Page 1

Nieuwsblad van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG)

E

G.B E V ITE S B E W E D W U NIE R E V

Driemaandelijks magazine, 35ste jaargang nr.3 V.U. VEG-Peter Bordon, Nederzwijnaarde 23, 9052 Gent-Zwijnaarde


Enkele getuigenissen van cursisten van de Evangelische Toerusting School (ETS) Enkele uitspraken van cursisten van de Evangelische Toerusting School (ETS)

Verlang je er naar om Gods Woord en de Heer beter te leren kennen? Ga dan in 4 jaar door de hele Bijbel via de Evangelische Toerusting School ! We nemen je mee op reis in de boeiende wereld van het Oude en Nieuwe Testament. Centrale Bijbelse thema’s passeren de revue en stimuleren ons in de hedendaagsebeleving van ons geloof.

Mirjam Bekaert

Door ETS ben ik veel intensiever met de bijbel bezig. Ik zie nu aspecten, die ik anders nooit eerder ontdekt heb. De rode draad in Gods Woord komt nu zichtbaar. ETS is een aanrader voor iedereen, zelfs voor mensen die al jaren christen zijn.

Sebastian Crul

ETS is verrijkend en openbarend voor mij. De docenten brengen op een bijzonder goede manier hun inzichten en kennis over. Ik wil ETS vanaf september zeker opnieuw volgen.

Gratis proeflessen op volgende 7 locaties: • VVP Brugge • Dampoortstraat 168 • 8310 Brugge op 17 en 19 september • VEG Kortrijk • Meensestraat 83 • 8500 Kortrijk op 17 en 26 september • ECV Gent • Brugsesteenweg 325 • 9000 Mariakerke op 19 september • BEZ Denderleeuw • Seringenlaan 7 • 9470 Denderleeuw-Hemelrijk op 10 en 24 sept. • VEG Zaventem Fabriekstraat 63 • 1930 Zaventem op 12 en 17 september • VEG Herentals • Markgravenstraat 82 • 2200 Herentals op 10 en 24 sept. • VEG Hasselt Runkstersteenweg 303 • 3500 Hasselt op 26 sept. Voor alle data en info: www.ets-vlaanderen.be of 0496 17 18 98

C Connect Christelijke Herbronning

verbonden met God, met anderen en met Gods schepping

uitnodiging opendeur op zondag 30 augustus 2015 van 14.30 tot 18.30 uur met natje en droogje Gelieve u op te geven voor de opendeurdag.

tussen het groen en de velden van de Vlaamse Ardennen een plaats van herbronning, bezinning en tot rust komen persoonlijk of in groep met ondersteunende woongemeenschap

Adres:

Oudenaardseweg 144 en Volkaartsbeekstraat 12a 9790 Wortegem-Petegem

•2•

Info en reservaties: www.chconnect.be info@chconnect.be 0497 – 67 99 99


Inleiding

door Peter Bordon, coördinator VEG De redactie behoudt zich het recht artikelen in te korten of aan te passen. Colofon De V.E.G. is een vereniging die evangelische gemeenten samenbindt met de bedoeling elkaar met raad en daad bij te staan. Het bestuur, dat leiding geeft en coördinerend werkt naar verschillende activiteiten, bestaat uit: Wout van Wijngaarden, voorzitter Peter Bordon, algemeen coördinator Martin Gevaert, penningmeester Martin Lelie, secretaris Erwin Braet, boekhouder Leden zijn: Adri v.d. Berk, Ko de Nood, David Buntinx VEG-Dienstencentrum Dit dienstencentrum omvat verschillende departementen van waaruit de gemeenten gediend en geholpen kunnen worden. Zo zijn er ‘diensten’ voor de Jeugdwerking, Gemeenteopbouw, Communicatie, e.a. Ook de Vlaamse Evangelische Familiedag valt hieronder. Via het kantoor is materiaal voor evangelisatie en gemeente-opbouw verkrijgbaar, evenals een adressenlijst van evangelische gemeenten. Voor alle informatie: V.E.G.-kantoor Nederzwijnaarde 23 9052 Gent-Zwijnaarde tel. 056-42.40.19 e-mail: peter.bordon@veg.be website www.veg.be Legaten Ik legateer vrij van rechten aan de VZW Vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten een bedrag van € ………….. om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden. Giften U kunt giften voor het VEG-werk overmaken op rekeningnummer IBAN nr: BE74 0013 5462 5107 BIC: GEBABEBB VErbindinG verschijnt 4 keer per jaar Uitgave: Toezendingen voor: Maart 10 januari Juni 10 april September 10 juli December 10 oktober

Zoals je op de kaft kan zien hebben we een nieuwe website! Centraal op onze site staat ons VEG-beleidsplan 2015-2017 met de 6 aandachtspunten voor deze 3 jaar. Onder ‘Vorming’ kan je ook het volledige beleidsplan downloaden en lezen. Surf dus zeker eens naar www.veg.be en ontdek nog meer van onze werking. U zal ook ontdekken op onze site dat er dit jaar jammer genoeg geen Familiedag is. Doordat we moesten uitwijken naar zaterdag 31 oktober, is het ons niet gelukt om een zaal te vinden. Op de pagina hiernaast vind je enkele getuigenissen van cursisten van de Evangelische Toerusting School (ETS), die reeds 10 jaar wordt verzorgd in heel Vlaanderen. Zo’n 150 cursisten volgen ETS en worden bijzonder gezegend. Ook jij bent van harte welkom! Twijfel je nog? Volg dan eerst een gratis proefles op 1 van de 7 locaties. Zie hiernaast voor de locaties en data. Voor alle info en inschrijving: zie www.ets-vlaanderen.be Hiernaast tref je ook een uitnodiging voor een Opendeurdag op zondag 30 augustus: Christelijke Herbronning Connect is een evangelische logeerplaats voor herbronning en bezinning, die net zijn deuren heeft geopend. Ook kleine conferenties kunnen hier plaatsvinden. Er kunnen 5 christengezinnen wonen, die dit project zullen helpen dragen. Mijn vrouw Kristin en ikzelf zijn betrokken bij dit project en gaan er binnenkort wonen. Ons gebed is dat deze plaats tot een grote zegen mag zijn van vele mensen en zo de gemeenten mag ondersteunen. Wie wil kan reeds vanaf nu verblijven in CH Connect. Lees alles op www.chconnect.be. Verder vind je op de volgende bladzijde het laatste artikel in de reeks, die 10 aspecten van een christelijk huwelijk bespreekt. Mijn gebed is dat de lezers door deze reeks handvaten gevonden hebben om aan hun huwelijk te werken. Vanuit het beleidsplan van VEG starten er 2 nieuwe artikelenreeksen: de eerste handelt over geestelijk leiding geven (pag.6). De tweede nieuwe reeks gaat over gebed (pag. 14-15). Hoe kunnen we elkaar helpen en stimuleren om meer voor Gods aangezicht te komen? In de reeks ‘Pastorale modellen’ gaat het deze keer over hoe je iemand begeleidt in de laatste levensfase. De verschillende taken van een herder naar de stervende persoon en naar de familie worden uiteengezet. Vervolgens komt er weer een beschrijving van een Europees land: deze keer is dit Moldavië. Ontdek wat je van dit land kan leren. De BEZ heeft een nieuwe directeur: Kurt Maeyens. Lees meer hierover in het interview met Kurt en Fokkeline. Tenslotte vind je achteraan iets over 30 jaar ‘De 5 Avonden’: een evangelisatiemiddel dat nog steeds zijn vruchten afwerpt op tal van plaatsen in ons land. Gods zegen toegebeden bij het lezen van deze VErbindinG en Gods leiding bij het nieuwe werkjaar. Samen met alle heiligen mogen we de Heer liefhebben, volgen en dienen. ‘Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.’ Ef. 3: 17 b - 21

•3•


Gezonde huwelijken door Wout van Wijngaarden

deel 8

In dit laatste artikel over het huwelijk komen we tot een hoogtepunt. In het schema tonen we tien belangrijke aspecten van het huwelijk. Daarnaast hebben we geprobeerd aan te geven hoe men deze hoge waarden kan onderhouden. Een huwelijk moet gevoed en onderhouden worden. Als men het op z’n beloop laat, zal het afglijden tot een “lege doos”. Dan zal men diep teleurgesteld worden. Als men het echter onderhoudt, zal men steeds meer genieten van het wonder van het huwelijk. In dit laatste artikel leren we dat seksualiteit het hoogtepunt is van een vreugdevolle relatie. Wij wensen u veel zegen in het bouwen aan uw huwelijk.

Totale relatie De huwelijksrelatie begint met een overgave aan elkaar. Daardoor leert men in alle opzichten één te worden. Het betekent dat men met elkaar het leven in al zijn aspecten deelt. Men leeft met elkaar in het dezelfde huis. Men leeft uit dezelfde financiële middelen. Ook leeft men met elkaars agenda. Het is zowel een psychische als een lichamelijke eenheid. Men leeft in en met de gemeenschappelijke bezittingen. Indien God het geeft, heeft men ook gezamenlijk kinderen. Nooit kan het vaderschap of het moederschap verbroken worden. Samen deelt men ook een hele reeks relaties met vrienden en vriendinnen. Daarnaast zijn er zeer veel gebeurtenissen die een onuitwisbare indruk achterlaten en waarin men samen betrokken is. Ook het innerlijke van het hart deelt men met elkaar. Partners spreken daarom over de innerlijke overwegingen, vreugde en verdriet. In geen enkel opzicht mag men een vreemde zijn voor elkaar. Dit is ook zo met negatieve ervaringen die zoveel pijn kunnen veroorzaken. Indien daarna vergeving en herstel volgt, heeft men samen een unieke ervaring die diep gegrift staat in het bestaan van een mens.

Het wezen van een huwelijk is:

Onderhouden

Een goddelijke instelling

Kijken naar Gods plan!

Een maatschappelijke instelling

Roeping boven genieten

Een persoonlijke betrekking

Vervuld van Gods Geest

Een monogame betrekking

Integer zijn

Een betrekking tussen man en vrouw

Liefhebben van mensen en de Waarheid

Een permanente betrekking Een aardse betrekking Unieke personen, unieke relatie Gelijkwaardigheid in de betrekking Totale betrekking

Seksualiteit als kroon Naast al deze psychische ervaringen is er ook de lichamelijke eenheid. De geslachtgemeenschap is een echtelijke verplichting die men aan elkaar schenkt (1Cor.7:3). Het is een bekroning van de diepe band zoals we die boven hebben omschreven (Gen.2:24). Het is de “kers op de taart”. De vreugde om het gezamenlijke optrekken wordt uitgedrukt in de vreugde van de seksualiteit. Dan zijn alle zintuigen betrokken. Dat is een totaalervaring. Nooit mag men deze ervaring los maken van die diepe relatie in het huwelijksverbond. Anders wordt seks een macht die naar de afgrond leidt. Zonder deze geestelijke eenheid wordt de lichamelijke eenheid een lege doos. In de christelijke beleving gaat het in de seksualiteit om het geven van intense vreugde aan de partner en het bouwen van elkaar. In die relatie brengt men offers voor elkaar die men met intense intieme gevoelens bekrachtigt. Men heeft de ander lief als zichzelf en men geeft zich volkomen over aan elkaar (Ef.5:27). Daarom is zwijgen en verzwijgen in een huwelijksrelatie een groot kwaad. Het genieten van elkaar is een gevolg van de verantwoordelijkheid die men neemt door in alle openheid te delen in elkaars leven. Hiervoor moet er vertrouwen zijn. Dit vertrouwen wordt heel diep gedefinieerd als men samen uitgaat van Gods trouw aan ons persoonlijk. Het één worden zoals we dit mogen beleven in de seksualiteit is een wonder van God dat rein bewaard moet blijven.

•4•

Zelfopoffering Bruiloft van het Lam Vrijheid en toewijding Elkaar eren Gemeenschap


Een warm nest Studies over opvoeding

Studie 1

Als we nadenken over de begeleiding van onze kinderen naar volwassenheid, moeten we eerst nadenken over de sfeer waar dit in moet gebeuren. Wat voor klimaat heerst er in ons gezin? Een goed klimaat is de basis waarin alles kan groeien. Wanneer er in onze huizen een temperatuur is van 10 à 12 ºC, kunnen we wel lekker eten voorzetten maar het onbehagen blijft. Dus eerst nadenken over de “temperatuur” waarin we alles gaan uitwerken.

Studies 2–5

In het nest bevinden zich vier eieren. Het zijn eigenschappen die we heel graag willen meegeven aan onze kinderen. Het uitbroeden vraag vele jaren van geduld en inzet.

Studies

1 Bouwen van het nest 2 Bouwen aan vertrouwen 3 Bouwen aan zelfacceptatie 4 Het juiste spoor bewaren (Tucht) 5 Overdracht van geloofskennis

Bestellen

Deze reeks bestaan uit vijf studies. Iedere studie omvat een ‘box’ die een DVD en audio CD bevat. Deze boxen zijn zowel afzonderlijk als in bundel verkrijgbaar. Prijs per box: € 10,Prijs voor de complete set: €35,Bestellen kan via wout.vanwijngaarden@skynet.be of via www.vanwijngaarden.be. Het materiaal zal u per post wordenopgestuurd. Zie www.vanwijngaarden.be Bestellingen en info via wout.vanwijngaarden@skynet.be of 014-266601

•5•


Geestelijk leiderschap door Wout van Wijngaarden

In het beleidsplan van de VEG drukken we ons verlangen uit naar goed geestelijk leiderschap in de gemeente. In de inleiding hebben we het als volgt verwoord: “Als christenen hebben we één ultiem voorbeeld: Jezus Christus. Hij herdefinieerde leiderschap voor ons. Leiderschap die zichzelf volledig wegcijfert om in anderen het karakter van Christus te mogen zien ontwikkelen” (Beleidsplan Samen VEG zijn, blz.29). In een reeks artikelen willen we nadenken over geestelijk leiderschap op alle niveaus : oudsten, diakenen, jeugdleiders, kinderwerkers, vaders en moeders bij de opvoeding van hun kinderen... In alles moet het karakter van Christus zichtbaar worden. Hij is onze Leidsman. Vanuit dat karakter kunnen we (het) “Zout” en (he)) “Licht” zijn. Dit soort leiderschap is echter ver te zoeken in onze maatschappij. Daarom is het een grote uitdaging om daarmee bezig te zijn. In dit inleidend artikel wil

ik proberen het geestelijk leiderschap, zoals Jezus dit bedoelt, te omschrijven. De eerste toespraak van Jezus die Mattheüs heeft opgeschreven, noemen we de “Bergrede” (Matth.5-7). Hij begint zijn betoog met aan te tonen hoe een mens gelukkig kan zijn. God schenkt de mens daarvoor, door de wedergeboorte, een nieuw karakter: het karakter van Jezus. Jezus bespreekt zeven aspecten van dat nieuwe karakter. Dit is wat de Vader door Christus aan ons schenkt en heel graag in ons ziet tot stand komen (ontwikkelen). Dit is wat een leider moet tonen aan de gelovigen om een leider naar Gods hart te kunnen zijn. Het is tegelijk zo ongeveer alles wat de wereld verwerpt. Opvallend is dat het begint met: zalig de “armen van geest”. Jezus gebruikt een sterk woord dat doet denken aan een bedelaar. Mensen die niets van zichzelf hebben, kunnen alles van God ontvangen en daardoor gelukkig worden. Armen hebben nog wel eten maar een bedelaar moet er om vragen! Hij introduceert hier dus een totaal nieuw en revolutionair waardenpatroon. Een geestelijk leider is iemand die God vraagt en uit zichzelf niets bezit. Niet de rijken in zichzelf maar de armen van geest zijn zalig, niet de hoogmoedigen (trotsen), maar de nederigen, niet de onverschilligen maar degenen die treuren om al de zonden en het kwaad, zijn gelukkig.

deel 1

Dat karakter heeft God lief. Het is de wereld op z’n kop. Naar dit karakter moeten we ons uitstrekken. Jezus is onze Meester en Hij bepaalt de normen en waarden. Jezus droeg dit karakter. Bij Zijn gevangenneming zien we het contrast in waarden met Zijn omgeving heel scherp. Judas, die gelooft in revolutie, arresteert Jezus met een leger. Hij ziet Hem als een rebel die gevaarlijk is. Jezus, die gelooft in de kracht van de Waarheid, geeft Zijn leven voor de Waarheid. Hij is gehoorzaam aan de opdracht van Zijn Vader. Opvallend is dat ook Petrus op het moment van Jezus’ arrestatie naar het zwaard grijpt. Ook hij, die drie jaar met Jezus heeft geleefd, kent de “wetten” van het Koninkrijk der hemelen niet. Na Pinksteren verandert dat helemaal. Petrus is dan bij de Vader gekomen die hem vervult met Zijn heerlijkheid.Petrus lijkt daarna op Jezus (Joh.21:18). Als leiders moeten we dit gaan leren. Het komt er op aan het waardenpatroon van Jezus te leren hoogachten (zie kader). Dat deze zaligheden niet bedoeld zijn om daar alleen maar van te genieten, blijkt duidelijk uit het vervolg. Het ontvangen van de “nieuwe mens” met dat unieke karakter geeft immers geen garantie voor een fijn leventje op aarde, maar veeleer een “garantie” voor een moeilijk aards leven: “men zal u gaan vervolgen”, zo zegt Jezus (Matth.5:10). Het gaat helemaal in tegen onze eigen zondige natuur. Wanneer onze redding het einddoel zou zijn, zou hier een droomwereld worden getoond. Het is juist het tegenovergestelde. We krijgen een “moeilijk” leven dat ondanks die moeilijkheid vol van heerlijkheid is. Op onnavolgbare wijze heeft Paulus dit contrast beschreven en uitgeleefd (Rom.8:35-39). We zijn meer dan overwinnaars in al die ellende, zo luidt het. De mensen gaan je beliegen en bedriegen om Mij, zo zegt Jezus (Matth.5:11). Ze doen dat niet omdat de christen iets verkeerds doet maar omdat ze de waarden van het Koninkrijk verachten. Voor ons moet de vreugde van de Vader groter zijn dan de verachting van de wereld. Daarom geldt het devies: “Verblijdt u” als men tegen u liegt en u bedriegt om Jezus’ wil. Wat een enorme training is dit! Verlangen we als leiders hier naar? Dit is Gods programma voor ons in deze huidige tijd. Zo kunnen we indruk maken in deze wereld. Zo is het Romeinse Rijk overwonnen. Zo maakten de eerste christenen indruk in de arena’s van hun tijd. Als we als leider ambitieus willen zijn, mogen we dit nooit verwaarlozen. Alle ambitie, los van deze waarden, zal de gemeente schaden. Leiders moeten daarom boven alles Gods Koninkrijk zoeken en het karakter ambiëren dat in dit Koninkrijk door de Vader wordt gewenst. Zo alleen kunnen we een onuitwisbare indruk achterlaten doordat we leren leven uit dit nieuwe karakter. Als u het volledige beleidsplan van VEG wil ontvangen, neem dan contact op via info@veg.be of 0496-171898

•6•


Pastorale modellen door Gerrit Houtman www.bethesda.be

deel 13

Pastoraat bij het sterven

Ook al raakt onze uiterlijke mens in verval, toch wordt de innerlijke mens vernieuwd van dag tot dag. II Cor. 4:16

Van waarde

De visie op onze levensloop is voor gelovigen totaal anders dan voor niet gelovigen. Voor christenen is elk onderdeel van het leven van betekenis. In elke fase wil God zich op een speciale manier kenbaar maken, los van de omstandigheden of van de gezondheid. Juist in de laatste levensfase wanneer het lichaam zijn beperkingen laat gelden, kan ons leven rijk aan betekenis zijn. Allereerst omdat veel dingen niet meer hoeven; zoals onze plaats verwerven, identiteit en talenten ontdekken en relaties aangaan en we daardoor energie voor andere dingen hebben. Maar bovenal is de laatste levensfase de fase van de oogst, het hoogtepunt van ons leven, de apotheose: terugkijken en de rode draad in je leven opmerken, ontdekken wat God heeft gedaan en de betekenis van je persoonlijke geschiedenis zien, zodat je een zegen mag doorgeven aan de volgende generatie. In de wereld geldt ‘opgaan, blinken en verzinken’. Het hoogtepunt van je leven is maar kort en hoe ouder je wordt hoe meer waarde en betekenis je verliest. Voor een christen is het leven echter altijd in opgaande lijn: je lichamelijke groei verandert, maar je geestelijke groei wordt sterker. Het is een zegen om in ons pastoraat daar getuige van te mogen zijn en mensen hierin te ondersteunen.

