Page 1

La comunicaci贸 a Catalunya Resum 2011 Per铆ode: Gener a desembre 2011


Fitxa tècnica Feu clic

aquí per editar l'estil

Tipus d’estudi

Estudi multimèdia d’audiències i consums culturals

Metodologia

TAPI (Tablet PC Assisted Personal Interviewing). Entrevistes personals realitzades a la llar habitual amb Tablet PC

Disseny mostral

Univers

Població de 14 anys i més entrevistada a la llar habitual : 6.436.000 individus

Àmbit geogràfic

Catalunya

Mostra

Any natural 2011 (gener a desembre de 2011) : 24.683 individus +14 anys

Tipus de mostreig

Aleatori polietàpic estratificat Aplicat a cada submostra territorial Precisió estadística comarcal

Equip de camp

Equip de camp propi, entrevistadors professionals, residents a la zona de camp assignada, bilingües i amb dedicació exclusiva al Baròmetre

Durada

Treball de camp continu i ininterromput, els set dies de la setmana i al llarg de tot l’any

Període

Any natural 2011 (gener a desembre de 2011)

Treball de camp

Estudia el consum de diaris, revistes, ràdio, televisió, medi exterior, Internet, telefonia, llibres, cinema, videojocs, música, concerts, espectacles i exposicions


PanorĂ mica general


Evolució mitjans Feu del clicconsum aquídeper editar Penetració en % sobre el total de la població . Audiència del dia d’ahir, excepte mitjans digitals: últims 30 dies Audiència de la ràdio de dilluns a divendres

l'estil

Mitjans digitals inclou webs de premsa en paper, de revistes, ràdios o TV i mitjans només digitals.

100% 90%

80% 70% 60% 50%

+0,7%

91,6%

61,7% 56,2% 43,1%

40% 30%

91,2%

91,4%

91,8%

92,1%

92,0%

91,8%

64,2%

65,9%

66,7%

66,8%

67,1%

67,2%

66,2%

+0,5%

55,1% 47,4% 42,0% 42,9% 42,1%

55,7% 48,4%

56,2% 48,9%

56,2% 49,6%

56,7% 52,1%

57,0%

+3,5%

55,4%

34,5% 27,4%

20%

10%

91,4%

32,5%

42,9%

43,8%

33,3%

33,8%

Mar10-Feb11

Maig10-Abr11

53,0%

44,5%

44,8%

44,3%

34,3%

36,4%

37,7%

+11,9% +5,3% +16,0%

17,9%

0%

Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010 Gràfic 1

Televisió

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Revistes

Ràdio

Diaris

Jul10-Jun11

Internet

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

Mitjans digitals Font de dades: Any natural 2011


Temps mitjans de comunicació Feudedicat clic als aquí per editar l'estil Distribució en % sobre el total de temps al dia Dades en minuts / dia

Detall temps de consum de mitjans de comunicació

7 hores i 49 minuts / dia 1 h i 7 min.

21 min.

5 min. 1 h i 50 min.

4 h. i 26 min. Consum de mitjans: Diaris, Suplements, Revistes, Ràdio, TV i Internet Resta d’activitats

Diaris

Revistes Televisió

Ràdio

Internet Gràfic 3

Gràfic 2

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Font de dades: Any natural 2011


Evolució temps de consum de mitjansl'estil Feudel clic aquí per editar +51 minuts

Gràfic 4

Dades en minuts / dia

600 400

200

Distribució en % sobre el total de temps al dia

+12,2%

378

388

418

6 hores i 18 minuts

6 hores i 28 minuts

6 hores i 58 minuts

469

2008 2009

7 hores i 49 minuts

2010

+8,6%

0

2011

+21 minuts

Consum total de mitjans de comunicació

+20,9% 300 250

+10,5%

+25,0%

+2 minuts

+1 minuts

+19 minuts

245 224 229

200 150

90 86 91

100 50

18 18

19 21

0 Gràfic 5

Diaris

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

4

4

4

Revistes

+13,6% +8 minuts

110 42 51

5 Ràdio

266

Televisió

59 67

Internet

Font de dades: Any natural 2011


Consum mitjans per franges horàries l'estil Feu declic aquí per editar Penetració en % sobre el total de la població . Gràfic 6

Premsa

80%

67,0%

70%

68,3%

Ràdio Televisió

Internet

60%

46,9%

50%

40,1%

40%

30,1% 28,8%

30% 20%

10% 0%

17,8% 5,0% 3,2% 1,1%

24,7%

21,2% 16,6% 15,6%

11,4% 7,4%

19,3%

17,8% 8,9%

14,8% 15,6% 9,2%

5,0%

Matinada (de Matí (de 09:00h. a Migdia (de Tarda (de 16:00h. Vespre (de 06:00h. a 09:00h.) 13:00h.) 13:00h. a 16:00h.) a 19:00h.) 19:00h. a 22:00h.) Base: població de Catalunya ≥ 14anys

21,7%

6,1%

3,1% 1,6% 0,1% Nit (de 22:00h. a Nit (de 24:00h. a 24:00h.)

02:00h.)

2,8% 2,4% 0,5% 0,1%

Matinada (de 02:00h. a 06:00)

Font de dades: Any natural 2011


Ràdio


Evolució la ràdio per temàtica Feu del clicconsum aquídeper editar l'estil Penetració en % sobre el total de la població . Audiència dia d’ahir de dilluns a divendres 60%

56,2%

56,7%

57,0%

55,4%

55,1%

55,7%

56,2%

56,2%

31,9%

33,3%

33,6%

34,0%

33,9%

34,6%

34,9%

29,3%

29,8%

30,3%

30,4%

+3,5%

50% 40%

32,3% 30%

20% 10%

27,2%

26,8%

26,9%

28,1%

3,3%

3,3%

3,9%

4,0%

4,0%

4,2%

4,6%

4,6%

Mar10-Feb11

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

+4,9% +12,9%

+16,5%

0%

Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010 Gràfic 7

Total Ràdio

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Ràdio generalista

Ràdio musical

Ràdio informativa Font de dades: Any natural 2011


Feu clic aquí per editar l'estil

Evolució del consum de la ràdio per canal de distribució Penetració en % sobre el total de la població . Audiència de dilluns a divendres 60%

54,0%

Ràdio a Internet: Usos d’Internet de forma habitual Ràdio al mòbil: Finalitats d’us del mòbil en els últims 30 dies

54,1%

54,3%

52,8%

52,0%

52,7%

53,3%

53,6%

13,4%

13,3%

13,1%

12,8%

12,3%

12,8%

8,9%

10,2%

10,5%

10,5%

10,7%

11,7%

12,0%

Mar10-Feb11

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

+4,3%

50% 40% 30%

20% 10%

13,1%

-1,6% +17,5%

0%

Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010 Gràfic 8

Receptor convencional

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Ràdio per Internet

Ràdio pel telèfon mòbil Font de dades: Any natural 2011


Rànquing de ràdio Feu clic aquí

per editar l'estil

Audiència absoluta en milers (000) de persones. Audiència de dilluns a divendres

Catalunya Ràdio RAC1 Los 40 Principales Cadena SER Flaix FM RAC105 Ràdio Flaixbac Cadena Dial Europa FM Cadena 100 Onda Cero Radio Nacional Maxima FM Ràdio Tele-Taxi COPE M80 Radio Kiss FM iCat fm Catalunya Música RNE Radio 3 Gràfic 9

86 74 73 0

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

100

20 primeres emissores

184 169 165 154 138 135 120

200

248 247

285 272

370

555

435 425

Generalista

300

400

621 602

500

Musical

600

700

Font de dades: Any natural 2011


Evolució de l’audiència de les principals emissores generalistes

Feu clic aquí per editar l'estil

Audiència absoluta en milers (000) de persones. Audiència de dilluns a divendres

6 primeres emissores

700 600 500

587 498 444

400

420 402

531 489 397

561 524

601 548

414

429

178

189

608

563 438

621

605

602

583

437

435

+16,9% +23,1%

+9,6%

300

301 200 100

140 134 120

172 140 123

168 154 93

162 100

193

192

184

167 115

174 118

173 134

169 138

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

+9,5% +10,3% +47,9%

0 Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010

Gràfic 10

Catalunya Ràdio

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

RAC1

Mar10-Feb11

Cadena SER

Onda Cero

Ràdio Nacional

Cope

Font de dades: Any natural 2011


Lideratge de laper ràdio editar generalistal'estil Feu comarcal clic aquí Lleida 60

Audiència dia d’ahir dilluns – divendres (absoluts en milers 000)

56

50 40

86

60

16

20

96

100 80

28

30

Girona 120

32

40

11

20

10 0

17

0

La Garrotxa

La Selva

Barcelona

Urgell Anoia

500

Vallès Occidental

Maresme

400

Barcelonès Alt Camp Baix Penedès

70 60

Gràfic 11

50

342

200

147

Garraf

100

Tarragona 80

401

300

Baix Llobregat

Tarragonès Baix Camp

422

69

0

65 45

40

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Montsià

30 20 10 0

18

Font de dades: Any natural 2011


Evolució de l’audiència de les principals emissores musicals

Feu clic aquí per editar l'estil

Audiència absoluta en milers (000) de persones. Audiència de dilluns a divendres

6 primeres emissores

600 550

540

526

521

514

560

547

536

555

+8,0%

500

450 400

363

350

300 250 200

150

273 224 195 185 176

294 231 205 173

371

256 233 196

390

263

243 209

274

425

370

361

348

341

308

425

407

281

275 250

257

249 221

231

242

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

370 285

+17,1% +20,3% +11,3%

272 +16,4% 248 +26,8%

172

100 Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010

Gràfic 12

Los 40 Principales

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Flaix FM

Mar10-Feb11

RAC 105

Ràdio Flaixbac

Europa FM

Gen-Des 2011

Cadena Dial

Font de dades: Any natural 2011


Lideratge de laper ràdio editar musical Feu comarcal clic aquí Lleida 50 40

40

39

100

19

20

87

80

65

60

Pallars Sobirà

24

30

Girona

Audiència dia d’ahir dilluns – divendres (absoluts en milers 000)

Vall d’Aran

l'estil

Alta Ribagorça

60

41

40

10

20

Ripollès

0 Pallars Jussà

Pla de l?Estany

Garrotxa

0

Solsonès Osona

Bages Segarra Urgell

400

Anoia

350 Les Garrigues

Conca Barberà

300 250 200

Alt Camp

356

Barcelona 267

246

198

150 Terra Alta

80 70

Gràfic 13

Baix Ebre

60 50

72

100

Tarragona

50 0

54

46

41

40

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

30 20 10 0

Font de dades: Any natural 2011


Lideratge de laper ràdio editar de proximitat Feu comarcal clic aquí l'estil Audiència últims 30 dies de dilluns – divendres (absoluts en milers 000)

Lleida 20

16 13

15 10

12

10

50

Girona

45

40

30

30

18

20

5

12

10

0

0 Gum FM

Pròxima FM Ràdio Ponent Ràdio Tàrrega

Ràdio Olot Ràdio Marina Ràdio Vilafant Ràdio Begur

30

28

Barcelona 26

25

24 19

20 Ràdio Cornellà Ràdio El Vendrell Punt sis ràdio

25

22

20

Gràfic 14

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Ràdio Ciutat Badalona

15

10 5

Tarragona

0 Ràdio Vilafranca

16 12

15

Ràdio Sabadell

Mataró Ràdio

Ràdio Vic

10

10 Ràdio Ulldecona

5

Font de dades: Any natural 2011

0 Tarragona Ràdio

Ràdio Ulldecona

Ona La Torre

Ràdio el Vendrell


Oients de ràdio comarques Feu clic per aquí per editar Audiència dia d’ahir dilluns – divendres (absoluts en milers 000) Gràfic 15

Oients de ràdio 3.668.000 oients, un 57,0% del total de la població

Base: població de Catalunya ≥ 14anys Font de dades: Any natural 2011

Comarca Pla de l'Estany Gironès Alt Camp Alt Empordà Baix Camp Baix Penedès Solsonès Garrotxa Selva Conca de Barberà T arragonès Pla d'Urgell Baix Empordà Bages Ripollès Garraf Anoia Alt Urgell Garrigues Ribera d'Ebre Val d'Aran Berguedà Segrià Baix Llobregat Maresme Alt Penedès Cerdanya Osona Vallès Oriental Vallès Occidental Noguera Baix Ebre Pallars Sobirà Urgell Alta Ribagorça Montsià Pallars Jussà Priorat Barcelonès Segarra T erra Alta

Aud.(000) Pen.(%) 18 103 26 80 107 55 10 31 93 12 130 20 70 97 15 74 60 10 9 12 5 22 105 397 215 52 11 75 191 426 20 40 5 17 2 32 6 4 999 10 4

71,1 68,0 67,4 66,9 66,7 65,3 65,2 64,5 64,1 63,5 61,6 61,6 61,4 61,2 60,8 60,8 60,7 60,0 59,8 59,7 59,7 59,6 59,5 59,0 59,0 58,7 58,5 57,7 57,5 57,5 56,3 55,9 55,1 52,8 52,6 51,1 50,6 50,4 50,4 45,4 44,0

l'estil Index 125 119 118 117 117 114 114 113 113 111 108 108 108 107 107 107 107 105 105 105 105 105 104 103 103 103 103 101 101 101 99 98 97 93 92 90 89 88 88 80 77

Exemple de lectura de l'índex: Al Pla de l’Estany escolten un 25% més de ràdio que el total Catalunya(100%)

Exemple de lectura: Al Vallès escolten igual que la totalitat dels catalans (100%)

Exemple de lectura de l'índex: A la Terra Alta escolten un 23% menys de ràdio que el total Catalunya (100%)


Diaris


Evolució diaris per temàtica Feu del clicconsum aquídelsper editar l'estil Audiència del dia d’ahir en penetració en % sobre el total de la població .

50%

45%

43,1%

42,9%

42,1%

42,9%

43,8%

44,5%

44,8%

44,3%

38,2%

38,5%

38,0%

40% 35%

37,7%

36,3%

35,7%

36,5%

37,5%

14,2%

15,0%

15,5%

15,8%

15,9%

15,8%

15,7%

0,5%

0,6%

0,6%

0,6%

0,7%

0,7%

0,7%

Mar10-Feb11

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

30%

+5,3%

+6,5%

25% 20% 15%

12,1%

+4,2%

10% 5%

0,6%

0% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010

Gràfic 16

Total diaris

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Diaris d’informació general

Diaris econòmics

+11,9%

Diaris esportius Font de dades: Any natural 2011


Feu clic aquí per editar l'estil

Evolució del consum dels diaris per sistema de distribució Audiència del dia d’ahir en penetració en % sobre el total de la població .

Webs de premsa: Visites per tipus de pàgines web en els últims 30 dies

45% 40% 35% 30%

35,4%

37,0%

25%

26,3%

26,8%

8,7%

8,8%

25,5%

20% 15%

14,0%

10%

11,8%

5%

37,9%

36,9%

38,8%

39,3%

27,3%

39,5%

39,2%

29,0%

29,6%

+6,4%

+16,1%

21,0%

9,8%

8,8%

9,2%

9,3%

8,9%

+0,8%

0% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010

Gràfic 17

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Mar10-Feb11

Diaris de pagament

Maig10-Abr11

Diaris gratuïts

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

Webs de premsa Font de dades: Any natural 2011


Rànquing de diaris Feu clic aquí

per editar l'estil

Audiència absoluta en milers (000) de persones, del dia d’ahir

La Vanguardia El Periódico El Mundo Deportivo Sport 20 Minutos (G)(5) Què! (G)(5) Marca El País El Punt Avui ADN (G)(5) As Segre Diari de Tarragona Ara El Mundo Més Tarragona... (G)(5) Regió 7 Diari de Girona El 9 Esportiu Público Gràfic 18

72 65 61 55 53 47 0

100

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

120 114 110

167

256 232 224 223

20 primeres capçaleres

291

740

530

437 424

Generalista

200

300

400

500

824

600

Gratuït

700

Esportiu

800

900

Font de dades: Any natural 2011


Evolució de l’audiència dels principals diaris generalistes de pagament

Feu clic aquí per editar l'estil

Audiència del dia d’ahir en milers (000) de persones.

6 primers diaris

900 800

700 600

727 694 593

646

778

802

710

731

276

280

281

231 109

243

743 687

834

841

736

740

824 740

+10,9% +7,7%

500

400 300 200

100 0

241 221

268 228 123

103

95

104

Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010 Gràfic 19

El Periódico

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

247

115

Mar10-Feb11

La Vanguardia

El Punt - Avui

116

114

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

115 Jul10-Jun11

El País

224 120

120

118

Maig10-Abr11

232

245 242

246

117 114

110

110

278

Segre

+0,5% -18,9% +8,5%

+4,5%

D. Tarragona Font de dades: Any natural 2011


Evolució l’audiència gratuïts Feudeclic aquí dels perprincipals editardiaris l'estil Audiència del dia d’ahir en milers (000) de persones.

6 primers diaris

500 450

473

400 350 300 250

410 310 302 302

268 264

200

405

251

396

393

286

275

256

424

442 305

424 291

+4,7%

-100% +16,0%

238

249

64

69

71

72

68

65

40

38

33

32

31

29

Mar10-Feb11

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

248

246

241

223

-6,1%

150

93

100

36

50 0

30

39

Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010 Gràfic 20

20 Minutos

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Metro

ADN

Què!

Més Tarragona

+0,6% -27,8%

Bon dia Lleida Font de dades: Any natural 2011


Lideratge dels per diaris generalistes Feu comarcal clic aquí editar l'estil Lleida 140 120

Audiència del dia d’ahir (absoluts en milers 000)

118

40

Girona 74

80

80 40

110

100

100 60

120

55

60

35

29

51

40

20

20

0

0

700

647

Barcelona 610

600 500 400 300

421 290

200 120

113

Tarragona

100 0

100

Gràfic 21

80

60

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

67

65

58

40 20 0

Font de dades: Any natural 2011


Evolució de l’audiència dels principals diaris Feu clic aquí per editar l'estil esportius Audiència del dia d’ahir en milers (000) de persones.

600

505 500 400 300

200 100

520

536

536

353

390

530 +4,8%

450 360

538

436

437

244

252

258

256

153

158

164

169

167

72

75

74

62

405

421

437

+12,0%

290 204 139

143

111 33

47

216 142 71

232

53

+18,3%

+17,8%

-25,1%

0

Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010 Gràfic 22

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

El Mundo Deportivo

Mar10-Feb11

Sport

Maig10-Abr11

Marca

Jul10-Jun11

As

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

El 9 Esportiu Font de dades: Any natural 2011


Lideratge comarcal delsper diaris editar esportius l'estil Feu clic aquí Lleida 35

32

30

Audiència del dia d’ahir (absoluts en milers 000)

30

Girona

47

50

38

40

25

29

30

20

12

15

10

27

20

10

10

5

0

0

Barcelona 500

400

384 316

300 200

80 70 60

Gràfic 23

50

40

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

30 20 10 0

70

173

117

100

Tarragona

0

50

44 23

Font de dades: Any natural 2011


Lectors diarisaquí per comarques Feudeclic per editar Audiència del dia d’ahir (absoluts en milers 000)

Gràfic 24

Lectors de diaris 2.853.000 lectors, un 44,3% del total de la població

Base: població de Catalunya ≥ 14anys Font de dades: Any natural 2011

Comarca Pallars Sobirà Segrià T arragonès Alt Urgell Alta Ribagorça Garrigues Barcelonès Pla d'Urgell Pallars Jussà Gironès Val d'Aran Pla de l'Estany Bages Berguedà Solsonès Noguera Baix Camp Garrotxa Vallès Occidental Baix Empordà Baix Penedès Ripollès Maresme Ribera d'Ebre Baix Llobregat T erra Alta Segarra Alt Camp Cerdanya Alt Empordà Urgell Garraf Priorat Vallès Oriental Osona Selva Anoia Montsià Baix Ebre Conca de Barberà Alt Penedès

l'estil

Aud.(000) Pen.(%) 4 96 112 10 2 9 973 16 6 73 4 12 73 17 5 15 70 21 323 49 36 10 156 9 274 5 8 15 6 47 13 48 3 124 48 51 34 21 24 6 27

55,1 54,4 52,8 52,8 52,4 51,0 49,1 48,9 48,1 47,9 46,8 46,0 45,8 45,6 45,3 44,1 43,7 43,5 43,5 43,3 43,2 42,9 42,6 41,2 40,7 40,2 40,1 39,8 39,8 39,7 39,7 39,1 38,4 37,4 36,9 34,7 34,6 34,2 33,6 30,9 30,6

Index 124 123 119 119 118 115 111 110 108 108 106 104 103 103 102 100 99 98 98 98 97 97 96 93 92 91 90 90 90 90 90 88 87 84 83 78 78 77 76 70 69

Exemple de lectura de l'índex: Al Pallars Sobirà llegeixen un 24% més de diaris que el total Catalunya(100%)

Exemple de lectura: A la Noguera llegeixen diaris igual que la totalitat dels catalans (100%)

Exemple de lectura de l'índex: A l’Alt Penedès llegeixen un 31% menys de premsa que el total Catalunya (100%)


Televisi贸


Evolució la televisió per temàtica Feu del clicconsum aquídeper editar l'estil Penetració del dia d’ahir en % sobre el total de la població .

100%

91,6%

91,4%

91,2%

91,4%

91,8%

92,1%

92,0%

91,8%

88,6%

87,2%

86,1%

85,8%

85,9%

86,0%

85,4%

85,2%

45,2%

34,8%

39,4%

44,1%

37,4%

41,1%

5,1%

5,6%

5,7%

6,0%

6,6%

6,7%

Mar10-Feb11

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

90%

80%

+0,7% -1,1%

70% 60% 50% 40% 30% 20%

21,1% 10,4%

10% 0%

4,7%

5,5% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010

Gràfic 25

+29,9%

Total TV

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Televisions generalistes

Televisions temàtiques

+30,8%

Televisions locals Font de dades: Any natural 2011


Feu clic aquí per editar l'estil

Evolució del consum de la televisió per canal de distribució Penetració del dia d’ahir en % sobre el total de la població .

TV a Internet: Usos d’Internet de forma habitual TV al mòbil: Finalitats d’us del mòbil en els últims 30 dies

100% 90%

85,5%

87,2%

9,2% 8,4% 0,5%

9,7% 6,6%

87,5% +29,8%

78,9%

80%

72,3%

67,4%

70%

60,8%

60% 50%

35,0%

40%

26,8%

30% 20%

10% 0%

5,4% 0,1%

21,7%

8,7%

9,0%

9,3%

0,2%

0,3%

0,4%

Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010 Gràfic 26

TV convencional

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Mar10-Feb11

Plataforma digital

14,8% 9,3% 0,5% Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

TV per Internet

0,7% Nov10-Oct11

9,9% 6,2% 0,8%

+10,3%

-76,9% +141%

Gen-Des 2011

TV pel telèfon mòbil Font de dades: Any natural 2011


Rànquing de televisions Feu clic aquí per

editar l'estil

Audiència absoluta en milers (000) de persones, del dia d’ahir

TV3 Antena 3 La 1 Telecinco La Sexta Cuatro Canal 3/24 Canal 33 8TV La 2 Clan TVE Antena.Neox FDF Canal 24 Horas Disney Channel Barça TV Nitro Teledeporte La Siete Super3/3XL Gràfic 27

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

500

Generalista

1.000

1.500

2.729

2.069 1.998 1.963

1.455 1.400

749 670 617 565 539 523 475 423 385 362 355 326 325 321 0

20 primeres cadenes

2.000

Temàtica

2.500

3.000

Font de dades: Any natural 2011


Evolució l’audiència les editar principals televisions Feu de clic aquí de per l'estil Audiència del dia d’ahir en milers (000) de persones.

6 primeres cadenes

3.000 2.800 2.600 2.400

2.546 2.531

2.200 2.000 1.800

2.601

2.558

1.875

1.594

1.600

1.129

2.629

2.752

2.729 +8,2%

2.386 2.323

2.149

1.844

2.154 1.998

1.534

1.400 1.200

2.521

2.581

2.687

1.375

1.439 1.402

2.111 2.133 1.964

1.411 1.461

2.114

2.105

2.088 1.957

2.057 1.972

1.474

1.459

2.049 1.987 1.982

1.453

2.069 1.998

1.963

-3,7% 0.0% -8,9%

1.455

+3,8% -2,7%

1.422

1.399

1.393

1.400

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

1.000

Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010 Gràfic 28

Antena 3 TV

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Telecinco

Mar10-Feb11

TV3

La Sexta

La 1

Cuatro Font de dades: Any natural 2011


Evolució de lesper principals televisions Feu del clicshare aquí editar l'estil Share en % sobre el total audiència de televisió del dia d’ahir

6 primeres cadenes

25,0%

20,0%

19,3% 18,0%

19,0%

17,5%

15,4%

12,6%

15,0%

15,0%

10,0%

5,0%

8,8%

5,7%

12,4% 7,7% 7,1%

17,4%

17,3%

14,1%

13,5%

12,7%

12,1%

12,4%

11,7%

17,2% 13,1% 11,7%

17,4%

12,7% 11,6%

11,3%

11,0%

17,3%

16,9%

-2,6%

12,0% 10,9%

11,9% 10,9%

-15,6%

10,2%

10,3%

-17,0%

6,4%

6,2%

6,6%

6,4%

6,5%

6,8%

6,1%

5,8%

5,5%

Mar10-Feb11

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

6,2%

-14,6%

6,0% 5,4%

-7,4% -15,4%

0,0% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010 Gràfic 29

Antena 3 TV

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Telecinco

TV3

La Sexta

La 1

Gen-Des 2011

Cuatro Font de dades: Any natural 2011


Lideratge comarcal de laper televisió Feu clic aquí editar Lleida 250

Audiència del dia d’ahir (absoluts en milers 000)

205

319

350

Girona

300

200 150

l'estil 250

121

113

190

200

110

173

167

150

100

100 50

50 0

0

Barcelona 2.000 1.500 Baix Llobregat

Gràfic 30

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

250 200

1.508

1.487

500

Tarragona 300

1.525

1.000

Baix Penedès

350

1.903

302

0

233

213

190

150 100 50 0

Font de dades: Any natural 2011


Lideratge comarcal de laper televisió de proximitat Feu clic aquí editar l'estil Audiència últims 30 dies (absoluts en milers 000)

Lleida 120

114

100

80

80

78

60

60 40

Girona 100

27

20

36

40

20

16

29

23

20

0

0

Olot TV

Televisió Costa Brava

Olot TV

Televisió Costa Brava TV de Manresa

Barcelona 500

422

400 Penedès TV

300 200

Cala Reus TV

70 60

Gràfic 31

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

50

64

100

Tarragona 53

202 132

70

0

46

46

40 30 20 10 0

Font de dades: Any natural 2011


Espectadors de televisió per comarques Feu clic aquí per editar Audiència del dia d’ahir (absoluts en milers 000)

Gràfic 32

Espectadors de TV 5.906.000 espectadors, un 91,8% del total de la població

Base: població de Catalunya ≥ 14anys Font de dades: Any natural 2011

Comarca Baix Penedès T erra Alta Pallars Sobirà Priorat Ripollès Berguedà Ribera d'Ebre Garrigues Montsià Alt Camp Baix Ebre Selva Vallès Oriental Garraf Bages Noguera T arragonès Baix Llobregat Alt Empordà Cerdanya Conca de Barberà Maresme Anoia Segarra Osona Baix Camp Garrotxa Baix Empordà Pla d'Urgell Segrià Gironès Urgell Pallars Jussà Val d'Aran Alt Penedès Alta Ribagorça Vallès Occidental Barcelonès Pla de l'Estany Alt Urgell Solsonès

l'estil

Aud.(000) Pen.(%) 82 11 6 9 23 35 20 17 59 36 67 137 312 115 148 33 197 629 111 15 17 337 91 18 120 147 44 105 29 162 139 29 11 8 80 3 668 1.783 23 17 10

97,1 96,3 96,2 95,7 95,6 95,4 94,6 94,6 94,4 94,3 94,2 94,2 94,1 93,7 93,6 93,5 93,4 93,4 93,1 93,0 92,9 92,4 92,4 92,3 92,3 92,1 92,0 92,0 92,0 91,8 91,8 91,8 91,6 91,6 91,6 90,8 90,0 89,9 89,7 89,2 86,3

Index 106 105 105 104 104 104 103 103 103 103 103 103 103 102 102 102 102 102 101 101 101 101 101 101 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98 98 98 97 94

Exemple de lectura de l'índex: Al Baix Penedès veuen un 6% més de TV que el total Catalunya(100%)

Exemple de lectura: Al Segrià, Gironès i l'Urgell veuen TV igual que la totalitat dels catalans (100%)

Exemple de lectura de l'índex: Al Solsonès veuen un 6% menys de TV que el total Catalunya (100%)


Revistes


Evolució revistes per periodicitat Feu del clicconsum aquídeper editar l'estil Audiència en penetració en % sobre el total de la població .

80% 70% 60%

61,7%

50% 40% 30%

38,1%

37,9%

20% 10%

0%

67,2%

66,2%

65,9%

40,9%

42,6%

43,7%

44,3%

44,8%

45,4%

44,8%

38,3%

39,1%

39,4%

39,9%

40,0%

39,2%

15,3%

16,2%

16,4%

16,5%

16,9%

16,9%

6,4%

6,6%

6,8%

6,9%

Mar10-Feb11

Maig10-Abr11

37,2%

6,2%

6,8%

6,7%

+0,5% +5,2%

+2,4%

+10,7% +5,3%

5,4% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010

Gràfic 33

67,1%

64,2%

12,0% 5,4%

66,8%

66,7%

Total revistes

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Setmanals

Quinzenals

Jul10-Jun11

Mensuals

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

Altres periodicitats Font de dades: Any natural 2011


Feu clic aquí per editar l'estil

Evolució del consum de revistes per sistema de distribució Audiència en penetració en % sobre el total de la població .

Webs de revistes: Visites per tipus de webs últims 30 dies

70% 60% 50%

51,0%

53,4%

+3,6%

54,9%

56,1%

56,5%

57,2%

57,7%

56,9%

28,5%

29,5%

29,8%

30,4%

30,2%

29,4%

5,2%

5,5%

5,5%

5,7%

6,5%

6,7%

Mar10-Feb11

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

40% 30%

23,2%

26,1%

+3,2%

20% 10%

2,0%

4,2%

+27,5%

0% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010

Revistes de pagament

Revistes gratuïtes

Webs de revistes

Gràfic 34

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Font de dades: Any natural 2011


Rànquing de revistes Feu clic aquí

per editar l'estil

Audiència absoluta en milers (000) de persones. Audiència última setmana o últim mes segons periodicitat de la revista

Pronto Hola Muy Interesante National Geographic Lecturas Cuore Diez Minutos Semana Saber Vivir Sàpiens Mi bebé y yo El 9 Nou Vogue Historia Nat.Geographic El Jueves Quo El Tot Mataró i Mar.(G) Interviú Mía La Fura(G) Gràfic 35

172 158 156 155 155 138 133 129 129 122 110 107 106 101 0

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

100

200

20 primeres capçaleres

367

237

389

Mensual

Setmanal

300

437

400

488

561

Bisetmanal

500

600

Font de dades: Any natural 2011


Feu clic aquí per editar l'estil

Evolució de l’audiència de les principals revistes setmanals Audiència de l’última setmana en milers (000) de persones.

6 primeres revistes

700 600

546

584

587

569

575

579

463

479

496

488

362

367

507 500 400 300

437

367 266

100

391 276

289 199

200

117 126 121

454

158 131 126

148 136

-3,9%

561

+11,6%

+27,2%

305

314

325

220

226

238

239

237

+19,3%

174

179

172

+16,1%

159

169

166 143

169 143

158

+16,5%

0

Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010 Gràfic 36

Pronto

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Hola

Mar10-Feb11

Lecturas

Maig10-Abr11

Cuore

Jul10-Jun11

Diez Minutos

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

Semana Font de dades: Any natural 2011


Lideratge comarcal de les revistes setmanals Feu clic aquí per editar l'estil Lleida 40 35 30 25 20 15 10 5 0

38

Audiència de l’última setmana (absoluts en milers 000)

30

Girona 70

58

60

55 43

50

22

43

40 30

13

20 10 0

Barcelona 500

400 300 200

70 60

Gràfic 37

50

349 260 182

100

Tarragona 80

397

0

68

53

43

41

40

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

30 20 10 0

Font de dades: Any natural 2011


Feu clic aquí per editar l'estil

Evolució de l’audiència de les principals revistes quinzenals Audiència dels últims quinze dies en milers (000) de persones.

6 primeres revistes

80

69

70

61 60

53

50 40

44 36

42 21

20

19

67

51

49

41

43

30

65

27

33

22

36 32

24

69

45 44

43

41 36

39 32

73

73

68

+12,0%

46 43

46

45 40

42 41

24

25

26

Mar10-Feb11

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

47

27

49

-3,6%

48

+50,6%

47

+30,1%

37

-9,5%

28

+50,3%

10 0 Gràfic 38

Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010

Computer hoy

Comarques de Ponent

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Berguedà Actual

Bravo

Nov10-Oct11

Cavall Fort

Gen-Des 2011

L’Estel (Terres ebrenques) Font de dades: Any natural 2011


Feu clic aquí per editar l'estil

Evolució de l’audiència de les principals revistes mensuals Audiència de l’últim mes en milers (000) de persones.

6 primeres revistes

500

450 400 350 300

250

291

306

302 213

100

126 109 87

50

72

389

+31,7%

+28,6%

274

200 150

390 360

342

329

437

404

381

358

332

439

140 126 103

134

77

148

145

135 115

127 108

158 155

154 151

144 144

141

126

119

156 155 155

157 154 156 138

133

+23,3% +16,0% +10,1% +23,6%

0 Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010 Gràfic 39

Muy Interesante

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Mar10-Feb11

National Geographic

Maig10-Abr11

Sàpiens

Jul10-Jun11

Mi bebé y yo

Nov10-Oct11

Vogue

Gen-Des 2011

Saber vivir Font de dades: Any natural 2011


Lideratge comarcal de les revistes mensuals Feu clic aquí per editar l'estil Lleida 35

32

30

24

25

Girona

Audiència (absoluts en milers 000)

60

24

48 40

40

18

20

49

50

27

30

15

20

10 5

10

0

0

Barcelona 350 300

296

271

250 200 150

100

Tarragona 70 60

Gràfic 40

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

50 40 30 20 10 0

104

97

50

60

0

45 34

29

Font de dades: Any natural 2011


Lectors revistes per comarques Feudeclic aquí per editar Audiència últim període (absoluts en milers 000)

Gràfic 41

Lectors de revistes 4.262.000 lectors, un 66,2% del total de la població

Base: població de Catalunya ≥ 14anys Font de dades: Any natural 2011

Comarca Cerdanya Pallars Sobirà Pla de l'Estany Alt Penedès Alt Camp Ripollès Garrotxa Val d'Aran Solsonès Berguedà Osona Pallars Jussà Noguera Baix Camp Segarra Urgell Garrigues Conca de Barberà Alt Urgell Baix Ebre Alt Empordà Garraf Maresme Baix Empordà Priorat Alta Ribagorça Selva Montsià Pla d'Urgell Anoia Vallès Oriental T arragonès Baix Penedès Ribera d'Ebre Gironès Segrià T erra Alta Baix Llobregat Vallès Occidental Bages Barcelonès

Aud.(000) Pen.(%) 16 6 23 78 34 20 41 7 10 31 108 10 28 129 16 25 14 14 15 55 91 93 276 85 7 3 104 44 23 69 230 146 58 14 100 114 7 423 455 92 1148

97,0 91,8 90,5 88,3 88,0 86,2 85,8 84,4 84,3 84,2 83,0 82,1 81,4 80,3 79,8 79,6 79,6 77,5 77,3 76,8 76,4 76,0 75,6 74,4 73,5 71,5 71,3 70,7 70,5 70,2 69,4 69,2 68,6 67,6 66,0 64,7 63,8 62,8 61,3 58,0 57,9

l'estil Index 146 139 137 133 133 130 130 127 127 127 125 124 123 121 120 120 120 117 117 116 115 115 114 112 111 108 108 107 106 106 105 104 104 102 100 98 96 95 93 88 87

Exemple de lectura de l'índex: A la Cerdanya llegeixen un 46% més de revistes que el total Catalunya(100%)

Exemple de lectura: Al Gironès llegeixen revistes igual que la totalitat dels catalans (100%)

Exemple de lectura de l'índex: Al Barcelonès llegeixen un 13% menys de revistes que el total Catalunya (100%)


Internet


Evolució Feu del clicconsum aquíd’Internet per editar Audiència en penetració en % sobre el total de la població .

l'estil

Internet al mòbil: Finalitats d’ús del mòbil últims 30 dies

80% 70%

60,2% 60%

65,8%

66,2%

47,4%

48,4%

48,9%

49,6%

54,2%

50% 40%

64,9%

67,0%

+7,0%

68,7%

69,4%

52,1%

53,0%

10,7%

12,5%

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

+11,9%

42,0% 34,5%

30% 20% 10%

1,7%

2,9%

5,9%

6,6%

7,3%

8,2%

Mar10-Feb11

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

+111%

0% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010

Gràfic 42

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Internet ahir

Internet 30 dies

Internet al telèfon mòbil Font de dades: Any natural 2011


Evolució usos d’Internet Feu dels clicprincipals aquí per editar

l'estil

Audiència en penetració en % sobre el total d’internautes dels últims 30 dies.

100%

90,5%

6 primers usos

90,2%

89,8%

90,1%

54,7% 50,6% 50,6% 45,5%

55,1% 47,7% 47,6%

56,4% 46,3%

38,0%

37,2%

90%

90,0%

90,0%

-0,5%

80% 70% 60% 50% 40%

56,1% 54,2% 53,1% 45,8% 39,7%

30%

45,9%

45,1% 45,5%

59,9%

58,8% 50,4% 44,8% 43,0%

+12,3% 51,5% 46,5% -17,1% 41,8% -22,8

38,0%

37,5%

36,8%

+12,8%

-4,4%

20% 10%

0% Gen-Des 2010

Mar10-Feb11

Correu Electrònic Gràfic 43

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Cerca d’informació

Llegir notícies, actualitat

Base: població de Catalunya ≥ 14 anys Internautes (últims 30 dies)

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

Xats / Missatg. instantània

Descàrregues de fitxers

Xarxes socials Font de dades: Any natural 2011


Evolució les aquí visites aper pàgines web de l'estil mitjans Feu de clic editar Audiència en penetració en % sobre el total d’internautes dels últims 30 dies.

40% 35%

21,3%

20%

14,4% 14,3%

15%

8,2% 7,8% 6,0% 5% 3,8% 3,6% 0% 2,0%

10%

18,8%

18,1%

13,7%

14,1%

11,7% 12,5% 8,2% 7,0% 8,1% 7,0% 5,7% 4,3%

Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Gen-Des 2010

12,8%

33,0%

19,4%

20,0%

20,4%

20,2%

+9,3%

Revistes

8,6%

Mar10-Feb11

Ràdios

Base: població de Catalunya ≥ 14 anys Internautes (últims 30 dies)

13,4%

14,4%

15,1% 13,0% +3,8% 11,0%

12,6% 9,7% 12,6% 10,6% 9,5% 8,5%

9,6%

6,3%

6,5%

6,4%

6,1%

Maig10-Abr11

Jul10-Jun11

Nov10-Oct11

Gen-Des 2011

9,0% 12,7% 8,3%

Premsa esportiva Televisions

+12,1% +7,5%

13,7%

8,3% 6,0%

Premsa generalista Gràfic 44

32,9%

35,1%

28,6%

30%

25%

32,7%

32,1%

34,5%

+35,2%

+19,1% +6,7%

Premsa econòmica

Mitjans digitals Font de dades: Any natural 2011


Usuaris per comarques (dia d’ahir) Feud’Internet clic aquí per editar l'estil Ús d’Internet en el dia d’ahir (absoluts en milers 000)

Gràfic 45

Usuaris d’Internet 3.413.000 d’usuaris, un 53,0% del total de la població

Base: població de Catalunya ≥ 14anys Font de dades: Any natural 2011

Comarca Garraf Gironès Alt Empordà Vallès Occidental Pla de l'Estany T arragonès Conca de Barberà Maresme Garrotxa Baix Camp Vallès Oriental Barcelonès Anoia Cerdanya Solsonès Bages Selva Baix Llobregat Baix Empordà Segrià Pallars Jussà Berguedà Val d'Aran Baix Penedès Osona Pla d'Urgell Alt Camp Ripollès Urgell Garrigues Alt Penedès Alt Urgell Montsià Pallars Sobirà Priorat Segarra Alta Ribagorça Noguera Baix Ebre T erra Alta Ribera d'Ebre

Aud.(000) Pen.(%) 71 88 68 419 14 117 10 200 26 87 181 1.072 52 8 6 81 74 343 58 89 6 18 4 41 63 15 18 11 15 8 40 9 28 3 4 8 2 14 27 4 8

58,0 57,9 56,5 56,5 56,4 55,5 55,2 54,9 54,8 54,6 54,6 54,1 52,8 52,6 52,5 51,1 51,1 50,9 50,9 50,6 50,4 49,7 49,7 49,3 48,6 47,8 46,1 46,0 45,7 45,6 45,1 45,0 44,9 44,6 44,6 42,7 41,1 40,2 38,4 37,5 36,4

Index 109 109 107 106 106 105 104 103 103 103 103 102 99 99 99 96 96 96 96 95 95 94 94 93 92 90 87 87 86 86 85 85 85 84 84 81 77 76 72 71 69

Exemple de lectura de l'índex: Al Garraf usen un 9% més Internet que el total Catalunya(100%)

Exemple de lectura: A l’Anoia usen Internet igual que la totalitat dels catalans (100%)

Exemple de lectura de l'índex: A la Ribera d’Ebre usen un 31% menys Internet que el total Catalunya (100%)


Usuaris per comarques (últims l'estil 30 dies) Feud’Internet clic aquí per editar Ús d’Internet en els últims 30 dies (absoluts en milers 000)

Gràfic 46

Usuaris d’Internet 4.466.000 d’usuaris, un 69,4% del total de la població

Base: població de Catalunya ≥ 14anys Font de dades: Any natural 2011

Comarca Gironès Baix Camp Vallès Occidental Garraf T arragonès Pla de l'Estany Alt Empordà Vallès Oriental Maresme Barcelonès Conca de Barberà Baix Llobregat Garrotxa Segrià Baix Penedès Anoia Selva Baix Empordà Alt Penedès Solsonès Pallars Sobirà Alt Camp Val d'Aran Pallars Jussà Ripollès Urgell Pla d'Urgell Cerdanya Segarra Garrigues Osona Alt Urgell Bages Noguera Berguedà Montsià Baix Ebre Ribera d'Ebre Priorat Alta Ribagorça T erra Alta

Aud.(000) Pen.(%) 113 119 547 90 154 19 85 237 260 1.394 13 466 33 121 58 67 98 76 58 8 4 25 6 8 15 20 20 10 12 11 78 12 95 20 21 34 37 11 4 2 5

74,4 74,0 73,7 73,7 72,9 72,4 71,4 71,3 71,2 70,3 69,4 69,3 69,1 68,8 68,7 67,9 67,6 66,7 66,6 65,3 64,9 64,5 64,3 63,7 63,4 63,2 63,2 62,7 61,2 60,7 60,4 60,2 59,9 57,3 55,9 54,2 52,2 52,2 49,8 49,5 45,3

Index 107 107 106 106 105 104 103 103 103 101 100 100 100 99 99 98 97 96 96 94 94 93 93 92 91 91 91 90 88 88 87 87 86 83 81 78 75 75 72 71 65

Exemple de lectura de l'índex: Al Gironès usen un 7% més Internet que el total Catalunya(100%)

Exemple de lectura: A la Garrotxa usen Internet igual que la totalitat dels catalans (100%)

Exemple de lectura de l'índex: A la Terra Alta usen un 35% menys Internet que el total Catalunya (100%)


Usuaris de mitjans de comunicació per Internet per comarques

Feu clic aquí per editar l'estil Ús d’Internet en els últims 30 dies (absoluts en milers 000)

Gràfic 47

Usuaris de pàgines webs de premsa, revistes, ràdio, TV o mitjans digitals 2.426.000 usuaris 37,7% Base: població de Catalunya ≥ 14anys Font de dades: Any natural 2011

Comarca Gironès Baix Camp T arragonès Alt Empordà Vallès Occidental Pla de l'Estany Cerdanya Garraf Segarra Segrià Maresme Pallars Jussà Garrotxa Vallès Oriental Solsonès Selva Barcelonès Pallars Sobirà Anoia Baix Empordà Ripollès Baix Llobregat Baix Penedès Urgell Val d'Aran Conca de Barberà Alt Camp Pla d'Urgell Alt Urgell Osona Ribera d'Ebre Berguedà Bages Priorat Noguera Montsià Garrigues Alta Ribagorça Baix Ebre Alt Penedès T erra Alta

Aud.(000) Pen.(%) 71 69 91 50 307 10 6 49 8 70 144 5 18 127 4 55 740 2 37 42 9 238 29 11 3 6 13 11 6 41 7 12 50 3 11 19 5 1 19 24 3

46,8 43,4 43,2 41,9 41,3 40,2 40,1 39,9 39,6 39,5 39,4 38,6 38,4 38,3 37,6 37,6 37,3 37,2 37,2 36,8 36,6 35,4 34,5 34,4 34,3 34,0 33,8 33,4 32,6 32,0 31,5 31,5 31,4 31,1 30,4 30,0 28,9 28,6 27,1 27,0 26,5

Index 124 115 114 111 110 107 106 106 105 105 105 102 102 102 100 100 99 99 99 97 97 94 92 91 91 90 90 88 87 85 84 83 83 82 81 80 77 76 72 72 70

Exemple de lectura de l'índex: Al Gironès usen un 24% més Internet com mitja de comunicació que el total Catalunya(100%)

Exemple de lectura: A la Selva usen Internet com mitjà de comunicació igual que la totalitat dels catalans (100%)

Exemple de lectura de l'índex: A la Terra Alta usen un 30% menys Internet com mitjà de comunicació que el total Catalunya (100%)


Perfil sociodemogràfic l’usuari de xarxes socials Feu clic aquídeper editar l'estil Total població: 6.436.000 100%

Distribució en % sobre el total de cada públic

Usuaris d'Internet (30 dies): 4.466.000 69,4% Usuaris xarxes socials: 2.675.000 41,6%

90% 80%

70% 67% 67%

70% 53% 51%50% 49%50% 47% 50%

60%

40%

50% 48%48% 32% 27%26% 24% 22% 17% 18% 19% 20% 19% 16% 13% 13% 12% 10% 5% 6% 2%

30% 20% 10%

0%

Gènere

Edat

27% 23% 25% 11% 9% 8%

50%

30% 28% 23%

18% 13% 14% 3% 1% 1%

Classe social

61% 59%

7% 4%0% 2% 0% 2%

Estudis

19%21% 18% 16% 16% 9% 5% 10% 4% 3%2%7%

Ocupació

Gràfic 48

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Font de dades: Any natural 2011


Cicles de vida l’usuariper de xarxes socials Feu clicdeaquí editar l'estil Total població: 6.436.000 100%

Distribució en % sobre el total de cada públic

Usuaris d'Internet (30 dies): 4.466.000 69,4% Usuaris xarxes socials: 2.675.000 41,6%

25%

21% 22%

20% 16% 15%

17%

18%

20% 18% 16%

14%

18%

18%

16% 13% 11%

10% 5% 0%

7% 8%

2%

9%

9%

3% 4%

Joves independents

7%

5% 2% 2% 1% Parelles joves sense fills

Parelles amb fills Parelles amb fills Parelles amb fills petits mitjans grans

Llars monoparentals

Parelles adultes sense fills

Adults independents

3%

Retirats

Gràfic 49

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Font de dades: Any natural 2011


Consum mitjans de l’usuari xarxes socials Feudeclic aquí per de editar l'estil Total població: 6.436.000 100%

Distribució en % sobre el total de cada públic

Usuaris d'Internet (30 dies): 4.466.000 69,4% Usuaris xarxes socials: 2.675.000 41,6%

100%

92%

90%

80% 66%

70% 60% 50%

48% 44%

71%

91%

91%

72%

62% 56%

61%

46%

40%

30%

22% 24% 20%

20% 10% 0% Diaris

Suplements

Revistes

Ràdio

Televisió

Gràfic 50

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

Font de dades: Any natural 2011


Feu clic aquí per editar l'estil

Consums culturals i activitats de l’usuari de xarxes socials Distribució en % sobre el total de cada públic

Total població: 6.436.000 100%

Gràfic 51

Usuaris xarxes socials: 2.675.000 41,6%

+41% 100%

+7%

+69% +29% +18%

+14% +12%

40%

+15% +27% +26%

68% 61%

+58% +22% +26%

73% 52% 40% 46%

50% 39% 40% 37% 32% 31% 27%32% 23%

35%

20%

58% 39% 31%

71% 54%59%

59% 47%

34%

13%15% Fer esport

Anar a la segona residència

Sortir de nit

Anar a sopar en un restaurant

Anar de viatge a l'estranger

Anar d'excursió o de visita cultural

Estudiar idiomes, informàtica o altres…

Aprendre o practicar habilitats artístiques

Base: població de Catalunya ≥ 14anys

28%

Llegeix Llibres

Consums culturals

Va Exposicions

Assist. Espectacles

Va a concerts

Juga Videojocs

Escolta musica

Anar al cinema

0%

+45%

92%98%

80% 60%

+22%

Activitats Font de dades: Any natural 2011


Usuaris xarxes socials per comarques Feudeclic aquí per editar l'estil Ús d’Internet en els últims 30 dies (absoluts en milers 000)

Gràfic 52

Usuaris de xarxes socials 2.675.000 d’usuaris, un 41,6% del total de la població

Base: població de Catalunya ≥ 14anys Font de dades: Any natural 2011

Comarca Garraf Vallès Occidental Baix Penedès Solsonès Gironès Baix Camp Conca de Barberà Barcelonès Alt Empordà Maresme T arragonès Baix Llobregat Anoia Vallès Oriental Selva Baix Empordà Segrià Pallars Jussà Garrigues Urgell Val d'Aran Pla d'Urgell Alt Camp Ribera d'Ebre Alt Penedès Garrotxa Bages Pla de l'Estany Baix Ebre Alta Ribagorça Cerdanya Montsià T erra Alta Alt Urgell Noguera Ripollès Segarra Osona Berguedà Pallars Sobirà Priorat

Aud.(000) Pen.(%) 57 338 37 5 66 70 8 853 51 155 89 283 41 136 60 46 69 5 7 12 3 12 14 8 31 17 55 9 24 1 5 21 4 6 11 7 6 39 10 2 2

46,2 45,6 44,5 44,0 43,7 43,5 43,5 43,0 42,7 42,3 42,1 42,0 41,8 41,0 40,9 40,3 39,2 38,0 37,9 37,5 36,1 36,0 35,7 35,6 35,3 34,8 34,7 34,6 33,7 33,4 33,4 33,2 33,0 32,2 31,8 31,4 31,2 30,4 28,1 26,3 25,8

Index 111 110 107 106 105 105 105 104 103 102 101 101 101 99 98 97 94 91 91 90 87 87 86 86 85 84 84 83 81 80 80 80 79 77 76 75 75 73 68 63 62

Exemple de lectura de l'índex: Al Garraf usen un 11% més les xarxes socials que el total Catalunya(100%)

Exemple de lectura: A l’Anoia usen les xarxes socials igual que la totalitat dels catalans (100%)

Exemple de lectura de l'índex: Al Priorat usen un 38% les xarxes socials que el total Catalunya (100%)


Conclusions


Conclusions Feu clic

aquí per editar l'estil

CONSUM DE MITJANS DE COMUNICACIÓ: • • • • •

Els mitjans digitals són els que més han augmentat la seva audiència durant el 2011 Ja són més de la meitat els catalans que es connecten a Internet cada dia Els catalans van destinar el 2011 un total de 7h i 49’ diaris al consum mediàtic, 51 minuts més que el 2010 La dieta mediàtica dels catalans: 4h i 26’ de televisió, 1h i 50’ de ràdio, 1h i 7’ d’Internet, 21’ de diaris i 5 de revistes, al dia

CONSUM DE RÀDIO: • • • •

El consum de ràdio a Catalunya creix un 3,5% el 2011 Augmenta el consum de tota l’oferta radiofònica: ràdio generalista, musical i informativa Creix un 17% el consum de ràdio a través de mòbil i baixa lleugerament el que es fa a través d’Internet Pla de l’Estany, Gironès i l’Alt Camp són les comarques on més ràdio s’escolta, i la Terra Alta, la Segarra i el Barcelonès, on menys

CONSUM DE DIARIS: • • • • • •

El consum de diaris a Catalunya creix un 5% el 2011 i inverteix el descens viscut en els darrers dos anys El consum de diaris d’informació general creix un 6,5% i inverteix la caiguda viscuda des de 2009 Un de cada tres catalans llegeix diaris a través d’Internet S’atura la caiguda del consum dels diaris gratuïts El consum de diaris de pagament creix un 6,4% el 2011 Pallars Sobirà, Segrià i Tarragonès són les comarques amb més lectors de diaris, i Alt Penedès, Conca de Barberà i Baix Ebre, amb menys


Conclusions Feu clic

aquí per editar l'estil

CONSUM DE TELEVISIÓ: • • • •

Creix un 30% el consum dels canals temàtics el 2011 i 31% la televisió local L’audiència de la televisió local creix un 31% el darrer any Cau un 77% el consum de televisió a través de plataformes digitals de pagament i creix un 10% a través d’Internet Baix Penedès, Terra Alta i Pallars Subirà són les comarques on més es veu televisió en català, i Solsonès, Alt Urgell i Pla de l’Estany, on menys

CONSUM DE REVISTES: • • •

Creix el consum de revistes de totes les periodicitats: setmanals, quinzenals, mensuals i altres Creix un 27% el consum de revistes per Internet, un 3% les gratuïtes i un 3% les de pagament Cerdanya, Pallars Sobirà i Pla de l’Estany són les comarques amb més lectors de revistes, i Barcelonès Bages i Vallès Occidental, amb menys

CONSUM D’INTERNET: • • • • • • •

Ja són més de la meitat els catalans que es connecten a Internet cada dia Set de cada deu catalans s’ha connectat com a mínim un cop a Internet en els últims 30 dies El 65% de catalans s’ha connectat a Internet els últims 30 dies i el 47% cada dia El 2011 s’ha tornat a duplicar el nombre de catalans que naveguen per Internet a través de mòbil Més xarxes socials i lectura de notícies, i menys cerca d’informació, xats i descàrregues el 2011 Continua creixent el consum mediàtic que es fa a Internet durant el 2011 Garraf, Gironès i Alt Empordà són les comarques amb un consum més alt d’Internet, i Ribera d’Ebre, Terra Alta i Baix Ebre, amb menys


Conclusions Feu clic

aquí per editar l'estil

ÚS DE XARXES SOCIALS: • • • • •

4 de cada 10 catalans utilitzen les xarxes socials a Internet, és a dir, 6 de cada 10 internautes Retrat tipus de l’usuari de xarxes socials: dona, de 14 a 34 anys, de classe mitjana-alta, amb estudis secundaris i que està estudiant o en situació d’atur Els usuaris de xarxes socials llegeixen més diaris i revistes i escolten més ràdio que la mitjana de la població Els usuaris de xarxes socials realitzen més consums culturals i activitats d’oci que la mitjana de la població Garraf, Vallès Occidental i Baix Penedès són les comarques amb més usuaris de xarxes socials, i Priorat, Pallars Sobirà i Berguedà, amb menys


www.fundacc.org info@fundacc.org

http://incom.uab.cat incom@uab.cat

La comunicació a Catalunya - Resum 2011  

Baròmetre de la Comunicació i la Cultura

La comunicació a Catalunya - Resum 2011  

Baròmetre de la Comunicació i la Cultura