant per respondre a la demanda ciutadana, com per mantenir la pressió necessària per a garantir que la construcció definitiva del nou centre serà prioritària i una realitat a curt termini. Independents per Mollet (IxM) ja sabem prou bé que els governants només es miren els peus quan els apreten les sabates.


Cal una veu Independent a l’Ajuntament !

www.independentsxmollet.cat

Hi ha una altra manera de fer les coses...depén de tu.

Què passa a l’Ajuntament ? La gestió de l’Equip de Govern fa aigües i segueix creixent la “ fuga” de tècnics municipals

Independents per Mollet (IxM) venim denunciant als darrers mesos, la fuga de tècnics d’alt grau que pateix el nostre Ajuntament. No és una simple anècdota, estem parlant de més de trenta i de totes les àrees; molts d’ells amb una alta preparació, experiència i coneixement de la ciutat. La dimissió de qui ha estat durant disset anys, gerent de l’empresa municipal Promosol, Ramon Serrasolses, després que l’Equip de Govern retallés el pressupost de l’empresa en dos milions d’euros, per a dedicar-los a un projecte tan polèmic com sobredimensionat, com el de les Pruneres, és un fet molt significatiu.

Agermanament

Assemblea de les CAV

Que la persona que ha gestionat a la pràctica, la majoria de les operacions urbanístiques dels darrers governs municipals socialistes, inclós l’actual, decideixi plegar per discrepàncies amb l’Equip de Govern, és un simptoma molt preocupant. Perquè Serrasolses coneix com ningú els detalls de l’actuació urbanística a la ciutat i sobretot, perquè Serrasolses val tant o més pel que diu, com pel que calla. L’actual Equip de Govern viu de les rendes de mandats anteriors. Esgotat i sense idees clares, ara ens diu que ja no és l’hora del planejament. La ciutat surt perdent. La passivitat de la majoria de partits actualment representats al consistori davant

d’aquest desori, és també molt preocupant. No hi ha governs que durin per sempre i algun dia els socialistes deixaran de governar aquesta ciutat. Potser llavors, moltes de les incògnites que ara planegen sobre alguns dels projectes municipals, s’acabaran desvetllant. Per aquestes raons i moltes d’altres, cal que al proper mandat hi hagi una veu independent a l’Ajuntament. Els ciutadans tenim dret a saber què està passant i ningú no ens explica. Tenim dret a saber la resposta a les preguntes que ens fem sobre moltes de les actuacions urbanístiques que s’han endegat a la nostra ciutat. Tenim dret a saber quina és la magnitud real del deute milionari que pateix el nostre Ajuntament. Tenim dret a saber perquè els nostres tècnics més qualificats pleguen de l’Ajuntament, per què se senten cremats i sense expectatives i per què s’està descapitalitzant el recurs més important de l’administració local. Per això ens cal una força política sense hipoteques ni dependències de cap tipus, compromesa, amb un projecte basat en el coneixement de Mollet i prou lliure i rebel com per encapçalar l’oposició crítica i activa que la ciutat necessita. Aquesta és la raó de ser d’Independents per Mollet (IxM).

Moció d’IxM

Can Pantiquet a les fosques

Independents per Mollet (IxM) ha denunciat la manca d’il.luminació que pateix el barri de Can Pantiquet. Aquesta és una prova més de la manera de fer d’un Equip de Govern (PSC-CiU) que es gasta milionades en obres faraòniques però descuida els nostres carrers i s’oblida dels barris. La il.luminació dels carrers de Can Pantiquet és molt deficitària. Els fanals són molt antics i a més són molt escassos. La distància entre ells dobla i de vegades triplica la que hi ha en altres zones de la ciutat. En alguns carrers com el d’Enric Morera, no hi ha cap fanal en trams sencers d’una illa d’edificis. Per aquest motiu Independents per Mollet (IxM) ha presentat una moció a l’Ajuntament perquè sol.lucioni de manera urgent aquesta mancança i acabi amb la sensació d’inseguretat que genera entre els veïns del barri.

Fent camí cap a les eleccions municipals 2011

IxM elegeix Carrasco cap de llista a les municipals Una oposició lliure i combativa a l’Ajuntament

Independents per Mollet (IxM) va participar a la darrera Assemblea de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) que va tenir lloc a la ciutat de Rubí. IxM, va valorar molt positivament el treball desplegat per aquesta coalició de formacions d’estricte caràcter local de l’esquerra alternativa i va destacar els molts punts en comú que comparteix amb les CAV.

L’Assemblea d’Independents per Mollet (IxM) ha proclamat Jesús M. Carrasco, com a cap de llista de la formació independent a les eleccions municipals del 2011. Jesús M. Carrasco, president i nou cap de llista d’Independents per Mollet (IxM), ha acceptat el mandat de la seva Assemblea amb el repte de “ fer crèixer una esquerra alternativa, 100% molletana i desvinculada dels partits clàssics, que treballi per canviar el model de ciutat i per fer arribar la veu crítica dels independents a l’Ajuntament”.

Carrasco, que ja compta amb l’experiència d’haver format part del consistori molletà durant sis anys, en etapes anteriors, ha assenyalat que IxM “seguirà fent propostes alternatives i de denúncia permanent de les polítiques que alimenten aquest model esgotat de ciutat i per demostrar que és possible un altre Mollet, que no oblidi els barris, que prioritzi les necessitats socials davant l’urbanisme faraònic i especulatiu i millori la qualitat de vida dels molletans”. El cap de llista d’Independents per Mollet (IxM), ha assenyalat, que

“IxM seguirà lluitant per millorar la ciutat i per complir el seu compromís amb els centenars de persones que ens van donar suport”, però ha avançat que ara toca també a l’Assemblea d’IxM , “aprovar la proposta de candidatura municipal i els eixos de programa que orientaran el treball d’oposició lliure i combativa que necessitarà Mollet aquests propers quatre anys”.


! Adelante IxM ¡

IxM reclama apoyo para bares y restaurantes

Independents per Mollet (IxM) ha reclamado al Ayuntamiento que promueva medidas de apoyo al sector de la hosteleria molletense, que está viendo como la implantación de la nueva ley antitabaco, una ley necesaria pero mal implementada, tanto por el momento, como por las formas, agrava todavía más la situación del sector, ya de por sí precaria a causa de la crisis económica. Una de las pocas salidas que le quedan al sector es poder compensar las pérdidas actuales de hasta el 30%, a partir de la llegada del buen tiempo, con la puesta en funcionamento de las terrazas. Por eso IxM ha propuesto al Equipo de Gobierno que introduzca modificaciones en las ordenanzas fiscales, para reducir, con carácter extraordinario este año, un 50% la tasa que bares y restaurantes pagan por la instalación de las terrazas, o se permeta una ampliación compensatoria proporcional sin costes suplementarios.

Independents

x Mollet

EDITA: IxM Independents per Moll et Avin g ud a Llib e r tat 3. P e tit Bu le var d .

www.independentsxmollet.cat i n d e p e n d e n t s mo l l e t @ y a h o o . e s Te l. 619 63 77 68

DIFUSIÓ GRATUÏTA

Mollet necesita un cuarto instituto y éste ha de ser ubicado en la Vinyota. Independents per Mollet (IxM) no estamos de acuerdo con la propuesta del Equipo de Gobierno municipal (PSC-CiU) de habilitar el edificio del GIRO, para acoger las actividades de este nuevo centro educativo de educación secundaria, porqué creemos que es importante priorizar la proximidad, atendiendo la demanda de los ciudadanos. Rechazamos la propuesta municipal de ubicar en el GIRO el nuevo instituto, porque supone desplazarlo a la otra punta de la ciudad, porque no reune las condiciones adecuadas para atender un alumnado de estas edades y le faltan muchas de las instalaciones básicas imprescindibles para la actividad del centro. La ubicación del nuevo instituto en la zona de la Vinyota es una reivindicación ciudadana de hace muchos años. Una reivindicación que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, han de atender porque es imprescindible para equilibrar territorialmente la oferta de plazas de secundaria en la ciudad y para garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de los molletenses.

que ni siquiera se haya sabido aprovechar el hecho que Ayuntamiento y Generalitat tuvieran el mismo color político los últimos siete años. Que ahora quieran hacer pagar sus errores a los molletenses, no es de recibo, como tampoco lo es que después de anunciar a bombo y platillo la apertura de un nuevo centro en la Vinyota, ahora las familias se encuentren con que sus hijos han de atravesar casi toda la ciudad. Somos conscientes que, tal y como están las cosas, tendremos que seguir luchando para conseguir la construcción definitiva del nuevo instituto en la Vinyota. IxM apoyaremos todas las mobilizaciones e iniciativas con este objectivo. Nadie puede celebrar la necesidad de instalar módulos para comenzar las clases a principios del próximo curso, pero creemos que por ahora, es la menos mala de las alternativas posibles, tanto para responder a la demanda ciudadana, como para mantener la presión necesaria para garantizar que la construcción definitiva del nuevo centro será prioritaria y una realidad a corto plazo.

El conflicto social abierto por este tema es fruto de la mala Independents per Mollet (IxM) sabemos muy bien que los gestión que los gobernantes han hecho de este tema, con gobernantes sólo se miran los pies cuando les aprietan los demasiadas dudas y propuestas contradictorias. Es lamentable zapatos.


! Hace falta una voz Independent en el Ayuntamiento ¡

www.independentsxmollet.cat

Hay otra manera de hacer las cosas...depende de ti.

¿Qué pasa en el Ayuntamiento ?

ante este desastre, es también muy preocupante. Algun día los socialistas dejarán de gobernar esta La gestión del Equipo de Gobierno hace aiguas y ciudad. Quizás entonces,muchas sigue creciendo la “ fuga” de técnicos municipales de las incógnitas que ahora planean sobre algunos de los proyectos municipales, se acabarán desvelando.

