Page 1

Evangelisch Nieuws Blad

Driemaandelijks Magazine, 31ste jaargang nr.3, V.U VEG/Peter Bordon, Nederzwijnaarde 23, 9052 Gent-Zwijnaarde.

Beelden van de Gemeente Beelden van de gemeente pagina 04

HSV of NBV pagina 05

Hoe God in BelgiĂŤ werkt pagina 18

Strip Heldin in geloof pagina 19


Voor wie leiding geeft in de gemeente, in een organisatie of op het werk: voorgangers, oudsten, diakenen, jeugdleiders, potentiĂŤle (jonge) leiders, enz. Deze leiderschaptraining van 3 jaar helpt leiders om hun gemeente of organisatie op een Bijbelse manier te dienen met het verlangen om een voorbeeld te zijn, zodat mensen, gemeentes en organisaties verder kunnen groeien en ontwikkelen. Gent - Zwijnaarde - VEG, Nederzwijnaarde 23 Data: 7 zaterdagen van 9.30 tot 15.30 uur In 2011 : 10 sept -15 okt - 26 nov - In 2012: 28 jan - 3 mrt - 28 april - 26 mei Lesgevers: Berthold Lamparter, Herman Heyman Brasschaat - BEZ, Lage kaart 324 Data: 13 dinsdagen van 19.30 tot 22.00 uur. In 2011: 13 sept - 4+25 okt - 15 nov - 6 dec - In 2012: 10 + 31 jan - 21 feb - 13 + 27 mrt - 24 apr - 15 mei - 5 juni Lesgevers: Teo Kamp , Koen Schelstraete Houthalen- ECV, Guldensporenlaan 24b, Data: 13 maandagen van 19.30 tot 22.00 uur. In 2011: 19 sept - 03 okt - 7 + 21 nov - 12 dec - In 2012: 16 + 30 jan - 20 feb - 05 +19 mrt - 02 + 23 apr - 07 mei Lesgevers: Martin Symons, Jonathan Lub Prijs: 140 euro te betalen op rek.nr. 001-3546251-07 van VEG met vermelding van naam en ‘Be.EQUIPped 2011-2012

Korting mogelijk voor studenten, gepensioneerden, familieleden die op hetzelfde adres wonen en voor wie beperkte inkomsten heeft.

Info & Inschrijving: be.EQUIPped@veg.be of www.veg.be VEG, p/a Peter Bordon, Moorselestraat 65, 8560 Wevelgem, 056/42 40 19 Bezorg je naam, adres, tel.nr. en de plaats waar je de toerusting wil volgen.

Leiderstraining van


Inhoud september 2011 Inleiding Beelden van de gemeente HSV of NBV Ontwikkelingen in Europa Nieuws uit de gemeenten Zendingsnieuws Hoe God in België werkt Strip Heldin in geloof

pag. 03 pag. 04 pag. 05 pag. 09 pag. 10 pag. 12 pag. 18 pag. 19

De redactie behoudt zich het recht artikelen in te korten of aan te passen. Colofon De V.E.G. is een vereniging die evangelische gemeenten samenbindt met de bedoeling elkaar met raad en daad bij te staan. Het bestuur, dat leiding geeft en coördinerend werkt naar verschillende activiteiten, bestaat uit: Wout van Wijngaarden, voorzitter Peter Bordon, algemeen secretaris Martin Gevaert, penningmeester Erwin Braet, boekhouder Leden zijn: Martin Lelie, Jannes Kalkhuis en Adri v.d. Berk VEG-Dienstencentrum Dit dienstencentrum omvat verschillende departementen van waaruit de gemeenten gediend en geholpen kunnen worden. Zo zijn er ‘diensten’ voor de Jeugdwerking, Gemeenteopbouw, Communicatie, e.a. Ook de Vlaamse Evangelische Familiedag valt hieronder. Via het kantoor is materiaal voor evangelisatie en gemeente-opbouw verkrijgbaar, evenals een adressenlijst van evangelische gemeenten Voor alle informatie: V.E.G.-kantoor Nederzwijnaarde 23 9052 Gent-Zwijnaarde tel. 056-42.40.19 e-mail: peter.bordon@veg.be website www.veg.be Legaten Ik legateer vrij van rechten aan de VZW Vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten een bedrag van € ………….. om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden. Giften U kunt giften voor het VEG-werk overmaken op rekeningnummer IBAN: BE74 001354625107 BIC: GEBABEBB

-

het ENB verschijnt 4 keer per jaar Uitgave: Toezendingen voor: Maart 10 januari Juni 10 april September 10 juli December 10 oktober

Inleiding door Peter Bordon, secretaris VEG

Een diamant is zeer kostbaar en prachtig. Je kan blijven kijken en diverse fascinerende facetten observeren. Hoe langer je kijkt naar een diamant, hoe meer je telkens weer iets anders ziet van de schittering ervan. Zo is het ook met de gemeente… Zij is als een diamant in Gods hand: zeer kostbaar en prachtig. Je kunt gefascineerd raken door de diverse facetten, die de Heer er in gelegd heeft. Hoe langer je de gemeente bestudeert, hoe meer je ontdekt van dit schitterende ontwerp van de Here God. De conclusie van dit alles is dat je Gods gemeente niet zomaar even kan beschrijven. De gemeente heeft zoveel aspecten, dat één beschrijving niet voldoende is.

Beelden van de gemeente… Onze hemelse Vader heeft daarom de gemeente met zo’n 12 beelden beschreven. In het hoofdartikel op de volgende bladzijde worden reeds enige beelden genoemd. Daarnaast wordt de gemeente ook vergeleken met een akker (1Kor. 3:9). Ook wordt de gemeente het Lichaam van Christus genoemd (1 Kor. 12: 12-27) met de Heer Jezus als het Hoofd (Ef. 1:22) : Hij bestuurt uiteindelijk Zijn gemeente en niet mensen. Het mooie is dat de Heer zwakke mensen gebruikt, die geleid worden door Zijn Woord en Zijn Geest om Zijn plan met de gemeente te ontdekken en uit te voeren. Tenslotte wordt de gemeente nog het volk van God genoemd (Titus 2:14) en vormen we als gemeente een priesterschap (1 Petr. 2: 5 en 9). Dat betekent dat elke gelovige een priester is: in de tempel van het Nieuwe Testament (nog een beeld van de gemeente), mogen alle volgelingen van Jezus dienst doen als priesters om zo hun Heer en mensen om hen heen te dienen. Mijn gebed is dat u meer en meer onder de indruk mag komen van de schoonheid en de diversiteit van Gods gemeente en dat u steeds meer zal verlangen om de Ontwerper van de gemeente lief te hebben en te dienen.

Diverse vrijwilligers verrichten het VEG-werk achter de schermen: Erwin en Mia Braet, Mieke Messely en Anja Meganck. We zoeken echter nog naar 2 personen, die de stand van de VEG willen verzorgen op de Familiedag van 1 november in het ICC te Gent. Ook zijn we op zoek naar een hele rij andere vrijwilligers om mee te helpen met diverse taken op de Familiedag. Mogelijke kandidaten kunnen contact opnemen met het VEG-kantoor (zie colofon hiernaast voor de gegevens).

03


Beelden van de Gemeente

door Wout van Wijngaarden - voorzitter VEG

Even mijmeren over de gemeente die ons zo dierbaar is. Hoe functioneert ze? Toen ik in de banken van de Bijbelschool zat met 20 andere klasgenoten begon er ineens iemand luid te lachen tijdens de les. We waren enorm nieuwsgierig wat er was gebeurd. Na de les vroegen we het aan hem. Hij had tijdens de les een briefje van iemand gelezen waarop stond: “Als ik naar de leraar kijk moet in denken aan Hooglied 5:10-15”. Toen we na de les het gedeelte lazen begrepen we allemaal waarom het hem te veel werd. Zo’n beeldende taal bracht direct je gedachten op hol. De associaties waren prachtig en de gelijkenis treffend. Vooral de benen van de leraar waren treffend beschreven. Als ik in een bepaalde gemeente kom ervaar ik vaak hetzelfde. Ik vraag me dan af welk beeld ik zou gebruiken om de gemeente te typeren.

Soms wil men elkaar niet meer zien omdat de spanning te groot is. God spreekt niet meer maar mensen wanen zich als de spreekbuis van God. Ze gedragen zich alsof ze op de rechterstoel zitten.

Soms ervaar ik het als een ziekenhuis. Allemaal zuchtende mensen die iets hebben. Anderen zorgen voor hen. Mensen worden weer opgepept. Ergens in de hoek is de apotheek waar men medicijnen kan krijgen.

We kennen het allemaal. Met schaamte moet ik zeggen dat ik in al die beelden betrokken ben. Maar dan vraag ik me af: hoe ziet God de gemeente?

Soms komt het beeld in mij op van een cruiseschip. Prachtige lofprijzing en schitterende vergezichten. Allemaal blije en gezonde mensen die op vakantie zijn. Op het schip staat een team klaar van koks, garçons en bedienden om het voor ieder geweldig te maken. De zee is rustig en als de wind komt, spreekt de kapitein rustgevende taal.

Wat een wonder als we Gods bril mogen opzetten… Dan lees ik in de Bijbel over een kudde, waarvan Hij de Herder is. Of een gebouw, waar hij de Meester architect is en wij de levende stenen. Of zo lees ik over de ware wijnstok, waarvan Hij de wijnstok is en wij de ranken die vrucht dragen. Ik lees van een leger, die in de strijd overwint en van een gezin, waar we samen met Hem mogen eten. Wat denkt Hij toch groots over de gemeente als Hij haar zijn bruid noemt die wacht op de grote Bruidegom. Hoe kan Hij zo verlangen naar Zijn bruid? Wat ziet Hij dat ik niet zie? En wat te denken van de tempel, waarin Hij wil wonen. En aan het einde noemt Hij die gemeente een kandelaar en loopt Hij midden tussen de kandelaren. Het is een lichtdrager die de duisternis verlicht. Hoe kunnen die beelden die ik zie en de beelden die Hij ziet over dezelfde gemeente gaan? Of gaan ze niet over hetzelfde? Zijn er op aarde gemeenten waar ik andere beelden voor zal gebruiken? Dan besef ik hoe weinig ikzelf geleerd heb. De bril waardoor ik alles bekijk, is zo vleselijk. Met een vergrootglas zie ik de fouten van de ander, maar van mijzelf zie ik die niet. De kleur van mijn bril is de gebruikelijke kleur die ik altijd draag. Zelf kom ik thuis en zeg ik dat ik de samenkomst maar niks vond en besef niet hoe ikzelf in de taverne zit te roddelen. Als de samenkomst geweldig was voor mij betekent dit dat ik kreeg wat ik dacht nodig te hebben maar dat een ander dat helemaal niet nodig had. Ik vergeet zo vaak dat we gebroken mensen zijn en dat ikzelf er één van ben. Ik neem mijzelf zo vaak als referentiepunt. Wat een wonder als we Gods bril mogen opzetten. Dan zien we door alle menselijke zwakheid heen de beelden voor onze ogen verrijzen die Hij ziet. Dan gaat Gods genade groeien en wordt het leven een groot wonder. Dan zien we de heerlijkheid van het kruis als de enige bron van waaruit het Licht gaat schijnen. Dan leren we vergeven en leren we te aanvaarden en elkanders lasten te dragen. We bidden dat God ons Zijn woord openbaart en dat we in de gemeente Zijn heerlijkheid mogen zien.

Heel vaak heb ik ook het gevoel dat ik in een bioscoop zit. Er draait een prachtige film waar mensen van genieten. Anderen hebben dit gemaakt. Het zijn de mooiste mensen die het doen. Iedereen denkt deel te zijn van wat er op het doek plaats vindt. Er wordt gelachen en er wordt geweend. Het doek bepaalt de gemoedstoestand. Met een zak popcorn in de hand beleeft men de film. Maar zodra de film is afgelopen, valt men in een gat. Eénmaal in mijn leven heb ik live in een voetbalstadion een grote wedstrijd meegemaakt. Op het veld waren 25 personen waarvan 22 speelden. Toen de scheidsrechter een fout maakte met kwalijke gevolgen, begon iedereen in koor te brullen: “Vuile zwarte”. De toeschouwers wisten precies hoe het moest. Als er een doelpunt viel, ervoer iedereen het alsof hij het zelf had gepresteerd. Wij hebben gewonnen riep men dan in koor. Als er verloren werd klonk het: ”Zij hebben dwaas gespeeld”. Niet zelden waan ik mij in een soort taverne waar men gezellig samenkomt. Als de voorstelling is afgelopen gaat iedereen aan de praat bij een kop koffie. De voetbalwedstrijd of de nieuwe auto die voor de deur staat worden besproken. Terwijl de preek ging over roddelen, spreekt men even met elkaar over de ander om te verifiëren of de gehoorde informatie wel juist is. Er worden afspraken gemaakt over de komende week wanneer men elkaar weer ontmoet. Soms ervaar ik de samenkomst als een soort discussieforum. De meningsverschillen worden breed uitgemeten. Overal discuteert men met verheven stem. 04


Herziene Staten Vertaling of

Nieuwe Bijbel Vertaling In veel kerken wordt momenteel het gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) geëvalueerd. Bovendien verscheen onlangs de Herziene Statenvertaling (HSV). Wat is het verschil tussen beide vertalingen? En welke is de beste? Dat zijn vragen die gesteld worden en ik wil proberen aan de hand van de tekst van 1Kor.12:1-11 hier een antwoord op te zoeken.

1 Kor. 12 vergeleken in twee recente bijbelvertalingen Met toestemming overgenomen uit Studiebijbel Magazine 4.3 maart 2011 - door Gijs van den Brink

Beide vertalingen willen trouw zijn aan de brontekst (de Hebreeuwse en Griekse grondtekst) en vertalen in goed leesbaar Nederlands (de zo genoemde doeltaal). Voordat we de vertalingen vergelijken moeten we onze uitgangspunten duidelijk formuleren. Waaraan moet een goede bijbelvertaling voldoen? Ik zou twee criteria willen noemen:

1Kor.11:5) is de aanspreekvorm adelphoi hier inclusief bedoeld en zou een vertaling met ‘broeders en zusters’ (een aanvulling in cursief, die aangeeft dat de woorden niet letterlijk in de tekst staan) hier mijn voorkeur hebben. Vers 2 HSV U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. NBV Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. De ‘geluidloze afgoden’ in de Griekse tekst zijn in de NBV geworden tot ‘goden die taal noch teken geven’. Ergens een mooie vondst, omdat het ‘niet spreken’ en ‘geen geluid geven’ van het Griekse aphōnos beide worden meegenomen. Maar het is wel een lange omschrijving voor één Grieks woord. De HSV vertaling met ‘stom’ in de zin van ‘niet kunnen spreken’ is op zich correct, maar in het Nederlands dubbelzinnig. ‘Stom’ komt het meest voor in de zin van ‘dom’ en ‘saai’ en veel minder in de zin van ‘niet kunnen spreken’. Aangezien ‘domme afgoden’ hier ook een goede zin geeft, kan dit verwarring geven. De laatste woorden van de Griekse zin luiden: ‘zoals jullie weggevoerd wordend geleid werden’. De passieve vormen benadrukken het in de ban zijn van de afgoden. De NBV vertaalt daarom omschrijvend met ‘volledig in de ban van’. De HSV staat dichter bij de brontekst en is ook goed Nederlands.

1. De Bijbel is het Woord van God.

Hierbij past een vertaling die vertaald is met de brontekstgetrouwheid waarmee wetteksten vertaald worden, bijvoorbeeld het Nederlands Burgerlijk Wetboek voor Engelstalige juristen (trouwens belangrijke gedeelten van de Bijbel zijn wetten).

2. De Bijbel is een boek uit de oudheid.

Wanneer er vertaald wordt in goed Nederlands, betekent dat niet altijd dat voor de lezer ook duidelijk is wat er gezegd wordt. Dat is bij vertalingen van teksten uit de oudheid niet altijd haalbaar in verband met de historische afstand. Ook bij een goede vertaling blijft uitleg nodig. Vanwege de beperkte ruimte kunnen we niet elk vers en elk verschil bespreken, maar alleen de belangrijkste. Vers 1 HSV Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. NBV Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. ‘Wil ik u het volgende zeggen’ en ‘wil ik niet dat u onwetend bent’ is de vertaling voor ‘ik wil niet dat jullie niet weten’. Deze zinswending komt veel bij Paulus voor (Rom 1:13; 11:25; 1Kor.10:1; 12:1; 2Kor.1:8; 1Tes.4:13) en we kunnen de dubbele ontkenning in het Nederlands goed weergeven met ‘ik wil dat jullie goed weten’. Het intense ‘ik wil dat u goed weet’ of ‘ik wil graag dat u weet’ is in de NBV geworden tot het vlakkere ‘ik wil u het volgende zeggen’. De HSV blijft dichter bij de grondtekst en geeft bovendien meer van het intense van de woorden weer. ‘Broeders’ of ‘broeders en zusters’? ‘Broeders’ is in het Nederlands altijd exclusief en sluit niet zoals bijvoorbeeld ‘uitverkorenen’ ook zusters in. Aangezien duidelijk is dat ook de zusters gaven van de Geest ontvangen (vs.11, vgl.

Vers 5 HSV Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. NBV er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; ‘Dienende taken’ en ‘bedieningen’ is de vertaling van het Griekse diakonia, de taak of functie van een diakonos, een ‘dienaar’. We kunnen diakonia vertalen met ‘dienst’ of ‘dienstbetoon’, dat meer de taak aanduidt, of met ‘bediening’ dat meer de ‘functie’ aangeeft. In de context van de geestesgaven, die door de Geest in de gelovigen worden gewerkt, gaat het hier niet om een bediening of een functie, maar om een dienst, d.w.z. een uiting van dienstbetoon. De vertaling ‘dienende taken’ ligt daarom dichter bij de brontekst dan ‘bedieningen’. 05


Vers 6 HSV Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. NBV er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. ‘Uitingen van bijzondere kracht’ in NBV is de vertaling van energēmata, ‘inwerkingen’. Het is vertaaltechnisch op grond van de woordbetekenis onmogelijk en exegetisch niet terecht hier de ‘werkingen van krachten’ uit vers 10 in te vullen en dus te vertalen met ‘uitingen van bijzondere kracht’. In vers 10 bestaat de ‘inwerking’ uit krachten, maar dat hoeft daarom hier niet het geval te zijn. Temeer niet daar vers 10 met ‘krachten’ op ons vers volgt en er niet aan vooraf gaat. Bovendien gaat het daar om een opsomming van verschillende gaven, hier niet. De ‘krachten’ zitten in ieder geval niet in de woordbetekenis van energeō en energēma. Je moet hier letten op de trits gaven - diensten - inwerkingen. De gaven van de Geest worden met drie verschillende termen beschreven. Als charismata (vs.4), genadegaven die om niet, gratis geschonken worden. Als diakonia (vs.5), ze zijn namelijk bedoeld om te dienen. Als energēmata (vs.6), inwerkingen, om hun werking te duiden als een inwerking van de Geest. En-ergeo betekent ‘in iemand of iets werkzaam zijn’, in iemand iets ‘bewerken’. God is het die de gaven in ons bewerkt. Een goed Nederlands woord voor de ‘inwerkingen’ is niet eenvoudig. ‘Geestelijke inwerkingen’, ‘werkingen van de Geest’, of ‘geesteswerkingen’? In ieder geval niet ‘uitingen van bijzondere kracht. HSV daarentegen blijft met ‘werkingen’ erg vlak en onduidelijk. Daarmee voldoet een vertaling ook niet. Wat de NBV teveel heeft, heeft de HSV hier te weinig. De HSV is onduidelijker dan de brontekst. Een goede vertaalmogelijkheid lijkt me ‘werkingen van de Geest’ of ‘geesteswerkingen’, waarbij het cursief aangeeft dat het woord niet in de brontekst staat. Vers7 HSV  Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. NBV In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. HSV geeft met ‘de openbaring van de Geest’ een verkeerde indruk. Een openbaring is voor hen die niet bekend zijn met religieus taalgebruik een ‘verrassende ontdekking’. Maar belangrijker is dat in het Grieks niet het gebruikelijke woord voor ‘openbaring’ (apokalupsis) staat, wat spreekt over het onthullen van een geheim, maar phanerōsis: ‘zichtbaarmaking’ of ‘manifestatie’. De tekst spreekt dus over de ‘manifestatie van de Geest’ (zo ook vertaald in de meeste Engelse vertalingen). De NBV vertaalt phanerōsis weliswaar met ‘zichtbaar’, maar gooit verder de hele zin om. In de Griekse zin moet God als subject worden verondersteld: ‘aan ieder wordt gegeven ‘(door God) de manifestatie van de Geest’. Wat met ‘de zichtbaarmaking van de Geest’ bedoeld wordt, is afhankelijk van de vertaling van tou pneumatos ‘van de Geest. Of de Geest is de inhoud van de manifestatie (genetivus objectivus) of de Geest is het subject, de auteur van de manifestatie (genetivus subjectivus). De NBV kiest voor de tweede optie. Dit wordt in de context ondersteund door vers 11, waar de Geest ook het actieve subject is. Maar met de verandering van ‘wordt … gegeven’ in ‘is … aan het werk’ krijgt het werk van de Geest iets van een voortdurend aanwezige werkzaamheid, terwijl ‘wordt … gegeven’ momentaan is (zie onder bij vs.9). De manifestatie (van de Geest of van de gaven) wordt elke

keer opnieuw (door God of door de Geest) gegeven. Dit momentane aspect van ‘wordt gegeven (door God)’ wordt wel bewaard in de HSV. Verder maakt de zinsconstructie met ‘wordt … gegeven (door God)’ waarschijnlijk dat ‘Geest’ hier taalkundig de inhoud van de zichtbaarmaking is. In vers 7 als ook in vers 11 is het (i.t.t. vss 8-10) ‘aan een ieder’. Vers 7 geeft daarom een algemene karakterisering van de pneumatika uit vs 1, namelijk de zichtbaarmaking of manifestatie ervan. We moeten in dat geval als volgt vertalen: ‘Aan ieder wordt de manifestatie van de uitingen van de Geest gegeven’, waarbij het cursief aangeeft dat de betreffende woorden niet in de brontekst staan, maar aangevuld moeten worden om de bedoeling juist weer te geven. De NBV heeft de voorkeur wat betreft het ‘zichtbaar’ maken, maar de HSV wat betreft het momentane aspect van de werking van de Geest. Tot slot hebben we in de NBV een onterechte explicitering in de vertaling ‘ten bate van de gemeente’. Het Grieks zegt slechts ‘tot het nut’ . Het gaat hier niet om het ‘aan wie’ , maar om het wát, het nuttige, dat wat bijdraagt, de opbouw. De toevoeging ‘van de gemeente’ roept verkeerde associaties op. Van de gemeente, met andere woorden niet van de wereld, niet van de ongelovigen? Deze concrete invulling gebeurt blijkbaar vanuit de context van hoofdstuk 14, maar Paulus kiest er juist voor in zijn inleiding zo algemeen mogelijk te verwoorden. De toevoeging ‘voor de ander’ van de HSV verlegt ook de aandacht van het wát naar het ‘aan wie’, maar is terecht breder dan het ‘gemeente’ in de NBV en het cursief geeft bovendien aan dat de woorden niet in de brontekst staan.

06

Vers 8 HSV Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; NBV Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; Logos sophias (woord van wijsheid) en logos gnosios (woord van kennis) wordt in de NBV vertaald met ‘het verkondigen van wijsheid’ en ‘het overdragen van kennis’. Maar het gaat hier bij het woord logos niet om de daad van het spreken (dit gebruik is heel uitzonderlijk) en dus ook niet om verkondigen of overdragen, maar om de inhoud van het gesproken woord, zoals wij ook wel spreken over een ‘woord van troost’. Als hier sprake zou zijn van de zeldzame betekenis van ‘de daad van het spreken’ moet hiervoor in de directe context (op zinsniveau) duidelijk aanleiding zijn. Het tegendeel is echter het geval met de woorden ‘wordt gegeven’. Het gaat bij deze gave niet om het overdragen van wijsheid en kennis, maar om het ontvangen ervan! Dat is nu juist het verschil tussen een gave die men ontvangt en een dienst (onderwijzen, prediken)


die men uitoefent. Het Griekse woord logos heeft hier de betekenis ‘woord’ in de zin van ‘datgene wat door iemand gezegd wordt’, ‘uitspraak’ (zie bv Rom 9:9, waar de uitspraak zelf erop volgt). Zo ook in uitdrukkingen als een ‘woord van opwekking’ (Hand. 13:15) of een ‘woord van vermaning’ (Hebr. 13:22). De HSV geeft hier de correcte weergave.

geesten’ in de Griekse tekst wordt in NBV vertaald met ‘om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is’. Ten eerste moeten we hier opmerken dat ook deze gave geen krachtwerking is, maar een inspiratiegave, en kan dus niet aansluiten bij ‘kracht om ...’. Ten tweede is de parafrase die de NBV hier geeft veel te ruim. Het meervoud ‘geesten’ spreekt niet over de Heilige Geest, maar over de ‘geesten’ van de profeten, waarover we lezen in 1Kor.14:32. En in 1Kor.14:29, drie verzen daarvoor, wordt voor het toetsen van profetieën ook het werkwoord diakrino gebruikt. Wanneer we dan ook nog eens in aanmerking nemen dat deze gave wordt genoemd direct na de gave van profetie, zullen we toch echt moeten aannemen dat het hier om het toetsen van de geest van de profeet gaat. De HSV geeft een correcte weergave, die vervolgens wel uitleg behoeft. Maar we stelden eerder al dat geen enkele vertaling van een boek uit de oudheid de uitleg geheel overbodig kan maken. Het zelfde geldt voor de vertaling ‘werkingen van krachten’. Het is een correcte vertaling, waarmee de HSV dichtbij de brontekst blijft, maar ook deze vertaalde tekst is onduidelijk en behoeft uitleg.

Vers 9 HSV en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; NBV de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. Ten eerste willen we opmerken dat de Griekse tekst spreekt over ‘geloof’, terwijl de NBV spreekt over ‘een groot geloof’’. De reden hiervan is blijkbaar dat men wil aangeven dat het hier om ‘geloof’ in een bepaalde zin gaat. Dat is inderdaad gerechtvaardigd. Er is namelijk verschil tussen geloof in de verlossing door Christus en het geloof dat de Heer in een bepaalde specifieke situatie een wonder zal doen (zie 1Kor.13:2 ‘het geloof dat bergen verzet’). Het laatste is in onze context de juiste betekenis. De toevoeging ‘groot’ verheldert dus de betekenis, maar creëert tegelijkertijd ook een probleem: ‘groot’ staat tegenover ‘klein’. Zijn degenen die deze gave niet hebben kleingelovigen? Maar niets toevoegen, zoals de HSV doet, geeft ook een probleem, omdat hier onduidelijk blijft dat het niet om het algemene ‘geloof (in God of Christus)’ gaat, zoals gewoonlijk in het NT. Als ‘een groot’ cursief zou zijn geweest, zou het onderscheid hiermee aangegeven zijn, terwijl tegelijkertijd duidelijk is dat dit toegevoegd is. ‘Genadegaven van genezingen’ of ‘de gave om te genezen’ is een vertaling van charismata iamaton (‘gaven van genezingen’). De NBV suggereert dat het gaat om een gave die de gelovige permanent bezit, terwijl het meervoud hier en ook bij ‘inwerkingen’ en ‘onderscheidingen’ in vers 10 juist het momentane karakter aangeeft. Het gaat om iets dat telkens weer gegeven wordt. Een geestesgave in de zin van zoals deze in 1Kor.12 worden besproken, is niet een soort geestelijk talent, een cadeau dat je, wanneer je het eenmaal gekregen hebt, altijd tot je beschikking hebt. Het is en blijft een uiting van de Heilige Geest, een gave die telkens opnieuw door de Geest gewerkt wordt. We worden door de NBV op het verkeerde been gezet. Het gaat om meerdere ‘herhaalde ingevingen om te genezen’. De HSV is beter, maar de bedoeling van het meervoud ‘gaven van genezingen’ blijft onduidelijk. Het zou beter zijn te vertalen met ‘herhaalde gaven van genezingen’.

Conclusie Als we de verschillen samenvatten, kunnen we stellen dat de HSV probeert zo dicht mogelijk bij de grondtekst te blijven, wat soms tot gevolg heeft dat de vertaling onnodig onduidelijk blijft. De NBV daarentegen vertoont een sterke neiging om te omschrijven en expliciterend of verklarend te vertalen, wat tot gevolg heeft dat er wel eens een keuze wordt gemaakt die exegetisch niet sterk is. Uitgaande van de twee boven door ons geformuleerde principes of uitgangspunten, heeft de vertaalmethode van de HSV onze voorkeur. Maar daarmee is niet meteen gezegd dat de HSV als vertaling ook beter is dan de NBV. Dat hangt af van de vertaalkeuzen die in elk afzonderlijk geval gemaakt worden. Wanneer we op grond van de besproken vertaalverschillen in 1Kor.12 nagaan hoe vaak we kozen voor de NBV en hoe vaak voor de HSV, dan ziet het plaatje er als volgt uit. Er werden 14 vertaalverschillen besproken. Van de 14 keer heb ik 3 keer gekozen voor de NBV, 7 keer voor de HSV en 4 keer voor geen van beiden. Van de laatste 4 plaatsen kon 3 keer de HSV door een eenvoudige verbetering opgewaardeerd worden. Het mag duidelijk zijn welke van de twee vertalingen mijn voorkeur heeft.

Vs.10 HSV en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. NBV En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. De NBV tekst ‘Om te profeteren’ (vertaling van ‘profetie’) sluit in de zin aan bij ‘de kracht om .... Dit is onjuist, want in de Griekse zin hoort ‘inwerkingen’ alleen bij ‘krachten’, niet bij profetie etc. De gave van profetie is dan ook geen kracht, maar een ingeving of inspiratie. Dit geldt ook van de volgende drie gaven. Het ‘onderscheidingen van 07


Aanbeveling Herziene Statenvertaling (HSV) We geloven dat de Bijbel door God aan ons gegeven is als richtinggevend voor ons denken en handelen. We geloven dat de precieze tekst van de Bijbel belangrijk is, inclusief beeldspraak en herhalingen, en die tekst willen we zo goed mogelijk begrijpen. Helaas, driewerf helaas: de Bijbel is geschreven in Hebreeuws, Aramees en Grieks, en niemand van ons leest vlot die drie talen. We hebben voor prediking en studie dus een vertaling nodig waarbij we erop kunnen vertrouwen dat er geen interpretatie is binnengesmokkeld en dat we het gebruik van bepaalde terugkerende woorden goed in kaart kunnen brengen. We willen dus zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst kunnen komen, ook als dat ons wat meer moeite kost, ook als we het zelf niet zo zouden hebben gezegd. Tegelijk stellen we vast dat het begrijpen van Gods Woord op zich al moeilijk genoeg is; we moeten zelf niet ook nog eens een taalbarrière opwerpen door verouderd taalgebruik. Het Nederlands van een vertaling moet dus begrijpelijk zijn in de eenentwintigste eeuw. Zo’n vertaling is er nu: de Herziene Statenvertaling (HSV). Vertaald volgens de principes van de Statenvertaling, die in de loop der eeuwen haar deugdelijkheid heeft bewezen, in een taal die nu begrijpelijk is, niet modieus of ouderwets, getrouw aan de oorspronkelijke tekst. Van harte aanbevolen. dr. G.W. Lorein, voorzitter Evangelisch Beraad 2002 (werkgroep Evangelische Alliantie Vlaanderen) Een ander middel om de oorspronkelijke tekst zo volledig mogelijk bij ons te brengen is te vinden in de commentarenreeks op het Oude Testament ‘De Brug’, uitgegeven bij Groen in Heerenveen. Tot nu toe zijn verschenen: Deuteronomium (dr. J. Verbruggen), Jeremia (dr. H. Lalleman-de Winkel), Geschriften over de Perzische tijd (van Daniël t/m Maleachi; onder redactie van dr. G.W. Lorein).

DWARS DOOR VLAANDEREN

In november dit jaar raast een evangelisatiecampagne dwars door Vlaanderen. Zo´n 25 evangelische kerken uit de BEZ, VEG en ECV zijn betrokken in deze actie. Evangelist Luc Vandevorst zal spreken over ´zekerheid´ in deze woelige, chaotische samenleving. Zekerheid die enkel te vinden is in een verzoening met God door het aanvaarden van onze geliefde Redder Jezus. We bidden dat vele mensen zullen ingaan op de uitnodiging om hun leven aan Christus te geven. Het programma bevat verschillende elementen zoals een sketch en een boeiend getuigenis van iemand uit een crimineel milieu, die tot geloof is gekomen. Op dit moment proberen we contact te krijgen met Nicola Legrottaglie. Hij is een Italiaanse voetballer die bij AC Milan speelt. Hij is christen en getuigt reeds enkele jaren openlijk over zijn leven met Christus. Hij komt regelmatig in de Italiaanse media omdat hij voor zijn geloof uitkomt en omdat hij reeds drie boeken over zijn geloofsbeleving heeft uitgegeven. We hopen een videoboodschap van hem te tonen op iedere avond. We bidden dat de Heer vele mensen mag overtuigen om hun leven aan Hem toe te vertrouwen. Maar dit is enkel mogelijk als wij als broeders en zusters onze verantwoordelijkheid nemen. Door in de eerste plaats hiervoor te bidden en ten tweede door vrienden, familieleden en kennissen uit te nodigen en samen naar de evangelisatie-avond te gaan. Stad

Locatie

Datum

Uur

Zaventem

Sportzaal Koninklijk Atheneum Hoogstraat 50

13/11/2011

20.00 uur

Zillebeke (Ieper)

Ontmoetingscentrum In ‘t Riet Seelbachdreef

20/11/2011

20.00 uur

Oudenaarde

De Qubus Lindestraat

25/11/2011

19.00 uur

Hasselt

CC Hasselt Kunstlaan 5

27/11/2011

20.00 uur

Contactpersoon: Rosario Anastasi, Venkellaan 21, 3600 Genk 089/843079 rosario.anastasi@scarlet.be Gift voor Hoop voor Vlaanderen IBAN: BE39973002549619 / BIC: ARSPBE22

08


Ontwikkelingen in Europa door Johan Lukasse deel 8

Slovenië

Een klein landje verborgen in de bergen tussen Italië, Oostenrijk en Kroatië met een inwonertal van rond de twee miljoen in een gebied dat 1/3 kleiner is dan België. Weggebroken van het vroeger Joegoslavië heeft het zich economisch goed hersteld, maar geestelijk gesproken is het een rampgebied. Er zouden maar 1000 tot 1500 Bijbelgetrouwe christenen zijn in het hele land, hoewel we weten: “God kent de zijnen”. De kleine Evangelische en Pinkstergemeenten zijn verdeeld en argwanend tegenover elkaar. Vergeten, maar niet door God. Hoe het begonnen is, komt niet zo duidelijk uit de verf, maar enkele christenen hebben de moed gehad om de 28 jarige Nick Vujicic uit Servië uit te nodigen voor een 5-daagse campagne. Nick is geboren zonder armen en benen. Zijn verhaal gaat over hoe hij hoop heeft gevonden in de overgave aan Christus en hoe hij zijn moeilijkheden overwonnen heeft. Het lijkt op het getuigenis van Joni Eareckson Tada. De christenen hebben toen de handen in elkaar geslagen en een vijfdaagse tournee op touw gezet van 5 tot 9 april dit jaar. Hier is wat een van de broeders rapporteert: “Het is meer dan verbazend dat de verschillende kerken samenwerkten voor dit initiatief. Wij zijn zo dramatisch verdeeld, de tegenstander heeft het tot zijn eerste strategie gemaakt om de christenen verdeeld te houden in dit land, en nu…

stimulans kan zijn, maar er blijft veel grondwerk van ploegen, zaaien en oogsten te doen. Zij hebben nu de steun gekregen van een ander jong echtpaar: Ingo en Tina Kovac die ze opleiden, terwijl ze samenwerken aan de start en opbouw van de gemeente. Sebastiaan gelooft in het principe van “het juist op tijd aanleren” zoals Jezus met zijn discipelen deed, gaandeweg onderwijzen en in de praktijk brengen. Zij richten zich op de jongere generatie, die vandaag veel ontvankelijker is dan de meesten in de vastgeroeste middelbare leeftijd categorie met een traditionele Rooms Katholieke achtergrond. Geestelijke strijd In een land als Slovenië met veel occultisme, bijgeloof en groeiend ongeloof is het moeilijk werken. Er is een kleine evangelische gemeente in Kocevje in het zuiden, een plaats die bekend staat om zijn depressief klimaat. Deze stad was gebouwd, naar men zegt om mannen en vrouwen een heropvoeding te geven wanneer ze niet voldoende sympathiseerden met het socialistisch-communistisch regeringsbeleid. Wie niet terug in de rangen kwam werd afgevoerd naar het bos en omgebracht. De duisternis is ook vandaag nog voelbaar, al is die praktijk gestopt. Ook hier getuigde Nick Vilicic en was de zaal tot de nok gevuld. De depressie doorbroken door de kracht van het Gods getuigenis. De broeders en zuster vragen om gebed, want ze zijn zich zeer bewust dat dit de enig manier is om een echte doorbraak van Gods Geest te zien.

Nooit eerder hebben zoveel mensen het evangelie duidelijk gehoord. Meer dan 18.000 mensen, waaronder heel veel jongeren zijn geconfronteerd met het goede nieuws door iemand die in zeer moeilijke omstandigheden het leven tegemoet ging. Dat een mens die zo zwaar misvormd is met zulk een overtuiging van geluk en vrede kan spreken, trof velen diep in hun hart. Ongehoord en toch gebeurd!” Gemeentestichting Sebastiaan en Gloria Forjan zijn een jong en moedig echtpaar met twee kleine kinderen die zich inzetten voor gemeentestichting en jeugdwerk. Ze waren betrokken bij deze geweldige actie met Nick Vujicic, maar realiseren zich dat een eenmalige grote gebeurtenis wel een geweldige

09


Nieuws uit de Gemeenten Dilbeek

Diepenbeek - een stukje geschiedenis

Nadat de afgelopen jaren een aantal mensen door verhuizing en/of huwelijk onze gemeente verlieten zijn er het vorige schooljaar weer verschillende mensen in de gemeente bijgekomen. Maar ook heeft de gemeente het verlies moeten verwerken van een geliefde zuster (Linda Baro-Reynders). Het is niet gemakkelijk om haar te missen omdat ze voor ieder zoveel betekent heeft en steeds zo’n duidelijk getuigenis gaf. Haar man Lieven, oudste in onze gemeente, heeft haar zelf tot het allerlaatste moment kunnen verzorgen. Ook de begrafenis was een getuigenis. Helaas was het niet de enige begrafenis die we de laatste tijd te verwerken kregen. We weten echter dat onze geliefden hun bestemming bij de Heer bereikt hebben. Op 26 juni hebben weer vier jonge mensen zich laten dopen en dit was een echt feest voor ons allen. Het bracht ook openheid bij verschillende familieleden van deze jongeren. Hun getuigenis was dan ook duidelijk en ontroerend. Op het moment dat ik dit schrijf zijn tien jongeren uit Dilbeek en Halle o.l.v. Lieven en Albert samen werkzaam op een project van Tearfund in Burkina Faso. Dit zendingswerk van Peter en Ineke van Dingenen wordt ook op andere manieren al verschillende jaren door onze gemeente ondersteund evenals het prachtige project van Pan Billa voor de straatkinderen van Ouagadougou. Piet Krijnen

De Evangelische Kerk in Diepenbeek werd door Johan en Lilli Lukasse in januari 1977 gestart met een bijbelstudiegroep. In februari ‘78 werden de eerste 4 personen gedoopt in de kerk van Genk. Het was een bewogen dienst waar de politie moest tussenkomen om de orde te herstellen. In september ‘78 begonnen de zondagsamenkomsten bij een gezin aan huis en in januari ‘79 werd een huis gehuurd waarin we alle ruimtes betrokken. Dit was in de Nanofstraat in Diepenbeek. Na 6 jaar verhuisden we naar een groter huis in de Jeugdstraat. Dit pand was 9 jaar onze stek.Vervolgens werd de Rijksbasisschool 11 jaar onze plaats. Toen dit ophield zwierven we anderhalf jaar van de ene naar de andere zaal in Diepenbeek tot we een pand kochten in de Kempenstraat waar we nu 6 jaar samenkomen. Vanuit Diepenbeek zijn 9 personen voor kortere of langere tijd naar de zending geweest. Samen hebben ze ongeveer 40 manjaren op de zending doorgebracht. Momenteel zijn nog 3 personen vanuit Diepenbeek in de zending actief. In september 2004 ontstond uit Diepenbeek, in samenwerking met de BEZ , een dochtergemeente in Kortessem waar op dit moment een 95-tal leden zijn. In Diepenbeek zijn er 3 oudsten en 1 diaken in de leiding. We zien uit hoe de Heer ons verder zal zegenen en we danken u voor uw gebeden en financiële ondersteuning van onze zendelingen. Martin Gevaert

Geraardsbergen

In Geraardsbergen was het vorige werkjaar er één van zorg maar ook van overwinning. Er was een heel gezegende doopdienst en we zien fijne ontwikkelingen vooral ook bij de jonge mensen. Samen met de gemeente Brakel wordt deze zomer weer ‘Sport Quest’ gehouden. Dit betekent dat ze zich uitstrekken om jonge mensen door middel van sportactiviteiten met het evangelie te bereiken. De gemeente heeft afscheid moeten nemen van Jannes en Mathilde Kalkhuis als voorgangers-echtpaar. Er is nu een zgn. ‘postraad’ samengesteld met een aantal mensen uit de gemeente aangevuld met Henk van Dorp vanuit Brakel en Piet Krijnen vanuit Dilbeek. Deze postraad zorgt er, in overleg met de andere gemeenteleden, voor dat de gemeenteactiviteiten kunnen doorgaan. Tijdens de nacht van 11/12 juli werd de gemeente opgeschrikt door een vreselijke brand die de appartementen juist naast het gebouw verwoestte. Hierbij raakten heel wat mensen dakloos en viel zelfs een dode te betreuren. Als bij wonder viel de schade aan ons gebouw nog erg mee. Piet Krijnen 10


Dankbaarheid in Deinze

Met ons in Deinze gaat het goed. We zijn dankbaar voor de gemeente, de onderlinge betrokkenheid en het meeleven met elkaar. Eén van de bijzondere kenmerken van onze gemeente zijn de verschillende nationaliteiten. In onze gemeente zitten mensen uit Vlaanderen, Zuid-Afrika, Italië, Oekraïne, Kongo, Portugal, Brazilië en Duitsland. Dit is op velerlei manieren zeer verrijkend en we kunnen veel leren van elkaar. Een ander kenmerk zijn onze groeigroepen. We hebben er een 7-tal, aangepast aan de verschillende niveaus van de deelnemers. We vinden het zeer bemoedigend om te zien, dat rond 85% van de gemeenteleden actief betrokken zijn in zo’n groeigroep: het verlangen om geestelijk te groeien is aanwezig. Binnenkort begint onze campagne, daarvoor zal er opnieuw een team uit Zuid-Afrika komen. De hele evangelisatieactie staat in het kader van ACTIE4KIDS (vroeger ‘actie schoenendoos’). We gaan folders verspreiden, staan met een stand op de markt, organiseren een groot kinderfeest en een sponsorspaghettiavond, enz…. Vorig jaar hebben we voor het eerst meegewerkt en 205 schoenendozen kunnen verzamelen. Dit jaar gaan we voor 400 ! Vorig jaar hebben we zeer veel positieve reacties gekregen, ook via enkele krantenartikels en via het contact met de scholen. Het is ons gebed, dat we dit jaar met nog meer mensen in contact komen en dat we zo een positieve invloed op het stadsleven in Deinze hebben. We zijn nog een kleine gemeente, ongeveer zo’n 40 volwassenen, maar we kijken uit naar de dingen die onze grote God zal doen in de komende jaren.

Voorgangers gezocht Graag willen we uw gebed vragen dat de Heer arbeiders voor Zijn oogst mag roepen (Matth. 9: 37-38) Er zijn voorgangers nodig in diverse gemeenten,. De Panne, Diepenbeek, Genk, Geraardsbergen, Hemiksem, Koekelare, Kortrijk, Poperinge en Willebroek Indien u mogelijke voorgangers kent, laat ze dan contact opnemen met het VEG-kantoor (gegevens in de colofon pag. 3)

Gods zegen, Matthias Valenta - www.egddefontein.com

MISSION POSSIBLE

Van 2 tot 13 juli zijn we met een team van 10 personen op zendingsreis naar Olanesti/Roemenië geweest. We hebben veel aan kinderevangelisatie gedaan, hebben in een afgelegen bergdorp een evangelisatieavond gehouden en waren één dag bij de zigeuners in Pitesti. Vooral het zigeunerdorpje heeft ons hart geraakt. De leefomstandigheden daar zijn vreselijk. De mensen daar zijn zeer arm en alles is ontzettend vuil. De dieren, zoals varkens, paarden, ganzen, etc. lopen vrij rond en meestal bestaat ‘het huis’ uit één kamer, zonder WC en wasgelegenheid. Men kookt buiten op een klein vuur. We hebben daar een kindernamiddag (+100 kinderen) en een jeugdavond (+40 kinderen) georganiseerd. Voor elk kind hadden we, dankzij het sponsorgeld uit België, een ‘care-paket’ kunnen maken. Je had eens hun dankbare ogen moeten zien, zowel voor de hulp, als ook de aandacht die we hen hebben gegeven. Naast het evangelisatiewerk hebben we ook praktisch werk verricht. Ons team heeft het voorbereidende werk voor de aanleg van de tuin en terras van de gemeente uitgevoerd. We zijn dankbaar dat dit werk afgeraakt is en we zo een bemoediging en hulp voor de kleine gemeente konden zijn. Als leiding hebben we enorm van ons team genoten. Allemaal verschillende mensen, die bereid waren zich door God te laten vormen. Eén zin van een teamlid heeft ons in het bijzonder geraakt: ‘Een leven zonder muziek zou verschrikkelijk zijn, maar een leven zonder God ondenkbaar.’ Iedereen van het team heeft zijn gaven kunnen inbrengen, tot eer van God. En we kunnen zeggen dat God enorme zegen heeft gegeven, soms in heel kleine dingen, soms in grotere…. Een onvergetelijke reis… . Wil je wat meer foto’s zien, ga dan eens kijken op onze website: www.zendingsreizen.com Matthias & Sabine Valenta 11


