Page 1

Incestsenteret i Vestfold fyller 30 år

VI FEIRER MED KONFERANSE OG JUBILEUMSFEST 30. mai–1. juni 2018


KORT OM INCESTSENTERET I VESTFOLD Incestsenteret i Vestfold er en privat stiftelse som ble etablert i 1988. Vi er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Vi gir råd, veiledning og bistand til brukerne våre – uten krav til henvisning.

Incestsenteret i Vestfold fyller 30 år og ønsker velkommen til konferanse og jubileumsfest på Oseberg kulturhus (Quality Hotel Tønsberg).

Våre viktigste hjelpetilbud er døgnåpen hjelpetelefon, midlertidig bo-opphold, enesamtaler, familiesamtaler og ulike gruppetilbud. Det er også mange mennesker i samme livssituasjon som bruker huset vårt som en sosial møteplass.

Her blir det tre dager med både faglig og sosialt innhold. Konferansen avsluttes fredag 1. juni med en storslått jubileumsfest.

Incestsenteret i Vestfold har et overordnet mål om å bekjempe incest og seksuelle overgrep ved å påvirke til forandring av de faktorer i samfunnet som er med på å opprettholde disse problemene. Dette gjør vi ved å synliggjøre problemene, drive forebyggende arbeid i skolene og barnehagene i Vestfold, avdekke pågående overgrep og ved å bidra til et bedre liv for alle som er utsatt for incest og seksuelle overgrep. Incestsenteret i Vestfold er medlem av Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) – fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep.

VIL DU VITE MER ? Se vårt nettsted, www.isiv.no, for ytterligere informasjon om oss og våre hjelpetilbud. Incestsenteret i Vestfold drifter også en landsdekkende døgnåpen hjelpetelefon. Denne kan du lese mer om på www.incest80057000.no.

VELKOMMEN TIL TØNSBERG I hjertet av Vestfold finner du Tønsberg – Norges eldste by – med flott skjærgård og store kulturopplevelser. Tønsberg ble grunnlagt i vikingtiden, og det største beviset på byens betydning i denne perioden er det verdensberømte Osebergskipet som ble funnet like utenfor byen i 1904. I dag kan du oppleve en nøyaktig kopi av det berømte skipet på Brygga – like på utsiden av hotellet. Quality Hotel Tønsberg er et konferanse- og opplevelseshotell som forener det beste av luksus og tradisjon i koselige maritime omgivelser. Hotellets stab har lang erfaring med gjennomføring av store landsmøter, konferanser og mindre sosiale samlinger.


På den samme tiden mottok vi også økonomiske gaver fra ulike givere. Her kan bl.a. nevnes russen ved flere videregående skoler som samlet inn penger til oss, de fleste lokale foreninger, mange bedrifter og flere privatpersoner. Det ble arrangert «Elvis Spring Festival» på Kilden kino hvor overskuddet gikk til oss. På radio ble det holdt ulike auksjoner og mange loppemarkeder ga inntekt til etableringen av senteret vårt. Tusen hjertelig takk til dere alle.

30 ÅR TIL TJENESTE I KAMPEN MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP Incestsenteret i Vestfold er en privat stiftelse som ble etablert som en støttetelefon 4. juli 1988 etter initiativ fra Mary-Ann Oshaug. En helt spesiell takk rettes til Mental barnehjelp ved Liv Lindheim, som donerte 5.000 kroner til etableringen vår. De tre første årene ble støttetelefonen driftet i Mary-Anns private hjem i påvente av å få etablert et eget selvstendig senter. Allerede fra første dag var støttetelefonen døgnåpen og hadde stor pågang. Det tok ikke lang tid før mange utsatte og pårørende kom til enesamtaler. Som en følge av behov avdekket i disse samtalene, ble det igangsatt en rekke støttegrupper og et botilbud for de som trengte det aller mest ble etablert i det private hjemmet. Det ble det også holdt mange kurs for ulike foreninger og det offentlige hjelpeapparatet. I tillegg ble det gjennomført forebyggende arbeid ved barneskolene i Vestfold.

