Page 1

AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 1 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 2 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 3 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 4 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 5 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 6 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 7 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 8 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 9 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 10 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 11 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 12 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 13 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 14 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada


AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìb44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182fcÎ

DOCUMENT ÒRGAN REFERÈNCIA

ACTA - Acta Serveis Jurídics i Contractació X2020005064

Codi Segur de Verificació: b44a53ca-61e8-4426-b46a-ce0e9c8d182f Origen: Administració Identificador document original: 346245 Data d'impressió: 15/05/2020 13:48:04 Pàgina 15 de 15 SIGNATURES

Cap signatura aplicada

Profile for independent_barbera

Ordre del Dia del Ple ordinari del mes de maig de 2020 de l'Ajuntament de Barberà del Vallès  

Ordre del Dia del Ple ordinari del mes de maig de 2020 de l'Ajuntament de Barberà del Vallès  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded