Page 1

SPECIAL ADVERTISING FEATURE

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ THN ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ | TEYXOΣ 94 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ο Danny Brewster,

CEO των εταιρειών Neo & Bee, μάς καλωσορίζει στον κόσμο του ψηφιακού νομίσματος

Bitcoin

Xρυσός µε φτερά BROUGHT TO YOU BY TΙΜΗ €4.95 | ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ €3.40 ΓΙΑ ΤHN KYΡIAKH 1/12/13 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ

www.inbusinessnews.com


ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ THN ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ | TEYXOΣ 94 | δεκεμβριοσ 2013

2014 2014

70+ επιχειρηματίες, στελέχη και ειδικοί κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για την κυπριακή αγορά και την οικονομία

Tιμή €4.95 | Σε ειδική τιμή €3.40 για τhn kyρiakh 1/12/13 μαζί με την εφημερίδα Σημερινή

www.inbusinessnews.com


www.pwc.com.cy

Για να κατακτήσεις το αύριο, ξεκίνα από σήμερα

Σας ακούμε. Μαθαίνουμε τι θέλετε να κάνετε και σας υποστηρίζουμε να δημιουργήσετε την αξία που ζητάτε. Αξία, που στηρίζεται στη γνώση που αξιοποιούν οι περισσότεροι από τους 900 επαγγελματίες μας, από 184.000 ειδικούς, σε 157 χώρες. Επικεντρωνόμαστε στην παροχή Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών & Φορολογικών Υπηρεσιών αλλά και Υπηρεσιών Διεθνούς Συμμόρφωσης.

© 2013 PricewaterhouseCoopers Ltd. All rights reserved


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

IN Business Τεύχος 94, Δεκέμβριος 2013

cover storIES

Features Σ ΝΤΙΝΟ ΝΣΤΑ ΗΣ ΔΡ ΚΩΜΑΡΚΙΔ

tr a t e gy

Sou

ωπ

ικ ο ύ

µε το προϊόν

γ ία πίστης και συναισθηµατικής δέ σµευση

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος, PHC Franchised Restaurants Public Η εταιρεία έχασε γύρω στο 20% - 30% από τα µερίδια αγοράς της κατά τη διάρκεια της κρίσης, αφού ο τοµέας της εστίασης επηρεάστηκε σηµαντικά. «Από το 2011 µελετούµε σενάρια αντίδρασης», τόνισε ο κ. Ιωάννου.

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ιευθύντρια ανθρωπίνου δυναµικού, H.M. Housemarket (Cyprus)/ IKEA Cyprus «Το market share της ΙΚΕΑ είναι πολύ ψηλό, γιατί κάποιοι ανταγωνιστές δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα», σύµφωνα µε την κ. ∆ηµητρίου.

• ∆ιατήρησε τη διευθυντική οµάδα, την οποία θεωρεί ως το µεγαλύτερό της προσόν. • Προχώρησε σε αναδόµηση, αλλά όχι σε απολύσεις ή µειώσεις µισθών. • Βρήκε πρόσφορο έδαφος στην αγορά του καφέ και συγκεκριµένα µε την επέκταση της αλυσίδας Caffé Nero στην Κύπρο.

ρ

ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

• ∆ιατήρησε µισθούς και ωφελήµατα, αλλά πάγωσε τις αυξήσεις ως µέτρο µείωσης του κόστους. • Αναδιοργάνωσε τα τµήµατα, δηµιουργώντας θέσεις cost training και rotation. • Παρακολουθεί µε µεγάλη ανάλυση τις εργατοώρες, ώστε το προσωπικό να εξυπηρετεί περισσότερο κόσµο. • ∆ιατηρεί ανοιχτή επικοινωνία µε τους ανθρώπους της, τους οποίους εµπλέκει στη λήψη αποφάσεων. • Πραγµατοποιεί workshops στα ανώτερα στελέχη της εταιρείας.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΟΦΑΡΙΔΗΣ ∆ιευθύνων σύµβουλος, Tofarco Ο κύκλος εργασιών στις εταιρείες ανάπτυξης γης µειώνεται 60% - 70% κάθε χρόνο. «Υπάρχει, όµως, έστω και αµυδρή µια αχτίδα αισιοδοξίας», σηµείωσε ο κ. Τοφαρίδης.

λήσ

εις

.

ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

• Αποδέσµευσε το προσωπικό που ανήκε στις συντεχνίες, αφού οι τελευταίες στέκονταν εµπόδιο στις όποιες αποφάσεις των εταιρειών, ώστε να επιβληθεί εσωτερικά ένας οµοιόµορφος τρόπος εργοδότησης. • Τήρησε ειλικρινή στάση µεταξύ διεύθυνσης και προσωπικού. • Προχώρησε σε αναδόµηση, εντάσσοντας όλους τους υπαλλήλους, ακόµα και το προσωπικό του εργοταξίου, στο τµήµα πωλήσεων.

αναπτύ Συνέχ είσ και σσε ισε κάν αι συγ στρατη ις νέα να µακ εις, πέ κεκρι γικές, προ απαιτεριά από ρα απόµένος αλλά ϊόντα ί οµα παν γεν σ’ αυτ να δικ ικό. Η ικότητ ό που πειραή δουλει και ες µατισµ ά, αλλνοτοµίκαι ό. ά καια

Π µ ρέπε να ιουρ ι να ϊόν πετγικές έχ Ν σο ύχ ιδέ εις ει τ α υ ες δη να η στγνω στην το , γι νε την ρα ρίζεις α προ-α πρ ις κ κ τηγ καγορά αγµ αι ατ ική λά . ατ να πι αλα του πε ικά στ βα , τύχ ότ εύ ίει. ι θαεις

ου ρ

τας σε µ ια συντα γή

φέ

WHO

η sw e

ει δέσ

ΝΙΚΗ ΖΩΜΕΝΗ ∆ιευθύντρια ανθρωπίνου δυναµικού, Όµιλος Εταιρειών Voici La Mode Η κουλτούρα του οµίλου βασίζεται στην εµπιστοσύνη, την οποία και διατηρεί. «Τα µέτρα ήταν αναγκαία, αλλά προσωρινά, για να κτιστεί µια πιο δυνατή εταιρεία», σηµείωσε η κ. Ζωµενή. ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ∆ιευθύνων σύµβουλος, PwC Κύπρου

• Πάγωσε προσωρινά µισθούς και ωφελήµατα και κατέστησε κάποια µέλη part time. • Συντηρεί το δυνατό customer service. • ∆ιατηρεί ανοικτό κανάλι επικοινωνίας µε το προσωπικό, ζητώντας εισηγήσεις για βελτιώσεις. • Πραγµατοποίησε workshops για τους διευθυντές, ώστε να λειτουργούν καλύτερα µε την οµάδα τους. • Πραγµατοποίησε κοινωνικές ενέργειες για το προσωπικό, όπως πρωινό σε πάρκο και µαθήµατα χορού, µε στόχο να µαζευτούν χρήµατα για τη Unicef, ενώ επί καθηµερινής βάσεως του προσφέρει δωρεάν µεσηµεριανό φαγητό.

Βλέποντας από τις αρχές του 2011 τα σηµάδια της κρίσης, η PwC Κύπρου προχώρησε σε διάφορες ενέργειες. «Το αποτέλεσµα ήταν ότι στις 30 Ιουνίου 2013 είχαµε έσοδα €77.3 εκ και αύξηση 3,5% για το 2013», επεσήµανε ο κ. Ευγενίου.

Ό στάσταν η αγ ορά µε κ ιµη, τό µένει να διαινοτό τε τόλµ αφορ µες ησε για να κ οποιηθιδέες ρί είς, α αγερδίσεις µησδι οράς . Τόλµεκαιε να επεκ σε µείς άλλο ταθείτου και σε υς το ς εξωτε αγορ ρικού ές .

γγ σύµ λύ mo 50 ». Συ ονται, στα κα ντ. & anagem gurusιλαµβάν Times, µάνατζµε Ca Hualman ent περ cial του διοpit Confer Finan ορίας ργάνωσ κατηγ η Pw αν ηence εται C Κύπρ Για να Η και ου. ΙΜ ής ένδυ προωθήσεις και ο Όµρικ Χορη ιλο να πουλήσεις σωστά το γός ση χο ς προϊόν σου πρέπει να το ρηγοί επVoici Laς ήταν βγεις έξω και να παρατηρείς. Να εισχωρείς IN INBNewικοινω Mode, στα σπίτια των καταναδη Busines s και νίας λωτών. Πρέπει να γίνεις η µαϊκός s, ακ το πρώτα εσύ ο καταναλωτής του. Μόνο έτσι θα το κα Glχοobaltraχοiniρηγόςαλανσάρεις καλύτερα. ρηγός ng Cablι en et. η

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ∆ΥΣΚΟΛΟΥΣ;

• Προχώρησε προληπτικά, λόγω της παρατεταµένης ανησυχίας για έξοδο ξένων εταιρειών από την Κύπρο, σε οριζόντιες µειώσεις µισθών του προσωπικού, ώστε να δηµιουργήσει µια περίοδο ασφαλείας. • Συνεχίζει να επενδύει στο µέλλον, εκπαιδεύοντας και δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες εργοδότησης.

ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

πω

IS WHO

απο

ρες

et & sour Συνδυάζον

ίας

ύτε

ςθ α…

ιρε

καλ

Πώ

ετ α

ει

IN BUSINESS

της

π

ροσ

ς του

Για να δώσεις ελπίδα στο προσω πικό σου χρειάζ ται να παράσ εχεις ξεκάθαρη κι αξιόπιστη στρατη γική για το πώς θα βγει η εταιρεία µέσα από την κρίση.

Καινοτοµία, δηµιουργικότητα και σωστό µάνατζµεντ αποτελούν λέξεις - κλειδιά των χαλεπών καιρών που διανύουµε. Στο πλαίσιο αυτό, διατηρώντας το ηθικό του προσωπικού της εταιρείας ψηλό, µπορούµε να είµαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η εταιρεία Μπορούµε, όµως, να τα Volkswagen, καταφέρουµε; Είµαστε µε τα brand s σε θέση, λαµβανοµένων Volkswagen, Audi, υπόψη των συνθηκών, Skoda και άλλα, κατόπιν έξυπνη να ανεβάσουµε το ς στρατηγική προσωπικό από το ι εξοικονόµηπέτυχε ναδίρ στο ζενίθ δηµ ση χρηµάτων, µοιΗ ή τουλάχιστον… ράζοντας εξίσου κάπου στη µέση; την παραγωγή ς «Μπορούµε», ήταν το design ανάµεκαι ρκίδη Μα το µήνυµα του δρος στις διάφο σα τίνος θεντία νσταν ς αυ Κώστα Μαρκίδη, µάρκες των ρες αι ι αυτο- Ο δρ Κωται διεθνήντ και της . Είν κι ας έχουν προκινήτων της. ρεί ζµε ότητας ικής κα ει την νατ θεω ηγ τέχ bert τικ µά ηγηθεί αποκοπές του ρηµα ς στρατ τας, κα ς Ro ess µισθών, απολύσεις επιχει γητή τικότη ς Ηγεσία Busin e καθη ρηµα ηγική London siness of th και ανατροπές στις επιχει Στρατ στο rvard Bu «one ment εργασιακές συνθήκες. έδρα uman το Ha ει ως nage υ ι Ba ma φέρ Φτάνει να δώσουµε P. ial λία πο τους l κα ανα Το Schoo w τον influentφει βιβ να µε α της τα σωστά κίνητρα… ρά φω τερ M 12ο HR Revie st

76

Τα µέλη της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, CEOs και διευθυντές ανθρωπίνου δυναµικού, µίλησαν για τις δικές τους εταιρικές εµπειρίες και στρατηγικές.

κά

ης ά ο ρκίδ & πολλος Μαment ce Είπε ντίν nagenferenχενστα Ma Co τυ τον Κω HR al µε δρ ο 12ο Capit θήκαµε ναριλαµ στ man σθανεύσαεν πεους 50 », Hu ι αι οι σπ «∆ α στ µίως α, καί όσ υµε. ικ γκοσ δάκι ς ρο ούσο ι άδ πα πηγα πε µα ακ νεταinkersστα α εί τό: βά th ε όσ αυ top ούστηκό όλαθηκε ακ ώ απ τυπώ εν εν

ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

• Μείωσε τα λειτουργικά έξοδα. • Βελτίωσε τη ρευστότητά της. • Έγινε πιο πελατοκεντρική. • Καθιέρωσε τακτικές συναντήσεις µε το προσωπικό και συχνή επικοινωνία µε τους ντόπιους, αλλά και τους ξένους πελάτες. Ακαδηµαϊκός Χορηγός

www.inbusinessnews.com

2014: Κυπριακή αγορά και οικονομία

76

ΕΣΕΙΣ ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΤΕ;

The 12th

«Επιτυγχάνουν να µπορεί από ελπίδα όσοι παίρνουν Μόνο η ήσει να βγεις ης, να µια κατάσταση ταυσε βοηθδεµα της κρίσ ώπους το µπέρ εις τους ανθρπροτόχρονα ως απειλή και προτρέψ χίσουν την ολων ευκαιρία, κάνοντας κάτι να συνε ενώπιον δύσκ και α σπάθεια εων, ακόµ δα που γι’ αυτήν. Είναι η λεγόµεκαταστάστου. Η ελπί είναι νη ‘sweet & sour strategy’. του θανά ς, πρέπει να όµω Αποδέξου την απειλή, αλλά δίνεις, ρεαλιστική. εστίασε την προσοχή όλων σε κάτι θεζόταν σε προσανατολι τικό». Και µιλούο Jean ένα άτοµο, το 1992 η Nestle µόνο Όταν esso, σε ασφαλώς για κλείσιµο της Nespr άθησε 20 φορές να µεταρε. Σήµερα d, προσπ εργοδότες και τα κατάφε κά Paul Gaillar ∆Σ, µέχρι που στα 5 δις ελβετι πείσει τοτης προσωπικό… κυµαίνεται ο τζίρος φράγκα το χρόνο.

την απ ειλή µε τη ν ελπίδα και όλ α τα θ ετι

S

w eet &

rS

ΟΥ ΡΕΤΤ IDES ΜΟΥ HAEL ΛΛΑ MIC ΣΤΕ JO ΤΗ ΙΑ: ΑΠΟ ΤΟΓΡΑΦ ΦΩ

Οργανωτές

• Εκµεταλλεύτηκε σωστά τις ευκαιρίες µε επέκταση ενός Café La Mode στη Λεµεσό και του καταστήµατος Celio στο νέο mall της Πάφου.

Δρ ΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΗ ΜΟΡΦΙΤΟΥ Επίκουρος καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ανώτερη σύµβουλος ανθρώπινου δυναµικού, Globaltraining/ University of Nicosia

Κυβέρνηση και Τρόικα συμφωνούν στις εκατέρωθεν τελευταίες εκτιμήσεις μετά την τελευταία κάθοδο των διεθνών δανειστών στην Κύπρο: Η ύφεση θα κυμανθεί στο 5% του ΑΕΠ το 2014 και κατά τι πιο πάνω από ό,τι εκτιμάτο μερικούς μήνες πριν. Η ζωντανή πραγματικότητα, όμως, είναι η αγορά. Εκεί που το επιχειρείν δίνει με πρωτοφανή αποφασιστικότητα κάθε απόθεμα των δυνάμεών του για να κρατηθεί. «Θα είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα για την οικονομία, την αγορά, τον κλάδο και την εταιρεία σας το 2014;», ρωτάμε 70 και πλέον ειδικούς, επιχειρηματίες και στελέχη από τους βασικότερους κλάδους της αγοράς. Οι πάντες προβληματίζονται. Οι προβλέψεις είναι δύσκολες και επίφοβες. Όλοι, όμως, έχουν ένα στόχο κοινό: «Να τα καταφέρουμε».

Το Globaltraining έθεσε ως στόχο µέχρι το 2017 να διπλασιαστεί ο αριθµός του προσωπικού του. «∆ίνουµε έµφαση στην ποιότητα, λειτουργούµε ως οργανισµός όπου κάθε άτοµο νιώθει ότι ανήκει», τόνισε η κ. Μορφίτου. ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:

• Επένδυσε στην εκπαίδευση µέσω της τεχνολογίας. • Επεκτάθηκε στο εξωτερικό, δηµιουργώντας κέντρα εκπαίδευσης. • ∆ηµιούργησε διαφορετικά λογισµικά προγράµµατα. • Αναδιοργάνωσε την εταιρεία, αλλάζοντας τον τρόπο διοίκησης. • Μείωσε τα λειτουργικά έξοδα. • Εκπαιδεύει όλο το προσωπικό ως προς τη διαχείριση του χρόνου, µε στόχο να γίνει πιο αποδοτικό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΡΤΖΗΣ ∆ιευθυντής ανθρωπίνου δυναµικού, Κωτσόβολος Η Ελλάδα βρέθηκε ενώπιον της κρίσης από το 2009. «Αυτό που µάθαµε είναι ότι πρέπει συνεχώς να αλλάζουµε», υπογράµµισε ο κ. Κουµαρτζής. ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

• Από εταιρεία πώλησης προϊόντων µετατράπηκε σε επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών, εισχωρώντας περισσότερο στον τοµέα της τεχνολογίας. • Λειτούργησε τµήµατα πώλησης. • Επένδυσε στην εκπαίδευση του προσωπικού. • Μείωσε τις τιµές. • Πρόσφερε λύσεις στις υπηρεσίες και επένδυσε στην εκπαίδευση των οδηγών του κέντρου διανοµής, προσπαθώντας να φέρει έσοδα. • Προχώρησε σε µειώσεις µισθών, κάτι που συναποφασίστηκε µε το προσωπικό. • Λειτούργησε σύστηµα πριµοδότησης. • Έκοψε τα ψηλά benefits από το management team και ανέβασε τα χαµηλά.

Χορηγός Εταιρικής Ένδυσης

Xορηγός

IN BUSINESS

www.inbusinessnews.com

Sweet & Sour Strategy

77

SPECIAL ADVERTISING FEATURE

76

Χρυσός με φτερά Όταν ο Danny Brewster, CEO των εταιρειών

«Αποδέξου την απειλή, αλλά εστίασε την προσοχή όλων σε κάτι θετικό». Κάπως έτσι πρέπει να κινηθούμε μέσα στην κρίση, τόνισε δρ Κωνσταντίνος Μαρκίδης στο 12ο HR Management & Human Capital Conference.

Το Καλύτερο Μέλι του Κόσμου

Neo & Bee, αποφάσισε να επενδύσει στην αγορά Bitcoin, η αξία του ήταν μόλις $5. Όταν κλείσαμε το ραντεβού για τη συνέντευξη αυτή, η αξία ήταν στα $500. Δύο μέρες αργότερα, έφτασε τα $600!

78

Είχε να ανταγωνιστεί 112 brands από 25 χώρες στα World Beekeeping Awards. Όχι μόνο διακρίθηκε, αλλά Το Τζιβέρτι βραβεύτηκε ως Το Καλύτερο Μέλι του Κόσμου!

You can count on youth

Πρωταγωνιστές σε πράσινο φόντο

80

54 ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Κυριάκος Παρπούνας, Μιχάλης Παπαευσταθίου, Πάνος Εργατούδης, Ιωάννης Σιουκιούρογλου, Κύρος Δημητριάδης, Νατάσα Φρειδερίκου, Φοίβος Λεοντίου, Μιχάλης Σπανός

ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΩΣ ΟΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΗΣ GREEN ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟ IN BUSINESS, DOT ΚΥΠΡΟΥ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

96

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΣΤΟΥΡΗ

Οι βραβευθέντες των Τρίτων Περιβαλλοντικών Βραβείων της Green Dot Κύπρου, που παρουσίασε το IN Business, μιλούν για την οικολογική τους φιλοσοφία.

Το Cyprus Marketing Youth Society (CyMYS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που «στεγάζει» αποφοίτους του μάρκετινγκ, της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων και graphic designers.

ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΦΟΝΤΟ IN BUSINESS

www.inbusinessnews.com

Μοnthly Briefing OFFICE TOUR AΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΖΑΒΡΟ

Κάνε Τ 9 ευχές!

ο… τζίνι, λέμε τώρα, πετάγεται όλο χαρά από το λυχνάρι και δηλώνει ευγνώμον που το ελευθερώσατε. Εσείς, με το λυχνάρι στο χέρι, προτού προλάβετε να συνέλθετε από την πρώτη έκπληξη, ζείτε τη δεύτερη. Το συμπαθέστατο πνεύμα, ειδικά

Ο

προσωπικός χώρος σήμερα, έχει τα κέφια του και ως εκ του καθενός δίνει μια τούτου εμφανίζεται ιδιαίτερα παραγω- πρώτη εικόνα της προγικό: «Πάρε χαρτί και μολύβι, γράψε σωπικότητάς του. Για ένα επαγεννέα ευχές - μάλιστα, εννέα, καλά άκουσες δεν κάνω πλάκα - κι εγώ θα στις εκπληρώσω», λέει. Κι εσείς καΤο πρωί πίνει λού - κακού γράφετε. Ποτέ δεν ξέρεις. Χρίστος espresso επειδή είναι τονωτικός. Ίσως το τζίνι να έχει τον τρόπο Χριστοδούλου του…

Κάνε μια ευχή…

108

BUSINESS& LIFE

Το τμήμα business intelligence της εταιρείας του είπε ότι «με το iPad το γραφείο πάει παντού».

CEO

Λίστα ευχών,

της επιθυμίας, στη σφαίρα πέρα από παραβεβαίως, και να έχουμε μύθια ζητήσαμε ίες. από τρεις επαγγελματ Για να… ικανοποιήΈτσι απλά. μας σουμε την περιέργειά να για το τι μπορεί τρία τη ζωή θέλουν από διαπρεπή στελέχη.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Office

PEEKING

Xώρα που θα θέλατε να κατοικήσετε Ένα πολυτΈλΈς οχημα, που θα ΈπιθυμουςατΈ να ΈχΈτΈ

Άτομο με το οποίο θα θέλατε να γευματίσετε

Ένα άλλο επάγγελμα που ευχαρίστως θα ασκούσατε Έπιλέξτε το «δικό σας» luxury collectible item Luxury iteM Που θα ΕΠιλΕγατΕ για τον Εαυτο ΣαΣ

Οίκος που θα θέλατε να ράψετε ένα κοστούμι Το ιδανικό δώρο Χριστουγέννων για εσάς

Ο business guru που θα θέλατε να σας εκπαιδεύσει

Trust International Insurance Company (Cyprus)

Άλεξ Μουρατιάν

theo παρπέρης

Κηροπήγια από ασφαλιστικό συνέδριο στο Μαρόκο το 2012, στο οποίο έλαβε μέρος και η Trust. Μάλιστα, η πολυεθνική διοργάνωσε ένα Gala με 1200 ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, που στοίχισε μισό εκατομμύριο δολάρια.

Country Manager SAP

Partner PwC Σε μια ευημερούσα Κύπρο, αφού έχω ζήσει στο εξωτερικό 10 χρόνια

Στον Καναδά και συγκεκριμένα στο Βανκούβερ

Ferrari California

Πρόεδρος ΣΔΕΚ

Ένα πολυτελές σκάφος

Ένα σκάφος ή αμάξι, φτάνει να είναι υβριδικό

Dean Martin και Frank Sinatra

Με τον Dalai Lama, διότι ανέπτυξε το νόημα της ζωής όσο κανένας άλλος

Με τον πρόεδρο της Omnicom Group, John Wren, για να συζητήσουμε μια πιθανή συνεργασία

Chef

Αστρονόμος, αφού με ενθουσιάζει η εξερεύνηση του σύμπαντος

Ηθοποιός. Έκανα κάποια μαθήματα υποκριτικής στο σχολείο

Το σκωτσέζικο κάστρο

Τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή

Το ρολόι Titanium Panerai

Τίποτα

Την κιθάρα του Eric Clapton, που φέρει το όνομα Brownie

Ένα συλλεκτικό πιατάκι με το λογότυπο της Trust από τα εγκαίνια των γραφείων της στο Μπαχρέιν.

Ο αναπτήρας του με θέμα τον πράκτορα 007.

Προτιμά τον υπολογιστή MacBook Pro της Apple, επειδή είναι ελαφρύς και τον βολεύει, αφού ταξιδεύει συνέχεια.

CEO FxPro

Bottega Veneta

Giorgio Armani

Canali. Οτιδήποτε αγοράζω από το συγκεκριμένο οίκο έχει άψογη εφαρμογή

Δέκα μέρες σε ένα εξωτικό νησί

Να βλέπω όλα τα μέλη της οικογένειας χαμογελαστά

108

Πυξίδα: Μεγάλη συναισθηματική αξία έχει για τον ίδιο η πυξίδα που του δώρισε ένας πολύ καλός του φίλος, όταν ίδρυσε την Trust το 2009, για να βρει το δρόμο προς την επιτυχία. Θεωρεί ότι είναι το γούρι του.

Denis Sukhotin

Το περιοδικό IΝ Business

Πάρτι με φίλους

O Άγγλος επενδυτής Richard Branson

Το στιλό του (Parker) και ο χαρτοφύλακας του (Camel Active) ήταν δώρα από τη γυναίκα του το 2010. Φωτογραφία της οικογένειάς του. Η σύζυγος και οι δύο του κόρες τού δημιουργούν την αίσθηση ότι είναι… ένας βασιλιάς που ζει για να τις υπηρετεί.

στέλιος αναστασιάδης

Στην Αυστραλία, γιατί έχει μια αρκετά μεγάλη αγορά και καλό καιρό

O Guru Ganesha Singh Khalsa που ασχολείται με τον τομέα των πωλήσεων

Κινητό Galaxy S4

Η γραμματέας του δίνει κάθε πρωί την αλληλογραφία μέσα σε φάκελο.

Ο Jim Collins, συγγραφέας του βιβλίου Good to Great

110

Η FxPro είναι χορηγός της ομάδας της BMW στη Formula 1 και το διακοσμητικό αυτό αυτοκινητάκι αποτελεί ένα σύμβολο της συνεργασίας τους.

Στο γραφείο του έχει πάντα ένα πακέτο των ρωσικών τσιγάρων που καπνίζει και δύσκολα βρίσκει στο εξωτερικό. Ένα μεταλλικό γλυπτό για καλό feng shui.

110

Το στιλό του είναι parker.

BUSINESS& LIFE

office tour.indd 110

www.inbusinessnews.com

IN BUSINESS 97

10

12. Μοnthly Briefing 12| Newsbrief 16| Companies/Industries & People Tesco: 1200 κωδικοί στις ΑΛΦΑΜΕΓΑ Laiko Cosmos Trading: Μελετούν νέα deals Little Byron Baby Lulu: Η πολυτέλεια των μικρών ΙΝ Brand Kleenex 10| Γλαύκος Κληρίδης: Η οικονομία στα χρόνια του 22| Caffè latte: Ποιος τον φτιάχνει καλύτερα; 24| ΣΕΑΠΕΚ: ΑΠΕ, η πηγή του κέρδους 28| Chartered Institute of Arbitrators Cyprus Branch: Η Κυβέρνηση μάς αγνοεί 30| NetU: Σκοράρει στο ΙΤ… 32| Polish Cypriot Chamber of Commerce: Ενώνουν δυνάμεις 34| Social Buying: Special offers στο e-mail σας 36|CIM: Έμφαση στη Λεμεσό 38| Cyprus Tourist Guide: Δώσε τα… κλειδιά στον Οδηγό 44| BIOforLIFE: Οικοτουρισμός: Επιχειρώντας εναλλακτικά 46| Around the Globe 50| Σελιδοδείκτης 52| Business Agenda

γελματία ο… πολύ δικός του χώρος δεν είναι άλλος από το γραφείο του. Εκεί μας φιλοξένησαν τέσσερα στελέχη κυπριακών επιχειρήσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: HARRIS KYPRIANOU

wish list aπΟ τΟν χριστΟφΟρΟ ζαβρΟ

| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JO MICHAELIDES

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

96

107

December special Business LifestylE

58

25/11/2013 14:19

ο τζιρος της αγορας catErINg ςτην ΚύΠρο, Πλην των ξενοδοχε φτανει τα ιων, €55 εΚ ετηςιως, Περιλαμβ ανοντας εξωτεριΚο χωρούς (€15ύς εΚ) Και αιθούςες εΚδηλωςε ων (€40 εΚ)

83. AΦΙΕΡΩΜΑ Catering

cyprUS catErINg

SErvIcES

advertising feature

CATERING Ο μπουφές

είν

αι ανοιχτος!

Π

Από όικόγ ενειΑκΑ δειπν δεξιώςεις Α μεχρι μεχρι επιχε κΑι Από φιλΑνθρώπ γΑμήλιες ιρήμΑτικΑ ικΑ gala catering λύνει event τΑ χεριΑ τών s, ή λύςή τόύ κΑι ύπόςχ διόργΑνώτώ ετΑι μιΑ Αψόγή εκδήλώςή. ν συντονισμοσ χριστοφοροσ ζαβροσ, μαρια

ΠΗΛΕιΔου

ερί τα τέλη της δεμικρή αγορά καετίας του 1990 Σήμερα οι υπηρεσίες το catering άρχισε νέες τάσεις catering έχουν γίνει ακόμα πιο να κάνει για τα Σήμερα ο κλάδος, απαιτητικές με όπως και πλείτον καλά την εμφάνισή ίδιο τους τον εαυτό. στοι άλλοι, ζει Με το πέρασμα με το των χρόνων και του στην Κύπρο. πο τα νέα δεδομένα. δικό του τρότην εμπειρία της Με τα δεδομένα εξειδίκευσης προσφέρουν της οικονομίας Με την οικονομική να πηγαίνουν από περισσόκρίση και την τερες ιδέες και το καλό περιορισμένη λύσεις, ρο και τη ρευστότητα στο καλύτερευστότητα όλοι ντας κάθε απαίτηση ικανοποιώνα αυξάνεται έγιναν πιο συγκρατημέ οι εκδηλώσεις των πελατών. άρχισαν να γίνονται Υπολογίζεται κότερα οι επιχειρήσεις νοι και ειδιότι σε όλο και πιο συχνές. , οι οποίες υπηρεσίες catering παγκύπρια βάση είπαν «αντίο» προς προσφέρονται Το catering είχε το παρόν στα από, περίπου, γίνει στην ουσία μεγάλα venues. 25 caterers, 40 «μόδα». Όλο και «Οι επιχειρηματ αίθουσες δεξιώσεων, περισσότεροι κές εκδηλώσεις ικαθώς και από το επέλεγαν, διοργανώνον έχουν περιοριστεί όλα στο ελάχιστο», τας event στις τα ξενοδοχεία τεσσάρων οικίες τους ή σε αναφέρει παράγοκαι πέντε εξωτερικούς χώρους. αστέρων. ντας του κλάδου. Εκδηλώσεις πολιτιστικές «Πλέον οι πλείΠαρά την ανάπτυξη, στες εταιρείες, , καλλιτεχνικές, επαγγελματι με όμως, που γνώρισε και κές, οικογενειακέ πικό, επιλέγουν μειωμένο προσωεξακολουθεί να όλα μπορούσαν ς, να διοργανώσο γνωρίζει, η αγορά να υν ένα ‘τραπέζι’ όπου ο πελάτης διοργανωθούν catering στην σε κάποιο εστιατόριο Κύπρο, χαρακτηρίζε το επιθυμούσε. ή να παραγγείλου Ακόμα και για τις ται ως «μικρή» ν γαμήλιες εκδηλώσεις σε σύγκριση με ίδιο τους το χώρο», delivery στον το εξωτερικό το ενδιαφέρον εξηγεί χαρακαι είχε πλέον μετατοπιαυτό εξαιτίας κτηριστικά. του μεγέθους στεί από τις τεράστιες του πληθυσμού. Αρκεί αίθουσες και Παράλληλα οι τα ξενοδοχεία να αναλογιστεί εταιρείες catering σε πρωτοπορια κανείς ότι μια έχουν να αντιμετωπίσ εκδήλωση στο κούς χώρους, όπου εξωουν και τη υπηρεσίες catering τερικό μπορεί μεγάλη πρόκληση να αφορά μέχρι έδιναν τη λύση. θα και 2.000 άτομα για τιμών, αλλά και της μείωσης των set menu. Για Με άρτια εκπαιδευμέν την εποχικότητα τις εκδηλώσεις εκεί που χαρακτηρίζε ο προσωμπορεί να χρησιμοπικό και υψηλά ι τον κλάδο. ποιηθούν κάστρα, επίπεδα Παρά τα προβλήματα υπόσχονταν γαστρονομικποιότητας παλάτια, οινοποι, όμως, ο εία και άλλοι κλάδος φαίνεται ές απομεγάλοι χώροι. λαύσεις και μια να συνεχίζει δυΣτην Κύπρο τέτοιοι άψογη ναμικά, με νέες χώροι κομμένη και ραμμένη διοργάνωση, ιδέες και προσαρενώ μια εκδήλωση δεν υπάρχουν, στα μέτρα του μοσμένες λύσεις, κάθε πελάτη. για 500 άτομα που εξυπηρετού θεωρείται «τεράστια». τις νέες τάσεις ν και ανάγκες της εποχής. www.inbusines snews.com

IN BUSINESS

Last Page

Numbers & Stats

4

IN BUSINESS

83

122

www.inbusinessnews.com


Γίνετε συνδρομητές στο

IN Business

Γιώργος Μιχαήλ Δάφνη Ροδίτου Τανγκ Διευθύντρια Media IMH: Έλενα Λεοντίου Αρχισυνταξία Κειμένων: Μαρία Θεμιστοκλέους Βοηθός Αρχισυντάκτη ΙΝ Business: Στέλλα Μούρεττου Σύνταξη: Στέλλα Μούρεττου, Αντώνης Αντωνίου, Mαρία Πηλείδου, Χριστόφορος Ζαβρός, Aντρέας Κωστουρής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΜΗ:

γενικη Διευθύντρια ΙΜΗ:

Το μοναδικό μηνιαίο εργαλείο με ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την αγορά, τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

€54

Άννα Θεοδοσίου Jo Michaelides, Harris Kyprianou

Art Director: Φωτογράφia:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & OPERATIONS

Ειρήνη Γεωργίου Χάρης Παυλίδης Marketing executive Περιοδικών: Άντρια Φοινιεύς Διευθυντρία τμήματοσ διοργανωσησ: Βούλα Νικολάου Yπεύθυνη Λογιστηρίου: Παντελίτσα Χατζηστεφάνου Τυπογραφείο: CASSOULIDES MASTERPRINTERS ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Advertising Executive:

EKMΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ¤54 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΎΘΑ

➡ Ετήσια συνδρομή στο

Διαφήμιση

περιοδικό IN Business ➡ ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο tablet edition (ipad & android) ➡ Παράδοση με courier στο γραφείο σας*

Τηλ. 22505555, Φαξ 22679820 harisp@imhbusiness.com Συνδρομές (Ετήσιες)

€54 | Εξωτερικού: €77 Μύρια Νεοφύτου, myria@imhbusiness.com

Κύπρου:

Υπεύθυνη Συνδρομών:

GOld

*Ισχύει μόνο για διανομή στην Κύπρο

αρχισυντακτησ:

John Vickers Φοίβος Καραγιάννης

Αdvertising Executive: InBusinessNews.com αρχισυντακτησ:

Aντώνης Αντωνίου

senior editor: Aντρέας Κωστουρής Αdvertising Executive:

Kρίστοφερ Κωνσταντίνου

Γραφεία Επικοινωνίας

Αιγάλεω 5, Στρόβολος 2057 Τ.Θ. 21185, 1503 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22505555, Φαξ 22679820, inbusiness@imhbusiness.com www.imhbusiness.com

ISSN 1986-0056

Κάντε κλικ στο www.imhbusiness.com για άμεση εγγραφή Ή ανανέωση της συνδρομής σας.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 77777741.

Corporate Subscriptions

Eπικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τις ειδικές τιμές που προσφέρουμε για εταιρικές συνδρομές. www.inbusinessnews.com


editorial Aπο την ελενα λεοντιου

Ταχύρρυθμα μαθήματα 2013

K

αθώς γράφω το τελευταίο editorial γι’ αυτό το χρόνο, δεν μπορώ παρά να αναλογιστώ ένα - ένα τα όσα φέτος περάσαμε και μάθαμε. Όλα αποτελέσματα κάποιων λαθών, παθών, κακών χειρισμών και λιγότερο των συγκυριών, που οδήγησαν σε καταστάσεις πρωτοφανείς και πρωτόγνωρες κι αυτό, σαφώς, καθόλου τυχαία. Ο απολογισμός επιβάλλεται φέτος και είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος, εφόσον τα μάτια μας είδαν πολλά, τα αυτιά μας άκουσαν περισσότερα και… το στομάχι μας άντεξε αρκετά κι ας δεν τα χώνεψε ποτέ. «Όσα δεν φέρνει ο χρόνος φέρνει η ώρα λέμε» και κάπως έτσι, μέσα σε μια νύχτα του Μάρτη, μάθαμε ξαφνικά και με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο πόσο τραγική ήταν στ’ αλήθεια η κατάστασή μας. Μάθαμε, ακόμα, πως όταν τελειώνει το «γλέντι» πληρώνει ο καθένας τα δικά του σπασμένα, αλλά κάποτε κι εκείνα των άλλων. Και είχαμε, όπως αποδείχθηκε, πολλά σπασμένα - από τα δημόσια οικονομικά μέχρι αυτά του οίκου μας - είτε επρόκειτο για το νοικοκυριό, την ιδιωτική μας επιχείρηση ή το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Μάθαμε πως τελικά ήταν λάθος που απλώναμε το χέρι μας αρκετά μακρύτερα

από εκεί που έφτανε. Διότι, άλλο είναι η πρόκληση στο πλαίσιο ενός μετρίσιμου ρίσκου κι άλλο η ανευθυνότητα, που στο τέλος αποδεικνύεται βλακεία, με όλες τις συνέπειες. Μάθαμε, επίσης, πως δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να αυτοανακηρύσσεται developer. Δυστυχώς, το μάθημα στην περίπτωση αυτή έγινε πάθημα όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τις τράπεζές τους, τους συνεργάτες τους, την οικονομία ολόκληρη. Μάθαμε να απαξιώνουμε θεσμούς, να βλέπουμε πολύ μικρούς τους πολιτικούς που ψηφίσαμε για να μας εκπροσωπούν και ακόμα μικρότερους πολλούς από όσους συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια οργανισμών. Μάθαμε πως η Κύπρος μας, όσο μικρή και αν είναι, χωρεί μεγάλη, πολύ μεγάλη συγκέντρωση αδιαφορίας, εγκληματικής ανικανότητας, ανευθυνότητας, διαφθοράς και αηδίας. Μάθαμε, ωιμέ, πως ο δημόσιος τομέας, οι ημικρατικοί και οι τράπεζες, το όνειρο κάθε μάνας για αποκατάσταση του τέκνου της, δεν εξακολουθούν να είναι ακριβώς ασφαλείς προορισμοί με ηλιοφάνεια! Μάθαμε, όμως, και πραγματάκια πιο απλά. Να διαβάζουμε τα διαφημιστικά με τις προσφορές που μέχρι πρωτίστως αγνοούσαμε, να μετράμε τους καφέδες του μήνα, να

βάζουμε όρια στις επισκέψεις σε κομμωτήρια και νυχούδες, να ζούμε χωρίς Φιλιππινέζα και να γίνουμε εμείς η madam του σπιτιού μας. Μάθαμε, επίσης, πως η επωδός «η Κύπρος είναι επιχειρηματικό κέντρο διεθνών επενδύσεων» είναι ευθύνη για την οποία πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο. Έχεις τα φόντα μεγάλε, χρησιμοποίησέ τα σωστά, φτιάξε τα κακώς έχοντα, διόρθωσε τις δομές σου, εξέλιξε το μοντέλο σου, γίνε σωστό και σοβαρό επιχειρηματικό κέντρο! Από την άλλη, μάθαμε πως η Κύπρος είναι και ανθεκτική. Οι ξένοι επενδυτές δεν έτρεξαν να φύγουν, οι πλείστες επιχειρήσεις πλήγηκαν, αλλά δεν παρέλυσαν. Οι μισθοί μειώθηκαν, οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν, αλλά ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, για τον οποίο μπορώ να μιλώ, δεν σταμάτησε να παράγει. Δεν πνιγήκαμε, κολυμπήσαμε και συνεχίζουμε να κολυμπούμε και κάποιοι σαφώς τα καταφέρνουν καλύτερα από άλλους. Μάθαμε αρκετά. Μάθαμε όσα έπρεπε όμως; Ισχύει βεβαίως και το επιχείρημα πως τώρα που γνωρίζουμε πόσες προκλήσεις έχει ο ωκεανός, μπορούμε να προετοιμάσουμε καλύτερα σωσίβια. Το 2014 θα μας δείξει σύντομα.

ΗΠώς ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ καταλήξαμε στο εξώφυλλο του μήνα H Kύπρος γεμάτη με την αγωνία της οικονομικής αβεβαιότητας. Λειτουργεί;

μήΝιΑιΑ ΕΚΔΟΣή ΓιΑ THN ΚΥΠΡιΑΚή ΑΓΟΡΑ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧή | TEYXOΣ 93 | noembρiοΣ 2013

θα

κατάσταση

η νέος

ύφεση

το 2014

προβλέψεις στην κούρεμα επιβιώνει

προϋπολογισμό

χρονιάς

ύφεση

οικονομία

2014: 70 ΕΠιΧΕιΡήμΑΤιΕΣ ΚΑι 8 ΕιΔιΚΟι ΔιΝΟΥΝ ΤιΣ ΔιΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟβΛΕψΕιΣ ΓιΑ ΤήΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑι ΤήΝ ΟιΚΟΝΟμιΑ

μείωση στις αποδόσεις ανθεκτικότητα

ιδιωτικοποιήσεις τραπεζικό τομέα

αισιοδοξίας Τρόικα

της επόμενης

προκλήσεις

μέτρα λιτότητας η πτώση σταθερότητα

υψηλή ανεργία

πορεία επέκταση

Το εξώφυλλο που όλοι είπαμε «ναι» μόλις το είδαμε, ωστόσο, η απέριττη λιτότητά του το κάνει την ίδια ώρα αφόρητα απαισιόδοξο.

μηνιαια εκδοςη για THN κυπριακη αγορα & τα ςτελεχη | TEYXOς 94 | δεκεμβριοΣ 2013

2014: 70 επιχειρηματιες και 8 ειδικοι κανουν τις δικες τους προβλεψεις για την αγορα και την οικονομια

προκλήσεις δύσκολη αρνητικές συνθήκες

απαιτητικό του ΑΕΠ

Tιμή €4.95 | Σε ειδική τιμή €3.40 για τhn kyρiakh 3/11/13 μαζι με τήν εφήμεριδα Σήμερινή

Tιμη €4.95 | Σε ειδική τιμή €3.40 για τhn kyρiakh 1/12/13 μαζι με τήν εφήμεριδα Σήμερινή

www.inbusinessnews.com

www.inbusinessnews.com

IN BUSINESS

00001 >

THE INTERNATIONAL INVESTMENT, FINANCE & PROFESSIONAL SERVICES MAGAZINE OF CYPRUS

PUBLIC E POLICYMAK

RS

, MOVE

+ IOANNIS CHARILAOU, PHIDIAS PILIDES, NASSER SAIDI OECD

Planning to beat tax avoidance

INVESTING

Royal family memorabilia market

INTERVIEWS

Stelios Haji-Ioannou Martin Neureiter Hans Wolff

Θέλαμε, ωστόσο, να υπογραμμίσουμε πως άνω των 70 επιχειρηματιών, στελεχών και ειδικών μας μίλησαν σε αυτό το τεύχος. Επομένως, καταλήξαμε στους τόσο σημαντικούς για εμάς αριθμούς.

Η προσφορά περιλαμβάνει

Brought to you by

δωρεαν πρόσβαση

SECTOR KERS & SHA

8

POWERED BY:

RS

Και αποκτήστε ετήσια συνδρομή στα περιοδικά IN Business και Gold Πληροφορίες: www.imhbusiness.com ή 77777741

ISSUE 29 AUGUST 14 - SEPTEMBER 13, 2013 PRICE €4.95

5 2 91 2 9 5 0 00 5 77

Γίνετε συνδρομητές σήμερα με μόνο €90!

2014: Επικίνδυνη Στροφή. Έξυπνη πρόταση βάσει μιας ιδέας του συνάδελφου δημοσιογράφου Ανδρέα Κωστουρή.

στα apps των περιοδικών

σαρωστε τον κωδικο για να κατεβασετε το app του περιοδικου

PLUS:

MONEY / BUSINESS ECONOMY TAX & LEGAL LIFESTYLE / OPINION

apple

android

www.inbusinessnews.com


www.omegawatches.com

IN THEIR OWN LITTLE WORLDS The tiny precision components in our mechanical movements dance to the rhythm of our lives – and they have been with us on some of mankind’s greatest adventures. AVAILABLE AT: VASSOS ELIADES ACCESSORIES LTD, NICOSIA - LIMASOL, TEL.: 22 897 361


MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

ΓΛΑΎΚΟΣ ΚΛΗΡΊΔΗΣ

Η οικονομία στα χρόνια του

Με θετικό πρόσημο στην ποιότητα ζωής και την προώθηση του επιχειρείν θυμόμαστε τη δεκαετή διακυβέρνηση Κληρίδη (1993 - 2003), παρά τα πλην και τις όποιες αδυναμίες της οικονομίας, που δεν στάθηκαν ικανές να ακυρώσουν το όραμα του Προέδρου για μια Κύπρο αξιοπρεπή στις διεθνείς αρένες. Ένα όραμα που κρατούσε μέχρι την ώρα που μας αποχαιρέτησε στις 15 του περασμένου μήνα. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

10

IN BUSINESS

klirides.indd 10

Α

ν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τονιστεί και αποτελεί πια στοιχείο της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, είναι η ταύτιση της Κυβέρνησης και του ίδιου του Γλαύκου Κληρίδη με τις προσπάθειες ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαν αρχίσει επίσημα το 1993, όταν έγινε αποδεκτή η αίτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίδοντας το έναυσμα για την έναρξη των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων, που στόχο είχαν την

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:16


ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΧΡΈΟΣ ΕΠΊ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΓΛΑΎΚΟΥ ΚΛΗΡΊΔΗ ΚΙΝΉΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΑ ΚΟΝΤΆ ΣΤΟ 60%, ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΊ ΣΤΟ 70% ΚΑΤΆ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΉΣ ΤΟΥ

εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, από το 1996 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υιοθέτησε νέο πλαίσιο άσκησης νομισματικής πολιτικής, το οποίο βασιζόταν κυρίως στην αγορά, εγκαταλείποντας το μέχρι τότε κύριο εργαλείο της, που ήταν ο έλεγχος της ρευστότητας. Είναι, επίσης, ωφέλιμο να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι κατά την πενταετία 1996 - 2001 επικρατούσαν συνθήκες ελλειμματικής ρευστότητας στην αγορά, οι οποίες ρυθμίζονταν με παρεμβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας. Σημαντική χρονιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, επίσης, το 2001, όταν καταργήθηκε το ανώτατο όριο στα επιτόκια, ενώ το ίδιο έγινε σταδιακά και για τους συναλλαγματικούς ελέγχους στη ροή κεφαλαίων. Παρατηρώντας τα τότε οικονομικά στοιχεία, μεταξύ των ετών 1993 και 2003, επισημαίνουμε αρνητικό δημοσιονομικό ισοζύγιο - μεταξύ -3% και -4% τις περισσότερες χρονιές - και πρωτογενές επίσης αρνητικό, με

ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΌ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΘΕΤΙΚΆ ΠΡΌΣΗΜΑ, Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΚΛΉΘΗΚΕ ΤΌΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΕΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ, Η ΟΠΟΊΑ ΚΥΜΑΙΝΌΤΑΝ ΣΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΤΟΥ 3%, ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΈΒΕΙ ΣΤΟ 4% ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΚΛΗΡΊΔΗ, ΠΟΥ ΉΤΑΝ ΈΝΑ ΠΟΣΟΣΤΌ, ΕΠΊΣΗΣ, ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΌ

www.inbusinessnews.com

klirides.indd 11

εξαίρεση τα έτη 1995, 2000 και 2001. Οι δαπάνες της Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμαίνονταν μεταξύ 33% και 37% από το 1995 στο 2000, για να αγγίξουν το 40% το 2002, ακολουθώντας έκτοτε ανοδική πορεία.

ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΟΊ ΤΟΥ

ΘΥΜΟΎΝΤΑΙ… Επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη

πραγματοποιήθηκε η εκτενέστερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ στη χώρα από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως θυμάται ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Τάκης Κληρίδης, το 2002 εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, το 10% για τον εταιρικό φόρο, αλλά και η μείωση των συντελεστών φορολόγησης για τους ιδιώτες, δίνοντας με τον τρόπο αυτό ώθηση στην επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση ξένων εταιρειών. «Ήταν η εκτενέστερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ στη Κύπρο, στο πλαίσιο και της εναρμόνισης με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο σε θέματα φορολόγησης όσο και ανταγωνισμού», ανέφερε. Από την πλευρά του, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη που έδειχνε Γλαύκος Κληρίδης στους υπουργούς του. «Ήθελε νοικοκυρεμένα οικονομικά και έννοια του ήταν να ικανοποιούνται τα κριτήρια, ενόψει της ένταξης στην ΕΕ. Υποστήριξε αποφάσεις για μια γενναιόδωρη αγροτική οικονομική πολιτική, ξεκίνησε την ανάπτυξη του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στήριξε με κίνητρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», τόνισε.

Από την άλλη, κατά την ίδια πενταετία, τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ κινούνταν μεταξύ 32% και 35%, για να αρχίσουν να παίρνουν την ανιούσα από το 2002, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ στο 13%. Είναι, πάντως, αξιοσημείωτο το γεγονός ότι όλη εκείνη την περίοδο, κατά την οποία το δημοσιονομικό ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό, οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας διατηρούνταν σε αρκετά ψηλά επίπεδα, με τους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού να γνωρίζουν αξιόλογη ανάπτυξη. Ιδιαίτερα την πενταετία 1998 - 2001 ο ρυθμός ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ κυμαινόταν μεταξύ 4% και 5%, λίγο ψηλότερα από το ποσοστό του δυνητικού. Πρόκειται για την περίοδο στην οποία περιλαμβάνεται και το μελανό στίγμα της φούσκας του ΧΑΚ, που είχε δοκιμάσει σκληρά την κυπριακή οικονομία κατά τη διετία 1999 - 2000, με αλυσιδωτές συνέπειες. Η παρατήρηση των τότε στοιχείων υπενθυμίζει, ακόμα, ότι το δημόσιο χρέος επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη κινήθηκε σε επίπεδα κοντά στο 60%, για να αυξηθεί στο 70% κατά τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής του. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό - αν και η τότε Κυβέρνηση παρέλαβε αρκετά ψηλά ποσοστά της τάξης του 6,5% - λόγω, κυρίως, της εισαγωγής του ΦΠΑ και άλλων συναφών παραγόντων, σταδιακά μείωσε αυτό το ποσοστό σε επίπεδα 2,9% κατά μέσο όρο. Πάντως, με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας να είναι σε θετικά πρόσημα, η Κυβέρνηση δεν κλήθηκε τότε να αντιμετωπίσει προβλήματα σε θέματα ανεργίας, η οποία κυμαινόταν στα επίπεδα του 3%, για να ανέβει στο 4% τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Κληρίδη, που ήταν ένα ποσοστό, επίσης, πολύ χαμηλό.

IN BUSINESS

11

25/11/2013 13:16


Κατά τη νέα προγραμ ματική περίοδο (2014 - 20 20) της ΕΕ α ρκετά κο νδύλια θα απευ θύνοντα ι στους νέους, μ ε στόχο την ανάπτυξ η του επ ιχειρείν

MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

EUROSUCCESS

Στο… κυνήγι του ρευστού Το ζωνάρι μπορεί να έσφιξε, όμως οι ευκαιρίες δεν έπαψαν να υπάρχουν. Προγράμματα ευρωπαϊκά, εθνικά και άλλα είναι εκεί και περιμένουν στη σειρά για αξιοποίηση. Κάτι για το οποίο οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται απλώς ρευστότητα, αλλά και ορθή καθοδήγηση, για να την αποκτήσουν. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνει η Eurosuccess Consulting. ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ

«Ο

ι επιχειρήσεις πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση για αξιοποίηση κονδυλίων από ευρωπαϊκά, εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τέτοιες

Προγράμματα

που τρέχουν Ποια σημαντικά προγράμματα τρέχουν αυτή τη στιγμή;

Τα σημαντικότερα προγράμματα, τα οποία διατίθενται αυτή τη στιγμή, είναι διάφορα σχέδια που αποσκοπούν στην πρόσληψη και την εκπαίδευση προσωπικού σε επιχειρήσεις. Τα εν λόγω προγράμματα προσφέρουν επιχορηγήσεις στους εργοδότες για τους πιο πάνω σκοπούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ακόμα, παρέχουν σε άνεργα άτομα και νέους απόφοιτους την ευκαιρία να εργοδοτηθούν και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Υπάρχουν διάφορα διαθέσιμα προγράμματα του τύπου αυτού, τα οποία απευθύνονται, το κάθε ένα ξεχωριστά, σε συγκεκριμένες ομάδες και κατηγορίες ατόμων και σε εταιρείες όλων των τομέων.

14

IN BUSINESS

ενέργειες συμβάλλουν όχι μόνο στην επιβίωση, αλλά και στην ανάπτυξή τους», επισημαίνει ο διευθυντής της Eurosuccess Consulting, Γιώργος Γιωργάκης. Προσθέτει, δε, πως με το πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότερες εταιρείες ενδιαφέρονται και αναζητούν πληροφορίες σε σχέση με τα διαθέσιμα προγράμματα επιχορηγήσεων και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με το παρελθόν. Πότε και πώς έγινε η αρχή για την Eurosuccess Consulting; Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009, βλέποντας την ανάγκη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων, για εξειδικευμένη ενημέρωση και υποστήριξη στην εκμετάλλευση κονδυλίων από την ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω διαφόρων σχεδίων και ευκαιριών επιχορήγησης. Με την απορρόφηση των εν λόγω κονδυλίων επιτυγχάνεται η δημιουργία, ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των επιχειρησιακών τους αναγκών. Τι είδους υπηρεσίες προσφέρετε; Οι υπηρεσίες μας χωρίζονται σε τρεις άξονες: Στην ενημέρωση και την υποστήριξη, σε σχέση με τα διάφορα σχέδια και τις ευκαιρίες επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Ακόμα, στη διενέργεια καινοτόμων και ωφέλιμων σεμιναρίων για στελέχη και εργαζομένους σε επιχειρήσεις και, τέλος, στη συμμετοχή του οργανισμού σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Πώς μπορούν να επωφεληθούν οι εταιρείες που αποτείνονται στην εταιρεία σας; Στον τομέα των σχεδίων και των ευκαιριών για επιχορηγήσεις, μία επιχείρηση - ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης και μεγέθους - δύναται να επωφεληθεί σε διάφορες εταιρικές της δραστηριότητες. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, η πρόσληψη και η ανάπτυξη του προσωπικού, η υλοποίηση διαφόρων σεμιναρίων στην Κύπρο και το εξωτερικό, η αγορά εξοπλισμού και επιχειρησιακών λογισμι-

κών, η υλοποίηση και η ένταξή της σε νέες τεχνολογίες, όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων - συνεργατών μας, διοργανώνουμε σεμινάρια με έμπειρους εκπαιδευτές για διάφορα θέματα. Ακόμη, μετέχουμε ως εταίρος σε διάφορες κοινοπραξίες ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, με σκοπό τη δημιουργία και τη μεταφορά καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων στην Κύπρο, όπως, εγχειριδίων, κάποιας διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Κύριος γνώμονας αυτών είναι η ανάπτυξη των ομάδων - στόχων στις οποίες απευθύνονται. Για την επίτευξη των πιο πάνω συνεργαζόματε με διάφορους φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό, όπως, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιμελητήρια και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Δίνεται έμφαση και στη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας; Θα έλεγα πως ναι, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και των διαφόρων αρμοδίων φορέων, μέσω της 4ης έκτακτης προκήρυξης του σχεδίου στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία προέκυψε από εξοικονομήσεις κονδυλίων από διάφορα άλλα σχέδια. Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2014 - 2020) της ΕΕ αρκετά κονδύλια θα απευθύνονται στους νέους για αξιοποίηση, με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

www.inbusinessnews.com


MONTHLYBRIEFING

Companies, Industries & People 

le & Tesco App 500g Crisp Cinnamon

Tesco S Milk Chonappy Fingers colate 8s 172g

€3.50

€1.85

uit & Nut Tesco Frla 500g Grano

€3.50

Tesco ChocolateSwiss Milk Syrup & with Maple C Fine Wal aramelised nut Piece s 100g

st Fruits Tesco Fore Flavoured & Yogurt 6s 216g Slices

€2.50

Tesco C Flakes 5 orn 00g

€2.35

€2.30

Tesco S Flakes w pecial it berries 37h red 5g

Tesco Fr osted Flakes 75 0g

€3.50

Tesco Cust ard Biscuits 40Cream 0g

€3.95

€1.65

co Tesco Cho5g Hoops 37

€2.50 

Tesco Fi Rolls 200g g

€1.15

& Tesco Wilds 260g r 10 Whippy Ba

€1.99

ΤΑ TOP selling της Tesco Τα πρώτα σε πωλήσεις προϊόντα της Tesco

ttish Tesco Sco Oats 1kg Porridge

€2.20

TESCO

1200 κωδικοί στις ΑΛΦΑΜΕΓΑ Το deal έκλεισε και η συνεργασία ξεκίνησε από τον Οκτώβριο με 100 κωδικούς προϊόντων της Tesco στα ράφια των υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, που σήμερα έχουν ήδη γίνει 1200.

Η

φιλοσοφία των δύο υπεραγορών ταυτίζεται και στόχος τους είναι να παρέχουν την καλύτερη

16

IN BUSINESS

themata mprosta roi.indd 16

εμπειρία ψωνίσματος, ανταποκρινόμενες στις νέες διατροφικές και καταναλωτικές ανάγκες. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν είδη ζαχαροπλαστικής, μπισκότα, δημητριακά, κατεψυγμένα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, καθαριστικά, ροφήματα, ζωοτροφές και διάφορα άλλα που εντάσσονται, κυρίως, στην κατηγορία των τροφίμων. Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ ξεκίνησαν ήδη διάφορες ενέργειες προώθησης των προϊόντων Tesco, εντός και εκτός των υπεραγορών, μεταξύ των οποίων και επιδείξεις μαγειρικής με τα συγκεκριμένα προϊόντα από τη γνωστή τηλεοπτική σεφ

Αθηνά Λοϊζίδου. Επίσης, προωθούνται ειδικά φυλλάδια με προσφορές, που θα διανέμονται αποκλειστικά για τα Tesco στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο δέχθηκε από την αρχή με ενθουσιώδη σχόλια τα προϊόντα, λόγω της καλής ποιότητας και των χαμηλών τους τιμών. Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τα προϊόντα σε ειδικά ράφια για τα προϊόντα της Tesco, που έχουν στηθεί ανά κατηγορία προϊόντος στις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ. ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΡΕΤΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: JO MICHAELIDES

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:18


magad 21,5x28,5cm.indd 1

18/10/2013 11:07 π.μ.


MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 300 ΜΕ 360 CONVENIENCE STORES, ΠΕΡΊΠΤΕΡΑ, ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΈΣ

LAIKO COSMOS TRADING

Μελετούν νέα deals

Εντός του 2014 ολοκληρώνεται η μεταφορά των εταιρειών Cosmos Trading και Όμιλος Λαϊκού Distributors στη νέα Laiko Cosmos Trading. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα κρίνονται επιτυχή, την ώρα που τα στελέχη της εταιρείας διερευνούν νέες συνεργασίες που θα προσθέσουν στην αξία της.

Μ

ετά τη συγχώνευση, η εταιρεία πέτυχε 30% περικοπή στο κόστος των λειτουργικών της εξόδων, έχουν βελτιωθεί oι μέρες πίστωσης στην αγορά, ενώ μειώνεται σταδιακά το κωδικολόγιο κατά 30% με 35%, σύμφωνα με το CEO της Laiko Cosmos Trading, Βασίλη Πετρίδη και το γενικό διευθυντή, Γιώργο Τσακκιστό. Επισημαίνουν ότι οι εταιρείες Cosmos Trading και Όμιλος Λαϊκού Distributors συμμετέχουν 50 - 50 στη Laiko Cosmos Trading, στο πλαίσιο μιας joint venture συνεργασίας. Ο κ. Πετρίδης τονίζει ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους των δύο εταιρειών, ώστε να δεχθούν η μία τη διαφορετικότητα της άλλης και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν νέα ταυτότητα και κουλτούρα, πάνω στην οποία να κτίσουν το μέλλον τους: «Πάνω σ’ αυτό έχουμε επενδύσει αρκετά από την πρώτη μέρα, ακόμα και προτού ξεκινήσει η συνεργασία, με διάφορα σεμινάρια, ενημερώσεις και συναντήσεις όλου του προσωπικού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πω ότι, δυστυχώς, δημιουργήθηκε η ανάγκη να αποχωρήσουν κάποιοι συνάδελφοι. Δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα για μας. Όσο για εκείνους που έμειναν, έπρεπε να μπουν στη νέα κουλτούρα». Πολύ βασικό για την επιτυχία της συνεργασίας των δυο, σημειώνει ο ίδιος, είναι το γεγονός ότι ταιριάζει απόλυτα το προϊοντικό τους μείγμα. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, προϊόντα που να συγκρούονται μεταξύ

18

IN BUSINESS

themata mprosta roi.indd 18

τους: «Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι δεν αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, για τις οποίες εργαστήκαμε μεθοδικά. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το δίκτυο διανομής, αλλάξαμε τον τρόπο λειτουργίας και βρισκόμαστε σ’ ένα στάδιο που μελετούμε τις διάφορες ευκαιρίες που έρχονται μέσω της συγχώνευσης». Στο πλαίσιο αυτό η Laiko Cosmos Trading συζητά, στον παρόν στάδιο, με ντόπιους και ξένους συνεργάτες και αξιολογεί κάποιες ευκαιρίες για νέες συνεργασίες. «Θα διαλέξουμε μόνο εκείνα τα προϊόντα ή τους συνεργάτες που προσθέτουν αξία στην εταιρεία μας », αναφέρει ο κ. Πετρίδης. Μιλώντας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, λόγω της κρίσης, ο Γιώργος Τσακκιστός τονίζει ότι τα περιοριστικά μέτρα χαλιναγωγούν την προσπάθεια για ανάπτυξη: «Δημιουργούν τεράστια κωλύματα στη λειτουργία μας, δυσκολεύοντας αφάνταστα τις συναλλαγές μας. Για παράδειγμα, προμηθευτές που μας είχαν ασφαλισμένους και μας έδιναν πίστωση 60 ημερών, τώρα απαιτούν προπληρωμή για να στείλουν εμπορεύματα και οι τράπεζες δεν παρέχουν χρηματοδότηση. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη». Ο ίδιος εκτιμά ότι αν έρθουν ακόμα περισσότερα περιοριστικά μέτρα από τις τράπεζες και τους προμηθευ-

τές, τότε θα παρατηρηθούν σοβαρότατοι κίνδυνοι στην επιβίωση πολλών εταιρειών τόσο στο λιανεμπόριο όσο και μεταξύ των προμηθευτών. Από την πλευρά του, ο κ. Πετρίδης θεωρεί ότι η αγορά χρειάζεται άμεσα βελτίωση, τονίζοντας πως: «Αν δεν έχεις ρευστότητα, δεν μπορείς να δώσεις εμπόρευμα. Αν δεν έχεις εξασφάλιση, τότε πας σε πιο χαμηλή πίστωση και η αγορά μειώνεται, η δυνατότητα να μεγαλώσει είναι περιορισμένη, χρειάζεται βοήθεια, όλα είναι μια αλυσίδα…». Μιλώντας για την επέκταση του ωραρίου των καταστημάτων, ο ίδιος επισημαίνει ότι χρειάζεται επιπλέον διόρθωση, γιατί δεν μπορούν οι προμηθευτές να προμηθεύουν μόνο μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και το απόγευμα. Καταλήγοντας, ο κ. Πετρίδης εκφράζει την εκτίμηση ότι θα ζήσουμε κι άλλες απώλειες στο λιανεμπόριο. «Όταν η αγορά έχει στραγγίσει και της αφαιρείς σταδιακά όλο το οξυγόνο, τότε όλοι πρέπει να πάρουν μέτρα για να επιβιώσουν και ασφαλώς ορισμένοι δεν θα αντέξουν». ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΡΕΤΤΟΥ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JO MICHAELIDES

LITTLE BYRON BABY LULU

Η πολυτέλεια των μικρών

Π

οιος είπε ότι η πολυτέλεια είναι μόνο για τους μεγάλους; To Little Byron Baby Lulu, ένα πρωτοποριακό οnline κατάστημα, δίνει την ευκαιρία στους μικρούς του φίλους να γνωρίσουν την υψηλή ποιότητα σε προϊόντα που περιλαμβάνουν από ρούχα και παπούτσια μέχρι γλυκά και είδη για πάρτι. «Εδώ και καιρό ήθελα να ξεκινήσω τη δική μου online επιχείρηση και από τότε, ειδικά, που γεννήθηκε ο γιος μου, Riccardo Byron, η διαδικασία της επίσκεψης στα καταστήματα άρχισε να μη μου αρέσει και τόσο. Οι πιο πολλές μου αγορές γινόντουσαν online. Παράλληλα συνειδητοποίησα την ανάγκη που υπήρχε

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:19


MONTHLYBRIEFING

ς Ευρώπης η πολλές χώρες τη Στις ΗΠΑ και σε προϊόν και το με ι τα ταυτίζε ονομασία Kleenex έρεται σε αφ αν όταν κάποιος χρησιμοποιείται άλλης μάρκας. αι είν αν κι α όμ χαρτομάντιλα ακ

Companies, Industries & People

Σήμερα

KLEENEX

H ιστορία μιας μάρκας

τα προϊόντα της Kleenex κατασκευάζονται σε 30 χώρες και πωλούνται σε περισσότερες από

170.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ

1924 για ένα λειτουργικό κι έξυπνο διαδικτυακό κατάστημα, με κομψά, ποιοτικά και προσιτά είδη για βρέφη και παιδιά», εξήγησε η ιδιοκτήτρια, Λούλλα Κασσάνδρα Ροτσός. Η ίδια θεωρεί πως η γυναικεία αγορά, με την οποία ασχολείτο για πολλά χρόνια, έχει κορεστεί, ενώ ο τομέας των παιδικών δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά και έχει πολλά περιθώρια εξέλιξης: «Είναι ένας κλάδος πολύ ευέλικτος και γεμάτος προκλήσεις, που προσφέρει και ηθική ανταμοιβή, όταν βλέπεις την ευτυχία στα μάτια και το χαμόγελο των παιδιών». Η επιλογή για ένα οnline κατάστημα έγινε γιατί υπήρχε το κενό στην αγορά της Κύπρου, επεσήμανε η ίδια, τονίζοντας πως είναι με τέτοιο τρόπο διαρρυθμισμένο, ώστε να προσφέρει εύκολη πρόσβαση και ευελιξία. Το Little Byron Baby Lulu ξεκίνησε τη λειτουργία του από τον Μάρτιο και ήδη έχει πελάτες από όλο τον κόσμο. Από Κύπρο, Ελλάδα, Λίβανο, Λετονία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. «Δεν έχω βάλει στόχο καμία συγκεκριμένη χώρα και δεν σκοπεύω να το κάνω. Σήμερα δεν μπορείς να βασιστείς εξολοκλήρου ή αποκλειστικά σε οποιαδήποτε αγορά. Κάτι τέτοιο, εξάλλου, θα ερχόταν σε αντίθεση με την ιδέα του ηλεκτρονικού καταστήματος», τόνισε η κ. Ροτσός. Το κατάστημα ξεκίνησε με πέντε μάρκες, οι οποίες σε έξι μήνες έγιναν 18 και πρόσφατα λειτούργησε εκθεσιακό χώρο στο κέντρο της Λεμεσού, που είναι ανοικτός για το κοινό μετά από ραντεβού για προσωπική εξυπηρέτηση. ΜΑΡΙΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ

20

IN BUSINESS

themata mprosta roi.indd 20

Στις 12 Ιουνίου γεννιέται η μάρκα Kleenex από την εταιρεία Kimberly-Clark στην Αμερική. Λανσάρεται ως προϊόν ντεμακιγιάζ.

1925 1930 1943 1950

Η Kleenex παρουσιάζει την πρώτη έντυπη διαφήμιση χαρτομάντηλου, προωθώντας το προϊόν ως «το μυστικό για όμορφη επιδερμίδα, όπως χρησιμοποιείται από τους σταρ του σινεμά». Βλέποντας τις τεράστιες προοπτικές του προϊόντος, η Kimberly Clark αλλάζει την τοποθέτηση της Kleenex σε προϊόν κατάλληλο και για κρυολογήματα - με το σλόγκαν: Don’t carry a cold in your pocket - προτρέποντας τους πελάτες να απαλλαγούν από το γνωστό μαντήλι. Η Kleenex αποκτά τα δικαιώματα του δημοφιλούς χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων, Little Lulu, ως πρέσβειρας της μάρκας. Η μάρκα Kleenex λανσάρεται από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας στην Κύπρο, με το κουτί quadrante αγγλικής εισαγωγής. Είναι το πρώτο brand χαρτομάντιλου στην κυπριακή αγορά.

1973

Μετά από μια εικοσαετία η μάρκα Kleenex έχει, πλέον, εδραιωθεί στην αγορά της Κύπρου και τίθεται σε λειτουργία το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής χαρτομάντηλων στον τόπο από τη Χ.Α. Παπαέλληνας. Τα οφέλη στην κυπριακή κοινωνία είναι αλυσιδωτά, καθώς αναπτύσσεται η γύρω περιοχή και δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Η αυτονομία στην παραγωγή ενισχύει τη δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων προϊόντων με βάση τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς.

ΠΡΌΣΦΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΜΆΝΤΗΛΩΝ KLEENEX ΣΤΟ ΙΣΡΑΉΛ. ΈΤΣΙ, ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΟ ΜΉΝΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΌ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ΚΑΙ ΜΙΑ ΧΏΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ. ΜΆΡ ΙΟΣ Κ ΚΑΤΑΔΙΕΥΘΥΝ ΟΓΚΟΡΌ Ζ Τ ΝΑΛ ΩΤ ΉΣ ΤΟ ΗΣ, ΤΗΣ Χ.Α. ΙΚΏΝ ΠΡ ΜΈΑ ΠΑΠ Ο Ϊ ΑΈΛ ΌΝΤΩ Ν ΛΗΝ ΑΣ

1975 Μελετώντας τις συνήθειες των Κύπριων καταναλωτών, η μάρκα Kleenex έχει στόχο, μέσω της διαφοροποίησης και της πρωτοτυπίας, να δημιουργεί προϊόντα τα οποία πληρούν κάθε ανάγκη. Έτσι ξεκινά η δημιουργία χρωματιστών χαρτομάντηλων, μοντέρνων και ειδικών κουτιών για το αυτοκίνητο, το γραφείο, την τσάντα και το σπίτι.

40

ΧΡΌΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ

«Τα τελευταία χρόνια, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, συνεχίζουμε την επένδυση στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση της γκάμας Kleenex, δηλώνοντας παρόντες, όπως πάντα, στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής», ανέφερε ο Μάριος Κογκορόζης, διευθυντής τομέα καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας, κατά τη διάρκεια εορταστικής εταιρικής εκδήλωσης.

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:19


IWC PORTUGUE SE . ΤΕ ΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥ Σ «Π ΛΟΗΓΟΥ Ν».

Portuguese Chronograph Classic. Ref. 3904: Το γεγονός πως οι θαλασσοπόροι της Πορτογαλίας μνημονεύονται μέχρι σήμερα ο φ εί λεται σε πολ λο ύ ς λόγο υ ς . Ένας από αυτούς είναι και αυτό το ρολόι: τα αραβικά νούμερα και ο εσωτερικός δακτύλιος σε στυλ σιδηροδρομικής γραμμής αποτελούν σχεδιαστικές αναφορές στον θρ υλικό προκάτοχο του από το 1 930 . Ο μηχανικός αυτόματος μηχανισμός 8936 1 , κατασκευ ή ς IWC, και το 68 ωρών απόθεμα ενέργειας του, το κρατούν σε “τροχιά” ακόμα και όταν δεν υ π ά ρχει α ρ κ ετ ή κ ι ν η τ ι κ ή εν έ ρ γ ει α . Ε ί τ ε

β ρ ίσ κ ε σαι λο ιπόν π άνω σε ένα ισ το ρ ι κό τρ ι κά τα ρτο ή σε έν α μον τ έ ρν ο y a c h t , η εξελιγμένη τεχνολογία του σε συνδυασμό με το κ λασσικό του desig n υποδεικν ύουν ξεκάθαρα ποιος δίνει τις εντολές πλοήγησης.IWC. Τεχνολογία για άντρες.

Μηχανικός μηχανισμός χρονογράφου, Αυτόματος μηχανισμός, Απόθεμα ενέργειας 68 ωρών σε πλήρη φόρτιση, Ένδειξη ημερομηνίας, Χρονογράφος με ενδείξεις ώρας, λεπτών και δευτερολέπτων, Μετρητής ωρών και λεπτών σε συνδυασμό στη θέση 12, Λειτουργία flyback, πλάτη με κρύσταλλο από ζαφείρι, Αδιάβροχο στα 30 μ. , Διάμετρος κάσας 42 χιλ. από ανοξείδωτο ατσάλι.


MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

CAFFÈ LATTE

Οι καφετερίες παρουσιάζονται αλφαβητικά.

Ποιος τον φτιάχνει καλύτερα; Ένα ζεστό Caffè Latte, μέγεθος μέτριο, για τα πρώτα κρύα και για όσο τραβήξουν τα ραντεβού του χειμώνα στις καφετερίες. Είναι από τις must επιλογές στους καταλόγους και από τις πρώτες στις παραγγελίες. Θα μπορούσε να είναι η πρόκληση για την καφετερία να αποδείξει τον εαυτό της και πως αυτή «μπορεί να τον φτιάξει καλύτερα». Με το σκεπτικό της σύγκρισης και αδράχνοντας την ευκαιρία δοκιμάσαμε καφέ Caffè Latte σε Costa Coffee, Gloria Jean’s Coffees και Presse Café, αφού πρώτα… μελετήσαμε τα συστατικά και τον τρόπο παρασκευής του. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΡΕΤΤΟΥ Costa Coffee

Gloria Jean’s coffee

Presse Café

Συστατικά Δύο δόσεις του χαρμανιού Mocha Italia. Φρέσκο γάλα, το όποιο προμηθεύει η κυπριακή βιομηχανία. Η συνταγή είναι αποκλειστική και μόνο για τα Costa Coffee.

Συστατικά 2 shots μυρωδάτου εσπρέσο με το χαρμάνι της Gloria Jean’s Coffees. Φρέσκο γάλα Λανίτης (άπαχο, μέτριο, πλήρες ή delact) ή γάλα σόγιας.

Συστατικά 60 ml καφέ - espresso latte blend και ζεστό φρέσκο γάλα. Οι κόκκοι καφέ, που χρησιμοποιούνται για το espresso latte blend, είναι της ποιότητας Arabica.

Προμηθευτές Το 100% του χαρμανιού Mocha Italia προέρχεται από τα αγροκτήματα της Rainforest Alliance Certified. Το Costa Coffee είναι από τα μοναδικά brand που το roastery (σημείο ψησίματος του καφέ) είναι ιδιόκτητο και το χαρμάνι «ψήνεται» με βάση τις ποιοτικές προδιαγραφές της εταιρείας. Για να επιτευχθεί η πιστοποίηση της Rainforest Alliance οι γεωργικές επεξεργασίες πρέπει να εξασφαλίζουν στους ανθρώπους που καλλιεργούν τον καφέ και τη γη τους στήριξη και υποστήριξη.

Πόσα λεπτά παραμένει ζεστός Για να επιστρέψει το ρόφημα σε θερμοκρασία δωματίου χρειάζονται, περίπου, 60 με 70 λεπτά. Φυσικά αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Φλιτζάνι Primo €3.15 (400ml), Medio €3.65 (485ml), Massimo €3.95 (645ml)

Ώρα παρασκευής 2 με 3 λεπτά

Τιμή Κύπρου

€3.65

Κατανάλωση στην Κύπρο (ημερησίως) Καλοκαίρι: 800 ζεστά & 1500 κρύα Χειμώνα: 1500 ζεστά & 300 κρύα

Popularity Βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις του Κύπριου καταναλωτή, διατίθεται ζεστός και κρύος. Υπάρχουν διάφορες γεύσεις ως επιλογή για κάθε γούστο.

Cup Το κύπελο κατασκευάζεται από Ειδικά πακέτα 100% ανακυν μόνο Ειδικές τιμές ισχύου κλώσιμο χαρτος κατόχους Costa του για πολτό, αντί για Club Card. μελάνι με βάση το πετρέλαιο, ενώ η εταιρεία Ιδιοκτήτης: Symeonides Coffee Cyprus Ltd εξακολουθεί Άφιξη αλυσίδας στην Κύπρο: 2005 να ψάχνει Καταστήματα: 7 Λευκωσία, 2 Λάρνακα, τρόπους για να 1 Πρωταράς, 1 Αγία Νάπα, γίνει ακόμα πιο 4 Λεμεσός, 3 Πάφος φιλικό προς το Προσωπικό: 160 περιβάλλον. Ώρες λειτουργίας: 6.30 π.μ. - 2.00 π.μ., ανάλογα με την τοποθεσία του καταστήματος. Άλλες επιχειρήσεις του ομίλου: Symeonides Fashion House Ltd - Franchise Partner for M&S (except Nicosia Region) Proprietor of Royale Bakeries Proprietor of Symeonides Merchant House Ltd

22

IN BUSINESS

Προμηθευτές Χαρμάνια καφέ, τσάγια, σιρόπια και άλλα προϊόντα Gloria Jean’s Coffees Γάλα: Εταιρεία Λανίτης

Ώρα παρασκευής 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα

Διαδικασία παρασκευής Η απαραίτητη ποσότητα καφέ αλέθεται και μετά τοποθετείται στη μηχανή εσπρέσο, όπου χρειάζονται, περίπου, 25 δευτερόλεπτα για το σωστό «ψήσιμο» του καφέ. Αν αυτό κρατήσει πιο πολλή ώρα, τότε σημαίνει ότι ο καφές έχει ψηθεί περισσότερο από το κανονικό. Μετά ζεσταίνεται η απαραίτητη ποσότητα γάλακτος και σερβίρεται. Πόσα λεπτά παραμένει ζεστός Τα χάρτινα κυπελάκια της Gloria Jean’s έχουν διπλό θερμομονωτικό υλικό, που δίνει την ευχέρεια διατήρησης του ροφήματος ζεστού για περισσότερο χρόνο από τον κανονικό. Τιμή Κύπρου

€3.15

Κατανάλωση στην Κύπρο (ημερησίως) Ορισμένες εκατοντάδες καθημερινώς Popularity Τα δημοφιλέστερα ροφήματα του χειμώνα είναι το Café Latte και το Crème Brule.

Φλιτζάνι 3 μεγέθη: €3.15 (μικρό), €3.65 (κανονικό) και €4 (μεγάλο)

Τιμή εξωτερικού Διαφορετικές τιμές στις 37 χώρες όπου υπάρχουν Gloria Jean’s Coffees. Για παράδειγμα: Ρουμανία: €3, Αυστραλία €3.50. Cup Ειδικά πακέτα Το cup, ria Jean’s χρόνια η εταιρεία Glo επιβράστην τιμή Εδώ και πρόγραμμα το ι έχε παρ s fee φωνα με των €3.15, Cof (frequent sipper), σύμ προσφέαποτελείται βευσης για κάθε 10 καφέδες ίο οπο το από ανακυεπιπλέον αυτή την ρει ένα δωρεάν και ρινές. κλωμένα ημε τις καθ εποχή 15% έκπτωση υλικά με ειδικό θερΙδιοκτήτης: CC Coffee Company Ltd μομονωτικό Άφιξη αλυσίδας στην Κύπρο: 2006 υλικό. Καταστήματα: 5 Λευκωσία, 1 Λάρνακα, 1 Λεμεσό, 1 Αγία Νάπα και 1 Πρωταράς Προσωπικό: 95 Ώρες λειτουργίας: 7 π.μ. – 12.30 π.μ. Η εταιρεία, επιπλέον, διαθέτει σε αρκετά καταστήματα το ελληνικό παγωμένο γιαούρτι Yozen.

Προμηθευτές Η εταιρεία συνεργάζεται με ντόπιους παραγωγούς για φρέσκο γάλα, υλικά συσκευασίας και για όλες τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται από την αλυσίδα, εκτός από τον καφέ, ο οποίος εισάγεται από τον Καναδά.

Πόσα λεπτά παραμένει ζεστός Το Coffee Latte μπορεί να παραμείνει ζεστό γύρω στα 30 λεπτά, αλλά πάντα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Ώρα παρασκευής Για την παρασκευή ενός Coffee Latte χρειάζονται, περίπου, 20 με 25 δευτερόλεπτα για την ετοιμασία των shots και άλλο τόσο για να ζεσταθεί το φρέσκο γάλα στους 65 οC. Συνολικά η διαδικασία παρασκευής και σερβιρίσματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 δευτερόλεπτα.

Ειδικά πακέτα χή και με βάση Ανάλογα με την επο προώθησης των το στρατηγικό πλάνο σης των πελαοίη προϊόντων και ικανοπ νει σε διάφορες τών η εταιρεία προβαί τιμές για τα προπροσφορές ή ειδικές μβανόμενου και ϊόντα της, συμπεριλα του Coffee Latte. Τιμή Κύπρου

€3.00 μέχρι €4.00

για το μέτριο μέγεθος.

Popularity Το Coffee Latte είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο ζεστό ρόφημα μετά από το Cappuccino. Φλιτζάνι 3 μεγέθη: Petit (12oz),

Moyen (16oz) και Grand

Cup (20oz) και η τιμή τους Τα υλικά συείναι €2.50, €2.95 και σκευασίας που €3.25, αντίστοιχα. χρησιμοποιούνται και συΏρες λειτουργίας: γκεκριμένα το cup είναι από Δευτέρα - Παρασκευή 7.00 π.μ. ανακυκλώσιμα μεσάνυχτα Σάββατο και Κυριακή 7.30 π.μ. - μεσάνυχτα υλικά και φέρει ειδικό άνοιγμα στο καπάκι. Ιδιοκτήτης: Coffee Lovers Ltd Presse Café Όνομα ιδιοκτήτη: Θεόδωρος Κρίγγου - master franchisee Άφιξη αλυσίδας στην Κύπρο: 2010 Καταστήματα: 6 στη Λευκωσία Προσωπικό: 25

www.inbusinessnews.com


pb image ad 21x28.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

11/20/13

4:44 PM


MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

ΣΕΑΠΕΚ

ΑΠΕ: Η πηγή του κέρδους

Δύσκολοι καιροί για πορτοφόλια είτε ανήκουν σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά είτε στο κράτος. Μπορεί ένας ημιαγωγός να δώσει τη λύση; Δύνανται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) να γεννήσουν ευκαιρίες; Ίσως όχι μόνο. Κάποιοι πιστεύουν πως θα φέρουν και την ανάπτυξη.

στρατηγική, ακόμα κι εάν προέκυπτε σημαντική αλλαγή στα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου. Ούτε και τώρα υπάρχει τροποποίηση πολιτικής για το σύνδεσμο. Η διοικητική αλλαγή συμπίπτει χρονικά με μια μεταβατική φάση, κυρίως για την αγορά των φωτοβολταϊκών, αφού η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει νέα προγράμματα. Καθήκον μας είναι η επανεκκίνηση της αγοράς των ΑΠΕ. Σε μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία ο χάρτης της αγοράς ενέργειας στη χώρα μας αλλάζει, προτεραιότητα μας είναι η προώθηση της ορθολογιστικής χρήσης τους. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη της αγοράς με το πέρασμα σε μια νέα εποχή, όπου το χαμηλό κόστος της ολοένα αναπτυσσόμενης ηλιακής τεχνολογίας θα επιτρέψει την αύξηση του εθνικού στόχου για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ | φωτογραφια: jo michaelides

Η Κύπρος ως… πηγή ΑΠΕ

Μπορεί η Κύπρος να μετατραπεί σε ένα ενεργειακό κέντρο ανανεώσιμων πηγών; Τι μας κρατάει πίσω; Αυτό ήταν το αρχικό μας όραμα και με ε μια περίοδο πρωτοφανούς οισυλλογική δράση προσπαθούμε να το κονομικής κρίσης και απόλυτης πετύχουμε. Το φυσικό περιβάλλον μας χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, ο ευνοεί, τα προϊόντα υπάρχουν με υψηλές κλάδος των ανανεώσιμων πηγών προδιαγραφές ποιότητας, στον τομέα λειενέργειας (ΑΠΕ) συνεχίζει να αποτελεί τουργούν ήδη πέρα των 60 επιχειρήσεων, πεδίο εφικτής ανάπτυξης, παρουσιάζοντας η ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών και σημαντική αύξηση το 2013. επενδυτών βρίσκεται σε ώριμο στάδιο, ενώ Ο πρόεδρος του νέου διοικητικού επιδέχεται βελτίωση μέσα από αποδοτική συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιρειών και στοχευμένη προωθητική δραστηριόΑνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου τητα. (ΣΕΑΠΕΚ), Γιώργος Γεωργίου, τονίζει ότι Ίσως να είμαι οραματιστής, αλλά σκεη λιτότητα σε περιόδους ύφεσης δεν είναι φτήκατε να πετυχαίναμε την τοποθέτηση αρκετή. Το κλειδί, λέει, βρίσκεται στην ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε κάθε πράσινη ανάπτυξη. στέγη; Κάθε σπίτι θα ήταν ένα περιβαλλοΠοιες είναι οι προτεραιότητες του νέου ντικό πράσινο σημείο ηλιακής ενέργειας! ΔΣ του ΣΕΑΠΕΚ; Ποιους στόχους θέσατε για τα επόμενα Τα τελευταία 15 χρόνια λειτουργίας του χρόνια; ΣΕΑΠΕΚ υπήρχε πάντοτε συνέχεια στη Φέτος πετύχαμε την προώθηση

Σ

24

IN BUSINESS

ς ρονική της χ τητα ματος και ιό α β ε γ χονοί Η αβ εδίου δου α περιό τος του σχ ύ αρνηλ κλεισίμαΑΠΕ έχει πο ους υπον τ ρηγιώ τίκτυπο σ στις ς και ν τικό α ς επενδυτέ λάδου κ υ υ ιο ο ις τ ψήφ ιρήσε επιχε

του net metering και των συστημάτων αυτοπαραγωγής και το ξεκαθάρισμα όλων των παλιών αιτήσεων, που πιστεύω ότι θα δώσει μία άλλη διάσταση στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Στους επόμενους στόχους μας είναι η ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας για δανειοδοτήσεις έργων από κυβερνητικούς φορείς και η εκ των προτέρων προγραμματισμένη λειτουργία του Σχεδίου Χορηγιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να μπορεί ο επενδυτής, δίχως αβεβαιότητα, να τροχοδρομεί τις αποφάσεις του. Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των ΑΠΕ; Το κλειδί για την ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ θεωρώ πως βρίσκεται στη σταθερότητα αντιμετώπισής τους από την πολιτεία. Οι επενδυτές, με τη σειρά τους, θα πρέπει να τις προσεγγίζουν με μια πιο μακροπρόθεσμη οπτική. Με την επέκταση των ΑΠΕ θα υπάρξουν μεγάλες ευκαιρίες, εάν εργαστούμε σωστά. Θα δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας με τα κατάλληλα κίνητρα, πυροδοτώντας άνθηση των συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Πηγές αβεβαιότητας Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος; Η αβεβαιότητα της χρονικής περιόδου ανοίγματος και κλεισίματος του σχεδίου χορηγιών ΑΠΕ έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο τόσο στους υποψήφιους επενδυτές όσο και στις επιχειρήσεις του κλάδου, αφού καθιστά ανέφικτο τον προγραμματισμό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί, όπως επίσης θα επιμείνουμε στη μείωση των χρονοβόρων διαδικασιών για δανειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ και στην απλοποίηση εκείνων της Πολεοδομίας, τουλάχιστον για μικρές, σε πρώτο στάδιο, αναπτύξεις.

www.inbusinessnews.com


INB 210x280.indd 1

05/10/2012 9:00 π.μ.


MONTHLYBRIEFING

Ηπ ιδιαί αραγ ενέ τερ ωγή α ατ γρά ργειας ης πό Α ΠΕ, νω μματ , και ηλιακής σε α ιδιοκαη Κ που τα π ρ υ τα βέρν ανακοίοτο νάλω ηση μέ για λλ ση είν ον αι

Companies, Industries & People

ΣΕΑΠΕΚ

Ποια είναι τα άλλα θέματα στην ατζέντα του συνδέσμου σας; Μας ενδιαφέρει η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, μακροχρόνιας εθνικής πολιτικής για τις ΑΠΕ. Προηγούνται, ωστόσο, άλλα θέματα, τα οποία οφείλονται στην ξαφνική ανάπτυξη του κλάδου, με βασικότερο εκείνο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και της τακτικής επιθεώρησης και συντήρησής τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για χιλιάδες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, οι περισσότερες από τις οποίες λειτουργούν σε κτίρια που βρίσκονται μέσα στις πόλεις. Είναι καθήκον μας να εξασφαλίσουμε την ασφαλή λειτουργία τους και θα κινηθούμε εντονότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερα σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, όπως τη σημερινή, πόσο και πώς θα βοηθούσε η εκτεταμένη χρήση των ΑΠΕ; Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ο κλάδος των ΑΠΕ εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο εφικτής και άμεσης ανάπτυξης, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Για να ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση δεν αρκεί η λιτότητα. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Η πράσινη ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελεί μια νέα στρατηγική, για την έξοδο από την κρίση, επιδιώκοντας την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Αποτελεί μια καθαρή επιλογή για πρόοδο, καθώς και μια διέξοδο από την κρίση με σημαντικές προοπτικές. Μέσα από την πράσινη ανάπτυξη έρχεται και η πράσινη επιχειρηματικότητα, που αναδύεται σήμερα ως η νέα μορφή οικονομικής δραστηριότητας που αξιοποιεί ακριβώς αυτές τις ευκαιρίες, συνδυάζοντας την επιχειρηματική δράση και την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

26

IN BUSINESS

Το μέλλον είναι πράσινο

Τ

ι πιστεύετε για τον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) και την αυτοπαραγωγή, που πρόσφατα ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας; Μπορεί να συμβάλει στη μείωση του οικιστικού κόστους; Η παραγωγή από ΑΠΕ, ιδιαίτερα της ηλιακής ενέργειας, και τα προγράμματα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για ιδιοκατανάλωση είναι το μέλλον. Πρόκειται για σχέδια που πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Με το σύστημα του net

ΝΕΟ ΔΣ ΣΕΑΠΕΚ

metering, τα φωτοβολταϊκά δεν είναι απλώς μια επένδυση με σκοπό τη δημιουργία εσόδων, αλλά ταυτόχρονα μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και προστατεύουν τους καταναλωτές από τις συνεχείς αυξήσεις στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην ουσία το net metering δίνει τη δυνατότητα σε μια οικογένεια να παράγει μόνη της την ενέργεια που καταναλώνει. Η έννοια της αυτοπαραγωγής ενέργειας υφίσταται σε πολλές χώρες. Στην Κύπρο, όμως, τώρα τίθεται σε ισχύ η δυνατότητα αυτή για κάθε επιχείρηση. Για παράδειγμα, ο σιτοπαραγωγός παράγει την ενέργεια που χρειάζεται με

τη βοήθεια φωτοβολταϊκών, την καταναλώνει απευθείας στο κτίριό του και όταν δεν του αρκεί, αντί να έχει συσσωρευτές, παίρνει από το δίκτυο. Η αγορά ενέργειας γίνεται όλο και πιο ακριβή, όμως η ηλιακή ενέργεια που παράγει ένα νοικοκυριό για ιδιοκατανάλωση είναι ήδη φθηνότερη από την ηλεκτρική, που αγοράζεται από το δίκτυο. Η τάση αυτή θα συνεχιστεί έντονα τα επόμενα χρόνια. Όποιος θέλει να προστατεύσει το πορτοφόλι του, αλλά και να καταναλώνει καθαρή πράσινη ενέργεια, επιλέγει τη λύση της αυτοπαραγωγής με ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά.

Μέλος, Χαράλαμπος Κυριάκου, Conercon Energy Solutions

Tαμίας, Ανδρέας Ιωαννίδης, Johnsun Heaters

Γραμματέας, Φάνος Καραντώνης, K Energy

Mέλος, Δημήτρης Χατζούδης, Terza Solar

Mέλος, Σάββας Κώστα, Savco Technical Services

Πρόεδρος, Γιώργος Γεωργίου, Lanitis Green Energy Group

Mέλος, Κώστας Σταυρινίδης, GE Solar

Μέλος, Κυριακός Αγγελίδης, ΟΕΒ

www.inbusinessnews.com


F

O

L

L

O

W

Y

O

U

R

O

W

N

S

T

A

R

E L PR I M E RO C H RONOMA S TE R 19 6 9

W W W . Z E N I T H - W A T C H E S . C O M

Acknowledged as the world’s best chronograph, it is a descendant of the legendary El Primero fi rst unveiled in 1969 and proudly bears the iconic colours of the fi rst high-frequency automatic column-wheel chronograph calibre. Beating at a rate of 36,000 vibrations per hour, this daring feat embodies the exceptional expertise of the Manufacture.

Zenith_HQ • Visual: Ch1969Steel • Magazine: INBUSINESS (CY) • Language: English • Issue: 4.5.2013 Doc size: 210 x 280 mm • Calitho #: 04-13-85672 • AOS #: ZEN_04893 • FM 23.4.2013


MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

CHARTERED INSTITUTE OF ARBITRATORS - CYPRUS BRANCH

Η Κυβέρνηση μάς αγνοεί Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη και χωρίς να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, που προωθούν την εξωδικαστηριακή - εναλλακτική επίλυση διαφορών, τα τελευταία χρόνια ο θεσμός στην Κύπρο υποβαθμίζεται, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Chartered Institute of Arbitrators - Cyprus Branch, Αντρέα Δημητρίου. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

H

κεντρική επιτροπή αλλαγών και απαιτήσεων και οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας - που είναι από τους μεγαλύτερους φορείς ανάθεσης έργων του δημοσίου στον κατασκευαστικό τομέα - αφαίρεσαν από τα συμβόλαιά τους, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, τις πρόνοιες για παραπομπή υποθέσεων με εργολάβους σε διαιτησία για επίλυση διαφορών που έχουν, όταν εκτελούν δημόσιες συμβάσεις. «Ως αποτέλεσμα, οι διάδικοι αναγκάζονται να καταφεύγουν στα δικαστήρια, η διαδικασία να αρχίζει με καθυστέρηση τριών η τεσσάρων ετών, για να καταλήξει τελικά ο δικαστής να τους προτρέψει να αποταθούν σε κάποιο πιο ειδικό, για να λύσει τη μεταξύ τους διαφορά», σημειώνει. Και προσθέτει: «Από τα κατασκευαστικά συμβόλαια του δημοσίου η πρόνοια για παραπομπή σε διαιτησία υπήρχε, αλλά αφαιρέθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Δυστυχώς, στο δημόσιο τομέα επικρατεί η άποψη ότι το κράτος πά-

28

IN BUSINESS

ντα χάνει σε διαιτησίες και η εύκολη λύση είναι να πουν πως οι διαιτητές δεν είναι έντιμοι! Η αλήθεια είναι ότι ιστορικά το κράτος χάνει σε αρκετές διαιτησίες, όπως σε κάθε άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, λόγω έλλειψης προετοιμασίας, κατάρτισης, εργατικότητας και ετοιμότητας για ανάληψη ευθύνης. Θεωρούμε τη συγκεκριμένη στάση προσβλητική και πλήρως ατεκμηρίωτη τόσο για το σύνδεσμο όσο και για το σύνολο των διαιτητών». Ο κ. Δημητρίου επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση, επιτέλους, θα πρέπει να διορθώσει τα του οίκου της, ώστε να μπορούν να διεξάγονται διαιτησίες στην Κύπρο, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στον ιδιωτικό τομέα και κυρίως σε σχέση με ασφαλιστικά συμβόλαια διεξάγονται αρκετές διαιτησίες με επιτυχία και χωρίς αιχμές κατά των διαιτητών. Επίσης, ο συνεργατισμός διεξάγει δεκάδες διαιτησίες με δανειολήπτες κάθε χρόνο. Η απόφαση του διαιτητή εγγράφεται στο δικαστήριο και αντιμετωπίζεται σαν δικαστική. «Η συγκεκριμένη πρακτική θα μπορούσε να βοηθήσει και αντίστοιχες περιπτώσεις των εμπορικών τραπεζών. Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφεται σχετική πρόνοια του Μνημονίου και πρόσφατη εγκύκλιος της Κεντρικής Τράπεζας προς τις εμπορικές τράπεζες», σημειώνει ο ίδιος. Για το ενδεχόμενο να καταστεί η Κύπρος διεθνές κέντρο διαιτησίας, ο κ. Δημητρίου επισημαίνει πως ο στόχος υπάρχει από τη θέσπιση του Ν 101 (Ι) / 1987, που αφορά σε διεθνείς διαιτησίες και από την υιοθέτηση του νόμου της Uncitral. Μέχρι σήμερα, όμως, η προσπάθεια αυτή δεν

Το κράτος χάνει σε αρκετές διαιτησίες, λόγω έλλειψης προετοιμασίας, κατάρτισης, εργατικότητας και ετοιμότητας για ανάληψη ευθύνης

Chartered Institute of Arbitrators

Το κυπριακό παράρτημα του Chartered Institute of Arbitrators δημιουργήθηκε το 1995 και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου. Είναι ο μόνος φορέας που εκδίδει, μετά από εκπαίδευση και εξετάσεις, διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία και έχει τρεις βαθμίδες διαιτητών: Member, fellow και chartered arbitrator. Σε παγκόσμιο επίπεδο ο οργανισμός απαριθμεί 11.000 μέλη σε 100 χώρες. Το κυπριακό παράρτημα έχει, περίπου, 70 καταρτισμένα μέλη από διάφορους κλάδους, όπως, πολιτικούς μηχανικούς, επιμετρητές ποσοτήτων και άλλους, αρκετοί εκ των οποίων έχουν νομική κατάρτιση. Ανάμεσά τους και δικηγόροι της Δημοκρατίας. Προσφέρει εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σεμινάρια είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς. Περισσότερα για το σύνδεσμο, πληροφορίες και άρθρα για την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα: www.ciarb.org/cyprus/

καρποφόρησε, παρά το ότι τα τελευταίως υπάρχει έκρηξη σε διαιτησίες με κυπριακές εταιρείες ρωσικών συμφερόντων, που διεξάγονται σε άλλα κέντρα διαιτησίας, όπως το Λονδίνο. Ο κ. Δημητρίου εξηγεί ότι μία τέτοια κίνηση χρειάζεται και την ανάλογη κυβερνητική στήριξη. «Τέτοιου είδους μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί χρειάζονται εγκαταστάσεις και προσωπικό κι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα». Την ίδια στιγμή, σημειώνει, από τη στιγμή που για τα μεγαλύτερα έργα του δημόσιου δεν υπάρχει ο όρος για διαιτησία, τότε πώς μπορούμε να αναμένουμε ότι η χώρα θα καταστεί κέντρο διαιτησιών. Και καταλήγει λέγοντας πως «ούτε καν στα συμβόλαια των ημικρατικών με εταιρείες από το εξωτερικό, στις πλείστες περιπτώσεις δεν υπάρχει πρόνοια για διαιτησία, στην Κύπρο. Από τη στιγμή, λοιπόν, που στα ανώτερα δώματα της Κυβέρνησης υπάρχει δυσπιστία, δεν μπορούμε να αναμένουμε κάτι περισσότερο».

www.inbusinessnews.com


pa n e r a i . c o m

Mediterranean Sea. “Gamma” men in training. The diver emerging from the water is wearing a Panerai compass on his wrist.

history a n d heroes. luminor submersible 1950 3 days automatic titanio (ref. 305) available in titanium and ceramic

Te l . : 2 2 8 9 7 3 6 1

PANERAI INB215x285.indd 1

07/11/2013 10:45 π.μ.


MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

NetU

Σκοράρει στο IT… Η NetU προσφέρει πλήρη σειρά από λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής, υλοποιεί σημαντικά έργα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ πρόσφατα διακρίθηκε στα Business IT Excellence Awards 2013. Σύμφωνα, μάλιστα, με το νέο γενικό διευθυντή της εταιρείας, Δημήτρη Νησιώτη, η πρόσφατη επέκταση στη Σερβία στοχεύει σε διείσδυση στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΖΑΒΡΟ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JO MICHAELIDES

H

NetU ιδρύθηκε το 1991 και είναι ένας οργανισμός παροχής λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής στην Κύπρο και το εξωτερικό. Με επιλεγμένες συνεργασίες και σωστές στρατηγικές κινήσεις - σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση του μεγέθους, του πελατολογίου και της πληρότητας των λύσεων που προσφέρει εξελίχθηκε, σύμφωνα με τον κ. Νησιώτη, σε ένα από τους μεγαλύτερους systems integrators της Κύπρου. Αναφέρει σχετικά: «Η εταιρεία μας είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη πληροφορικής ενός οργανισμού και αναγνωρίζεται ως μια από τις κορυφαίες του είδους της. Αποτελεί ένα από τους κύριους προμηθευτές ολοκληρωμένων λύσεων για το δημόσιο τομέα, ενώ στον ιδιωτικό κατέχει ηγετική θέση, έχοντας υλοποιήσει έργα για πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες σε τομείς, όπως, ναυτιλία, ασφάλειες, φιλοξενία και αγορά αυτοκινήτου». Η εταιρεία δραστηριοποιείται με επιτυχία και στο εξωτερικό, υλοποιώντας λύσεις σε περισσότερες από 25 χώρες. Διατηρεί τοπικά γραφεία από το 1998 στην Ελλάδα και πρόσφατα επεκτάθηκε στη Σερβία,

30

IN BUSINESS

στοχεύοντας στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Βασικός παράγοντας επιτυχίας, σύμφωνα με τον κ. Νησιώτη, είναι η σύναψη και διατήρηση σωστών στρατηγικών συνεργασιών. Η NetU διατηρεί τέτοιες συνεργασίες με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τεχνολογίας όπως Oracle, Microsoft, Red Hat, HP και Cisco καθώς και με κορυφαίους κατασκευαστές επιχειρηματικού

Υπηρεσίες και λύσεις

Οι λύσεις και οι υπηρεσίες της NetU χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής, όπως, ανάπτυξη λογισμικού, υλοποίηση λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας και διαχείρισης περιεχομένου, ενοποίηση συστημάτων, εκπαίδευση, συντήρηση και υποστήριξη. Παροχή μοντέρνων τεχνολογικών λύσεων, βασισμένων σε προϊόντα των μεγαλύτερων κατασκευαστών τεχνολογίας, όπως, Oracle, Microsoft, Red Hat, HP και Cisco. Υλοποίηση διεθνούς φήμης οριζοντίων και καθέτων επιχειρηματικών εφαρμογών, όπως ERP. Προμήθεια ολοκληρωμένων λύσεων, καλύπτοντας συνολικά όλες τις ανάγκες πληροφορικής ενός οργανισμού. Ναυαρχίδα των υπηρεσιών της εταιρείας αποτελεί η προμήθεια ολοκληρωμένων λύσεων, που περιλαμβάνουν και συνδυάζουν όλα τα απαιτούμενα συστατικά, όπως, λογισμικό, εξοπλισμό, δίκτυα και ασφάλεια για την πλήρη υποστήριξη των αναγκών πληροφορικής ενός οργανισμού.

   

Η εταιρεία έχει, μέχρι στιγμής, υλοποιήσει λύσεις σε περισσότερες από 25 χώρες, στοχεύοντας σε συνεχή επέκταση των εργασιών της στο εξωτερικό

λογισμικού όπως Infor, Sage, Ellucian και Incadea. «Πολλές από τις συνεργασίες μας εκτείνονται πέραν της Κύπρου και της Ελλάδας. Για την Ellucian, για παράδειγμα, η οποία αποτελεί κορυφαίο προμηθευτή λογισμικού για την ανώτατη εκπαίδευση, η NetU είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για δέκα χώρες», υπογραμμίζει. Αξίζει να επισημανθεί ότι το 2013 η εταιρεία διακρίθηκε στα Business IT Excellence Awards 2013 με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Διαλειτουργικότητα για Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. «Η συγκεκριμένη διάκριση αφορούσε στην υλοποίηση του εθνικού πληροφοριακού συστήματος, Schengen ΙΙ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία μας», τονίζει ο κ. Νησιώτης και προσθέτει: «Το εν λόγω σύστημα είναι υψηλής πολυπλοκότητας και πανευρωπαϊκής εμβέλειας. Ήταν το πρώτο έργο δημοσίου τομέα που υλοποίησε η NetU εκτός Κύπρου. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του και η βράβευση της εταιρείας, πέραν της επιβεβαίωσης των δυνατοτήτων της, αποτελεί πιστοποίηση της ικανότητας της να αναλαμβάνει έργα δημοσίου στο εξωτερικό». Το πλάνο της εταιρείας για τη μελλοντική της πορεία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον εμπλουτισμό των λύσεων που προσφέρει, καθώς και την περεταίρω ανάπτυξη στο εξωτερικό. Ο γενικός διευθυντής της αναφέρει σχετικά με αυτό: «Έχουμε θέσει ως στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων μας στις χώρες όπου έχουμε τοπική παρουσία, έτσι ώστε τα γραφεία αυτά να καλύπτουν το εύρος των δραστηριοτήτων που έχουμε στην Κύπρο. Στοχεύουμε, επίσης, στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, εξάγοντας σε άλλες χώρες την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτουμε σε συγκεκριμένους τομείς του δημοσίου».

www.inbusinessnews.com


MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People ούρα

ουργ

εια Π

Η Σίλ

POLISH CYPRIOT CHAMBER OF COMMERCE

Ενώνουν δυνάμεις Μικρές ιδέες μπορούν να δώσουν μεγάλα έργα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που φέρνει ακόμα πιο κοντά δύο κράτη, στην προκειμένη περίπτωση, την Κύπρο και την Πολωνία. Η ιδέα προήλθε από την Πρεσβεία της Πολωνίας και πήρε σάρκα και οστά με τη συμβολή της δικηγόρου Σίλειας Πουργούρα, προέδρου του νεοσυσταθέντος Polish Cypriot Chamber of Commerce. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΡΕΤΤΟΥ

H

Πρεσβεία της Πολωνίας στην Κύπρο, βλέποντας προοπτικές σε ένα τέτοιο εγχείρημα, πήρε την πρωτοβουλία να ενώσει δύο φορείς με ξεχωριστές, αλλά ομοειδείς δραστηριότητες: Το Cyprus Polish Association, το οποίο ήταν ενταγμένο στο ΚΕΒΕ και το Polish Cypriot Chamber of Commerce της Πολωνίας. «Ενώσαμε τις δυνάμεις των δύο, με στόχο να ενισχύσουμε τις σχέσεις Κύπρου και Πολωνίας. Ήταν μια προσπάθεια που στήριξαν σθεναρά τόσο το ΚΕΒΕ όσο και η Πρεσβεία της Πολωνίας. Έτσι ‘γεννήθηκε’ το Polish Cypriot Chamber of Commerce, με ημερομηνία ίδρυσης την 29η Οκτωβρίου 2013», ανέφερε η κ. Πουργούρα και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι πετύχαμε ένα πολύ καλό στόχο. Έχουν ήδη εγγραφεί 50 μέλη, πρόθεση μας είναι να μεγαλώσουμε και να δραστηριοποιηθούμε σε πολλούς τομείς. Σκοπός είναι να έρθουν κοντά διάφορες ντόπιες και ξένες εταιρείες και φορείς που ενδιαφέρονται για το καλό της Κύπρου και της Πολωνίας. Η δουλειά του συνδέσμου είναι να βοηθά τους επιχειρηματίες, να ενισχύει τις καλές σχέσεις μεταξύ των

32

IN BUSINESS

δύο χωρών και να αυξάνει τις μεταξύ τους επενδύσεις. Οι σχέσεις δεν αφορούν μόνο σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό και κοινωνικό». Υπάρχουν ευκαιρίες και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε σωστά, επεσήμανε η κ. Πουργούρα, ιδιαίτερα σήμερα που η Κύπρος περνά μια από τις δυσκολότερες εποχές στη σύγχρονη ιστορία της. Στο πλαίσιο αυτό ο νεοσυσταθείς σύνδεσμος είναι στο πλευρό των επιχειρηματιών, τους βοηθά να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, προβάλλοντας την ίδια ώρα και τη χώρα μας. Παράλληλα, πρόσθεσε, πολλές πολωνικές εταιρείες βρίσκονται στην Κύπρο για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αφού ως χώρα θεωρείται πολύ καλή για επενδύσεις: «Έχει πολύ καλή δομή σ’ ό,τι αφορά τις υπηρεσίες και μέχρι

Τα μέλη του ΔΣ Πρόεδρος: Σίλεια Πουργούρα (Pourgoura & Aspri LLC) Αντιπρόεδρος: Χρήστος Χαραλαμπίδης (PWC) Ταμίας: Νικόλας Κυπραίος (WTS World Tax Service Cyprus) Επίτιμο μέλος: Agata Ratuszek Parmakkis (Polish Embassy) Διευθυντές: Γαστών Χατζηαναστασίου (KGMC Legal| Hadjianastassiou, Ioannides LLC), Κωνσταντίνος Καλλής (KPMG), Alexandra Miller (Amiltrust (Cyprus) Ltd), Μαρία Χριστοφίδου (Christofidou and Associates Ltd), Κύπρος Κυπριανού (Kypros Kyprianou PKF Accountants & Business Associates), Μάκης Λιβέρας (Trident Trust Company (Cyprus) Limited), Αντρέας Γιασεμίδης (K. Treppides & Co. Ltd), Στέλιος Σαφίρης (KPSA), Ντέμης Ιωάννου (KDC Limited), Αντρέας Κωνσταντινίδης (Markos Drakos & Co Ltd), Φανή Σχίζα (Globaserve Consultants Ltd), Αλέκος Παπαλεξάνδρου (Deloitte Ltd), Μάριος Δημητριάδης (Piraeus Bank (Cyprus) Limited), Damian Gwozdz (ECDDP Cyprus Ltd), Jaroslaw Iwanowski (Prestige Bar Services) Εκτελεστικός γραμματέας: Theo Andersson, CCCI

Βασικός στόχος του συνδέσμου είναι να βοηθά Κύπριους και Πολωνούς επιχειρηματίες, που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να προβούν σε επενδύσεις

πρόσφατα είχε καλό τραπεζικό σύστημα. Τώρα, βέβαια, προσφέρονται και χαμηλότερα επιτόκια. Ευκαιρίες υπάρχουν, το θέμα είναι πώς τις αξιοποιείς. Οι δύο χώρες, Κύπρος και Πολωνία, εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή τώρα με ακόμη περισσότερες προοπτικές». Το Polish Cypriot Chamber of Commerce πραγματοποίησε ήδη μια εκδήλωση γνωριμίας, ενώ θα ακολουθήσει ταξίδι στην Πολωνία για ενημερωτικούς σκοπούς. «Υπάρχει, επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον για το Warsaw Stock Exchange, που είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο», σημείωσε η κ. Πουργούρα, προσθέτοντας ότι θα προγραμματιστούν ενημερωτικές εκδηλώσεις με Πολωνούς και Κύπριους ομιλητές, οι οποίοι θα μιλήσουν για το Warsaw Stock Exchange, τις επενδύσεις, το tax scheme και το double tax treaty. Θα διοργανωθεί, επίσης, ένα charity gala, με σκοπό να βοηθηθούν άπορες οικογένειες της Κύπρου και της Πολωνίας. «Η ατζέντα του Polish Cypriot Chamber of Commerce είναι γεμάτη από δραστηριότητες που προγραμματίζονται. Κι αυτό γιατί όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι νεαρά και δραστήρια, πιστεύουν στους στόχους που έχουν τεθεί και συνάμα έχουν εμπειρία τόσο στην κυπριακή όσο και την πολωνική αγορά», είπε η Σίλεια Πουργούρα, καταλήγοντας με την πεποίθηση ότι «μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε και ως ομάδα να πετύχουμε καλύτερα πράγματα για την Κύπρο και την Πολωνία. Σύντομα θα ετοιμάσουμε και την ιστοσελίδα μας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ‘good awareness, good publicity».

www.inbusinessnews.com


MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

SOCIAL BUYING

Special Offers στο e-mail σας

O

ι εταιρείες πλέον στρέφονται, όπως και όλοι άλλωστε, on line, προσφέροντας ενημέρωση, αλλά και προσφορές στον καταναλωτή, των οποίων την αποστολή - μέσω χιλιάδων e-mails - αναλαμβάνουν ειδικές ιστοσελίδες.

Ο καταναλωτής είτε πρέπει να επισκεφθεί τις ιστοσελίδες αυτές, ώστε να ενημερωθεί περαιτέρω για τις προσφορές είτε πολύ απλά να ρίξει μια ματιά στο ενημερωτικό δελτίο που επισυνάπτεται, ανάλογα με την περίπτωση. Το σύστημα δουλεύει και απο-

δίδει, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι τεσσάρων social buying ιστοσελίδων, που έχουν, μάλιστα, και τα πλάνα τους για περαιτέρω ανάπτυξη, αφού τόσο το διαδίκτυο όσο και οι προσφορές είναι, πλέον, ίδιον της καθημερινότητάς μας.

Cy -Deals

κ. Παπαδόπουλος είπε πως εξαρτάται από και μη, δεν είναι σταθερές, αλλά μεταβάλλονται ανάλογα με την εποχή. παράγοντες, όπως, η ηλικία, το φύλο και Το σύστημα της ιστοσελίδας Cy-Deals Το κέρδος από τη λειτουργία του πολλές φορές η χρονική συγκυρία. λειτουργεί ως ένα online shop με προDirectDeals είναι αμφίδρομο, αφού επωφεϊόντα, τα οποία παρέχουν οι συνεργαλείται ο αγοραστής, ο οποίος αγοράζει έως Έναρξη λειτουργίας: Αύγουστος 2013 ζόμενες εταιρείες, με μοναδικό όρο να και 90% φθηνότερα και ο επιχειρηματίας, Ιδρυτής: A.P. Venus προσφέρουν χαμηλότερες τιμές από τις που προβάλλει προϊόντα και υπηρεσίες Επισκέπτες: 3.000 4.000 ημερησίως προκαθορισμένες. Συχνότητα αποστολής: Το δελτίο ενημέσε δεκάδες χιλιάδες παραλήπτες e-mails, Ο υπεύθυνος του τμήματος ανάπτυξης ρωσης αποστέλλεται καθημερινά σε 30.000, μέσω του facebook fan page, αλλά και με περίπου, ηλεκτρονικές διευθύνσεις. και προώθησης της ιστοσελίδας, Άγγεδιαφημιστική παρουσίαση στα social media. λος Παπαδόπουλος, τόνισε ότι το social Η DirectDeals, σύμφωνα με τον κ. Μιχαbuying καθιερώνεται όλο και περισσότερο ήλ, λαμβάνει απλώς προμήθεια από κάθε - στο πλαίσιο του διαδικτυακού εμπορίου αγορά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο - λόγω της μεγάλης ευελιξίας στην προαγοραστής είναι να εγγραφεί δωρεάν στην Η social buying ιστοσελίδα Direct-Deals, ώθηση των προϊόντων και της ευκολίας ιστοσελίδα, δηλώνοντας στοιχεία επικοινωτην οποία διαχειρίζεται ομάδα επαγγελμαστην πληρωμή. «Προσπάθεια μας είναι να νίας - όπως ονοματεπώνυμο και e-mail - και τιών με εμπειρία πέραν των δέκα χρόνων κάνουμε γνωστή κάθε προσφορά στο ευρύ μέσω του προσωπικού του κωδικού να διαστα εκπτωτικά σχέδια, βασίζεται στην κοινό με αποστολή ενημερωτικών δελτίων χειρίζεται στη συνέχεια τις αγορές του. και διαφήμισης μέσω των σελίδων κοινωνι- αγοραστική δύναμη του συνόλου. «ΚαθηΜιλώντας για το πόσο δημοφιλής είναι η μερινά, προτείνει μια εκπληκτική προσφοκής δικτύωσης», σημείωσε. σελίδα, ο κ. Μιχαήλ ανέφερε την περίπτωρά για ό,τι καλύτερο μπορείς ν’ αγοράσεις Η ιστοσελίδα προωθεί οποιοδήποτε ση ενός deal με διαθέσιμα 100 πλυσίματα στην πόλη σου, με στόχο την παροχή των προϊόν αποτελεί πραγματική προσφορά. αυτοκίνητου, το οποίο έληξε μέσα σε ελάχικαλύτερων deals για on line αγορές προς «Η διάρκεια και οι όροι της προσφοράς στες ώρες, λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, σε μια εποχή που το έχει πραγεναπόκεινται αποκλειστικά στην κρίση τη συγκεκριμένη προσφορά. των συνεργατών μας», εξήγησε, προσθέτο- ματικά ανάγκη», υπογράμμισε ο διευθυντής ντας πως «κάποιοι περιορισμοί, που τυχόν πωλήσεων, Μιχάλης Μιχαήλ. Όπως είπε, τα deals που προτείνονται προκύπτουν λόγω της φύσης ορισμένων Έναρξη λειτουργίας: Δεκέμβριος 2011 αφορούν επιλογές σε εστιατόρια και ξεΕπισκέπτες: Τα e-mails αποστέλλονται προϊόντων, θα καλυφθούν στο εγγύς μέλκαθημερινά σε πέραν των 80.000 ενερνοδοχεία, λύσεις προσωπικής ομορφιάς, λον με τη δυνατότητα διάθεσης δωρεάν γών διευθύνσεων. Το DirectDeals έχει, περιποίησης και υγείας, υπηρεσίες για το κουπονιών από την ιστοσελίδα μας». επίσης, σελίδα στο Facebook με 30.000 αυτοκίνητο και το σπίτι, καθώς και άλλα fans. Το Help Desk της εταιρείας και η Αξίζει να σημειωθεί ότι το κέρδος της σελίδα στο Facebook είναι πάντα στη ελκυστικά προϊόντα. «Είναι εύχρηστη υπηιστοσελίδας προέρχεται από μια ποσοδιάθεση πελατών και επιχειρηματιών για ρεσία - από τις πρώτες του είδους της στην στιαία προμήθεια πάνω στις πωλήσεις ερωτήματα και σχόλια. Κύπρο - και χρησιμοποιείται ευρέως από και καθορίζεται ανάλογα με το προϊόν, Συχνότητα αποστολής: Καθημερινά. χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, αρκετοί εκ Κάθε προσφορά έχει διάρκεια μερικών αλλά και το περιθώριο κέρδους, το οποίο ωρών ή ημερών, πράγμα που αποφασίμπορούν να προσφέρουν οι εταιρείες - συ- των οποίων είναι επαναλαμβανόμενοι και ζεται μεταξύ του DirectDeals και του τακτικοί αγοραστές», είπε. Τόνισε, μάλιστα, νεργάτες της. Όσο για το είδος των προεπιχειρηματία. ότι οι προτιμήσεις των χρηστών, τακτικών ϊόντων, που επιλέγουν οι καταναλωτές, ο

DirectDeals

34

IN BUSINESS

www.inbusinessnews.com


Το social buying μπορεί να είναι σχετικά νεοφανές ως όρος, αλλά ήδη αρκετά διαδεδομένο στην καθημερινή διαδικτυακή μας πρακτική, περιλαμβάνοντας τις εξειδικευμένες ιστοσελίδες που ενημερώνουν, μέσω e-mails, για προσφορές εταιρειών και brands. Οικολογικός και σαφέστατα πιο οικονομικός τρόπος προώθησης, εν συγκρίσει με το χαρτομάνι που καταλήγει στα γραμματοκιβώτιά μας. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΡΕΤΤΟΥ

Οι σελίδες αποστέλλονται σε

30.000 80.000 έως και

ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Email Offers Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει να στέλνει τις προσφορές για πελάτες. Δίνει πακέτα που αγοράζουν και ανάλογα με τη ζήτηση γίνεται και η χρέωση του πελάτη. Εξηγώντας το σκεπτικό της έναρξης λειτουργίας της, η διευθύντρια, Μαρία Shippi, τόνισε ότι σκοπός ήταν να αποτελέσει ένα νέο τρόπο για ενημέρωση του κοινού σ’ ότι αφορά τις προσφορές. «Μπορεί εύκολα να εντοπίσει τα προϊόντα στο e-mail του, χωρίς να λαμβάνει φυλλάδια στο σπίτι. Είναι ένας πιο φθηνός και οικολογικός τρόπος», υπογράμμισε. Παρέχεται η δυνατότητα για προώθηση οποιασδήποτε κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών, με διάρκεια προσφοράς τρεις μήνες, έξι ή ακόμα κι ένα χρόνο. «Το κόστος αλλάζει ανάλογα με τη συχνότητα που στέλνει ο πελάτης, αλλά δεν είναι

καθόλου ψηλό», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η ιστοσελίδα είναι αρκετά γνωστή και δημοφιλής και παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να εγγραφεί και να γίνει μέλος της.

Έναρξη λειτουργίας: 2010 Επισκέπτες: 75.000 καταναλωτές, ενώ

υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 100.000. Συχνότητα αποστολής: Καθημερινά

Skroutz.com.cy Η ιστοσελίδα βασίζεται στην αγοραστική δύναμη του συνόλου. Το Skroutz.com.cy προωθεί προσφορές σε υπηρεσίες και προϊόντα. Δεν υπάρχει περιορισμός στην προβολή κατηγορίας ή στο είδος του προϊόντος, αρκεί να είναι εντός των πλαισίων της νόμιμης διαφήμισης. Ο website manager, Μιχαήλ Μαμαντζής, τόνισε ότι κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση προβάλλει μια προσφορά με έκπτωση από 40% ως 90% για την υπηρεσία ή το προϊόν που επιθυμεί, επωφελούμενη από τo μεγάλο database της σελίδας. «Η χρέωση μας είναι με προμήθεια επί των πωλήσεων, χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο πάγιο κόστος. Αυτό εξασφαλίζει και το μηδενικό ρίσκο για τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Αποτελεί ίσως το μοναδικό τρόπο διαφήμισης που δεν ενέχει κάποιο οικονομικό ρίσκο για το διαφημιζόμενο»,

εξήγησε. Και πρόσθεσε: «Έχει μεγάλη και συνεχώς αυξανομένη δυναμική, η οποία αποτελεί και αντίκτυπο της αποδοχής μας από το καταναλωτικό κοινό. Το σκεπτικό είναι αφενός να κάνει την πολυτέλεια προσιτή για όλους τους καταναλωτές και αφετέρου να αποτελέσει ένα επιπρόσθετο κανάλι επικοινωνίας των επιχειρήσεων προς το αγοραστικό κοινό, με στόχο την αύξηση του πελατολογίου τους». Να σημειωθεί ότι η προτίμηση του κοινού, σύμφωνα με τον ίδιο, επικεντρώνεται, κυρίως, στις κατηγορίες εστιατορίων, ξενοδοχείων, υπηρεσιών ομορφιάς και προϊόντων, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η στροφή του κόσμου προς τις θεατρικές παραστάσεις και τις συναυλίες.

Έναρξη λειτουργίας: 2010 Επισκέπτες: Την ιστοσελίδα παρακολου-

θούν καθημερινά, περίπου, 10.000 μοναδικοί επισκέπτες από όλη την Κύπρο, ενώ η σελίδα στο Facebook κατέχει την πέμπτη θέση στην κατάταξη με τις πιο ανερχόμενες σελίδες παγκυπρίως, καθώς απαριθμεί ήδη 50.000 μέλη. Αποστέλλεται ενημερωτικό newsletter σε περισσότερα από 80.000 εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας και γίνεται ενημέρωση για τις τρέχουσες προσφορές σε, περίπου, 50.000 fans από Κύπρο στο fan page facebook.com/skroutz.com.cy. Συχνότητα αποστολής: Καθημερινά. Οι προσφορές, συνήθως, διαρκούν από τρεις έως και 30 ημέρες.

Προσφέρονται προϊόντα έως και

90% φθηνότερα για τον υποψήφιο αγοραστή

www.inbusinessnews.com

IN BUSINESS

35


MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

CIM

Έμφαση στη Λεμεσό Γιάγκος Χατζηγιάννης

Με 15% αύξηση στις εγγραφές φοιτητών έκλεισε το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 για το CIM. Ο διευθυντής του, Γιάγκος Χατζηγιάννης, αποδίδει το γεγονός πέρα από την ποιότητα των προγραμμάτων - στα χαμηλά δίδακτρα που διατηρεί και σε πρόσθετες υποτροφίες που καθιερώθηκαν ενόψει και της κρίσης. Τα σκήπτρα της αύξησης των φοιτητών κατέχει η Λεμεσός με 30%. Φέτος το κτίριο του ινστιτούτου στην πόλη έχει ανακαινιστεί, ώστε να φιλοξενεί έως και 250 φοιτητές σε ένα χώρο 800 τ.μ.

επέκταση του ινστιτούτου στη Λεμεσό έγινε έξι χρόνια αργότερα και η συγκεκριμένη κίνηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πρωτοπόρος, σύμφωνα με τον Γιάγκο Χατζηγιάννη, εάν αναλογιστεί κανείς πως η Λεμεσός του 1984 δεν έχει καμία σχέση με την πόλη, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Πρωτιές στη Λεμεσό

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΖΑΒΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: HARRIS KYPRIANOU

T

ο CIM ιδρύθηκε το 1978 στη Λευκωσία και είναι το πρώτο κυπριακό business school. Ξεκίνησε τη λειτουργία του από τον Θεοφάνη Χατζηγιάννη και ομάδα διακεκριμένων καθηγητών τον Σεπτέμβριο του 1978, με κύ-

36

IN BUSINESS

ριο σκοπό να δώσει μία άλλη διάσταση στα ακαδημαϊκά δρώμενα της Κύπρου και να συμπληρώσει ένα κοινό που υπήρχε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του τόπου. Η

Τα τελευταία 35 χρόνια έχουν αποφοιτήσει από το CIM πέραν των 10.000 φοιτητών από την Κύπρο και το εξωτερικό

Το CIM συμπληρώνει, το 2014, 30 χρόνια παρουσίας στα ακαδημαϊκά δρώμενα της Λεμεσού, με περισσότερους από 4.000 απόφοιτους από 30 και πλέον χώρες. Μάλιστα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 παρουσίασε αύξηση 30% στους εκεί φοιτητές του, η οποία είναι, όπως επισημαίνει ο κ. Χατζηγιάννης, η μεγαλύτερη ανάμεσα σε όλα τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου. Δεν είναι, όμως, ικανοποιημένος μόνο από τους αριθμούς των φοιτητών της Λεμεσού, αλλά και από την ανέλιξη που έχουν, λόγω και των προσόντων με τα οποία το ινστιτούτο τους εφοδιάζει: «Είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι οι απόφοιτοί μας και ιδιαίτερα οι Κύπριοι, που εργάζονται στη Λεμεσό, είναι ανώτερα διοικητικά στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων της πόλης». Το CIM Λεμεσού μεταστεγάστηκε το 2010 σε νέες

www.inbusinessnews.com


εγκαταστάσεις, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά την κατάρτιση του στρατηγικού πλάνου 2010 - 2015. «Ήταν μια ανάγκη που φανερώθηκε τόσο από τις εσωτερικές όσο και από τις εξωτερικές έρευνες μάρκετινγκ που διεξήχθησαν από το ινστιτούτο. Ήταν όμως και μια συνειδητή απόφαση το ότι έπρεπε να δοθεί περισσότερο βάρος στις εργασίες μας στη Λεμεσό». Οι εργασίες για αναβάθμιση του συγκεκριμένου κτιρίου και για μετατροπή του σε ακόμα πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ η μετακόμιση έγινε σταδιακά,

ώστε το ίδρυμα να λειτουργεί κανονικά από την 1η Δεκεμβρίου. Το ανακαινισμένο CIM της Λεμεσού περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, μελέτης και συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη, γραφεία καθηγητών και διοικητικού προσωπικού.

Έτοιμοι για την κρίση Οι εξελίξεις του περασμένου Μαρτίου έχουν, ως γνωστό, διαμορφώσει την αγορά, αναγκάζοντας αρκετές επιχειρήσεις να αλλάξουν στρατηγική και να μειώσουν κόστος και τιμές. Το CIM, όπως αναφέρει ο κ. Χατζηγιάννης, διαχρονικά προσφέρει υψηλού επιπέδου μόρφωση με χαμηλά δίδακτρα: «Δεν δουλεύουμε

Τ

προσφέρει banking, ναυτιλιακά, tourism and management και insurance. Ακόμα, το CIM έχει έρθει σε συμφωνία με τα πανεπιστήμια University of West London (UK) και London South Bank University (UK), δίδοντας την ευκαιρία στους φοιτητές του να αποκτήσουν βρετανικά πτυχία σε πολύ χαμηλότερο κόστος, από εκείνο που θα είχαν, εάν φοιτούσαν το Λονδίνο. Συγκεκριμένα, με το University of West London προσφέρει BA (Hons)

www.inbusinessnews.com

Η Λεμεσός αποτελούσε το 30% του κύκλου εργασιών του CIM το 2010, ενώ το 2013 το ποσοστό αυξήθηκε

στο 60%

Το CIM εν συντομία α τελευταία 35 χρόνια έχουν αποφοιτήσει από το CIM πέραν των 10.000 φοιτητών από την Κύπρο και το εξωτερικό και η μεγαλύτερη επιτυχία, σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη, έγκειται στην ανέλιξη των αποφοίτων του, οι οποίοι διοικούν μεγάλες επιχειρήσεις εντός και εκτός της χώρας μας. Αξίζει να τονιστεί ότι μπορεί το ίδρυμα να φέρει την ονομασία The Cyprus Institute of Marketing, όμως εκτός από προγράμματα marketing,

στη βάση ενός ευκαιριακού μοντέλου, όπως κάνουν, δυστυχώς, κάποια άλλα ιδρύματα στην Κύπρο, αυξομειώνοντας τα δίδακτρα ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Εμείς διατηρούσαμε πάντοτε χαμηλά δίδακτρα, ακόμα και κατά τη μεγάλη οικονομική ευμάρεια, όταν άλλα ιδρύματα

business studies with marketing και BA (Hons) accounting & finance, το οποίο απολαύει εννέα εξαιρέσεων από τους ACCA. Με το London South Bank University προσφέρει πτυχία MBA. Τα δυο προγράμματα είναι αναγνωρίσιμα από το ΚΥΣΑΤΣ και οι σπουδαστές λαμβάνουν κρατική χορηγία. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι το CIM είναι το μοναδικό ίδρυμα στην Κύπρο που έχει αναγνωριστεί από το Chartered Institute of Marketing.

χρέωναν με εξωπραγματικές για τα κυπριακά δεδομένα τιμές. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που το CIM αποδείχθηκε ότι ήταν έτοιμο για να αντιμετωπίσει την κρίση και το 2013 - 2014 έκλεισε με αύξηση 15% στις νέες εγγραφές φοιτητών. Την ίδια ώρα, λόγω των ιδιαζουσών για την Κύπρο συνθηκών που επικρατούν, αλλά και θέλοντας να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην κυπριακή κοινωνία, προχωρήσαμε σε μια σειρά υποτροφιών».

Ποιος είναι ο Γ. Χατζηγιάννης

Ο

διευθυντής του CIM, Γιάγκος Χατζηγιάννης, σπούδασε νομικά στο University of Nottingham, αποφοιτώντας με άριστα. Στη συνέχεια απέκτησε δύο μεταπτυχιακά, με πλήρη υποτροφία, από το University of Cambridge στη διοίκηση επιχειρήσεων και το διεθνές δίκαιο. Εκεί ανακηρύχτηκε bateman scholar, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση ανάμεσα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης, από τον Ιούλιο του 2012 κατέχει τον ανώτατο επαγγελματικό τίτλο chartered marketer. Εντάχθηκε στην ομάδα του CIM τον Σεπτέμβριο του 2007 και τα τελευταία δύο χρόνια έχει αναλάβει πλήρως τις εντός Κύπρου δραστηριότητες του ινστιτούτου, έχοντας τη στήριξη δεκαπενταμελούς διοικητικού συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, με πρόεδρο τον πρώην γενικό διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας και νυν γενικό διευθυντή της Expo Bank, Γλαύκο Μαύρο.

IN BUSINESS

37


MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

CYPRUS TOURIST GUIDE

Oμάδα Έργου:

Δώσε τα… κλειδιά στον Οδηγό Είστε στην Πάφο. Βρίσκεστε στο Λιμανάκι με παρέα. Θέλετε να αξιοποιήσετε τη μέρα χωρίς ταλαιπωρίες. Πού να πάτε; Τι μπορείτε να δείτε σε ακτίνα μισού χιλιομέτρου; «Cyprus Tourist Guide», εισηγείται ο ένας της παρέας και εν ριπή οφθαλμού κατεβάζει τον ψηφιακό χάρτη στο κινητό του μέσω Android, για να κάνει κι ο άλλος το ίδιο με το iPhone, ενώ εσείς το ψάχνετε με τον GPS πλοηγό σας. Μια, δυο, τρεις επιλογές: «Πάμε κάστρο για αρχή και μετά βλέπουμε…».

Το έργο αξιοποιεί υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και δίνει τη δυνατότητα σε Κύπριους και ξένους να γνωρίσουν το νησί μέσω ενός λεπτομερούς και απλού ψηφιακού τουριστικού οδηγού

T

ο Cyprus Tourist Guide είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των εταιρειών ΙΜΗ και Τ.C. Geomatic και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμης προγραμμάτων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία 2009 - 2010 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιανουάριο και βγαίνει στην αγορά ως ένα πρωτοποριακό προϊόν, το οποίο αξιοποιώντας υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, δίνει τη δυ-

38

IN BUSINESS

νατότητα σε Κύπριους και ξένους περιηγητές να γνωρίσουν το νησί μέσω ενός λεπτομερέστατου και απλού στη χρήση ψηφιακού τουριστικού οδηγού. Ο οδηγός αυτός χρησιμοποιεί ένα προσωπικό πλοηγό GPS διαδραστικής ξενάγησης του χρήστη - επισκέπτη, με έμφαση στις περιοχές με τουριστικό,

εμπορικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό και φυσιολατρικό ενδιαφέρον. Εκτός από τις συσκευές πλοήγησης GPS, στις οποίες ο οδηγός ενσωματώνεται σε μορφή κάρτας μνήμης, είναι δυνατό να κατέβει - μετά από αναζήτηση: Cyprus Tourist Guide - μέσω του συστήματος Android και με την ίδια ευκολία σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones).

Πώς λειτουργεί Ένα πιθανό σενάριο χρήσης του οδηγού θα μπορούσε να ήταν το ακόλουθο: • Ο χρήστης βρίσκεται κοντά σε ένα τουριστικό αξιοθέατο. • Με τη χρήση του προσωπικού πλοηγού GPS ζητά να του δοθούν πληροφορίες για κοντινά ή και μακρινά σημεία ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Μπορεί να είναι παραλίες, μουσεία, εμπορικά κέντρα ή άλλα. • Οι πληροφορίες, στην ακτίνα απόστασης που ο χρήστης έχει καθορίσει, θα εμφανιστούν στην οθόνη σε απλή και κατανοητή μορφή με τη συνοδεία φωτογραφικού υλικού.

Τι περιλαμβάνει Ο χρήστης μπορεί με το ψηφιακό Cyprus Tourist Guide να εξερευνήσει κάθε γωνιά της Κύπρου, αναζητώντας σημεία που τον ενδιαφέρουν, στις ακόλουθες κατηγορίες: Μουσεία, αρχαιολο-

Η δέσμη 2009-2010 συνχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ.

γικοί χώροι, παραλίες, εκκλησίες, συγκοινωνίες και ψώνισμα. Κάθε σημείο ενδιαφέροντος διατηρεί ένα μοναδικό όνομα, μια φωτογραφία και μια μικρή περιγραφή, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες, όπως, οι ώρες που μπορεί να γίνουν επισκέψεις από το κοινό, το κόστος εισόδου και άλλες.

Ο οδηγός χρησιμοποιεί ένα προσωπικό πλοηγό GPS διαδραστικής ξενάγησης, με έμφαση στις περιοχές με τουριστικό, εμπορικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό και φυσιολατρικό ενδιαφέρον Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλλογή των πληροφοριών για τους σκοπούς του οδηγού έγινε από έγκυρες πηγές, όπως, η Αρχαιολογική Υπηρεσία, οι εκκλησιαστικές Αρχές, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ο ΚΟΤ, Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου. Στόχος ήταν η ποιοτική παροχή της υπηρεσίες, ώστε να καλύπτει πλήρως και με ακρίβεια τις ανάγκες του χρήστη.

www.inbusinessnews.com


Μία στέγη… δύο συντάξεις… τρία πτυχία… χίλια πεντακόσια κυβικά… δύο εκατοµµύρια ευρώ όριο κάλυψης νοσηλείας… µία ασφαλιστική… µία έξυπνη κίνηση. Η Prime Insurance είναι από τις λίγες ασφαλιστικές εταιρίες στην Κύπρο, που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να ασφαλίσετε τη Ζωή, Υγεία, Ευθύνη και Περιουσία σας, µε µία µόνο κίνηση. Από την ισόβια κάλυψη της υγείας σας, σε προσοδοφόρες λύσεις για τη σύνταξη, τις σπουδές των παιδιών, τη φορολογία και την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και από την οικονοµική και πλούσια σε παροχές ασφάλιση του αυτοκινήτου και του σπιτιού σας, στην ασφάλιση της ευθύνης και της επιχείρησής σας. Η Prime Insurance σας προστατεύει για όλα. Σας προσφέρει σιγουριά για το παρόν και το µέλλον. Με µία µόνο κίνηση. Σπουδαστικά, Συνταξιοδοτικά, Επενδυτικά, Αποταµιευτικά, Ατοµικά και οµαδικά σχέδια Ζωής και Υγείας. Ασφάλειες Αυτοκινήτου, Κατοικίας, Μεταφορών, Πυρός, Σκαφών Αναψυχής, Ευθύνης Εργοδότη, Αστικής Ευθύνης, Ταξιδιού, Προσωπικού Ατυχήµατος, κατά παντός Κινδύνου Εργολάβων, Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού, Αλλοδαπών.

Prime INSURANCE

PRIME INSURANCE CO. LTD

Γωνία ∆ιγενή Ακρίτα 55 & Ολυµπίας 1, 1070 Λευκωσία, Τ.Θ. 22475, 1522 Λευκωσία, Κύπρος T. +357 22 896000, Φ. +357 22 896001 info@primeinsurance.eu | www.primeinsurance.eu


ADVERTISING FEATURE GLOBALTRAINING

Σεμινάρια Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΛΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΉ

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΊΩΝ ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ, GLOBALTRAINING

O

ι συνεχείς αλλαγές στα θέματα φορολογίας, διεθνών λογιστικών προτύπων και λογιστικού ελέγχου καθιστούν πολύ σημαντικό και απαραίτητο, για ένα σύγχρονο και σωστό επαγγελματία, να παραμένει ενήμερος σε τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στον τομέα εργασίας του. Επίσης, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό τομέα του τόπου μας, η εμπιστοσύνη μεταξύ των επαγγελματιών και των πελατών τους έχει κλονιστεί. Είναι απαραίτητο για ένα επαγγελματία να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των πελατών του, επενδύοντας στην επαγγελματική του κατάρτιση και παρακολουθώντας επαγγελματικά σεμινάρια συνεχούς ανάπτυξης, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικότερος και σε θέση να δώσει καίριες και πολύτιμες υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο οι πιθανότητες ενός οργανισμού για επιβίωση, ανάπτυξη και διάκριση στην αρένα του ανταγωνισμού είναι πολύ μεγαλύτερες. Ποια είναι η Globaltraining; Η Globaltraining είναι ένας πρωτοπόρος οργανισμός στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης για επαγγελματίες στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, με εξειδίκευση στα λογιστικά/ελεγκτικά και χρηματοοικονομικά, έχοντας εκπαιδεύσει περισσότερους από 3.000 CEO, CFO και συνεταίρους ελεγκτικών

Κάποια από τα ανοιχτά σεμινάρια της Globaltraining είναι επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 40

IN BUSINESS

advertorial global training.indd 40

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:14


ΤΑ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ

Μιλήστε μας για τα ανοιχτά σεμινάρια που προσφέρετε. Τα ανοιχτά σεμινάρια της Globaltraining καλύπτουν θέματα, τα οποία αφορούν αλλαγές στη νομοθεσία, τη φορολογία, τα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα, τελευταίες εξελίξεις στην τοπική, αλλά και την παγκόσμια αγορά και ενημέρωση για τρέχοντα χρηματοοικονομικά θέματα. Η Globaltraining προσφέρει σεμινάρια, τα οποία βοηθούν τα μέλη επαγγελματικών σωμάτων να καλύψουν τις ανάγκες για Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη (Continuing Professional Development - CPD). Κάθε μία ώρα παρακολούθησης αντιστοιχεί με μία μονάδα CPD, όπως απαιτείται από τα μέλη των περισσότερων επαγγελματικών σωμάτων. Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Globaltraining είναι ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) για παροχή σεμιναρίων CPD. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του οργανισμού μας για το πρόγραμμα σεμιναρίων του εξαμήνου και περαιτέρω λεπτομέρειες.

εταιρειών στα πέντε κέντρα σπουδών της: Λευκωσία, Λεμεσό, Αθήνα, Βουκουρέστι, αλλά και μέσω της καινοτόμου μεθόδου διδασκαλίας Live Online. Η εμπειρία, η γνώση και ο επαγγελματισμός της Globaltraining είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας του οργανισμού. Γιατί να επιλέξει κάποιος την Globaltraining για παρακολούθηση σεμιναρίων; Η Globaltraining διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξαιρετική φήμη στην ανάπτυξη και υλοποίηση σεμιναρίων για επαγγελματίες που επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να ενημερωθούν για τις τελευταίες ουσιαστικές εξελίξεις στον τομέα ενασχόλησής τους. Ο οργανισμός στε-

www.inbusinessnews.com

advertorial global training.indd 41

λεχώνεται από επαγγελματίες εκπαιδευτές με μακρόχρονη εμπειρία στους σχετικούς τομείς εξειδίκευσής τους και εξαιρετικές επιδώσεις/αξιολογήσεις στην εκπαίδευση. Η Globaltraining προσφέρει σεμινάρια, τα οποία είναι ανοιχτά για το κοινό και επιπλέον την επιλογή οργάνωσης ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ενός οργανισμού. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μέσω της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας σε τάξη ή με την πρωτοποριακή μέθοδο Live Online. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων; Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για επιλογή δημιουργίας ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων για ένα οργανισμό. Με αυτό τον τρόπο ο οργανισμός έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα σεμινάριο, το οποίο θα καλύψει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, μιας και η διάρκεια εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, αλλά και το επίπεδο διδασκαλίας επιλέγεται από τον ίδιο. Επίσης, τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας των υπαλλήλων ενός οργανισμού. Είναι σημαντικό, επίσης, να αναφερθεί ότι τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια είναι μια οικονομικότερη επιλογή εκπαίδευσης για ένα οργανισμό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αρκετά άτομα προς εκπαίδευση και εφόσον ο οργανισμός διεκδικήσει επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχετε αναφέρει τη μέθοδο διδασκαλίας Live Online. Μιλήστε μας περισσότερο γι’ αυτό το θέμα. Εδώ και λίγα χρόνια, η Globaltraining υιοθέτησε ένα νέο, καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο παράδοσης μαθημάτων για τα προγράμματα και τα σεμινάρια που προσφέρει. Μέσω του συστήματος Live Online οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε ζωντανή σύνδεση από το επαγγελματικό περιβάλλον του γραφείου τους ή ακόμα και από την άνεση του σπιτιού τους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν, επίσης, την επιλογή να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια

Είναι απαραίτητο για ένα επαγγελματία να διατηρήσει

την εμπιστοσύνη των πελατών του, επενδύοντας

στην επαγγελματική του κατάρτιση με επαγγελματικά

σεμινάρια

μαγνητοσκοπημένα μετά την ολοκλήρωση τους, μέσω της σύγχρονης πλατφόρμα μας που τους δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο στο δικό τους χρόνο όποτε αυτοί αποφασίσουν. Με τη βοήθεια του Live Online, η Globaltraining βοηθά επαγγελματίες, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, δεν μπορούν να μεταβούν στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου ή έχουν πιεσμένο πρόγραμμα, να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Τι οικονομικές διευκολύνσεις μπορεί να διεκδικήσει ένας οργανισμός; Κάποια από τα ανοιχτά σεμινάρια της Globaltraining είναι επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης, εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να διοργανώσουν ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια μπορούν να αιτηθούν στην ΑνΑΔ για εξασφάλιση επιχορήγησης. Για να διεκδικήσει ένας οργανισμός επιχορήγηση είναι απαραίτητο να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Η Globaltraining έχει την εμπειρία και τη γνώση, ώστε να βοηθά και να καθοδηγεί εταιρείες να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην ΑνΑΔ. Επιπλέον, η Globaltraining προσφέρει ειδικές εκπτώσεις σε οργανισμούς, οι οποίοι επιθυμούν να εγγράψουν περισσότερους από δύο υπαλλήλους τους σε μη επιχορηγημένα, ανοιχτά σεμινάρια.

IN BUSINESS

41

25/11/2013 13:14


IN Business & Gold Γίνετε

συνδρομητές

σημερα

ISSUE 29 AUGUST 14 - SEPTEMBER 13, 2013 PRICE €4.95

5 291295 000577

00001 >

POWERED BY:

THE INTERNATIONAL INVESTMENT, FINANCE & PROFESSIONAL SERVICES MAGAZINE OF CYPRUS

PUBLIC , MOVE KERS & SHA

POLICYMAK

RS

RS

E

SECTOR

+ IOANNIS CHARILAOU, PHIDIAS PILIDES, NASSER SAIDI OECD

Planning to beat tax avoidance

INVESTING

Royal family memorabilia market

INTERVIEWS

Stelios Haji-Ioannou Martin Neureiter Hans Wolff

PLUS:

MONEY / BUSINESS ECONOMY TAX & LEGAL LIFESTYLE / OPINION

plus

δωρεαν προσβαση στα tablet editions

¤90

ειδικη προσφορα ετήσια συνδρομή στα 2 περιοδικά


Η

συνδρομή στα περιοδικά IN Business και Gold σας επιτρέπει να λαμβάνετε στο γραφείο Ή στο σπίτι σας κάθε μήνα τα μοναδικά μηνιαία εργαλεία με ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την αγορά, τις επιχειρήσεις, την οικονομία, τα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις. Μια ομάδα στελεχωμένη από 9 δημοσιογράφους με εξειδίκευση στην επιχειρηματική και οικονομική ειδησεογραφία σας μεταφέρει με συνέπεια και εγκυρότητα όλα όσα πρέπει να γνωρίζει το σύγχρονο στέλεχος, επαγγελματίας και επιχειρηματίας.

Eπιλέξτε τη συνδρομή που επιθυμείτε:

POWERED BY: 00001 >

00001 >

Μι Ψωνι α Μη α φορα να βδοΜ Ή κα το αδα;θε

$1.6 trillion

ISSUE 26 MAY 14 - JUNE 13, 2013 PRICE €4.95 POWERED BY:

When you have access to global expertise, navigating complexity becomes much simpler. At Barclays, the focal point is your dedicated Relationship Manager, who will channel the knowledge and skills of THE INTERNATIONAL INVESTMENT, FINANCE & PROFESSIONAL SERVICES MAGAZINE OF CYPRUS the entire Barclays Group on your behalf. They will diagnose needs and identify relevant solutions for your business.

60 tcf of natural gas

Natural gas is primarily used for electricity generation, industrial, residential, and commercial sectors

Natural gas emits up to 60% less CO2 than coal when used for electricity generation

per year on average – will be necessary to meet energy demand until 2035

ς

Ή Μεγαλε τες; Μικρες ποςοτη

With global know-how, it’s easier to cut through.

To find out more about how Barclays can help, go to barclays.com/wealth or call us on +357 22 654477* for our Nicosia office or +357 25 208000* for our Limassol office.

26 | MAY 14 - JUNE 13, 2013

THE

USGS estimates that Cyprus may have up to

Natural gas is affordable, reliable, efficient and available

5 291295 000577

5 291295 000577

THE INTERNATIONAL INVESTMENT, FINANCE & PROFESSIONAL SERVICES MAGAZINE OF CYPRUS

The Russian Federation has the largest share of the world’s natural gas reserves

Gold ISSUE

γνωςτο dΉ branvate pri el; lab

00001 >

ISSUE 27 JUNE 14 - JULY 13, 2013 PRICE €4.95

POWERED BY:

Υπεραγορα Ή discounter;

5 291295 000577

ISSUE 28 JULY 14 - AUGUST 13, 2013 PRICE €4.95 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ THN ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ | TEYXOΣ 88 | ioynioσ 2013

θα παιρνω Μονο προϊοντα ςε προςφορες κι ας αλλαζω ςΥνεχως Μαρκες!

DIAMONDS ARE FOR… CYPRUS?

Cyprus’ block 12 first LNG export: Q3/2019

Levant Basin holds close to

3450

bcm of natural gas

25%

With a Diamond Exchange the island could rival Dubai, say experts

of the natural gas arriving in the EU is in liquid form

Grocery

Worldwide consumption of natural gas

3,222.9 bcm in 2011

All 6 leased blocks in Cyprus EEZ may potentially hold

1,400 bcm of natural gas

Europe is dependent on Russian gas for

www.inbusinessnews.com

KUWAIT

Learning from the Kuwaiti experience

INTERVIEWS

John M. Koenig John Mauldin Steve Roberts

+ CHRISTODOULOS ANGASTINIOTIS, NIKOLAOS GEORGIKOPOULOS, PERSELLA IOANNIDES

How to Deal with German Champions

PLUS:

MONEY / BUSINESS ECONOMY TAX & LEGAL LIFESTYLE / OPINION

SHIPPING

SPECIAL SERVICES SUPPLEMENT

INTERVIEWS

LUIS CAMPOS E CUNHA THEO PARPERIS PETR ZEMCIK

Wealth and Investment Management

BANKING

PLUS:

HELLENIC BANK MAKIS KERAVNOS: THE PRUDENT BANKER

The Best-Run Businesses Run SAP

BANKING

Five Lessons for Europe

INTERVIEWS

FIRMS IN CYPRUS

Q3/2018

production

SOCCERNOMICS

Accounting, Audit & Tax Advisory

Cyprus’ block 12 first gas to Cyprus:

35-40% of its energy

+ THANOS DOKOS, GEORGE IOULIANOS, PETER JOHN TΙΜΗ €4.95 | σε ειδική τιμή €3.40 για τhn kyρiakh 2/6/13 μαζι με τήν εφήμεριδα σήμερινή

retail H νέα εποχή

MONEY / BUSINESS ECONOMY TAX & LEGAL LIFESTYLE / OPINION

PLUS:

MONEY / BUSINESS ECONOMY TAX & LEGAL LIFESTYLE / OPINION

Jose Barrionuevo Morten Fon Guillermo Nielsen

OUTSIDE LOOKING IN

How Foreigners view Cyprus today

TM reasons and so that we may monitor the quality of our service. Call costs may vary. Please check *Available between the hours of 0830 and 1700 Monday to Friday. Calls may be recorded for security with your telecoms provider. Barclays offers banking, wealth and investment management products and services to its clients through Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Barclays Bank PLC is registered in England and authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. Registered No. 1026167. Registered Office: 1 Churchill Place, London E14 5HP. Barclays Bank PLC is regulated by the Central Bank of Cyprus in the conduct of its banking and investment business in Cyprus.

Sponsored by

gold cover me diafimiseis.indd 1

08/05/2013 17:25

best ❏ €90 Ετήσια συνδρομή στα περιοδικό IN Business & Gold offer ❏ €54 Ετήσια συνδρομή στο περιοδικό IN Business ❏ €54 Ετήσια συνδρομή στο περιοδικό Gold ❏ €36.99 Eτήσια συνδρομή στο tablet edition (ipad & android)

5 Λόγοι

για να γινετε συνδρομητες

● Παράδοση των εντύπων στο γραφείο ή στο σπίτι σας κάθε μήνα ανελλιπώς το αργότερο μία μέρα μετά την κανονική κυκλοφορία των περιοδικών στα περίπτερα ● Πρόσβαση σε όλα τα νέα και τις σημαντικές εξελίξεις της αγοράς κάθε μήνα ● Πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία ενημέρωσης, όπως λίστες για σχεδόν όλους τους σημαντικούς τομείς της αγοράς (Ο Χάρτης FMCGs στην Κύπρο, κτλ.), θεματικές λίστες (ΙN Business 700+ - Oι Μεγαλύτερες Εταιρείες στην Κύπρο, Oι Μεγαλύτεροι Κύπριοι Εργοδότες, Τα Πρόσωπα του 2012, κτλ.), αλλά και πέραν των 40 επιχειρηματικών οδηγών (Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Αudit Tax & Accounting Firms in Cyprus, Corporate Travel, κτλ) ● Ελκυστικά συνδρομητικά πακέτα που σας εξασφαλίζουν σε μειωμένο κόστος τα περιοδικά ● Ειδικά πακέτα για εταιρικές συνδρομές

γινετε συνδρομητεσ σημερα Κάντε κλικ στο www.imhbusiness.com Ή επικοινωνήστε στο 77777741


MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

BIOforLIFE

Οικοτουρισμός:

Επιχειρώντας εναλλακτικά

Το έργο BIOforLIFE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της ΕΕ

στο νησί. Μάλιστα, με κατάλληλη προώθηση, οργάνωση και υποδομές εκτιμάται Οι περιοχές της Κύπρου με ορνιθολοότι οι αφίξεις οικοτουριστών θα μπορούσαν γικό ενδιαφέρον θα μπορούσαν να ακονα πολλαπλασιαστούν, κάτι το οποίο θα λουθήσουν ένα παρόμοιο αναπτυξιακό μοντέλο. Μια τέτοια προσέγγιση θα τις ήταν ιδιαίτερα θετικό για την τοπική κοιδιαφοροποιούσε από εκείνες που έχει νωνία. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί και αλλοιώσει η τουριστική βιομηχανία και ένα ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του θα τους έδινε τη δυνατότητα να στοχεύσουν σε μια εξειδικευμένη τουριστική τουρισμού πτηνοπαρατήρησης. Δεν συμπίαγορά. Έτσι θα μπορούσε να συνδυαστεί πτει χρονικά ή γεωγραφικά με τον τουρισμό η οικονομική ανάπτυξη με τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και να αναπτυχθεί σε αναψυχής, δίνοντας την ευκαιρία στο νησί ένα καθόλου ευκαταφρόνητο βαθμό ο να ζωντανεύει και σε άλλες εποχές πλην τουρισμός εκτός της θερινής περιόδου.    του καλοκαιριού. Οι πτηνοπαρατηρητές την Κύπρο γίνεται πολύς λόγος για το επισκέπτονται, κυρίως, την άνοιξη και την παγίδευση μεταναστευτικών το φθινόπωρο, ενώ μερικοί πηγαίνουν και Η γεωγραφική τοποθεσία του νησιού πουλιών. Πρόκειται για μια προσοκατά τη διάρκεια του Χειμώνα. Επίσης, και οι υγροβιότοποι του προσελκύουν ένα δοφόρα αφορολόγητη και παράνομη βιομηαναπτύσσεται σε περιοχές που δεν ελκύουν χανία για όσους συμμετέχουν σε αυτή, αλλά μεγάλο αριθμό από μεταναστευτικά πουλιά. Ο φυσικός αυτός πλούτος, σε συνδυασμό με τουρίστες αναψυχής, έτσι τις τονώνουν με βαρύ κόστος για τη χώρα μας, η οποία οικονομικά και τους προσφέρουν ευκαιρίες μαυροπινακίζεται περιβαλλοντικά και εν μέ- τις καιρικές συνθήκες, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για πτηνοπαρατήρηση. Δεν για αειφόρα ανάπτυξη. ρει τουριστικά. Σε κάποιο άλλο νησί, όμως, Αξιοσημείωτο είναι, ακόμα, το ότι - χάρη είναι σπάνιο να συναντήσεις ορνιθοπαρατηη προσέγγιση του θέματος είναι εντελώς στη ζήτηση που δημιουργούν οι πτηνοπαρητή στη Λέσβο, που έχει παρατηρήσει 130 διαφορετική. ρατηρητές για πρόσβαση στο νησί εκτός με 150 διαφορετικά είδη πουλιών, εκ των Κάθε χρόνο 4000 επισκέπτες επισκέπτοτης τουριστικής περιόδου - οι εταιρείες οποίων τα 30 με 40 για πρώτη φορά, σύμνται τη Λέσβο, με μοναδικό σκοπό να παcharter πρόσθεσαν πτήσεις στα δρομολόγιά ρατηρήσουν τα πτηνά του νησιού. Κατά την φωνα με την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας: www.ornithologiki. τους. Έτσι δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες εκεί παραμονή τους, που διαρκεί, συνήθως, συνθήκες, για να επεκταθεί η τουριστική δυο βδομάδες περνούν το μεγαλύτερο μέρος gr/page_cn.php?aID=1127. περίοδος. της ημέρας προσπαθώντας να εντοπίσουν Επομένως, οι τουριστικά «ανεκμετάλΟικονομικά οφέλη πουλιά που δεν υπάρχουν στις χώρες τους. λευτες» περιοχές, με φυσικό πλούτο, έχουν Κάθε πτηνοπαρατηρητής υπολογίζεται ότι Οι πτηνοπαρατηρητές, όπως αποκασήμερα δύο επιλογές: Να προσπαθήσουν ξοδεύει €500 - €750 τη βδομάδα κατά λούνται, προέρχονται, συνήθως, από τις να γίνουν ένας ακόμα πόλος έλξης για την παραμονή του στη Λέσβο. Συνεπώς, χώρες της Βόρειας Ευρώπης και κυρίως τουρίστες αναψυχής - θυσιάζοντας το φυη συγκεκριμένη δραστηριότητα ενισχύει από Αγγλία, Ολλανδία και Γερμανία. Επισικό τους πλούτο - ή να επενδύσουν στο λέγουν τη Λέσβο, ένα σχετικά άγνωστο στο την τοπική οικονομία με €4 - €6 εκ κάθε περιβάλλον, ακολουθώντας ένα εναλλαεξωτερικό νησί και με ελάχιστες τουριστικές χρόνο.   κτικό μοντέλο ανάπτυξης. Προς το παρόν Κάποιοι κερδίζουν άμεσα από όλο αυτό, υποδομές, για μια δραστηριότητα όχι και επιλέγουν το δεύτερο, ενώ την ίδια ώρα όπως ξενοδόχοι, εστιάτορες και εταιρείες τόσο διαδεδομένη στη Μεσόγειο, αλλά με στο νησί ολοένα και δημιουργούνται υποπολλούς και ένθερμους οπαδούς στον ευρω- ενοικίασης οχημάτων, ενώ έμμεσα - από τη δομές, όπως, παρατηρητήρια και κέντρα διάχυση των κερδών - επωφελούνται όλοι παϊκό βορρά. περιβαλλοντικής ενημέρωσης, με στόχο την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, ο οποίος προωθείται, συν τοις άλλοις, με διάΤο έργο BIOforLIFE έχει ως στόχο να συμβάλει στην φορες τοπικές εκδηλώσεις και δράσεις.

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 400 είδη πουλιών, ενώ η γεωγραφική της θέση την καθιστά εξαιρετικό πέρασμα για πάνω από 200 αποδημητικά είδη. Θα μπορούσε κάλλιστα να στοχεύσει στον οικοτουρισμό, έχοντας σημαντικά ετήσια έσοδα.

Γιατί όχι κι εμείς;

Σ

ευρωπαϊκή προσπάθεια για αναχαίτιση της απώλειας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας.

Το άρθρο υπογράφει η περιβαλλοντολόγος και ιδρύτρια της εταιρείας τουριστικών υπηρεσιών Athens Insiders, Δάφνη Tραγάκη.

44

IN BUSINESS

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BIOforLIFE μπορείτε να βρείτε στο: www.cyprusbiodiversity.eu και στο Facebook: BIOforLIFE, LIFE+ Project

www.inbusinessnews.com


Around the globe απο τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΖΑΒΡΟ

ΗΠΑ

Κύμα ενέργειας

Η

περιοχή του West Texas είναι το κέντρο πετρελαίου των ΗΠΑ από το 1920, όταν οι πετρελαϊκές εταιρείες ανακάλυψαν ότι κάτω από το έδαφος υπήρχαν τεράστια αποθέματα μαύρου χρυσού. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί 29 δις βαρέλια πετρελαίου, ενώ τους τελευταίους έξι μήνες, οι εταιρείες παράγουν 900 χιλιάδες την ημέρα. Ως εκ τούτου η ευημερία στο West Texas ήταν φυσικό επακόλουθο. Η ανεργία αγγίζει μόλις το 3,4% και οι

Η παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου, αιολικής και ηλιακής ενέργειας τα πάει τόσο καλά στις ΗΠΑ, που πολλοί μιλούν ακόμα και για… ενεργειακή επανάσταση. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, όμως, ανησυχούν για τις συνέπειες.

εργαζόμενοι, ακόμη και σε αλυσίδες fast food, είναι υψηλόμισθοι. Το οικονομικό θαύμα του West Texas εμφανίζεται, όμως, και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1979, ξεκίνησαν να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, με τις επενδύσεις να αυξάνονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Πολλές πόλεις έχουν γίνει ενεργειακά κέντρα, δημιουργώντας αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, πυρηνικά εργοστάσια, μονάδες υγροποίησης φυσικού αερίου και παραγωγής βιοκαυσίμων. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι το 2013 θα είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ θα ξεπεράσουν τη Ρωσία στην

παραγωγή ενέργειας, ενώ μέσα στην επόμενη δεκαετία η χώρα θα μπορεί να παράγει όση ενέργεια θα καταναλώνει. Η εξαιρετική αυτή εξέλιξη για την Αμερική δημιουργεί, όμως, και προβλήματα. Περιβαλλοντικές οργανώσεις ξεκίνησαν ήδη να εναντιώνονται στην ανάπτυξη εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας, πετρελαίου και γκαζιού. Επισημαίνουν, μάλιστα, πως εάν οι νέες τεχνολογίες και η υπερπαραγωγή ενέργειας συνεχίσουν να προσφέρουν καύσιμα σε χαμηλές τιμές, η κατανάλωση πρόκειται να αυξηθεί επικίνδυνα, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης και υπερθέρμανσης στον πλανήτη.

ποσοστό, στο σύνολο της κατανάλωσης, καταλαμβάνει Ποσοστά κατανάλωσης (Ποιο κάθε μορφή ενέργειας στις ΗΠΑ)

%

της ολικής 3% : 0, 12 20

ρέ λα ιο)

η

$2

κό αέ ριο)

δι ς

Κρ 0: 01 ατ ική χ ηγία 2 σι δι ρ ο υ ς( οφ περι λαμβάνει και τ

Κατανάλωσ η 19 73 :2

Κατανάλωσ η1 97 3:

20 %

ς λική ςο τη

Κα τα νά λ της ολικής 4,5% 12: 20

.8 $2

9

Κατα νάλ ωσ η

ση ω

ης ολικής 5% τ : 8, 12 20

20

Bιοκαύσιμα

ικής ης ολ %τ 6,5 :3 12

η

Κρ

ατ 9 ικ .4 ήχ : $2 ορη γία 2010

% 46

ς ολική της

Κα τα νά λω σ

$1.134 δις

Πετρέλαιο

Κατ αν άλ ω σ

ς λική ςο τη

Κρ 0: 01 ατ ική χ ηγία 2 ορ

$4.986 δις

Πυρηνική

Κατανάλωσ η 19 73 : 1, 2

%

Κρ 0: 01 ατ ική χ ηγία 2 ορ

εριλαμβάνει

%

λικής της ο 4% : 1, 12 20

ς ολική της

:

10 .8 Κρα 20 τ 20 τική χορηγία πε δις ο τ (π και

ς λική ςο τη

Κατ αν άλ ωσ η

λικής ςο τη

Κατανάλωσ η 19 73 :0

Κατα νάλ ωσ η2 01

0

ς oλική της

Ηλιακή

Κατανάλ ωση 197 3:

7% 9,

Αιολική

,3% 27 2:

Κατανάλωσ η 19 73 :2

Φυσικό αέριο

Κρ 0: 01 ατ ική χ ηγία 2 ορ $6.644 δις

Πηγή: TIME

46

IN BUSINESS

www.inbusinessnews.com


★ ★

★★ ★

★ μειώθηκε η ευημερία των νοικοκυριών στην Ιαπωνία από το 2012 στο 2013, ενώ στις ΗΠΑ αυξήθηκε 13%.

★ ★ ★

Karex «Φοριούνται»

τα προφυλακτικά στο χρηματιστήριο

O

μεγαλύτερος κατασκευαστής προφυλακτικών στον κόσμο, Karex Co., που έχει βάση τη Μαλαισία, έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο χρηματιστήριο της χώρας τον περασμένο μήνα, αυξάνοντας μέσα σε 24 ώρες την αξία των μετοχών του κατά 33%! Η επιτυχία της Karex δεν είναι τυχαία, βεβαίως, και ούτε έχει επηρεαστεί από την κρίση, μιας και τα προφυλακτικά θεωρούνται, πλέον, είδος πρώτης ανάγκης στις Ασιατικές Χώρες. Κι αυτό γιατί θέλουν να περιορίσουν την υπεργεννητικότητα, αλλά και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ενδεικτικά, οι πωλήσεις των προφυλακτικών αυξάνονται κατά μέσο όρο

7% ετησίως τα τελευταία 10 χρόνια. «Η μόνη εξέλιξη, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις, είναι ένα εμβόλιο κατά του ιού του AIDS», ανέφερε χαρακτηριστικά στέλεχος της εταιρείας. Η Karex εργοδοτεί στη Μαλαισία 750 άτομα και ένα στα δέκα προφυλακτικά, που πωλούνται παγκοσμίως, είναι δικό της. Συνεργάζεται, συνάμα, με διάφορα brands, όπως, Carex και LifeStyles, ενώ παράγει κι άλλα προϊόντα, όπως, γάντια από latex και λιπαντικά. Το πρώτο εξάμηνο του 2013 οι πωλήσεις της εταιρείας άγγιξαν τα $50 εκ, εκ των οποίων το 11% μπήκε στον τραπεζικό της λογαριασμό. Η μεγαλύτερή της αγορά είναι η Κίνα και ακολουθούν η Σιγκαπούρη και οι ΗΠΑ. Τα πλάνα της είναι να αυξήσει κατά 5% το IPO της και να διπλασιάσει την παραγωγή της μέχρι το 2016. Πηγή: Bloomberg Businessweek

εκ τηλεθεατές παρακολούθησαν την πρεμιέρα της σειράς, The Walking Dead, καθιστώντας την τη τηλεοπτική σειρά με το μεγαλύτερο κοινό στη μικρή οθόνη.

Iron Men

στο στρατό

Π ★★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★

αρόλο που κάποιοι βλέπουν τα κοστούμια του υπέρ-ήρωα, Iron Man, ως μια ανέφικτη τεχνολογία σε ταινία επιστημονικής φαντασίας, το Πεντάγωνο όχι απλώς τα θεωρεί μια έξυπνη ιδέα, αλλά εκτιμά πως μπορεί και να τα φτιάξει. Κι αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος φουτουριστικών τεχνολογιών, που ξεκίνησε ο αμερικανικός στρατός, με στόχο να δημιουργήσει τα όπλα και τις πανοπλίες του μέλλοντος. Μέσα στους πρώτους στόχους του προγράμματος είναι να δημιουργήσει κοστούμια τύπου Iron Man για μια ειδική ομάδα στρατιωτών. Μάλιστα, το πρώτο σχέδιο πρόκειται να είναι έτοιμο μέσα στο 2014 και θα ονομάζεται Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS). Η πανοπλία θα είναι αλεξίσφαιρη, θα δίνει στο χρήστη πληροφορίες για το έδαφος και θα εντοπίζει με ραντάρ όλα τα αντικείμενα που κινούνται γύρω του. Επίσης, θα είναι κατασκευασμένη από ένα ελαφρύ και ανθεκτικό είδος μείγματος από μέταλλα, για να είναι εύκολη η κίνηση του στρατιωτική, αλλά και να μπορεί παράλληλα να μεταφέρει βαρύ οπλισμό. Τέλος, θα μπορεί να φιλτράρει οξυγόνο σε περίπτωση μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Πηγή: Bloomberg Businessweek

www.inbusinessnews.com

IN BUSINESS

47


ADVERTISING FEATURE RUNAWAY TRADING

Συνεχίζει ΑΝΟΔΙΚΆ 48

IN BUSINESS

runaway2.indd 48

Με προσεγμένα βήματα συνεχίζει την πορεία που χάραξε το 2001 στο χώρο των περιπτέρων/μίνι μάρκετ η Runaway Trading Ltd.

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:17


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙA: HARRIS KYPRIANOU

ΔΙΑΚΡΊΝΑΜΕ ΑΠΌ ΝΩΡΊΣ ΠΩΣ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΜΈΑ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΚΈΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΠΟΡΕΊΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΑΜΕ ΜΕ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΣΤΟ KINGS AVENUE MALL ΠΆΦΟΥ

K

αινούργιος σταθμός της εταιρείας είναι το νέο εμπορικό κέντρο της Κύπρου, Kings Avenue Mall, στην Πάφο. Μετά από συμφωνία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία, Athiari Commercial Ltd, στον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου, όπου στεγάζονται τα

www.inbusinessnews.com

runaway2.indd 49

καταστήματα εστίασης, λειτούργησε και το Mall Kiosk Kings Avenue. «Συνεχίζουμε στην ίδια πορεία που χαράξαμε τα τελευταία 12 χρόνια, κάνοντας σωστά και προσεγμένα βήματα», σχολίασε ο Χρίστος Ηλία, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του Χριστόφορο και Πάρη Χριστοφόρου το τελευταίο διάστημα επικεντρώθηκαν στο στήσιμο του νέου καταστήματος της εταιρείας, που θα καταλαμβάνει 77 τ.μ. στο νέο εμπορικό κέντρο της Πάφου. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση, που συνάδει με την ευρύτερη πολιτική της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια και η οποία προβλέπει επικέντρωση σε εξειδικευμένες αγορές. Άλλωστε, όλα τα βήματα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια αυτό καταδεικνύουν. Η αρχή έγινε το 2007, όταν ανέλαβαν τη διαχείριση του μοναδικού περίπτερου στο Εμπορικό Πάρκο Σιακόλα, Τhe Μall of Cyprus.Το 2009, μετά από ανακατάταξη στους μετόχους της εταιρείας, αποφασίστηκε η πώληση των καταστημάτων σε κύριες οδικές αρτηρίες, για να ασχοληθεί η εταιρεία με διαφορετικές και πιο απαιτητικές αγορές, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχοντας υπό τη διαχείρισή της δύο σημεία στην Πανεπιστημιούπολη. «Πλέον έχουμε αναπτύξει τη δική μας φιλοσοφία για το σχεδιασμό, το στήσιμο και την επιλογή των προϊόντων στα καταστήματά μας», τόνισε ο κ. Ηλία.

Βάσει αυτής της φιλοσοφίας αποφασίστηκε η επέκταση της παρουσίας της εταιρείας σε εμπορικά κέντρα, προκύπτοντας η συνεργασία με το Kings Avenue Mall. Μάλιστα, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξει νέα ανάλογη κίνηση από την εταιρεία. «Διακρίναμε από νωρίς πως το μέλλον του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι στα εμπορικά κέντρα και σ’ αυτή την πορεία προσανατολιστήκαμε. Μέχρι στιγμής νιώθουμε δικαιωμένοι», επεσήμανε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι στο ίδιο πλαίσιο, των εξειδικευμένων αγορών, εμπίπτει και η παρουσία της εταιρείας στο γήπεδο Αντώνης Παπαδόπουλος. Η εκεί διαχείριση των κυλικείων έχει κερδίσει το στοίχημα, σύμφωνα με τον κ. Ηλία: «Στόχος, ο οποίος επετεύχθη, ήταν να αλλάξουμε ολοκληρωτικά τον τρόπο εξυπηρέτησης των φιλάθλων στο γήπεδο. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στη συγκεκριμένη προσπάθεια και νιώθω πως πετύχαμε να προσφέρουμε ευρωπαϊκή εξυπηρέτηση». Στην προσπάθεια να διατηρηθούν οι πωλήσεις στα επιθυμητά επίπεδα, η εταιρεία φροντίζει να ακούει τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του πελάτη και να προβαίνει σε μικρές, αλλά σημαντικές αλλαγές και διαμορφώσεις στους χώρους της σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πάντως, στους χώρους όπου δραστηριοποιείται εκ των πραγμάτων δεν έχει να αντιμετωπίσει άμεσο ανταγωνισμό, ωστόσο η κρίση δεν την άφησε ανεπηρέαστη: «Ως μέρος της οικονομικής μηχανής του τόπου δεν αποτελούμε εξαίρεση σε περίοδο κρίσης. Είναι ,λοιπόν, επόμενο και στους δικούς μας χώρους ο κόσμος να προσέχει τι και πώς ξοδεύει», τόνισε ο ίδιος. Την ίδια ώρα ο κ. Ηλία θεωρεί ότι η φιλελευθεροποίηση του ωραρίου στη συγκεκριμένη αγορά μόνο θετικά οφέλη θα είχε για τους ίδιους, μιας και εργάζονται ανάλογα με τη ροή των καταναλωτών. Έτσι, όταν υπάρχουν καταστήματα ανοιχτά σε διάφορες ώρες και μέρες, επωφελούνται αναλόγως και οι δικές τους δραστηριότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πολυετή της πορεία η εταιρεία έχει συνεργαστεί και διατηρεί άψογες σχέσεις τόσο με τους πωλητές τόσο και με το διευθυντικό προσωπικό των μεγαλύτερων εταιρειών του τομέα καταναλωτικών αγαθών στην Κύπρο, όπως, η Cassandra Trading Ltd, η Photos Photiades Ltd, η Argosy Ltd, ο Laiko-Cosmos, Zorbas Ltd και η Pepsi cola.

IN BUSINESS

49

25/11/2013 13:17


MONTHLYBRIEFING Σελιδοδείκτης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΖΑΒΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ

ζει ότι το κοινό ευρώ ενδυνάμωσε ακόμη περισσότερο τις μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένω04 Breaking Up the Euro: The End of a Common σης, όπως της Γερμανίας και της Currency Ολλανδίας, αλλά αποδυνάμωσε τις Συγγραφέας: Dimitris N. Chorafas αδύνατες, όπως της Ελλάδας, της Εκδόσεις: Palgrave Macmillan Ισπανίας και της Ιταλίας. Δώδεκα Ο ελληνικής καταγωγής συγγραφέας χρόνια μετά την υλοποίηση του επικεντρώνεται στο κεφάλαιο του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος τα ευρώ ως κοινού νομίσματος. Υποστηρί- γεγονότα δείχνουν, σύμφωνα με

το συγγραφέα, ότι η οργάνωση του ευρώ ήταν ελλιπής. Έδωσε αρχικά προβάδισμα ανάπτυξης στις δυτικές χώρες, επισημαίνει, αφήνοντας την υπόλοιπη Ευρώπη βυθισμένη στην κρίση. Έτσι, όταν οι ασιατικές χώρες ξεκίνησαν να αναπτύσσονται, ο ευρωπαϊκός Νότος προσπαθούσε ήδη να γλυτώσει από τη χρεοκοπία.

02 03

04

01

06

05

www.mashable.com

50

IN BUSINESS

01 ΤΙΜΕ

The secret web Με αφορμή τη σύλληψη του έμπορου ναρκωτικών, Dread Pirate Roberts, από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, το περιοδικό ΤΙΜΕ θίγει το θέμα της σκοτεινής ανάπτυξης του διαδικτύου, αφού ο συλληφθείς δρούσε, κυρίως, μέσω αυτού. Οι επιπτώσεις της ανωνυμίας του διαδικτύου έχουν δημιουργήσει μια τεράστια κοινότητα πορνογραφίας και διακίνησης ναρκωτικών, αφού το ίντερνετ αποτελεί, σε πολλές περιπτώσεις, μια πολύ καλή κρυψώνα για εγκληματίες, η οποία εκτείνεται και σε ζητήματα φοροδιαφυγής. Η Αμερικανική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τους συντάκτες του θέματος, ψάχνει τρόπους επίλυσης του προβλήματος, κυρίως με την επιβολή νομοθεσιών ρύθμισης του διαδικτύου.

02

05

Bitcoin από ΑΤΜ Εάν κάποιος έχει στην κατοχή του λεφτά σε bitcoin, που είναι το πρώτο και μέχρι στιγμής μοναδικό διαδικτυακό νόμισμα, μπορεί τώρα να τα χρησιμοποιήσει, αφού η εταιρεία που το διαχειρίζεται άνοιξε την πρώτη μηχανή ανάληψης χρημάτων (ATM) στο Βανκούβερ του Καναδά. Στη μηχανή οι χρήστες μπορούν να ανταλλάξουν τα bitcoin με μετρητά και αντίστροφα, κάτι που οι οικονομολόγοι χαρακτηρίζουν ιστορική στιγμή στην πορεία του νομίσματος. Την πρώτη μέρα λειτουργίας της ATM, που βρίσκεται σε πολυσύχναστη καφετερία της περιοχής, έγιναν 81 συναλλαγές αξίας $10.000.

NEWSTAND

06

www.markeringweek.gr

Rebranding για τη Mary Rose Η ελληνική μπίρα, Mary Rose, η οποία παράγεται στο μικρό ζυθοποιείο της Septem Microbreweries, ανανεώθηκε αισθητικά με νέα ετικέτα. Διατηρώντας τους ίδιους χρωματικούς τόνους, η νέα συσκευασία είναι ήδη διαθέσιμη στην αγορά, έχοντας ως στόχο η ανανέωση να φέρει και αύξηση στις πωλήσεις. Στη νέα εμφάνιση κυριαρχούν οι διακρίσεις της μπίρας, που είναι το χρυσό μετάλλιο στο διαγωνισμό Brussels Beer Challenge και το αργυρό στο International Beer Challenge του Λονδίνου στην κατηγορία Red Ales.

Bloomberg Businessweek

The Obamacare.org failure Η αποτυχία του Barack Obama να υλοποιήσει το σχέδιο υγείας, που ετοιμάζει τα τελευταία δύο χρόνια, κορυφώθηκε με το λανσάρισμα της ιστοσελίδας του προγράμματος healthcare.gov, η οποία θα αποτελούσε, σύμφωνα με τα κυβερνητικά πλάνα, τη βάση των σχεδιασμών για φθηνή ιατρική περίθαλψη. Το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Ενώ ο αμερικανικός λαός περίμενε να δει μια ιστοσελίδα, που θα συνεργαζόταν με τις αντίστοιχες του φαρμακευτικού συστήματος Medicare και των κοινωνικών ασφαλίσεων, ένιωσε ότι βρέθηκε σε ένα χώρο εμπορικών συναλλαγών. Η εξέλιξη αυτή κατάφερε ένα ακόμα μεγάλο κτύπημα στη δημοτικότητα του Obama, μετά την κριτική που δέχτηκε για την όλη οργάνωση του συστήματος υγείας, αλλά και για την πρόθεσή του για πόλεμο στη Συρία.

03

Gold

The business community of Limassol Στο τεύχος Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου το περιοδικό επικεντρώνεται στην πόλη της Λεμεσού και συγκεκριμένα στην επιχειρηματική της κοινότητα. Το θέμα περιλαμβάνει μια λίστα με τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην πόλη σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως, τουρισμό και υπηρεσίες. Περιλαμβάνονται, επίσης, μικρές συνεντεύξεις επιχειρηματιών. Παράλληλα, σε ένα ξεχωριστό διαφημιστικό ένθετο, εταιρείες παρουσιάζουν την ιστορία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

www.inbusinessnews.com


The new Nespresso machine has an integrated milk system that creates incredibly creamy milk froth. Nespresso Boutiques: 18, Stasikratous Street, Nicosia 353, 28th October Street, Limassol Nespresso Club: 7777 7888 www.nespresso.com/umilk

11254-CYoct13 Must Umilk_SP BlackCappuccino 210x280_CB.indd 1

10/10/13 13:59


* ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

monthly briefing

Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ Τηλέφωνο: (+357) 22454333

Computrain Ltd Τηλέφωνο: (+357) 7000 27 70 Website:www.computrain.com.cy DekaPlus Business Services Τηλέφωνο:25760055 Deloitte Τηλέφωνο: (+357) 22360300 Website: www.deloitte.com/cy  EditC-MMC Τηλέφωνο: (+357) 22466633 Website: www.editc.com Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλέφωνο: (+357) 22.713000 Website: www.euc.ac.cy GFK (Cypronetwork Consultancy Group) Τηλέφωνο: (+357) 25730540 Website: www.cypronetwork.com ΙΜΗ Τηλέφωνο: 22505555 Website: www.imh.com.cy Innovage Consulting Τηλέφωνο:  +357 22 485607 Website:www.innovageconsulting.com interFRONTIERS interKNOWLEDGE Τηλέφωνο: (+357) 22625222 Website:www.inter-knowledge.net Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)  Τηλέφωνο: 22889840 Website: www.ccci.org.cy Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ)  Τηλέφωνο: 22806144 Κυπριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑΔΕ) Τηλέφωνο: (+357) 22410178 Website: www.keade.org.cy Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης Τηλέφωνο: 22411435 Website: www.cycert.org.cy Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Τηλέφωνο: 22411411 Website: www.cys.org.cy Κυπριακός Σύνδεσμος Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο: (+357) 22318081 Website: www.cyhrma.org  Mantis (Cyprus) Τηλέφωνο: (+357). 22442211 Website: www.mantis.com.cy  M.B.A. Enterprises  Τηλέφωνο: (+357) 22766355 Website: www.MBAenterprises.net

* Σεμινάρια & προγράμματα εκπαίδευσης

SOCIAL MEDIA AND INTERNET MARKETING

2

-3 noemβριου

Διοργάνωση: Blade Χώρος: Λευκωσία

4

δεκεμβριου

REVERSE LOGISTICS Αύξηση παραγωγικότητας και ποιότητας με ταυτόχρονη μείωση κόστους. Διοργάνωση: Planning Χώρος: Λευκωσία

9

δεκεμβριου

P.A. PeopleAchieve Τηλέφωνο: 22773334 Website: www.peopleachieve.com Planning Cyprus Τηλέφωνο: (+357) 22456050 Website: www.planningcyprus.com PowerImage / MISCO Cyprus Τηλέφωνο: (+357) 22660006 Website: www.powerimageservices.com Virtual IT Ltd Τηλέφωνο: (+357) 22660690 Website:www.virtual-it.com.cy/ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Τηλέφωνο: (+357) 22205000 Website: www.research.org.cy

35

IN BUSINESS

23

ΙΑΝΟΥΑριου

www.brcevents.com Χώρος: Λονδίνο Διοργάνωση: BRC

RUSSIAN INSURANCE FORUM

17

-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

www.adamsmithconferences.com Χώρος: Μόσχα Διοργάνωση: Adam Smith

5

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

www.euromoneyconferences.com Χώρος: Μόναχο Διοργάνωση: Euromoney Conferences

VIENNA AUTOSHOW www.aquatherm-warsaw.com

Στείλτε τα δικά σας business events στο

christophoros@imh.com.cy

16

-19 noembριου

* Συνέδρια και εκθέσεις 2013

4THEΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ CYPRUS INVESTORS SHOW 2014

Χώρος: Le Meridien Spa & Resort, Λεμεσός

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλέφωνο: 22452656 Website: www.ucy.ac.cy

17

δεκεμβριου

FUTURE RETAIL LEADERS LECTURE

* Συνέδρια & εκθέσεις εξωτερικού

THE CORPORATE FINANCING FORUM

ΟΕΒ Τηλέφωνο: (+357) 22665102 Website: www.oeb.org.cy OPTIMUM QUALITY CONSULTANTS Τηλέφωνο: (+357) 25587463 Website: www.optimum.com.cy

11

-12 δεκεμβριου

Οι όροι και οι διαδικασίες του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών για εισαγωγείς και εξαγωγείς προϊόντων. Διοργάνωση: Planning Χώρος: Λευκωσία

4

M.M. Knowledge Training & Consulting Τηλέφωνο: 22357020 Website: www.mm-knowledge.com.cy

MK Professional Training Services Τηλέφωνο: 99594902 

Χώρος: Βιέννη Διοργάνωση: Informa Life Science

δεκεμβριου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατανόηση των αρχών στις οποίες στηρίζεται το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας OHSAS 18001:2007. Χώρος: Λεμεσός

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

HOSPITAL ACCREDITATION Διοργάνωση: ΚΕΠ Χώρος: Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

Διοργάνωση: Optimum Quality Consultants

Διοργάνωση: Blade Χώρος: Λευκωσία

Η διοργάνωση αποτελεί το ετήσιο συναπάντημα όσων έχουν γνήσιο ενδιαφέρον για επενδύσεις κάθε είδους και μεγέθους. Στόχος του είναι να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των επενδύσεων και της διαχείρισης πλούτου από οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό και να εντοπίσει τις πιο αποδοτικές επενδυτικές ευκαιρίες, ανάλογα με το πορτοφόλιο του κάθε επενδυτή.

Mediterranean Management Centre Τηλέφωνο: 77777252 Website: www.mmclearningsolutions.com

AGENDA

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΖΑΒΡΟ

CIIM Τηλέφωνο: (+357)22462246 Website: www.ciim.ac.cy

5THEΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ CYPRUS BANKING FORUM Με θέμα «The future of banking in Europe», το συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο και θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως το νέο κανονιστικό/ρυθμιστικό πλαίσιο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Χώρος: Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

610thΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ DIGITAL MARKETING FORUM & EXHIBITION

Κάντε την εταιρεία σας πρωταγωνίστρια των likes! Ποσά likes, πόσους followers, πόσα clicks, πόσο «πουλάει» η ιστοσελίδα μου; Πόσο up tο date είμαι; Υπάρχει, άραγε, κάποιος τρόπος να ξεχωρίσω μέσα στο συνεχώς εναλλασσόμενο περιβάλλον, που λέγεται internet marketing; Πού θα βρω τα υλικά και τα εργαλεία που θα χτίσουν το κατάλληλο, ειδικά για την εταιρεία μου, διαδικτυακό προφίλ; Εύλογοι οι προβληματισμοί. Γιατί η ηλεκτρονική επικοινωνία αποτελεί, πλέον, το μεγαλύτερο κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογίας, που συνεχώς εξελίσσεται και ολοένα δημιουργεί νέα δεδομένα για τη στρατηγική που πρέπει και συμφέρει σε κάθε επιχείρηση να ακολουθεί. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητηθούν εκτενώς στο συνέδριο. Χώρος: Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

74οΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχει-

ρήσεων Πληροφορικής (CITEA) διοργανώνει το 4ο Συνέδριο και Έκθεση Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών. Στόχος είναι η ενημέρωση των κυπριακών επιχειρήσεων για το πώς ο κλάδος μπορεί να βοηθήσει στην αναδόμησή τους, προκειμένου να προσαρμοστούν και να αντεπεξέλθουν στη χειρότερη οικονομική κρίση που γνώρισε ποτέ η Κύπρος. Πρόκειται για μια διοργάνωση που θα δώσει πρακτικά εργαλεία και λύσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις, με στόχο να γίνουν πιο αποτελεσματικές, να μειώσουν το κόστος τους και να εξέλθουν από την κρίση. Το βασικό φετινό μήνυμα είναι ότι η πληροφορική, η τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες είναι στο πλευρό τους, βοηθώντας τις να διαχειριστούν τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να δώσουν λύσεις που άμεσα μπορούν να εφαρμοστούν και να αποδώσουν. Οργάνωση: Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA). Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο, Λευκωσία

*Για περισσότερες πληροφορίες για τα συνέδρια και τις εκθέσεις που διοργανώνει η ΙΜΗ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.imhbusiness.com

www.inbusinessnews.com


SPECIAL ADVERTISING FEATURE

ΧΡΥΣΌΣ ME

ΦΤΕΡΆ Ο DANNY BREWSTER, CEO ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ NEO & BEE, ΜΆΣ ΚΑΛΩΣΟΡΊΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΝΟΜΊΣΜΑΤΟΣ BITCOIN

ΌΤΑΝ Ο DANNY BREWSTER ΑΠΟΦΆΣΙΣΕ ΝΑ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ BITCOIN, Η ΑΞΊΑ ΤΟΥ ΉΤΑΝ ΜΌΛΙΣ $5. ΌΤΑΝ ΚΛΕΊΣΑΜΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΑΥΤΉ, Η ΑΞΊΑ ΉΤΑΝ ΣΤΑ $500. ΔΎΟ ΜΈΡΕΣ ΑΡΓΌΤΕΡΑ, ΌΤΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΘΉΚΑΜΕ, ΉΤΑΝ $600! AΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JO MICHAELIDES

«Ο ουρανός είναι το όριο», αναφέρει ο CEO της Neo & Bee, ο οποίος μας εξηγεί γιατί το μέλλον βρίσκεται στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι των Bitcoin, όπου ο καθένας ανακτά τον έλεγχο των χρημάτων του. Κύριε Brewster, πείτε μας λίγα λόγια για τη Neo & Bee και τη φιλοσοφία της. Η Neo & Bee είναι η πρώτη πραγματικά εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. Με τη χρήση νέας τεχνολογίας ο κόσμος ανακτά τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών του συναλλαγών και συνεργάζεται με τη διεθνή αγορά άμεσα και με πολύ χαμηλότερο κόστος. Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες που θα κάνουν πιο εύκολη και ασφαλή την

54

IN BUSINESS

cover story advertising feature_3.indd 54

τεχνολογία Bitcoin, επιτρέποντας σε όλους να γευτούν τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της και να επωφεληθούν. Πώς και πότε έγινε η αρχή; Όλα ξεκίνησαν το 2011, όταν μετά από ένα τραυματισμό μου περνούσα πολλές ώρες στο διαδίκτυο και άρχισα να διαβάζω για την τεχνολογία Bitcoin. Τότε φυτεύτηκε ο πρώτο σπόρος! Η τεχνολογία Bitcoin μπορεί να είναι αρκετά τεχνική και δύσκολη, για να την κατανοήσει κανείς, έτσι θεώρησα ότι έπρεπε να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες και να γίνει πιο προσιτή, ώστε να χρησιμοποιηθεί από όλους. Η φιλοσοφία πίσω από τη Neo είναι

ότι οι άνθρωποι αποκτούν τη δύναμη να ανακτήσουν τον έλεγχο των χρημάτων τους. Έτσι, ο κόσμος μας, πλέον, δεν θα ελέγχεται από τους λίγους. Σήμερα πληρώνουμε τα λάθη αυτών των λίγων, τα οποία θα πρέπει να πληρώνουν και τα παιδιά και τα εγγόνια μας για πολλά χρόνια ακόμα. Δεν θέλω να αφήσω αυτή την κληρονομιά στην κόρη μου. Μέσω της Neo παρέχουμε την πλατφόρμα σε όλους, για να αποφασίζουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους και να έχουν τον έλεγχο των χρημάτων τους. Τι είναι, λοιπόν, το Bitcoin; Το Bitcoin είναι ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα ανοιχτού κώδικα, βασισμένο

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:22


www.inbusinessnews.com

cover story advertising feature_3.indd 55

IN BUSINESS

55

25/11/2013 13:22


SPECIAL ADVERTISING FEATURE

στην κρυπτογράφηση, το οποίο διασφαλίζεται από το ισχυρότερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο. Η συνολική ποσότητα των νομισμάτων του Bitcoin, που μπορεί να υπάρξει ποτέ, είναι τα 21 εκατομμύρια, και αυτό το όριο δεν μπορεί να αλλάξει. Το πόσα και πότε δημιουργούνται είναι αυστηρά προκαθορισμένο, άρα η είσοδος νέων νομισμάτων στην αγορά αυξάνεται βαθμιαία κατά τη διάρκεια της καμπύλης υιοθεσίας. Τα νομίσματα του Bitcoin δεν μπορεί να αντιγραφούν ή να παραχαραχτούν και είναι απείρως διαιρετά, επομένως όσο μικρή ή μεγάλη και να είναι μια συναλλαγή, σίγουρα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Μιλήστε μας λίγο για τις συναλλαγές με Bitcoin. Η μεταφορά κεφαλαίων σε άλλους χρήστες μπορεί να γίνει δωρεάν ή να περιλαμβάνει κάποια χρέωση, η οποία θα κατανεμηθεί σε αυτούς που προστατεύουν το σύστημα και διατηρούν το δημόσιο αρχείο όλων των συναλλαγών. Το Bitcoin δεν γνωρίζει γεωγραφικά ή πολιτικά σύνορα, άρα μια συναλλαγή με κάποιον που στέκεται δίπλα μας ή βρίσκεται στην άλλη άκρη του πλανήτη, θα κοστίσει το ίδιο και θα χρειαστεί το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα. Είναι ένα νόμισμα το οποίο δεν μπορεί να μπλοκαριστεί, ακόμα και αν κάποιος «κατεβάσει το διακόπτη» του παγκόσμιου internet! Ακόμα και σε ένα τόσο ακραίο σενάριο το δίκτυο παραμένει, μιας και για να καταστραφεί το

56

IN BUSINESS

cover story advertising feature_3.indd 56

ΤΟ BITCOIN ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΨΗΦΙΑΚΌ ΝΌΜΙΣΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ, ΒΑΣΙΣΜΈΝΟ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΙΣΧΥΡΌΤΕΡΟ ΔΊΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

Bitcoin θα πρέπει να καταστραφεί κάθε αντίγραφο στο δημόσιο αρχείο, το οποίο διανέμεται σε όλο τον κόσμο. Τι υπηρεσίες προσφέρει η Νeo & Bee; Στα υποκαταστήματά μας σε όλο το νησί οι πελάτες μας θα μπορούν να συναλλάσσονται με ευρώ και Bitcoin, αλλά και να συμβουλεύονται το εκπαιδευμένο προσωπικό μας, για να καταλήξουν στην πιο ωφέλιμη κίνηση για τους ίδιους. Προσφέρουμε υπηρεσίες «ηλεκτρονικού πορτοφολιού», ώστε οι πελάτες μας να μην αλλάξουν τίποτα από την καθημερινή τους ρουτίνα όσον αφορά στη διαχείριση των χρημάτων τους. Είναι ακριβώς το ίδιο με τη διαχείριση των σημερινών τους λογαριασμών, μόνο που τα χρήματά τους - σε αυτή τη περίπτωση - είναι φυλαγμένα στο δικό τους «πορτοφόλι», σε πλήρες απόθεμα, όπου δεν μπορεί κανείς ούτε να τα πειράξει ούτε να τα πάρει. Κάποιες από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού πορτοφολιού είναι συνδεδεμένες με κάρτες Bee, τις οποίες οι πελάτες μας μπορούν να χρησιμοποιούν για αγορές τους σε όλο το νησί ή διαδικτυακά με κάθε έμπορο που αποδέχεται Bee ή Bitcoin. Μπορούμε, με απλά λόγια, να εξηγήσουμε πώς ακριβώς «δουλεύει» όλο αυτό; Ποια είναι η διαδικασία, για να ξεκινήσει κάποιος που θα ήθελε να γίνει πελάτης σας; Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που συνεργάζεται με παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα. Οι πελάτες μας μπορούν να χρησιμοποιούν τα υποκαταστήματά μας ή να εγγραφούν διαδικτυακά, για να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Δεν χρειάζεται να αλλάξουν τίποτα από την καθημερινή τους ρουτίνα, για να συνεργαστούν με τη Neo & Bee. Πού θα βρίσκονται τα υποκαταστήματά σας; Το πρώτο στην περιοχή της Έγκωμης αναμένεται ότι θα λειτουργήσει σε, περίπου, δύο μήνες. Πολύ σύντομα θα ανοίξουμε και ένα δεύτερο κατάστημα στο κέντρο της Λευκωσίας και μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2014 αναμένουμε ότι θα έχουμε υποκαταστήματα σε όλες τις πόλεις. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των καρτών της Neo & Bee; Τo δίκτυο πληρωμών Bee μπορεί να ωφελήσει πολλούς έμπορους, καθώς θα μειώσει σε μηδενικό επίπεδο το κόστος από την αποδοχή πληρωμών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Επίσης, η αμεσότητα στις συναλλαγές μειώνει τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά στη ρευστότητα και περιορίζει την ανάγκη για πιστωτικές διευκολύνσεις στη διαχείριση μιας επιχείρησης από μέρα σε μέρα. Οι πληρωμές με Bitcoin είναι μη αναστρέψιμες, όπως και με τα μετρητά, άρα η πιθανότητα απάτης με διπλή χρέωση εξαλείφεται. Είμαστε ήδη πολύ κοντά σε συμφωνίες με μεγάλους εμπόρους στο νησί και λογικό είναι ότι τα οφέλη, που θα απολαμβάνουν αυτοί από τις συναλλαγές με

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:22


start up στο χώρο ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ μεγαλύτερη αυτό, ενώ όλο και περισσότεροι επενδυτές τοποθετούν ΤΗΣ ΝEO & BEE τα κεφάλαιά τους σε νέες επιχειρήσεις Bitcoin. ΠιστεύΣΕ ΌΛΟ ΤΟ ΝΗΣΊ ουμε πως αν η Κύπρος κάνει ΟΙ ΠΕΛΆΤΕΣ ΘΑ από νωρίς δυναμικά βήματα στο χώρο, μπορεί να καταστεί ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ένα διεθνές κέντρο πρωτοποριακών χρηματοοικονομικών ΣΥΝΑΛΛΆΣΣΟΝΤΑΙ υπηρεσιών, δημιουργώντας ΜΕ ΕΥΡΏ ΚΑΙ μια ολότελα νέα βιομηχανία στο νησί, που θα ωφελήσει BITCOIN την οικονομία γενικότερα. Θα Bitcoin, θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στους καταναλωτές. Γιατί επιλέξατε την Κύπρο για έδρα της εταιρείας σας; Ήμουν ήδη κάτοικος Κύπρου όταν αποφάσισα να δώσω σάρκα και οστά στα σχέδιά μου. Μετά προέκυψε το κούρεμα των καταθέσεων, ένα γεγονός που με έκανε να πιστέψω ακόμα περισσότερο στις δυνατότητες της Neo & Bee και ότι εκείνη ήταν η κατάλληλη στιγμή για να πετύχει. Ήταν το μεγάλο «μπαμ», που στην ουσία θα έκανε τον κόσμο να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για επενδύσεις ή αποταμίευση των χρημάτων του. Τι γίνεται στο εξωτερικό με την αγορά του Bitcoin; Το Bitcoin βρισκόταν ανέκαθεν στο «βασίλειο» όσων ασχολούνταν ιδιαίτερα με την τεχνολογία, πλέον, όμως, οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο ενήμεροι για τις δυνατότητές του. Η Neo & Bee είναι η

www.inbusinessnews.com

cover story advertising feature_3.indd 57

δημιουργηθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας, το κόστος διαβίωσης θα μειωθεί, τα

ΕΊΝΑΙ ΑΣΦΑΛΈΣ

Ποιες είναι οι κυριότερες ανησυχίες των πελατών σας και πώς τις καθησυχάζετε; Η βασικότερη ανησυχία είναι φυσικά η απορία «είναι ασφαλή τα χρήματά μου;». Μια απορία καθόλα αναμενόμενη. Η τεχνολογία πίσω από το Bitcoin είναι τόσο ασφαλής όσο αδύνατη είναι και η παραβίαση της κρυπτογράφησης που προστατεύει τα χρήματα. Στην ουσία χρειάζονται υπολογιστές, που λειτουργούν πέρα από τη γνωστή μας «ύλη» και πέρα από το γνωστό μας «διάστημα» για την παραβίασή της. Εξάλλου, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τράπεζες, ακόμα και αν η εταιρεία πάψει να υφίσταται, οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των χρημάτων τους. Ακόμα και χωρίς εμάς τα χρήματα είναι εκεί και κανένας δεν μπορεί να τα πειράξει πέρα από το δικαιούχο.

Στο κέντρο ο Danny Brewster, Διευθύνων Σύμβουλος και η Μαρία Τερεζοπούλου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ. Πάνω από δεξιά προς αριστερά οι: Γιώργος Παπαγεωργίου, Διευθυντής Επιχειρήσεων, Tom Brimley, Επικεφαλής της Neo EasyCoin, Oystein Aaby, Aναλυτής Ρίσκου και Αγορών, ‘Ελενα Kοστερέβα, Διοικητική Βοηθός, Aνδρέας Ηλία, Τεχνικός Διευθυντής και Γιώργος Ιωάννου, Οικονομικός Διευθυντής.

νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε μετρητά, ενώ οι κυπριακές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση στη διεθνή αγορά. Πού σκέφτεστε να επεκταθείτε μελλοντικά;

Η βάση μας είναι στην Κύπρο, όπου θέλουμε να χτίσουμε γερά θεμέλια. Στα επόμενα χρόνια σχεδιάζουμε να επεκταθούμε σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Κένυα, διατηρώντας, ωστόσο, τα κεντρικά μας γραφεία εδώ.

IN BUSINESS

57

25/11/2013 13:23


cover story

2014

70+ επιχειρηματίες, στελέχη και ειδικοί κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για την κυπριακή αγορά και την οικονομία

Κυβέρνηση και Τρόικα συμφωνούν στις εκατέρωθεν τελευταίες εκτιμήσεις μετά την τελευταία κάθοδο των διεθνών δανειστών στην Κύπρο: Η ύφεση θα κυμανθεί στο 5% του ΑΕΠ το 2014 και κατά τι πιο πάνω από ό,τι εκτιμάτο μερικούς μήνες πριν. Αυτό, αφού ανακοινώθηκε ταυτόχρονα επισήμως το ευχάριστο, σχετικά, πως το 2013 η ύφεση υπολογίζεται ελαφρώς μειωμένη στο 7% αντί στο 8%. Κοντολογίς, ο νέος χρόνος μπαίνει με κληροδότημα από τον παλιό την εκτίμηση πως το δημοσιονομικό έλλειμμα θα αγγίξει το 6,3% του ΑΕΠ, τα δημόσια έσοδα θα είναι 1,3% λιγότερα από το 2013 και οι ανάγκες χρηματοδότησης της Κύπρου στο €1.8 δις. Αυτά από επίσημα χείλη και γραφίδες τεχνοκρατών. Η ζωντανή πραγματικότητα, όμως, στην αγορά. Εκεί όπου χτυπά η καρδιά της τραυματισμένης κυπριακής οικονομίας. Εκεί που το επιχειρείν δίνει με πρωτοφανή αποφασιστικότητα κάθε απόθεμα των δυνάμεών του για να κρατηθεί. «Θα είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα για την οικονομία, την αγορά, τον κλάδο και την εταιρεία σας το 2014;», ρωτάμε 70 και πλέον ειδικούς, επιχειρηματίες και στελέχη από τους βασικότερους κλάδους της αγοράς. Οι πάντες προβληματίζονται. Δύσκολες οι προβλέψεις και επίφοβες. Κρίνουν, όμως, από τα δεδομένα, όπως μόνο οι ίδιοι τα ζουν και δύνανται, άρα, να γνωρίζουν καλύτερα. Δίχως να… στοιχηματίζει σ’ αυτό, μια μερίδα, αν κι όχι η μεγαλύτερη, παρουσιάζεται συγκρατημένα αισιόδοξη: «Κάπως καλύτερα». Ένας καθόλου ευκαταφρόνητος αριθμός μιλά για «μια από τα ίδια» και ουκ ολίγοι αναμένουν ένα 2014 χειρότερο από το 2013. Όλοι, όμως, έχουν ένα στόχο κοινό: «Να τα καταφέρουμε». ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ IN BUSINESS

58

IN BUSINESS

www.inbusinessnews.com


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Υπουργείο Οικονομικών Για ύφεση 4,9% το 2014 από 7% το 2013 έκανε λόγο ο Yπ. Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ενώ με βάση την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο -3,9% από -8,9% το 2013. Το υπουργείο αναμένει ότι θα επιστέψουμε σε θετικούς ρυθμούς από το 2015 με 1,1% και με 1,9% το 2016. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα σκαρφαλώσει στο 16,9% και ο πληθωρισμός στο 1,2%, λόγω των αυξήσεων στους φόρους κατανάλωσης καυσίμων και στο ΦΠΑ. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα παρουσιάσει βελτίωση με το έλλειμμα να μειώνεται στο 0,2% του ΑΕΠ και από το 2016 να μετατρέπεται σε πλεόνασμα. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, που κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή, το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2014 θα φτάσει στο 6,3% του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός προβλέπει μείωση των εσόδων του κυπριακού δημοσίου κατά 1,3% σε σύγκριση με το 2013 και μείωση των δημόσιων δαπανών κατά 2%, ενώ οι ανάγκες χρηματοδότησης για το 2014 θα είναι, περίπου, €1.8 δις.

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ιουνίου, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2014 θα είναι αρνητικός στο -3,9% από -8,7% το 2013. Παράλληλα, ο πληθωρισμός το 2013 αναμένεται να μειωθεί σημαντικά στο 0,8%, σε σύγκριση με 3,1% το 2012, ενώ το 2014 αναμένεται να διαμορφωθεί στα ίδια, περίπου, επίπεδα, γύρω στο 0,9%, κυρίως λόγω της αναμενόμενης επικράτησης συνθηκών ύφεσης.

Τρόικα

Η Τρόικα αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την

www.inbusinessnews.com

ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2013 σε -7,7% από -8,7%. Για το 2014 εκτιμά ότι η ύφεση θα πλησιάσει το -4,8%, αντί -3,9% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Σύμφωνα, πάντως, με την επικεφαλής του κλιμακίου της Τρόικας, Ντέλια Βελκουλέσκου, το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής της Κύπρου παραμένει σε καλό δρόμο και έχει επιτευχθεί πρόοδος σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του Μνημονίου, ανέφερε ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας ήταν καλές, ενώ όλοι οι στόχοι του προγράμματος επετεύχθησαν άνετα.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις της Κομισιόν για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Κύπρου, το οποίο αναμένεται να εκτοξευθεί στο 8,3% του ΑΕΠ το 2013 από 6,4% που ήταν το 2012. Η αύξηση του ελλείμματος αποδίδεται στην αποζημίωση των ταμείων πρόνοιας, που είχαν καταθέσεις στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα και αντιστοιχούν στο 1,8% του ΑΕΠ. Για το 2014 το έλλειμμα αναμένεται να παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα με το 2013 (8,4%), ενώ το 2015 αναμένεται να μειωθεί στο 6,3%, συμβαδίζοντας με τους ετήσιους στόχους του Μνημονίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την εκτίμησή της για ύφεση -8,7% το 2013, σημειώνοντας ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία γέρνουν προς την αρνητική πλευρά. Για το 2014 προβλέπει επιβράδυνση της ύφεσης, με το ΑΕΠ να υποχωρεί κατά -3,9%. Το 2015 αναμένεται επιστροφή στην ανάπτυξη, με το ΑΕΠ να αυξάνεται 1,1%.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Η συρρίκνωση της οικονομίας θα επιταχυνθεί το 2014, φτάνοντας το 8%, εκτιμά το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (KOE) του Πανεπι-

Χριστόφορος Πισσαρίδης

Πιο αισιόδοξος εμφανίζεται ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2014 θα υπάρξει σταθεροποίηση και αν συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς η ύφεση δεν θα φθάσει το 5%.

στημίου Κύπρου. Οι κίνδυνοι για βαθύτερη ύφεση σχετίζονται με τις δυσμενείς συνθήκες στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλαδή, με την έλλειψη ρευστότητας, την πιστωτική συρρίκνωση και τα σχετικά ψηλά επιτόκια. Όλα αυτά μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες στις επενδύσεις και την απασχόληση και να οδηγήσουν σε ψηλότερα από τα αναμενόμενα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων και κατ’ επέκταση σε μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες για τις τράπεζες.

Οίκοι

αξιολόγησης

Moody’s Στην έκθεση Οκτωβρίου ο οίκος προβλέπει συρρίκνωση του κυπριακού ΑΕΠ κατά 12% φέτος και 6,4% το 2014. Κι αυτό λόγω της χαμηλής εγχώριας κατανάλωσης, της περαιτέρω συρρίκνωσης του τομέα ακινήτων και του μειωμένου όγκου δραστηριοτήτων στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Fitch Ratings Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η ύφεση της κυπριακής οικονομίας θα είναι βαθύτερη και η ανάπτυξη θα επιστρέψει το 2017, αντί το 2015 που προβλέπεται στο Μνημόνιο. Αναμένει, επίσης, ότι το δημόσιο χρέος

της Κύπρου θα κορυφωθεί το 2016 ελαφρώς πάνω από το 130% του ΑΕΠ. Ο οίκος αναμένει ότι η παραγωγή θα συρρικνωθεί, περίπου, 5% το 2015 και 1,5% το 2016, με την κυπριακή οικονομία να μην επιστρέφει στην ανάπτυξη πριν το 2017. Ο οίκος αναμένει ότι το ΑΕΠ το 2013 θα μειωθεί 7%, σε αντίθεση με την προηγούμενη πρόβλεψη που έκανε λόγο για συρρίκνωση 9%. Για το 2014 εκτιμούν ότι η συρρίκνωση θα ξεπεράσει το προβλεπόμενο -3,9% και θα φθάσει το -4,5%.

