Page 1

magazine nr. 13 2017

Pond: “Vi skal samarbejde med naturen� Sensorteknologi skal bryde ny grund i byggebranchen

Tema: Nye veje i 2017

Animationsvideoer reducerer angst blandt hospitalspatienter


INDHOLD

New Nordic Engineering har udviklet en sensorteknologi, som kan føre til klogere måder at bygge på.

Animationsvideoer reducerer angst blandt hospitalspatienter

New Nordic Engineering

7-8 Lad os opsøge nye veje i 2017

2

Vi skal samarbejde med naturen i stedet for at modarbejde den

3

Sensorteknologi skal bryde ny grund i byggebranchen

5

Animationsvideoer reducerer angst blandt hospitalspatienter

7

Erfarne kræfter vil erobre analysemarkedet med velgørenhed

9

Nyheder fra INCUBA StartupLab

11

Virksomhedsledere og forskere i hundredvis af speed dates

13

Når små sten vokser sig store

15

Kort nyt

17

INCUBA a/s giver entreprenante virksomheder de ideelle vækstbetingelser gennem faciliteter, netværk, sparring og kontakter til erhvervsliv og forskning inden for IT, energi og sundhed. INCUBA ligger centralt placeret på Navitas, på Katrinebjerg og i Skejby tæt på Aarhus Universitet og en vifte af netværks-, kapital- og rådgivningsaktører. I øjeblikket huser INCUBA ca. 200 innovative virksomheder og har en årlig omsætning på ca. 60 mio. kr.

5-6 Forside foto: Max Rosborg Grafisk Design: Michael Kornmaaler


Jeg var blandt de tusinder af begejstrede mennesker, som i januar overværede Aarhus skyde sin status som Kulturhovedstad 2017 ind med et fabelagtigt fyrværkeri på himlen direkte over INCUBA Navitas.

LAD OS OPSØGE NYE VEJE I 2017 Klumme skrevet af Mai Louise Agerskov CEO Incuba A/S

Temaet for Aarhus 2017 er ’Let’s Rethink’ med en erklæret ambition om at søge nye partnerskaber, forretningsmodeller og vækstbegreber med henblik på bæredygtige løsninger. Det har vi ladet os inspirere af i denne udgave af INCUBA Magazine, hvor vi retter spotlyset mod et udsnit af iværksættere fra vores tre virksomhedsmiljøer, som på den ene eller anden måde er med til at drive en forandring i samfundet ved at afsøge nye og bedre veje for vores måde at gøre tingene på. Deres mission Tag for eksempel virksomheden Pond, som pryder forsiden. På et fundament af dyb faglighed og himmelstræbende idealisme er de på en mission for en bedre verden med et naturbaseret alternativ til råoliebaserede produktionsmaterialer, som en række verdensomspændende virksomheder har set potentialet i. Eller New Nordic Engineering, der med udspring i det etablerede ingeniørfirma Søren Jensen forsøger at rykke ved byggebranchen indefra ved hjælp af sensorteknologi, som kan give os bedre og klogere bygninger.

2

INCUBA Magazine, nr. 13, 2017

Nye forretningsmodeller og partnerskaber finder vi blandt andre hos Charity24-7 og Visikon. Førstnævnte fusionerer velgørenhed og analysemarked i en gentænkning af begge, mens Visikon ved at forene den lægefaglige, kliniske verden med den kreative, visuelle animationsverden har skabt et produkt, som både kan redde liv og blive en international forretning. Vores mission Virksomhederne er gode eksempler på, at nye løsninger og innovationer ofte opstår i mødet mellem forskellige kompetencer og fagligheder. Vores daglige mission hos INCUBA er netop at skabe de bedste rammer for, at nye møder kan opstå og danne grundlag for videnssamarbejder, bæredygtige forretningsmodeller og vækst. Jeg håber, at denne udgave af INCUBA Magazine kan inspirere nye ideer til, hvordan iværksætteri, idealisme, forandring og forretning kan løfte Danmark videre i 2017.