Independents per Mollet (IxM) venimos denunciando en los últimos meses, la fuga de técnicos de alto grado que padece nuestro Ayuntamiento. No es una simple anécdota, hablamos de más de treinta y de todas las áreas; muchos de ellos con una alta preparación, experiencia y conocimiento de la ciudad. La dimisión de quién ha sido durante diecisiete años, gerente de la empresa municipal Promosol, Ramon Serrasolses, después que el Equipo de Gobierno recortase el presupuesto de la empresa en dos millones de euros, para dedicarlos a un proyecto polémico y sobredimensionado, como el de las Pruneres, es un hecho muy significativo.

Hermanamiento

Asamblea de las CAV

Que la persona que ha gestionado en la práctica, la mayoría de las operaciones urbanísticas de los últimos gobiernos socialistas, incluido el actual, decida “plegar” por discrepancias con el Equipo de Gobierno, es un símtoma muy preocupante. Porque Serrasolses conoce com nadie los detalles de la actuación urbanística en la ciudad y porque Serrasolses vale tanto o más por lo que dice, como por lo que calla. El actual Equipo de Gobierno vive de las rentas de mandatos anteriores. Agotado y sin ideas claras, ahora nos dice que ya no es la hora del planeamiento. La ciudad sale perdiendo. La pasividad de la mayoría de partidos del consistorio

Por estas razones y muchas otras, es necesario que haya una voz independiente en el Ayuntamiento. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué está pasando y nadie nos explica. Tenemos derecho a saber la respuesta a nuestras preguntas sobre muchas actuaciones urbanísticas de nuestra ciudad. Tenemos derecho a saber la magnitud real de la deuda millonaria de nuestro Ayuntamiento. Tenemos derecho a saber porqué nuestros técnicos más cualificados se van del Ayuntamiento, porqué se sienten quemados, sin expectativas y porqué se descapitaliza el recurso más importante de la administración. Por eso hace falta una fuerza política sin hipotecas ni dependencias de ningún tipo, comprometida, con un proyecto basado en el conocimiento de Mollet y suficientemente libre y rebelde para encabezar la oposición crítica y activa que la ciudad necesita. Ésta es la razón de ser de Independents per Mollet (IxM).

Moción d’IxM

Can Pantiquet a oscuras

Independents per Mollet (IxM) ha denunciado la falta de iluminación que padece el barrio de Can Pantiquet. Esta es una prueba más de la manera de hacer de un Equipo de Gobierno (PSC-CiU) que se gasta millonadas en obras faraónicas pero descuida nuestras calles y se olvida de los barrios. La iluminación de las calles de Can Pantiquet es muy deficitaria. Las farolas son muy antiguas y además son muy escasas. La distancia entre ellas dobla y a veces triplica la que hay en otras zonas de la ciudad. En algunas calles como la de Enric Morera, no hay ninguna farola en tramos enteros de una manzana de edificios. Por este motivo Independents per Mollet (IxM) ha presentado una moción en el Ayuntamiento para que solucione de manera urgente esta deficiencia y acabe con la sensación de inseguridad que genera entre los vecinos del barrio.

Haciendo camino hacia las elecciones municipales 2011

IxM elige Carrasco cabeza de lista de las municipales Una oposición libre y combativa en el Ayuntamiento

Independents per Mollet (IxM) participó en la última Asamblea de las Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) celebrada en la ciudad de Rubí. IxM, valoró muy positivamente el trabajo desplegado por esta coalición de formaciones de estricto carácter local de la izquierda alternativa y destacó los muchos puntos en común que comparte con las CAV.

La Asamblea de Independents per Mollet (IxM) ha proclamado Jesús M. Carrasco, como cabeza de lista de la formación independiente en las elecciones municipales del 2011. Jesús M. Carrasco, presidente de Independents per Mollet (IxM), ha aceptado el mandato de su Asamblea con el reto de “hacer crecer una izquierda alternativa, 100% molletana y desvinculada de los partidos clásicos, que trabaje para cambiar el modelo de ciudad y para hacer llegar la voz crítica de los independientes a nuestro Ayuntamiento”.

Carrasco, que ya cuenta con la experiencia de haber formado parte del consistorio molletense durante seis años, en etapas anteriores, ha señalado que IxM “seguirá haciendo propuestas alternativas y de denuncia permanente de las políticas que alimentan este modelo agotado de ciudad y para demostrar que es posible otro Mollet, que no olvide los barrios, que priorice las necesidades sociales ante el urbanismo faraónico y especulativo y mejore la calidad de vida de los molletenses”. El cabeza de lista de Independents

per Mollet (IxM), ha señalado, que “ IxM seguirá luchando para mejorar la ciudad y para cumplir su compromiso con los centenares de personas que nos dieron apoyo”, pero ha avanzado que ahora toca también a la Asamblea de IxM, “aprobar la propuesta de candidatura municipal y los ejes de programa que orientarán el trabajo de oposición libre y combativa que necesitará Mollet estos próximos cuatro años”.

Profile for Mercè Solé

Butlletí Informatiu Independents per Mollet (IxM) nº37  

El Butlletí de l'esquerra lliure i alternativa de Mollet del Vallès.

Butlletí Informatiu Independents per Mollet (IxM) nº37  

El Butlletí de l'esquerra lliure i alternativa de Mollet del Vallès.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded