__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2019 IN FEITEN EN CIJFERS

SAMEN ZORGEN VOOR EEN ZUIVERE TOEKOMST


UW DUURZAME PARTNER IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Afval speelt in de circulaire economie een wezenlijke rol. Uit afval kun je waarde creëren en dat is wat Indaver als ‘enabler’ doet. Wij winnen hoogwaardige materialen en duurzame energie terug uit de stromen die wij verwerken. Tegelijkertijd voorkomt Indaver als ‘gatekeeper’ dat schadelijke afvalstoffen in het milieu of de voedsel- en materialenketen terechtkomen.

WIJ CREËREN WAARDE UIT AFVAL. Om welvaart en welzijn evenwichtig over de wereldbevolking te verdelen, zijn duurzame productie en consumptie een vereiste. Indaver levert secundaire grondstoffen en duurzame energie voor de circulaire economie.

“Wij willen een sleutelrol spelen in de circulaire economie. Zo creëren we meerwaarde voor onze klanten, onze medewerkers en voor de maatschappij.” Paul De Bruycker, CEO Indaver

WIJ HELPEN MATERIAALKRINGLOPEN TE SLUITEN en zijn als afval­ beheerder onlosmakelijk verbonden met de circulaire economie. Daarbij werkt Indaver op een energie-efficiënte manier en dringt zij de CO2-uitstoot zoveel mogelijk terug. WIJ ZIJN TOONAANGEVEND IN WAT WE DOEN EN IN HOE WE DAT DOEN. Indaver is een duurzame werkgever die medewerkers ruimte geeft voor nieuwe invalshoeken en innovatieve oplossingen. WIJ WERKEN COMPETITIEF DOOR DUURZAAM TE ONDERNEMEN. Alleen zo kunnen wij stappen zetten in de circulaire economie. Zonder economie, de motor van de vooruitgang, kun je niet investeren in ecologie. Indaver laat zien dat ecologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en economie samen kunnen gaan.


WAARDE CREËREN UIT AFVAL Indaver beheert jaarlijks ruim 5 miljoen ton aan afvalstoffen, zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk. Om schade aan mens, milieu en maatschappij te voorkomen, is Indaver gatekeeper en enabler van de circulaire economie.

ENABLER

GATEKEEPER

SAFE SINK

Afvalstoffen in de groene keten zijn relatief zuiver en hebben een hoog circulair potentieel. Hieruit winnen we zoveel mogelijk materialen en energie terug.

Afvalstoffen in de grijze keten bevatten schadelijke stoffen, ook wel contaminanten genoemd, en hebben een laag circulair potentieel.

Met gespecialiseerde installaties garanderen we een ‘safe sink’: we vernietigen en/of neutraliseren alle schadelijke stoffen of bergen ze veilig op een stortplaats. Zo stellen we de materiaalketen veilig.

l

c aag

irc

ula

ir p

n ote

tie

el saf

air pote nti cul eel cir g o ho

afv

R LE

EE

EK

ENA

B

G AT

ink

idu

PER

res

es

al

te

ge rug

wo

nn

e

a nm

ter

iale

n ne

e en

rgi

e

VEILIGE KRINGLOOP Bij de verwerking van gevaarlijke stoffen ligt de focus op het veilig houden van de kringloop. Met innovatieve technieken winnen we ook uit deze stromen energie en waardevolle moleculen.

AFVAL

MATERIALEN

ENERGIE

Bedrijven en huishoudens produceren afval. Indaver zorgt voor een duurzame oplossing.

Maximale terugwinning van hoogwaardige materialen.

Productie voor 266 900 gezinnen* (*) Equivalent energieverbruik


MATERIAALKRINGLOPEN SLUITEN VEILIG EN EFFICIËNT

ENERGIE OPWEKKEN

Onze missie is: waarde creëren uit afval, zowel van industriële als publieke klanten.

In onze verwerking van huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval wekken de installaties ook energie op. Indaver gebruikt die energie zelf weer tijdens het verwerkingsproces en levert energie aan derden in de vorm van stoom of stroom.

De hoogtechnologische installaties van Indaver zijn ontworpen om zoveel mogelijk waardevolle materialen te halen uit het afval dat zij verwerkt. Innovaties als chemische en thermische recycling zijn een aanvulling op bestaande technieken. Wij investeren continu in technologische innovaties die nodig zijn om materialen zo terug te winnen dat zij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die de markt stelt. Afvalstoffen worden steeds complexer van samenstelling. Met onze Molecule Management aanpak kunnen wij ze afbreken tot op het molecuul. Daarmee leveren we een hoogwaardige secundaire grondstof aan de industrie, net zo goed en veilig als het originele materiaal. Om schadelijke componenten uit de materiaalkringloop te houden, vernietigen we afvalstromen die schadelijke stoffen bevatten. Of we bergen ze op een veilige wijze op onze stortplaatsen.

Gevaarlijk industrieel afval verwerken we thermisch. Ook daarmee wekt Indaver energie op die zij als elektriciteit, stoom of warmte levert aan derden. Uit het GFT-afval dat de vergistingsinstallatie in Alphen aan den Rijn (NL) verwerkt, produceren we groen gas dat we aan het net leveren. Als Indaver al deze energie omzet naar elektriciteit, zou zij jaarlijks 266 900 gezinnen van stroom kunnen voorzien, gebaseerd op een gebruik van 3,5 MWh gezin/jaar, of 1500 m3 aardgas.

Energie voor 266 900 gezinnen Antwerpen

Doel

draaitrommelovens

9 600

Doel

roosterovens

wervelbedovens

gezinnen

gezinnen

90 000

gezinnen

Biebesheim

40 600

107 000

gezinnen

Hamburg

Alphen a/d Rijn

11 100

1 600

draaitrommelovens

draaitrommelovens

gezinnen

gezinnen

7 000

Meath

roosteroven

Bio Power (groen gas) gezinnen


TOONAANGEVENDE OPLOSSINGEN STOOMNETWERK ECLUSE TOEKOMSTBESTENDIG Het industriële stoomnetwerk ECLUSE voorziet sinds maart 2019 vijf chemische bedrijven in de Waaslandhaven (BE) van stoom, duurzaam opgewekt door de waste-to-energy installaties van Indaver en SLECO. Op jaarbasis betekent dit een vermindering van 100 000 ton CO2-uitstoot omdat stoom op basis van aardgas wordt vermeden. ECLUSE kan groeien tot de dubbele capaciteit van de huidige productie.

MILIEUPARK WILLEBROEK VERNIEUWT Vlaanderen (BE) breidt de recycling van huishoudelijk verpakkingsafval (PMD) uit. Indaver ondersteunt het beleid en bouwt op haar Milieupark in Willebroek een nieuwe PMDsorteerinstallatie die meer soorten plastics kan scheiden en de zuiveringsgraad van alle fracties nog verder verhoogt. Hiermee creëren we waarde voor de circulaire economie die deze materialen opnieuw als grondstof kan inzetten.

PLASTICS2CHEMICALS LEVERT NIEUWE GRONDSTOFFEN OP Na de succesvolle researchfase neemt Indaver de volgende stap in het project Plastics2Chemicals. Zij ontwikkelt een proefinstallatie op haar site in Antwerpen (BE) die jaarlijks 15 000 ton end-of-life plastics kan recyclen. Dit zijn verpakkingsmaterialen die uit gemengde polyolefinen en polystyreen bestaan. Deze toenemende afvalstroom kan nieuwe basischemicaliën opleveren met dezelfde kwaliteit als primaire grondstoffen.

BU LANDFILL RECONVERSION BUNDELT EXPERTISE Indaver bracht in 2019 haar expertise op het vlak van duurzaam en veilig beheer van afvalbergingen onder in haar nieuwe Business Unit Landfill Reconversion. Die expertise is in datzelfde jaar vergroot dankzij de overname van het Nederlandse Grontmij BRP, waar ruime kennis en ervaring op het gebied van safe sink aanwezig is.


DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR 5,1 MILJOEN TON AFVALSTOFFEN In 2019 had Indaver 5,1 miljoen ton afval in beheer. Daarvan verwerkten we 4 miljoen ton in eigen installaties en 1,1 miljoen ton bij derden.

Afval in beheer 2019 Trading

60 %

19 %

van de afvalstoffen verwerkten we met het oog op recycling van materialen en nuttig toepassen van energie.

1,1

21 %

verwerkten wij thermisch om zo de schadelijke componenten op hoge temperatuur af te breken of, via fysicochemische verwerking, te neutraliseren.

19 %

Waste to Decontamination

35 %

Waste to Energy

miljoen ton

Eigen verwerking

van de afvalstoffen bergen wij veilig en duurzaam op een stortplaats.