3

INCUBA Magazine, nr. 13, 2017

Som ung surfer ledte Thomas Brorsen Pedersen efter nye måder at producere surfboards på uden oliebaseret epoxy og kunstige fibre

Vi skal samarbejde med naturen i stedet for at modarbejde den skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

I 2015 var Pond med blandt 10 udvalgte startups, der deltog i det globale innovationsforum Launch. Her fortalte en tidligere astronaut en historie, som blev et vendepunkt for Pond-medstifter Thomas Brorsen Pedersen. Den følgende nat vågnede han klokken tre og måtte skrive deres pitch om.

Etablering: Pond er stiftet i juli 2015 af ingeniør Thomas Brorsen Pedersen og kemiker Martin Jensen. Virksomheden har i dag fem lønnede medarbejdere og hovedkontor hos INCUBA Navitas. Produkt: Bioresin – et naturbaseret bindingsmiddel til både naturfibre og konventionelle fibre. Pond afventer i øjeblikket tre patentgodkendelser på verdensplan og samarbejder om projekter med nogle af verdens førende virksomheder inden for møbler og tekstil. Bonusinfo: Anders Agger følger i øjeblikket Pond til en dokumentar for DR. Læs mere: www.pond.global


På døren ind til Ponds kontor hænger et citat af den amerikanske forsker og miljøforkæmper Guy McPherson: ”If you really think the environment is less important than the economy, try holding your breath while you count your money.”

Der er et utal af muligheder i bioresin. I 2015 blev Pond derfor inviteret til Launch Nordic i Malmø for iværksættere inden for bæredygtige materialer og produktion. Pond blev udvalgt blandt ansøgere fra mere end 35 lande, og skulle præsentere deres opfindelse foran repræsentanter fra bl.a. Nike, Ikea, NASA og H&M. Efter eget udsagn vendte de hjem med 35 potentielle projekter. Og ikke mindst en lille åbenbaring

Pond udvikler bioresin. Bioresin er et bionedbrydeligt materiale, der kan bruges til at binde naturfibre og konventionelle fibre som et alternativ til petrokemisk baseret polymerer. Det kan f.eks. erstatte den råoliebaserede IF YOU REALLY THINK THE lim i spånplader ENVIRONMENT IS LESS eller den epoxy, som bl.a. bruges IMPORTANT THAN THE ECONOMY, til vindmøller og TRY HOLDING YOUR BREATH surfboards. Den WHILE YOU COUNT YOUR MONEY. drivende ambition er der ingen tvivl om.

”Vores prioritering er planet, people, profit. Vi tager beslutninger ud fra, om de gavner vores mission, som er at gøre jorden til et bedre sted at være og facilitere en god arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø for jordens befolkning. Vi tror på, at profit kommer, når man prioriterer de forhold, for i fremtiden skal man prioritere miljøet og have respekt for naturen,” forklarer partner og forretningsudvikler Pernille Alberg, mens CEO Thomas Brorsen nikker samstemmende. Eksklusivt selskab Pond er stiftet af ingeniør Thomas Brorsen og kemiker Martin Jensen, som mødte hinanden i 2013, da de begge arbejdede ved Siemens. Thomas Brorsen har siden ungdommen beskæftiget sig med miljøvenlige materialer og kompositter (sammensatte materialer), og de to medarbejdere begyndte i fritiden at eksperimentere med kemiske sammensætninger af biomateriale og mineraler.

Jorden er bare et rumskib

Thomas Brorsen genfortæller en anekdote fra den tidligere NASAastronaut Cady Coleman. For at komme til månen er man nødt til at bygge sit eget lille økosystem, og fra rummet opdager man, at Jorden også bare er et lille rumskib. Så kommer bevidstheden om, hvordan vi skal passe på det her sted, og den udfordring løser NASA ikke alene. ”Da vi sad i enerum sammen med hende og de andre vindere, og hun fortalte historien, fik jeg en klump i halsen. Det er ligesom at være med i Armageddon, hvor de finder 10 tossede borebisser, som skal bombe asteroiden. Det vendte fuldstændig for mig. Det her handlede ikke om, at vi havde opfundet noget nyt plastik, det handlede om, at nu var jeg på en vigtig mission for at redde verden,” fortæller Thomas Brorsen. Han stod op den efterfølgende nat, for at skrive deres pitch om. ”Næste morgen sagde Martin til mig, at jeg var blevet for flippet og for hippieagtig, men mødet med Cady Coleman har været væsentligt for mig. Det vil jeg ønske, alle på kloden fik mulighed for.”


5

INCUBA Magazine, nr. 13, 2017

skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

Sensorteknologi skal bryde ny grund i byggebranchen

I formidlingscentret på kunstmuseet ARoS gemmer sig små CO2-sensorer, som måler antallet af mennesker i rummet. Når tætheden er høj, sendes der et automatisk signal til et lydmaskeringssystem, som neutraliserer høje lyde. Alt sammen uden menneskelig indblanding. Løsningen er et samarbejde mellem New Nordic Engineering og lydvirksomheden Ergoacoustic. New Nordic Engineering er finansieret af det store ingeniørfirma Søren Jensen. Visionen

er at spille ind med nye og bedre måder at gøre tingene på i en byggebranche, som ifølge direktør Stig Dahl-Hansen på mange områder er konservativ og forsigtig, når det kommer til brug og implementering af ny teknologi. Midlet er bygningsrettet sensorteknologi, som kan måle indeklima og brug af bygninger på forskellige parametre. Via en ”connector” opsamles og videresendes krypteret sensordata, som bliver til vi-

New Nordic Engineering har udviklet en sensorteknologi, som kan føre til klogere måder at bygge og agere på. Det har blandt andet mindsket støjen på ARoS og forbedret indeklimaet i en uddannelsesinstitution på Djursland.

VI KAN ANVENDE VORES SENSORER I STORT SET ALLE SAMMENHÆNGE


sualiseringer, modeller, rapporter eller automatiske handlinger. Ved hjælp af standardprotokoller er det muligt at koble utallige andre systemer og bygningsdele på.

ma på uddannelsesinstitutionen Viden Djurs. Det viste sig, at kontormedarbejderne ændrede deres adfærd, da de via en mobilapp fik adgang til data om CO2-niveauet i realtid.

How can we fix it?

”Vi fik bevist, at man kan ændre folks adfærd ved at give dem viden. Når vi laver målinger, prøver vi at tilføje målte data til det, som folk føler og fornemmer. Med hårde tal og data kan man supplere de mere subjektive oplevelser,” forklarer Stig Dahl-Hansen.

Muligheder er mange på både industriog forbrugersiden. New Nordic Engineering eksperimenterer lige nu med forskellige anvendelsesmuligheder. ”Vi arbejder induktivt. Vi begynder med at se ud i virkeligheden og tænke: ’How can we fix it?’. Vi kan anvende vores sensorer i stort set alle sammenhænge,” fortæller CEO Stig Dahl-Hansen.

VI BEGYNDER MED AT SE UD I VIRKELIGHEDEN OG TÆNKE: ’HOW CAN WE FIX IT’

De har bl.a. et samarbejde med Psykologisk Institut på Aarhus Universitet omkring nudging og adfærdsdesign og lavede sidste år et forsøg med indekli-

Det skal være en kæmpe forretning Med tal og dataindsigt kan vi også konstruere bygninger på mere effektive måder, spare energi og blive i stand til at agere ud fra et præcist vidensgrundlag. Hvis der er tre svingdøre i en bygning, kan det f.eks. være nyttigt at vide, hvis en dør står for 80 % af trafikken. De indsamlede data formidler New Nordic Engineering i kundespecifikke dataudtræk, som præsenteres og fortolkes via en mobilapp, webapp eller tilpassede rapporter. De kan også forudsige scenarier ud fra målingsbaserede modeller, og big data er et andet fremtidigt forretningsområde, lyder det fra Stig Dahl-Hansen, som ikke lægger skjul på, at ambitionen er at bygge en kæmpe forretning.

WWW.N.BUILD

Etablering: Stiftet i 2014 af Søren Jensen Holding, som ejer byggeselskabet Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S. Der er i dag 11 ansatte på kontoret på 6. sal hos INCUBA Navitas. Produkt: Bygningsrettet, trådløs sensorteknologi som kan måle indeklima og brug af bygninger på forskellige parametre. Anvendes til prædiktive vidensmodeller til intelligent styring af installationer og adfærd.


