Page 1

MEMÒRIA EXECUTIVA 2013

El CEO-UAB segueix considerant un actiu valuós mantenir i ampliar la xarxa de relacions institucionals, tant en l'àmbit de l'administració com en l'àmbit acadèmic i de recerca. I per suposat, amb vocació de projecció internacional. En aquest sentit, l'any 2013 s'ha refermat l'aliança amb l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB, per promoure activitats en l’àmbit de l’esport i el medi ambient; s'ha acordat amb la Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona la seva incorporació com a soci en el projecte Barcelona Olímpica; o el suport en temes de documentació i d'assessorament científic al Comitè Organitzador dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017 i a l'Oficina Tècnica de la Candidatura Barcelona-Pirineus 2022. També cal destacar el creixement sostingut de relacions de col·laboració en activitats docents, acadèmiques i projectes de recerca amb universitats europees (Universitat d'Esport de Colònia, la Universitat Sorbonne Nouvelle-Paris 3, la Universitat de Loughborough, Universitat de Mainz i la Universitat d’East London) i americanes (Southern California University, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul i Universidade Gama Filho) que permeten consolidar la presència i projecció internacional del CEO-UAB.

Investigació i transferència L'any 2013 s'ha mantingut la col·laboració amb el Comitè Internacional Olímpic (CIO) en dues activitats. D'una banda, el CEO-UAB ha culminat els treballs per crear una plataforma en línia en educació olímpica que constitueix un dels pilars de l’estratègia Olympic Values Educational Programme (OVEP) i que donen continuïtat a la col·laboració iniciada l’any 2006 amb els Serveis Educatius i Culturals del Museu Olímpic del CIO. D'altra banda, el Director del CEO-UAB, Dr. Emilio Fernández Peña, ha estat l’encarregat del guió i els textos de la exposició permanent sobre la historia dels mitjans i els Jocs Olímpics i de la proposta d’aplicacions de la secció sobre la producció audiovisual dels Jocs Olímpics del nou Museu Olímpic de Lausana. En el mateix àmbit de coneixement, el CEO-UAB ha iniciat una col·laboració com a entitat sòcia en un projecte de recerca internacional sobre els valors associats als Jocs Olímpics, el projecte Olympic Idea–Nowadays, liderat per l’Institut für Sportwissenchaft Mainz i on també col·laboren la Universidade Gama Filho de Rio de Janeiro i el Technisque Universität München. I està impulsant la creació de l’Observatori de l’Esport i la Cohesió Social, com a projecte conjunt amb el Grup d’Estudis Olímpics i de Ciències de la Salut de la Facultat d’Educació Física i de Ciències de l’Esport de la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Durant l’any 2013, el CEO-UAB ha col·laborat amb l’Agrupació d'Associacions Esportives Escolars de Catalunya en el projecte “Olimpíada d’hàbits saludables” i treballa per desenvolupar materials educatius adreçats a introduir els valors olímpics i de l’esport a les escoles a Catalunya, a partir d'un acord amb el CIO per poder fer-ne l’edició en català del llibre Teaching Values: an Olympic Education Toolkit. En el marc del conveni de col·laboració amb l’Institut Barcelona Esport, el CEO-UAB està desenvolupant una línia de treball al voltant de la gestió d’informació i el coneixement generat per i sobre els esdeveniments esportius que es celebren a la ciutat de Barcelona. Finalment, en la línia d'història de l'esport, el CEO-UAB ha iniciat un projecte de memòria oral amb els olímpics catalans que van participar en els Jocs Olímpics de Roma de 1960 i ha realitzat una anàlisi de la candidatura olímpica espanyola per als Jocs Olímpics de 1972. Pel que fa a les estades de recerca al CEO-UAB, l'any 2013 s'han produït dues noves incorporacions: Airton Saboya Valente, com a investigador en pràctiques a través del Màster en Cooperació al Desenvolupament per la Universitat de València, i Lorena Tarcia de Tasende, com a doctoranda en Comunicació de la Universidade Federal de Minas Gerais de


Belo Horizonte, Brasil. Actualment estan en curs 5 tesis doctorals, una d'elles dipositada el desembre d'enguany per a ser defensada en el primer semestre del 2014.

Difusió, docència i gestió del coneixement Durant l’any 2013, el CEO-UAB ha coordinat la docència del mòdul sobre "Els Jocs Olímpics, els mitjans de comunicació i la comercialització" del Màster en Estudis Avançats en Estudis Olímpics, en el que van participar 15 estudiants d’11 països i que va tenir lloc a la UAB el mes de setembre. I també ha organitzat dos seminaris formatius sobre el llegat dels Jocs de Barcelona’92 per encàrrec de LanCon (Holanda), dins el seu Programa Europeu i Nord Americà de Formació per a dirigents i Postgraduats de l’Esport. El CEO-UAB afronta un nou repte pel curs acadèmic 2013/14. La Comissió d'avaluació de la UAB va triar el curs en línia obert massiu (MOOC) presentat pel CEO-UAB, The Olympic Games and the Media, com un dels 4 que s'oferirà a través de la plataforma Coursera. L'octubre de 2013, el CEO-UAB va organitzar el Simposi internacional Sport, Space and City: Barcelona, Paris, Los Angeles, conjuntament amb la Université Sorbonne NouvelleParis 3 i la Southern California University, amb el suport de la Facultat de Ciències de la Comunicació, el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat i el Màster en Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació de la UAB. I el CEO-UAB va ser partner de la conferencia internacional Olympic Legacies: Impacts of Mega-Events on Cities celebrada a Londres el setembre de 2013 i organitzada per la University of East London. D'altra banda, el Director del CEO-UAB, Dr. Emilio Fernández Peña, va participar en el conferencia mundial de ministres d’esport de la UNESCO, MINEPS V, que va tenir lloc el mes de maig a Berlin. I l'historiador esportiu Juan Antonio Simon va impartir la sessió inaugural del curs acadèmic 2013/14 de l’Aula d’Història que va tenir lloc el dijous 21 de novembre al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch de Barcelona. Al llarg de 2013, els col·laboradors acadèmics del CEO-UAB han presentat un total de 27 contribucions a congressos (entre d'altres: Olympic Knowledge Legacy: Opportunities for Host Cities; II International Congress of History and Sport; 10th International Session of the International Olympic; International Congress International CESH), han publicat 12 articles en revistes (entre d'altres: Journal of Olympic History; Olympic Review; Revista Brasileira Ciências Esporte; Soccer & Society) i 7 capítols de llibre (com ara: Routledge Handbook of Sport and New Media; Enciclopèdia de l’esport català). El creixement del fons documental del CEO-UAB durant l'any 2013 ha estat sostingut amb la incorporació de 92 monografies i 137 articles científics. Tot aquest material s’ha difós a la comunitat d’usuaris del centre com a novetat editorial a través dels perfils CEO-UAB en el Facebook i Twitter i també seran consultables des del lloc web institucional. S’han identificat també més de 125 referències de producció científica sobre els Jocs Olímpics de Barcelona que ha estat publicada com a capítol de llibre, article de revista o tesis doctoral i que s’incorporaran a la plataforma Barcelona Olímpica. Durant l’any 2013, el CEO-UAB ha impulsat una nova política de comunicació a través de les xarxes socials, del seu lloc web i d'un canal YouTube (amb12 vídeos de producció pròpia) i un canal al Slideshare, amb 5 presentacions que han tingut més de 3.200 visites. Finalment, cal esmentar la col·laboració amb la Fundació Barcelona Olímpica, en la coordinació i seguiment dels treballs de catalogació del fons bibliogràfic de la Fundació, i en particular de la col·lecció Juan Antonio Samaranch. Durant l’any 2013, s’han incorporat i processat tècnicament un total de 1942 llibres, 186 títols de publicacions periòdiques i 144 dvds.

CEO-UAB: Memòria executiva 2013  
CEO-UAB: Memòria executiva 2013  

Memòria executiva de les activitats 2013 del Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona.