Page 1

Independents Nº35 - 2010

per Mollet

Ciutadans lliures i rebels per un Mollet millor

Endavant IxM !

Perquè Independents per Mollet ? Independents per Mollet (IxM) som persones de la nostra ciutat, que no depenem de cap partit polític. D’aquí el nom d’Independents, perquè no depenem de ningú i podem treballar pensant només en el que creiem que és el millor per Mollet. Som Gent per Mollet, lluitem perquè creiem que la política no pot ser una professió, sinò un compromís temporal al servei dels ciutadans. Els càrrecs públics han de tornar a la seva feina respectant una limitació de mandats. A la porta de la nostra seu del Tabaran, hi trobareu un cartellet que ho diu molt clarament: “ si busques trepar, un “ enxufe” o una col.locació, millor que truquis a una altra porta . “ IxM som la formació política més jove de Mollet. Però no hem nascut avui. Portem ja set anys treballant per millorar la nostra ciutat, defensant els drets de tots els ciutadans i el seu benestar. IxM som gent per Mollet, un espai de trobada que acull al marge de partidismes, totes aquelles persones interessades a participar en la millora de Mollet. Som i serem Lliures i Rebels, per Mollet, i et convidem a formar part d’aquest projecte alternatiu i treballar amb nosaltres.

Independents

x Mollet

EDITA: IxM Independents per Moll et

Independents per Mollet (IxM) hem endegat una campanya per a reclamar la recuperació dels Cinemes de Mollet per a la ciutat, que van tancar les seves portes per dificultats financeres, l’abril del 2008. El panorama de l’oci cultural a Mollet no es correspon amb el d’una ciutat de més de cinquanta-dos mil habitants” que intenta fer gala de la seva centralitat al Baix Vallès. Tenir uns cinemes com els de Mollet, tancats és un luxe que una ciutat com cal, amb un consistori com cal no s’hauria de permetre. La majoria dels molletans han de sortir de la ciutat per a trobar l’oferta d’activitats i serveis d’oci que busquen i la ciutat no els ofereix. Fer ciutat no és tan sols asfaltar carrers, o inaugurar edificis o aparcaments de pagament. Fer ciutat és també respondre a les necessitats dels ciutadans i sobretot no crear-ne de noves.

La campanya d’IxM, servirà per explicar als ciutadans que tancats i tapiats com estan ara, els cinemes es fan malbé cada dia que passa, per les filtracions i la manca de manteniment i no són pas útils per a ningú, mentre que reparats i adequats, podrien servir a per a recuperar una oferta de cinema ara inexistent a la ciutat, per a dinamitzar el potencial creatiu existent, facilitar llocs de trobada, d’assaig, etc i per encabir tota aquella mena d’actes i activitats culturals, música, teatre, etc, i complementar l’oferta d’espais municipals, actualment molt saturada. Tot i que els Cinemes de Mollet són un equipament de propietat privada, la seva recuperació per a la ciutat és perfectament viable si hi ha prou voluntat política. Per això, Independents per Mollet (IxM) hem instat l’Ajuntament a negociar amb els propietaris un acord de cessió que permeti mitjançant una gestió pública participada per entitats i ciutadans, tornar a reobrir aquest equipament cultural i lúdic, que la ciutat no s’hauria d’haver deixat perdre mai.

Avin g ud a Llib e r tat 3. P e tit Bu le var d .

www.independentsxmollet.cat i n d e p e n d e n t s mo l l e t @ y a h o o . e s Te l. 619 63 77 68

DIFUSIÓ GRATUÏTA

Cal una veu independent a l ´Ajuntament ! Independents per Mollet (IxM)


Cal una veu Independent a l’Ajuntament !

www.independentsxmollet.cat

Hi ha una altra manera de fer les coses...depén de tu.

L’Ajuntament ha apujat la zona blava un 25% En el que va de mandat PSC i CiU ens han apujat la zona blava el triple del cost de la vida

ens han apujat el preu de la zona blava quasi tres vegades per sobre del cost de la vida, ja que l’IPC acumulat d’aquests anys és del 9,3% i aquest “impost revolucionari” s’ha apujat en total un 24,87%. La zona blava és el “nou peatge de Mollet” que pot ar ribar a costar 200 euros a l’any Mentre Mollet és líder en atur a la comarca, l’Ajuntament no pot seguir esprement els ciutadans, amb un “peatge urbà disfressat de taxa municipal” amb el que un ciutadà que hagi d’utilitzar la zona blava habitualment, pot arribar a pagar una despesa de més de 200 euros a l’any.

L’Ajuntament de Mollet ha anunciat l’abaratiment pel 2011, dels primers deu minuts d’estacionament dels vehicles a les zones blaves, com la gran mesura que ha de resoldre el greu problema d’aparcament que pateix la ciutat, després de les darreres actuacions de l’Ajuntament, eliminant gran part de les places gratuïtes disponibles. És “la xocolata del lloro” . Un absolut

El cost de la vida (IPC) ha apujat un 9,3%, la zona blava un 24,87% escarni als ciutadans, que no servirà absolutament per res. Una cortina de fum per amagar als ciutadans que els socialistes i seus socis convergents, en el que va de mandat

Independents per Mollet (IxM) ve portant a terme als darrers mesos, una campanya per reclamar la gratuïtat de les zones blaves de la ciutat, mentre duri la crisi, que ha aconseguit posar molt nerviós a l’Equip de Govern de la ciutat, tot i disposar d’una ampla majoria absoluta, ja que aquest ha respost intentant acallar la veu crítica d’IxM, amb sancions fins ara mai vistes a Mollet.

Lluita ciutadana

No al Pàrquing de pagament de les Pruneres Independents per Mollet (IxM) fem una crida a tots els molletans per a que no utilitzin l’aparcament de pagament del Pla de les Pruneres. IxM vam encapçalar l’oposició a la privatitzacio d’aquest espai per la construcció d’un aparcament de pagament, protagonitzant la major recollida de signatures de la història de Mollet contra un projecte municipal i aconseguint més de 8.000 suports. Un govern municipal que es digui democràtic, no pot obviar la demanda de 8.000 ciutadans i actuar per la via dels fets consumats, com si aquí no passés res. Independents per Mollet (IxM), crida als ciutadans a mostrar el seu rebuig a aquesta manera autoritària de governar, no fent ús d’aquest aparcament. Quan els governants s’imposen per la força a la voluntat del poble, els ciutadans hem de prendre la iniciativa i no ens queda més sortida que la desobediència civil.

Coses que els qui manen no t’expliquen, ni tampoc els seus “palmeros”

L’Ajuntament està incomplint la llei contra la contaminació lluminosa

depenent del Departament de Medi Ambient i Habitatge del Govern de la Generalitat de Catalunya.

La llei obliga a substituir els fanals tipus globus per altres més eficients

Canviant-los per altres més eficients amb pantalles que enfoquessin cap avall, es podria estalviar un mínim de 9000 kv d’energia a l’any.

Aquest tipus de fanals, estan prohibits perquè desaprofiten més del 50% de l’energia utilitzada, dispersant-la en totes direccions, en lloc de concentrar-la cap el terra, que és el que s’ha d’il·luminar. L’Ajuntament de Mollet (PSC-CiU), obliga als ciutadans a complir les lleis però quan li toca a ell no ho fa. Independents per Mollet (IxM) hem denunciat que l’Ajuntament de Mollet del Vallès està incomplint la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

L’Ajuntament manté instal.lats fanals de tipus globus sense reflectors, als carrers de Can Mollet, Sant Roc, plaça de Maria Blanchart i rambla Pompeu Fabra, al barri de Can Pantiquet, que incompleixen aquesta llei.

La normativa obliga a substituir aquest tipus de fanals de la via pública. Mantenir aquest tipus de fanals suposa una infracció molt greu del reglament, que podria ser objecte d’expedient sancionador per part de l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa (OPCL)

Apujades de la Zona Blava


Independents Nº35 - 2010

per Mollet

Ciudadanos libres y rebeldes por un Mollet mejor

¡ Adelante IxM !

