Page 1

2018 IN FEITEN EN CIJFERS

UW PARTNER IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE


TOONAANGEVEND IN DUURZAAM AFVALBEHEER Indaver creëert waarde uit afval. We winnen hoogwaardige materialen en duurzame energie terug uit de stromen die we verwerken. We vermijden dat schadelijke afvalstoffen in het milieu of de voedsel- en materialenketen terechtkomen. WE ZIJN EEN ESSENTIËLE SCHAKEL in de circulaire economie. Duurzaam produceren en consumeren in een circulaire economie is de enige manier om voor welvaart en welzijn te zorgen voor iedereen. Indaver levert kwaliteitsvolle secundaire grondstoffen en energie voor deze economie. WE HELPEN DE MATERIAALKRINGLOOP TE SLUITEN op een veilige, CO2-arme en energie-efficiënte manier. Als afval­beheerder staan we dus niet meer aan het einde van de materialenketen, maar zijn we er onlosmakelijk mee verbonden. “Wij willen een sleutelrol spelen in de circulaire economie. Zo creëren we meerwaarde voor onze klanten, onze medewerkers en voor de maatschappij.” Paul De Bruycker, CEO Indaver

WE ZIJN DAARBIJ STEEDS GRENS­VERLEGGEND in wat we doen en in hoe we dat doen. We zorgen voor een klimaat dat de creativiteit voedt, een klimaat waarin vernieuwende oplossingen kunnen groeien. We zijn een duurzame werkgever die medewerkers de ruimte geeft om met ideeën en oplossingen te komen. DUURZAAMHEID NASTREVEN is niet altijd gemakkelijk. Maar duurzaam ondernemen is wel noodzakelijk voor elk bedrijf en voor elke regio om competitief te blijven. Net zoals Indaver dat altijd gedaan heeft. Ecologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en economie gaan wel degelijk hand in hand.


ESSENTIËLE SCHAKEL IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Indaver beheert jaarlijks zo’n 5 miljoen ton aan afvalstoffen, zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk. We recyclen uit dit afval zoveel mogelijk materialen en energie. We zorgen ook voor een duurzame oplossing voor schadelijke stromen. Zo maken we de circulaire economie mogelijk. ENABLER

GATEKEEPER

SAFE SINK

Afvalstoffen in de groene keten zijn relatief zuiver en hebben een hoog circulair potentieel. Hieruit recyclen we zoveel mogelijk materialen en energie.

Afvalstoffen in de grijze keten bevatten schadelijke stoffen, ook wel contaminanten genoemd, en hebben een laag circulair potentieel.

Met gespecialiseerde installaties garanderen we een ‘safe sink’: we vernietigen en/of neutraliseren alle schadelijke stoffen of bergen ze veilig op een stortplaats. Zo stellen we de materiaalketen veilig.

l

c aag

irc

ula

ir p

n ote

tie

el saf

air pote nti cul eel cir g o ho

afv

R LE

EE

EK

ENA

B

G AT

ink

idu

PER

res

es

al

te

ge rug

wo

nn

e

a nm

ter

iale

n ne

e en

rgi

e

VEILIGE KRINGLOOP Bij de verwerking van gevaarlijke stoffen ligt de focus op het veilig houden van de kringloop. Met innovatieve technieken winnen we ook uit deze stromen energie en waardevolle moleculen.

AFVAL

MATERIALEN

ENERGIE

Bedrijven en huishoudens produceren afval. Indaver zorgt voor een duurzame oplossing.

Maximale terugwinning van hoogwaardige materialen.

Productie voor 259 350 gezinnen* (*) Equivalent, cijfers 2018


DE MATERIAALKRINGLOOP SLUITEN OP EEN VEILIGE MANIER

ENERGIE-EFFICIËNT

Onze missie is: waarde creëren uit afval zowel van industriële als publieke klanten.

Onze verwerkingsinstallaties voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval zijn energiecentrales. We gebruiken de energie die wordt opgewekt tijdens de verwerking zelf en leveren ze in de vorm van stoom of stroom aan derden.

Met onze mechanische recyclingmethodes halen we zuivere en veilige materialen uit afval dat voor recycling in aanmerking komt. Het zijn waardevolle grondstoffen voor de samenleving. We verwerken daarnaast ook gevaarlijke industriële afvalstromen die schadelijke stoffen bevatten. We vernietigen de gevaarlijke afvalstoffen of we bergen ze op een veilige wijze op een stortplaats om de schadelijke componenten uit de materiaalkringloop te houden. Maar ook deze stromen kunnen soms waardevolle grondstoffen opleveren. Met het Indaver Molecule Management® ontwikkelen we innovatieve technieken om uit dit afval grondstoffen terug te winnen zonder dat ze een risico vormen voor het milieu of de keten.

Ook onze verwerkingsinstallaties voor gevaarlijk industrieel afval, die in de eerste plaats schadelijke stoffen uit de materialenketen houden, leveren energie op, in de vorm van elektriciteit en warmte. We produceren daarnaast ook groen gas uit bio-organisch afval in Alphen aan den Rijn (NL) en elektriciteit op onze stortplaatsen. Als we alle energie zouden omzetten naar elektriciteit, zouden we jaarlijks 259 350 gezinnen van stroom kunnen voorzien (3,5 MWh elektriciteit of 1500 m3 aardgas per gezin per jaar).

Energie voor 259 350 gezinnen Antwerpen

draaitrommelovens

10 000 gezinnen

Biebesheim

Doel

wervelbedovens

gezinnen

gezinnen

Meath

roosteroven

102 300

40 500

Hamburg

Nieuwdorp & Dordrecht

Alphen a/d Rijn

10 200

700

1 250

87 200

draaitrommelovens

draaitrommelovens

gezinnen

gezinnen

7 200

Doel

roosterovens

stortplaatsen gezinnen

gezinnen

Bio Power (groen gas) gezinnen


GRENSVERLEGGENDE INNOVATIE INDACHLOR®: ZOUTZUUR EN ENERGIE UIT CHLOORRESIDU Met IndaChlor® bouwt Indaver in het Franse Duinkerke een verwerkings­installatie die gechloreerd residu uit de PVC-industrie zal recyclen om zoutzuur en energie terug te winnen. Deze nieuwe installatie is de circulaire economie in actie: het zoutzuur dient als grondstof voor een buurbedrijf dat er fosfaten mee zal produceren. De teruggewonnen energie gaat via een stoomleiding naar een nabijgelegen alcoholdistilleerderij.

IndaMP: EDELE METALEN UIT INDUSTRIEEL AFVAL Edele metalen zoals platinum en palladium hebben toepassingen als industriële katalysator. Ze zijn zeldzaam en dus heel kostbaar. Met IndaMP (Indaver Metal Processing) heeft Indaver een thermisch proces ontwikkeld dat edele metalen scheidt van solventen en deze opvangt in de residuen. Zo biedt Indaver haar klanten een constant en duurzaam aanbod van edele metalen.

ECLUSE, UNIEK STOOMNETWERK Sinds 15 maart 2019 voorziet het industriële stoomnetwerk ECLUSE vijf bedrijven in de Waaslandhaven (BE) van stoom, en één bedrijf van condensaatwarmte afkomstig van de wasteto-energy installaties van Indaver en SLECO. ECLUSE levert deze stoom aan via een indruk­ wekkend netwerk van leidingen. We zijn zo een leverancier van betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor de Antwerpse Haven.


DUURZAME OPLOSSING VOOR 4,9 MIO TON AFVALSTOFFEN In 2018 had Indaver 4,9 miljoen ton afval in beheer, waarvan we 3,7 miljoen ton verwerkten in eigen installaties en 1,2 miljoen ton bij derden.

Afval in beheer 2018 Trading

64 % van de afvalstoffen verwerkten we met het oog op recycling van materialen en nuttig toepassen van energie.

19 % werd thermisch verwerkt om de schadelijke componenten af te breken op hoge temperatuur of te neutraliseren via fysicochemische verwerking.

17 %

Waste to Safe Sink

19 %

1,2

17 %

36 % Waste to Energy

miljoen ton

Eigen verwerking

van de totale hoeveel­ heid afvalstoffen werd veilig en duurzaam geborgen op een stortplaats.