7

INCUBA Magazine, nr. 13, 2017

Animationsvideoer reducerer angst blandt hospitalspatienter

skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

Martin Vesterby og Anders Nejsum har vist, at animerede narrativer kan øge trygheden og vidensniveauet blandt patienter, frigøre ressourcer hos hospitalspersonale og redde liv i den tredje verden. For mange mennesker er det forbundet med stor usikkerhed og decideret angst at skulle opereres på hospitalet. Hvordan kommer det til at foregå? Hvordan gør jeg mig klar? Hvad kan jeg gøre for at komme mig bagefter?

I 2010 kastede læge Martin Vesterby sig over problemstillingen i forberedelsen af sit ph.d.-projekt, og konklusionen var, at der manglede bedre kommunikation. På den baggrund blev den erfarne animator Anders Nejsum en del af projektet, og det viste sig hurtigt, at animationsvideoer var væsentligt bedre end tekstinformation og film med virkelige personer, når det kom til at informere og forberede patienter forud for en operation.


”Det, at det ikke er en bestemt person, man ser, men stadigvæk en karakter med personlighed, gør, at vi lettere kan læse os selv ind i situationen og identificere os med den rolle,” forklarer Anders Nejsum. Animation er et universelt sprog Sammen har de to udviklet den digitale platform ’Mit Forløb’ med animationsvideoer og anden information, som patienter kan tilgå via app eller pc før, under og efter en operation. Testresultaterne har været entydige. De patienter, som benytter ’Mit Forløb’, er mindre angste før deres operation og bliver hurtigere klar til at tage hjem. Samtidig er de pårørende klædt bedre på til at støtte patienterne, og det har mange fordele i et sundhedsvæsen, hvor udviklingen går i retning af kortere indlægningstider. I øjeblikket er den digitale platform i brug på fem hospitaler i Danmark, men Visikon sigter internationalt. ’Mit forløb’ er skræddersyet de enkelte operationsforløb, men animationerne kan med små tilpasninger anvendes på alverdens hospitaler, fordi indgreb og operationer ligner hinanden over hele verden. I Apples søgelys Sideløbende med ’Mit Forløb’ har Visikon I samarbejde med den humanitære organisation Maternity Foundation og lægefaglige eksperter fra KU og SDU udviklet en app, der skal uddanne fødselshjælpere i den tredje verden. Ifølge FN dør 287.000 kvinder årligt i forbindelse med fødsler, men et uddannelsesløft baseret på enkel, animeret kommunikation kan redde mange liv.

Resultaterne har været så gode, at Apple sidste år præsenterede Safe Delivery App på den globale udviklerkonference (WWDC) i San Francisco. Siden er Bill Gates Foundation gået med i projektet, som i øjeblikket skaleres voldsomt. Det samme kan blive tilfældet for ’Mit Forløb’, der med en solid proof of concept snart er klar til at gå efter større markeder, hvor både den økonomiske og ikke mindst personlige motivation er mærkbar. ”Jeg har tidligere arbejdet med reklameorienterede ting og har dyb respekt for den verden og de kreative kræfter, men jeg har selv svært ved at være motiveret længere tid ad gangen, hvis noget ikke har en positiv indflydelse på verden. Det er en tilbagevendende motivation for os, at vi kan flytte ting. Når vi får evalueringer, så giver det virkelig meget energi. Meningsfuldhed betyder rigtig meget, og den kommer af, at det har en effekt,” siger Anders Nejsum.

Stiftet af læge Martin Vesterby og animator Anders Nejsum i 2012 på baggrund af et Ph.d.-projekt. Visikon beskæftiger i dag 6-8 medarbejdere, men forventer en større udvidelse i 2017. Står bag den digitale platform ’Mit Forløb’ med animerede videonarrativer samt anden information til støtte for patienter og pårørende før, under og efter en operation. Bonusinfo: Martin Vesterby er medstifter af Stauning Whisky og Anders Nejsum har tidligere arbejdet i en vinkælder i Bordeaux. www.visikon.com


9

INCUBA Magazine, nr. 13, 2017

Erfarne kræfter vil erobre analysemarkedet med velgørenhed skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist og kommunikationskonsulent

Charity24-7 har skåret marketingbudgettet væk og satser på at indtage markedet for forbrugerundersøgelser ved at lade velgørenhed drive udbredelsen af deres automatiserede analyseplatform. Netto har som den første kunde udrullet løsningen. Siden foråret 2016 har Charity24-7 arbejdet på et automatiseret analyseværktøj, der fodres med data fra en app, som sætter forbrugere i stand til at besvare spørgeundersøgelser fra virksomheder. Når forbrugerne deltager, yder de samtidig et stykke velgørende arbejde, idet de får mulighed for at donere et beløb til velgørenhed. Beløbet betales af den virksomhed, der har bestilt analysen. Virksomhederne sparer størstedelen af deres analysebudget, mens otte NGOpartnere får adgang til en ny pulje af penge, forklarer CEO og medstifter Niels Sterndorff. Til gengæld er kunder og partnere med til at markedsføre app’en, hvilket normalvis er en stor, og meget dyr, proces. Velgørenhed som motor Hjertet i operationen er et backendanalysesystem bygget på platformen SurveyMonkey. Hvor mange analysemetoder i dag stadig er håndholdte, tidskrævende og dyre, tog Charity24-7 udgangspunkt i tre trin, forklarer virksomhedens anden medstifter, John Schønberg.

”Man burde stort set kunne levere data i realtid, man burde kunne annullere dataindsamlingsomkostningerne, og man burde kunne automatisere hele genereringen af rapporten på baggrund af de indsamlede data,” siger han. Når kundevirksomhederne modtager den første besvarelse via app’en, autogenereres således en datarapport, der opdateres løbende i takt med tilvæksten af respondenter.


Niels Sterndorff introducerede velgørenhed i modellen som en motor til at opnå respondenter. For virksomheder er CSR (corporate social responsibility) et stigende konkurrenceparameter, og ifølge en undersøgelse fra Indsamlingsorganisationernes Brancheforening ISOBRO er over 70 % af danskerne over 18 år involveret i velgørenhed. Det engagement tapper Charity24-7 ind i, men de to stiftere, som selv har lagt millionerne i projektet, lægger ikke skjul på, at det skal kunne betale sig.

VI VIL GERNE VÆRE GLOBALE. DET SIGER ALLE NOK, MEN VI HAR ET PRODUKT, SOM ER EKSTREMT SKALERBART, FORDI OPSKRIFTEN ER DEN SAMME SOM I DANMARK. DET ER BARE EN SPROGVERSIONERING

Sympatisk sidegevinst ”Det her er jo en forretning. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men vi har en ekstremt sympatisk sidegevinst. Alle de donationer, vi får ind, går ubeskåret til vores NGO-partnere. Når virksomhederne laver en analyse, betaler de 5.000 kroner til velgørenhed med det samme. Om der skal 100 eller 1000 personer til at løfte analysen er ligegyldigt. Beløbet er det samme,” fortæller Niels Sterndorff. Charity24-7 vil tjene sine penge på at sælge hjælp til virksomheder, der ikke selv har en analyseafdeling og ønsker assistance til udformning af spørgeskema og præcisering af hvilke analysemål, de vil have. De ser ikke noget umiddelbart loft for antallet af kunder. ”Vi vil gerne være globale. Det siger alle nok, men vi har et produkt, som er ekstremt skalerbart, fordi opskriften er den samme som i Danmark. Det er bare en sprogversionering,” konstaterer Niels Sterndorff.

En platform, der kombinerer velgørenhed og forbrugerundersøgelser. Charity24-7 har etableret partnerskaber med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Red Barnet, WWF Verdensnaturfonden, Dyreværnet, Læger uden Grænser og Ældre Sagen. www.charity24-7.com


11

INCUBA Magazine, nr. 13, 2017

Nyheder fra INCUBA StartupLab Startups pitchede forretningsideer for mentorer Det årlige Mentor Event i INCUBA StartupLab løb af stablen den 2. februar på Navitas. Her fik de fem lovende startups MatchBlog, Lensact, Quick Action APV, Simon Toft Nielsen og Danish Cardboard Tech muligheden for at pitche deres forretningsideer foran et opmærksomt lyttende mentorkorps, der var samlet for at netværke og hilse på nye medlemmer. Efter præsentationerne roterede hver startup mellem fem borde, hvor mentorerne sad klar med feedback og sparring.

Ny community-manager på Katrinebjerg Helena Jensen er ny community manager i INCUBA StartupLab på Katrinebjerg. Hun har tidligere været med til at stifte virksomheden Fitmeal Takeaway, som hun stadigvæk er medejer af, men bruger i dag størstedelen af sin tid som selvstændig med konsulentvirksomheden JNSN Kommunikation v/Helena Jensen. Hun har siden maj 2016 været en del af StartupLab på INCUBA Katrinebjerg, hvor hun med fokus på branding og storytelling hjælper især itvirksomheder i B2B-segmentet med at sætte de rette ord på deres forretning. Som en der er vant til at sætte sig ind i nye forretninger, passer hun dermed også perfekt til rollen som community manager.


Varm velkomst til internationale entreprenører Mogens Thomsen, community manager i INCUBA StartupLab og indehaver af Thomsen Business Information, var i januar vært for International Entrepreneurs Startup Meeting på Navitas med besøg af borgerinitiativet Selskab for Varm Velkomst, der laver arrangementer for nye tilflyttere i Aarhus. Deltagerne fik gode råd og viden om at starte forretning op i Danmark. Det kan f.eks. være relevant for ægtefæller, hvis partnere har fået job i Danmark. En hyppig årsag til, at højtuddannet udenlandsk arbejdskraft forlader Danmark, er, at ægtefællerne ikke falder til. De har ofte mange kompetencer og kapaciteter, men det kan være svært at finde fodfæste, forklarer Mogens Thomsen, der har mange års erfaring med at rådgive udlændinge om entreprenørskab i Danmark. Nye iværksættere kan læse meget mere på startupsvar.dk Nyt tilbud til ambitiøse iværksætterteams Erfaringen viser, at et stærkt hold ofte er den vigtigste ingrediens i succesfulde iværksættervirksomheder. For nystartede virksomheder med flere stiftere kan det imidlertid hurtigt blive en dyr fornøjelse at skulle finde en fysisk base, hvorfra forretningen kan udvikle sig. For at imødekomme den udfordring lancerer INCUBA StartupLab et nyt tilbud målrettet lovende iværksætterteams, der for få midler får plads i et professionelt innovationsmiljø. For første medarbejder er prisen 1800 kr., hvorefter beløbet falder til 800 kr. for hver yderligere medarbejder. Læs mere på www.startuplab.dk.


13

INCUBA Magazine, nr. 13, 2017

Virksomhedsledere og forskere i hundredvis af speed dates

skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

Champions League Networking: Skarpe hjerner inden for IT, sundhed, landbrug og fødevarer såede frøene til fremtidigt videns- og forretningssamarbejde da netværksaktørerne INCUBA, Agro Food Park og Agro Business Park inviterede til speed networking på INCUBA Katrinebjerg. Det blev to intense timer med hundredvis af faglige stævnemøder og udveksling af visitkort. På et stort nedtællingsur bagerst i lokalet kunne gæsterne orientere sig om tiden. I runder af tre minutter føg det med introduktioner, visitkort og afsøgninger af fælles interesser, mens direktør for INCUBA, Arne Vesterdal, styrede slagets gang. Under temaet ’ICT for Agrifood and Health’ var dagens formål var at gøde jorden for samarbejde på tværs af videnskorridoren, der strækker sig fra Navitas over Katrinebjerg til Skejby og Foulum. Herfra var 32 udvalgte virksomhedsledere, forskere og andre specialister inviteret til at møde hinanden en-til-en i en netværks-tour de force. Inden det gik løs, bød dekan for AU HEALTH, Ole Steen Nielsen, og Aarhus Kommunes erhvervschef, Jan Beyer Schmidt-Sørensen, velkommen. Sidstnævnte pointerede blandet andet vigtigheden af at skabe gennemsigtighed blandt byens aktører for at kunne udnytte de mange muligheder i en kritisk masse af viden og erhverv.

Dør til dør uden at kende hinanden ”Man kan sidde næsten dør til dør uden at kende mulighederne lige ved siden af. Arrangementet sætter struktur på dette møde. Og det er yderst velkomment, fordi det ofte er i mødet mellem forskellige forskningskompetencer og virksomheder, at ny viden og nye forretningspotentialer opstår,” udtalte dekan Ole Steen Nielsen på forhånd. En anden udfordring er tid, som ofte er en knap ressource hos de førende forskere og virksomhedsledere. Arrangementet var et forsøg på at skærpe værdien af at deltage i netværksarrangementer og ramme behovet hos de travleste ved at benytte en by-invitation-only-model med tovejskommunikation. ”Det gik over stok og sten med at snakke med de her mennesker, men det har været spændende. Jeg har fået nogle nye kontakter til nogle spændende mennesker, som jeg ikke anede er i huset,” sagde René Brøndberg-Bras fra Mobilize Me blandt andre efterfølgende.