¿ Porqué Independents per Mollet ? Independents per Mollet (IxM) somos personas de nuestra ciudad, que no dependemos de ningún partido político. De aquí el nombre de Independents, porqué no dependemos de nadie y podemos trabajar pensando sólo en lo que creemos que es lo mejor para Mollet. Somos Gent per Mollet, luchamos porqué creemos que la política no puede ser una profesión, sinó un compromiso temporal al servicio de los ciudadanos. Los cargos públicos han de volver a su trabajo respetando una limitación de mandatos. En la puerta de nuestra sede del Tabaran, encontraréis un cartel que dice claramente: “ si busques trepar, un “ enxufe” o una col.locació, millor que truquis a una altra porta “. IxM somos la formación política más joven de Mollet. Pero no hemos nacido hoy. Llevamos ya siete años trabajando para mejorar nuestra ciudad, defendiendo los derechos de todos los ciudadanos y su bienestar. IxM es un espacio de encuentro que acoge al margen de partidismos,a todas aquellas personas interesadas en participar en la mejora de Mollet. Somos y seremos Libres y Rebeldes, por Mollet, y te invitamos a formar parte de este proyecto alternativo y a trabajar con nosotros.

Independents

x Mollet

EDITA: IxM Independents per Moll et

Independents per Mollet (IxM) hemos iniciado una campaña para reclamar la recuperación de los Cines de Mollet para la ciudad, que cerraron sus puertas por dificultades financieras, en abril del 2008. El panorama del ocio cultural a Mollet no se corresponde con el de una ciudad de más de cincuentaydos mil habitantes que intenta hacer gala de su centralidad en el Baix Vallès. Tener unos cines com los de Mollet,cerrados es un lujo que una ciudad como tiene que ser, con un consistorio como tiene que ser no se tendría que permitir. La mayoría de los molletenses han de salir de la ciudad para encontrar la oferta de actividades y servicios de ocio que buscan y la ciudad no les ofrece. Hacer ciudad no es tan sólo asfaltar calles, o inaugurar edificios o aparcamientos de pago. Hacer ciudad es también responder a las necesidades de los ciudadanos y sobre todo no crearles nuevas.

La campaña de IxM, servirá para explicar a los ciudadanos que cerrados y tapiados com están ahora, los cines se estropean cada dia que pasa, por las filtraciones y la falta de mantenimiento y no son útiles para nadie, mientras que reparados y adecuados, podrían servir para recuperar una oferta de cine ahora inexistente en la ciudad, para dinamitzar el potencial creativo existente, facilitar espacios de encuentro, de ensayo, etc y para dar cabida a toda clase de actos y actividades culturales, música, teatro, etc, y complementar la oferta de espacios municipales, actualmente saturada. Aunque estos Cines son un equipamiento de propiedad privada, su recuperación para la ciudad es perfectamente viable si hay voluntat política. Por eso, Independents per Mollet (IxM) hemos instado al Ajuntamiento a negociar con los propietarios un acuerdo de cesión que permita mediante una gestión pública participada por entidades y ciudadanos, volver a abrir este equipamiento cultural y lúdico, que la ciudad no tendría que haber dejado perder nunca..

Avin g ud a Llib e r tat 3. P e tit Bu le var d .

www.independentsxmollet.cat i n d e p e n d e n t s mo l l e t @ y a h o o . e s Te l. 619 63 77 68

DIFUSIÓ GRATUÏTA

Independents per Mollet (IxM)


Hace falta una voz Independiente en el Ayuntamiento ! www.independentsxmollet.cat

Hay otra manera de hacer las cosas... depende de ti.

El Ayuntamiento ha subido la zona blava un 25% En lo que va de mandato PSC y CiU nos han subido la zona azul el triple del coste de la vida

mandato nos han subido el precio de la zona azul casi tres veces el coste de la vida, ya que el IPC acumulado de estos años es del 9,3% y este “impuesto revolucionario” ha subido en total un 24,87%. La zona blava es el “nuevo peaje de Mollet” que puede llegar a costar 200 euros al año Mentre Mollet es líder en paro en la comarca, el Ayuntamiento no puede seguir exprimiendo a los ciudadanos, con un “peaje urbano disfrazado de tasa municipal” con el que un ciutadano que tenga que usar la zona azul habitualmente, puede llegar a pagar un gasto de más de 200 euros al año.