Inntekter fra salget av selvbiografiboken «Mary-Ann – et incestoffer står frem», skrevet av Dag Bruknapp, gikk også til finansiering av huset Incestsenteret i Vestfold driftes fra den dag i dag. Den 4. mai 1991 kunne vi endelig flytte inn i gjeldfritt nybygget hus i Glitneveien 22, og dermed var Incestsenteret i Vestfold et faktum. Kort tid etter innflyttingen lagde NRK, ved Dagmar Loe, en film av boken «Mary-Ann – et incestoffer står frem». Filmen, «Hvem hører det lille barnet?», ble vist på Sosialkanalen 24. oktober 1991. Fra den tid ble Incestsenteret i Vestfold landskjent – noe som førte til enormt stor pågang til den døgnåpne telefonen vår. Siden den tid har det vært jevnt stor pågang fra utsatte og pårørende fra hele Norge, som har tatt kontakt med oss for å motta hjelp og støtte. Mange hilsener fra alle oss ved Incestsenteret i Vestfold – som fyller 30 år i år.

Det skulle vise seg å bli tre lange og tøffe år med mange kamper for å få økonomisk støtte fra kommunene i Vestfold og fylkeskommunen. Redningen vår ble lokale og nasjonale medier som viste et enormt engasjement for saken vår med mange artikler og utallige intervjuer med Mary-Ann. Tusen takk for deres brennende engasjement. En stor takk rettes også til byggentreprenør Andersen & Bakke – og spesielt Odd Gjerpe, som hadde idéen om at vi burde bygge eget hus. Andersen & Bakke førte opp huset til nettopris og ulike leverandører ga oss materialer gratis eller til svært lav pris.

V elkommen til Glitneve ien 22


FOREDRAGSHOLDERE

HELLE KLEIVE Psykologspesialist og leder av Ressursenhet V27 ved Betanien BUP i Bergen. Helle Kleive har vært med på å bygge opp Ressursenhet V27, som er tilknyttet Betanien BUP i Bergen. Enheten tar imot barn og unge som har begått seksuelle overgrep og/eller utvist problematisk eller skadelig seksuell atferd. Enheten startet opp i 2003 og har, frem til 2017, tatt imot 82 barn og unge. Kleive har jobbet i BUP-systemet siden 1999 og i PP-tjenesten mesteparten av 90-tallet.

KRISTINE GØTHESEN Leder for forebyggende arbeid ved Incestsenteret i Vestfold. Kristine Gøthesen har vært ansatt ved Incestsenteret i Vestfold siden 2006. Hun er utdannet barnevernspedagog og kognitiv terapeut med etterutdanning innen sinnemestring, ungdomskunnskap, seksuelle overgrep og hun er art-trener. Gøthesen er sosialkonsulent og leder for det forebyggende arbeidet Incestsenteret i Vestfold gjør innen incest, seksuelle overgrep og andre typer familievold. Hun har i flere år undervist for barn på de fleste trinnene i barneskolen og i den senere tid også for barnehagebarn.

ØIVIND ASCHJEM Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Initiativtaker til reddesmå.no. Øivind Aschjem er utdannet psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Han har siden begynnelsen av 80-tallet møtt barn, ungdom og voksne som på ulike måter har opplevd tunge påkjenninger i egen familie. I tillegg til terapeutisk arbeid har han i alle disse årene formidlet sine erfaringer gjennom foredrag, utstillinger, kampanjer og filmer. Han har sammen med Siri Søftestad vært initiativtaker til reddesmå.no.

INGE NORDHAUG Klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri, utdanning i psykodrama og psykoterapi. Inge Nordhaug har i 30 år jobbet som klinisk sosionom innen barne- og ungdomspsykiatri. Han har undervist i veiledningsmetoder på høyskoler og har jobbet ved RVTS Vest siden oppstarten i 2006. I årene før RVTS Vest ble etablert ledet Inge prosjektet «Støtte til seksuelt misbrukte barn» i region vest – et av prosjektene som var grunnlaget for opprettelsen av RVTS Vest. Nordhaug har jobbet mye med kontakten mellom behandling og barnevern og er svært opptatt av barnevernets plass og kompetanse.

MARY-ANN OSHAUG Daglig leder for Incestsenteret i Vestfold. Mary-Ann Oshaug er daglig leder for Incestsenteret i Vestfold, som hun startet i 1988. Oshaug er utdannet barnevernspedagog, familieterapeut og kognitiv terapeut. I tillegg har hun grunnfag i psykologi og sosialpedagogikk, mellomfag i administrasjon og ledelse samt etterutdanning i sinnemestring og seksuelle overgrep. Mary-Ann har undervist i forebyggende arbeid ved barneskolene og har i en årrekke undervist ansatte i det offentlige hjelpeapparatet flere steder – både i Norge og Sverige.


Fagleder hos RVTS Sør. Utdannet psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Heine Steinkopf er opptatt av hvordan tidlige erfaringer i barns liv former utviklingen. Forebygging handler om å bygge holdninger, kunnskap og ferdigheter hos alle voksne som omgir barn og ungdom. Steinkopf jobber for tiden med et forskningsprosjekt om hvordan voksne kan møte traumeutsatte ungdommer på best mulig måte.

KAARE TORGNY PETTERSEN Professor i profesjonskunnskap om vold og overgrep ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Kaare Torgny Pettersen er ansvarlig for undervisningen om volds- og overgrepsproblematikk i barnehagelærerutdanningen (BLU), grunnskolelærerutdanningene (GLU), praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og de kommende lektorutdanninger for grunnskolen ved HSN. Pettersen er også tilknyttet videreutdanningene «Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv», «Vold i nære relasjoner – menneskerettigheter og profesjonsetikk» og «Sorg og traumer – når krisen rammer barn og unge», ved Institutt for Kultur, Religion og Samfunnsfag, HSN.

HANNE ANDREASSEN Politioverbetjent, Kripos. Politioverbetjent Hanne Andreassen jobber i Kripos og har et forebyggende fokus på seksuelle overgrep mot barn på Internett. Hun har fra tidligere erfaring med etterforskning av både fysiske og internettrelaterte seksuelle overgrep, samt generelt forebyggende politiarbeid blant barn og unge.

DAG ØYSTEIN NORDANGER Doktor i psykologi og psykologspesialist. Forsker ved RKBU Vest med deltidsstilling ved RVTS Vest. Dag Øystein Nordanger var leder ved RVTS Vest de første årene senteret var i drift. Doktorgraden hans er basert på feltarbeid i Tigray-regionen i det nordlige Etiopia. Her studerte han krisereaksjoner og mestringsstrategier blant ofre for krigen i Etiopia. De senere årene har Nordanger i hovedsak jobbet med forskning og fagutvikling i forhold til forståelse og støtte til komplekst traumatiserte barn, og de siste publikasjonene hans er innen dette feltet.

MARNY MELKILD Familieterapeut ved Incestsenteret i Vestfold. Marny Melkild er utdannet familieterapeut med mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Melkild har vært ansatt ved Incestsenteret i Vestfold siden 1994 og har i flere år jobbet med forebyggende arbeid i skolene i Vestfold. Her har hun undervist for barn på de fleste trinnene i barneskolen. I tillegg har hun holdt kurs for foreldre og ansatte ved skolene. I de senere år har Melkild jobbet med samtaleoppfølging av Incestsenteret i Vestfolds brukere.

FOREDRAGSHOLDERE

HEINE STEINKOPF


PROGRAM 30. mai–1. juni 2018


DAG 1 30. MAI

09:00–09:10

Åpning av konferansen. Åpningsord fra scenen. 09:10–11:00

Barn og unge med skadelig seksuell atferd (SSA). Foredragsholder: Helle Kleive.

11:00–11:15 Pause. Servering av kaffe, te, frukt, kaker, softis og popcorn. 11:15–12:00

Søskenincest – barn og unge med skadelig seksuell atferd (SSA). Foredragsholder: Marny Melkild.

12:00–13:00 Lunsj. Lunsjbuffet med varme og kalde retter. 13:00–14:00

Barn utsatt for seksuelle overgrep på Internett – hva ser vi og hva kan vi gjøre for å forebygge? Foredragsholder: Hanne Andreassen.

14:00–14:15

Pause. Servering av kaffe, te, frukt, kaker, softis og popcorn.

14:15–15:30

Barn utsatt for seksuelle overgrep på Internett – hva ser vi og hva kan vi gjøre for å forebygge? (forts.). Foredragsholder: Hanne Andreassen.


DAG 2 31. MAI

09:00–11:00

«Du skal ikke bære sorgen alene» – om barn som lever med vold og andre krenkelser i eget hjem. Foredragsholder: Øivind Aschjem.

11:00–11:15

Pause. Servering av kaffe, te, frukt, kaker, softis og popcorn.

11:15–12:15

Er skam og skyld samme emosjon hos seksuelt misbrukte? Utfordringer for hjelpeapparatet. Foredragsholder: Kaare Torgny Pettersen.

12:15–13:15

Lunsj. Lunsjbuffet med varme og kalde retter.