78 %

78 % angav, at de fik nye relationer ud af arrangementet

39 % fik ny inspiration til forretningsudvikling i deres virksomhed

39 %

16,7 % fik ny viden

55,6 % af deltagerne vurderede, at de havde fĂĽet 1-2 nye kontakter

33,3 % havde fĂĽet 3-5 nye kontakter

67 % tilkendegav, at de vil deltage i et lignende arrangement senere

Se en video fra arrangementet via www.incuba.dk


15

INCUBA Magazine, nr. 13, 2017

Når små sten vokser sig store

skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

Manglende forventningsafstemning er en hyppig synd blandt nystartede virksomheder. Advokat Hans Henrik Bondegaard og erhvervsmediator Anne Buhl guider uden om faldgruberne, der risikerer at føre til konflikter, når forretningen sætter af.

Hans Henrik Bondegaard, advokat med speciale i iværksætteri, ser ofte iværksættere forsømme den indledende forventningsafstemning i forhold til hinanden, kunder, familie og øvrige interessenter. Han bakkes op af Anne Buhl, jurist og erhvervsmediator, som især udpeger et manglende fokus på at sætte det rigtige hold fra starten. ”De tør ikke rigtigt tage fat om nældens rod og finde ud af, hvem der ville være bedre som ansat eller konsulent i virksomheden, og hvem der har baggrund og forudsætninger for at bliver partner. Og hvad er strategien for virksomheden? Er det en exit eller et job, de går efter?” fortæller hun. Flere penge, flere problemer De råder iværksættere til tidligt at gøre sig klart, hvad der kan skabe problemer og få det op på bordet. Små utilfredsheder vokser hurtigt, især når penge bliver en del af ligningen. Det bedste værn er en grundig drøftelse, evt. i samråd med en rådgiver, som kan spare en for de første fejltrin omkring setup og lignende.

Når virksomheden er forbi den indledende fase med etablering og praktiske problemstillinger kan teamet gardere sig yderligere ved at indgå en ejeraftale, som tager højde for fremtidige scenarier. Det kan f.eks. være nyttigt med en model for ”optjening” af ejerandele (såkaldt vesting, red.), som forpligter folk til at yde en indsats, fordi ejerandele ofte er det eneste, iværksættere kan betale nye medarbejdere med.

”Det, der er en sten i skoen i dag, ender med at være en kampesten i hovedet næste år.”

JEG GIVER DEM SIMPELTHEN LEKTIER MED HJEM, HVOR DE SKAL SIDDE FOR SIG SELV OG GØRE SIG NOGLE VÆSENTLIGE OVERVEJELSER, FØR DE MØDES

”Det er en stor frustration at komme ind i en startup, hvor der er én som har trukket sig og måske er løbet tør for kapital og nu vil ud og have sig et arbejde, men ikke vil sælge sin andel af virksomheden. Så sidder der en og brænder husleje af for en tredjedel. Det er ikke særlig sjovt,” forklarer Hans Henrik Bondegaard.


DET, DER ER EN STEN I SKOEN I DAG, ENDER MED AT VÆRE EN KAMPESTEN I HOVEDET NÆSTE ÅR.

Et krav fra investorer Målet er dog først og fremmest at undgå den situation. Anne Buhl lægger eksempelvis stor vægt på at afklare de individuelle stifteres drømme og aspirationer. ”Jeg giver dem simpelthen lektier med hjem, hvor de skal sidde for sig selv og gøre sig nogle væsentlige overvejelser, før de mødes,” forklarer hun. Herefter bliver det hurtigt tydeligt, hvor de potentielle stridigheder ligger begravet, og dem kan ejeraftalen tage højde for ved at konkretisere, hvad der skal ske i tilfælde af f.eks. barsel eller udtræden af virksomheden. Potentielle investorer vil ofte også kræve, at der

ligger en ejeraftale, som viser, at der er orden på sagerne og et hold, som kender sine svagheder. Tre gode råd • Vid hvad der er på spil i dine relationer – for dig og for de andre. Hvad er indsatsen? Hvad vil du investere? Få problemerne op på bordet • Få et advisory board. Det hjælper at skulle stå til ansvar for nogen uden for ejerkredsen, og det giver nyttig erfaring med afrapportering, KPI, bestyrelsesmøder o.l., som er kutyme, når der kommer investorer. • Vær bevidst om, hvorvidt eksterne rådgivere har de kompetencer, som er relevante for lige netop din forretning.

Fakta Anne Buhl er selvstændig jurist og erhvervsmediator i Buhl Mediation med kontor på INCUBA Navitas. Hun arbejder bl.a. med konfliktmægling og ejeraftaler. Hans Henrik Bondegaard er advokat hos Vilsgaard Advokater med kontor på Navitas og Katrinebjerg. De er bl.a. specialiseret i iværksætteri. Læs en længere artikel om emnet på Incuba.dk


17

INCUBA Magazine, nr. 13, 2017

Verdenskendt serieiværksætter på besøg på Navitas

Kort Nyt

skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

Serieiværksætter og ekspert i bæredygtighed, Gunter Pauli, er blevet kaldt ”The Steve Jobs of sustainability” og står bl.a. bag ideen om ’The Blue Economy’, der handler om at tage udgangspunkt i lokale ressourcer og communities, fokusere på at genere adskillige indtægtskilder og ikke mindst skabe jobs. I februar besøgte han INCUBA Navitas til et intimt dialogmøde, hvor han delte ud af sine erfaringer.

Indisk IT-kæmpe investerer næsten 15 millioner i UNSILO

INCUBA deltager i unikt kunstprojekt

I november 2016 underskrev UNSILO fra INCUBA Navitas en aftale med indiske Infosys om en investering på 14,9 millioner kroner. UNSILO er ekspert i avanceret tekstanalyse og udvikler semantisk søgeteknologi, som gør det muligt at identificere mønstre på tværs af millioner af videnskabelige publikationer. Det kan f.eks. betyde hurtigere diagnoser, fordi læger på få sekunder kan søge i en uendelig brønd af viden.

INCUBA deltager i kunstprojektet ’Ovartaci Fields’, som er et samarbejde mellem det ikoniske Museum Ovartaci på Psykiatrisk Hospital og foreningen Business Park Skejby i forbindelse med Kulturhovedstad 2017. Udstillingen består af særudstillinger hos ni virksomheder i Skejby, som åbner deres døre for kunstværker og publikum. Derudover lægger INCUBA Skejby jord til et midlertidigt pop-up-museum. Udstillingen åbner i maj.


Prisregn over IT-virksomheder Flere af virksomhederne i INCUBA hentede priser hjem i 2016. Xamarin blev kåret til midtjysk gazellevinder af Børsen, og både Kapacity og Level 8 blev kåret til gazelle-virksomheder for tredje år i træk. App-virksomheden Reshopper, der netop har fået Jesper Buch som investor, blev endnu en gang kåret som Danmarks bedste børneapp og scorede desuden en prominent placering på Apples top ti over årets bedste apps.

Energiforskere fra Navitas lukker gammel diskussion På baggrund af data fra 28.000 danske parcelhuse har to forskere fra AU Engineering på Navitas kortlagt den historiske udvikling i vores faktiske energiforbrug til opvarmning af private boliger. Resultaterne viser, at de skærpede energisparekrav i bygningsreglementet har haft en tydelig effekt, hvilket i flere år har været kilde til stor diskussion i forskningskredse. Læs mere på ingenior.au.dk.

3Part accelererer innovationen hos iværksættere Design- og innovationsvirksomheden 3Part er ny rådgivningspartner i PIT-STOP – et gratis sparringstilbud for virksomheder i INCUBAs huse. Det multidisciplinære team af designere og ingeniører med erfaring fra over 200 virksomheder hjælper f.eks. med at skabe produkter og services ud fra en særlig designtankegang. 3Part bor hos INCUBA Navitas, hvor de bl.a. har haft lokale samarbejder med Danish Cardboard Tech, Inexso og Agile360.


RAMM E R F O R VÆKST O G I NNOVAT I O N

Incuba Magazine marts 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you