Pastorale taken

In het begeleiden tijdens de laatste levensfase liggen een aantal taken voor ons pastors te wachten die we samen met de afscheidnemende en soms ook met de familie mogen uitvoeren.

Begeleiden

Het is niet vanzelfsprekend dat iemand het einde van zijn leven aanvaardt, zelfs als zijn lichaam dit kenbaar maakt. We zijn geboren om te leven en ons aan het leven te hechten. Ons weer te moeten onthechten en alles los te laten wat ons lief en dierbaar is gaat niet vanzelf. Kübler-Ross en andere rouwdeskundigen hebben fasen ontdekt waarin zo’n proces kan verlopen: ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Deze fasen kunnen we niet beheersen en we zullen het verloop ervan moeten respecteren. Wel kunnen we de persoon er in begeleiden, door beschikbaar te zijn, de gevoelens te verwoorden en de vragen ernstig te nemen.

Verwoorden

In de laatste levensfase mag je als pastor zaken verwoorden die de afscheidnemende mens misschien niet meer kan. Je kunt de betekenis van iemands leven duiden, de zegen die iemand had willen uitspreken, onder woorden brengen. Zaken opschrijven die de persoon wil nalaten voor zijn geliefden. Misschien dat je zelfs kunt bemiddelen en spijt en berouw naar anderen kunt overbrengen. Dit vraagt natuurlijk om een grote zorgvuldigheid om te begrijpen hoe de persoon nu in deze fase de betekenis van zijn leven en levenseinde ziet en wij niet vanuit een wensdenken dingen gaan zeggen die te mooi of gewoon niet juist zijn.

Luisteren

Ik herinner me een man die een zwaar oorlogstrauma had opgelopen. Nooit was hij er aan toegekomen om dit met iemand te delen, deels uit schaamte, deels om anderen niet te belasten. In zijn laatste levensfase werd hij opgenomen in een verpleegtehuis waar hij heel zijn leed heeft kunnen vertellen aan een voor hem wildvreemde verzorgster die daar tijd voor nam. Nadat hij zijn verhaal had gedeeld is deze man in alle rust en vrede ontslapen. Onbewust heeft hij aangevoeld dat zijn pijn, verdriet en zorgen aan deze kant van het graf mogen blijven en hij ‘van zorg ontslagen’ de heerlijkheid in mocht gaan. Luisteren is vaak voldoende omdat elk mens - wanneer hij zich in zijn verhaal geaccepteerd voelt - zelf de betekenis en zin er van doorvoelt. Dat is niet wat wij als pastors dan nog duidelijk moet maken.

Bevestigen

Ook voor een christen kan de laatste fase er een met vragen en twijfels zijn. Niet omdat men nu aan alles begint te twijfelen waar men zijn leven lang in geloofd heeft, maar wel omdat onderdrukte gedachten en vragen in het zicht van de dood niet langer vermeden kunnen worden. Naast het luisteren en begripvol verwoorden, mogen we ook de hoop verkondigen en in gebed de deuren naar het paradijs openen. We mogen vergeving uitspreken en vanuit Gods woord de laatste twijfels wegnemen.

Verbinden

Niet zelden is er de kans om in deze fase niet-gelovigen het evangelie te verkondigen en hen zo het koninkrijk van God binnen te leiden. Juist op het laatste moment waar alleen nog de belangrijkste dingen gelden, is er soms ruimte die er in het hele leven nooit geweest is. Laten we hier alert op zijn.

•7•


Ontwikkelingen in Europa

deel 20

door Johan Lukasse

Moldavië criminelen. De enige manier om deze zelfverklaarde binnengrens over te komen is het gebruik van steekpenningen. Economisch is Moldavië heel arm, zonder industrie en zwak producerende landbouw. De werkloosheid is boven de 25 % en vele jongeren verlaten het land, waardoor de bevolking afneemt . Veel jonge vrouwen lonken naar het Westen en komen daardoor terecht in handen van mensenhandelaars en zo in de prostitutie. De gezamenlijke “protestantse geloofsgemeenschappen” tellen naar schatting 3,8 % van de bevolking. De baptisten zijn de sterkste groep. Deze bestaan dan wel weer uit twee partijen, de geregistreerde, en de niet-geregistreerde. Deze beiden tellen ongeveer 590 kleine gemeenten , dikwijls niet groter dan een huisgroep. De grootste tegenstand is echter niet van de staat, maar van de Orthodoxe kerk die zich verzekerd heeft van wettelijke macht en alle “geloofs-concurrentie” in de kiem wil smoren. Ze is zelf in conflict met de Russische en Roemeens Orthodoxe kerk. Door de verdrukking, de armoede en de vele veranderingen ontstaat er geestelijke groei. De Pinkstergemeenten, de tweede grootste groep, groeien met 2 % per jaar en de baptisten met 1,4%. Een voor velen onbekend en wat mysterieus land, geklemd De evangelie verkondigende hulp die uit het buitenland komt, tussen Oekraïne en Roemenië. De westelijke grens wordt gebeurt hoofdzakelijk door Agape, die binnen het kader van gevormd door de Carpitias bergrug en de oostelijke door de de Orthodoxe kerk tracht te werken en door Operatie MobiDniestr rivier. Een bevolking van 4,3 miljoen op een opper- lisatie (OM) die met de evangelische groepen samenwerkt vlakte van 33.851 km2. Vergelijk dat met België met 30.528 km onder andere in kampen, zomeractiviteiten. Er is ook sociale 2 en een bevolking van ongeveer 11 miljoen. Toch is Molda- zorg zoals voorziening in kleding, voedsel en dergelijke. Ook vië het dichtst bevolkte land van de vroegere Sovjet Unie. De vanuit Oekraïne probeert men te helpen. Dit land gebruikt geestelijk armoede en goddeloosheid is er groot, aangevoerd de BEE (Bible Education by Extension), een werkwijze die is door een omvangrijke criminaliteit, maar er is groei en toena- overgebleven vanuit de tijd van het ijzeren gordijn en die heel effectief is om kleine zelfstandige groepen te starten, die zichme onder de bijbelgelovigen. zelf daarna vermenigvuldigen. In de hoofdstad Chniçinâ beDe geschiedenis van dit land is, als van zovele Europese gebie- vinden zich de meeste christenen, vooral in de “Bible church” den, een verhaal van oorlogen, overheersingen, strijd en bur- die over 6 locaties 300 leden telt met nog eens 700 sympathigeropstanden. In 1924 is het erkend door de USSR als autono- santen. Niet altijd even zichtbaar, maar wel wervend door de me republiek binnen de Sovjet Unie. In de jaren 90 is het land gelovigen. losgekomen van de USSR en werd het een onafhankelijk republiek met een president en eerste minister die verkozen waren Wat kunnen we leren? om het land te besturen. Na het toetreden van Roemenië tot Gelovigen houden stand en groeien onder moeilijke omstande EU in 2007 werd de grens met Moldavië de buitengrens digheden. God en Zijn boodschap van vergeving en liefde treft van de EU. In 2010 kwam door democratische verkiezingen de de harten en biedt hoop. Door de werking van Gods Geest kieprowesterse Vald Filat als president aan de macht, met als ge- zen velen er voor Jezus te volgen ondanks het besef dat het volg dat Roemenië 360 kilometer prikkeldraad aan de grens moeilijkheden en problemen zal meebrengen. Op hen is van verwijderde. Moldavië is ook toegankelijk voor het evangelie. toepassing wat er staat in Hand. 4:31 “…vervuld met de Heilige Geest spraken zij het woord van God met vrijmoedigheid”. Een groot probleem dat tot veel verdeeldheid leidt is de strook De Franstalige bijbel (Louis Segond) vertaalt ‘met vrijmoedigland, oostelijk van de rivier Dniestr, die zichzelf als een eigen heid’ met ‘avec assurance’. Overtuiging brengt vrijmoedigheid! republiek heeft uitgeroepen. Door niemand erkend als staat, Ons gebed voor hen is meer dan noodzakelijk, maar ook voor maar sterk op Rusland gericht hebben ze een eigen munt, de onszelf moeten we bidden dat we eveneens vanuit overtuiroebel en grenswacht. Dit gebied is een haven van en voor ging met vrijmoedigheid van Jezus mogen spreken.

•8•


fonds voor jonge werkers Er is een dringende nood aan financiën voor meer werkers in onze 31 gemeenten! De VEG heeft een Fonds voor jonge werkers opgericht, om de werking van de VEG-gemeenten te ondersteunen. Dit Solidariteitsfonds stelt beurzen beschikbaar voor startende Vlaamse werkers. We willen een warme oproep doen om dit Fonds te steunen. Elke gift, hoe klein ook, is welkom. Volgende werkers worden deeltijds vanuit het Fonds betaald: Volgende 3 werkers worden deeltijds vanuit het Fonds betaald: Jasper Meganck, vrijgestelde werker in Aarschot. Rekeningnr. om Jasper te steunen IBAN: BE74 0013 5462 5107 op naam van VEG met vermelding van “steun Jasper Meganck”. David Buntinx, jeugdwerker in Antwerpen, Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen Rekeningnr. om David te steunen IBAN: BE80 0355 2070 9377 op naam van VEG . David Delameillieure, vrijgestelde werker in Kortrijk Rekeningnr. om David te steunen IBAN: BE74 0013 5462 5107 op naam van VEG met vermelding van “steun David Delameillieure”. Indien u een legaat wil schenken of meer informatie over dit fonds wil ontvangen, kan u contact opnemen met Peter Bordon, algemeen coördinator VEG. Moorselestraat, 65 - B-8560 Wevelgem - 056-42.40.19 - peter.bordon@veg.be

Onze zendelingen rekenen op Uw steun

Noël en Manja Soetaert code 25sb

Fred en Nathanja Hansen code 25fn

Hilde Vlaminckx code 25vh

Louis en Anne-Marie Van de Voorde, code 25vdv

Peter en Ineke Van Dingenen code 25vds

Kevin en Els Buch code 25bd

Robert en Christine Blondeel, code 25rc

Fabiola Catrysse code 25cf

Zij zetten zich dagelijks in voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking Voor steun: IBAN nr. BE41 4359 1900 0110 (BIC: KREDBEBB) met vermelding van naam en code zendeling(en) Voor meer info: www.tearfund.be

•9•


C Oasis is een christelijke organisatie die zich inzet tegen alle vormen van mensenhandel. Opgelet: mensenhandel en mensensmokkel zijn totaal verschillend.

“Ge moet eens wat meer onder de mensen komen.” Vaak is dat een goed bedoeld advies om eens buiten te komen, andere lucht in te ademen, je eigen kleine wereld te verlaten en je te laten verrassen door nieuwe ontmoetingen. Maar dit is lang niet evident voor iedereen. Oasis wil positieve gemeenschappen creëren waar niemand uitgesloten wordt. Eerder vertelden we al over het werk met Thaise vrouwen die via huwelijken en malafide praktijken in de wereld van de prostitutie terechtkomen of families uit Noord-Afrika en Oost-Europa die op straat of in kraakpanden in het Brusselse wonen. Maar ook vlakbij zijn er mogelijkheden. Daarom laat ik u graag kennismaken met de Buurtbar. Deze super gezellige caravan ziet er niet alleen prachtig uit, de mobiele koffiebar is een sociale onderneming met een aanbod van kwaliteitskoffie met daarnaast ook onder meer verse thee, gezonde smoothies en huisgemaakt gebak. Via het principe van uitgestelde koffie (je betaalt vooraf een koffie voor een ander) kan je een (minder mobiele) buur verrassen met een koffie of thee aan huis. Regelmatig wordt er een leuke activiteit voor jong en oud georganiseerd op het terrasje van de BuurtBar: een activiteit rond tuinieren, handwerk, bakken, enz. Regelmatig vindt er ook een informatiemoment plaats aan de koffiebar, waar vooral de oudere buurtbewoners informatie kunnen opdoen rond een specifiek onderwerp zoals diabetes, gezonde voeding,… Ook vragen rond het zorg- en vrijetijdsaanbod kunnen hier aan bod komen. De koffie na de kerk is iets wat mensen al lang samenbrengt. Waar je hoort hoe het gaat, wat er die week gebeurd is, waar je een helpende hand kan toesteken of je familie in gebed mag dragen. Met de BuurtBar brengen we dit dicht bij mensen die moeilijker onder de mensen kunnen komen. Het sociale project wil zich daarbij heel specifiek inzetten om oudere buurtbewoners die kwetsbaar zijn voor vereenzaming, meer te betrekken in hun eigen buurt. Oasis vzw werkt hiervoor samen met buurtbewoners, vrijwilligers en lokale partners. Treffend is dat het project juist in Beringen is ontstaan. Deze eens zo bloeiende stad in Limburg werd op de kaart gezet door de steenkoolmijn die aan de hele gemeenschap werk verschafte: de dagelijkse harde arbeid 800m onder de grond, de cités vol arbeiderswoningen en het hele sociale en culturele leven dat zich afspeelde rondom de mijn. Het wegvallen van die industrie in de jaren 90 zorgde voor een werkloosheidspiek in de provincie. Nu is daar opnieuw de hoop om mensen bij elkaar te brengen rondom een goei chat caffee zoals ze hier zeggen en te kijken wat voor moois daar uit voorkomt. www.buurtbar.be www.facebook.be/BuurtBar PS. Wie de heerlijke koffie zelf wil proeven of als vrijwilliger wil helpen is van harte welkom Contactpersoon: Miet Vandebroek miet.vandebroek@oasisbe.org - 0494344174

H

E

R

U

T

Straatwerk & hulpverlening in het prostitutiemilieu

26000 is het aantal dat vermoed wordt door de gespecialiseerde politie. Van de 26000 vrouwen in de prostitutie is naar schatting 8 op 10 slachtoffer van mensenhandel. Dit wil zeggen dat 21000 vrouwen in België slachtoffer zijn van mensenhandel. Handel in mensen heeft vele gezichten. Afgelopen week sprak ik met Zsanet* die een aantal jaar geleden is weggelopen van haar pooier. Ze had het aanbod aangenomen van een man om in West-Europa te gaan werken, om haar familie te helpen die in een klein dorpje in Oost Europa woont. Ze had geen idee van de hel waar ze in terecht zou komen. Nooit kan ze terug naar haar thuisland. Het netwerk waar haar pooier deel van is, staat bekend om zijn agressie. Tamara* is in de veertig en vertelt ons dat ze al van haar 17 in de prostitutie werkt. Ze was eraan begonnen om geld te verdienen nadat ze was weggelopen thuis. We leren haar beter kennen en we horen over een jeugd waar heel veel is misgegaan. Was in de prostitutie stappen voor haar een vrije keuze? Een meisje achter de ramen zegt ons: ‘gekozen? De prostitutie heeft mij gekozen’. Een groep van rond de zestig leerlingen van het zesde jaar ASO in Brasschaat luistert aandachtig naar de verhalen die we vertellen. We spreken over prostitutie en confronteren hen met de harde werkelijkheid. Waarom staan er elke 24 uur zeshonderd vrouwen in de Antwerpse raamprostitutie? Wat zijn hun achtergronden? Is prostitutie een ‘normaal’ beroep? Wat doet dat met je? Is seks iets waar je voor kunt betalen? “Echte mannen kopen geen seks” is één van de stellingen waar we het over hebben. We willen hen uitdagen om hierover na te denken en een eigen mening te vormen. Een van onze straatwerkers heeft een etentje met vrienden. Het gesprek komt op prostitutie en ze vertelt over de situatie van een meisje waar ze een vriendschapsrelatie mee heeft opgebouwd. Ze vertelt hoe dit meisje het verschrikkelijk vindt om achter de ramen te staan maar daaruit geen uitweg ziet. Hoe ze op de absurde wensen van mannen moet ingaan om genoeg geld te kunnen krijgen voor haar familie. Hoe eenzaam ze is. Een paar weken later vertelt een vriend haar hoe hij met collega’s door de raamprostitutiebuurt passeerde en ineens moest denken aan wat ze vertelde en hoe hij plots met andere ogen naar deze vrouwen keek… Ons gebed is dat we juist als christenen in onze samenleving ons bewust zouden zijn van deze problematiek die zijn invloed ver in onze samenleving heeft. Laten we moeilijke onderwerpen en discussies niet uit de weg gaan, maar juist in gesprek gaan met de mensen rond ons. Op die manier kunnen we een stem zijn voor de vele vrouwen die uitgebuit worden in ons land. Laten we niet wegkijken maar voor hen opkomen. Laten we een stem zijn in gebed naar God, een stem die vraagt voor recht, recht voor verdrukten, een stem die vraagt om verandering in onze samenleving. Spreuken 31:8,9 Open je mond voor een stomme, voor de rechtszaak van allen die verkwijnen. Open je mond, oordeel met rechtvaardigheid en verschaf recht aan de ellendige en de arme. www.stichtingcherut.be contact@stichtingcherut.be

• 10 •


Nieuwe directeur ‘Het Goede Boek’ Zowel het gevoel als het loon is ongewijzigd gebleven voor Peter Hartman sinds hij directeur is van Het Goede Boek. Peter zit tenslotte al zes jaar in de directieraad van HGB. Hij deed dat in het verleden weliswaar vanuit administratief oogpunt maar met het pensioen van Wilfried Goossens komt hij nu zelf aan het roer van het boekenfiliaal. HGB is een ondersteunende bediening van de Belgische Evangelische Zending. Peter: “We gaan door met wat we doen. We hebben nog steeds de doelstelling om de Bijbel te verspreiden en christenen te ondersteunen met degelijk christelijk studiemateriaal, romans, muziek, films, kaarten en cadeauartikelen en daarnaast een plek te bieden aan niet-christenen met vragen, een praatje of hulp naar een goed boek.” In de nabije toekomst zal de nieuwe directeur zich ook toeleggen op de automatisering van de winkels. Er zal een database worden aangelegd van de gehele winkelvooreaad. “Op deze manier is iedereen op de hoogte van elkaars aanbod in de winkel. Nu is er te vaak nog over en heen-getelefoneer, wat niet praktisch is.” Het Goede Boek levert niet enkel aan België maar tevens aan de Noorderburen. “Ook de Nederlanders kunnen ons werk financieel ondersteunen door een boek in onze gloednieuwe webshop (www.hetgoedeboek.be) te bestellen in plaats van een commerciële website te raadplegen. ” De medewerkers van HGB zijn vrijwilligers of leven van giften. De bediening staat hier centraal, op grote winsten rekenen de boekenwinkels dan ook niet.

Peter Hartman (links) en Kurt Maeyens (rechts)

Directieraad BEZ

Verder zetelt Peter ook in de directieraad van de Belgische Evangelische Zending. Ook deze raad ging recent met Kurt Maeyens een vernieuwing door. Kurt volgde op 25 april Wilfried Goossens officieel op als Vlaams directeur van de BEZ. Luc Salsac is nog steeds directeur voor de Franstalige kant. Samen met Kurt en Luc vormt Peter de voltallige directieraad. Wilfried was tot en met april dus zowel Vlaams directeur voor de BEZ als directeur van HGB. “Ik ben opgetogen over onze samenwerking. Ik voel dat het heel goed klikt tussen Kurt, Luc en mezelf en ben ervan overtuigd dat we een goed team vormen”, aldus Peter.

VOORGANGERS GEZOCHT Graag willen we uw gebed vragen dat de Heer arbeiders voor Zijn oogst mag roepen (Matth. 9: 37-38) Er zijn voorgangers nodig in diverse gemeenten: Diepenbeek, Hemiksem, Herentals, Leuven, Koekelare, Kortrijk, Oostende, Poperinge en Willebroek Indien u mogelijke voorgangers kent, laat ze dan contact opnemen met het VEG-kantoor. (gegevens in de colofon pag. 3)

• 11 •


Kurt en Fokkeline, een zendingsechtpaar in de kijker… Hij nieuwe directeur van de BEZ Zij schrijfster van het boek ‘Van God ontvangen’ Kurt en Fokkeline Maeyens werken sinds hun afstuderen aan de bijbelschool bij de Belgische Evangelische Zending (BEZ). Hun bediening was tot nu toe heel gevarieerd: gemeentewerk, jeugdwerk, speciale aandacht voor moeders en kinderen. Onlangs volgde Kurt Wilfried Goossens op als directeur van de BEZ. Een kennismaking met dit zendingsechtpaar: Kurt in eigen land, terwijl Fokkeline van Nederland afkomstig is. Kurt, hoe ben je bij de BEZ terecht gekomen Kurt? Kurt: Ik ben geboren in Leuven en heb sporthumaniora gestudeerd. Al heel vroeg had ik het verlangen om iets voor de gemeente te betekenen. Ik groeide op in een broedergemeente in Tienen en daar zag ik de geestelijke noden. Na mijn humaniora ben ik naar de bijbelschool gegaan. Leslie Message van de BEZ kwam daar een presentatie geven over de zendingsorganisatie BEZ. Het was mijn allereerste kennismaking met die organisatie en dat werk sprak me enorm aan. De visie, de passie en het verlangen om Gods gemeente hier te bouwen en het evangelie uit te dragen aan mensen die God nog niet kennen. Leslie had van de school een briefje gekregen met namen van studenten die eventueel geïnteresseerd zouden zijn om voor de BEZ te komen werken. Wat bleek? Mijn naam stond bovenaan het lijstje. Op de bijbelschool heb ik ook Fokkeline leren kennen. Samen hebben wij vier kinderen: Liesbeth (18), Samuel (15), Nathan(13) en Eunike (11). Fokkeline, jij droomde al vroeg van zending? Fokkeline: Ik ben in Friesland geboren. Ik had het al heel vroeg op mijn hart om zendeling te worden. Op mijn zesde experimenteerde ik al met heel weinig beleg op mijn boterham ervan uitgaande dat ik ooit in armoede zou gaan leven. Ik had voornamelijk het verlangen om het evangelie te brengen. Ik kon gefascineerd kijken naar de dominees op de kansel. Maar ik kon de ‘rijke’ dominees niet rijmen met een volk dat niets heeft. Om die reden wou ik de zending ingaan, naar mensen gaan die niets bezitten. Op mijn achttiende jaar wilde ik zo snel mogelijk uit Nederland weggaan om zendeling te worden. Ik kwam in België terecht en ik wist toen ik Kurt leerde kennen dat dit betekende dat ik ook in België zou blijven. Hoe ervaar je België? Fokkeline: Door mijn huwelijk met Kurt heb ik de Belgische cultuur in huis gehaald. Daarom vergeet ik soms dat ik uit Nederland kom. Ik vind de geslotenheid van het land wel moeilijk, bijvoorbeeld aan een schoolpoort waar je lang moet wachten alvorens iemand aan te kunnen spreken. Ik merk ook dat de bevolking niet echt op zoek is naar God. Kurt: Een van de moeilijke punten van België is inderdaad de geestelijke strijd. We ervaren die heel duidelijk rondom ons, maar soms zijn we ons er niet altijd genoeg bewust van. Ik

hoop dat we als werkers hier gemakkelijker met elkaar kunnen over spreken. Fokkeline, wat is jouw rol binnen de BEZ? Fokkeline: Ik wil me op mijn sterktes richten. Enerzijds heb ik een enorm groot verlangen om te bidden. Werkelijke veranderingen komen tot stand dankzij gebed. Daarnaast vind ik het fijn om betrokken te zijn bij de bezoeken van de zendelingen. Drie jaar geleden ben ik begonnen met Hart Voor Vrouwen binnen de BEZ, omdat ik zelf heb ervaren dat de vrouwen een vergeten publiek vormen. Veel van hen komen uit een ander land, hebben hun familie achtergelaten, werken om de support aan te vullen. Als ze naar de gemeente gaan, merk ik vaak dat ze alleen het kinderwerk doen en ook een stuk verarming meemaken op vlak van geestelijke groei. Daarin wil ik helpen. Het spreken voor vrouwengroepen ben ik enorm fijn beginnen vinden. Veel zendelingen komen vanuit het buitenland, kan Vlaanderen het niet zelf doen? Kurt: Ik geloof dat dit een van de speerpunten is voor mij als directeur. Ik heb me ook de vraag gesteld in hoeverre de BEZ relevant is. Al biddend heb ik deze vraag aan God gesteld. Ik

• 12 •


hoop dat binnen de komende jaren de Vlamingen zelf het geestelijk leiderschap op zich mogen nemen. Zijn er zendelingen van het buitenland nodig? Als God die deur opent, dan denk ik van ja. Maar ik geloof ook dat de Vlamingen zelf in staat zijn om de gemeenten te leiden. Maar ze hebben heel veel aanmoediging en bemoediging nodig. Was het vroeger ook jouw droom om in de zending te gaan? Kurt: Ik heb altijd een roeping gehad om voor België te mogen opstaan, om hier met mijn gaven en talenten iets voor God te mogen betekenen. Voor mij is een roeping een heel duidelijk verstaan van Gods stem die stap voor stap bevestigd wordt. Wat wil je bereiken als directeur? Kurt: Mijn grootste verlangen is, dat Gods koninkrijk gebouwd wordt en dat de BEZ daar een middel in mag zijn. Ik geloof met heel mijn hart dat God een plan en doel heeft met België, dat Hij het op zijn hart heeft dat allen tot erkentenis van de waarheid komen. Dat God de BEZ mag gebruiken om hoop te geven aan gelovigen en gemeenten, dat evangelisatie mogelijk is en dat door eenparig getuigenis mensen God mogen leren kennen. In deze tijd van ontkerkelijking moet je toch heel optimistisch zijn om een zendingsorganisatie te leiden? Kurt: Neen, omdat het niet van ons of het resultaat afhangt. Zo moeten we het bekijken. We willen te midden van de situatie waarin we geplaatst zijn Gods wil doen en daarin trouw zijn. Wij mogen gieten en planten maar God moet de groei geven. Hoe moeilijk het soms in België is, ik geloof dat de beste manier om een licht te zijn is: de onderlinge eenheid en de oprechte betrokkenheid bij mensen. Is dat niet zending bedrijven in zijn puurste vorm? Hoe moeilijk is het om van giften te leven als zendeling? Kurt: Niet gemakkelijk, het is een stuk onzekerheid. Ik kan me goed voorstellen dat jonge mensen daar enorm tegen opzien. Maar als je het persoonlijk aan ons vraagt, we zouden het nooit anders willen. Dat komt omdat we geleerd hebben om op God te vertrouwen in goede en in slechte dagen. Dat is de rijkdom om van giften te leven. Langs de andere kant: het is het minimum, het blijft het minimum en het zal nooit meer dan het minimum zijn. Toen men hoorde dat ik directeur werd van de BEZ dachten ze dat ik nu een directeursloon zou krijgen. Het tegendeel is uiteraard waar. In Vlaanderen moet de mentaliteit hier rond wel veranderen. Ik wil in gesprek gaan met de denominaties en spreken hoe we structureel iets kunnen betekenen op financieel vlak voor jonge mensen die de zending in willen gaan. Langs de andere kant heeft België een goede sociale zekerheid en ze komt daardoor de zendelingen hier bijgevolg ook sociaal tegemoet. Dat is niet altijd zo in andere landen. Hoe ga je jonge mensen bemoedigen om in de zending te gaan? Kurt: Met 3 sleutelwoorden: geloof, hoop en passie. Ik hoop dat jonge mensen ontdekken dat het meer dan de moeite waard is om in dit land aan zending te doen. Hen vertellen dat je God aan het werk zal zien en je zelf gevormd en gekneed gaat worden. Ik wil sterker onder de aandacht brengen dat dit werk eeuwigheidswaarde heeft en dat je daaruit je passie kunt

halen. Zendeling zijn is het mooiste beroep dat er is, namelijk eeuwigheidsperspectief mogen bieden aan mensen die verloren gaan. Mijn gebed is dat velen Gods roepstem mogen verstaan! Fokkeline, jij bent ook auteur want je hebt een boek geschreven ‘Van God ontvangen’. Fokkeline: Dat klopt. Het begon op een moment toen ik aan het nadenken was over mij eigen leven. Ik had best geen gemakkelijke jeugd en ik vroeg God waarom me dit eigenlijk allemaal was overkomen. Ik kreeg toen een duidelijk antwoord: om anderen te troosten met de troost waarmee jij getroost bent. Met dit gegeven in mijn achterhoofd ben ik beginnen schrijven over de verwerking van mijn leven met actuele thema’s waar heel veel vrouwen mee zitten. Bijvoorbeeld hoe zeg je tegen je kinderen of mensen rondom je? Hoe kan je zaken doorgeven die jezelf van thuis uit nooit ontvangen hebt? Ik heb het boek dus geschreven vanuit een probleemstelling en ik vertel hoe ik er vervolgens met God ben uitgekomen. Wat wil je bereiken met je boek? Fokkeline: Centraal staat dat God vaak lijden gebruikt om ons lessen te leren. Ik ben zelf op jonge leeftijd opgenomen geweest in de psychiatrie. De mensen zeiden me dat ik het leven nooit zou aankunnen of dat ik nooit iets zou verwezenlijken in de maatschappij. Er was zelfs een hulpverlener die naar de trein wees en zei: daar is de oplossing voor jou. Ik denk dat er veel mensen zijn die in gelijkaardige situaties verkeren: burnout, depressies,... ook onder christenen. Ik heb ervaren dat dwars door het lijden heen ik enorm sterk ben geworden en ik hoop dat de mensen dat mogen proeven en meenemen wanneer ze mijn boek lezen. Het tweede doel van het boek is dat het een projectboek is voor supportwerving. De opbrengst gaat naar het startersfonds van de BEZ, zodat nieuwe werkers de mogelijkheid krijgen om hun start te maken. Het is mijn gebed dat elk boek dat gedrukt is, verkocht mag worden en ook voor dit doel tot zegen mag zijn!

PROJECTBOEK: VAN GOD ONTVANGEN.

Graag willen wij het boek ‘Van God ontvangen’ onder uw aandacht brengen. De opbrengsten van dit boek gaan, na aftrekken van de kosten, integraal naar het startersfonds voor nieuwe werkers bij de BEZ. Warm aanbevolen!

• 13 •


Samen op de knieën door Marcel Casier

deel 1

In het beleidsplan van de VEG is onze eerste aandachtspunt: hoe kunnen we elkaar stimuleren om meer voor Gods aangezicht te komen? In de inleiding over gebed staat onder andere het volgende: “Bouwen in de plaatselijke gemeenten en bouwen aan de samenwerking tussen plaatselijke gemeenten is pas zinvol als het in afhankelijkheid en vanuit de relatie met de Bouwheer, onze Here Jezus Christus, plaatsvindt.” (Beleidsplan Samen VEG zijn, blz.17). Het artikel hieronder is een inleiding op onze reeks artikelen over gebed. Kost het je moeite om de Bijbel te lezen, om je te concentreren en om het te laten doordringen? Misschien staat zonde in de weg. Als je het niet weet, kun je God vragen je dit te openbaren. Elke hindernis om met liefde Gods woord in je op te nemen, moet verwijderd worden door ze te belijden en je ervan af te keren.

Binnengaan in Zijn tegenwoordigheid als kind van God

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, … om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. (Psalm 27:4)

Wat is gebed?

In brede zin is gebed de dialoog met de drie-enige God, Schepper van hemel en aarde, de God die zich in de Bijbel en vooral in de persoon van Jezus Christus, de Zoon, aan ons geopenbaard heeft.

God heeft het eerste woord

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. (Johannes 1:1) Alle spreken is bij God begonnen. De schepping kwam erdoor tot stand. Voor wij het woord tot Hem richten, mogen we eerst naar Hem luisteren. De Bijbel doet het relaas van Gods handelen met de mensen en hun antwoord daarop. Het is de voedingsbodem voor onze relatie met Hem, de toetssteen voor onze ervaringen. In zijn Woord maakt Hij ons zijn liefde en zijn wil bekend. Wanneer we met God in gesprek willen gaan, is het daarom belangrijk Hém eerst te laten spreken, voornamelijk door zijn Woord, en daar voldoende tijd voor te nemen. Er zijn verschillende leesstijlen: een langere tekst aandachtig doorlezen; een kortere tekst meer intensief op je laten inwerken; er a.h.w. in stappen en een rol spelen; tekst memoriseren of zachtjes opzeggen; luisteren naar een opname. Je kunt een tekst a.h.w. naar God weerkaatsen, aan Hem teruggeven. Je kunt op een biddende manier lezen, d.w.z. je overdenkt wat je leest, je gaat het gelezen tekstdeel naar God reflecteren (terugbidden). Je stelt Hem er vragen over. Je reageert op zijn Woord. Let er op wat in je hart resoneert. Let op de gevoelens die de tekst in je oproept: het zijn signalen of instrumenten die de tekst voor je openleggen of die jou openleggen voor God.

Luisteren naar Gods Woord helpt ons om Hem meer in het centrum van onze aandacht te laten komen. Want we zijn zó op onszelf gericht. Lezend in zijn woord kom ik onder de indruk van Gods heiligheid, zijn grootsheid. Ik begrijp zijn toorn over de zonde, maar ik ben ook verwonderd – ja, toch telkens weer – over zijn onuitputtelijke liefde voor ons. De blik op Hem richten en Hem a.h.w. zien met mijn geestelijke oog, geeft een intense vreugde. Er komt een onweerstaanbare glimlach op mijn gezicht. Als dat niet gebeurt, weet ik dat mijn relatie met Hem op een laag pitje staat. En dan, wetend dat ik gewassen ben in het bloed van het Lam en dat ik alleen ‘in Christus’ waardig ben om te spreken, mag ik mij tot ‘onze Vader’ richten. Ik mag één of meer namen of titels van God tot mij door laten dringen. Jhwh is een heel bijzondere naam die uitdrukt dat Hij er is. Hij is er voor ons. Hij is nabij om ons te helpen. Immanuel, God met ons. Ik denk dat Abba, Vader, a.h.w. een nieuwtestamentische omzetting is van Jhwh en bijna dezelfde waarde heeft. Het drukt zijn warme aanwezigheid uit en kinderlijk vertrouwen. In zijn tegenwoordigheid mag ik komen en Hem aanbidden. Mijn leven in zijn hand leggen, vol vertrouwen. Ik weet mij afhankelijk van Hem. Ik dank voor zijn grote genade. En ik neem mijn bevoorrechte positie in als ‘kind van God’.

Antwoord op het Woord van God

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; (Filippenzen 4:6) Als wij zelf het woord gaan nemen, mogen wij uitdrukking geven aan wat ons in zijn Woord aangeraakt heeft. Wij worden uitgenodigd om ons bij het bidden te laten leiden door de H. Geest (Efeziërs 6:18; Judas 20). En we worden zeker ook uitgenodigd om alles wat ons bezighoudt in onze gebeden te noemen; God gaat daar soeverein mee om en schenkt in

• 14 •


de eerste plaats zijn vrede die alle begrip te boven gaat (Filippenzen 4:4-9). Het Onze Vader (Matteüs 6:9-15) is een geweldige leidraad voor ons gebed. De eerste helft ervan gaat over Gods naam, Gods koninkrijk, Gods wil. ‘Uw wil geschiede’ is geen fatalistische onderwerping aan wat God maar wil, maar vraagt Hem om de uitvoering van zijn (heils)plan. Deze drie beden liggen dicht bij elkaar en worden min of meer samengevat in de laatste: ‘uw wil geschiede’. Het is een gebed van onderwerping en overgave, zoals we zien bij Jezus in Getsemane. Pas daarna komt één enkel zinnetje over onze concrete dagelijkse noden. In ónze gebeden neemt dat vaak 90 % of nog meer in, maar eigenlijk mag dit heel eenvoudig zijn en we hebben zeker niet alles nodig wat wij menen nodig te hebben. Dan komt de kwestie van vergeving van onze schulden en de bevestiging dat wij ook zelf vergeving schenken: is dat dus blijkbaar de wezenlijke nood op vlak van menselijke relaties? Tenslotte is er de bede: ‘leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’. Hiermee wordt genoemd dat er een geestelijke strijd aan de gang is waar wij in betrokken zijn. Beproeving en verzoeking worden in het Grieks met één enkel woord uitgedrukt: peirasmos. Beproeving is wat God doet om het goede in ons naar boven te brengen; verzoeking of verleiding is wat de boze doet om ons onderuit te halen. Maar met Gods hulp hoeft een beproeving geen verzoeking te worden.

Deelnemen aan de geestelijke strijd

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeziërs 6:12) Dat er een geestelijke strijd woedt, wordt door Paulus duidelijk gesteld in 2 Korintiërs 10:3-5 en Efeziërs 6:10-20. Deze laatste tekst laat ons ook zien dat deze strijd in gebed gevoerd wordt (v. 18), hoewel ook in ons denken en in de keuzes die we dagelijks maken. Omdat Jezus de vijand aan het kruis verslagen heeft (Kolossenzen 2:13-15), bestaat de strijd er voor ons in dat wij ons uitspreken voor Jezus Christus, de Zoon van God. Wij proclameren Gods liefde en rechtvaardigheid, Jezus’ overwinning. Wij prijzen Hem en spreken onze dankbaarheid uit. Maar we passen dit ook toe in ons dagelijks leven: gedachten disciplineren, juiste keuzes maken, ons oor sluiten voor de boze, weerstand bieden. Als wij bidden naar Gods wil (en daar helpt zijn Woord ons bij), gaat het er dus echt niet om dat we God zouden moeten overtuigen. Veeleer is het zo dat wij alleen maar bevestigen wat Hij wil en dat uitspreken, zijn wil tot de onze maken. Door dit te doen nemen wij stelling in tegen de vijand. De consequenties voor ons gebed zijn: 1. Dat wij veel meer aandacht aan lofprijzing en aanbidding mogen besteden (Psalm 22:4-6; 2 Kronieken 20:20-22)

2. Dat wij zoals Paulus – zonder gebed voor materiële noden uit te sluiten – voornamelijk mogen bidden voor zaken die met geestelijke groei te maken hebben (voorbeelden in de meeste brieven) 3. Dat wij, als het om niet-christenen gaat, vooral mogen bidden voor open deuren, een geschonken woord en vrijmoedigheid om te getuigen (Efeziërs 6:19-20 e.a.).

Een strijdplan

[Toen zei Jozua:] Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken? Toen zei de Bevelhebber van het leger van de HEERE tegen Jozua … (Jozua 5:14-15) Als we strategisch willen bidden en werken, moeten we goed kunnen luisteren naar God om de juiste marsorders te kunnen ontvangen (Jozua 5:13-6:5). Dat begint bij onszelf, maar houdt daar zeker niet mee op. 1. Om effectief te kunnen bidden moet je er (voldoende!) tijd voor reserveren, bijv. zoals Daniël drie keer per dag (Daniël 6:11). 2. Zorg voor een of meer lijsten die aangeven waarvoor je zoal te bidden hebt. Dit is een opstapje, een geheugensteuntje. Laat je eerder leiden door de H. Geest dan strak je lijst te volgen. 3. Het is zeer waardevol om verslag bij te houden van de ontmoetingen met de Allerhoogste. Je gaat de rode draad in je geestelijk leven ontdekken, je wordt bemoedigd door gebedsverhoringen, je ontdekt evoluties … Bidden wordt een avontuur. Een goed soldaat bereidt zich niet alleen individueel voor op de strijd. Hij heeft ook een of meer ‘sparringpartners’. Met een of twee anderen samenkomen om te bidden, tilt het gebed op een hoger plan (Mt.18:19-20). Je leert samen je wil af te stemmen op God. In een leger moeten in de eerste plaats de officieren goed op elkaar en op de generaal afgestemd zijn. Zij hebben daarvoor stafontmoetingen. Ook oudsten zullen samen tijd voor Gods aangezicht doorbrengen om de strijdplannen voor de gemeente te ontvangen en om met elkaar te delen wat zij persoonlijk ontvangen hebben. En dan zijn er stoottroepen. Waarom zouden we niet op zoek gaan naar mensen voor wie gebed een roeping is en die bereid zijn te worstelen voor de dingen die God laat zien. Tenslotte moet elke soldaat zijn plaats innemen. De bakens die de leiding uitzet zullen zij volgen. Er mag in een goed leger geen soldaat zijn die niet gewend is de wapens te hanteren. De gemeenteleden moeten daartoe steeds opgeroepen worden. Zoals een leger in eenheid en in eenheden strijdt, zullen wij ook als gemeente moeten samenkomen om te bidden. We kunnen ons niet beperken tot individueel gebed. Als u het volledige beleidsplan van VEG wil ontvangen, neem dan contact op via info@veg.be of 0496-171898.

• 15 •


Nieuws van onze zendelingen Familie Van Dingenen, Ouagadougou. Tearfund België

Koen en Anne-Laure Verdonck in Papua Nieuw Guinea

Vol verwachting We leven in bijzondere tijden met grote verwachting. In minder dan een jaar voorzag de Here God in drie nieuwe vliegtuigen ter waarde van meer dan 6 miljoen dollar. Er moet nog heel wat gebeuren alvorens de eerste Kodiak naar Papua Nieuw Guinea kan komen. In het vliegwezen is het niet zo eenvoudig om een vliegtuig in te voeren en gebruiksklaar te maken. De afgelopen maanden hebben Koen en het ganse NTM-Aviation team hard gewerkt om alle papierwerk in orde te krijgen. Je moet een volledig plan uitschrijven over hoe je het vliegtuig gaat onderhouden tot in elk onderdeel. Hoe je de ingenieur gaat opleiden. Hoe je de piloten zult opleiden. Hoe en wie het vliegtuig naar Papua vliegt. Daarna moet je een visum voor de piloot aanvragen en speciale brandstoftanken voor lange afstand inbouwen, enz. Al deze voorbereidingen zijn nu klaar en we hopen dat het eerste vliegtuig in Papua binnenkort zal aankomen. Het zal dan nog een paar maanden duren voordat het volledig klaar is om te vliegen in Papua. De Kodiak zal een hele verbetering zijn voor het dienen van onze zendelingen. Alhoewel het duurder is om te vliegen per uur, kan het tweemaal meer vracht meenemen en vliegt het sneller dan de vliegtuigen die we nu gebruiken. Maar we verwachten niet alleen een nieuw vliegtuig. Josh en Erin, onze zoon en zijn vrouw, hopen ook in juli naar Papua te komen. Josh zal een van de piloten zijn die de Kodiak zal vliegen hier in Papua. Heel wat nieuwe zendelingen maken zich nu ook klaar om een bediening te beginnen in een stam. Als we zien hoe de Here voorziet, kunnen we alleen maar vol verwachting uitzien hoe Hij zijn gemeente hier in Papua zal bouwen en hoe Hij zijn bruid klaarmaakt voor wanneer Hij komt.

Lieve vrienden, Wij zijn op 9 juni in België aangekomen en zijn de volgende dag doorgereden naar Zuid-Duitsland voor Lydia’s ‘graduation’ van de middelbare school. Het was geweldig om er allemaal te kunnen zijn, zelfs met opa en de oma’s! We zijn zeer dankbaar dat we de zomer met alle vier de meisjes mogen doorbrengen. Liesbeth is ook klaar met het traject van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort en heeft heel veel gehad aan dit programma. We mogen terugkijken op een gezegende periode in Burkina Faso de laatste 3 jaar! We zijn dankbaar voor goede en

trouwe medewerkers en de ontwikkelingen zijn zeer positief. Het werk loopt goed en de ‘Community Health and Evangelism’ bijeenkomsten die gestart zijn vanaf 9 mei (met een voetbaltornooi in ons dorp, tegelijk met een voetbaltornooi georganiseerd in Brugge door Tearfund Youth!) trekken vele mensen uit het dorp naar ons ziekenhuis. Op de laatste bijeenkomst voor ons vertrek waren er maar liefst 42 dorpelingen, voornamelijk moslims. De zoon van de ‘chef’ is ook tot bekering gekomen, wonderlijk! Het dorp is overwegend moslim, maar mensen zijn op zoek! Prijs de Heer!

• 16 •


Nieuws uit de gemeenten VEG Schaarbeek: Nergens meer thuis Al verschillende jaren organiseert onze gemeente in Schaarbeek maaltijden voor de armen in onze buurt. In het begin gingen we de cafés in de buurt langs om uitnodigingen uit te delen voor wie eenzaam was en/of geen eten kon betalen. Later begonnen we ook mensen op te zoeken in het Noordstation dat niet heel ver afligt van ons kerkgebouw. Enkele jaren geleden waren de toestanden daar schrijnend – met hele gezinnen die in de hallen van het station kampeerden – en kregen deze bezoeken steeds meer de aandacht. Dit jaar zijn we begonnen elke vrijdag naar het station te gaan met koffie, thee en wafels. Eens om de 14 dagen nodigden we de mensen uit voor een warme maaltijd, de andere vrijdagen was er ook een maaltijd, maar dan alleen soep en brood. Het is een heel intensief jaar geworden, maar ook met veel gelegenheden om de mensen de liefde van God te laten zien. Enkele bijzondere ervaringen. We ontmoetten een Koerdische man, een gewezen soldaat uit Irak, die in Brussel kampeerde met de bedoeling naar Groot-Brittannië over te steken in een vrachtwagen. Elke week weer spraken we hem aan en hij toonde ons dan trots de foto’s van zijn eenheid in Koerdistan. Eén van onze mensen deed zijn best een Bijbel in het Koerdisch voor hem te bemachtigen en hem die te geven. Het is nu al geruime tijd dat we hem niet meer gezien hebben. Misschien is het hem gelukt de oversteek naar Engeland te maken? We leerden ook een groep jongens kennen uit Mali. Dapper op zoek naar een

beter leven. Vrolijk en eigenlijk opvallend netjes voor het leven dat ze noodgedwongen moesten leiden. We praatten met hen: één van hen was gewoon de kudden van zijn ouders te hoeden, de anderen werkten op het land. Heel de dag niets doen frustreerde hen. Ze maakten plannen om verder te reizen, naar Zweden of Duitsland, al konden ze daar geen Frans praten. Soms kwamen ze mee naar de kerk en hoorden dan na de maaltijd een korte bijbelvertelling en -overdenking, die we probeerden mee te geven. Het leek hen niet zo veel te zeggen, maar ze luisterden wel. De verhalen leken op de Koran die ze min of meer kenden, maar klonken toch veel minder wraakgierig. Misschien zijn ze nu in Scandinavië en denken ze aan de God die aan hen denkt. We zijn heel goed bevriend geraakt met een jong koppel uit Bosnië dat met hun twee kleine kinderen een nieuw leven in België probeerde te beginnen. Het werd een ontgoocheling: de deuren naar werk bleven voor hen gesloten en ondanks alle hulp van binnen en buiten de gemeente zat er niets anders op dan naar hun familie te gaan in Duitsland. Nog steeds ontvangen we in de gemeente met Kerst een doos met koekjes en soms ook een oproep om noodhulp, want ook in Duitsland lukt het nog steeds maar half. Maar voor hen beiden was een kennismaking met een gemeente van mensen die in de Bijbel geloven iets helemaal nieuws: het afscheid was verdrietig, maar de Bijbel – in het Servokroatisch – gaat nu mee op hun levensweg. Steeds weer komen we jonge Marokka-

nen tegen, die in Brussel helemaal niet opvallen, maar toch geen papieren en geen werk krijgen. Vaak zijn ze heel beleefd, maar tegelijk ook onzeker: wat te denken van mensen van een kerk die christelijk maar niet katholiek is? Een enkele keer lezen we samen uit de Bijbel, die zij voorlezen in het Arabisch. Dan merken we ook hoe groot en tegelijk klein de afstand is: wat een verschil in taal en cultuur, maar hoe treffend zijn vaak de verhalen in de Bijbel die juist heel nauw aansluiten bij hun manier van denken. We hopen dat de vluchtige kennismaking toch een indruk nalaat die hen bij een volgende gelegenheid meer openheid geeft voor het evangelie. We zouden nog verder verhalen kunnen vertellen van een jongen uit Letland die van huis weggelopen was en die we konden helpen terug te keren. Of van een Congolese man die radeloos was omdat hij zijn studiegeld verloren had en die we tenminste wat kleren en een deken konden geven en helpen om nieuwe plannen te maken. Of van een oud Roemeens echtpaar dat hulpeloos op het station stond en niet meer wist waarheen en die we naar een hotel gebracht hebben. Op allerlei manieren komen we als gemeente zo in contact met de nood in deze wereld. Het is voor onszelf een grote verrijking. We merken dat de aandacht voor mensen die nergens meer thuis zijn, ons werkelijk deel laat uitmaken van dat wat God doet: in deze wereld omzien naar mensen die verloren zijn en hen laten ontdekken dat Hij hen liefheeft. Gottlieb Blokland

Vervolg Familie Van Dingenen, Ouagadougou. Nu we hier in België zijn, is het goed om in verschillende gemeentes en op contactdagen te vertellen wat God doet en hoe Hij voorziet voor ons werk. Het is ook altijd weer aanpassen en we missen de urenlange stroompannes bij 45°C niet, maar we willen zo graag doorgeven hoe mensen in ons deel van de wereld lijden door armoede, vervolging en gebrek aan middelen, maar ook zo’n groot voorbeeld zijn in Godsvertrouwen en geloof. We danken jullie voor de trouwe steun en de gebeden voor ons werk en ons gezin! Gebedspunten zijn: • Verdere ontwikkelingen bij Paam Laafi, ook tijdens onze afwezigheid

• •

Dankpunt: voor de nieuwe administrator bij Paam Laafi. Een hele opluchting voor Peter! Studies van Liesbeth en Lydia volgend jaar: Liesbeth gaat naar het Conservatorium van Den Haag en Lydia hoopt ingeloot te worden in de studie Verpleegkunde in Leiden. Ze zoeken kamers samen, een uitdaging in Nederland!

Gods zegen aan jullie allen! Peter en Ineke Van Dingenen, Liesbeth, Lydia, Jiska en Phebe

• 17 •


30-jarig jubileum van ‘De 5 Avonden’ ! door Adri van den Berk

“Zij namen het woord met vreugde aan…” (Hand. 2:41).

Lang voordat er sprake was van een Alphacursus ontstond er in 1985 in Aarschot een evangelisatiemethode met de naam “De 5 Avonden”. Voor mij is dit nog steeds de beste methode voor een duidelijke evangelieverkondiging. Er valt een jubileum te vieren: 30 jaar De 5 Avonden! Want sinds het ontstaan ervan is het vaak feest geweest in de hemel. De bedoeling van deze artikel is om de Heer te danken dat er de afgelopen drie decennia door deze studies zovelen tot geloof gekomen zijn in Vlaanderen. En dat gebeurt nog steeds (en daarbij spreek ik uit eigen ervaring). Als stagiair werkte ik destijds samen met de latere prof. dr. Hendrik Koorevaar in een pas gestichte Evangelische Gemeente te Aarschot. Br. Koorevaar hield zich toen bezig om een methodiek uit te dokteren om de moderne mens te bereiken met een evangelieverkondiging op lange termijn. De methode van De 5 Avonden heeft nl. als voordeel dat mensen rustig, stap na stap, de boodschap van God horen, zonder dat ze gelijk aan het begin onder een soort beslissingsdruk komen te staan. Dit brengt een hele ontspanning op deze avonden voor beide partijen. Het begon allemaal met try-outs. Mensen uit alle lagen van de bevolking volgden de 5 Avonden (ondertussen werd er door de gemeente dagelijks voor hen gebeden). Het is mij opgevallen hoe velen bereid zijn om serieus op dit aanbod in te gaan. En verder dat de belangstelling tijdens deze avonden steeds meer toeneemt omdat God aan het werk is! Op een gegeven moment kreeg ik bezoek van een man die vertelde dat hij reeds verschillende evangelisten bij hem thuis had uitgenodigd om met zijn vrouw te spreken, maar zonder succes. Op een avond (het heet niet voor niets “De 5 Avonden”, maar het kan uiteraard op alle tijdstippen gegeven worden :-) ) bezocht ik hen samen met mijn vrouw. We spraken over allerlei onderwerpen (behalve over het evangelie). Het was gezellig en ontspannen… Daarna vroeg ik aan de vrouw: Zou u niet willen weten wat uw man gelooft? Ik wil een voorstel doen om in vijf ontmoetingen op een begrijpelijke en verantwoorde wijze uit te leggen hoe je eeuwig leven en een persoonlijke relatie met Jezus Christus kunt krijgen. “Ja, dat wil ik!”, zei ze. Haar man viel van verbazing bijna van zijn stoel. En zijn verwondering was nog groter toen ze een tijdje later (op de 5e avond) vroeg of Jezus in haar leven wilde komen. Zij is uitgegroeid tot een fijne christen. Rond 1986 hadden we een regionale bidstond waar ook enkele leiders uit Herentals bij aanwezig waren. Zij vroe-

gen gebed voor een doorbraak van het evangelie (want er was weinig openheid). Er kwam een vrouw tot geloof. Zij had een winkeltje en de gave om klanten (zoekende mensen) een “duwtje” in de rug te geven om de Vijf Avonden te gaan volgen… De Gemeente maakte hierdoor een geweldige doorstart met nieuwe bekeringen. Toen kwam ik in contact met een echtpaar waarvan de man leed aan de ziekte van Steinert. De meesten overlijden hieraan op middelbare leeftijd. Alleen zijn vrouw had belangstelling om de 5 avonden te volgen. Hij bracht haar en reed dan weer naar huis om zijn vrouw later weer op te halen. Toen verhuisden wij 4 km verder. Vanwege de afstand bleef hij erbij zitten en kwam hij ook tot geloof. Hij is tot het einde toe trouw gebleven aan de Heer. Als wij bij elke verhuizing één persoon zouden kunnen winnen voor Jezus zouden we bereid zijn nog vaker te verhuizen. Deze methode werkt vandaag nog steeds. Dat zien we bijvorbeeld in Zutendaal, waar we in 2012 officieel van start gingen met een nieuwe gemeente die sterk gericht is op nieuwe bekeringen. En waarbij vooral jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar tot geloof komen. Met hun enthousiasme zonder gêne brengen zij weer nieuwe mensen aan. En dat blijft de beste manier om met nieuwe belangstellenden in contact te komen en opnieuw een reeks van De 5 Avonden te starten… Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met mij op: adrianus.van.den.berk@telenet.be

• 18 •


ONDERWIJZENDE EVANGELISATIE… Een totale presentatie van de blijde boodschap in 5 avonden!

men dat, mocht er een oplossing zijn voor het zondeprobleem, dat dan de relatie met de Schepper weer hersteld zou kunnen worden... Dan is er opnieuw een kans op vrede, harmonie, geluk en straks eeuwig leven in het herstelde paradijs.

De ‘5 Avonden’ kunnen worden aangeboden aan: • Buitenstaanders met wie wijzelf of anderen in contact staan. • Tieners en jeugd uit onze eigen gemeenten. Voor hen is dit concept versneden naar Tien delen met als titel: ‘10 studies voor 10-ers’.

3e avond: Wie is Jezus Christus werkelijk? De intellectuele geloofwaardigheid van het evangelie en de persoon van Jezus Christus met twee accenten: Zijn Godheid en historische opstanding uit de dood.

Frequentie: Elke week of om de twee weken. Er kunnen (indien nodig) ook grotere tussentijden zijn. Doel: • Een goede geestelijke grondslag geven aan geïnteresseerde mensen. • Daardoor weten de deelnemers aan het einde heel goed waarover het gaat als we hen uitnodigen een beslissing voor Christus te nemen. 1e avond: Het gezag van de Bijbel Jezus’ woorden als het beslissende gezag. Laten zien dat de Bijbel een betrouwbaar Boek is. Gods Woord in plaats van andere bronnen! Er moet een verwisseling van gezag plaatsvinden, een nieuw fundament!

4e avond: De verloren staat van de mens Hier wordt de totale verlorenheid van de mens aangetoond d.m.v. van een tekening: de Brugillustratie. De mens is door de zonde van God gescheiden, heeft daarom geen contact met Hem en kan zichzelf niet redden. Gods toorn rust op hem, een eeuwige straf komt. Het is niet de bedoeling om hier reeds de oplossing te geven… Iemand kan nl. geschokt zijn, dat hij verloren gaat, maar dat wil nog niet zeggen, dat deze persoon door de Heilige Geest van zonde overtuigd is. Het is beter om de Heilige Geest de gelegenheid te geven om dat te doen. Zo vermijden we impulsieve beslissingen voor de Heer. Het risico is tijdverlies. Maar dat is beter vooruit te lopen op de Heilige Geest. 5e avond: De oplossing (redding) Op deze avond wordt het tweede deel van De Brugillustratie behandeld: de redding in Christus. Er is een oproep om deze redding aan te nemen door geloof en bekering.

2e avond: Schepping, paradijs, zondeval en belofte Via de eerste drie hoofdstukken van Genesis wordt God getoond als Schepper van hemel en aarde. Verder wordt ook het paradijs en de historische zondeval uitgelegd.De dood behoort oorspronkelijk niet tot de schepping. De scheppingsorde: een man en een vrouw naar het beeld van God geschapen. Eventueel kan je de ongeloofwaardigheid van de evolutieleer kort behandelen. Geef hoop aan het einde van deze studie door te noe-

Na deze 5 avonden kan je mensen uitnodigen om de nazorgstudies ‘Welkom in Gods familie’ te volgen. Deze 5 avonden en ook de nazorgreeks ‘Welkom in Gods familie’ kan je bestellen via de website van VEG: www.veg.be/vorming

ISIS en wat we daarover moeten weten • Hoe is deze beweging ontstaan? • Wat onderscheidt ISIS van andere terroristische groeperingen? • Zal ISIS een rol spelen in de eindtijd? • Wat betekent ISIS voor Israël? • Hoe moeten christenen reageren? Actueel, verhelderend en aansprekend. Must read!

NIEUW

ISBN 9789492234025, 160 pag. Verkrijgbaar in de christelijke boekwinkel

GRACE PUBLISHING HOUSE www.gracepublishinghouse.com

• 19 •

€ 8,95


el Bijb

de

I n 4 ja a r d

r o o

Evangelische Toerusting School Groeien in bijbelkennis, discipelschap en toerusting

Gratis proeflessen op 7 locaties. Info en opgave via www.ets-vlaanderen.be of 056/42.40.19 Design by

Verbinding augustus 2015  
Verbinding augustus 2015  
Advertisement