Nieuws van onze Zendelingen Maarten en Margo Lecompte - Australië Judith, Nathan, Simon en Lise

Eind juni ging in Gent voor de 10e keer een barbecue door ten voordele van de verschillende zendingsprojecten die door onze thuisgemeente De Bron in Zwijnaarde worden ondersteund. We zijn dankbaar voor de inzet en support van zoveel mensen. We schreven jullie vorige keer al dat we een bezoek plannen aan België in juni/juli 2012 en dat we hiervoor extra fondsen zullen nodig hebben voor de vliegtuigticketten. Een aantal gemeenten en supporters hebben hierop al gereageerd en ook hen willen we bedanken voor die extra support. Bid dat onze maandelijkse steun op peil zal blijven zodat de giften die we nu apart hebben gelegd ook effectief kunnen gebruiken voor de aankoop van zes vliegtuigticketten. We hopen onze reis naar België in het najaar te kunnen boeken. De afgelopen maanden was het heel druk op het AuSil kantoor in Darwin. Er was de verhuis van het kantoor en daarnaast moesten ook een aantal woordenboeken worden afgewerkt. Een ervan - het Tiwi-woordenboek- werd vorige maand tijdens de viering van ‘100 jaar katholicisme op de Tiwi-eilanden’ overhandigd aan de lokale bevolking. Er komen ook steeds meer vragen binnen van andere taalkundigen om hulp en advies. Ook het Departement Onderwijs en Training in Darwin heeft haar oog laten vallen op de woordenboeken die nu op onze website staan en heeft een project-voorstel gedaan aan AuSil voor het ontwikkelen van interactieve woordenboeken ter ondersteuning van het onderwijs van Aboriginal kinderen.

Koen en Anne-Laure Verdonck Papoea Nieuw Guinea, “Mens Erger Je Niet!” en “ Risk”!   Heb je al eens nagedacht wat er allemaal bij zending komt kijken? Nodig: een zendeling of zendelingsechtpaar en liefst meer dan 1, een aantal stammen, een taal, de bijbel in stammentaal en nog zo het een en ander. Meng die zendelingen met elkaar en je krijgt van zelf “ Mens erger je niet” en dan samenwerken brengt al vlug “Risk”. Koen is de afgelopen tijd bezig geweest om samen met de andere veldleiders strategieën uit te werken voor het beter samenwerken op het zendingsveld. Bezoekers komen wel eens teleurgesteld terug van een zendingsveld. “Ze hebben er evenveel onenigheid als thuis en ze bidden niet genoeg!”. Helemaal waar. Zendelingen hebben een sterke opinie over het werk waarin ze geloven en waar ze hun leven voor willen geven. Plaats een aantal van die zendelingen bij elkaar en al spoedig zijn er dingen waar men anders over denkt. Plannen en strategieën die de een anders invult of anders wil uitwerken dan een ander enz. Hier op het veld werken we op dit moment aan een herstructurering om beter leiding te kunnen geven aan het gemeentestichtend werk. Er komt erg veel bij kijken en er moet veel overlegd worden. Er   is een   team van ondersteunende werkers die verantwoordelijk is om de stammenwerkers te helpen zodat zij zo goed mogelijk hun taal- en cultuurstudie , bijbelvertaalwerk, lees- en schrijfonderwijs en bijbelonderwijs kunnen doen. De herstructurering beoogt een betere en meer intensieve samenwerking tussen ondersteunende- en stammenwerkers. Die ondersteunende groep heeft net zo’n grote verantwoordelijkheid als de stammenwerkende groep.   Het is een eenheid waarvan God aan het hoofd staat. Hoe kan je dat allemaal overzien? We leren om omhoog te kijken naar waar God is. We leren om aan het werk te gaan waar God bezig is. We leren dat we in de eerste plaats God dienen en niet onze collega’s of de zendingsorganisatie. We leren dat we elkaar nodig hebben en dat de gemeenten in het thuisland een schakel is die we niet missen kunnen. Ja, het is een “ RISiKo” maar zijn we bereid onze eigen gedachten en ideeën te laten varen voor het werk in de stammen? Bidden jullie weer mee? Het Bijbelonderwijs gaat starten in de Siar. Bedankt om een schakel te willen zijn.

Margo is voor al haar examens geslaagd en is nu vol goede moed begonnen aan het tweede semester. Judith en Nathan doen het ook goed op school. Omwille van zijn vriendelijke omgang met leraars en klasgenoten, werd Nathan uitgekozen om als VIP-kid een kijkje te nemen achter de schermen van de ‘V8 Cars’, de jaarlijkse autorace in Darwin. Hij mocht samen met de Chief Minister van de Northern Territory op de foto. In hun vrije tijd doen ze niets liever dan filmpjes maken en editen. Samen met een paar van Judiths vriendinnen hebben ze de afgelopen maanden een filmpje gemaakt met als titel ‘Women as agents of change’, een filmwedstrijd georganiseerd door de Commonwealth. Ze hopen hiermee een prijs naar Londen te winnen! Naast pittige discussies met twee tieners, hebben we ook onze handen vol met twee ‘toddlers’ (peuters): Simon is ‘lichtjes’ hyperactief en we moeten vooral op zijn voeding letten. Lise is in juni 4 jaar geworden, heel zelfstandig... maar met de wispelturigheid van een vierjarige. Het is dus een voortdurende drukte ten huize Lecompte...en dan heb je als ouders soms wel eens het gevoel dat er te weinig gelegenheid is om op adem te komen. 12


Oasis België vzw is een christelijke organisatie die zich inzet tegen alle vormen van mensenhandel. Opgelet: mensensmokkel en mensenhandel zijn totaal verschillend www.oasisbe.org / www.stopthetraffik.be

Het kan de oplettende lezer niet ontgaan zijn dat seks en chocolade vaak vermeld worden in deze column. Ik geef toe dat het verwarrend kan zijn om te vatten waar Oasis nu precies mee bezig is. De ene keer leest u verhalen over ons werk in scholen waar we het probleem van slavernij in de chocoladeproductie aankaarten. Een andere keer brengen we u verhalen uit een andere verborgen wereld: vrouwen in Thaise massagesalons. Chocolade en Thaise vrouwen, is dat Oasis in een notendop? Oasis werd in 1985 in Engeland opgericht door Steve Chalke. Als jongeman ontdekte hij dat het evangelie waar was en besloot om zijn leven er aan te wijden. Zijn visie was om te zorgen voor een opvanghuis, een school en een ziekenhuis voor de allerarmsten in Londen. Het bleef niet bij Londen: in de loop der jaren groeide de bediening van Oasis uit tot een organisatie die werkt in een tiental landen. Het idee was om te werken met de allerarmsten en vooral in de steden. Het goede nieuws is voor iedereen. Als u het werk van Oasis zou bezoeken, dan vertaalt deze oorspronkelijke visie zich nu in: werken met straatkinderen in India en Zimbabwe, ex-kindsoldaten die computertraining krijgen in Oeganda, jongeren in Engeland die temidden van bendegeweld, tienerzwangerschappen en afwezige ouders de kans krijgen om hun middelbare school succesvol af te ronden in de Oasis Academies, kwetsbare Bangladeshi die aan de slag kunnen in een bamboefabriek en daardoor een inkomen hebben voor de familie, Thaise vrouwen in België die vastzitten in de prostitutie, Chinese migranten die uitgebuit worden in LA, discipelschapstraining voor Zuid-Afrikaanse jongeren in Cosmo City, anti-fraude training voor jongeren uit Mozambique en hockeyclubs in jeugdgevangenissen in Kirgizië. Hoewel het werk zo divers is, is er eenzelfde ethos waarmee we met elkaar verbonden zijn en die zijn uitwerking vindt in de manier waarop we dit werk vorm geven. We geloven dat het evangelie goed nieuws is, op alle terreinen van het leven, voor de hele mens. Het uitgangspunt is dat ieder mens naar het beeld van God gemaakt is en daarom uniek is en bijzondere waarde heeft. Daarom vertellen we het verhaal van kinderen die als slaven moeten werken en luisteren we naar de verhalen van Thaise vrouwen. Vrijheid, gerechtigheid, gastvrijheid, barmhartigheid zijn voor ons als christenen belangrijke begrippen. Maar niet alleen voor onszelf. Het goede nieuws is niet exclusief voor ons, het is voor iedereen.

13

Andy Matheson, internationaal directeur van Oasis, heeft daarover een boek “In His Image” (naar Zijn beeld) geschreven dat binnenkort ook in het Nederlands beschikbaar zal zijn. Als u een mailtje stuurt naar hanna@ oasisbe.org dan krijgt u het eerste hoofdstuk toegestuurd.


“Fonds voor jonge werkers” Er is een dringende nood aan financiën voor meer werkers in onze 30 gemeenten! De VEG heeft een Fonds voor jonge werkers opgericht, om de werking van de VEG-gemeenten te ondersteunen. Dit Solidariteitsfonds stelt beurzen beschikbaar voor startende Vlaamse werkers. We willen een warme oproep doen om dit Fonds te steunen. Elke gift, hoe klein ook, is welkom. Gelieve te vermelden: gift Fonds jonge werkers. Volgende 2 werkers worden vanuit het Fonds betaald: Jasper Meganck, stageair-voorganger in Aarschot. Jasper wordt 1 dag door de gemeente en 1 dag door het Fonds ondersteund. Rekeningnr. om Jasper te steunen IBAN: BE74 0013 5462 5107 - BIC: GEBABEBB op naam van VEG. David Buntinx, jeugdwerker in West- en Oost-Vlaanderen. David wordt halftijds door het Fonds betaald. Rekeningnr. om David te steunen IBAN: BE80 0355 2070 9377 - BIC: GEBABEBB op naam van VEG. Indien u een legaat wil schenken of meer informatie over dit fonds wil ontvangen, kan u contact opnemen met Peter Bordon, algemeen secretaris VEG. Moorselestraat, 65 - B-8560 Wevelgem - 056-42.40.19 - peter.bordon@veg.be

Driejarige deeltijdse opleiding voor godsdienstleerkrachten en gemeentewerkers In navolging van de deeltijdse opleiding van het Bijbelinstituut België werd in 2005 het Instituut voor Bijbelse Vorming opgericht. Het voorziet in de mogelijkheid een deeltijdse bijbelschoolopleiding te volgen met het oog op gemeentewerk en het godsdienstonderwijs. In het komend academiejaar zal het IBV van start gaan met een vernieuwd programma. De vakken in de richting kerkelijk werk zijn meer op de praktijk gericht. Het onderwijs aan het IBV heeft als grondslag de Apostolische Geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van de Wereldwijde Evangelische Alliantie. Het IBV belijdt de inspiratie en betrouwbaarheid van de Heilige Schrift, zoals die ook verwoord is in de Confessio Belgica. De opleiding bestaat uit de volgende algemene vakken: Oude en Nieuwe Testament (ontstaan, samenstelling en structuur), Bijbelkennis (inhoud van de Bijbel), Hermeneutiek en exegese (uitleg van de Bijbel), Christelijke geloofsleer, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Wereldgodsdiensten, Filosofie en Hedendaagse maatschappelijke stromingen (Cultuur en Maatschappij). De studierichting godsdienstonderwijs: Pedagogiek, Ontwikkelingspsychologie, Didactiek en Vakdidactiek. De studenten van deze richting volgen ook een stage. De studierichting kerkelijk werk: Pastoraat (met bijzondere aandacht voor moeilijkheden in huwelijk en gezin), Gemeenteopbouw (structuren en bedieningen in de gemeente), Liturgie en Onderwijs in de gemeente (voorgaan in de samenkomst, preken, Bijbelstudies geven). Ook aan deze richting is praktisch werk verbonden. De studie omvat tien lesdagen per jaar (maandelijks een zaterdag) en ongeveer 10-15 uur thuisstudie per week. Het niveau van de lessen benadert dat van een bacheloropleiding. Toelatingsvoorwaarde is in principe een diploma secundair onderwijs (A2). Verzoeken tot afwijking van deze voorwaarde worden besproken door de onderwijscommissie. Met deze opleiding is het mogelijk het Diploma Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs voor het Basisonderwijs te behalen, dat bevoegdheid geeft voor de lessen protestants-evangelische godsdienst in het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Aan de studenten die de studierichting kerkelijk werk voltooien, wordt een certificaat uitgereikt. De kosten van de opleiding bedragen 350 € per jaar. Voor studiemateriaal (kopieën) kan maximaal nog een bedrag van 100 € worden gevraagd. De lessen worden gegeven in de lokalen van de Evangelische Theologische Faculteit, St. Jansbergsesteenweg 97, 3001 Heverlee. Aanmelding voor het nieuwe studiejaar is mogelijk tot 30 september. Inlichtingen: Ruth Nivelle (info@ibvleuven.be), 016-200895) of Gottlieb Blokland (gblokland@skynet.be, 02-2452170) en op de website: www.ibvleuven.be. 14


Agenda

Extra info elders in dit blad, via info@veg.be of 056/42 40 19

> 3 september 10.00 tot 15.30 uur : ETS-studiedag in VEG Lokeren - opgave via www.ets-vlaanderen.be > 1 november Familiedag ICC Gent - www.veg.be > Evangelisatie ‘Dwars door Vlaanderen - 13 nov. om 20.00 uur: Zaventem, Sportzaal Koninklijk Atheneum, Hoogstraat 50 - 20 nov. om 20.00 uur: Zillebeke (Ieper), Ontmoetingscentrum in ’t Riet, Seelbachdreef - 25 nov. om 19.00 uur: Oudenaarde, De Qubus, Lindestraat - 27 nov. om 20.00 uur: Hasselt, Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 > 4 februari 2012 10.00 – 15 .30 uur Dag over Gemeentestichting en Gemeenteopbouw VEG Lokeren – www.veg.be

ETS-Coördinator: Peter Bordon Tel.: 056 – 42 40 19 Moorselestraat 65 8560 Wevelgem peter.bordon@veg.be / www.ets-vlaanderen.be Wat is de Evangelische Toerusting School (ETS)? ETS is een toerustingscursus, waarbij er in 4 jaar door de hele bijbel heen wordt gegaan. Er zijn zo’n 140 cursisten. Door ETS gaan mensen groeien in bijbelkennis, ontvangen ze een stuk discipelschap en worden ze toegerust voor een bediening. Getuigenis van een cursist: ‘Wat mij vooral bij blijft is de liefde voor Gods Woord bij de docenten. Dat werkt aanstekelijk! Veel van de soms moeilijke bijbelboeken gaan door de ETS-cursus voor mij open. Daardoor heb ik het verlangen om God door zijn Woord steeds beter te leren kennen! Fijn is ook dat het accent niet enkel ligt bij het vergaren van kennis, maar dat er telkens weer naar gezocht wordt hoe het geleerde in ons dagelijkse leven werkelijkheid kan worden. Ik zou dus zeggen dat ETS gewoon een must is voor elke christen die God beter wil leren kennen en niet in de mogelijkheid is om dagonderwijs daarover te volgen!’ Kom kennismaken met ETS op de (gratis) studiedag over het lezen, uitleggen en toepassen van Gods Woord Spreker: John Boekhout - 3 september van 9.30 tot 15.30 uur - VEG-Lokeren De Evangelische Toerusting School gaat door op 8 locaties. Interesse? Geef je op via de site www.ets-vlaanderen.be of schrijf je in voor een gratis proefles in Aalst, Berchem, Gistel, Herentals, Houthalen, Ieper en Zaventem.

Leprazending:

“Wij geloven in een wereld zonder lepra” Zegen een patiënt. IBAN BE88 0000 0009 1441

BIC BPOTBEB1

t.a.v. Leprazending; Postbus20, 1800 Vilvoorde 15


Het Centrum voor Pastorale Counseling

organiseert dit najaar verschillende activiteiten waarop u van harte welkom bent.

Deze gaan telkens door op het Centrum voor Pastorale Counseling in Heverlee, Tervuursesteenweg 192. * Themadag

Ouderen in de gemeente

Wat zegt de Bijbel over ouderen en wat is het gevolg daarvan voor het gemeentebeleid? Hoe Kunnen we ouderen bij de samenkomsten betrekken? Deze themadag behandelt specifieke problemen waar ouderen mee te maken hebben: Eenzaamheid -Verschuiving van rol en bediening Doelloosheid - Gezondheid en omgaan met ziekte- Dood en verlies Datum zaterdag 22 oktober van 10.00 - 16.00 uur - Aanmelden: info@pastoraat.be - Kosten:15 euro * Thema

Lofprijzing-Gebed

U bent welkom voor twee avonden van lofprijzing, gebed en overdenking vanuit Gods Woord. Data: zaterdag 10 september en 5 november 2011 van 19.30 tot 21.00 uur * Themadag:

‘Biddend vrouw zijn’

Op zaterdag 26 november organiseert het CPC de themadag ‘Biddend vrouw zijn’. Onze God zoekt intimiteit met ons. Jezus kwam met een doel naar de wereld. Hij was het perfecte offer om zondeschuld van mensen weg te nemen. Bovendien leerde Hij de mensen bidden. Gebed is de geestelijke ademhaling van wie met God wandelt. Herlinde De Vriese spreekt over gebed aan de hand van het ‘Onze Vader’ en het ‘hogepriesterlijk gebed’. In de namiddag zoeken we samen naar toepassingen voor de praktijk. Datum: zaterdag 26 november van 10.00 tot 16.00 uur - Kosten:Collecte vrijwillige gift, richtbedrag 15,- euro. Aanmelden: via info@pastoraat of online op www.pastoralecounseling.org uiterlijk op 18 november 2011.

Christus van Huis tot Huis Gratis traktaten voor methodische huis aan huis evangelisatie Jij bent wel heel speciaal - Hoe kom ik van Vlaanderen in de hemel - Jezus, niet dood te krijgen Hij is onvergelijkbaar - Vaders liefdesbrief - 10-talig traktaat Andere: Wereldgebedskaart - Jezus DVD-film - Het uur dat de wereld verandert (boek) - Gebedsseminars Te bestellen: CHH, Postbus 57, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Tel. 0796 822 665 Fax. 03 218 8338 - chhvlaanderen@online.be 16


Verbondenheid - Verandering - Vorming De Evangelische Alliantie Vlaanderen is een vereniging van christelijke gemeenten, denominaties, organisaties en werkgroepen, die gezamenlijk op willen trekken. De EAV biedt sinds 1980 een platform voor ontmoeting en samenwerking aan de evangelische christenen in Vlaanderen. Samen staan we sterker.