O οίκος Fitch Ratings αναφέρει ότι η οικονομία θα βγει από την ύφεση το 2015, με ρυθμό ανάπτυξης

1,5%. IN BUSINESS

59


cover story

Η πρόβλεψη που κανείς δεν θέλει

να επαληθευτεί

Μιχάλης Μασουράκης

Ανώτερος διευθυντής οικονομικών μελετών Alpha Bank

Η

κυπριακή οικονομία ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο σοκ της προσαρμογής. Η ύφεση το 2013 - 14 θα είναι μικρότερη της αναμενομένης, όπως διαφαίνεται από τη διατήρηση της τουριστικής δραστηριότητας σε σχετικώς υψηλό επίπεδο και τη σταθερή βελτίωση της εμπιστοσύνης. Έτσι, η πτώση του ΑΕΠ για το 2013 εκτιμάται γύρω στο 6,5% και για το 2014, περίπου, σε 4,5%. Η δυναμική αυτή πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και να οδηγήσει σταδιακά την κυπριακή οικονομία στην ανάκαμψη από το 2015. Με το τραπεζικό σύστημα ανακεφαλαιοποιημένο, η ανάκαμψη, όμως, απαιτεί και την αποκατάσταση ομαλότερων συνθηκών ρευστότητας στην οικονομία. H δημοσιονομική πολιτική κινείται στην επιθυμητή κατεύθυνση, παρά τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας και τη μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος. Η εισαγωγή ενός συστήματος εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος αναμένεται να μετριάσει την επίπτωση της λιτότητας στην οικονομική δραστηριότητα και να βελτιώσει την αποδοτικότητα των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και οι ιδιωτικοποιήσεις παραμένουν δράσεις - κλειδιά για την ευόδωση των στόχων του προγράμματος και την έξοδο από την κρίση όσο το δυνατόν ταχύτερα.

60

IN BUSINESS

Αλέξανδρος Αποστολίδης

Λέκτορας οικονομικής ιστορίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τ

ο κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας και το κούρεμα της Τράπεζας Κύπρου αποτελούν, σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας μας, τη μεγαλύτερη τραπεζική κρίση παγκοσμίως. Αυτού του είδους οι τραπεζικές κρίσεις, συνήθως, προκαλούν απότομες πτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η πορεία της κυπριακής οικονομίας κατά το 2013 ήταν καλύτερη από την αναμενομένη, αφού η πτώση του ΑΕΠ δεν προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη από -8%. Η ανεργία, όμως, έχει ξεπεράσει το αναμενόμενο επίπεδο, προκαλώντας εύλογους προβληματισμούς για την τύχη των ανέργων κατά το 2014. Η νέα χρονιά θα είναι δύσκολη, καθώς πολλές διαθρωτικές αλλαγές θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάτω από συνθήκες επιπρόσθετης συρρίκνωσης τις οικονομίας, πιθανόν κατά -8%. Ακόμα, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας απομόχλευσης των δάνειων τους, θα μειώσει περαιτέρω την καταναλωτική τους δύναμη.  

Από <4,8% μέχρι και πέραν του 8% είναι οι προβλέψεις ειδικών για την ύφεση στην οικονομία το 2014. Το σίγουρο είναι πως κανένας τους δεν θα κοκορευτεί σε ένα χρόνο ότι κέρδισε το στοίχημα, αφού έτσι Ή αλλιώς η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Η καλύτερη του αναμενόμενου πορεία το 2013 δεν υπερκαλύπτει τις προκλήσεις της επόμενης χρονιάς, αν και υπάρχει μία νότα συγκρατημένης αισιοδοξίας από τους περισσότερους.

Κώστας Μαρκίδης

Διοικητικός σύμβουλος KPMG

T

o 2014 αναμένεται να είναι πιο δύσκολο από το 2013 και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτο. Αυτό οφείλεται στα μέτρα λιτότητας που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, στη μείωση της κατανάλωσης, στα υψηλά επιτόκια και σε ένα χρηματοοικονομικό τομέα που δεν είναι ικανός να προσφέρει την απαιτούμενη ρευστότητα στην οικονομία. Από την άλλη, η οικονομία της Κύπρου είναι σχετικά μικρή και μερικές μεγάλες επενδύσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν την όλη εικόνα και δυναμική. Όπως διέγνωσε και η Τρόικα, ο τομέας των υπηρεσιών και του τουρισμού κατέγραψε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και πιστεύω πως μαζί με τους κλάδους της ενέργειας και της ναυτιλίας μπορούν να συμβάλουν σε πρώτο στάδιο στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στη συνέχεια στην πολυπόθητη βιώσιμη ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση στις αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων, τις επερχόμενες εξελίξεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη εντός του 2014, τυχόν επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα και την εισροή χρήματος από τις ιδιωτικοποιήσεις, πιστεύω πως η συρρίκνωση της οικονομίας θα είναι κάτω από το 4,8% που αναμένει η Τρόικα.

Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Kαθηγητής χρηματοοικονομικών

Imperial College Business School και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Ο

ι αρνητικοί παράγοντες της πιστωτικής στενότητας, των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων και της δημοσιονομικής εξυγίανσης θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία και το 2014. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τη μείωση των επιτοκίων, δείχνει ότι δεν θα αφήσει το ευρώ να συνεχίσει την άνοδό του. Ακόμα, στη Βρετανία και την Ελλάδα φαίνεται ότι οι οικονομίες αρχίζουν να γυρίζουν, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει θετικά τον τουρισμό, τη ναυτιλία και τη ζήτηση υπηρεσιών. Με την κατανάλωση, περίπου, στο 65% του ΑΕΠ να έχει δεχθεί ήδη το σημαντικότερο πλήγμα το 2013, περιμένω ότι δεν θα έχουμε μεγαλύτερη μείωση το 2014. Το ίδιο ισχύει για τις επενδύσεις. Περιμένω ότι θα αρχίσουν να καλυτερεύουν οι αριθμοί, δεδομένης της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος. Εξάλλου, η ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής με ιδιωτικά χρήματα ήταν ιδιαίτερα θετική είδηση για το μέλλον. Επιπλέον, αναμένω συνολικά μία μείωση της τάξης του 3% στο ΑΕΠ το 2014, λόγω και της συρρίκνωσης των κυβερνητικών δαπανών. Οι κίνδυνοι προς τα κάτω πορείας προέρχονται από πιθανές απεργίες, λόγω των επερχόμενων ιδιωτικοποιήσεων που έχουν συμφωνηθεί στο Μνημόνιο. (Οι θέσεις που εκφράζονται είναι αυστηρά προσωπικές.)

www.inbusinessnews.com


Δημήτρης Ταξιτάρης

Διευθύνων σύμβουλος Symmetria F.S.

Η

κατάσταση της κυπριακής οικονομίας επιδεινώθηκε ραγδαία εντός του έτους. Βρισκόμαστε, πλέον, σε έντονη ύφεση κι εκτιμώ ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα και για τα επόμενα δυο, τουλάχιστον, χρόνια. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι διαπιστώνουμε προσήλωση στη δημοσιονομική περισυλλογή, κάτι που φαίνεται και από τον αυστηρό κρατικό προϋπολογισμό για το 2014. Επίσης, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο χρηματοοικονομικό τομέα, με τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και των συνεργατικών να έχουν ολοκληρωθεί και τα σχέδια αναδιάρθρωσης να εφαρμόζονται σταδιακά. Παρά ταύτα σημαντικοί κίνδυνοι παραμένουν για την πορεία του προγράμματος μέσα στα επόμενα χρόνια. Στον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών καυτά θέματα, όπως οι αποκρατικοποιήσεις και η αναδιαμόρφωση της επιδοματικής πολιτικής, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θεωρούμε ότι υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση, για να συνεχίσει η εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος, χωρίς, όμως, να αποκλείουμε ορισμένοι στόχοι που τίθενται στο πρόγραμμα να αποδειχθούν αισιόδοξοι. Οι οποιεσδήποτε προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια ενέχουν μεγάλη αβεβαιότητα, λόγω της απότομης αλλαγής των δεδομένων και των χαρακτηριστικών της κυπριακής οικονομίας. Το 2014 θα είναι ένα ακόμα έτος σε έντονη ύφεση, με σημαντική οικονομική συρρίκνωση που θα πλησιάζει το 5% και συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας, που ενδεχομένως να ξεπεράσει το 20%. Κυριότεροι λόγοι πίσω από την οικονομική συρρίκνωση του επόμενου έτους θεωρούμε ότι θα είναι η συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης του συσσωρευμένου χρέους από νοικοκυριά και επιχειρήσεις (deleveraging), καθώς και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος (disposable income). Επισημαίνεται, επίσης, η μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί πέραν του 120% και ενδέχεται να κορυφωθεί τα επόμενα έτη περί το 130%. Δεν αναμένουμε να υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα παραμένει εντός τροχιάς και οι προγραμματισμένες δόσεις θα εκταμιεύονται κανονικά.

www.inbusinessnews.com

Γιώργος Μούντης

Δρ Θεόδωρος Παναγιώτου

Καθηγητής οικονομικών και διευθυντής CΙΙΜ

Regional managing partner

μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας

The Parthenon Partners

Ο

ι οικονομικές προοπτικές για την Κύπρο παραμένουν αρκετά ζοφερές. Το 2013 αναμένεται ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 7% - 8%, σε σύγκριση με προηγούμενες αρνητικές προβλέψεις ύφεσης από διαφόρους αναλυτές της τάξης του  9% -12% και μετά από συρρίκνωση κατά 2,4% το 2012. Η οικονομία θα παραμείνει σε βαθιά υποχώρηση το 2014, με την ύφεση να διαρκεί περισσότερο από ό,τι συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΕ - ΔΝΤ. Η αρχική εφαρμογή του προγράμματος της Τρόικας ήταν καλύτερη από ό,τι αναμενόταν, με σχετική δημοσιονομική υπέρ-απόδοση και πειθαρχεία για τους στόχους του 2013. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να βγει εκτός τροχιάς το πολυετές πρόγραμμα εξυγίανσης, λόγω σημαντικών  κίνδυνων που αφορούν στις οικονομικές επιδόσεις και στην αποδυνάμωση της πολιτικής δέσμευσης στο όλο πρόγραμμα. Αναμένουμε, πάντως, ότι το ακαθάριστο χρέος της Κυβέρνησης θα κορυφωθεί λίγο πάνω από 130% του ΑΕΠ μέχρι 2016, ενώ τα δημόσια οικονομικά παραμένουν ευάλωτα σε κρίσεις πέρα από την περίοδο του προγράμματος, που είναι προγραμματισμένη να λήξει το 2016.

Μ

ετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση της εφαρμογής του Μνημονίου από την Τρόικα σταμάτησε η ελεύθερη πτώση της οικονομίας και άρχισε να σταθεροποιείται το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα. Ο κόσμος άρχισε να επαναφέρει τις αισθήσεις του μετά από το κώμα στο οποίο περιέπεσε με το βαθύ κούρεμα των καταθέσεων, τις φορολογικές αυξήσεις, τη μείωση μισθών και τη συνειδητοποίηση του επίπλαστου της ευμάρειας, που βασιζόταν σε φούσκες και δανεικά. Όμως, συνεχίζουν να παραμένουν απειλητικά σύννεφα στον ορίζοντα, όπως η συνεχιζόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης και ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, παρά την ανακεφαλαιοποίηση, τα διογκούμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το τεράστιο ιδιωτικό χρέος, η χαμηλή παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα και η εξίσου χαμηλή ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα. Το επενδυτικό ενδιαφέρον θα τονωθεί, όμως, από την πτώση των τιμών των ακινήτων, τις ιδιωτικοποιήσεις, την ανάπτυξη καζίνου και τη προοπτική του φυσικού αερίου. Το 2014 προβλέπεται συνέχιση της ύφεσης και συρρίκνωση της οικονομίας κατά 5%, ως αποτέλεσμα της εξισορρόπησης των θετικών και αρνητικών συνιστωσών της οικονομίας.

Ε

δώ και τρία χρόνια η οικονομία συρρικνώνεται και έτσι αναμένεται να συνεχίσει κατά το επόμενο έτος.  Σύμφωνα με την Τρόικα και τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, η οικονομία θα χάσει γύρω στο 20%. Η ύφεση κατά το 2011 ήταν 1%, το 2012 ανήλθε στο 3,5% και για το 2013 προβλέπεται πως θα κυμανθεί στο 8%.  Ουσιαστικά έχουμε ακόμα επιπρόσθετη συρρίκνωση γύρω στο 7,5% , η οποία θα Μάριος Μαυρίδης Βουλευτής ΔΗΣΥ και associate κατανεμηθεί στο 2014 και στο 2015. Η οποιαδήποτε πρόβλεψη professor of economics θα ήταν παρακινδυνευμένη, όμως προσωπικά αναμένω ότι η European University ύφεση κατά το 2014 θα ανέλθει γύρω στο 5%. Cyprus

IN BUSINESS

61


cover story

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ανδρέας Κρητιώτης Πρώτος εκτελεστικός διευθυντής, Universal Ο ασφαλιστικός κλάδος πέρασε δύο δύσκολες χρονιές με πτώση πωλήσεων και πολλές εξαργυρώσεις συμβολαίων, κυρίως γιατί άλλαξαν οι ανάγκες του κόσμου. Οι μαζικές εξαργυρώσεις αποδίδονται σε δύο λόγους: Στον πανικό και την ανάγκη. Μετά το κούρεμα του Μαρτίου κόσμος έσπευσε να «σπάσει» ασφαλιστικά πακέτα, γιατί θεώρησε πως θα χάσει τα χρήματά του, ενώ η υψηλή ανεργία και οι δυσμενείς συνθήκες οδήγησαν, επίσης, σε εξαργυρώσεις. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και το 2014, αφού η ύφεση επηρεάζει και

τις ασφάλειες. Ωστόσο, κάπου φαίνεται να σταθεροποιούνται τα πράγματα τόσο στην αγορά όσο και στον όμιλο της Universal. Μάλιστα πιστεύουμε πως με τη σταθερότητα στις αρνητικές συνθήκες και με τα θετικά στοιχεία να αναπτύσσονται, μπορούμε να επιτύχουμε επέκταση του τζίρου μας.

Άρτεμις Παντελίδου Γενική διευθύντρια, EuroLife H EuroLife κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας και είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Σήμερα ο κόσμος αντιλαμβάνεται, περισσότερο από ποτέ, την αξία της ασφαλιστικής κάλυψης και μέσα από την καθημερινή εμπειρία μας γνωρίζουμε πως ο

πελάτης μας αναγνωρίζει την αξία και νοιώθει την ασφάλεια που του προσφέρουμε. Το 2014 θα είναι το ίδιο απαιτητικό, όπως και το 2013, γεμάτο με νέες προκλήσεις και προοπτικές. Παρά την αναμενόμενη ύφεση στην κυπριακή αγορά, προσβλέπουμε ότι το 2014 το μερίδιο αγοράς της EuroLife θα αυξηθεί.

Τάκης Φειδία Διευθύνων σύμβουλος, CNP Cyprus Insurance Holdings Ο γενικός κλάδος ασφαλειών καταγράφει πτώση. Τις πτωτικές τάσεις της αγοράς, μοιραία, ακολουθεί και η CNP. Η αγορά οχημάτων κινείται, επίσης, σε αρνητικό πεδίο, ενώ ο πόλεμος τιμών, που κάνουν οι ασφαλι-

Στέρεα βήματα σε ασταθές περιβάλλον

στικές, συρρικνώνει τον κλάδο. Την ίδια ώρα ο κλάδος ζωής φαίνεται να έχει μεγαλύτερες αντιστάσεις, ενώ στη δική μας περίπτωση καταγράφεται οριακή άνοδος. Αναμένω ότι και το 2014 θα κινηθεί στα ίδια πλαίσια, ενώ στον κλάδο ζωής υπολογίζουμε ότι θα περιοριστούν τα νέα συμβόλαια. Πάντως, υπάρχει και ένα μεγάλο θετικό στοιχείο στο όλο σκηνικό. Βλέπω ότι ο κόσμος στρέφεται σε ασφαλιστικά σχέδια, μετά την αξιοπιστία που απώλεσαν οι τράπεζες και τα καταθετικά πακέτα.

Χρήστος Χριστοδούλου Γενικός διευθυντής, Trust Insurance Cyprus

Η αγορά, παρά τις αρνητικές συνθήκες, επιβιώνει με οριακή πτώση το 2013. Φαίνεται, πλέον, ότι ο ρόλος των συνεργειών που είχαν τράπεζες και ασφαλιστικές περιορίζεται, αλλάζοντας έτσι τον κλάδο μας. Εξάλλου, από τον ερχόμενο Ιανουάριο θα εφαρμοστεί σταδιακά και η οδηγία Solvency II, κάτι που συνεπάγεται εξαγορές, συγχωνεύσεις ή κλείσιμο εταιρειών, λόγω ανεπάρκειας κεφαλαίων. Ως εταιρεία αυξήσαμε σοβαρά τα ποσοστά μας στην αγορά γενικού κλάδου, ενώ το 2014 προσβλέπουμε σε περαιτέρω άνοδο, που ίσως μας ανεβάσει στην έκτη ή ακόμη και την πέμπτη θέση από την έβδομη που φτάσαμε φέτος. Θα πρέπει, πάντως, να συνεχίσουμε τη σοβαρή δουλειά και να διαχειριστούμε σωστά την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων και τις εισπράξεις μας.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) Μεγάλο ερωτηματικό Αλέξης Άννινος

Γενικός διευθυντής, CiC Η αγορά έδειξε πόσο κάτω μπορεί να φτάσει, αφού το 2013 είναι πολύ πιο αρνητικό ακόμη και από το κακό 2012. Για το 2014 περιμένω πως κάτι μπορεί να αλλάξει την αρνητική εικόνα της αγοράς, σε σχέση με τα καινούργια αυτοκίνητα, αλλά τονίζω πως σοφό είναι να είσαι προετοιμασμένος για κάθε σενάριο. Ως όμιλος είμαστε τυχεροί που καταφέραμε να περιορίσουμε την πτώση των πωλήσεών μας σε μικρότερο ποσοστό από αυτό της αγοράς. Είμαστε, επίσης, τυχεροί που η Mercedes κυκλοφόρησε στην αγορά μικρότερα μοντέλα, επομένως και φθηνότερα, με τις ίδιες αξίες των μεγαλύτερων και ακριβότερων μοντέλων της αυτοκινητοβιομηχανίας.

62

IN BUSINESS

Αλέξανδρος Διογένους

Διευθύνων σύμβουλος, Unicars και πρόεδρος ΣΕΜΟ Το σύνολο της κυπριακής αγοράς και τα αυτοκίνητα ειδικότερα βιώνουν έντονα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Η αγορά των καινούργιων οχημάτων θα περάσει δύσκολα και το 2014, το οποίο προμηνύεται δυσμενές ή και χειρότερο από το 2013, το οποίο θα ολοκληρωθεί με πωλήσεις της τάξης των επτά, περίπου, χιλιάδων αυτοκινήτων. Οι τράπεζες πολύ δύσκολα δανείζουν, οπότε η αγορά μας επηρεάζεται άμεσα. Δυστυχώς οι προοπτικές για το ερχόμενο έτος είναι αρνητικές. Πάντως, δεν υπολογίζω να πέσουν πολύ περισσότερο οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, αφού είναι ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η κρίση έχει ακόμη δρόμο και το 2014 είναι μέρος αυτού του δύσβατου μονοπατιού.

Κυριάκος Ζηντίλης

Γενικός διευθυντής, Geo. Pavlides & Araouzos Δυστυχώς τα μηνύματα για το ερχόμενο έτος είναι αρνητικά. Οι τράπεζες δεν δανείζουν εύκολα και αυτό επηρεάζει άμεσα την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου. Η ανάγκη, όμως, για αγορά καινούργιου οχήματος έχει αυξηθεί, αφού θεωρείται γερασμένος ο κυπριακός στόλος. Αυτό θεωρώ πως σταδιακά θα επηρεάσει θετικά την αγορά. Άλλωστε, η νέα νομοθεσία για τους ρύπους θα οδηγήσει σιγά -σιγά την Κύπρο σε λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα, ενώ θεωρώ πως σε δυο με τρία χρόνια και αφού ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αγορά θα μπορούμε να δούμε πωλήσεις της τάξης των 15 χιλιάδων αυτοκινήτων από τις επτά που φτάσαμε το 2013.

www.inbusinessnews.com


ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΙΔΗ Καλά προϊόντα σε καλές τιμές

ΑΚΙΝΗΤΑ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΠΠροσδοκίες από το εξωτερικό

Θεόδωρος Αριστοδήμου Πρόεδρος, Aristo Developers

Λ

ένε ότι το 2014 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, όμως για τις εταιρείες ανάπτυξης πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη από το 2013. Με ένα πιο δυνατό τραπεζικό σύστημα η ψυχολογία θα καλυτερεύσει. Θα δοθούν διευκολύνσεις σε αγοραστές, αλλά και ανάσα στις εταιρείες μέσω των αναδιαρθρώσεων και των χαμηλότερων επιτοκίων. Ελπίζω, επίσης, ότι οι προσπάθειες για να ξαναζωντανέψουμε το ενδιαφέρον των Κινέζων θα φέρουν αποτελέσματα. Με βάση αυτά ίσως δούμε και αυξήσεις πέραν του 100% στις πωλήσεις σε σχέση με το 2013. Στην Aristo Developers στοχεύουμε σε αύξηση των πωλήσεων, μέσω προσπαθειών για προώθηση σε καθιερωμένες και νέες αγορές μιας πολύ καλής γκάμας προϊόντος σε συμφέρουσες τιμές.

Γιώργος Ιακώβου Group finance director Iacovou Group

Οι

τιμές των ακινήτων έχουν φτάσει ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ωστόσο, οι αγοραπωλησίες θα εξαρτηθούν από τη δυνατότητα των τραπεζών να προβούν σε δανειοδοτήσεις και από το ενδιαφέρον ξένων αγοραστών. Το 2014 θα είναι, ίσως, το δυσκολότερο έτος από αυτή την πρωτοφανή κρίση που ταλαιπωρεί τη χώρα μας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι αρνητικοί, αυξάνοντας την ανεργία και μειώνοντας την κατανάλωση, συστατικά που θα βαθύνουν την κρίση. Εμείς προσπαθούμε, μέσα από την επέκταση στο εξωτερικό, να διατηρήσουμε τον κύκλο εργασιών μας. Δραστηριοποιούμαστε ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό και ειδικότερα στον Αραβικό Κόλπο. Στην Κύπρο,

Σοφία Παπακυριακού Διευθύντρια, Α.Μ. Παπακυριακού Δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να κάνει ακριβείς προβλέψεις για το 2014, αφού η αγορά εξαρτάται από την ψυχολογία του καταναλωτή, η οποία επηρεάζεται από τις καθημερινές εξελίξεις. Στόχος μας είναι να κινηθούμε ανοδικά, μιας και το 2013 ήταν τρομακτικά κακό, ειδικά το πρώτο εξάμηνο. Η αγορά είναι ευάλωτη, έτσι σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε καλά προϊόντα σε καλές τιμές, για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του καταναλωτή και να διατηρήσουμε τον τζίρο μας σε καλά επίπεδα. Αν το οικονομικό κλίμα παραμείνει σταθερό, τότε πιστεύω θα ξεπεράσουμε και το πολύ δύσκολο 2014.

μεταξύ άλλων, στοχεύουμε στη συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, όπως είναι η Μαρίνα της Λάρνακας.

Παντελής Λεπτός Γενικός διευθυντής, Leptos Estates

Η

αγορά θα είναι συγκεχυμένη, μιας και πολλά εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Σε γενικές γραμμές, όμως, μπορούμε να προβλέψουμε ότι η ζήτηση θα επικεντρωθεί, κυρίως, σε ακίνητα πρώτης επιλογής και σε άλλα που απευθύνονται σε ξένους αγοραστές. Η κρίση φέρνει και ευκαιρίες και ελπίζουμε ότι οι επενδυτές το 2014 θα επωφεληθούν από τις ήδη μειωμένες τιμές. Ειδικά η Leptos Estates, λόγω της μεγάλης ποικιλίας σε προϊόν, της εξαιρετικής σχέσης αξίας - ποιότητας και των πρωτοφανών προσπαθειών που κάνει σε διάφορες χώρες, πιστεύω ότι θα αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

Νικόλας Τοφαρίδης Διευθύνων σύμβουλος, Tofarco

Τ

ο 2014 αναμένουμε αύξηση 5% - 7%, σε σχέση με το 2013. Πιστεύω ότι θα βρεθεί τρόπος αποφυγής μαζικών εκποιήσεων και πως σταδιακά θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Επίσης, μεγάλη πρόκληση θα αποτελέσει το μέρος της αγοράς που αφορά επενδύσεις σε ακίνητα από ξένους. Στην Tofarco, πάντως, αναμένουμε αύξηση του κύκλου εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα των έργων μας. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την εσωτερική αγορά, ενδυναμώσαμε τον κλάδο που ασχολείται με τη διάθεση ακινήτων σε ξένους. Κάναμε στοχευμένα ταξίδια, δημιουργήσαμε σχέσεις - κλειδιά και προτείναμε τη διάθεση έργων. Κρίνοντας από το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν, προσβλέπουμε σε θετικά αποτελέσματα. Ευελπιστούμε ότι το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον θα βοηθήσει τις προσπάθειές μας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Κ Oι άλλοι τριγμοί στην αγορά Πανίκος Αλκιβιάδης

Γενικός διευθυντής, Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ Το 2014 προμηνύεται δύσκολο, ωστόσο, ως όμιλος πιστεύω θα ανταποκριθούμε άλλη μια φορά στις προκλήσεις που πηγάζουν από τις συνθήκες της αγοράς και τηςοικονομίας. Όπως στα εύκολα, έτσι και στα δύσκολα, πρέπει να παραμένουμε υγιείς. Η διόρθωση στην κυπριακή οικονομία έγινε με βάναυσο τρόπο, αλλά ως όμιλος θα συνεχίσουμε με συντηρητική πολιτική και με στόχο το 2015 να επανέλθουμε σε δρόμο ανάπτυξης. Νέα προϊόντα είτε εισαγωγής είτε δικής μας παραγωγής είναι πάντα ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων και της ανάπτυξής μας.

Μάριος Καμπανελλάς Διευθύνων σύμβουλος, Χαραλαμπίδης Κρίστης

Είναι μειωμένη η ζήτηση στην αγορά, ακόμη και για είδη πρώτης ανάγκης όπως τα δικά μας, που είναι το φρέσκο γάλα και το γιαούρτι. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να κινηθεί και το 2014. Εκτιμάται ότι η συνολική πτώση στην αγορά φρέσκου γάλακτος το 2013 είναι της τάξης του 3%, ενώ αντίστοιχη αναμένουμε και την επόμενη χρονιά. Στη δική μας περίπτωση υπολογίζουμε σχετική μείωση στον τζίρο από το γάλα, που αποτελεί το 40% των εργασιών μας. Συντηρητικές κινήσεις και περιορισμός εξόδων, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για ενίσχυση των εργασιών μας, αποτελούν τα κλειδιά ακόμη και για οριακή άνοδο το 2014, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην τοπική αγορά.

Ιάσωνας Νεοφύτου

Γενικός διευθυντής, ΕΥΡΗΚΑ Σύμφωνα με τις ενδείξεις, το 2014 θα είναι πιο δύσκολο από το 2013. Τα συστατικά που θα συνθέσουν την αρνητική εικόνα είναι η υψηλή ανερ-

www.inbusinessnews.com

IN BUSINESS

63


cover story

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΜΜΕ γία, η αλλαγή στις τάσεις των καταναλωτών, που στρέφονται, πλέον, σε φθηνότερες λύσεις και προσφορές, αλλά και το ευρύτερα αρνητικό περιβάλλον. Η ΕΥΡΗΚΑ, με παρουσία σε Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία, προετοιμάζεται για το δύσκολο 2014, έχοντας ως στόχο να διατηρήσει τον τζίρο της στα ίδια με τα φετινά επίπεδα. Υπολογίζουμε ότι το 2013 θα κλείσει με μια πτώση της τάξης του 3%, που είναι διαχειρίσιμη με τα δεδομένα που έχουμε ενώπιόν μας.

Χαράλαμπος Παναγιώτου

Κάπως καλύτερα…

Στέλιος Αναστασιάδης Πρόεδρος, ΣΔΕΚ

«Παρά το ότι οι περισσότεροι οικονομολόγοι προβλέπουν ένα 2014 χειρότερο από το 2013, φαίνεται ότι στη διαφήμιση τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, με μικρή αύξηση 5% - 10%. Ο λόγος είναι απλός. Οι πρώτοι έξι μήνες του 2013 ήταν «εξωπραγματικοί», λόγω του κουρέματος. Έτσι το πρώτο μισό του χρόνου η διαφήμιση, σχεδόν, εξαφανίστηκε με δραματική μείωση 60% - 70%. Αυτό, βέβαια, δεν θα συνεχιστεί το 2014 και έτσι προβλέπουμε μικρή αύξηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα διαφημιστικά γραφεία στον επόμενο χρόνο θα είναι οι καθυστερήσεις και η μη είσπραξη πληρωτέων από τους πιστωτές. Αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη οικονομικής υποστήριξης από τις τράπεζες, θα δημιουργήσει δυσκολίες.

Διευθύνων σύμβουλος, ΚΕΟ

Το 2014 θα είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά, καθότι οι αντοχές και οι ανοχές της κοινωνίας, των καταναλωτών και του εμπορικού κόσμου έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Εντούτοις, εμείς παίρνουμε εμπειρίες και προσαρμοζόμαστε συνεχώς. Μοιάζει με το «αρχίσαμε να συνηθίζουμε το σκοτάδι και μπορούμε, τουλάχιστον, να διακρίνουμε τις φιγούρες». Η ρευστότητα της αγοράς λιγοστεύει καθημερινώς και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως οικονομία και εμπόριο. Εμείς, όμως, μάθαμε στα δύσκολα και συνεχίζουμε. Ως εταιρεία εκσυγχρονιζόμαστε, προσαρμοζόμαστε και βελτιωνόμαστε. Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα και την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή. Θα είναι δύσκολη η νέα χρονιά, αλλά θα βγούμε πιο δυνατοί, πιο σοφοί και πιο έτοιμοι για την περαιτέρω πορεία.

ΕΝΔΥΣΗ/ΥΠΟΔΗΣΗ Περαιτέρω συρρίκνωση Άρτεμις Αντωνιάδου Διευθύνουσα σύμβουλος, Όμιλος Εταιρειών Voici La Mode Η αγορά του λιανικού εμπορίου αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω το 2014, επηρεαζόμενη από την οικονομική κρίση που θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά. Ωστόσο, ο ρυθμός συρρίκνωσης αναμένεται να είναι μικρότερος από το 2013. Στον Όμιλο Εταιρειών Voici La Mode ο κύκλος εργασιών αναμένεται αρχικά να μειωθεί οριακά το 2014. Εντούτοις, λόγω ορισμένων προγραμματισμένων επεκτάσεων του ομίλου και άλλων ενεργειών, προς το τέλος του χρόνου οι πωλήσεις μας αναμένεται να επηρεαστούν θετικά.

64

IN BUSINESS

Μιχάλης Καρής Γενικός διευθυντής, Phileleftheros Public Company

Η αγορά των media είναι συνδεδεμένη με τη διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων και οργανισμών, της οποίας η μείωση κορυφώθηκε την περίοδο Μαρτίου - Ιουλίου 2013. Εκτιμώ ότι το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα σταθεροποιηθεί η αγορά στα σημερινά επίπεδα και εάν δεν υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις στον τραπεζικό τομέα, από το δεύτερο εξάμηνο θα αρχίσουμε να βλέπουμε σταδιακή ανάκαμψη. Συνενώσεις δυνάμεων και διαχείριση ρευστότητας θα είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις για το 2014. Οι υγιείς οργανισμοί θα αντεπεξέλθουν και θα αυξήσουν τα μερίδιά τους σε βάρος προβληματικών και εξαρτώμενων από τραπεζικό δανεισμό εταιρειών, οι οποίες δύσκολα θα παραμείνουν βιώσιμες.

Αλέξης Νικολάου Chief executive officer, Sigma TV

Τα γεγονότα του Μαρτίου επέφεραν τεράστιο πλήγμα στη βιομηχανία της διαφήμισης και των ΜΜΕ. Το 2013 αναμένεται να κλείσει με μείωση 30% - 35%. Κατά το 2014 προβλέπεται σταθεροποίηση στο ποσοστό της μείωσης, από τα προ κρίσης επίπεδα, της τάξης του 20% - 25%. Η κύρια πρόκληση, που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος της διαφήμισης, είναι αυτή της ρευστότητας. Αυτό το πρόβλημα, βέβαια, αντιμετωπίζουν όλοι οι τομείς της οικονομίας, αλλά είναι πιο εμφανές στα ΜΜΕ. Πρέπει, πλέον, να γίνουμε πιο επιλεκτικοί ως προς την πηγή των εσόδων μας και πιο ευφάνταστοι στους τρόπους που αξιοποιούμε τα μέσα μας. Ευκαιρίες υπάρχουν κι από εμάς εξαρτάται να τις εκμεταλλευτούμε.

«Το 2014 αναμένεται σταθεροποίηση στο ποσοστό της μείωσης από τα προ κρίσης επίπεδα της τάξης του 20% - 25%» Αλέξης Νικολάου, Sigma TV

www.inbusinessnews.com


1

2

3

ΕΠΙΠΛΑ/ΚΟΥΖΙΝΕΣ/ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1

ιτα Κόση

Γενική διευθύντρια, Επιχειρήσεις Δαλίκο

Πιστεύω πως το 2014 η αγορά θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2013 και το πιο πιθανόν με αρνητικό ορίζοντα. Το κυριότερο πρόβλημα, που θα αντιμετωπίσει, η αγορά είναι η έλλειψη ρευστότητας - λόγω αφενός της αδυναμίας των τραπεζών να παραχωρήσουν δάνεια, γι’ αυτό και δεν θα γίνουν καινούργια έργα και αφεταίρου της μεγάλης δυσκολίας είσπραξης ωφελούμενων ποσών από τους πελάτες. Η εταιρεία μας το 2013 παρουσίασε μείωση κύκλου εργασιών 30%, σε σχέση με το 2012. Το 2014 προβλέπουμε σταθεροποίηση με

μια πιθανότητα περαιτέρω μείωσης της τάξεως του 10%.

2

Μιχαλάκης Κωνσταντινίδης

Διευθύνων σύμβουλος, Masterful Creations by M. Constantinides Furnishings

Έχουμε θέσει στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών μας κατά 10% μέσα στο 2014. Μια εταιρεία, όπως η δική μας, για να παρουσιάζει ανοδική ή έστω και σταθερή πορεία πρέπει να έχει συνεχή βελτίωση της ποιότητας, σύγχρονη επικοινωνία και συνέπεια στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Οι προκλήσεις της αγοράς επίπλου για το 2014 διαμορφώνονται μέσα από τις ανάγκες της αγοράς.

Μάριος ΛΛουκαΐδης Διευθύνων Δ σΣύμβουλος, CTC

www.inbusinessnews.com

Οι καταναλωτές ζητούν ποιοτικές κατασκευές επίπλων σε μειωμένες τιμές και για να επιτευχθεί αυτό οι εταιρείες πρέπει να πάρουν μέτρα, όπως, μείωση σε ποσοστό 15% των απολαβών τεχνικών, των πρώτων υλών και της κατανάλωσης ηλεκτρισμού.

3

Διονύσης Πυροβολισιάνος

Διευθυντής, ΙΚΕΑ Κύπρου

Τo 2014 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την αγορά επίπλου και οικιακού εξοπλισμού. Εκτιμούμε ότι η ποσοστιαία μείωση θα είναι διψήφια. Θα αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, όπως, η αύξηση της ανεργίας, η

Τα προηγούμενα πέντε χρόνια έχουμε δει μια συνολική συρρίκνωση των αγορών μας από 20% - 80%, με βάση το 2008, με χαμηλές μειώσεις στα καταναλωτικά και άμεσης ανάγκης είδη και με πολύ μεγάλες σε ψηλής αξίας προϊόντα, όπως, οχήματα, έπιπλα και προϊόντα της οικοδομικής βιομηχανίας. Ο τομέας ηλεκτρικών είναι κάπου στη μέση, δηλαδή, στο 50% του τι ήταν το 2008. Το 2014 αναμένεται να ακολουθήσει συρρίκνωση της αγοράς του 7% - 8% στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και πάνω από 10% στο ρουχισμό και σε συναφή προϊόντα. Τα άλλα είδη, όπως, οχήματα και ηλεκτρικά έχουν φθάσει σε πολύ χα-

Μια από τα ίδια

μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος κάθε νοικοκυριού, το γεγονός ότι τα δάνεια για ανέγερση και ανακαινίσεις κατοικιών εξασφαλίζονται δύσκολα, με αποτέλεσμα ο τομέας των κατασκευών να μειώνεται αισθητά και ως εκ τούτου να περιορίζονται οι ανάγκες για έπιπλα και οικιακό εξοπλισμό. Η επιχειρηματική ιδέα της ΙΚΕΑ «να προσφέρουμε μια γκάμα καλοσχεδιασμένων και λειτουργικών προϊόντων σε τιμές τόσο χαμηλές, ώστε οι περισσότεροι να μπορούν να τα αποκτήσουν» είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, γεγονός που μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.

μηλά επίπεδα και έτσι ο ρυθμός μείωσης αναμένεται να κινηθεί σε μονοψήφιο αριθμό για το 2014. Οι εταιρείες του συγκροτήματος CTC στοχεύουν να πετύχουν λιγότερη συρρίκνωση απ’ ό,τι η αγορά σε όλους τους τομείς. Την ίδια ώρα προβλέψεις για ανάπτυξη έχουν γίνει στα ιδιωτικά οχήματα, λόγω του ότι ο οργανισμός προέβη μέσα στο 2013 σε περιορισμό δραστηριοτήτων με εστίαση στους τομείς που έχουν προοπτική. Το 2014 θα είναι μια χρονιά συμμαζέματος για διατήρηση του οργανισμού υγιούς και το πρόγραμμα περιορισμού των εξόδων προβλέπεται να έχει θετικό αντίκτυπο.

IN BUSINESS

65


cover story

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ/ LOGISTICS Η κρίση γεννά ευκαιρίες Ανδρέας Αγαπίου Διευθύνων σύμβουλος, So Logistics

Η

αγορά των logistics βρίσκεται σε μια φάση αλλαγών και μάλιστα έντονων, που θα συνεχιστούν και το 2014. Πάντως, στον κλάδο των 3pl μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τυχεροί, αφού πολλοί, πλέον, επιλέγουν τις υπηρεσίες μας και εν μέσω οικονομικής κρίσης έχουμε ανάπτυξη, κατάσταση που δεν μπορεί, ωστόσο, να μας χαροποιήσει, λόγω της ευρύτερης κακής εικόνας και του αρνητικού κλίματος. Θα έλεγα, πάντως, ότι αυτοί που θα επιβιώσουν είναι όσοι θα επιλέξουν τη λύση των 3pl, που είναι ικανή να μειώσει το κόστος, ανεβάζοντας την αποτελεσματικότητα των εργασιών τους.

Στέφανος Στεφανή Διευθύνων σύμβουλος, Genesis Logistics

Η

οικονομική εξυγίανση, στην οποία προβαίνει κάθε ιδιωτική επιχείρηση της Κύπρου που προσπαθεί να επιβιώσει, πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί - ίσως και με πιο έντονους ρυθμούς το 2014 - αφού προβλέπεται περεταίρω ύφεση. Εταιρείες που δεν αναθεώρησαν τις απόψεις τους ως προς την πιθανότητα εξωτερίκευσης (outsourcing), θα προχωρήσουν σε αλλαγή πλάνων. Θεωρούμε, ως εκ τούτου, ότι η ζήτηση υπηρεσιών 3pl θα συνεχίσει και το νέο χρόνο. Οι λόγοι είναι απλοί: Έλλειψη ρευστότητας, μειωμένη κατανάλωση, υψηλό κόστος λειτουργίας. Το 2014 θα είναι έτος συνεργειών

66

IN BUSINESS

και επανασχεδιασμού, σε μια προσπάθεια να συντηρήσουν δυνάμεις και να διατηρηθούν σε κερδοφορία. Ως εταιρεία, πάντως, βρισκόμαστε σε έντονη οριζόντια ανάπτυξη, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερους πελάτες, κάτι που προβλέπουμε ότι θα συνεχιστεί.

Χρίστος Χριστούδιας Διευθύνων σύμβουλος, Christoudias Logistics

Σ

το εμπόριο ευρύτερα καταγράφεται πτώση τόσο εντός συνόρων όσο και εκτός, δηλαδή, σε σχέση με τις εισαγωγές προϊόντων, αλλά και τις εξαγωγές. Απόρροια αυτών είναι η μείωση και στον κλάδο των logistics. Μάλιστα, ορισμένοι πελάτες μας, που ασχολούνται με το εμπόριο, έχουν απολέσει τζίρο σε ποσοστό από 20% έως και 50%. Πάντως, θεωρώ ότι κυρίως μικρές εταιρείες, που εισάγουν εποχικά προϊόντα, θα στραφούν στις λύσεις που προσφέρουμε. Αρκεί μόνο να αναφέρω ότι μικρές εταιρείες, που συνεργάζονται μαζί μας, έχουν εξοικονομήσει έως και 50% από το συνολικό λειτουργικό τους κόστος. Είναι, λοιπόν, μια αναγκαιότητα, η οποία θα περιληφθεί στα εταιρικά πλάνα κι άλλων επιχειρήσεων.

Οι δυσμενείς συνθήκες οδηγούν τις εταιρείες σε λύσεις μείωσης του κόστους και αύξησης της απόδοσης, όπου τα logistics έρχονται ως αρωγός

FMCGs

(ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ/ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ/ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ)

Αν προσέξουμε, θα αντέξουμε Βασίλης Πετρίδης

Διευθύνων σύμβουλος, Laiko Cosmos Trading

Ο

ποιαδήποτε πρόβλεψη για το 2014 θα ήταν παρακινδυνευμένη, αλλά είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα αντέξουμε. Κι αυτό γιατί, σε σχέση με το 2013, τώρα γνωρίζουμε το μέγεθος, την ένταση και σε κάποιο βαθμό τη διάρκεια της καταιγίδας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου ξέρει ποια βαρίδια πρέπει να ξεφορτωθεί και από ποιες καταστροφικές πρακτικές να απαλλαχτεί. Ξέρει επίσης ότι η πιστή εφαρμογή του Μνημονίου είναι η μόνη μας σωτηρία. Αν την ανάλογη ευελιξία και προσαρμοστικότητα επιδείξουν το κράτος και ο τραπεζικός τομέας, μέσω παραχώρησης της απαραίτητης ρευστότητας, τότε μπορεί αυτή η κρίση να αποτελέσει ευκαιρία για ριζική βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης. Στην αντίθετη περίπτωση η κρίση θα είναι πολύ βαθύτερη από τη φετινή.

FOOD & BEVERAGE

Λιγότερες και φθηνότερες έξοδοι Ρένος Ανδρέου McDonald’s

Σ

την αγορά του γρήγορου και φθηνού φαγητού τα δεδομένα δεν μπορώ να πω πως είναι αρνητικά. Ο κόσμος, πλέον, στρέφεται στη δική μας αγορά, αφού μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων μπορεί να περάσει όμορφα και να φάει με ένα λογαριασμό 20-25 ευρώ, αντί 80 ή 100 που θα χρειαζόταν σε ένα εστιατόριο. Μειώθηκε ελαφρώς ο τζίρος, αλλά προσβλέπω σε καλύτερες ημέρες εντός των επόμενων μηνών. Ανοίξαμε καινούργιο κατάστημα στο Παραλίμνι, ενώ εντός του επόμενου έτους θα λειτουργήσουμε ακόμη ένα στη Λεμεσό κι έπειτα στη Λάρνακα. Ξεκάθαρος στόχος μας για το 2014 είναι η αύξηση των πωλήσεων.

www.inbusinessnews.com


cover story

Η αγορά στην πρίζα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ Αντρέας Χαραλάμπους

Διευθύνων σύμβουλος, Andreas Charalambous

Κωνσταντίνος Ιωάννου Γενικός διευθυντής, Gloria Jean’s Coffees

Η

αγορά καφέ υπολογίζουμε ότι θα καταγράψει μείωση το 2014, λόγω, κυρίως, του ότι ο καταναλωτής έχει περιορίσει σε πρώτο στάδιο τη συχνότητα των επισκέψεων σε καφετερίες, ενώ η τάση που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή δείχνει στροφή και σε μικρότερες ποσότητες ή φθηνότερα είδη ροφημάτων. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο ανταγωνισμός με όλο και περισσότερα καταστήματα, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερη διασπορά του συνολικού τζίρου. Η αλυσίδα Gloria Jean’s θα συνεχίσει εντός του πλαισίου που έχει για χρόνια κερδίσει τους καταναλωτές, δηλαδή, της υψηλής ποιότητας καφέ και εξυπηρέτησης, αλλά και μόνιμων προσφορών για την πελατεία μας.

Λύσανδρος Ιωάννου Διευθύνων σύμβουλος, PHC Public

Η

αγορά μας έδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις προκλήσεις της κρίσης απ’ ότι κι εμείς οι ίδιοι περιμέναμε. Ως όμιλος επιλέξαμε εναλλακτικούς χώρους για δημιουργία νέων καταστημάτων, όπως οι παραλίες, οι μαρίνες και τα εμπορικά κέντρα. Παράλληλα επιλέγουμε την είσοδο σε νέες αγορές - όπως αυτή του καφέ - και επέκταση στα καταστήματα για σουβλάκι, που λειτουργεί ο όμιλός μας. Το 2014 περιμένω ότι θα καταγράψουμε σχετική μείωση στις βασικές αγορές μας, αλλά εάν καταφέρουμε να την ισοσκελίσουμε με τις νέες εργασίες μας, θα αποτελεί επιτυχία για την PHC.

Μάρκος Κυριακίδης Μέλος διευθυντικής ομάδας, Coffee Beanery

Π

ιστεύω ότι το 2014 θα είναι πολύ δύσκολο για όλους μας. Ως κλάδος εστίασης και καφέ πρέπει να είμαστε… τρεις φορές επαγγελματίες μ’ αυτό που ήδη κάνουμε και προσφέρουμε στην αγορά. Ο σεβασμός στον πελάτη αποτελεί, ίσως, το σημαντικότερο κλειδί επιτυχίας απέναντι στις πολλές και έντονες προκλήσεις της αγοράς. Μόνο όσοι είναι πραγματικά επαγγελματίες και αποδείξουν ότι αξίζουν θα επιβιώσουν σε μια αγορά που δείχνει ότι πιθανό να συρρικνωθεί το 2014.

68

IN BUSINESS

Μ είωση της τάξεως του 15% - 20% αναμένεται στην αγορά ηλεκτρικών ειδών το 2014, σε σύγκριση με το 2013. Παρόλα αυτά η εταιρεία μας αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών της θα σημειώσει αύξηση 10% - 15%. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλούνται, πάντως, να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες του κλάδου είναι η αναχρηματοδότηση, η οποία φαντάζει αδύνατη, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μόρφωση επιπέδου vs κρίση Γιάγκος Χατζηγιάννης Deputy director, CIM

Η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να έχει αύξηση 10% - 15% το 2014, λόγω και της κρίσης, που δεν επιτρέπει, πλέον, σε πολλούς φοιτητές να μεταβαίνουν για σπουδές στο εξωτερικό και ειδικότερα την Αγγλία. Επίσης, οι συνθήκες στα πανεπιστήμια της Ελλάδας είναι αποτρεπτικές, έτσι όλο και περισσότεροι Κύπριοι μένουν εντός για σπουδές. Την ίδια ώρα ο αριθμός των ξένων φοιτητών, που θα έλθουν, θα είναι μειωμένος, γιατί δύσκολα μπορούν, πλέον, να βρουν δουλειά στον τόπο μας. Το ίδρυμά μας, λόγω και του γεγονότος ότι επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ντόπια αγορά, διατηρώντας υψηλού επιπέδου προγράμματα με χαμηλά δίδακτρα, προβλέπει αύξηση της τάξης του 15% με 20%. Professor Ελένη Χατζηκωνσταντίνου

Professor of management science, School of Engineering & Applied Sciences, School of Economic Sciences & Administration, Frederick University

Τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν

σημαντικό ρόλο σε μία κοινωνία ως καταλύτες αλλαγής, ευημερίας και εκσυγχρονισμού, ενισχύοντας την εξειδίκευση, την τεχνολογική ετοιμότητα, την καινοτομία και γενικότερα καλλιεργώντας ταλαντούχους και κριτικά σκεπτόμενους νέους. Προς αυτή την κατεύθυνση το Πανεπιστήμιο Frederick θα συνεχίσει το 2014 να προσφέρει ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε μεγαλύτερο αριθμό νέων. Δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών, που διέρχεται ο τόπος, πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια μας αυτή, επιχορηγώντας τα δίδακτρα των φοιτητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αιμίλιος Χατζηπετρής

Γενικός διευθυντής, GCSchool of Careers

Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, που επικρατούν στον τόπο μας, δεν προβλέπεται αξιόλογη μεταβολή στην αγορά του τομέα της ποιοτικής ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αντιθέτως, η ανάγκη για ψηλού επιπέδου μόρφωση είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Η οποιαδήποτε μείωση στη νέα αγορά αναμένεται να κυμανθεί σε μικρό σχετικά

ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 10%. Το επίπεδο μόρφωσης που προσφέρουμε και τα αυστηρά κριτήρια επιλογής των μαθητών μας, μάς τοποθετούν ψηλά στις προτιμήσεις των γονιών. Ως εκ τούτου δεν αναμένουμε αξιοσημείωτη αλλαγή στον κύκλο εργασιών μας για το 2014. Αντώνης Χειμωνίδης

Βοηθός διευθυντής, Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας

Πιστεύω ότι η κατάσταση στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης θα παραμείνει, περίπου, στα ίδια με τα φετινά επίπεδα. Αν υπάρξει μείωση θα είναι μικρή και διαχειρίσιμη. Η εκπαίδευση των παιδιών ήταν πάντοτε μία από τις προτεραιότητες της κυπριακής οικογένειας κι αυτό θα εξακολουθήσει και ίσως επαυξηθεί, επειδή οι γονείς προσπαθούν να δώσουν καλύτερα εφόδια στα παιδιά τους, για να αντεπεξέλθουν στα δύσκολα. Ο κύκλος εργασιών μας πιστεύω θα είναι στα επίπεδα του 2012 - 2013, όταν είχε σημειωθεί μικρή αύξηση. Πιθανόν αυτό να συμβεί και φέτος τόσο από την κυπριακή αγορά τόσο και από εκείνη της Κίνα, αν συνεχιστεί η κάθοδος μαθητών από κει.

www.inbusinessnews.com


cover story

Ο κλάδος αντέχει

ICT/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αναζητούνται λύσεις Πανίκος Ακρίτας Διευθύνων σύμβουλος, NET U

Αναμένουμε ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση στην αγορά πληροφορικής, χωρίς, όμως, να μπορούμε να προβλέψουμε το ποσοστό, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί. Η αγορά παρουσιάζει ύφεση τα τελευταία δύο χρόνια και οι τελευταίες εξελίξεις έχουν επιδεινώσει την κατάσταση, αποτρέποντας τις επενδύσεις στον τομέα μας. Στο δημόσιο υπάρχει μεγάλη πίεση για μειώσεις κονδυλίων, επηρεάζοντας αναπόφευκτα την αγορά της πληροφορικής. Όσον αφορά ειδικά τη δική μας εταιρεία, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, παρουσιάζουμε αύξηση του κύκλου εργασιών, λόγω δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και έργων που είχαμε αναλάβει πριν από τα γεγονότα του Μαρτίου».

Άλεξ Μουρατιάν Country manager, SAP Cyprus

Επιτυχημένο φαίνεται ότι θα είναι το 2014 για τη SAP Cyprus, αφού αναμένεται να διατηρήσει τον κύκλο εργασιών του 2013, που έκλεισε με θετικό πρόσημο. Το κλειδί δεν είναι μόνο η διατήρηση των πελατών, αλλά και η προσέλκυση νέων, γιατί ένας οργανισμός δεν μπορεί να επιβιώσει διαφορετικά. Δυστυχώς στην Κύπρο τα στοιχεία για τον κλάδο της πληροφορικής είναι ανεπαρκή. Είναι, όμως, κοινώς αποδεκτό ότι η SAP ηγείται στον τομέα επιχειρηματικού λογισμικού. Οι προβλέψεις μας είναι ότι το 2014 ο αριθμός των πελατών μας θα αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις, σε περίοδο κρίσης, αποφεύγουν να παίρνουν αχρείαστα ρίσκα και επιλέγουν δοκιμασμένες λύσεις.

Γιώργος Πετρακίδης General manager, Microsoft Cyprus

Το 2014 θα είναι η χρονιά με τις περισσότερες προκλήσεις για τη Microsoft Κύπρου και υπολογίζουμε ότι η ανάπτυξή μας θα κυμανθεί στα επίπεδα του 2013. Ο κύριος λόγος είναι το γεγονός ότι

70

IN BUSINESS

η Microsoft μεταμορφώνεται και γίνεται εταιρεία Devices και Services, αυξάνοντας το προϊοντικό της πορτφόλιο. Στην αγορά κυριαρχεί ανασφάλεια, η οποία κάνει τις εταιρείες διστακτικές απέναντι στις επενδύσεις και τη χρήση της τεχνολογίας. Η εταιρεία μας δεσμεύεται να στηρίξει τους πελάτες και τους συνεργάτες της, μέσα από προσφορές υπηρεσιών cloud (Office 365 & Windows Azure), οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να επιτύχει πιο εύκολα τους στόχους της, με απώτερο σκοπό τη μέγιστη παραγωγικότητα.