El Ayuntamiento de Mollet ha anunciado una rebaja para el 2011, de los primeros diez minutos de estacionamiento de los vehículos en las zonas azules, como la gran medida que ha de resolver el grave problema de aparcamiento que sufre la ciudad, después de las últimas actuaciones del Ayuntamiento, eliminando gran parte de las plazas gratuitas disponibles.

El coste de la vida (IPC) ha subido un 9,3%, la zona azul un 24,87% Es “el chocolate del loro” . Un absoluto escarnio a los ciudadanos, que no servirá absolutamente para nada. Una cortina de humo para ocultar a los ciudadanos que los socialistas y sus socios convergentes, en lo que va de

Independents per Mollet (IxM) viene llevando a cabo en los últimos mesos, una campaña para reclamar la gratuidad de las zonas azules de la ciudad, mientras dure la crisis, que ha conseguido poner muy nervioso al Equipo de Gobierno de la ciudad, a pesar de disponer de una amplia mayoría absoluta, ya que éste ha respondido intentando acallar la voz crítica de IxM, con sanciones hasta ahora nunca vistas a Mollet.

Lucha Ciudadana

No al Pàrquing de pago de les Pruneres Independents per Mollet (IxM) hacemos un llamamiento a no utilizar el aparcamiento de pago del Pla de les Pruneres. IxM encabezamos la oposición a la privatización de este espacio para la construcción de un aparcamiento de pago, protagonizando la mayor recogida de firmas de la historia de Mollet contra un proyecto municipal y consiguiendo más de 8.000 apoyos. Un gobierno municipal que se llame democrático, no puede obviar la demanda de 8.000 ciudadanos y actuar por la vía de los hechos consumados, como si aquí no pasase nada. Independents per Mollet (IxM), llama a los ciudadanos a mostrar su rechazo a esta manera autoritaria de gobernar, no haciedo uso de este aparcamiento. Cuando los gobiernos se imponen por la fuerza a la voluntad del pueblo, los ciudadanos hemos de tomar la iniciativa y no nos queda más salida que la desobediència civil.

Cosas que no te explican los que mandan, ni tampoco sus palmeros ...

El Ayuntamiento està incumpliendo la ley contra la contaminación luminosa La ley obliga a sustituir las farolas tipo globo por otras más eficientes Este tipo de farolas, están prohibidos porqué desaprovechan más del 50% de la energía utilizada, dispersándola en todas direcciones, en lugar de concentrarla hacia el suelo, que es lo que se ha de iluminar. El Ayuntamiento de Mollet (PSC-CiU), obliga a los ciudadanos a cumplir las leyes pero cuando le toca no lo hace. Independents per Mollet (IxM) hemos denunciado que el Ayuntamiento de Mollet del Vallès está incompliendo la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno.

El Ayuntamiento mantiene instalados farolas de tipo globo sin reflectores, en las calles de Can Mollet, Sant Roc, plaza de Maria Blanchart y rambla Pompeu Fabra, del barrio de Can Pantiquet, que incumplen esta ley.

La normativa obliga a sustituir este tipo de farolas de la vía pública. Mantener este tipo de farolas supone una infracción muy grave del reglamiento, que podría ser objecto de expediente sancionador por parte de l’Oficina per a la Prevenció de la

Contaminació Lluminosa (OPCL) dependiente del Departament de Medi Ambient i Habitatge del Govern de la Generalitat de Catalunya. Cambiándolas por otras más eficientes con pantallas que enfoquen hacia abajo, se podría ahorrar un mínimo de 9000 kv de energía al año.

Subidas de la Zona Azul

Butlletí Informatiu d'Independents per Mollet (IxM) nº 35  
Butlletí Informatiu d'Independents per Mollet (IxM) nº 35  

El butlletí informatiu de l'esquerra lliure alternativa de Mollet

Advertisement