De Evangelische Alliantie Vlaanderen zet zich in om de verschillende denominaties en de christelijke organisaties bij elkaar te brengen en de samenwerking te bevorderen. Gemeentes die bij de Evangelische Alliantie zijn aangesloten onderschrijven allemaal dezelfde geloofsbelijdenis en beloven ook op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Daarom is het lidmaatschap ook een keurmerk voor alle gemeenten om op een open en eerlijke wijze gemeente van Jezus Christus te zijn. Het zou dus goed zijn om uw aansluiting bij de Evangelische Alliantie ook in uw briefhoofd of op uw website te vermelden: ‘Aangesloten bij de Evangelische Alliantie in Vlaanderen’. Het geeft aan dat u zich verbonden voelt met de kerken over de hele wereld, die oprecht Jezus als hun Heer willen dienen en volgen, een kwaliteitslabel voor eenheid en verbondenheid van alle waarlijke christenen over de hele wereld. Nieuwe projecten De EAV heeft twee nieuwe projecten op stapel staan, die van belang kunnen zijn voor het organiseren van evangeliserende activiteiten van al onze gemeenten. Het eerste is het opzetten en begeleiden van een evangelische volwassenwerking bij al de evangelische gemeenten in Vlaanderen. Er zijn heel veel mogelijkheden om als gemeente naar buiten te treden als je een volwassenwerking hebt. Je kunt bijvoorbeeld infoavonden organiseren over ‘Omgaan met dementie’ of ‘Hoe omgaan met drugsverslaving’ of ‘Hoe blijf ik uit de armoede’ of een cursus EHBO enz. Op deze avonden kun je heel makkelijk mensen uit je omgeving meenemen, die belangstelling hebben voor deze onderwerpen en op deze wijze maken ze kennis met je gemeente en misschien al met een klein stukje van het evangelie. Het mogen ook gezellige spelletjesavonden zijn of toneelvoorstellingen … Op allerlei wijzen kunnen we de drempel voor de mensen uit onze omgeving lager maken om naar de activiteiten van onze gemeente te komen om hen zodoende ook steeds dichter bij de Heer te brengen. Het tweede project is de begeleiding van mensen via cursussen op internet. Het is de bedoeling dat elke gemeente een e-coach zal krijgen die de mensen die zich in uw directe omgeving opgeven voor een cursus bij de Evangelische Omroep, zal begeleiden en daardoor ook de mogelijkheid heeft om mensen naar de gemeente te leiden. Het wordt dan ook interessant om via een advertentie in de krant of via een folder mensen te wijzen op de verschillende cursussen die er te volgen zijn. Mensen kunnen dan vanachter hun computer in hun eigen veilige omgeving geholpen worden, maar u kunt ze ook helpen om de stap naar uw gemeente te maken. Waarschijnlijk is dit één van de effectiefste mogelijkheden van evangelisatie, die we in deze tijd hebben. Daarom is het belangrijk dat we er ook gebruik van gaan maken!

Voor het andere boek naar … vzw

uw boek- en muziekwinkel

Een enthousiast en luisterend team staat voor je klaar om je advies te geven voor een geslaagde aankoop.

Brugge : Moerkerksesteenweg, 56 (Luc en Anke Hoedt) 8310 Sint-Kruis 050/ 37 54 57 brugge@hetgoedeboek.be dinsdag tot zaterdag: 10-12 en 14-18

Genk :

Vennestraat, 345 3600 Genk 089/ 30 58 86

(Bouke en Karin Middelbos)

genk@hetgoedeboek.be

dinsdag tot vrijdag: 10-13 en 14-18

Gent :

maandag gesloten

zaterdag: 10-17

Grotesteenweg-Noord, 15 9052 Zwijnaarde (Dirk Debaere + team) 09/ 220 17 02 gent@hetgoedeboek.be dinsdag tot vrijdag: 10-12 en 13.30-17.30

zaterdag: 13.30-17

Leuven : Tervuursesteenweg, 192 3001 Heverlee (Ger en Linda Smit) 016/ 25 93 83 leuven@hetgoedeboek.be dinsdag tot vrijdag: 10-12 en 13.30-17.30

Kortrijk : Overleiestraat, 16 8500 Kortrijk 056/ 35 78 99

zaterdag: 13.30-17

(Annie Thermote)

kortrijk@hetgoedeboek.be

maandag tot zaterdag: 9.30-12 en 14-17

dinsdag gesloten

Verzending door heel Vlaanderen

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft. Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels. web: www.hetgoedeboek.be

Herman Spaargaren 17


“Hoe God in België werkt”

Interview met Tom Helsen Rivers of Life Ministries Borneo door Naomi Anthonissen.

Op 23 juni 2011 zag een groep mensen van de Evangelische gemeente in Herentals een volgestouwde container vertrekken richting de haven van Antwerpen. U vraagt zich af: van wie? naar waar? waarom? en wat zat erin? Ik trok naar Herentals en zocht het voor u uit! Vorig jaar ontmoette Tom Helsen uit Herentals Ronny Heyboer. Ronny vertelde hem vol enthousiasme over het project in Borneo waar hij al jaren als zendeling werkt. Zestien jaar geleden verhuisden Ronny en zijn gezin naar Borneo om er een gemeente te stichten. Toen ze aankwamen ontdekten ze dat het onmogelijk was om over Gods liefde te spreken zonder de bevolking te helpen met hun grote noden. Vooral weeskinderen en verwaarloosde kinderen bleken nergens naartoe te kunnen. Ronny en zijn vrouw namen eerst zelf enkele weeskinderen in huis. Na verloop van tijd werd de groep kinderen steeds groter. Ondertussen is er een stuk land in de jungle gekocht waar een volledig nieuw dorp werd gesticht. Het “Rivers of Life Ministries Borneo”-project vangt nu 450 kinderen op en heeft onder meer een eigen school en ziekenhuis.

Op 30 juni 2011 vertrok de container dan vanuit de Antwerpse haven richting Borneo. Als alles goed gaat zal de container over ongeveer een maand daar aankomen. De Evangelische gemeente in Herentals blijft ondertussen bidden: niet alleen voor de container maar ook voor het werk van Rivers of Life Ministries Borneo. Het liefst zouden Tom en enkele gemeenteleden zelf eens willen gaan kijken hoe het er ginder aan toegaat! Deze actie bleek niet alleen een bemoediging te zijn voor Ronny en zijn medewerkers maar ook voor de gemeente in Herentals zelf. Voor Tom was volgende tekst uit Prediker 11:4-6 een enorme bemoediging om actie te ondernemen en niet op te geven wanneer het eens moeilijker liep: “Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal.”

Tom hoorde dat er eigenlijk een permanent gebrek is aan voldoende materialen. Hij kreeg het verlangen om dit project te steunen. Samen met zijn vrouw Hilde en een ander koppel, Jo en Suzy, besprak hij het idee om een container met goederen te vullen en naar Borneo te verschepen. Enige tijd later ontmoette Tom een vrouw die vroeg of ze hem een uit hout gesneden spaarpot mocht geven (die hij moest vullen!). Ze legde uit dat ze jaren in Borneo had gewerkt en nu nog steeds hielp met het zoeken van sponsors voor het project. Voor Tom was dit een duidelijk teken van de Heer om verder te gaan met het plannen van deze containeractie.

Als u zelf materialen of contacten hebt die nuttig zijn voor een actie als deze, mag u Tom altijd contacteren: tomhelsen@hotmail.com Als u meer wilt weten over de werking van Rivers of Life Ministries Borneo of bereid bent om te sponsoren, kan u eens een kijkje nemen op de website: www.heyboer.org

De ideeën werden steeds concreter en het inzamelen kon beginnen. Via een huisdokter kwamen ze in contact met een man die zelf al enige tijd materialen naar Moldavië verzond. Hij was erg enthousiast over het project en nodigde Tom uit om in zijn loods te komen kijken wat hij kon gebruiken. Daar werden onder meer medische materialen, matrassen, een tandartszetel en kinderkleding opgehaald. Gemeenteleden, buren, kennissen en vrienden werden allemaal gevraagd om mee te helpen bij het verzamelen van de materialen. Via sponsors of door aanbiedingen in warenhuizen kwamen ook borden, bestek, wasmanden, schoolmaterialen, naaimachines, buggy’s enz. binnen. Ten huize Helsen werden alle materialen gesorteerd en in kartonnen dozen verpakt. Na ongeveer een schooljaar inzamelen, kon de container geladen worden. Met een groep van ongeveer 15 personen werd er hard gewerkt om de container zo economisch mogelijk te vullen. Als bij wonder was de klus in anderhalf uur geklaard en paste alles er precies in.

18


ENB September 2011  

Een driemaandelijkse uitgave met opbouwende artikelen, nieuws uit de aangesloten gemeenten en nieuws van zendelingen. Het wordt verspreid vi...

ENB September 2011  

Een driemaandelijkse uitgave met opbouwende artikelen, nieuws uit de aangesloten gemeenten en nieuws van zendelingen. Het wordt verspreid vi...

Advertisement