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Προσφορές και περικοπές

Βικτώρια Κεοζουκουτσουκιάν

Γενική διευθύντρια, Artview

Ο

κλάδος των καλλυντικών σημειώνει μείωση της τάξης του 8%, περίπου, και γενικά οι εταιρείες του κλάδου 10% - 12%. Σε γενικές γραμμές, όμως, η βιομηχανία των καλλυντικών διατηρείται σε πολύ καλά επίπεδα και το 2013 αναμένεται να κλείσει στα ίδια επίπεδα με το 2012, που είχε άνοδο γύρω στο 3% με 5%, σε σχέση με το 2011. Κι αυτό γιατί οι γυναίκες μπορεί να έχουν κόψει τα πάντα, λόγω της κρίσης, αλλά κρατούν αυτό που τις κρατά όμορφες. Η Artview, πάντως, κυμαίνεται στα ικανοποιητικά επίπεδα του 2012. Για το 2014 όλα θα εξαρτηθούν από τον Δεκέμβριο, που αποτελεί τον κρίσιμο μήνα των αγορών. Δήμος Κουσαρίδης

Γενικός διευθυντής, A.J. Vouros

Η

ύφεση θα συνεχιστεί και μάλλον

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

θα επιδεινωθεί το 2014. Η έλλειψη ρευστότητας, τα σχετικά ψηλά επιτόκια και οι πιστωτικές δυσκολίες θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επενδυτικές κινήσεις ιδιοκτητών κομμωτηρίων. Μια πιο λεπτομερής ανασκόπηση της κατάστασης δείχνει ότι στη μείωση του κύκλου εργασιών, που αναμένεται στο χώρο των κομμωτηρίων, παίζει ρόλο και ο γεωγραφικός παράγοντας. Αναμένουμε μεγαλύτερες απώλειες σε Πάφο και Αμμόχωστο. Άποψη μου είναι ότι όποιος καταφέρει και επιβιώσει τα επόμενα δύο χρόνια, θα μπορέσει να επωφεληθεί περισσότερο μόλις παρέλθει η ύφεση. Ο μόνος τρόπος να το επιτύχουμε είναι οι περικοπές εξόδων και το λανσάρισμα προσφορών.

Γενικός διευθυντής, Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κύπρου Με τις πρόσφατες παροτρύνσεις της Τρόικας για προώθηση φορολογικού στάτους έναντι των ναυτιλιακών εταιρειών με πλαίσιο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέλλον του κλάδου στην Κύπρο έχει οριοθετηθεί. Ο συνδυασμός της πιθανότητας αναβάθμισης των ναυτιλιακών υποδομών στην Κύπρο - σε επίπεδο πολιτείας και τεχνοκρατικό - αλλά και η προοπτική σε κάποια φάση να αρθεί το τουρκικό εμπάργκο για τα πλοία με κυπριακή σημαία, όπως επίσης και μια σειρά πλάνων ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των προοπτικών του φυσικού αερίου, δίνουν ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για το μέλλον του ναυτιλιακού κλάδου της χώρας.

Πάρις Παπαέλληνας

Captain Dirk Fry

Διευθύνων σύμβουλος, Costas Papaellinas Organisation

Τ

ο 2014 θα έχουμε αυξημένες απώλειες, λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, που είναι αποτέλεσμα της ανεργίας, της εξάντλησης κάποιων χρηματικών αποθεμάτων του κόσμου και της γενικότερης κρίσης. Αναμένω μείωση 3% - 5% στα καταναλωτικά προϊόντα και 7% - 8% στα καλλυντικά. Στο φάρμακο και τα ιατρικά είδη η ζήτηση θα είναι στα ίδια, περίπου, επίπεδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η έλλειψη ρευστότητας, που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις. Επίσης, οι κυβερνώντες και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να δώσουν μηνύματα, που θα πείσουν τον κόσμο να εμπιστευτεί ξανά τις τράπεζες.

Θωμάς Καζάκος

Μanaging director, Columbia SDhipping Management Η ναυτιλία στην Κύπρο αποτελεί ένα διεθνοποιημένο κλάδο, που έχει αντιμετωπίσει πολλά δύσκολα χρόνια στην πορεία του. Προβλέπω ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα κομβικό σημείο και θα δούμε τον τομέα σταδιακά να αναπτύσσεται εκ νέου και τα επόμενα χρόνια να καταλήξει στην κατάλληλη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης σκαφών. Λέγοντας αυτά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ναυτιλιακές μεταφορές καλύπτουν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου και είναι εξαιρετικά σημαντικές για την παγκόσμια οικονομία. Άλλωστε αντιμετωπίζουμε με δυναμισμό κάθε πρόκληση του ναυτιλιακού κλάδου με το μεράκι και την αφοσίωσή μας στη ναυτιλία.

Η ναυτιλία δείχνει να έχει μεγαλύτερες αντοχές στις πιέσεις που δέχεται η οικονομία. Τα επόμενα χρόνια βάφονται με χρώματα

αισιοδοξίας

www.inbusinessnews.com


cover story

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Χρίστος Μουσκής Διευθύνων σύμβουλος, Muskita Hotels

Ε

ίναι νωρίς για να αναφερθούμε με σοβαρότητα σε προβλέψεις για τις αφίξεις τουριστών το καλοκαίρι του 2014. Οι τάσεις, πάντως, δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει αύξηση μέχρι και 5%. Φυσικά, είναι λάθος να μετράμε μόνο τις αφίξεις, χωρίς να βλέπουμε το εισόδημα, το οποίο μπορεί να μειωθεί την ώρα που οι αφίξεις αυξάνονται. Θα πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε ότι η Κύπρος επηρεάζεται αρνητικά από πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και ο τομέας είναι ευαίσθητος σε θέματα ασφάλειας. Βέβαια, επηρεάζεται και

θετικά όταν άλλοι προορισμοί έχουν προβλήματα, όπως η Αίγυπτος. Δυστυχώς, μέχρι να καταστήσουμε την Κύπρο ένα πραγματικά ελκυστικό προορισμό, θα έχουμε αυτή την αβεβαιότητα, αφού ανταγωνιζόμαστε χωρίς δυνατό πλεονέκτημα. Marwan Ragheb General manager, Hilton Cyprus

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ/ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αλλάζει το σκηνικό

Ανδρέας Μαυρίδης IT and operations director, Cablenet

Παρά τις όποιες συνθήκες στην αγορά εμείς στην Cablenet βλέπουμε τη δουλειά μας, τα προϊόντας μας και τη συνεχή αύξηση του πελατολογίου μας. Πάμε πολύ καλά, παρά τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας και το 2014 αναμένω αντίστοιχη ανάπτυξη με αυτή του 2013. Ακολουθούμε συντηρητική πολιτική τόσο για επέκταση του δικτύου μας στην Κύπρο όσο και στις επενδύσεις μας. Πάντως, κατά το 2014 εκτιμώ ότι θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό το περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών,

72

IN BUSINESS

Τ

ο ΑΕΠ της Κύπρου αναμένεται να υποχωρήσει κατά 8% μέσα στο 2014 και η ανεργία να αυξηθεί στο 24%. Επομένως, εύκολα μπορεί κάποιος να υπολογίσει ότι οι εργασίες του ταξιδιωτικού και τουριστικού κλάδου θα περιορι-

Αναμένεται μικρή αύξηση στούν. Παρόλα αυτά, η πολιτική αστάθεια των γειτονικών μας χωρών και η τελευταίας στιγμής αλλαγή σχεδίων των τουριστών δίνουν μια ευκαιρία στην Κύπρο να κερδίσει τον τουρισμό αυτό. Βέβαια, ο ανταγωνισμός με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου παραμένει έντονος. Τέλος, το κόστος λειτουργίας των ξενοδοχείων και η δυσκολία πρόσβασης των τουριστών στο νησί παραμένουν οι μεγαλύτερες προκλήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου και για το 2014. Ανδρέας Τσόκκος Πρόεδρος, A. Tsokkos Hotels Public

Τ

ο 2014 προβλέπεται ότι θα κινηθεί,

τουλάχιστον, στα ίδια επίπεδα με φέτος, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πετύχουμε και αύξηση, αν οι αρμόδιοι φορείς κινηθούν άμεσα για ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού. Η ανάπτυξή του είναι απαραίτητη και πρέπει να την αξιολογήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους - οφέλους. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο η Κυβέρνηση να επιδοτήσει τους ταξιδιωτικούς πράκτορες για το χειμερινό τους πρόγραμμα, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα του κράτους κατά €1 δις. Δεύτερη πρόκληση είναι το ψηλό λειτουργικό κόστος, που σήμερα είναι διπλάσιο από τους γειτονικούς μας ανταγωνιστές. Καλούμε την Κυβέρνηση να κάνει τομές, ούτως ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.

λόγω της ιδιωτικοποίησης της Cyta, που αναμένεται εντός του ερχόμενου έτους.

πιο αποδοτικό τον οργανισμό, χωρίς να χρειαστεί να ιδιωτικοποιηθεί.

Άριστος Ριρής Διευθύνων σύμβουλος, Cyta

Philip van Dalsen, CEO, MTN

Αυτή την περίοδο ζούμε με την αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με το κεφαλαιώδες ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του οργανισμού. Την ίδια ώρα ο καταναλωτής στρέφεται, κυρίως λόγω κρίσης, σε φθηνά και προσωρινά πακέτα. Θεωρώ, όμως, ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ενώ στη Cyta - παρά τις προκλήσεις - μπορώ να πω ότι πάμε αρκετά καλά από πλευράς προϊόντων, ανάπτυξης πακέτων και νέων πελατών. Έχουμε ιδέες για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, υπάρχουν οι προοπτικές και για τη Cyta, ενώ μπορούν να βρεθούν λύσεις σε διάφορα ζητήματα που τίθενται από πολιτικούς, αλλά και την Τρόικα. Αν είναι διατεθειμένοι να μας ακούσουν, μπορούμε να κάνουμε πολύ

Σύμφωνα με τις πολιτικές και οικονομικές εκτιμήσεις από Κύπρο και εξωτερικό, το 2014 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, δυσκολότερη και από τη φετινή. Αυτό μας δημιουργεί πρόσθετη ευθύνη να είμαστε παρόντες για τους καταναλωτές με χαμηλές χρεώσεις, προσφορές και προνόμια, ώστε κανένας να μη στερηθεί το αγαθό της απρόσκοπτης επικοινωνίας. Έτσι ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη των φίλων μας, που μάς ανέδειξαν ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία τηλεπικοινωνιών το 2013 με 330.000 συνδρομητές. Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική το 2014, με έμφαση στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές τόσο για ατομικούς όσο και για εταιρικούς πελάτες.

www.inbusinessnews.com


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ) Αναμένεται αύξηση Βίκτωρ Μαντοβάνης

Διευθύνων σύμβουλος, Mantovani Plotin Travel Πιστεύω ότι ο εισερχόμενος τουρισμός θα αυξηθεί το 2014 για την εταιρεία μας κατά 10% με 15%. Παρόλο που ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, το καλοκαίρι αναμένεται συγκρατημένα αισιόδοξο, αν λάβουμε υπόψη τα μηνύματα από τους διοργανωτές ταξιδιών του εξωτερικού. Αναμένουμε αύξηση 10% - 20% των Ρώσων, μικρή αύξηση των Γερμανών και 10% των Σκανδιναβών, ενώ σταθερή θα παραμείνει η προσέλευση των Άγγλων. Η Κύπρος θεωρώ ότι το 2014 θα έχει αύξηση της τάξης του 5% - 10%, αλλά πόσο αυτό το ποσοστό θα βοηθήσει την οικονομία μας δεν ξέρουμε, καθώς πολλά προβλήματα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν.

ΥΓΕΙΑ Νέα δεδομένα Πολύς Γεωργιάδης Γενικός διευθυντής, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Τ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ Γεύση αισιοδοξίας Γιώργος Θεοδότου Διευθυντής marketing, Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ

Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν ιδιαίτερες αυξομειώσεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Ο κλάδος τροφίμων έχει επηρεαστεί λιγότερο από άλλους. Παρόλο που υπάρχει μείωση στο καλάθι του καταναλωτή, εντούτοις σημειώνεται αύξηση στις επισκέψεις, οπότε αισιοδοξούμε ότι το 2014 θα κυλήσει στα ίδια επίπεδα με το 2013. Για τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ προβλέπουμε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, λόγω του γεγονότος ότι ο Κύπριος καταναλωτής έγινε πιο απαιτητικός και επωφελείται από τις πολύ καλές τιμές και προσφορές που του προσφέρουμε».

1

2

ο 2014 θα είναι σημαντική χρονιά για τον τομέα της υγείας, διότι τίθεται σε εφαρμογή η οδηγία

για διασυνοριακή περίθαλψη και νέα δεδομένα θα διέπουν τα ταξίδια των Ευρωπαίων για ιατρικούς σκοπούς. Επίσης, μπαίνουμε σε τροχιά προσαρμογής στο νέο σύστημα υγείας, με όλες τις απαραίτητες αλλαγές που αναμένεται να εφαρμοστούν στο τέλος του 2015. Όλα αυτά σε ένα γενικό αρνητικό κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον, το οποίο σε συνδυασμό

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

fiduciary services

Λογιστές/Ελεγκτές/Φορολογικοί Σύμβουλοι Τίποτα δεν είναι δεδομένο 1. Ανδρέας Δημητρίου Διευθύνων συνέταιρος, EY Cyprus

Η Κύπρος, παρά τις αρνητικές εξελίξεις του τελευταίου χρόνου, παραμένει ένα ελκυστικό και ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Πλην, όμως, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Πρέπει τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και η Kυβέρνηση να λάβουν μια σειρά τολμηρών, αλλά απαραίτητων μέτρων, προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της φήμης του νησιού, για ουσιαστική προστασία των επενδυτών, ενδυνάμωση του εποπτικού πλαισίου και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εκτιμούμε ότι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ο κλάδος μας κατά το 2014 θα κινηθεί στο επίπεδο του 2013, με προοπτικές αύξησης το 2015. Η EY βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης, διεκδικώντας την εκπλήρωση ακόμη πιο φιλόδοξων στόχων.

2. Ευγένιος Ευγενίου

3 www.inbusinessnews.com

4

με την έλλειψη ρευστότητας και τα ψηλά επιτόκια, αναντίρρητα επηρεάζει ακόμα και τομείς όπως της υγείας και συγκεκριμένα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον αναμένουμε το 2014 να κινηθεί στα ίδια πλαίσια με το 2013.

Διευθύνων σύμβουλος, PWC Κύπρου Ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα νευραλγικός. Το 2013 η κυπριακή οικονομία

βρισκόταν σε ύφεση και η αξιοπιστία της Κύπρου κλονίστηκε σημαντικά. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες η PwC πέτυχε αύξηση των εσόδων της κατά 3,3%, φτάνοντας τα €77.3 εκ για το οικονομικό έτος, που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2013. Το οικονομικό έτος 2014 προδιαγράφεται ιδιαίτερα δύσκολο. Εμείς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και στην ποιότητα των υπηρεσιών μας. Στόχος μας να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια ανάκτησης της εμπιστοσύνης και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με επιτυχία.

3. Χρίστος Μιχαήλ

Managing director, First Names Group

Ο τομέας των διοικητικών υπηρεσιών δεν έχει επηρεαστεί ακόμα, σε μεγάλο βαθμό, από τα γεγονότα του Μαρτίου. Το μέλλον, όμως, είναι αβέβαιο, λόγω του ότι έχει πληγεί η αξιοπιστία της Κύπρου και αναμένω συρρίκνωση του τομέα της τάξης του 10% - 15% για το 2014. Μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί θα ψάξουν για εναλλακτικές επιλογές, καθώς η φήμη της Κύπρου μπορεί να δημιουργή-

σει προβλήματα με τους μετόχους, πελάτες ή πιστωτές τους. Παράλληλα, οι ιδιώτες επενδυτές θα παραμένουν σε στάση αναμονής όσο κρατά η αβεβαιότητα. Για την εταιρεία μας περιμένω μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης του 5% - 10%.

4. Αντρέας Νεοκλέους

Διευθύνων συνέταιρος Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ

Η οικονομική κρίση και τα γεγονότα του Μάρτη επηρέασαν τον τομέα των υπηρεσιών, σε μικρότερο όμως, βαθμό τις νομικές υπηρεσίες, ενώ προβλέπω ακόμη λιγότερη επιρροή για το 2014. Υπολογίζω ότι η μείωση το 2013 ήταν της τάξεως του 10%-15%, ενώ το 2014 θα είναι 5%-10%. Παρόλο που η εταιρεία μας επηρεάσθηκε στην τοπική και διεθνή αγορά, διαφοροποιηθήκαμε με δύο τρόπους: Δεν προβήκαμε σε απολύσεις ή μειώσεις μισθών. Επίσης, προσπαθήσαμε να μειώσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις με την ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την αύξηση της παραγωγικότητάς μας. Προσδοκούμε ότι για το 2014 η μείωση του κύκλου των εργασιών και των εσόδων μας δεν θα υπερβεί το 5%.

IN BUSINESS

73


cover story 5. Νίκος Νικολαΐδης

Διευθύνων σύμβουλος, Abacus Limited

5 6

Πιστεύω πως πετύχαμε να πείσουμε ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2013 αφορούσε αποκλειστικά τον τραπεζικό τομέα. Τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως οικονομικού κέντρου, τα οποία βοήθησαν στην προσέλκυση χιλιάδων εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων, δεν έχουν επηρεαστεί. Έτσι, παρά τις αρχικά δυσοίωνες προβλέψεις, ο τομέας μας δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά, γι’ αυτό πιστεύω πως το 2014 θα είναι κάπως καλύτερο σε σχέση με το 2013. Πιστεύω πως το 2014 θα έχουμε μια μικρή αύξηση, ίσως της τάξης του 5%.

6. Ανδρέας Χριστοφίδης

7

Διευθύνων σύμβουλος, KPMG

Κατά το 2013 ο τομέας είχε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την

κρίση. Η προσπάθεια για ενημέρωση και καθησύχαση των ξένων εταιρειών θα συνεχιστεί και το 2014, για να αποφευχθεί περεταίρω συρρίκνωση του κλάδου. Όσον αφορά στις κυπριακές εταιρείες αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί ο ρυθμός σμίκρυνσης και ο τερματισμός εργασιών. Αυτό θα επιφέρει μείωση του κύκλου εργασιών του τομέα των λογιστικών υπηρεσιών. Αναμένεται, ωστόσο, αύξηση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στο σύνολο αναμένεται ότι το 2014 θα μειωθεί η αγορά κατά 5% - 10%. Η KPMG, πέραν των λογιστικών/ελεγκτικών και φορολογικών υπηρεσιών, παρέχει και ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά το 2014 αναμένεται να μειωθεί κατά 3% - 5%.

7. Χρίστης Μ. Χριστοφόρου Ανώτερος εκτελεστικός σύμβουλος, Deloitte Ο τομέας των υπηρεσιών, πα-

ρόλες τις αρνητικές πιέσεις, δείχνει στοιχεία αντίστασης, λόγω κυρίως της εμπιστοσύνης που συνεχίζουν να έχουν οι ξένοι πελάτες, που χρησιμοποιούν την Κύπρο για τις διεθνείς τους δραστηριότητες. Η αγορά σίγουρα έχει συρρικνωθεί με κυριότερα προβλήματα την έλλειψη ρευστότητας, το ψηλό κόστος δανεισμού και την ανεργία, που πιέζει τη ζήτηση όλο και πιο κάτω. Το 2014 - νοουμένου ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές αντιδράσεις από τις συντεχνίες, που θα μπορούσαν να εκδιώξουν τους ξένους και να εκτροχιάσουν την οικονομία - ο τομέας των υπηρεσιών αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα του 2014. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες συγκεκριμένες προβλέψεις θα ήταν παρακινδυνευμένες. Με όλο το ρίσκο να βρεθώ εκτεθειμένος, θα έλεγα ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος πως το 2014 θα διατηρήσουμε τις επιδόσεις του 2013, πάντοτε όμως, κάτω από προϋποθέσεις.

«Στο σύνολο αναμένεται ότι το νέο χρόνο θα μειωθεί η αγορά κατά ένα ποσοστό 5% - 10%» Αντρέας Χριστοφίδης, KPMG

«Πιστεύω πως το 2014 θα έχουμε μια μικρή αύξηση, ίσως της τάξης του 5%» Νίκος Νικολαΐδης, Abacus Limited

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Γιώργος Γεωργίου Διευθύνων σύμβουλος, Alpha Bank

Τ

ο πιο σημαντικό στοιχείο για τον τραπεζικό κλάδο σήμερα είναι πως έχει ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας. Στα θετικά και η θετική αξιολόγηση της Κύπρου από τη δεύτερη κάθοδο της Τρόικας. Παρόλα αυτά ο τραπεζικός κλάδος αντιμετωπίζει και προκλήσεις, με κυριότερες τη δύσκολη οικονομική κατάσταση ολόκληρης της Κύπρου και τη χαμηλή ρευστότητα σε κάθε κομμάτι της αγοράς. Μιλώντας για την Alpha Bank, επισημαίνουμε ότι είναι, επίσης, πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και θα προσπαθήσει να βοηθήσει τους βιώσιμους πελάτες της, ώστε να σταθούν στα πόδια τους. Κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει ευεργετικά και για την ίδια την τράπεζα.

74

IN BUSINESS

Μάκης Κεραυνός

Ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής, Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Ο

όμιλος εισέρχεται σε μια νέα εποχή, μετά την υπερκάλυψη των στόχων του σχεδίου αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της κεφαλαιακής του βάσης, λόγω των υποχρεώσεων που επιβάλλει η δανειακή σύμβαση και η Κεντρική Τράπεζα. Με την υπερκάλυψη και τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, ο ομιλος ενισχύεται και στηρίζει ταυτόχρονα τις προσπάθειες για επαναφορά της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία. Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι το 2014 θα είναι δύσκολη χρονιά. Θα συνεχιστεί η ύφεση της οικονομίας και η περιορισμένη παραχώρηση χορηγήσεων, ενώ θα σημειωθεί περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης και αύξηση της ανεργίας. Η άρση των περιοριστικών μέτρων ιδιαίτερα στο εσωτερικό και οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα καθορίσουν τη σταθεροποίηση και την ομαλή λειτουργία της οικονομίας.

Μιχάλης Λούης

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Διευθύνων σύμβουλος, Eurobank EFG

Τ

ο 2014 θα είναι δύσκολο για την οικονομία, αλλά με χαμηλότερη ύφεση, σε σύγκριση με το 2013. Είναι σημαντικό το ότι όλες οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν πλήρως. Πολύ θετική εξέλιξη αποτελεί και η ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας με ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά και η κάλυψη του συνεργατισμού από το πρόγραμμα Κύπρου - Τρόικας. Πλέον υπάρχουν τα κεφάλαια στις τράπεζες, αλλά όχι η απαραίτητη ρευστότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ούτε και ζήτηση για δανειοδότηση από τις επιχειρήσεις. Όλοι μας σταδιακά πρέπει να δουλέψουμε για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, για να έρθουν νέες καταθέσεις και να μην υπάρχει ρευστό στην παραοικονομία.

John Hourican

Τράπεζα Κύπρου έχει ανακεφαλαιοποιηθεί και έχουμε ξεκάθαρο πλάνο αναδιάρθρωσης. Προτεραιότητα μας είναι να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη πελατών και επενδυτών, αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της. Για να επιτύχουμε τα πιο πάνω θα πρέπει αρχικά να επικεντρωθούμε στην ποιότητα του ενεργητικού και να ανακόψουμε την τάση επιδείνωσης των αποπληρωμών από τους πελάτες μας. Η Τράπεζα Κύπρου θέλει να διαδραματίσει το ρόλο της στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και να είναι σε θέση να προσφέρει την απαραίτητη ρευστότητα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό θα καταστεί εφικτό μόνο όταν οι υφιστάμενοι πελάτες μας αποκαταστήσουν τη σχέση τους με την τράπεζα, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους. Ο δρόμος που βρίσκεται ενώπιόν μας είναι δύσβατος, αλλά δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε το δικό μας ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη.

CEO, Τράπεζα Κύπρου

Τ

ο συγκρότημα και το τραπεζικό σύστημα ευρύτερα αντιμετωπίζουν τις ίδιες, πρωτόγνωρες προκλήσεις. Η

www.inbusinessnews.com


ADVERTising feature BELVEDERE PURE

Ένας αιώνας ζωής για τη

διάσημη vodka

Η Vodka Belvedere επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τις επιλογές αυτών που λατρεύουν τη ζωή, καθότι είναι μια Vodka με πραγματικό χαρακτήρα και ένας ηγέτης στη σύγχρονη κουλτούρα.

διάφορα cocktails. Θα ανακαλύψεις περισσότερα, εάν επισκεφτείς τη σελίδα της Vodka Belvedere στο facebook στη διεύθυνση: www.facebook.com/belvederevodka.

H

Vodka Belvedere, που μετρά ήδη ένα αιώνα ζωής, παράγεται στη γραφική πόλη Zyrardow, δυτικά της Βαρσοβίας. Παράγεται σε μικρές ποσότητες, για να διασφαλίσει ότι η ανώτερη ποιότητα συνδυάζεται μόνο με τα υψηλότερα πρότυπα. Η Vodka Belvedere είναι ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Μια vodka με δική της προσωπικότητα, που σου δημιουργεί

www.inbusinessnews.com

αισθήματα επιθυμίας και φιλοδοξίας. Περνά από απόσταξη τέσσερις φορές, που είναι και ο ιδανικός αριθμός για τη διαδικασία αυτή, ώστε να αναδείξει τη γλυκύτητα και το απαλό κρυστάλλινο φινίρισμά της. Γευστικά είναι πλήρης και ολοκληρωμένη, αναδεικνύοντας μια πλούσια και βελούδινη υφή, με τη διακριτική γεύση βανίλιας να ταλαντεύεται ανάμεσα στο γλυκό και το πικάντικo, με μια μικρή υποψία από λευκό πιπέρι και μπαχαρικό. Μπορείς να την απολαύσεις με πάγο, αναμειγνύοντας την επίσης, σε

Η εντυπωσιακή φιάλη της Vodka Belvedere είναι ανάλογη της ποιότητάς της και αντικατοπτρίζει την premium εικόνα της. Η εικονογράφηση των δέντρων, η οποία αναπαριστά τα φημισμένα δέντρα που περιβάλλουν το Παλάτι Belvedere στο πάρκο του Lazienki στη Βαρσοβία, είναι η πλέον αναγνωρίσιμη και σημαντική γραφική παράσταση, η οποία συνδέεται άμεσα με τη φίρμα. Το παλάτι που λειτουργεί άψογα ως φόντο, παραπέμπει στην αυθεντικότητα και την ιστορία της Vodka Belvedere.

H Vodka Belvedere διανέμεται στην κυπριακή αγορά από την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 471111

IN BUSINESS

75


ΝΟ ΑΝΤΙΣ Τ Σ Ν Η Ω ΔΡ Κ ΜΑΡΚΙΔ

Σ

r

Sou

«Επιτυγχάνουν να μπορεί πό α δ ί π λ α ε όσοι παίρνουν Μόνο η ήσει να βγεις ης, να μια κατάσταση ταυσε βοηθδεμα της κρίσ ώπους ρ το μπέρψεις τους ανθ προτόχρονα ως απειλή και έ ν ρ η τ τ ο ν ρ υ π χίσο ολων ευκαιρία, κάνοντας κάτι να συνε ενώπιον δύσκ και α α ι μ ε ό σπάθ τάσεων, ακ δα που γι’ αυτήν. Είναι η λεγόμεκατασ του. Η ελπί είναι ά α νη ‘sweet & sour strategy’. του θαν μως, πρέπει ν ό . , ή ς ι κ ι ε τ ν Αποδέξου την απειλή, αλλά δί ρεαλισ εστίασε την προσοχή όλων σε κάτι θεσε νατολιζότο,αον Je α οσ ρ π an le τικό». Και μιλούst e N το 1992 ηe spre sso, μόνο ένα άτομνα μεταν α τ Ό N ές σε ασφαλώς για κλείσιμο της ησε 20 φτορ . Σήμερα προσπάθου , d r la il a G α κα άφεςρεελ εργοδότες και τ l u a P π ι ρ έχ μ , δι βετικά ΔΣ 5 ο τ α ι τ ε σ σ ι α εί τ π νε αί προσωπικό… μ νο. ο τζίρος της κυ φράγκα το χρό ύ με το προϊόν τ ης

.

γ ία πίστης και συναισθηματικής δέ σμευσης

εις

ου ρ

ρ

λήσ

ςθ α… δέσ ει η sw ee t & s our Συνδυά ζοντα

φέ

πω

Πώ

απο

ρες

IN BUSINESS

Τ Maοna12ο HR λ σ υ m 50 us». Σ νονται, , στα κα μεντ. & Hu gemen ur αμβά imes άνατζ g m t T Ca an μ ιλ περ ncial ς του διοpρiγtάal Confe Finaηγορία κατ η PwCνωσαν rence ετα Κύ η ΙΜ Για να προωθήσεις και ο Όμιριικής πένρδου. ΧορΗη και να πουλήσεις σωστά το υση ή γός χο λος προϊόν σου πρέπει να ταν το ρIηNγοί επVικoοici Laς M βγεις έξω και να παρατηρείς. Να εισχωρείς IN Bu BNews ινωνία ode, στα σπίτια των καταναδημαϊ siness, και το ς λωτών. Πρέπει να γίνεις η Glo κός χορ ακαπρώτα εσύ ο καταναλωτής του. Μόνο έτσι θα το και χοbaltrain ηγός λανσάρεις καλύτερα. Cable ρηγός ing net. η

ίας

ύτε

76

HO W S I O H W

ιρε

καλ

Καινοτομία, δημιουργικότητα και σωστό μάνατζμεντ αποτελούν λέξεις - κλειδιά των χαλεπών καιρών που διανύουμε. Στο πλαίσιο αυτό, διατηρώντας το ηθικό του προσωπικού της εταιρείας ψηλό, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η εταιρ Μπορούμε, όμως, να τα Volkswagεeίαn καταφέρουμε; Είμαστε με τα brand , σε θέση, λαμβανομένων Volkswagen s υπόψη των συνθηκών, Skoda και ά, Audi, κατόπ λλα, να ανεβάσουμε το στρατηγιινκήέξυπνης προσωπικό από το ι εξοικονόμπηέτυχε ναδίρ στο ζενίθ δημ σ η χ ρ Η η μ άτ ή τουλάχιστον… ράζονταως ν,εξίμοικάπου στη μέση; σου την πα ης «Μπορούμε», ήταν το designρααγωγή και ρκίδ Μα τία ν ά μ ε ς το μήνυμα του δρος σ α ο ίν στις δ εν ταντ αυθ Κώστα Μαρκίδη, μάρκες τιάωνφορες ωνσ ιεθνής ι της αι Κ ρ α κι ας έχουν προκινήτων τηας.υτο- Ο εδωρείταιαδτζμεντ τκητας. Εκίήνς καιει την θ μάν τικό τηγι τέχ bert ηγηθεί αποκοπές του ειρημα ς στρα τας, κα ίας Ro ess μισθών, απολύσεις επιχ ηγητή τικότη ς Ηγεσ Busin ss e καθ ειρημα τηγική London usine of th και ανατροπές στις επιχ Στρα n στο rvard B «one ement εργασιακές συνθήκες. έδρα auma το Ha έρει ως anag υ Φτάνει να δώσουμε P. B ool και αναφ tial m λία πο τους Sch iew τον influen φει βιβ να με α της τα σωστά κίνητρα… Rev ost γγρά ύμφω ύτερ

ετ α

αναπ Συν εί και τύσσε έχισε κάνεσαι συγ στρατηγ ις νέα να μα ις, π κεκ ικές προ απαικριά απέρα απριμένος , αλλά ϊόντα τεί ό π ό γ σ’ να ομαδ ανικ ενικ αυτό ό ό ι πειρκή δουλ. Η κατητες κπου αματ ειά, ινοτο αι ισμό αλλ μία . ά κα ι

Π μι ρέπε να ουρ ι να ϊόν πετγικέ έχ εις Ν σο ύχ ς τη α γ υ σ ει ιδέες δη τ τ ν να σ ω η ο , γ νει τητρα ρίζει ν αγ προ ια πρ ς κ ν κ τηγ ς κα ορά αγ αι ατ ική λ . μα να αλ τ ά πε τικά πιστ αβα ου, τύ ε ί χε ότ ύειςι. ι θα

π ικ ο

π

ω ροσ

ει

Για να δώ σει ς ελπίδα στο π ρ οσω πικό σου χρ ειάζεται να παρά σχεις ξεκάθαρη κ ι αξιόπιστη στρα τηγική για το πώ ς θα βγει η εταιρεία μ έσα από την κρί σ η.

του

δης ά ο αρκίnt & λ λ Μ ο ε π ος eme nce Είπ αντίνanag nfereυχενστ M Co ε τ τον Κω HR tal αμ α δρ ο 12ο Capi νθήκαμε ν ριλαμ0 στ man ισθα πεύσ εν πεους 5 ς», Hu αι α οι σ . «Δ α στ σμίω ια, κ ί όσ υμε δικ γκο δάκ ας ρο ούσο αι ά s πα πηγα πε μ ακ άνετ inker στα α εί τό: β th κε όσ αυ top ούστηό όλαθηκε ακ ώ απ τυπώ εν εν

ς σε μια συνταγή την απ ειλή με τη ν ελπίδα και όλ α τα θ ετι κά

S

t e & e w

g e t y a r t S

ΟΥ ΕΤΤ LIDes Ρ Υ ΜΟ AE ΛΑ MICH Λ Ε ΣΤ JO ΤΗ ΑΦΙΑ: Ο Π Α ΤΟΓΡ ΦΩ

Ό στάσταν η αγ με κ ιμη, τ ορά μ να δ αινοτόότε τόλένει για ν ιαφορο μες ι μησε ρίδια κερδίποιηθεδέες μησε α αγορ σεις ίς, και να επεάς. Τό μεμείς σε άλ κταθ λλ ε του και σεους το ίς εξωτ αγο ερικ ρές ού. www.inbusinessnews.com


ει σε ες , -

The 12th

Εσείς πώς τα καταφέρνετε;

Τα μέλη της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, CEOs και διευθυντές ανθρωπίνου δυναμικού, μίλησαν για τις δικές τους εταιρικές εμπειρίες και στρατηγικές.

Λύσανδρος Ιωάννου Πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, PHC Franchised Restaurants Public Η εταιρεία έχασε γύρω στο 20% - 30% από τα μερίδια αγοράς της κατά τη διάρκεια της κρίσης, αφού ο τομέας της εστίασης επηρεάστηκε σημαντικά. «Από το 2011 μελετούμε σενάρια αντίδρασης», τόνισε ο κ. Ιωάννου. Τι έκανε η εταιρεία:

• Διατήρησε τη διευθυντική ομάδα, την οποία θεωρεί ως το μεγαλύτερό της προσόν. • Προχώρησε σε αναδόμηση, αλλά όχι σε απολύσεις ή μειώσεις μισθών. • Βρήκε πρόσφορο έδαφος στην αγορά του καφέ και συγκεκριμένα με την επέκταση της αλυσίδας Caffé Nero στην Κύπρο.

Νικόλας Τοφαρίδης Διευθύνων σύμβουλος, Tofarco Ο κύκλος εργασιών στις εταιρείες ανάπτυξης γης μειώνεται 60% - 70% κάθε χρόνο. «Υπάρχει, όμως, έστω και αμυδρή μια αχτίδα αισιοδοξίας», σημείωσε ο κ. Τοφαρίδης. Τι έκανε η εταιρεία:

• Αποδέσμευσε το προσωπικό που ανήκε στις συντεχνίες, αφού οι τελευταίες στέκονταν εμπόδιο στις όποιες αποφάσεις των εταιρειών, ώστε να επιβληθεί εσωτερικά ένας ομοιόμορφος τρόπος εργοδότησης. • Τήρησε ειλικρινή στάση μεταξύ διεύθυνσης και προσωπικού. • Προχώρησε σε αναδόμηση, εντάσσοντας όλους τους υπαλλήλους, ακόμα και το προσωπικό του εργοταξίου, στο τμήμα πωλήσεων.

Πώς μπορείς να κινητοποιήσεις τους ανθρώπους σου και να προωθήσεις την επιχειρηματικότητα σε καιρούς δύσκολους;

• Προχώρησε προληπτικά, λόγω της παρατεταμένης ανησυχίας για έξοδο ξένων εταιρειών από την Κύπρο, σε οριζόντιες μειώσεις μισθών του προσωπικού, ώστε να δημιουργήσει μια περίοδο ασφαλείας. • Συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον, εκπαιδεύοντας και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες εργοδότησης.

Μαρία Δημητρίου Διευθύντρια ανθρωπίνου δυναμικού, H.M. Housemarket (Cyprus)/ IKEA Cyprus «Το market share της ΙΚΕΑ είναι πολύ ψηλό, γιατί κάποιοι ανταγωνιστές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα», σύμφωνα με την κ. Δημητρίου. Τι έκανε η εταιρεία:

• Διατήρησε μισθούς και ωφελήματα, αλλά πάγωσε τις αυξήσεις ως μέτρο μείωσης του κόστους. • Αναδιοργάνωσε τα τμήματα, δημιουργώντας θέσεις cost training και rotation. • Παρακολουθεί με μεγάλη ανάλυση τις εργατοώρες, ώστε το προσωπικό να εξυπηρετεί περισσότερο κόσμο. • Διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους της, τους οποίους εμπλέκει στη λήψη αποφάσεων. • Πραγματοποιεί workshops στα ανώτερα στελέχη της εταιρείας.

Νίκη Ζωμενή Διευθύντρια ανθρωπίνου δυναμικού, Όμιλος Εταιρειών Voici La Mode Η κουλτούρα του ομίλου βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την οποία και διατηρεί. «Τα μέτρα ήταν αναγκαία, αλλά προσωρινά, για να κτιστεί μια πιο δυνατή εταιρεία», σημείωσε η κ. Ζωμενή. Τι έκανε η εταιρεία:

Ευγένιος Ευγενίου Διευθύνων σύμβουλος, PwC Κύπρου Βλέποντας από τις αρχές του 2011 τα σημάδια της κρίσης, η PwC Κύπρου προχώρησε σε διάφορες ενέργειες. «Το αποτέλεσμα ήταν ότι στις 30 Ιουνίου 2013 είχαμε έσοδα €77.3 εκ και αύξηση 3,5% για το 2013», επεσήμανε ο κ. Ευγενίου. Τι έκανε η εταιρεία:

• Μείωσε τα λειτουργικά έξοδα. • Βελτίωσε τη ρευστότητά της. • Έγινε πιο πελατοκεντρική. • Καθιέρωσε τακτικές συναντήσεις με το προσωπικό και συχνή επικοινωνία με τους ντόπιους, αλλά και τους ξένους πελάτες. Ακαδημαϊκός Χορηγός

www.inbusinessnews.com

• Πάγωσε προσωρινά μισθούς και ωφελήματα και κατέστησε κάποια μέλη part time. • Συντηρεί το δυνατό customer service. • Διατηρεί ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με το προσωπικό, ζητώντας εισηγήσεις για βελτιώσεις. • Πραγματοποίησε workshops για τους διευθυντές, ώστε να λειτουργούν καλύτερα με την ομάδα τους. • Πραγματοποίησε κοινωνικές ενέργειες για το προσωπικό, όπως πρωινό σε πάρκο και μαθήματα χορού, με στόχο να μαζευτούν χρήματα για τη Unicef, ενώ επί καθημερινής βάσεως του προσφέρει δωρεάν μεσημεριανό φαγητό. Οργανωτές

• Εκμεταλλεύτηκε σωστά τις ευκαιρίες με επέκταση ενός Café La Mode στη Λεμεσό και του καταστήματος Celio στο νέο mall της Πάφου.

Δρ Ρία Νικολέττη Μορφίτου Επίκουρος καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ανώτερη σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού, Globaltraining/ University of Nicosia Το Globaltraining έθεσε ως στόχο μέχρι το 2017 να διπλασιαστεί ο αριθμός του προσωπικού του. «Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα, λειτουργούμε ως οργανισμός όπου κάθε άτομο νιώθει ότι ανήκει», τόνισε η κ. Μορφίτου. Τι έκανε ο οργανισμός:

• Επένδυσε στην εκπαίδευση μέσω της τεχνολογίας. • Επεκτάθηκε στο εξωτερικό, δημιουργώντας κέντρα εκπαίδευσης. • Δημιούργησε διαφορετικά λογισμικά προγράμματα. • Αναδιοργάνωσε την εταιρεία, αλλάζοντας τον τρόπο διοίκησης. • Μείωσε τα λειτουργικά έξοδα. • Εκπαιδεύει όλο το προσωπικό ως προς τη διαχείριση του χρόνου, με στόχο να γίνει πιο αποδοτικό.

Γιώργος Κουμαρτζής Διευθυντής ανθρωπίνου δυναμικού, Κωτσόβολος Η Ελλάδα βρέθηκε ενώπιον της κρίσης από το 2009. «Αυτό που μάθαμε είναι ότι πρέπει συνεχώς να αλλάζουμε», υπογράμμισε ο κ. Κουμαρτζής. Τι έκανε η εταιρεία:

• Από εταιρεία πώλησης προϊόντων μετατράπηκε σε επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών, εισχωρώντας περισσότερο στον τομέα της τεχνολογίας. • Λειτούργησε τμήματα πώλησης. • Επένδυσε στην εκπαίδευση του προσωπικού. • Μείωσε τις τιμές. • Πρόσφερε λύσεις στις υπηρεσίες και επένδυσε στην εκπαίδευση των οδηγών του κέντρου διανομής, προσπαθώντας να φέρει έσοδα. • Προχώρησε σε μειώσεις μισθών, κάτι που συναποφασίστηκε με το προσωπικό. • Λειτούργησε σύστημα πριμοδότησης. • Έκοψε τα ψηλά benefits από το management team και ανέβασε τα χαμηλά.

Χορηγός Εταιρικής Ένδυσης

Xορηγός

IN BUSINESS

77


Η μελισσο Κύπρο θακομία στην επενδύσει πρέπει να σ ηΝ αύξη ση της ανθοτφ ο ρ ία ς , εμπλουτίζ οντας Είχε να ανταγωνιστεί το φυσικό 112 brands από 25 περιβάλλο ν με μελιτοφό χώρες στα World ρα φυτά Beekeeping Awards, που στο πλαίσιο του 43ου Apimondia International Congress συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον 8000 επαγγελματιών του τομέα της μελισσοκομίας. Όχι μόνο διακρίθηκε, αλλά Το Τζιβέρτι βραβεύτηκε ως Το Καλύτερο Μέλι του Κόσμου!

T

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΡΕΤΤΟΥ | φωτογραφια: jo michaelides

ΤΟ ΤΖΙΒΕΡΤΙ

ο ότι η εταιρεία Honeymell z.p Ltd επέστρεψε από το Κίεβο - όπου διεξήχθησαν τα World Beekeeping Awards - με μια πρωτιά στις αποσκευές για Το Τζιβέρτι, δεν τιμά μόνο την ίδια. Όπως και σε κάθε παρόμοια διεθνή διάκριση, την τιμή μοιράζονται τόσο το κυπριακό επιχειρείν όσο και η ίδια η Κύπρος. Στην προκειμένη περίπτωση στο βάθρο ανέβηκε και η κυπριακή μελισσοκομία, αποδεικνύοντας ότι ο τομέας έχει τα φόντα, φτάνει να πιστέψει κανείς στις επιχειρηματικές του προοπτικές. Όπως συμβαίνει, δηλαδή, με την οικογένεια Παπακώστα, της Honeymell z.p, τα τελευταία 63 χρόνια. Παραμένουν και επιμένουν στο στόχο που έθεσαν στην εταιρεία από την αρχή, δηλώνει ο διευθυντής της, Ζαχαρίας Παπακώστας:«Η σημαντική αυτή διάκριση - στο πλαίσιο, μάλιστα, της μεγαλύτερης διεθνούς διοργάνωσης για τη μελισσοκομία - αποτελεί το επιστέγασμα της απόλυτης προσήλωσης που δείχνουμε στην ποιότητα του προϊόντος μας όλα αυτά τα χρόνια».

78

IN BUSINESS


Το Τζιβέρτι διανέμεται από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας σε όλες τις υπεραγορές παγκυπρίως

Από το 1950 Η ιστορία της εταιρείας ξεκίνησε από την Αγία Τριάδα Γιαλούσας, το 1950, όταν ο πατέρας του Ζαχαρία Παπακώστα, Δημήτρης, πήρε ως προίκα από τον πεθερό του 20 τζιβέρτια (κυψέλες εποχής), τα οποία κι ο ίδιος είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του. Αυτό του έδωσε το έναυσμα να αρχίσει την ενασχόλησή του με τη μελισσοκομία. Το 1960 ξεκίνησε την τοποθέτηση των μελισσιών σε κυψέλες, οι οποίες είναι πιο εύχρηστες και πιο αποδοτικές από τα τζιβέρτια. Κάθε άνοιξη τα μελίσσια μεταφέρονταν στο Βαρώσι και στη Μόρφου, όπου εκεί η ανθοφορία της πορτοκαλιάς ήταν καλύτερη. Μετά την Τουρκική Εισβολή τα 300 μελίσσια, που διατηρούσε τότε ο Δημήτρης Παπακώστας, παρέμειναν στην Καρπασία, ενώ το 1977 κατάφερε να μεταφέρει 120 από αυτά στις ελεύθερες περιοχές. Το 1981, ο σημερινός διευθυντής, Ζαχαρίας Πακακώστας, άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μελισσοκομία και το 2006 ίδρυσε, μαζί με την Ελένη Παπακώστα, την εταιρεία Honeymell z.p Ltd. Το Τζιβέρτι Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 2000 μελίσσια και δραστηριοποιείται αποκλειστικά με την παραγωγή και εμφιάλωση κυπριακού μελιού με την εμπορική επωνυμία, Το Τζιβέρτι. «Καθώς τζιβέρτι ήταν η παραδοσιακή κυπριακή κυψέλη, επιλέξαμε αυτό το όνομα ως επωνυμία του μελιού, θέλοντας να δείξουμε τη μακρά παράδοση που έχει η εταιρεία μας στη μελισσοκομία», σημείωσε ο κ. Παπακώστας. Πάντως, παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει τις πλείστες εταιρείες, η Honeymell z.p έχει επηρεαστεί μόνο

Ποια είναι η Honeymell z.p • Η εταιρεία εργοδοτεί έξι άτομα. • Παράγει δύο είδη μελιού, το κυπριακό μέλι ανθέων και το κυπριακό μέλι θυμαριού. Και τα δύο έχουν την ίδια ποιότητα, διαφέρουν, όμως, στο άρωμα και τη γεύση. Ακριβότερο είναι το μέλι θυμαριού, διότι παράγεται σε μικρότερες ποσότητες. • Εμφιαλώνει, περίπου, 100.000 βαζάκια μέλι το χρόνο. • Διατηρεί εργοστάσιο παραγωγής στην Περιστερώνα. • Εξάγει το 15% της παραγωγής της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε Κουβέιτ, Ντουμπάι, Αίγυπτο και ΗΠΑ με την εμπορική επωνυμία Honeymell.

www.inbusinessnews.com

σε μικρό βαθμό, «διότι η σχέση τιμής ποιότητας του προϊόντος είναι πολύ καλή και η ποιότητα σταθερά υψηλή», επεσήμανε. «Στον τομέα μας ο ανταγωνισμός ήταν πάντοτε πολύ μεγάλος. Η οικονομική κρίση μπορεί να έχει επηρεάσει συνολικά την κατανάλωση, αλλά δεν έφερε μεγάλες αλλαγές σ’ εμάς», ανέφερε. Όπως είπε, η εταιρεία διαθέτει το πλεονέκτημα της δραστηριοποίησης σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, εξού και μπορεί να ασκεί ενδελεχή έλεγχο: «Από τις μέλισσες μέχρι το μπουκάλι ελέγχουμε την ποιότητα και μειώνουμε όσο το δυνατό το κόστος. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν σε πολύ ανταγωνιστική τιμή». Η διαδικασία παραγωγής αποτελείται από τρία στάδια: Τη μελισσοκομία, κατά την οποία φροντίζονται οι μέλισσες, ώστε να αποδώσουν όσο το δυνατό περισσότερο. Τη μελιτοεξαγωγή, κατά την οποία γίνεται ο τρύγος των μελισσιών και η εξαγωγή του μελιού από τις κηρήθρες και, τέλος, από την εμφιάλωση του μελιού. «Εφαρμόζουμε τις ορθές μελισσοκομικές πρακτικές και τις διαδικασίες του συστήματος HACCP για το μέλι και δεχόμαστε προγραμματισμένους και απροειδοποίητους ελέγχους από τις υγειονομικές και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Συνεργαζόμαστε, επίσης, με εξειδικευμένα εργαστήρια στη Γερμανία για εργαστηριακές αναλύσεις ποιότητας», επεσήμανε.

Όλα μέλι - γάλα; Μπορεί το αντικείμενό της να είναι γλυκό, όμως αυτό δεν θα πει πως πάνε όλα μέλι - γάλα στη μελισσοκομία. Ο κλάδος έχει, όπως κι όλοι άλλωστε, ποικίλα προβλήματα, τα οποία ο κ. Παπακώστας συνοψίζει ως εξής: •Η ανάπτυξη των οικιστικών περιοχών, οι πυρκαγιές και οι εκριζώσεις άγριας βλάστησης για σκοπούς καλλιέργειας σιτηρών και άλλων, οδηγούν συνεχώς στη μείωση της ανθοφορίας, άρα και της παραγωγής ανά κυψέλη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες πιέζεται η παραγωγή και αυξάνεται το κόστος. •Οι καιρικές συνθήκες είναι παράγοντας που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή, με αποτέλεσμα να μην είναι σταθερή. •Η παραπληροφόρηση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι καταναλωτές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι, οδηγεί σε

3 βραβεία σε 4 χρόνια

Το κυπριακό μέλι ανθέων, Το Τζιβέρτι, συμμετείχε το 2009 στο διεθνή διαγωνισμό της Apimondia στο Montpellier, όπου και απέσπασε το χάλκινο μετάλλιο. Το 2010 έλαβε μέρος στο διεθνές συνέδριο Apimedica and Apiquality στη Λουμπλιάνα, όπου τιμήθηκε με χρυσό και αργυρό μετάλλιο, για να ακολουθήσει το 2013 η διάκριση: Καλύτερο Μέλι του Κόσμου.

στρεβλώσεις. Γι’ αυτό και παρατηρούνται φαινόμενα όπως λιγότερο ποιοτικά μέλια να πωλούνται σε ίδιες τιμές με άλλα πολύ καλύτερα ή ακόμα και εισαγόμενα να πωλούνται ως κυπριακά.

Γεύση ποιότητας «Σε αρκετές περιπτώσεις οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν την πραγματική γεύση του κυπριακού μελιού ή ενός καλού ποιοτικού μελιού, χωρίς βέβαια να ευθύνονται γι’ αυτό», είπε, τονίζοντας και το θέμα αποκρυστάλλωσης: «Κάποιοι πιστεύουν ότι όταν ένα μέλι κρυσταλλώσει είναι καλό, ενώ άλλοι θεωρούν ότι έχει προστεθεί ζάχαρη, άρα δεν είναι καλό. Η πραγματικότητα είναι ότι η κρυστάλλωση είναι φυσική ιδιότητα του μελιού και κάθε μέλι κρυσταλλώνει με διαφορετικό τρόπο και σε άλλο χρόνο ή ακόμα και καθόλου. Έτσι, είναι λάθος το να κρίνεται η ποιότητα ενός μελιού θετικά ή αρνητικά απ’ αυτή του την ιδιότητα». Στόχος της εταιρείας, σύμφωνα με το διευθυντή της, είναι η εδραίωσή της στην κυπριακή αγορά και η επέκτασή της στο εξωτερικό. Μιλώντας για το μέλλον της μελισσοκομίας, ο κ. Παπακώστας υπογράμμισε γι’ άλλη μια φορά την ποιότητα: «Όταν στην Αργεντινή ή την Κίνα παράγουν μέχρι και τέσσερις φορές περισσότερο μέλι ανά κυψέλη, με πολύ λιγότερο κόστος από εμάς, τότε εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι το μέλλον μας είναι μόνο η ποιότητα. Ευτυχώς για εμάς, ζούμε σε ένα τόπο με άριστο φυσικό περιβάλλον και ανθοφορία που δίνουν πολύ γευστικά και αρωματικά μέλια. Απόδειξη τούτου είναι τα αποτελέσματα στα World Beekeeping Awards». Τόνισε ακόμα, ότι η μελισσοκομία στην Κύπρο θα πρέπει να επενδύσει στη αύξηση της ανθοφορίας, εμπλουτίζοντας το φυσικό περιβάλλον με μελιτοφόρα φυτά.

IN BUSINESS

79


Έλενα Ηλία

24

Είναι νέοι. Σπούδασαν μάρκετινγκ, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις Ή graphic design και είναι άνεργοι. Έχουν ιδέες και ενέργεια. Αδημονούν να δουλέψουν. Η κρίση δεν τους ανοίγει πόρτες. Κι εκεί που φεύγουν άπραγοι από την τελευταία προσπάθεια, κάποιος κάτι τους ψιθυρίζει για το Cyprus Marketing Youth Society (CyMYS). «Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ‘στεγάζει’ αποφοίτους των ΠΙΟ ΠΑΝΩ κλάδων. Τους δίνει την ευκαιρία να δουλέψουν, να αποκτήσουν εμπειρία και γνωριμίες στην αγορά». Σπεύδουν… ταχέως και βρίσκουν την πόρτα ανοικτή!

Παντελής Ηρακλέους

26

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΖΑΒΡΟ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JO MICHAELIDES

Σωτήρης Αθηνοδώρου

24 Marianna White

22

Κωνσταντίνος Χατζηκωστής

25

Σάββας Θωμά

26

CyMYS

Youcan

count

80

IN BUSINESS

on

www.inbusinessnews.com

Γ Ζ


phic έες και ν. Η εί ταία ρίζει ety κός υς ν ουν

Μαρίνα Πασχάλη

24

Γαβριέλλα Κωνσταντίνου

ICHAELIDES

24 Χρυστάλλα Δημητρίου

22

Ραφαέλλα Κυριακίδου

Γιώργος Ζερβίδης

22 Χριστίνα Τουλέκκη

23

Στέφανος Δρουσιώτης

24

www.inbusinessnews.com

IN BUSINESS81


CyMYS

Στην οδό Στασίνου στην Έγκωμη, σε ένα ξεχωριστά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε από τα μέλη του, στεγάζεται ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Cyprus Marketing Youth Society. Εμπνευστής του είναι ο Γιώργος Ζερβίδης, που με τη βοήθεια των νέων υλοποίησε το έργο μέσα σε έξι μόλις μήνες.

E

κεί θα συναντήσει κανείς μια ομάδα νέων, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στους τομείς μάρκετινγκ, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και graphic design, αλλά η ανεργία και η αδράνεια της αγοράς δεν τους επιτρέπει να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Με τη συμμετοχή τους στο CyMYS έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις ιδέες τους, να δουλέψουν ομαδικά, να πάρουν μια πρώτη γεύση της αγοράς μέσα από τις εργασίες του CyMYS και να κερδίσουν εμπειρία, ένα απαραίτητο εφόδιο για την μετέπειτα εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.

Η ιδέα

H

ιδέα για τη δημιουργία του CyMYS, σύμφωνα με τον κ. Ζερβίδη, ξεκίνησε από μια σειρά διαπιστώσεων: Πολλοί ταλαντούχοι και αξιόλογοι νέοι επιστήμονες παραμένουν αδρανείς και δεν έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν

82

IN BUSINESS

τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αφού είναι άνεργοι. Η ανάγκη για εκπαίδευση και εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας είναι επιτακτική. Επίσης, υπάρχει ανάγκη «εκμετάλλευσης» των νέων, καθώς αρκετά brands, που απευθύνονται σε νεαρούς, επιζητούν τη συμβολή τους σε επιστημονικό επίπεδο. Την ίδια ώρα αρκετοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί παράγουν πολύ αξιόλογο έργο. Δεν διαθέτουν, όμως, τα μέσα και την τεχνογνωσία για να λειτουργήσουν στο πλαίσιο ενός πλάνου μάρκετινγκ, το οποίο θα βοηθούσε στο να γίνεται το έργο τους πιο εύκολο και κατ’ επέκταση να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

O Οι στόχοι

ι βασικοί στόχοι του CyMYS είναι: Να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες μάρκετινγκ σε άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που προσφέρουν στην κοινωνία. Να διαθέτει τα μέλη του με αμοιβή σε εταιρείες που θέλουν τη συμβολή τους σε θέματα στρατηγικής μάρκετινγκ για προϊόντα που απευθύνονται, κυρίως, σε νέους. Να εκπαιδεύει τα μέλη του σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς κυρίως σε θέματα μάρκετινγκ. Τέλος, να επιτελεί έργο αναφορικά με το μάρκετινγκ προς τους νέους μέσω ερευνών, συμμετοχών και τοποθετήσεων σε συνέδρια, παραχώρησης υποτροφιών, αρθρογραφίας και άλλων δράσεων. Ο κ. Ζερβίδης επισημαίνει ότι ο πρώτος στόχος έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, αφού το CyMYS άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους οργανισμούς Μικροί Εθελοντές, Hope for Children και στο Σύνδεσμο Προστασίας Ζώων Λάρνακας - Αμμοχώστου. Παράλληλα βρίσκεται σε επαφή με άλλους τρεις οργανισμούς για έναρξη παρόμοιων συνεργασιών.

Η χρηματοδότηση

O

οργανισμός θα έχει δύο βασικές πηγές χρηματοδότησης. Η πρώτη αφορά στην ένταξη των υπηρεσιών του στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύ-

Η χρηματοδότηση του οργανισμού θα προέρχεται από χορηγιεσ εταιρειών και γενικά από έσοδα που θα αντλούνται από προσφορά υπηρεσιών νης κάποιας εταιρείας ή οργανισμού. Πρόκειται βασικά για χορηγία, από την οποία ο χορηγός θα έχει πολλά ωφελήματα. Η δεύτερη πηγή χρηματοδότησης θα είναι τα όποια έσοδα θα έχει ο οργανισμός από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ που θα προσφέρει σε brands που απευθύνονται σε νέους. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε product development, στρατηγική μάρκετινγκ, παρουσία σε brainstorming sessions για τη δημιουργία του concept, στο testing του ή σε προτάσεις που αφορούν τακτικές προώθησης. Ο Γιώργος Ζερβίδης ξεκαθαρίζει ότι ο CyMYS δεν είναι διαφημιστική εταιρεία ή οργανισμός ερευνών ούτε αντικαθιστά τις υπηρεσίες αυτών. Αντίθετα, λέει, τέτοιες εταιρείες μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για projects των πελατών τους.

Τα πλάνα

T

ο CyMYS στοχεύει να εισέλθει αρχικά σε μια ομαλή ροή εργασίας. «Είμαστε, βλέπετε, μια νεοσύστατη ομάδα με πολλά άτομα και χρειάζεται συντονισμός και οργάνωση, ιδιαίτερα τώρα που είναι αρχή», υπογραμμίζει ο εμπνευστής του. Παράλληλα εργάζονται σε μια έρευνα αγοράς, που θα διεξαχθεί από τον οργανισμό, σε σχέση με το νεανικό μάρκετινγκ. Ακόμα, βρίσκονται στα τελικά στάδια σύναψης στρατηγικής συμφωνίας με όμιλο, με τον οποίο θα ανταλλάζουν υπηρεσίες που έχουν σχέση με το αντικείμενο. Στα σχέδια του περιλαμβάνεται, τέλος, η παραχώρηση υποτροφιών σε φοιτητές μάρκετινγκ που διακρίνονται, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

www.inbusinessnews.com


Ο ΤΖΊΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ CATERING ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΩΝ, ΦΤΆΝΕΙ ΤΑ €55 ΕΚ ΕΤΗΣΊΩΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ (€15 ΕΚ) ΚΑΙ ΑΊΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ (€40 ΕΚ)

CYPRUS CATERING SERVICES

advertising feature

CATERING Ο μπουφές είναι

ΑΝΟΙΧΤΌΣ! ΑΠΌ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΆ ΔΕΊΠΝΑ ΜΈΧΡΙ ΓΑΜΉΛΙΕΣ ΔΕΞΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΆ GALA ΜΈΧΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΆ EVENTS, Η ΛΎΣΗ ΤΟΥ CATERING ΛΎΝΕΙ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΏΝ ΚΑΙ ΥΠΌΣΧΕΤΑΙ ΜΙΑ ΆΨΟΓΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗ.

Π

ερί τα τέλη της δεκαετίας του 1990 το catering άρχισε να κάνει για τα καλά την εμφάνισή του στην Κύπρο. Με τα δεδομένα της οικονομίας να πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο και τη ρευστότητα να αυξάνεται οι εκδηλώσεις άρχισαν να γίνονται όλο και πιο συχνές. Το catering είχε γίνει στην ουσία «μόδα». Όλο και περισσότεροι το επέλεγαν, διοργανώνοντας event στις οικίες τους ή σε εξωτερικούς χώρους. Εκδηλώσεις πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, επαγγελματικές, οικογενειακές, όλα μπορούσαν να διοργανωθούν όπου ο πελάτης το επιθυμούσε. Ακόμα και για τις γαμήλιες εκδηλώσεις το ενδιαφέρον είχε πλέον μετατοπιστεί από τις τεράστιες αίθουσες και τα ξενοδοχεία σε πρωτοποριακούς χώρους, όπου υπηρεσίες catering θα έδιναν τη λύση. Με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και υψηλά επίπεδα ποιότητας υπόσχονταν γαστρονομικές απολαύσεις και μια άψογη διοργάνωση, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κάθε πελάτη.

www.inbusinessnews.com

catercom_edition.indd 83

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΑΒΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ

Μικρή αγορά

Σήμερα οι υπηρεσίες catering έχουν γίνει ακόμα πιο απαιτητικές με τον ίδιο τους τον εαυτό. Με το πέρασμα των χρόνων και την εμπειρία της εξειδίκευσης προσφέρουν περισσότερες ιδέες και λύσεις, ικανοποιώντας κάθε απαίτηση των πελατών. Υπολογίζεται ότι σε παγκύπρια βάση υπηρεσίες catering προσφέρονται από, περίπου, 25 caterers, 40 αίθουσες δεξιώσεων, καθώς και από όλα τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων. Παρά την ανάπτυξη, όμως, που γνώρισε και εξακολουθεί να γνωρίζει, η αγορά catering στην Κύπρο, χαρακτηρίζεται ως «μικρή» σε σύγκριση με το εξωτερικό και αυτό εξαιτίας του μεγέθους του πληθυσμού. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μια εκδήλωση στο εξωτερικό μπορεί να αφορά μέχρι και 2.000 άτομα για set menu. Για τις εκδηλώσεις εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάστρα, παλάτια, οινοποιεία και άλλοι μεγάλοι χώροι. Στην Κύπρο τέτοιοι χώροι δεν υπάρχουν, ενώ μια εκδήλωση για 500 άτομα θεωρείται «τεράστια».

Νέες τάσεις

Σήμερα ο κλάδος, όπως και πλείστοι άλλοι, ζει με το δικό του τρόπο τα νέα δεδομένα. Με την οικονομική κρίση και την περιορισμένη ρευστότητα όλοι έγιναν πιο συγκρατημένοι και ειδικότερα οι επιχειρήσεις, οι οποίες είπαν «αντίο» προς το παρόν στα μεγάλα venues. «Οι επιχειρηματικές εκδηλώσεις έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο», αναφέρει παράγοντας του κλάδου. «Πλέον οι πλείστες εταιρείες, με μειωμένο προσωπικό, επιλέγουν να διοργανώσουν ένα ‘τραπέζι’ σε κάποιο εστιατόριο ή να παραγγείλουν delivery στον ίδιο τους το χώρο», εξηγεί χαρακτηριστικά. Παράλληλα οι εταιρείες catering έχουν να αντιμετωπίσουν και τη μεγάλη πρόκληση της μείωσης των τιμών, αλλά και την εποχικότητα που χαρακτηρίζει τον κλάδο. Παρά τα προβλήματα, όμως, ο κλάδος φαίνεται να συνεχίζει δυναμικά, με νέες ιδέες και προσαρμοσμένες λύσεις, που εξυπηρετούν τις νέες τάσεις και ανάγκες της εποχής.

IN BUSINESS

83

25/11/2013 13:11


CYPRUS CATERING SERVICES

advertising feature

CAFÉ LA MODE ΑLL OCCASIONS CATERING

T

o Café la Mode ενισχύεται και επεκτείνει τις υπηρεσίες του και στο δικό σας χώρο, γιατί εσείς μας το ζητήσατε! Τo Café la Mode Αll Occasions Catering αποτελεί μία ξεχωριστή πρόταση των Café la Mode, ειδικά για όσους ζητούν άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση σε προσι-

84

IN BUSINESS

catercom_edition.indd 84

τές τιμές. Ως μέλος του Ομίλου Εταιρειών Voici La Mode Ltd, το Café la Mode ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1998, με το όραμα να γίνει η πρώτη επιλογή για μια μοναδική εμπειρία υψηλής ποιότητας φαγητού και υπηρεσιών. Σήμερα διαχειρίζεται τέσσερα Café la Mode στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό.

Όλα αυτά τα χρόνια, το Café la Mode προσφέρει στους πελάτες του ποιοτικό φαγητό σε προσιτές τιμές, αλλά και άρτια εξυπηρέτηση. Φιλοσοφία του είναι η δημιουργία ενός μοναδικού τρόπου ανάπαυσης και ψυχαγωγίας σε ένα μοντέρνο, άνετο και φιλικό περιβάλλον. Με προσήλωση στη συνεχή βελτίωση και με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του. Πιστοί στη φιλοσοφία μας, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τροφοδοσίας και εξυπηρέτησης σε προσιτές τιμές για κάθε είδους εκδήλωση. Στα Café la Mode Ακρόπολης, Δασούπολης και Λατσιών υποσχόμαστε μοναδικές στιγμές στους πελάτες μας. Οι χώροι μας, με το μοντέρ-

νο κι ευχάριστο περιβάλλον, το έμπειρο προσωπικό, την εξαιρετική ποιότητα φαγητού και την άριστη εξυπηρέτηση υπόσχονται να σας χαρίσουν στιγμές που θα τις θυμάστε για πάντα. Οι προτάσεις του Executive Chef ικανοποιούν ακόμα και τα πιο απαιτητικά γαστρονομικά γούστα. Η ομάδα επαγγελματιών και εξειδικευμένων στον τομέα των εκδηλώσεων του Café la Mode Αll Occasions Catering θα σας καταπλήξει μόνο ευχάριστα στις πιο μοναδικές σας στιγμές. Οι βαπτίσεις, οι γάμοι, τα πάρτι στο σπίτι σας, οι εταιρικές εκδηλώσεις, τα γενέθλια, οι απογευματινές συναντήσεις στο δικό σας χώρο, τα κοκτέιλ και οι συνεστιάσεις σας μπορούν να έχουν τη σφραγίδα και την εγγύηση των Café la Mode.

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:11


Με τον απαραίτητο εξοπλισμό και το εκπαιδευμένο προσωπικό μας ,σας προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες τροφοδοσίας στο δικό σας χώρο, με το χαρακτήρα που εσείς θέλετε να δώσετε σε κάθε σας εκδήλωση. Tο Café la Mode Αll Occasions Catering διαχειρίζεται ακόμα και το Artemisia

Conference Hall,ένα πολυμορφικό χώρο, ιδανικό για τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δημοσιογραφικών διασκέψεων. Το Artemisia Conference Hall βρίσκεται στη λεωφόρο Λεμεσού, στην είσοδο της Λευκωσίας και μόνο 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Το κέντρο διαθέτει άνετους

και πρακτικούς χώρους, που διαμορφώνονται ειδικά για κάθε περίσταση. Διαθέτει κλιματισμό, οπτικοακουστικά μέσα, διπλά παράθυρα για αποφυγή θορύβων και άνετο χώρο στάθμευσης. Η αναγνώριση της ποιότητας και της εξυπηρέτησής μας, άλλωστε, επισφραγίζεται καθημερινά με την προσφορά

των επισιτιστικών μας υπηρεσιών σε πρεσβείες, προξενεία, υπεράκτιες και κυπριακές εταιρείες, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, αλλά και σε εκπαιδευτικά ινστιτούτα. Συνεπώς, για όλες σας τις εκδηλώσεις, η απάντηση είναι: Café la Mode All Occasions Catering!

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Λεωφόρος Ακροπόλεως 90, 2012, Στρόβολος, Τ.Κ.: 28995, 2084, Στρόβολος | Τηλ.: 22755800, 22755374 | Φαξ: 00357 22 766802 | E-mail:a.neokleous@voici-la-mode.com | Website: www.voicilamode.com

catercom_edition.indd 85

25/11/2013 13:12


CYPRUS CATERING SERVICES

advertising feature

CATERCOM CATERING

Aes Ambelis Εvents & Banqueting

Κτήμα Camelot

Η

Catercom Catering είναι μέλος του μεγαλύτερου ομίλου εστίασης, της PHC Franchised Restaurants Public Limited, με περισσότερα από 70 εστιατόρια γνωστών αλυσίδων και καφεστιατορίων στην Κύπρο και το εξωτερικό. Στεγάζει γνωστές αλυσίδες φαγητών, αλλά

86

IN BUSINESS

catercom_edition.indd 86

και εστιατορίων, όπως: Pizza Hut, KFC, Taco Bell, TGI Fridays, Wagamama, Caffe Nero, Derlicious, Hobo Café και Sitio Café Restaurant. Η Catercom Catering ξεκίνησε την πορεία της πριν από 16 χρόνια, δημιουργώντας μια πρωτοπόρο και καινοτομική, για τον καιρό εκείνο, μονάδα οutside catering, με υποδομή ικανή να φιλοξενεί όλων των

ειδών εκδηλώσεις σε οποιοδήποτε σημείο της Κύπρου. Το 2004 ανέλαβε την αίθουσα εκδηλώσεων Grand Hall - στο ισόγειο του κτιρίου της ΠΑΣΥΔΥ - και μερικά χρόνια αργότερα το Αθλητικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, γεγονός που συνέβαλε στο να καταστεί και να παραμείνει μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία τροφοδοσίας στην Κύπρο. Σήμερα η Catercom Catering διαχειρίζεται, επίσης, το SITIO UPPER στη Λευκωσία, το Κτήμα Camelot και το οινοποιείο Άης Αμπέλης στον Άγιο Ιωάννη Λευκωσίας. Σταθμό στην πορεία της Catercom Catering απετέλεσε η ανάληψη του συμβολαίου διαχείρισης του Συνεδριακού Κέντρου κατά την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012, τροφοδοτώντας όλες τις συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν χώρα στο νησί μας και στις οποίες συμμετείχαν πρόεδροι, υπουργοί και άλλοι ανώτατοι πολιτειακοί αξιωματούχοι κρατών - μελών της ΕΕ. Παράλληλα, η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες της τόσο στους χώρους της όσο και σε οποιαδήποτε άλλο χώρο της δικής σας επιλογής, με τις κινητές μονάδες τροφοδοσίας Outside Catering by Catercom. Έχοντας στη διάθεσή της 10 μοναδικούς χώρους δεξιώ-

σεων και μια απεριόριστη γκάμα πολυτελούς εξοπλισμού, αναλαμβάνει καθημερινά όλων των ειδών εκδηλώσεις, από την πιο λιτή μέχρι την πιο ιδιαίτερη, όπως, γάμους, βαπτίσεις, αρραβώνες, κοινωνικές δεξιώσεις, συνεστιάσεις, γεύματα εργασίας, σεμινάρια, παιδικά πάρτι και διαλείμματα καφέ. Όπως κι αν έχετε φανταστεί τη δεξίωσή σας, διασφαλίστε τη με ποιότητα, σιγουριά και ειλικρίνεια. Κι αυτό γιατί η Catercom Catering αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην υψηλή αισθητική, την ποιότητα και την άψογη εξυπηρέτηση. Οι εκδηλώσεις σας τώρα θα έχουν εγγυημένη ποιότητα στην τροφοδοσία, ώστε να αφήνουν πάντοτε ενθουσιασμένους τους καλεσμένους σας. Το άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, που αποτελείται από καταξιωμένους chef, metr και πλήρως εκπαιδευμένους σερβιτόρους, θα συμβάλει με επαγγελματισμό και δημιουργικότητα στην εκπλήρωση μιας επιτυχημένης εκδήλωσης. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν μοναδικές γαστρονομικές προτάσεις της παραδοσιακής κυπριακής, αλλά και της διεθνούς κουζίνας. Με τρόπο μοναδικό η εταιρεία μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, ώστε να σας εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο.

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:12


Αθλητικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Αθλητικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ Κυβερνητικοί και Ημικρατικοί Οργανισμοί

•Προεδρικό Μέγαρο •Υπουργείο Οικονομικών •Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού •Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος •Κρατική Έκθεση •Αρχηγείο Αστυνομίας •Εθνική Φρουρά •ΟΕΒ •ΚΕΒΕ •ΘΟΚ •ΑΗΚ •ΑΤΗΚ

Outside Catering by Catercom

Media

•Sigma •Mega •ANT1 •ΡΙΚ

Τράπεζες

•Τράπεζα Κύπρου •ALPHA Bank •Ελληνική Τράπεζα

Διεθνείς Οργανισμοί •UEFA •UN •British Bases

Πρεσβείες

•Αμερικάνικη Πρεσβεία •Ισπανική Πρεσβεία •Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένου Βασιλείου •Βουλγαρική Πρεσβεία

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

•Πανεπιστήμιο Κύπρου •European University •CIIM

Στην Catercom Catering γνωρίζουν τα μυστικά συστατικά μίας επιτυχημένης δεξίωσης: Εξυπηρέτηση, διακόσμηση, μουσική, προσεγμένος χώρος, προσιτές τιμές και προπάντων καλό

φαγητό. Εσείς δώστε μας την ημερομηνία και τα υπόλοιπα αφήστε τα επάνω μας. Η ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας διασφαλίζεται από τα συστήματα ISO 9001 και ISO 22000, αντίστοιχα.

TΑ VENUES ΤΗΣ CATERCOM CATERING:

• Αθλητικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου • SITIO UPPER • Κτήμα Camelot • Άης Αμπέλης • Outside Catering by Catercom

Ιδιωτικές Εταιρείες •IMH •ALPHA Ασφαλιστική •RAI Consultants •KPMG •DELOITE •SEMIO •ADBOARD •LANITIS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θεμιστοκλή Δέρβη 16, 1066, Λευκωσία - Κύπρος | Τηλέφωνα: 22870144, 99221457 και 96716670 | Φαξ: 22870145 E-mail: sales.catering@phc.com.cy | Website: www.catercom.com.cy

www.inbusinessnews.com

catercom_edition.indd 87

IN BUSINESS

87

25/11/2013 13:12


CYPRUS CATERING SERVICES

advertising feature

GALLOP CATERING

Η

Gallop Catering ιδρύθηκε το 2011 από μέλη -στελέχη με μεγάλη πείρα στο χώρο της εστίασης και των εκδηλώσεων, με πρωταρχικό στόχο την αναβάθμιση και τη διαχείριση του καφεστιατορίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, υποστηρίζοντας παράλληλα με ποιοτικό catering και υπηρεσίες όλες τις εκδηλώσεις του, όπως, σεμινάρια και συνέδρια.

88

IN BUSINESS

catercom_edition.indd 88

Η αναβάθμιση των χώρων και των υπηρεσιών χαρακτηρίστηκε από επικεφαλής και μέλη διεθνών επιτροπών και από εξέχουσες προσωπικότητες της Κύπρου (σ.σ. συνεργάτες και φιλοξενούμενοι του πανεπιστημίου) ως εντυπωσιακή και το καφεστιατόριο ως μοναδικό σε επίπεδο πανεπιστημίου. Ωστόσο, το όραμα της διεύθυνσης παραμένει πολύ μεγαλύτερο και η εξέλιξη αυτοσκοπός. Η κουζίνα της Gallop

Catering είναι στελεχωμένη με μια ομάδα εκλεκτών chef, η οποία έχει αποστολή να προσφέρει εξαιρετικές γευστικές δημιουργίες, φτιαγμένες μόνο από ολόφρεσκα υλικά, με έμπνευση τις ωραιότερες εθνικές κουζίνες του κόσμου. Έχοντας ως αντίπαλο την τυποποίηση και τη γευστική πλήξη όλη η ομάδα είναι δημιουργική και ευφάνταστη, με στόχο την καταξίωση στο χώρο της εστίασης και των εκδηλώσεων. Το μεγάλο αίθριο, σε συνδυασμό με τους ευρύχωρους και μοντέρνα διαμορφωμένους εσωτερικούς χώρους, με την επωνυμία Cultura Atrium, ταυτίστηκε γρήγορα ως χώρος με απεριόριστες δυνατότητες μεγάλων διοργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων δεξιώσεων γάμου, ιδιωτικών και εταιρικών εκδηλώσεων. Σήμερα, έχοντας ήδη διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων, αναγνωρίζεται ως μια από τις πιο γρήγορα εξελισσόμενες εταιρείες στο χώρο, με εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία στην υλοποίηση κάθε είδους εκδήλωσης. Στους ευέλικτους χώρους του Cultura Atrium, με την υποστήριξη της Gallop Catering, μπορούν να φιλοξενηθούν:

ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο προσφέρεται η δυνατότητα

πραγματοποίησης διαλέξεων και σεμιναρίων στους πλήρως εξοπλισμένους χώρους του πανεπιστημίου. Η Gallop Catering μπορεί να στηρίξει τις εκδηλώσεις αυτές μέσα από μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων, που είναι προσαρμοσμένα πάντα στις γαστρονομικές σας επιθυμίες.

ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Η ευελιξία και η δυναμική του χώρου της Gallop Catering, σε συνδυασμό με την κομβική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για τη φιλοξενία τέτοιων εκδηλώσεων. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ειδικά με περίπτερα ή πάγκους για την προβολή προϊόντων και διαφημιστικού υλικού, ενώ οι παρουσιάσεις και τα workshops μπορούν να λάβουν χώρα σε κάποια από τις ειδικές αίθουσες του πανεπιστημίου. Η Gallop Catering μπορεί να ντύσει γευστικά τις εκδηλώσεις αυτές.

ΕΤΑΙΡΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

Για team building event, εκπαίδευση προσωπικού, ειδικές ημερίδες, καθώς και γιορτινές περιστάσεις ή gala, η Gallop Catering θα συνεργαστεί με το PR τμήμα της εταιρείας σας

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:12


ΜΟΥΣΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

για την οργάνωση και παράδοση μιας εκδήλωσης υψηλών προδιαγραφών. Ακόμα και αν η εταιρεία σας δεν έχει εξειδικευμένο PR τμήμα, η πρόταση της Gallop Catering θα σας ικανοποιήσει πλήρως!

ΓΑΜΉΛΙΕΣ ΔΕΞΙΏΣΕΙΣ

Φιλοσοφία της Gallop Catering είναι να αντιμετωπίζει ως ξεχωριστή πρόκληση τη διοργάνωση του πάρτι του γάμου σας. Η άψογη οργάνω-

ση, η μεγάλη εμπειρία, η ψηλή αισθητική των χώρων και η ποιότητα των υπηρεσιών θα ικανοποιήσουν πλήρως τις δικές σας προσδοκίες και των καλεσμένων σας για ένα αξέχαστο πάρτι γάμου. Οι χώροι του Cultura Atrium, εσωτερικά και εξωτερικά, διαμορφώνονται ανάλογα για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτής της ξεχωριστής μέρας και έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στη διάθεσή σας μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα όρια τα βάζετε μόνο εσείς!

ΒΑΦΤΊΣΙΑ

Άλλη μια ξεχωριστή στιγμή για το ζευγάρι, τις οικογένειες και τους φίλους. Με ειδικά προσαρμοσμένα μενού και εξειδικευμένη διαμόρφωση του χώρου, αυτό το σημαντικό γεγονός θα ενορχηστρωθεί με όλα τα στοιχεία που θέλετε, πάντα μέσα στο πλαίσιο των πραγματικών σας δυνατοτήτων.

Ο εξωτερικός χώρος του Cultura Atrium μπορεί να φιλοξενήσει μουσικές βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό της Λευκωσίας, συνοδεία ποιοτικού φαγητού και ποτού. Οι χώροι του Cultura Atrium, το εξειδικευμένο προσωπικό και η τεχνογνωσία της διοίκησης στο αντικείμενο «events» μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διεξαγωγή κι άλλων ειδών εκδηλώσεων, όπως, εκθέσεων, επιδείξεων μόδας, προβολών ταινιών ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος. Η διεύθυνση και το προσωπικό της Gallop Catering είναι έτοιμοι να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη πρόταση ,που θα εγγυάται ένα πραγματικό banqueting excellence!

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Διογένους 6, Έγκωμη, Λευκωσία | Τηλέφωνο: 22350794 | Φαξ: 22559477 | E-mail: info@gallopcatering.com.cy Website: www.atrium-nicosia.com | Facebook: www.facebook.com/CulturaAtrium

www.inbusinessnews.com

catercom_edition.indd 89

IN BUSINESS

89

25/11/2013 13:12


CYPRUS CATERING SERVICES

advertising feature

HILTON PARK NICOSIA

T

ο Hilton Park Nicosia, ένα από τα ιστορικότερα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, εντυπωσιακά πλέον ανακαινισμένο και έχοντας δημιουργήσει υποδειγματικές προδιαγραφές φιλοξενίας, σε συνδυασμό με το άψογο service που το κάνει ξεχωρίζει, πιστοποιεί για μία ακόμη φορά την επί σειρά ετών ηγετική του θέση στην

τοπική αγορά. Το ξενοδοχείο, που εδώ και δεκαετίες πρωταγωνιστεί στις κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, παρέχοντας διαμονή επιπέδου στους επισκέπτες της Λευκωσίας, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση των ανακαινίσεών του, ανεβάζοντας ουσιαστικά τον πήχη της φιλοξενίας στην πρωτεύουσα. Ένα εντελώς καινούργιο πρόσωπο έχει δοθεί στη

δημοφιλή αίθουσα δεξιώσεων και συνεδρίων, Ledra, η οποία έχει ανανεωθεί ολοκληρωτικά με νέα χρώματα, εξοπλισμό και μια ουσιαστικά καινούργια ατμόσφαιρα για εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου. Συγκεκριμένα, το Ledra Βallroom του ξενοδοχείου, με συνολικό εμβαδό 1.070 τ.μ., αποτελεί τη μεγαλύτερη αίθουσα στην πρωτεύουσα για τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, γαμήλιων δεξιώσεων, πάρτι και άλλων γεγονότων, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες οπτικοαουστικών μέσων και παροχή κάθε διευκόλυνσης. Στο ανακαινισμένο Hilton Park Nicosia έχουν προστεθεί και καινούργιες αίθουσες συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, καθώς και επιχειρηματικό κέντρο, που παρέχει κάθε διευκόλυνση σε

συνέδρους, ως επίσης και στους φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου. Επιπρόσθετα, το εστιατόριο Olympia, με ανανεωμένη διακόσμηση και αισθητική, παρέχει μοναδικές γαστριμαργικές επιλογές. Στο κομψό και διακριτικό περιβάλλον του ξενοδοχείου οι γαμήλιες δεξιώσεις χαρακτηρίζονται από άψογη οργάνωση, υψηλή αισθητική και κοσμοπολιτική ατμόσφαιρα. Με μια ευρεία επιλογή χώρων και αιθουσών, το Hilton Park Nicosia παρέχει λύσεις για κάθε γευστική, μουσική και διακοσμητική επιλογή, δημιουργώντας μια απαράμιλλα ιδανική ατμόσφαιρα. Το Hilton Park Outside Catering Service αποτελεί την πλέον σίγουρη λύση για μικρές ή και μεγάλες εκδηλώσεις, με πολύχρονη πείρα εξυπηρέτησης βαρυσήμαντων εκδηλώσεων στο Προεδρικό Μέγαρο αλλά και σε όλη την κυπριακή επικράτεια. Οι επαγγελματίες της ομάδας εκδηλώσεων του Hilton Park Nicosia εξειδικεύονται στο σχεδιασμό και την παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών για εκδηλώσεις φιλοξενίας έως και 5.000 προσκεκλημένων. Είτε πρόκειται για κοκτέιλ είτε για μπουφέ ή gala dinner, το Hilton Park Nicosia αποτελεί την πιο σίγουρη λύση για προσεγμένη φιλοξενία επιπέδου.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Λεωφόρος Γρίβα Διγενή, 1507, Λευκωσία | T.K.: 21390 | Τηλέφωνο: 22695033  | Φαξ: 22351918 Website: www.hilton.com / www.nicosia.hilton.com  | facebook.com/hpnicosia  | twitter.com/hiltonpnicosia   

90

IN BUSINESS

catercom_edition.indd 90

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:12


πληροφορικής τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


CYPRUS CATERING SERVICES

advertising feature

ΡΌΓΙΑΛ

T

ο Ρόγιαλ είναι ένα πετρόκτιστο θέατρο, το οποίο κτίστηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1940. Ήταν ένα από τα πρώτα κινηματοθέατρα της Κύπρου, το οποίο ανακαινίστηκε στις αρχές του 2012 και μετατράπηκε σε έναν εναλλακτικό χώρο δεξιώσεων, για να φιλοξενεί από κονσέρτα μουσικής, θέατρα και συνέδρια μέχρι εκθέσεις, εταιρικά πάρτι, παρουσιάσεις προϊόντων και κοινωνικές ιδιωτικές εκδηλώσεις,

92

IN BUSINESS

catercom_edition.indd 92

Στην κύρια αίθουσα του θεάτρου, την Grand Hall Costanza όπως έχει μετονομαστεί, έχουν διατηρηθεί πολλά από τα αρχικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, για να τονιστεί η ιστορική μεγαλειότητα του Ρόγιαλ. Η αυθεντική μεταλλική στέγη, το ξύλινο πάτωμα της σκηνής, το μπαλκόνι του θεάτρου, το οποίο στέκεται πάνω σε γύψινες στρογγυλές κολόνες, αλλά και οι πετρόκτιστοι τοίχοι προσφέρουν μία μοναδική ατμόσφαιρα για τη φιλοξενία οποιασδήποτε μεγαλειώδους εκδήλωσης. Το πιο επιβλητικό στοιχείο του Grand Hall είναι, χωρίς αμφιβολία, η κυλιόμενη στέγη, που μπορεί να ανοίξει και να σκεπάσει την εκδήλωσή σας με τις ξάστερες νύχτες της Λευκωσίας.  Στο κυρίως κτίριο του Ρόγιαλ υπάρχουν άλλες πέντε αίθουσες υποδοχής και δεξιώσεων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι διαλείμματος, σερβιρίσματος όπως δεξιώσεις γάμων και φαγητού ή δεξιώσεων κοβαφτίσεων. κτέιλ - όταν η κύρια αίθουσα Αυτό το ιστορικό πεχρησιμοποιείται - ή μπορούν τρόκτιστο κτίριο αποτελεί να αξιοποιηθούν ανεξάρτητα ένα από τα πρώτα κινημαγια μικρότερες εκδηλώσεις. Η κάθε αίθουσα διαθέτει ανεξάρτοθέατρα της εποχής του. Δυστυχώς, όμως, οι μόνες τητη πρόσβαση. αναφορές και ιστορικές πληΙδιαίτερους χώρους αποτεροφορίες, που έχουν βρεθεί λούν τα παρασκήνια (Living για το Ρόγιαλ, είναι από τους Quarters) και το terrace bar λίγους εναπομείναντες γείτο- (Barbaro Bastione), που νες, κατά τους οποίους στις έχει δημιουργηθεί στο δεύδόξες του το κινηματοθέατρο τερο όροφο του κτιρίου, για είχε φιλοξενήσει σπουδαίους να φιλοξενεί μικρότερες και εναλλακτικές εκδηλώσεις. τραγουδοποιούς και ηθοποιούς, όπως η Σοφία Βέμπο και Τα παρασκήνια στεγάζονται σε ένα διατηρητέο σπίτι, το η Αλίκη Βουγιουκλάκη. 

οποίο βρίσκεται πίσω από τη σκηνή του θεάτρου και έχει διαμορφωθεί σε χώρο όπου μπορούν να φιλοξενηθούν οι συντελεστές μιας παράστασης, το ζευγάρι των νεονύμφων για τη ξεκούρασή του, τα μοντέλα μιας πασαρέλας και ούτω καθεξής. Το κύριο μέλημα της πρόσφατης ανακαίνισης του χώρου ήταν η τελευταίας τεχνολογίας εγκατάσταση επαγγελματικού εξοπλισμού (εικόνας/ήχου/φωτός) για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων αναγκών κάθε μοναδικής εκδήλωσης που μπορεί να διεξαχθεί. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα εικόνας σε όλες τις αίθουσες, αλλά και με επαγγελματικό ήχο και φωτισμό, το Ρόγιαλ προσφέρει αδιαμφισβήτητα ένα ολοκληρωμένο πακέτο, ακόμα και για τις πιο περίπλοκες και δύσκολες παραγωγές και εκδηλώσεις που μπορούν να διεξαχθούν. Το Ρόγιαλ προσφέρει εσωτερική υπηρεσία κουζίνας, η οποία μπορεί να παραδώσει φαγητό και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό κουζίνας, η ομάδα μας μπορεί να σας προσφέρει επαγγελματική συμβουλή για το συνδυασμό πιάτων που μπορούν να εξιτάρουν ακόμα και τα πιο εξεζητημένα γούστα, μέσα στο πλαίσιο του υποδειγμένου κοστολογίου που απαιτείται για την κάθε εκδήλωση. Διαθέτουμε ποικιλία μενού για οποιοδήποτε είδος εκδήλωσης θέλετε να φιλοξενήσετε. Για υπηρεσία δείπνου μπο-

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:12


ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

Προσφέροτιντκαόςχώρο έναν εναλλσαυκνήθιστο, το εντελώς αίσκεται σε μία Ρόγιαλ βραθμίδα. Χωρίς δική του βμενο στο είδος προηγού λεί κόσμημα του, αποτεαρδιά του στην κ κέντρου τηςς Λευκωσία ρούμε να εξυπηρετήσουμε με μπουφέ, silver service ή plate service, πάντα με επαρκές και προσεγμένο προσωπικό το οποίο έχει εκπαιδευτεί ειδικά για κάθε είδος σερβιρίσματος. Προσφέρουμε, επίσης, finger food cocktail επιλογές για διαφόρων ειδών δεξιώσεις ή εταιρικές εκδηλώσεις. Προσφέροντας έναν εναλλακτικό χώρο εντελώς ασυνήθιστο, το Ρόγιαλ βρίσκεται σε μία δική του βαθμίδα. Χωρίς προηγούμενο στο είδος του,

αποτελεί κόσμημα στην καρδιά του κέντρου της Λευκωσίας. Το Ρόγιαλ μπορεί να δώσει στους καλεσμένους σας την εμπειρία μίας πόλης που ξεχειλίζει ιστορία από κάθε πέτρα που απαρτίζει τα ενετικά τείχη, τα οποία περικλείουν αιώνες παράδοσης και κουλτούρας.

ΧΏΡΟΣ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ

Η κύρια είσοδος του Ρόγιαλ βρίσκεται επί της οδού Ξάνθης Ξενιέρου, που είναι

εύκολα προσβάσιμη από τον κυκλικό κόμβο του ΟΧΙ και άνετα μπορεί κανείς να σταθμεύσει στο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται πολύ κοντά. Μόλις περάσετε τον κυκλικό κόμβο, στα αριστερά υπάρχει ένα κατηφορικό δρομάκι, στο τέλος του οποίου θα δείτε την είσοδο του Ρόγιαλ. Μπορείτε να σταθμεύσετε το αυτοκίνητό σας στον προμαχώνα Κωστάντζα (χώρος στάθμευσης ΟΧΙ) ή στην τάφρο Ντ’ Αβίλα.

Εκδηλώσεις, που έχουν διεξαχθεί ήδη στο Ρόγιαλ, δίνονται ως παράδειγμα για την ποικιλία και τη διαφορετικότητα των διοργανώσεων που μπορούν να φιλοξενηθούν. Μεταξύ άλλων είναι και οι ακόλουθες: Time Out Awards 2012, Time Out Awards 2013, Moet & Chandon promotion party, Smirnoff promotion with guest DJ Marc Shoultz, Aphrostrom 50 years, KEBE Conference 2012 & 2013, Nicosia Christian Centre in association with the Embassy of Israel cultural event with photograph exhibition & live stage performance, CYTA conference, McDonalds Annual Party & Awards 2012, Universal Life Annual Party & Awards 2012, Eurobank Annual Christmas Party 2012, PWC Annual Christmas Party 2013, Εtihad Airways Christmas Party 2013, Fani Xenofontos Fashion Event 2010, Metaxas Jewellery Exhibition & Dinner 2012 & 2013, US Embassy Cultural Event with Jazz live stage performance, Tsalikis live stage performance και Natasa Bofiliou live stage performance.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Ξάνθης Ξενιέρου 29, Παλιά Λευκωσία, 1015, Λευκωσία | Τηλέφωνο: 22375984 | E-mail: info@theroyal.com.cy Website: www.theroyal.com.cy

www.inbusinessnews.com

catercom_edition.indd 93

IN BUSINESS

93

25/11/2013 13:12


CYPRUS CATERING SERVICES

advertising feature

ZORBAS CATERING

(A. ZORBAS & SONS LTD)

Η

Zorbas Catering είναι μια σύγχρονη υπηρεσία τροφοδοσίας, με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των εκδηλώσεων, με πάθος για το άψογο φαγητό και την υψηλή αισθητική. Η εταιρεία διακρίνεται για τον επαγγελματισμό και την εξειδίκευσή της στην οργάνωση γάμων,

94

IN BUSINESS

catercom_edition.indd 94

βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών ή επιχειρηματικών εκδηλώσεων. Ο στόχος της Zorbas Catering ταυτίζεται με την απαίτηση των πελατών της, που είναι η απόλυτη επιτυχία κάθε εκδήλωσης. Ως μέλος του Ομίλου Εταιρειών Ζορπάς μοιράζεται τις ίδιες αξίες και αρχές: Υψηλή ποιότητα και εξυπηρέτηση,

ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών, αρίστη ποιότητα υλικών και τελικών προϊόντων, τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Όλα, στοιχεία που συνθέτουν τη συνταγή επιτυχίας μιας εκδήλωσης. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους συμβούλους τροφοδοσίας, εξειδικευμένους σεφ και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης. Οι σύμβουλοι τροφοδοσίας σας περιμένουν στo χώρο της Zorbas Catering, στην οδό Ιφιγενείας 57 στο Στρόβολο, για να συζητήσουν μαζί σας, να αναλύσουν τις επιθυμίες σας, τις ανάγκες της εκδήλωσης και ανάλογα με την αισθητική και την προσωπικότητά σας να προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις. Οι καταξιωμένοι και έμπειροι σεφ μας ετοιμάζουν κάθε επιλογή στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, οι οποίες είναι πιστοποιημένες με δυο διεθνή πιστοποιητικά, ISO 22000 και ISO 9001, για ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων. Η εταιρεία μας είναι ίσως η μοναδική υπηρεσία τροφοδοσίας στην Κύπρο που προσφέρει ολοκληρωμένα μενού εκδηλώσεων. Ετοιμάζουμε για εσάς μια τεράστια ποικιλία από ζεστά και κρύα εδέσματα κυπριακής, μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας, υπέροχες

γλυκές δημιουργίες, κεραστικά καθώς και μοναδικές τούρτες. Πέραν των επιλογών που προσφέρουμε έχετε την ευχέρεια να επιλέξετε εντυπωσιακά γλυκά από την εξειδικευμένη γραμμή γαλλικών προτάσεων των ζαχαροπλαστείων Pralina, με τα οποία συνεργάζεται αποκλειστικά η Zorbas Catering. Ακολουθώντας το γούστο σας, δημιουργούμε ένα γευστικό μενού μαζί με μια υπέροχη διακόσμηση, που θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καλεσμένο! Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και συνέπεια όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ακόμα και αν οι προσκεκλημένοι είναι μερικοί εκλεκτοί φίλοι έως και αρκετές χιλιάδες άτομα. Στη μακρά πορεία μας έχουμε φέρει εις πέρας με επιτυχία όλων των ειδών διοργανώσεις, όπως, οικογενειακά δείπνα, γαμήλιες δεξιώσεις, κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικά gala, γενέθλιους εορτασμούς, πρωτοχρονιάτικα πάρτι και άλλες. Για την εκδήλωση σας μπορείτε να επιλέξετε το χώρο της αρεσκείας σας και το είδος του γεύματος που επιθυμείτε. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα σας σερβίρει με σεβασμό και διακριτικότητα. Η ομάδα

www.inbusinessnews.com

25/11/2013 13:12


Zorbas Cateringπ,οτο όνομα ι ναυ πρέπε ετε καλέσ πριν απμόέντοουυςς καλεσ ς! σα

εξυπηρέτησης μπορεί να σας προσφέρει το ποτό ή το έδεσμά σας στο μπουφέ ή στο τραπέζι σας ή ακόμα να σερβίρει διακριτικά ανάμεσα στους καλεσμένους μιας εκδήλωσης κοκτέιλ. H Zorbas Catering ξεχωρίζει στην προτίμηση των καταναλωτών, καθώς κατανοεί τις ιδιαίτερες πτυχές της κάθε εκδήλωσης. Αντιλαμβανόμαστε, για παράδειγμα, πως ο γάμος σας είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή. Μια βραδιά

που θα θυμάστε με συγκίνηση και αγάπη. Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε μια ονειρεμένη γαμήλια δεξίωση. Οι γαμήλιες τούρτες, τα κεραστικά και τα παραδοσιακά λουκούμια γάμου θα ξεπεράσουν κάθε σας προσδοκία. Ακόμα, στη βάφτιση του μικρού σας αγγέλου σχεδιάζουμε ειδικά για εσάς μια πριγκιπική ημέρα. Επίσης, στα παιδικά πάρτι μπορούμε να σας παρέχουμε λαχταριστές τρισδιάστατες τούρτες, πεντανόστιμα εδέ-

σματα ειδικά φτιαγμένα για τους μικρούς μας φίλους, καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα προσφέρει χρώμα και χαρά στους λιλιπούτιους παρευρισκόμενους. Και ασφαλώς, σε κάθε μορφής εταιρική εκδήλωση, εγκαίνια, σεμινάρια, προγεύματα και διαλείμματα καφέ, σας προτείνουμε μοναδικής ποιότητας λύσεις και υπηρεσίες, που θα βγάλουν ασπροπρόσωπους εσάς και την επιχείρησή σας. Η εξαιρετική υποδομή και ο

σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός μας, μάς επιτρέπουν να αναλάβουμε με επιτυχία οποιαδήποτε εκδήλωση, οπουδήποτε στην Κύπρο. Οι υπηρεσίες μας είναι συνολικές και οι προτάσεις μας ολοκληρωμένες. 

ΩΡΆΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ: Δευτέρα - Παρασκευή: 7:30 - 20:30 Σάββατο: 09:00 - 14:00

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Ιφιγενείας 57 Στρόβολος, 2003, Λευκωσία | Τηλέφωνο: 77777277 | Φαξ: 22466139 | E-mail: catering@zorbas.com.cy | Website: http://www.zorbascatering.com.cy

www.inbusinessnews.com

catercom_edition.indd 95

IN BUSINESS

95

25/11/2013 13:13


Από αριστερά: Κυριάκος Παρπούνας, Μιχάλης Παπαευσταθίου, Πάνος Εργατούδης, Ιωάννης Σιουκιούρογλου, Κύρος Δημητριάδης, Νατάσα Φρειδερίκου, Φοίβος Λεοντίου, Μιχάλης Σπανός

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΦΟΝΤΟ 96

IN BUSINESS

www.inbusinessnews.com


ν προκλήσεων της Την ώρα των μεγάλω τη κάποιοι ανατρέπουν οικονομικής κρίσης είς εν σμ δυ ει πως οι θεωρία που υπαγορεύ ουν περιθώρια για ήν αφ ν δε ες συνθήκ αβευθέντες των βρ άση. Οι περιβαλλοντική δρ een ικών Βραβείων της Gr , Τρίτων Περιβαλλοντ Business ρουσίασε το IN Dot Κύπρου, που πα ι κα ων σε εύ αβ σία των βρ μιλούν για τη σημα α. ογική τους φιλοσοφί ολ οικ ν τη για ΥΡΗ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JO ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΣΤΟ

www.inbusinessnews.com

MICHAELIDES

IN BUSINESS 97


Π

εριβάλλον, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, περιβαλλοντική συνείδηση και δράση, εθελοντισμός και πράσινη ανάπτυξη είναι μόνο μερικές από τις λέξεις και έννοιες που ολοένα και καθιερώνονται στο «πράσινο» καθημερινό εταιρικό λεξιλόγιο της Κύπρου. Όσο περνά ο καιρός οι έννοιες αυτές παίρνουν όλο και συχνότερα σάρκα και οστά. Λαμβάνουν τη μορφή αξιόλογων σχεδιασμών και στόχων, που γίνονται πράξεις, όπως στην περίπτωση των ατόμων, των οργανισμών και των επιχειρήσεων, που έχουν βραβευθεί για τις δράσεις τους στα Τρίτα Περιβαλλοντικά Βραβεία της Green Dot Κύπρου, που παρουσίασε το IN Business. Τους ζητήσαμε να μας μιλήσουν για τη σημασία που έχει η βράβευση για τους ίδιους και την εταιρεία τους, αλλά και η περιβαλλοντική δράση στην ίδια την εταιρική στρατηγική και κουλτούρα.

Φοίβος Λεοντίου

Γενικός διευθυντής λειτουργικής υποστήριξης Ομίλου Ελληνικής Τράπεζας

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Η κατάκτηση του βραβείου αποτελεί για εμάς, στην Ελληνική Τράπεζα, σημαντική αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς μας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό που μας τίμησε με την ψήφο του. Δηλώνουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος εξακολουθεί να είναι στις προτεραιότητές μας, είναι στην κουλτούρα μας, περιλαμβάνεται - παρά τις δύσκολες συνθήκες - στους σχεδιασμούς μας.

98

IN BUSINESS

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μας, για εξοικονόμηση ενεργειακών και άλλων πόρων. Ακόμα, δεν θα πάψουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης ανάμεσα στα παιδιά».

Δρ Κύρος Δημητριάδης

group quality assurance manager, Photos Photiades

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

«Είμαστε παραγωγοί και διανομείς ποτών και ο τομέας της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων αποτελεί την κορυφαία περιβαλλοντική προσφορά που μπορούμε να έχουμε. Γι’ αυτό και μας τιμά ιδιαίτερα το βραβείο της Green Dot Κύπρου. Τέτοιες πρακτικές εφαρμόζουμε εδώ και δεκαετίες, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση των φιαλών της Carlsberg. Έχουμε, πλέον, προχωρήσει και δεν αφήνουμε να πάνε χαμένα το κριθάρι και η σκόνη του, το νερό, ακόμη και το διοξείδιο του άνθρακα. Όλα τα συλλέγουμε, τα επεξεργαζόμαστε και τα προωθούμε σε εναλλακτικές χρήσεις. Προχωρήσαμε ακόμη και σε εγκατάσταση συστήματος ηλιακής ενέργειας, δημιουργία ομάδων για μείωση των στερεών αποβλήτων, της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Καθιερώσαμε, επίσης, εταιρικό βραβείο για την καλύτερη περιβαλλοντική εισήγηση. Θέλουμε η ευαισθησία για το περιβάλλον να εκφράζεται με συγκεκριμένες πράξεις και να μη μένει στα λόγια. Το πετυχαίνουμε αυτό με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουμε εφαρμόσει, παρόλο που φέρνει περισσότερη δουλειά σε όλους μας. Είναι εργασία που μας ευχαριστεί και σίγουρα κάθε επιβράβευση μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε».

Μιχάλης Παπαευσταθίου

προστασία του περιβάλλοντος καθημερινότητά μας. Έχει για μας τεράστια σημασία. Παράγουμε ενέργεια από απόβλητα και βιοαέριο και γενικά επαναχρησιμοποιούμε προϊόντα που ίσως φαίνονται άχρηστα σε άλλους. Λειτουργούμε, επίσης, μονάδα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων, αλλά και παστερίωσης, καθώς και τη μεγαλύτερη μονάδα κομποστοποίησης και διαχείρισης πράσινων προϊόντων για την παραγωγή βιομάζας. Δεν έχουμε, άλλωστε, άλλη επιλογή από το να προστατεύουμε το περιβάλλον. Το βραβείο από την Green Dot Κύπρου αποτελεί απλώς μια επιβράβευση των προσπαθειών μας».