4

miljoen ton

Totale hoeveelheid afval in beheer

5 147 872 ton

België

Nederland

Duitsland

miljoen ton

miljoen ton

miljoen ton

Ierland/UK

Overige

2,3

1,4

1

21 %

Waste to Safe Sink

8 %

Preparation for Recovery

17 %

Waste to Materials

0,40 miljoen ton

0,02 miljoen ton

Eigen verwerking Trading


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Kerncijfers 2019 In onze visie op duurzame productie en consumptie in een circulaire economie staat waardecreatie voorop. Als beheerder van industrieel en huishoudelijk afval hebben wij economische doelen (gericht op resultaat), maatschappelijke doelen (met oog voor mensen en het uitbouwen van relaties in wederzijds vertrouwen) en milieudoelen (gericht op minimale klimaatimpact). Deze kernwaarden zijn wezenlijk voor onze activiteiten.

Investeren in mensen Dankzij onze medewerkers komen wij tot de slimme oplossingen en diensten voor duurzaam afvalbeheer die nuttig zijn voor onze klanten en voor de samenleving. Indaver zorgt ervoor dat zij vol energie blijven werken door te investeren in veiligheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

Personeelsleden

1 837

totaal Groep

542,5 112

103

542,8

579,0

113

208,7 België 118,7 Nederland 157,7 Duitsland 86,0 Ierland/UK 7,9 Overige

miljoen EUR

2017

2018

Groep EBITDA

714 België 239 Nederland 187 Ierland 18 UK / Noord-Ierland 632 Duitsland 20 Frankrijk 24 Portugal 3 Italië

Sustainable Development Goals De circulaire economie is de enige duurzame ecologische manier om elke wereldburger welvaart en welzijn te kunnen geven. Om van de wereld een betere plek te maken, stelde de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030 zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen op. De afvalsector speelt, net als alle andere branches en maatschappelijke organisaties, een cruciale rol om deze ambitieuze doelen te kunnen verwezenlijken. Indaver koos negen van deze zeventien ontwikkelingsdoelen als leidraad voor haar bijdrage aan een meer duurzame wereld.

2019

2017

2018

2019

Bedrijfsopbrengsten Groep

Veiligheid altijd eerst Veiligheid is een integraal onderdeel van ons werk. Indaver maakt van haar installaties en locaties een veilige werkplek. Zij voorziet in passende veiligheidsopleidingen en leert haar medewerkers de gevaren en risico’s te herkennen. Indaver werkt continu aan haar veiligheidscultuur waar iedereen oog heeft voor elkaars veiligheid.

Frequentiegraad 2019

10,4


Lees hier het Duurzaamheidsrapport 2019:

www.indaver.com/duurzaamheidsrapport

Indaver heeft locaties en gespecialiseerde installaties in verschillende Europese landen. Zij beheert afvalstoffen met de focus op duurzame terugwinning van energie en materialen en dat op een efficiënte manier dankzij innovatieve systemen.

© INDAVER Juni 2020   V.u.: Paul De Bruycker, Dijle 17 a, BE-2800 Mechelen, België

België Antwerpen, Doel, Grimbergen,

Kallo, Mechelen, Nijvel, Waregem, Willebroek

Nederland Alphen aan den Rijn, Delfzijl, Dordrecht,

’s-Gravenpolder, Groningen, IJmuiden, Leeuwarden, Moerdijk, Nieuwdorp, Oldekerk, Oude-Pekela, Rijpwetering, RotterdamEuropoort, Terneuzen, Vlissingen-Oost, Voorschoten, Well

Duitsland Biebesheim, Billigheim, Frankfurt, Hamburg, Kassel, Mainz, Stuttgart, Wetzlar

Ierland Cork, Dublin, Dun Laoghaire, Meath Verenigd Koninkrijk Aberdeen, Belfast, Essex, Teesside

Frankrijk Loon-Plage (Duinkerke) Portugal Abrantes, Lissabon Spanje Tarragona Italië Origgio www.indaver.com

Profile for Indaver

Indaver Duurzaamheidsrapport kerncijfers  

Indaver Duurzaamheidsrapport kerncijfers Nederlands

Indaver Duurzaamheidsrapport kerncijfers  

Indaver Duurzaamheidsrapport kerncijfers Nederlands

Profile for indaver

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded