Page 1

$

Ny international 10. kl. Studietur til Sydafrika “A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people.” Mahatma Gandhi

Er du en af de nye elever i vores internationale 10. klasse? Få chancen for et anderledes og fantastisk projektorienteret skoleår på tværs af landegrænser og kulturer.

Bygvænget 4 6823 Ansager Tlf: 75 29 25 77


Verden erobres med sprog International Class Skovlund ICS, International Class Skovlund er et helt nyt tilbud til elever på 10. årgang. Klassen er for dig som søger et alternativ til den traditionelle klasseundervisning, og hvor fagligheden er i top. Du får nye kompetencer inden for sprog, andre kulturer og samfundsforhold og udvikler dine evne til at arbejde projektorienteret. Du skal vælge ICS hvis du: • Er ambitiøs • Vil udfordres fagligt og kulturelt • Vil mødes og samarbejde med andre unge fra andre lande

Mikkel Kruse Nielsen ankommet til “Happy Acres” Sydafrika på 14 dages skolepraktikophold før den fælles studietur for Skovlund Efterskole

• Vil styrke dine sproglige kompetencer markant • Vil opleve et fantastisk efterskoleophold Klassen arbejder projektorienteret og er prøvefri, men indeholder projektafslutninger og et større afslutningsprojekt. Undervisningen foregår som udgangspunkt på engelsk. At der ikke skal arbejdes hen mod folkeskolens afsluttende afgangsprøver giver os frihed til at sammensætte et tværgående og aktuelt undervisningsforløb. ICS er en rigtig god forberedelse til din videre uddannelse, hvor undervisningen i langt højere grad end tidligere foregår på engelsk. I arbejdslivet betyder kompetencer inden for international samarbejde også mere og mere, og åbner døre for spændende og anderledes jobs både i Danmark og i udlandet.

Hvad koster det? Ugeprisen for et efterskoleophold er pt kr. 1.995 kr. Prisen er uændret for skoleåret 2013-14 og er inklusiv ture og studierejser. Bemærk, at elever, der optages på den internationale 10. klasse, kan opkræves en ekstra egenbetaling til dækning af ekstra rejseaktivitet, dog max. 5.000 kr.

Projekter og indhold Vi byder på et spændende og anderledes skoleår med masser af fart på. Vi skal lære en masse nye mennesker at kende på tværs af sprog og grænser, både ved udlandsture og ved samarbejde over internettet.

• Projektsamarbejde med elever og studerende fra skoleklasser i andre lande • Udveksling med skoleklasser i skandinaviske lande, gerne via NordPlus-projekt • Gæstelærere fra udlandet gennem skoleåret • EU-projekt med besøg i Bruxelles (særlig mulighed for elever i 2013-14) • Virksomhedspraktik i Sydafrika i forbindelse med skolens studietur til Sydafrika • Dine egne projekter....!

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” Nelson Mandela

• Mulighed for Cambridge-undervisning i engelsk, spansk, tysk, fransk og Global Perspective (samfundsfag) Kernen i den daglige undervisning er projekttimer, hvor man individuelt eller i grupper fordyber sig i projektarbejder inden for udvalgte projektforløb.


Alt det du kan... Business engelsk Vores populære Cambridge-valgfag er med sit internationale udgangspunkt et oplagt fag i denne sammenhæng.

Eksempler på projektforløb: • • • • • • • •

2015-målene NGO’er Internationale støtteprojekter Menneskerettigheder Rejser & udveksling Internationale organisationer Kulturmøder EU

Sprogfag Som alle andre elever har du mulighed for at vælge blandt alle vore sprogtilbud: • Cambridge English • Spansk

• Kinesisk • Tysk

Hvordan ser dit skema ud? Projekttimer Projekttimerne i ICS udgør den største del af undervisningen med i alt 12-14 lektioner pr. uge. Projekttimerne er tværfaglige og dækker over flere forskellige fag, bl.a. engelsk, samfundsfag og naturvidenskabelige fag. Det er disse timer, du bruger på de forskellige projekter. Du er i vid udstrækning med til at sammensætte dit eget skema, da alle Cambridgefag, sprogfag og valgfag er valgfrie. Et eksempel på hvilke timer dit ugeskema kunne bestå af: ICS Projekttimer Cambridge CAE/FCE Cambridge Business English BEC Spansk Tysk Liniefag Valgfag Obligatorisk idræt I alt

12-14 lektioner 4-5 lektioner 3 lektioner 4 lektioner 3 lektioner 4 lektioner 2-4 lektioner 2 lektioner 34-39 lektioner

Global Perspectives Som en del af projektundervisningen undervises i Cambridge-faget ”Global Perspectives”, som er undervisning i globale temaer ud fra en personlig, national og global synsvinkel. Der undervises med udgangspunkt i fagets årsplaner fra Cambridge University.

Vi har en bred vifte af linje og valgfag. Spring ud i noget nyt eller vælg det du brænder for.

Linjefag Vi har 5 forskellige linjer at vælge imellem, og du har dit liniefag 2 gange ugentligt, i alt 4 lektioner. Her kan du alt lige fra at “nørde” med teknik til give den gas på fodboldbanen. • Science • Fodbold • Håndbold

• Musik • Kreativt kunst design

Valgfag Valgfag kan du vælge i løbet af året. Undervisningen i valgfagene er delt op i tre perioder, og vælges for en periode af gangen. Der er to valgfagsblokke om ugen, så du har altså mulighed for at vælge to ugentlige valgfag. I dette skoleår kan eleverne vælge mellem følgende valgfag:

Vi er Danmarksmestre i Cambridge Engelsk - på højeste niveau.

• • • • • •

Badminton Aerobic Tegning Musik Guitar for begyndere Alt andet end nuddelsuppe

• • • • • •

Indendørs fodbold Volleyball Metalsløjd Kinesisk Kor Syning


Tag på Skovlund Efterskole Eleverne fortæller... Martina Jorck Ellegaard, 16 år “Business English er godt, fordi det forbereder mig til min fremtid inden for forretningsverdenen. Jeg lærer en masse nye begreber og får en stor forståelse for opbygningen af virksomheder mv. Jeg har rykket mig helt vildt i

Mikkel Kruse Nielsen, 16 år

engelsk – både mundtligt og skriftligt

”Jeg går rigtig meget op i ”business”, og jeg har fået enormt meget ud af undervisningen. Efter mit efterskoleophold skal jeg på Handelsskole og derefter på universitetet i Australien. Cambridge-certificatet fra efterskolen giver mig mulighed for det.

I starten virkede det hele meget overskueligt og der var mange fremmede ord, så jeg var temmelig frustreret og tænkte: ”jeg kommer aldrig ind i det her”. Men nu er det helt fantastisk og jeg er vildt glad for det! – Og så har vi en fantastisk lærer.”

Mit praktikophold i Sydafrika kan jeg bruge i forbindelse med min BEC-higher eksamen, og derudover ser jeg frem til nogle gode oplevelser i et andet kontinent.

De metodikker jeg lærer i Cambridge CAE og BEC kan jeg også gøre brug af i mange andre fag”

I år har jeg BEC-Higher og jeg bliver måske den yngste i Danmark, der har taget den eksamen. Jeg kan rigtig godt li´ undervisningen på CAE og BEC, fordi der bruges andre og nye undervisningsmetoder. Det har givet mig et meget større ordforråd”

• Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) • Cambridge BEC (Business English Cambridge)

Frederik Lindbjerg Stauenberg Haldkjær, 16 år ”Mit mundtlige niveau i engelsk var ikke særlig højt, da jeg startede på skolen, men jeg har rykket mig helt vildt. Det betyder meget for mig, at vores lærer er engelsktalende, og at hun er god til at give alle udfordringer. I BEC er det godt at bruge sproget på en anden måde – med helt andre indgangsvinkler”

Kort om Skovlund Efterskole Skovlund Efterskole er en fri Grundtvigiansk efterskole, med plads til 100 elever. Efterskolen har en stærk boglig og sproglig profil. Skolen tilbyder en solid faglig undervisning i alle obligatoriske fag. Sprogundervisningen er i højsædet og vi vægter både de sprogfaglige færdigheder og ‘kulturmødet’ gennem sprogundervisningen meget højt. Samarbejde, dialog og en anerkendende adfærd er fundamentale værdier på Skovlund Efterskole, som skal være og er - et sted, hvor eleverne skal have lov til at udfolde sig og udvikle sig optimalt i forhold til dem selv og i forhold til helheden. Her skal dagligdagen bæres af tillid i omgangen med hinanden. Med andre ord: “Er du glad for at gå i skole, interesseret i sprog og villig til at gøre en indsats for at blive bedre” - ja så er vi efterskolen for dig!

Bygvænget 4 6823 Ansager Tlf: 75 29 25 77 E-mail: skovlund.efterskole@ske.dk www.ske.dk www.facebook.com/Skovlund.Efterskole

International 10. klasse - Skovlund Efterskole  
International 10. klasse - Skovlund Efterskole  

Ny international 10. klasse på Skovlund Efterskole. Undervisning i Cambridge fag.

Advertisement