3,7

miljoen ton

Totale hoeveelheid afval in beheer

4 930 261 ton

België

Nederland

Duitsland

miljoen ton

miljoen ton

miljoen ton

Ierland/UK

Overige

2,18

1,22

1,08

Waste to Decontamination

10 %

Preparation for Recovery

18 %

Waste to Materials

0,43

miljoen ton

0,03

miljoen ton

Eigen verwerking Trading


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Kerncijfers 2018 Bij Indaver staat waardecreatie voorop in haar visie op duurzame productie en consumptie in een circulaire economie. Als beheerder van industrieel en huishoudelijk afval hebben we economische doelen (gericht op resultaat), maatschappelijke doelen (met oog voor mensen en het uitbouwen van relaties in wederzijds vertrouwen) en milieudoelen (gericht op minimale klimaatimpact). Deze kernwaarden zijn wezenlijk voor onze activiteit.

103

112

542,5

542,8

2016

2017

2018

103 miljoen EUR

2016

2017

Groep EBITDA

Investeren in mensen Dankzij onze medewerkers komen wij tot de slimme oplossingen en diensten voor duurzaam afvalbeheer die nuttig zijn voor onze klanten en voor de samenleving. We zorgen ervoor dat zij vol energie bij ons aan de slag blijven door te investeren in veiligheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

546,1

2018

200,5 België 103,4 Nederland 149,8 Duitsland 82,2 Ierland/UK 6,9 Overige

Bedrijfsopbrengsten Groep

Veiligheid eerst

Personeelsleden

1 739

totaal Groep

691 België 221 Nederland 612 Duitsland 192 Ierland/UK 23 Italië en Portugal

Sustainable Development Goals De circulaire economie is de enige duurzame, ecologische manier om voor welvaart en welzijn te zorgen voor iedereen. Het is de wereld die de Verenigde Naties met de Duurzaamheidsdoelen voor ogen hebben. Net als de rest van het bedrijfsleven heeft ook de afvalsector een cruciale rol te spelen om deze ambitieuze doelen te helpen verwezenlijken. Indaver heeft negen van deze zeventien ontwikkelingsdoelen gekozen als leidraad om haar bijdrage te leveren aan deze duurzame wereld.

Veiligheid is een integraal onderdeel van wat we doen. We maken van onze installaties een veilige werkplek. We leren onze mensen de gevaren en de risico’s te zien en voorzien in de nodige veiligheidsopleidingen. We bouwen permanent aan onze veilig­heids­cultuur, waar iedereen oog heeft voor elkaars veiligheid.

Frequentiegraad 2018

7,5


Lees hier het Duurzaamheidsrapport 2018:

www.indaver.com/duurzaamheidsrapport

Indaver heeft vestigingen en gespecialiseerde installaties in verschillende Europese landen. Indaver beheert afvalstoffen met focus op de duurzame terugwinning van energie en materialen en dat op een efficiënte manier dankzij intelligente systemen.

België Antwerpen, Doel, Grimbergen,

Kallo, Mechelen, Nijvel, Waregem, Willebroek

Nederland Alphen aan den Rijn,

© INDAVER Juni 2019   V.u.: Paul De Bruycker, Dijle 17 a, BE-2800 Mechelen, België

Dordrecht, IJmuiden, Moerdijk, Nieuwdorp, Rijpwetering, Rotterdam-Europoort, ’s-Gravenpolder, Terneuzen, Vlissingen-Oost, Voorschoten, Well

Duitsland Biebesheim, Billigheim, Frankfurt, Hamburg, Kassel, Mainz, Stuttgart, Wetzlar

Ierland Cork, Dublin, Dun Laoghaire, Meath Verenigd Koninkrijk Belfast, Essex, Teesside

Frankrijk Loon-Plage (Duinkerke) Portugal Abrantes, Lissabon Spanje Tarragona Italië Origgio

www.indaver.com

Profile for Indaver

Dzr kerncijfers nl  

Duurzaamheidsrapport kerncijfers

Dzr kerncijfers nl  

Duurzaamheidsrapport kerncijfers

Profile for indaver