13:15–14:15

Den vanskelige samtalen med utsatte barn og ungdom. Foredragsholder: Heine Steinkopf.

14:15–14:30

Pause. Servering av kaffe, te, frukt, kaker, softis og popcorn.

14:30–15:30

Den vanskelige samtalen med utsatte barn og ungdom (forts.). Foredragsholder: Heine Steinkopf.


DAG 3 1. JUNI

09:00–11:00

Når barndommen slår tilbake. Foredragsholder: Dag Øystein Nordanger.

11:00–11:15

Pause. Servering av kaffe, te, frukt, kaker, softis og popcorn.

11:15–12:15

«Hva ser vi – hva gjør vi?» – omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Foredragsholder: Inge Nordhaug.

12:15–13:15

Lunsj. Lunsjbuffet med varme og kalde retter.

13:15–14:00

Hvordan kan familien håndtere livet videre? Foredragsholder: Inge Nordhaug.

14:00–14:15

Pause. Servering av kaffe, te, frukt, kaker, softis og popcorn.

14:15–15:25

Erfaringer fra arbeid med familier utsatt for søskenincest, og fra forebyggende arbeid i skoler og barnehager. Foredragsholdere: Kristine Gøthesen og Mary-Ann Oshaug.

15:25–15:30

«Den nakne sannheten bak masken» – presentasjon av egen bok. Ungjentegruppa hos Incestsenteret i Vestfold.


DAG 3 KVELD

JUBILEUMSFEST 1. juni kl. 19:00

Lars Hansen

In a M akeda

x Alexxander Illusjonist - Alex

Christian Ibarola

Car l Henrik Nilsen

Alexander Rybak

M arius Roth Christensen

Konferansen avsluttes på kvelden fredag 1. juni med en storslått jubileumsfest. Dette arrangementet er åpent for alle – konferansedeltakere, forelesere og alle andre som vil være med. Salen blir satt opp med runde bord med hvite duker, og det dekkes opp til en spennende 3-retters middag. Fra scenen blir det musikk og underholdning i ulike former både før, under og etter middagen. Konferansier for kvelden er Nils Ingar Aadne. Produsent er Steinar Thorsen.

Konferansier - Nils Ingar Aadne

Middags- og underholdningsdelen av kvelden rundes av kl. 23:00. Da blir salen omgjort og det blir dans og musikk frem til kl. 02:00. Merk at drikke ikke er inkludert i prisen, men kan kjøpes i en av barene som settes opp i forbindelse med jubileumsfesten.

ARTISTENE SOM KOMMER ER • Alexander Rybak • Jørn Hoel • Herrene i Haven • Lars Hansen • Marius Grønsdal • Marius Roth Christensen • Ina Makeda • Christian Ibarola • Carl Henrik Nilsen • Alexx Alexxander • Fredrik Moe

Tryllekunstner -

Fredrik Moe

Herrene i haven

Jørn Hoel

M arius Grønsda

l


PRISER OG PÅMELDING

Konferansen går over tre dager. I tillegg blir det arrangert jubileumsfest med middag, dans og underholdning fredag kveld. Du velger selv hvilke dager og hva du vil være med på. Alle som vil kan melde seg på.

PRISER Konferanse, 30. mai: kr 690,– Konferanse, 31. mai: kr 690,– Konferanse, 1. juni: kr 690,– Prisene over inkluderer foredrag (se eget program per dag), lunsjbuffet og pauser med enkel bevertning.

Jubileumsfest, 1. juni: kr 690,– Prisen over inkluderer 3-retters middag og underholdning fra scenen (se eget program).

Overnatting i enkeltrom: kr 1.095,– Overnatting i dobbeltrom: kr 995,– Prisene for overnatting gjelder per person per natt og er inkludert frokost.

PÅMELDING Elektronisk påmelding gjøres her: http://bit.do/isiv30 NB! Kortlenken over peker til https://osebergkulturhus.ticketco.events/no/nb/e/isiv_30aarsjubileum


Design: jollymolly.no

Hjelp oss ü forebygge og avdekke overgrep mot barn. Vipps oss din støtte til 82008.

Incestsenteret i Vestfold fyller 30 år  

Vi feirer med konferanse og jubileumsfest fra 30. mai til 1. juni 2018.

Incestsenteret i Vestfold fyller 30 år  

Vi feirer med konferanse og jubileumsfest fra 30. mai til 1. juni 2018.