Ιωάννης Σιουκιούρογλου διευθύνων σύμβουλος, Premier Shukuroglou

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Το βραβείο που λάβαμε για το compost της σειράς My Green Cycle - που είναι το αποτέλεσμα ελεγχόμενης βιολογικής ζύμωσης ανακυκλωμένων κλαδεμάτων και άλλων παραγώγων της γεωργίας και της κηπουρικής - αποδεικνύει πως αναγνωρίζονται και εκτιμώνται οι προσπάθειές μας. Καμιά φορά πρέπει να πηγαίνεις αντίθετα στο ρεύμα, ιδιαίτερα όταν γίνονται εξαγγελίες και λαμβάνονται υποσχέσεις που τελικώς δεν τηρούνται. Για παράδειγμα, οι δήμοι εξήγγειλαν ότι θα χρεώνουν αναλογικά με τα απόβλητα του κάθε υποστατικού, κάτι που ακόμη δεν εφάρμοσαν. Στο ίδιο πλαίσιο είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βλέπουμε ότι στην εταιρεία μας έρχονται πολίτες και φέρνουν αχρείαστα για τους ιδίους απόβλητα, όπως κλαδιά δέντρων ή κουρεμένα γρασίδια. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο και απευθύνεται εκεί όπου έχει ανταπόκριση».

Λάκης Χαραλάμπους

γενικός διευθυντής, Animalia Genetics

πρόεδρος Κυπριακού Ανθρωπιστικού Συνδέσμου για Παιδιά (Cans For Kids)

«Είναι κομμάτι της δουλειάς μας η επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων και η

«Η βράβευσή μας αποτελεί παράλληλα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

www.inbusinessnews.com


ψήφο εμπιστοσύνης στους εθελοντές, οι οποίοι συνεισφέρουν πολλά στο έργο που ως σύνδεσμος επιτελούμε. Από το 1990 ανακυκλώνουμε τενεκεδάκια και τα έσοδα αξιοποιούνται για τους παιδικούς θαλάμους των νοσοκομείων μας. Με την ευκαιρία που μου δίνεται θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα. Αυτή την περίοδο, που καταγράφεται μεγάλη ανεργία, ο κάθε άνεργος μπορεί να προσφέρει, αντί να μένει στο σπίτι άπραγος υπό το βάρος της ψυχολογικής πίεσης από τη μη εξεύρεση εργασίας. Μπορεί ο κάθε ένας να προσφέρει, να κάνει κάτι χρήσιμο και να είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας».

το οποίο οφείλεται στους ιδιοκτήτες του νοσοκομείου, δρα Μαρίνο Σωτηρίου και δρα Χρίστο Χρίστου. Η έμπνευσή τους για τη δημιουργία ενός τέτοιου κτιρίου του πρώτου πράσινου νοσοκομείου στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή - πηγάζει από το σεβασμό τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε την ύψιστη ποιότητα φροντίδας στους ασθενείς μας, σε ένα οικολογικά φιλικό περιβάλλον, ασφαλές, τεχνολογικά ανεπτυγμένο και στελεχωμένο με άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι προσπάθειες μας για το περιβαλλοντικό κομμάτι έχουν τύχει αναγνώρισης. Ευχαριστούμε το κοινό και την επιτροπή αξιολόγησης για την ψήφο τους και συγχαίρουμε την Green Dot Κύπρου για τη δημιουργία του θεσμού των Περιβαλλοντικών Βραβείων».

Δημήτρης Μισκουρίδης

oικονομικός διευθυντής, Ambrosia Oils

Νατάσα Φρειδερίκου διευθύντρια μάρκετινγκ, Frederick University

ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «Η δράση των τελευταίων ετών τοποθέτησε το Frederick στην πρώτη γραμμή των περιβαλλοντικά ευαίσθητων οργανισμών και το βραβείο αυτό είναι, ασφαλώς, αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Ως ακαδημαϊκό ίδρυμα προσφέρουμε, συν τοις άλλοις, μαθήματα για το περιβάλλον και ειδικά προγράμματα σπουδών, την ίδια ώρα που υλοποιούμε έρευνες στο ίδιο πλαίσιο. Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί, με δική μας πρωτοβουλία, η ερευνητική μονάδα διατήρησης της φύσης, που έχει ως στόχο την προστασία και την ανάδειξη του κυπριακού φυσικού πλούτου. Απώτερος σκοπός των δράσεων αυτών του Frederick είναι να δημιουργεί περιβαλλοντικά ευαίσθητους πολίτες».

Πάνος Εργατούδης

chief operating officer, American Medical Center/ American Heart Institute

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΤIΡΙΟ

«Θεωρούμε μεγάλη τιμή το βραβείο αυτό,

www.inbusinessnews.com

TIMHTIKO BRABEIO ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Παρά την οικονομική κρίση και τους χαλεπούς καιρούς όλοι προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ζημιές και τις απώλειες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συνεχίσουμε και τις προσπάθειές μας για προστασία του περιβάλλοντος και συναφείς τομείς, γιατί ακριβώς σε αυτούς είναι που εδράζεται η παρουσία μας σε αυτό τον πλανήτη. Από την αρχή της ίδρυσής της η Ambrosia Oils επιδεικνύει σεβασμό στην κοινωνία όπου δραστηριοποιείται, με δράσεις οι οποίες ανανεώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πρόσφατα έχει προβεί σε επενδύσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανημάτων στις μονάδες της, ενώ το 2007 ξεκίνησε την παραγωγή βιοκαυσίμων, με πρώτη ύλη τα φυτικά έλαια. Με τη δράση της αυτή

συμβάλλει στο στόχο της ΕΕ για ακόμα λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα καύσιμα».

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

τέως Επίτροπος Περιβάλλοντος, ακαδημαϊκός

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ GREEN LEADER AWARD

«Το βραβείο για την προσφορά μου σε θέματα περιβάλλοντος αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Ήταν με έκπληξη και μεγάλη συγκίνηση που το δέχτηκα. Δεν το ήξερα και ένιωσα ότι ήταν μια επιβράβευση των αγώνων μου για την προστασία του περιβάλλοντος. Για έξι χρόνια ήμουν Επίτροπος Περιβάλλοντος και νιώθω ότι πρόσφερα αρκετά. Σήμερα, συνεχίζω τη δράση μου και ως ακαδημαϊκός και ενεργός πολίτης. Κάνω πολλές παρουσιάσεις σε παιδιά και σε απομακρυσμένες κοινότητες για την περιβαλλοντική συνείδηση, αλλά και αρθρογραφώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον Τύπο».

Κυριάκος Παρπούνας γενικός διευθυντής,

Green Dot

«Τα βραβεία έχουν καταστεί θεσμός και ο στόχος μας είναι κάθε χρόνο να αναβαθμίζονται, να εμπλουτίζονται και να επιβραβεύουν ακόμη περισσότερα άτομα, οργανισμούς και επιχειρήσεις με περιβαλλοντική συνείδηση και δράση. Πέραν της οικονομικής κρίσης η προστασία του περιβάλλοντος είναι το θέμα που κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Τίθενται, πλέον, πιο υψηλοί και αυστηροί στόχοι αναφορικά με την ανακύκλωση, την εκπομπή ρύπων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορεί να υπάρχουν πολλές απαιτήσεις, αλλά θεωρώ πως η Κύπρος θα ανταποκριθεί θετικά για άλλη μια φορά, όπως με την ανακύκλωση, που ξεπερνούμε κάθε χρόνο τους στόχους».

IN BUSINESS 99


T

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, τέως Επίτροπος Περιβάλλοντος, Δώρος Ηλιοδώρου από Ελληνική Τράπεζα και Γιώργος Μιχαήλ από IMH

α Τρίτα Περιβαλλοντικά Βραβεία Green Dot (Kύπρου), που φέτος παρουσίασε το περιοδικό ΙΝ Business και διοργάνωσε η ΙΜΗ, πραγματοποιήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου στο νέο θέατρο του ΘΟΚ. Για τρίτη συνεχή χρονιά ο θεσμός είχε στόχο να αναδείξει επιχειρήσεις, οργανισμούς, πρακτικές, προϊόντα και άτομα που συνεισφέρουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος στην Κύπρο.

ΟΙ 9 ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΒΡΑΒΕΥΘΈΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΕΊΝΑΙ: •    ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ANIMALIA GENETICS •    ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PHOTOS PHOTIADES GROUP •    ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜY GREEN CYCLE COMPOST, PREMIER SHUKUROGLOU CYPRUS •   ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Π  ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ •    ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (CANS FOR KIDS) •    ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ AMERICAN HEART INSTITUTE/AMERICAN MEDICAL CENTER •    ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ FREDERICK UNIVERSITΥ •    ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AMBROSIA OILS •    ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ GREEN LEADER AWARD XΑΡAΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠEΜΠΤΟΥ

Alexander McCowan και Λάκης Χαραλάμπους από Κυπριακό Ανθρωπιστικό Σύνδεσμο για Παιδιά (Cans for Kids)

Η Βarbara Lucas ανέλαβε το ψυχαγωγικό κομμάτι της βραδιάς

Υπενθυμίζουμε πως οι βραβευθέντες στις επτά πρώτες κατηγορίες αναδείχθηκαν μετά από συμψηφισμό των ψήφων του κοινού και της Επιτροπής Αξιολόγησης σε ποσοστό 50% - 50%. Οι τελευταίες δυο κατηγορίες αφορούσαν τιμητικά βραβεία και τους βραβευθέντες ανέδειξε με τις ψήφους της η Επιτροπή. Χορηγός Επικοινωνίας των Τρίτων Περιβαλλοντικών Βραβείων Green Dot ήταν η LTV. Χορηγός του Live Streaming στο ΙnBusinessNews.com ήταν η υπηρεσία Cytanet της CYTA.

Φίλιος Ζαχαριάδης από ΟΕΒ, Κώστας Καδής από Frederick University και Αδάμος Αδάμου, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος

Δημήτρης Μισκουρίδης από Ambrosia Oils

Χρίστος Μαλικκίδης από Υπουργείο Άμυνας, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, τέως Επίτροπος Περιβάλλοντος και Νίκη Ματθαίου από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Μιχάλης Παπαευσταθίου από Animalia Genetics

Δρ Χρίστος Χρίστου από American Heart Institute/American Medical Center

kosmika greendot.indd 100

Ιωάννης Σιουκιούρογλου από Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Ιλόνα Μιχαηλίδου Φωτιάδου από Photos Photiades Group και Κυριάκος Παρπούνας από Green Dot (Κύπρου)

25/11/2013 15:24


Γιώργος Ζ. Γεωργίου από George Z. Georgiou & Associates

Σάκης Θεοδοσίου από Green Dot (Κύπρου)

Ηρόδοτος Σάββα, Σάκης Θεοδοσίου, Χάρης Χατζηφιλίππου και Κωνσταντίνος Σάββα από Green Dot (Κύπρου)

Alexander McCowan και Λάκης Χαραλάμπους από Κυπριακό Ανθρωπιστικό Σύνδεσμο για Παιδιά (Cans for Kids) και Κυριάκος Παρπούνας από Green Dot (Κύπρου)

Θωμάς Καζάκος από Kυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Οι παρουσιαστές της βραδιάς, Κατερίνα Χριστοφίδου και Νικήτας Κυριάκου Αδάμος Αδάμου, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αραβέλλα Ζαχαρίου από Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Χρίστος Πατσαλίδης από Χρίστος Πατσαλίδης LLC

Γιώργος Θεοδότου από ΆλφαΜεγα

Πάνος Εργατούδης από American Heart Instidute

Σωτηρούλα Σωτηρίου από Χαραλαμπίδης Κρίστης

Aνδρέας Παπανικολάου από Ελληνική Τράπεζα και Γιάγκος Χατζηγιάννης από CIM

Γιώργος Ξιναρής από LTV, Δήμητρα και Κώστας Κακόπιερου από Bo Concept

Άλκης Ιακωβίδης από Α.Ι. Μotokinisis

Θέμης Φιλιππίδης από Aliathon Holiday Village και Παναγιώτης Παπαφιλίππου από Παγωτά Παπαφιλίππου & Πατισερί Παναγιώτης

Έλενα Μιχαηλίδου και Έλενα Ιακώβου από Barracuda

kosmika greendot.indd 102

Μαρίτσα Θεoδώρου, Χρίστος Ζαχαρίου και Χρυστάλλα Κοκοφίτη από Z.X Fami

25/11/2013 15:25


Γιώργος Γεωργίου από Lanitis Green Energy Κώστας Γεωργαλλής από ΕΒΕ Λευκωσίας Η ομάδα της ΙΜΗ

Άριστος Μαλαός και Ελένη Μαννουρή από Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος Λευκωσίας

Πάνος και Κάτια Πρωτοπαπά από Elysee Irrigation

Λούης Μισέρης από Sunwing Hotel

Φρόσω Κυρίλλου, Νικολέτα Αποστόλου και Μαριλένα Παπαδοπούλου από Green Dot (Κύπρου)

Ιωάννα Παναγιώτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος Ο Άρης Χατζηγεωργίου από Swipe με τη σύζυγό του

Ανδρέας Παπαδόπουλος από Ελληνική Τράπεζα

Άρτεμις Παλαιογιάννη από Green Dot (Κύπρου)

Μιχάλης Μάρκου από MAS

Δημήτρης Μιτινέλης από Hellas Energy Μαρίνα Νεοφύτου από Πανεπιστημιο Κυπρου, Κώστας Χατζηπαναγιώτου από Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Μίκης Αργυρού από Cyprus Environmental Industries

Μιχάλης Ζάνος από Αναπτυξιακή Λάρνακας

Oι 9 βραβευθείσες εταιρείες

Μαρίζα Χρυσοστόμου

Γαβριήλ Ονησιφόρου και Αριστόδημος Γιάννακας από ΕΥ και Μαρία Πασχάλη από Deloitte

kosmika greendot.indd 104

25/11/2013 15:26


5 Iapetou Street, Agios Athanasios Industrial Estate, CY 4101 Lemesos, PO Box 50352 Lemesos, 3603 Cyprus Tel.: +357 2586 5072, Fax: +357 25865080, 2586 5111 e-mail: info@rightspace.net

www.rightspace.net

STEEL FRAME TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION better technology better quality better price fast construction

State of the art technology of building your home using light steel frames in combination with a complete dry wall system providing high standards of sound and thermal insulation. The result â&#x20AC;Ś .. a Rightspace energy efficient home!

25 86 50 72


IN

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΡΕΤΤΟΥ

market

KPMG

Ποδηλασία αγάπης

Σ

το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η KPMG διοργάνωσε στη Λευκωσία ποδηλασία αγάπης, με στόχο τη συλλογή τροφίμων για το Βαγόνι Αγάπης. Οι συμμετέχοντες έδειξαν έμπρακτα τον αλτρουιστικό τους χαρακτήρα, λαμβάνοντας μέρος στην εκδήλωση και προσφέροντας απλόχερα τρόφιμα για τους συνανθρώπους μας που τα χρειάζονται στις δύσκολες μέρες που περνά ο τόπος μας. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από τα κεντρικά γραφεία της KPMG στη Λευκωσία, έκαναν σταθμό στο Costa Coffee Έγκωμης για καφέ και ακολούθως στο LoveYo στη Γρίβα Διγενή για παγωτό - γιαούρτι.

CIM Επαφές στο Βusinet

Τ

ο CIM επιλέγηκε από το Businet (Network International Business Schools) αντιπρόσωπος της Κύπρου στο διεθνές του συνέδριο, που φέτος πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα. Το CIM εκπροσώπησε ο βοηθός γενικός διευθυντής, Γιάγκος Χατζηγιάννης. Στο συνέδριο παρέστησαν πέραν των 300 συνέδρων, οι οποίοι μελέτησαν διάφορες πτυχές συνεργασίας για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών. Ο κ. Χατζηγιάννης είχε την ευκαιρία να συζητήσει διάφορες προοπτικές συνεργασίας και να προωθήσει την Κύπρο ως ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο.

MAP S. PLATIS Διεθνής πρωτιά

Ω

ς η Παγκοσμίως Καλύτερη Εταιρεία Υπηρεσιών Στήριξης στο Χρηματοπιστωτικό Κλάδο βραβεύτηκε πρόσφατα, σε διεθνές συνέδριο στο Ντουμπάι, η εταιρεία παροχής συμβουλών σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, MAP S.Platis. Πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα για την εταιρεία, αλλά και την Κύπρο, όπως επισημαίνεται σε εταιρική ανακοίνωση, το οποίο αναδεικνύει την οικονομία μας, προωθώντας το συγκεκριμένο τομέα ανάμεσα στους ξένους επενδυτές. Αυτή δεν είναι η πρώτη διεθνής επιτυχία της MAP S.Platis. Τα τελευταία τρία χρόνια κερδίζει διεθνώς αναγνωρισμένα βραβεία ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών στήριξης στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην ΕΕ, την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

INTERCONTINENTAL

Ακόμα 4 βραβεία

Τ

ο InterContinental Aphrodite Hills Resort Hotel της Κύπρου βραβεύτηκε, για τρίτη χρονιά, με διεθνή βραβεία του ξενοδοχειακού τομέα, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Grosvenor House Hotel του Λονδίνου. Συγκεκριμένα, απέσπασε βραβεία στις κατηγορίες: Best Hotel Resort - Κύπρος, Best Golf Resort - Κύπρος, Best Golf Resort - Ευρώπη και Best International Golf Resort. Τα International Hotel Awards, σε συνεργασία με την Virgin Atlantic και τη Yamaha, στόχο έχουν να επιβραβεύουν την αριστεία στην παγκόσμια βιομηχανία της φιλοξενίας και να αναγνωρίζουν τις καλύτερες επιχειρήσεις. Το Aphrodite Hills είναι έργο της Lanitis Development Ε.Π.Ε.

CYTA

Βραβείο ΕΚΕ

Με το Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τιμήθηκε η Cyta στο φετινό 5ο συνέδριο Infocom.cy με θέμα: Re-Power Cyprus - Digital Evolution & Business Continuity, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. Κατά την απονομή του βραβείου έγινε αναφορά στο γεγονός ότι η Cyta ανταποκρίνεται με πολλούς τρόπους στις ανάγκες της κοινωνίας, ενώ την ίδια ώρα εφαρμόζει πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα προϊόντα και τη λειτουργία της.

ALPHA EXPRESS BANKING Ακόμα πιο… εξπρές

Το Alpha Express Banking λειτουργεί τώρα με ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές, παρέχοντας ενισχυμένη ασφάλεια, αλλά και ευκολία συναλλαγών. Συγκεκριμένα, προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών προσφέροντας ένα νέο και εύχρηστο περιβάλλον με δυνατότητες εξατομίκευσης και πολλές λειτουργίες για πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους. Ακόμα, προστατεύει περισσότερο με τη μοναδική εφαρμογή, Alpha safe access, η οποία προσφέρει καινοτομία στην ασφάλεια συναλλαγών. Οργανώνει, επίσης, την εργασία με νέες δυνατότητες που διευκολύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η Alpha Bank δίνει την ευκαιρία στους πελάτες να μπουν σε κλήρωση, για να κερδίσουν ένα από τα 10 iPad, που προσφέρονται για το σκοπό αυτό, εφόσον χρησιμοποιήσουν το νέο Alpha Express Banking σε, τουλάχιστον, πέντε διαφορετικές ημερομηνίες από 16 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

CAFFÈ NERO

Με το διεθνές πρότυπο, Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), πιστοποιήθηκε η Τράπεζα Πειραιώς. Το πρότυπο αφορά στη διασφάλιση δεδομένων ηλεκτρονικών συναλλαγών, που διεκπεραιώνονται μέσω καρτών. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από την εταιρεία Trustwave Ltd, η οποία είναι από τους κορυφαίους παροχείς λύσεων ασφάλειας και πιστοποιήσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση, είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, που έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο PCI DSS.

Άλλα δύο καφέ της αλυσίδας Caffè Nero λειτούργησαν πρόσφατα, ένα στην οδό Ονασαγόρου στη Λευκωσία κι ένα άλλο στο Kings Avenue Mall Πάφου. Το κατάστημα της Ονασαγόρου στεγάζεται σε ένα από τα ωραιότερα νεοκλασικά κτίρια της περιοχής. Ο δεύτερος όροφος είναι γεμάτος με ξύλινες βιβλιοθήκες και μεγάλα τραπέζια, διαθέτει «ζεστές» γωνιές και μικρό μπαλκόνι με θέα τον πεζόδρομο. Το Caffè Nero στο Kings Avenue Mall βρίσκεται στον πρώτο όροφο και προσφέρει, σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον, αυθεντικό ιταλικό καφέ και απολαυστικά σνακ βάσει ιταλικών συνταγών.

Πρότυπο PCI DSS

106

IN BUSINESS

Δυο νέες καφετερίες

GULF AIR Νέα αεροσκάφη

Τα νέα της αεροσκάφη, τύπου Airbus A320-ER, παρουσίασε πρόσφατα η Gulf Air. Σημαντική καινοτομία αποτελούν τα αναδιπλούμενα καθίσματα, falcon gold, τα οποία με το πάτημα ενός κουμπιού μετατρέπονται σε επίπεδα κρεβάτια μήκους 1.90 μέτρων. Προσφέρουν, επίσης, περισσότερο προσωπικό χώρο μεταξύ των καθισμάτων, από το προηγούμενο business class της αεροπορικής εταιρείας, επιτρέποντας στον επιβάτη να καθίσει και να χαλαρώσει σε μια εύκολα ρυθμιζόμενη πολυθρόνα 22 ιντσών. Γενικός αντιπρόσωπος της Gulf Air στην Κύπρο είναι η Orthodoxou Aviation Ltd.

www.inbusinessnews.com


Wish List

Τι περιέχει η λίστα ευχών σας; σελ. 108

Office Peeking

4 στελέχη μας ξεναγούν στα γραφεία τους σελ. 110

Λούης Πατσαλίδης Stand Up & Act σελ. 114

What

to wear to work σελ. 120

Daily Routine Ανδρέας Παπανικολάου, Θωμάς Καζάκος, Μένοικος Μαυρομμάτης και Χριστιάνα Ιακωβίδου Κωνσταντινίδου μοιράζονται μαζί μας λεπτό προς λεπτό την καθημερινότητά τους

BUSINESS& LIFE

107


wish list aπο τον χριστοφορο ζαβρο

Κάνε Τ 9 ευχές!

ο… τζίνι, λέμε τώρα, πετάγεται όλο χαρά από το λυχνάρι και δηλώνει ευγνώμον που το ελευθερώσατε. Εσείς, με το λυχνάρι στο χέρι, προτού προλάβετε να συνέλθετε από την πρώτη έκπληξη, ζείτε τη δεύτερη. Το συμπαθέστατο πνεύμα, ειδικά

σήμερα, έχει τα κέφια του και ως εκ τούτου εμφανίζεται ιδιαίτερα παραγωγικό: «Πάρε χαρτί και μολύβι, γράψε εννέα ευχές - μάλιστα, εννέα, καλά άκουσες δεν κάνω πλάκα - κι εγώ θα στις εκπληρώσω», λέει. Κι εσείς καλού - κακού γράφετε. Ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως το τζίνι να έχει τον τρόπο του…

Λίστα ν, ίας, ευχώς επ ιθυμ

τη στη σφαίρα παραι πέρα από βεβαίως, κα με να έχουμε σα τή ζη α θι μύ ς. αγγελματίε από τρεις επ οιήνα… ικανοπ α Γι . λά απ ς Έτσι ριέργειά μα πε ν τη ε υμ σο ορεί να για το τι μπ τη ζωή τρία θέλουν από ελέχη. διαπρεπή στ

Theo Παρπέρης

Στέλιος Αναστασιάδης

Country Manager SAP

Partner PwC

Πρόεδρος ΣΔΕΚ

Στην Αυστραλία, γιατί έχει μια αρκετά μεγάλη αγορά και καλό καιρό

Σε μια ευημερούσα Κύπρο, αφού έχω ζήσει στο εξωτερικό 10 χρόνια

Στον Καναδά και συγκεκριμένα στο Βανκούβερ

Ferrari California

Ένα πολυτελές σκάφος

Ένα σκάφος ή αμάξι, φτάνει να είναι υβριδικό

Dean Martin και Frank Sinatra

Με τον Dalai Lama, διότι ανέπτυξε το νόημα της ζωής όσο κανένας άλλος

Με τον πρόεδρο της Omnicom Group, John Wren, για να συζητήσουμε μια πιθανή συνεργασία

Chef

Αστρονόμος, αφού με ενθουσιάζει η εξερεύνηση του σύμπαντος

Ηθοποιός. Έκανα κάποια μαθήματα υποκριτικής στο σχολείο

Το σκωτσέζικο κάστρο

Τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή

Luxury item που θα επιλέγατε για τον εαυτό σας

Το ρολόι Titanium Panerai

Τίποτα

Οίκος που θα θέλατε να ράψετε ένα κοστούμι

Bottega Veneta

Giorgio Armani

Canali. Οτιδήποτε αγοράζω από το συγκεκριμένο οίκο έχει άψογη εφαρμογή

Πάρτι με φίλους

Δέκα μέρες σε ένα εξωτικό νησί

Να βλέπω όλα τα μέλη της οικογένειας χαμογελαστά

Κάνε μια ευχή…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 108

BUSINESS& LIFE

Xώρα που θα θέλατε να κατοικήσετε Ένα πολυτελές όχημα, που θα επιθυμούσατε να έχετε

Άτομο με το οποίο θα θέλατε να γευματίσετε

Ένα άλλο επάγγελμα που ευχαρίστως θα ασκούσατε Επιλέξτε το «δικό σας» luxury collectible item

Το ιδανικό δώρο Χριστουγέννων για εσάς

Ο business guru που θα θέλατε να σας εκπαιδεύσει

Άλεξ Μουρατιάν

O Guru Ganesha Singh Khalsa που ασχολείται με τον τομέα των πωλήσεων

O Άγγλος επενδυτής Richard Branson

Την κιθάρα του Eric Clapton, που φέρει το όνομα Brownie

Το περιοδικό IΝ Business

Ο Jim Collins, συγγραφέας του βιβλίου Good to Great


limited edition

Το Chivas 18 na by Pininfari ι απευθύνετανο στο σύγχρο που τζέντλεμαν, στιλ αναζητά το ία σε και την ουσ οποία brands με ταται ταυτίζε

Το Chivas 18, το πρώτο ultra-premium σκωτσέζικο ουίσκι, ενισχύει τα διαπιστευτήρια πολυτέλειάς του με το λανσάρισμα του Limited Edition Chivas 18 by Pininfarina, σε μια συνεργασία με τη γνωστή ιταλική εταιρεία σχεδιασμού για μια σειρά περιορισμένων εκδόσεων.

Chivas 18 by Pininfarina

Μ

ε δυνατή κοινή κληρονομιά πολυτέλειας και δεξιοτεχνίας, το Chivas 18 συνεργάστηκε με την Pininfarina, λόγω της δεξιότητάς της να ενσωματώνει το σύγχρονο και πολυτελέστατο χαρακτήρα του brand. Κάθε περιορισμένη έκδοση περιλαμβάνει ένα μπουκάλι Chivas 18 με σχεδιαστικά στοιχεία Pininfarina, όπως το μεταλλικό δαχτυλίδι και το λογότυπο στο πώμα και στο κάλυμμα του λαιμού. Από τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις της συνεργασίας, στην Κύπρο θα έχουμε τη δεύτερη έκφραση. O σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από το βαθύ μπλε χρώμα με μεταλλικό τελείωμα στην εξωτερική θήκη, παραπέμποντας στη μεταλλική δουλειά που αντιπροσωπεύει το ιταλικό brand και από επένδυση ξύλου που παραπέμπει στα δρύινα βαρέλια, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παλαίωση του Chivas 18. Η εξωτερική θήκη χαρακτηρίζεται από το πλέον «αεροδυναμικό» της σχήμα και περιλαμβάνει ένα μπουκάλι Chivas 18 και δυο ποτήρια που θυμίζουν το σχήμα της σταγόνας. Το Chivas 18 by Pininfarina απευθύνεται στο σύγχρονο τζέντλεμαν, που αναζητά το στιλ και την ουσία σε brands με τα οποία ταυτίζεται. To Chivas Regal είναι το πρώτο ουίσκι πολυτελείας παγκοσμίως και αποτελεί ναυαρχίδα στο βραβευμένο χαρτοφυλάκιο των brands ουίσκι, ιδιοκτησίας της Chivas Brothers, με πωλήσεις σε περισσότερες από 150 χώρες. Η Chivas Brothers, παγκόσμιος ηγέτης σε ουίσκι πολυτελείας και premium gin, διανέμεται από την Pernod Ricard. Το πορτοφόλιο της Chivas Brothers περιλαμβάνει τα Chivas Regal, Beefeater Gin, The Glenlivet, Royal Salute και άλλα. H Pininfarina, με ιστορία που χρονολογείται από το 1930, βασίζεται στις αρχές της δημιουργίας, της πείρας και της καινοτομίας, χωρίς να ξεχνά την παράδοση. Συνδυάζει στιλ avant garde και τεχνικές λύσεις με στόχο τη λειτουργικότητα. Αν η Pininfarina είναι παγκοσμίως γνωστή για το σχεδιασμό αυτοκινήτων, η Pininfarina Εxtra (ιδρυμένη το 1986 με επικεφαλής τον Paolo Pininfarina, ειδικεύεται στην αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό προϊόντων, το interior design και το ναυτικό και αεροναυτικό σχεδιασμό) εκφράζει τη σχεδιαστική της φιλοσοφία σε όλες τις πτυχές της ζωής, όπου η ομορφιά συνδυάζεται με την κομψότητα και την άνεση.

BUSINESS& LIFE

109


Office

OFFICE TOUR AΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΖΑΒΡΟ

Ο

PEEKING

προσωπικός χώρος του καθενός δίνει μια πρώτη εικόνα της προσωπικότητάς του. Για ένα επαγ-

Χρίστος Χριστοδούλου

Το πρωί πίνει espresso επειδή είναι τονωτικός.

Το τμήμα business intelligence της εταιρείας του είπε ότι «με το iPad το γραφείο πάει παντού».

CEO

Trust International Insurance Company (Cyprus)

Κηροπήγια από ασφαλιστικό συνέδριο στο Μαρόκο το 2012, στο οποίο έλαβε μέρος και η Trust. Μάλιστα, η πολυεθνική διοργάνωσε ένα Gala με 1200 ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, που στοίχισε μισό εκατομμύριο δολάρια.

Κινητό Galaxy S4

Το στιλό του (Parker) και ο χαρτοφύλακας του (Camel Active) ήταν δώρα από τη γυναίκα του το 2010.

Η γραμματέας του δίνει κάθε πρωί την αλληλογραφία μέσα σε φάκελο.

Φωτογραφία της οικογένειάς του. Η σύζυγος και οι δύο του κόρες τού δημιουργούν την αίσθηση ότι είναι… ένας βασιλιάς που ζει για να τις υπηρετεί.

Πυξίδα: Μεγάλη συναισθηματική αξία έχει για τον ίδιο η πυξίδα που του δώρισε ένας πολύ καλός του φίλος, όταν ίδρυσε την Trust το 2009, για να βρει το δρόμο προς την επιτυχία. Θεωρεί ότι είναι το γούρι του.

Ένα συλλεκτικό πιατάκι με το λογότυπο της Trust από τα εγκαίνια των γραφείων της στο Μπαχρέιν.

Ο αναπτήρας του με θέμα τον πράκτορα 007.

Denis Sukhotin

γελματία ο… πολύ δικός του χώρος δεν είναι άλλος από το γραφείο του. Εκεί μας φιλοξένησαν τέσσερα στελέχη κυπριακών επιχειρήσεων.

Προτιμά τον υπολογιστή MacBook Pro της Apple, επειδή είναι ελαφρύς και τον βολεύει, αφού ταξιδεύει συνέχεια.

CEO FxPro

Η FxPro είναι χορηγός της ομάδας της BMW στη Formula 1 και το διακοσμητικό αυτό αυτοκινητάκι αποτελεί ένα σύμβολο της συνεργασίας τους.

Ένα μεταλλικό γλυπτό για καλό feng shui.

Το στιλό του είναι parker.

110

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: HARRIS KYPRIANOU

Στο γραφείο του έχει πάντα ένα πακέτο των ρωσικών τσιγάρων που καπνίζει και δύσκολα βρίσκει στο εξωτερικό.

BUSINESS& LIFE

office tour.indd 110

25/11/2013 14:19


OFFICE TOUR AΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΖΑΒΡΟ

Άλκης Ιακωβίδης

CEO

Το DVD με τίτλο The Porsche Way είναι ένα ντοκιμαντέρ για την ίδρυση και ανάπτυξη της εταιρείας.

Ημερολόγιο Porsche Design.

A.I. Motokinisi Group

Το γραφείο του είναι ο χώρος που φιλοξενεί τη συλλογή με τα αυτοκινητάκια του. Μαζεύει και συλλέγει τα τελευταία 25 χρόνια και έχει περισσότερα από 300.

Κινητό και δερμάτινη θήκη Porsche Design.

Μινιατούρα της Porsche 911.

Ένα βιβλίο για τα 50 χρόνια της σειράς Porsche 911.

Μικρογραφία του πυλώνα των εκθεσιακών χώρων της Porsche.

Στιλό Porsche Design. Ένα τιμόνι και ρολόι Triton που θυμίζουν εσωτερικό αυτοκινήτου.

Ανδρέας Νεοκλέους Διευθύνων Συνέταιρος

Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ

Το μεγάλο πάθος του είναι να γράφει. Στο εκδοτικό του έργο περιλαμβάνονται τρεις εκδόσεις της σειράς Neocleous Introduction to Cyprus Law και ένα εγκόλπιο κυπριακών νόμων.

112

Στη βιβλιοθήκη του βρίσκεται και η φωτογραφία που έβγαλε στις φυλακές, όταν τον συνέλαβαν οι Άγγλοι για οπλοκατοχή το 1956 σε ηλικία 16 ετών. Φυλακίστηκε για τρία χρόνια.

Συμμετέχει, επίσης, σε διεθνής εκδόσεις νομικών βιβλίων, στις οποίες γράφει τα κεφάλαια που αφορούν στην Κύπρο. Ένας μικρός αγαλμάτινος Βούδας με τέσσερις διαφορετικές όψεις και εκφράσεις (χαρούμενος, λυπημένος, θυμωμένος και κατσουφιασμένος). Ο Ανδρέας Νεοκλέους τον έχει πάντα στη χαρούμενη έκφραση.

Η βιβλιοθήκη του είναι γεμάτη από μια τεράστια προσωπική συλλογή νομικών βιβλίων.

Δερμάτινη ατζέντα.

BUSINESS& LIFE

office tour.indd 112

25/11/2013 14:19


interview aπο τον χριστοφορο ζαβρο

οιο είναι το βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα σας; Είμαι πολύ αυθόρμητος. Ποια αρετή προτιμάτε σ’ έναν άντρα; Την οξυδέρκεια, γιατί το να είσαι εύστροφος σε βγάζει εύκολα από πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά στις μέρες που περνάμε πολύ δύσκολα. Ποια αρετή προτιμάτε σε μια γυναίκα; Την κατανόηση και την υπομονή. Τι εκτιμάτε περισσότερο στους φίλους σας; Στους φίλους μου εκτιμώ περισσότερο την ειλικρίνεια, η οποία με βοηθά να βελτιώνομαι. Το βασικό σας ελάττωμα; Το βασικό μου προτέρημα, ο αυθορμητισμός, είναι ταυτόχρονα και το ελάττωμά μου. Το να λες αυτό που σκέφτεσαι, καμιά φορά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Πρέπει να είσαι και λίγο διπλωμάτης... Η βασική σας απασχόληση; Από τον Αύγουστο και μετά, που έχω φύγει, πλέον, από την τράπεζα όπου εργαζόμουν τα τελευταία 13 χρόνια, ασχολούμαι αποκλειστικά με το stand up comedy, τη συγγραφή

114

BUSINESS& LIFE

up & act Ο Λούης Πατσαλίδης κάνει μικρή παύση απ’ το ΜνημόνιΩΧ, για να… συναντήσει τον Μαρσέλ Προυστ σ’ ένα άλλο stand up comedy ερωτοαπαντήσεων

φωτογραφιεσ: jo michaelides

Π Stand

κειμένων και είμαι, επίσης, συμπαραγωγός στο Ράδιο Πρώτο καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι με την αγαπημένη μου Ρούλα Γεωργιάδου. Τι είναι για σας ευτυχία; Ευτυχία για μένα είναι να βλέπω τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου να χαμογελούν. Τι είναι για σας δυστυχία; Η δυστυχία είναι κάτι που δεν θέλω να βλέπω ούτε και σαν λέξη γραμμένη. Έτσι, ακόμα και μέσα από δυστυχείς καταστάσεις, προσπαθώ να βρίσκω την ευτυχία. Αν δεν ήσασταν ο εαυτός σας, ποιος θα θέλατε να ήσασταν; Είμαι πολύ ευχαριστημένος


φωτογραφιεσ: jo michaelides

με τον εαυτό μου, δεν θα ήθελα να είμαι κάποιος άλλος. Ποιος θα ήταν για σας ο ιδανικός τόπος για να ζήσετε; Η Αμερική, γιατί εκεί σου δίνονται απίστευτες ευκαιρίες και επιλογές. Το αγαπημένο σας χρώμα; Το πράσινο. Αν και η αλήθεια είναι πως το μαύρο είναι το αγαπημένο μου, γιατί με κάνει να φαίνομαι πιο λεπτός. Οι αγαπημένοι σας συγγραφείς; Δεν έχω αγαπημένο συγγραφέα. Διαβάζω τα πάντα. Ο αγαπημένος σας ποιητής; Ο Καβάφης, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο αγαπημένος σας ήρωας από τη λογοτεχνία;

Ο Μικρός Πρίγκιπας για όλα αυτά που συμβολίζει. Η αγαπημένη σας ηρωίδα από τη λογοτεχνία; Η Φραγγογιαννού από τη Φόνισσα, γιατί νομίζω πως είναι ένας παρεξηγημένος χαρακτήρας Ποιες ιστορικές προσωπικότητες αντιπαθείτε περισσότερο; Όλες οι ιστορικές προσωπικότητες έχουν αφήσει το στίγμα τους για να είναι ο κόσμος τόσο χάλια, όπως είναι σήμερα, οπόταν δεν θα ήθελα να… αδικήσω κάποιον. Τι μισείτε περισσότερο; Μισώ περισσότερο την κουτοπονηριά κάποιων, οι οποίοι νομίζουν πως μπορούν να σε ξεγελάσουν και να περάσουν το δικό τους. Ποιο στρατιωτικό γεγονός θαυμάζετε περισσότερο; Είμαι εναντίον των πολέμων γενικώς και δεν θαυμάζω κανένα στρατιωτικό γεγονός. Πώς θα επιθυμούσατε να πεθάνετε; Η αλήθεια είναι πως δεν το σκέφτηκα ποτέ, είμαι μικρός ακόμα. Ρωτήστε με ξανά σε 50 χρόνια. Σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεστε αυτό τον καιρό; Ηρεμίας, επιτέλους… Σε ποια λάθη δείχνετε τη μεγαλύτερη επιείκεια; Στα λάθη που δεν επηρεάζουν τη ζωή της οικογένειάς μου. Το αγαπημένο σας motto; «Αυτά είναι».

Stand up comedies Οι παραστάσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα

           

Το χάλι μας το μαύρο, 2006 Stand up comedy nights 1, 2007 Ευρωμελέτα κι έρχονται, 2008 Γέλως ανίκατε μάχαν, 2009 Stand up comedy nights 2, 2009 Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, 2010 Stand up comedy nights 3, 2010 Το παιχνίδι της τρέλας, 2010 23, 2010 Της Σουλτάνας το κάγκελο, 2011 Live stand up comedy nights 4, 2011-2012 Stand up comedy ΜνημονιΩΧ, 20122013 Stand up comedy ΜνημόνιΩΧ reloaded, 2013

BUSINESS& LIFE

115


daily routine ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ

14:00

6:15

Μεσημεριανό στο γραφείο, αν θυμηθώ…

Πρωινό ξύπνημα

14:30

Εξωτερικές συναντήσεις, board meetings, επίβλεψη εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, προγραμματισμός και κούρσες στα φροντιστήρια.

6:30

Πρόγευμα για την οικογένεια. Μετά σειρά έχει ο σκύλος, φαΐ και περίπατος.

7:00

19:30

Πρωινός καφές και ηρεμία. Ενημέρωση μέσω του διαδικτύου.

Επιστροφή στο σπίτι. Διάβασμα παιδιού, δείπνο με την οικογένεια και ετοιμασία του παιδιού για ύπνο.

9:00

8:30

Τηλεφωνήματα, συναντήσεις με πελάτες και προσωπικό, απαντήσεις σε προσφορές, επίβλεψη ανακαινίσεων του ξενοδοχείου.

Άφιξη στο γραφείο. Ενημέρωση και έλεγχος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Προγραμματισμός ημέρας.

Χριστιάνα Ιακωβίδου Κωνσταντινίδου

22:00

Έξοδος με το σύζυγο ή με συνεργάτες ή στο σπίτι παρέα με μια ταινία.

21:00

Περπάτημα με φίλες.

Γενική διευθύντρια ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

24:00

Ώρα για ύπνο με το κινητό ανοιχτό. Το ξενοδοχείο εργάζεται 24/7.

Πώς ήταν

Τέσσερα διευθυντικά στελέχη μας «ξεναγούν» στην καθημερινή τους ρουτίνα

09:30

05:00

Συναντήσεις, συσκέψεις και τηλεφωνήματα με συνεργάτες εντός και εκτός γραφείου, πολύ συχνά και εκτός πόλης.

Ξύπνημα χωρίς ξυπνητήρι. Έλεγχος κινητού για μηνύματα και e-mails, τσάι και σερφάρισμα στο διαδίκτυο από το ipad.

06:00

13:30

Αναχώρηση από Λάρνακα προς Λευκωσία.

Γεύμα με συνεργάτες ή συνέχιση της εργασίας.

18:00

Περπάτημα στην παραλία με φίλους για μία ώρα, ψώνια για το σπίτι και αν υπάρχει χρόνος καφεδάκι με παρέα, συζητώντας την επικαιρότητα.

06:30

Άφιξη στο γραφείο. Πράσινο τσάι, ενημέρωση για τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ και έλεγχος των e-mails.

118

BUSINESS& LIFE

17:00

Επιστροφή στη Λάρνακα.

08:00

Ενημέρωση ανώτατης διεύθυνσης για δημοσιεύματα και συνεννόηση για το ημερήσιο πλάνο.

Αν ρέας Παπανδικ ολάου Διε

υθυντής υ πηρεσίας μάρκ τιν γκ, σχέσεωε μοσίων ν και ποδληιτ ιστικών δραστηριο Ελληνική τήτων Τράπεζα

20:30

23:00

Αν δεν υπάρχει βραδινή έξοδος, τότε είναι η ώρα του ύπνου.

Αν δεν υπάρχει ανάγκη επιστροφής στη Λευκωσία για επαγγελματική υποχρέωση ή έξοδος με τη σύζυγο, δειπνούμε στο σπίτι παρέα με τις Ειδήσεις. Απαραίτητο τηλεφώνημα στο Λονδίνο όπου σπουδάζει η κόρη μας.

η


17:00

07:00

Ξύπνημα χωρίς ξυπνητήρι. Aρκεί το βιολογικό μου ρολόι. Γρήγορη ματιά στα e-mails από το κινητό ή την ταμπλέτα και πρώτη κούρσα στο σχολείο του παιδιού.

Αναχώρηση από το γραφείο και αναλόγως προγράμματος παίρνω την κόρη μου από τα ιδιαίτερα.

19:00

Αν ο χρόνος το επιτρέπει ποδηλασία.

07:30

Ποδηλασία αν το επιτρέπει ο χρόνος ή αμέσως στη δουλεία.

11:00

20:00

08:30

Δείπνο με τη σύζυγο και το παιδί. Ειδήσεις και καμία ταινία, αν δεν υπάρχει έξοδος για άλλο λόγο.

Τηλεφωνήματα, απαντήσεις σε e-mails και… διασκέψεις δια τηλεφώνου.

Συναντήσεις με πελάτες και συνεργάτες, παρουσιάσεις, τηλεδιασκέψεις με το Cisco Telepresence, που σε πάει σε όλο τον κόσμο.

22:00

Μένοικος Μαυρομάτης

13:00

Μεσημεριανό είτε στο γραφείο είτε με πελάτες και συνεργάτες.

r/ Senior account manage Cyprus country leader Cisco Systems

Συνήθως ένα χαλαρωτικό ποτό πριν πάμε για ύπνο.

24:00

Κινητά στο αθόρυβο και ύπνος.

η μέρα σας; 05:45

Ξύπνημα και έλεγχος κινητού.

08:30

Τηλεφωνήματα με μέλη του ΔΣ και συναντήσεις με συνεργάτες. Ξεκινά η ατέρμονη μάχη με τη σύγχρονη Λερναία Ύδρα, τα e-mails.

05:50

Ντους, επιλογή «ναυτιλιακής» γραβάτας, δημητριακά και οικογενειακός συντονισμός. Όλα αυτά ακούγοντας το εορτολόγιο από το φίλο Επίσκοπο Μεσαορίας Γρηγόριο και τις πρώτες ειδήσεις στο Πρώτο του ΡΙΚ.

14:30

Ένα espresso πριν ξεκινήσουν οι συνεδρίες των εσωτερικών επιτροπών του επιμελητηρίου και των ΔΣ των ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και CIPA.

06:20

Παραμονή στη Λευκωσία, αν υπάρχουν πρωινές συσκέψεις σε υπουργεία, Βουλή ή κόμματα, αλλιώς ξεκίνημα για Λεμεσό παρέα με το Ράδιο Πρώτο.

07:10

Άφιξη στο γραφείο. Έλεγχος ειδησεογραφικών ναυτιλιακών ιστοσελίδων, «last catching up» με πολιτικοοικονομικές συζητήσεις στο Τρίτο του ΡΙΚ.

08:00

Καφές και ενημέρωση από συνεργάτες. Προγραμματισμός και καταμερισμός εργασιών.

19:15

άς Θωμκ ος ά ζ α Κ

υντής ς διευθ υτικο Γενικόια α Ν ο κ Κυπρ ελητηρίο Επιμ

18:00

Κούρσες στα φροντιστήρια και οικογενειακό δείπνο, αν δεν υπάρχουν επαγγελματικές εκδηλώσεις.

22:00

TV debates, ξεκαθαρίζοντας αναπάντητα e-mails. Διάβασμα διεθνών ναυτιλιακών περιοδικών ή ιστορικών βιβλίων.

13:00

Διάλειμμα, εάν τύχει! Συνήθης ανέλπιδη προσπάθεια επίσκεψης στο γυμναστήριο και εβδομαδιαίος στόχος επίσκεψης στους γονείς.

Αναχώρηση από το γραφείο και ψώνια από το γειτονικό Ζορπά.

20:00

Δελτίο ειδήσεων από διάφορα κανάλια.

01:30

Κινητό στο αθόρυβο - αλλά ενεργό για οτιδήποτε επείγον - και ώρα για ύπνο.

BUSINESS& LIFE

119


work wear Ladies’ work wear

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει στη συλλογή είναι τα M&S work dresses. Έξυπνες επιλογές με στιλ είναι τα φορέματα σε ίσια γραμμή σε μαύρες και γκρι αποχρώσεις. Τέλος, για ένα πιο επίσημο look, προτείνουμε τα διαχρονικά M&S ladies suits. Τα καταστήματα Marks&Spencer προσφέρουν, επίσης, ξεχωριστές ζακέτες, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με οποιοδήποτε παντελόνι, φούστα ή φόρεμα.

Στη χειμερινή συλλογή της Marks & Spencer, για το γυναικείο work wear, ξεχωρίζουν τα μαύρα παντελόνια σε φαρδιά, ίσια και στενή γραμμή. Ένα  μαύρο παντελόνι, μαζί με άσπρη μπλούζα σε formal look, είναι ο ιδανικός συνδυασμός για το γραφείο. Μία άλλη επιλογή για πιο θηλυκό look είναι οι φούστες σε στενή γραμμή (pencil), σε συνδυασμό με formal πουκάμισο.

What to wear to work Το ντύσιμο δεν κάνει το στέλεχος, κάνει, όμως, την πρώτη εντύπωση, ενίοτε καθοριστική και εξίσου σημαντική κατά την καθημερινή εργασιακή πρακτική. O Μιχάλης Μεραμβελιωτάκης, Υπεύθυνος Αγορών, Marks and Spencer, Voici La Mode Ltd, προτείνει τις δικές του λύσεις.

120

BUSINESS& LIFE

Μen’s work wear

H φετινή χειμερινή συλλογή του Marks&Spencer, για το αντρικό work wear, χαρακτηρίζεται από τέσσερα έξυπνα tips:

Γραβάτα: Το pure silk στιλ είναι μία έξυπνη ιδέα για το γραφείο. Πουκάμισο: To style statement είναι για φέτος striped & checked. Παπούτσια: Μαύρα brogue.

Κοστούμι: Για ένα έξυπνο και contemporary look έξυπνες επιλογές είναι τα κοστούμια σε χρώματα navy, charcoal και μαύρο, τα οποία προσφέρονται σε μοντέρνα slim fit γραμμή, καθώς επίσης και σε regular fit.


Numbers & Stats

Μάριος Μαυρίδης

Καθηγητής Οικονομικών Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

World Overview Μπορεί η αμερικάνικη οικονομία να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όμως δεν παύει να είναι εύθραυστη. Η Ευρωζώνη, επίσης, βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης είναι οριακά πάνω από το μηδέν. Και στις δυο περιπτώσεις η νομισματική πολιτική είναι το κύριο εργαλείο που εφαρμόζεται με στόχο την ανάκαμψη. Στις ΗΠΑ, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και για πέμπτο έτος. Εξάλλου, οι νομισματικές αρχές της χώρας είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο της νομισματικής χαλάρωσης, επειδή τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Κεντρικής βρίσκονται ήδη στο μηδέν. Στην Ευρωζώνη, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν ευνοεί την ποσοτική χαλάρωση, έχει μειωθεί το βασικό επιτόκιο από 0,5% σε 0,25%, σε μια ύστατη προσπάθεια να τονωθούν ο δανεισμός και οι επενδύσεις.

Cyprus Overview Φαίνεται ότι η κυπριακή οικονομία είναι περισσότερο ανθεκτική από ό,τι έχουν υπολογίσει οι οίκοι αξιολόγησης και η Τρόικα. Οι προβλέψεις της Τρόικας ήταν ότι η ύφεση θα κυμαινόταν στο 8% το 2013, ενώ ο οίκος Standard & Poor’s αναφέρθηκε σε ρυθμό ύφεσης της τάξης του 14% για το 2013. Υπάρχουν, όμως, συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η ύφεση στην οικονομία είναι πιο περιορισμένη. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι η δραματική πτώση στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και η μείωση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθωρισμός για τον Οκτώβριο ήταν αρνητικός στο 1,6%, δηλαδή, οι τιμές μειώθηκαν αντί να αυξηθούν, με αποτέλεσμα το πραγματικό ΑΕΠ να είναι μεγαλύτερο από το ονομαστικό. Ένας άλλος λόγος που ο βαθμός της ύφεσης περιορίζεται είναι το γεγονός ότι οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έχουν μειωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Λιγότερες εισαγωγές σημαίνει λιγότερα χρήματα στο εξωτερικό και περισσότερη κατανάλωση στην Κύπρο. Μπορούμε, λοιπόν, να θεωρήσουμε ότι η μείωση των εισαγωγών είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης.

122

IN BUSINESS

Βιομηχανική Παραγωγή

ΑΕΠ

Ευρωζώνη Κύπρος Ελλάδα Η.Π.Α. Μ.Βρετανία Γερμανία Ιταλία Ισπανία Τουρκία Κίνα Ιαπωνία Ινδία Βραζιλία Καναδάς

Ευρωζώνη Κύπρος Ελλάδα Η.Π.Α. Μ. Βρετανία Γερμανία Ιταλία Ισπανία Τουρκία Κίνα Ιαπωνία Ινδία Βραζιλία Καναδάς

Τελευταίο -0.6Q2 -2.0Q3 -3.8Q2 +1.6Q2 +1.5Q3 +0.5Q2 -2.2Q2 -1.2Q3 +4.4Q2 +7.8Q3 +1.2Q2 +4.4Q2 +3.3Q2 +1.4Q2

Τρίμηνο +1.1 -0.5 na +2.5 +3.2 +2.9 -1.3 +0.4 na +9.1 +3.8 -2.0 +6.0 +1.7

2013 -0.4 -1.5 -4.0 +1.6 +1.4 +0.5 -1.8 -1.3 +3.2 +7.7 +1.9 +5.0 +2.5 +1.7

2014 +1.0 +0.2 -0.5 +2.6 +2.3 +1.7 +0.4 +0.4 +4.4 +7.3 +1.7 +6.0 +2.6 +2.3

Τελευταίο -2.1Aug -11.3Jul -7.1Aug +3.2Sep +2.2Sep +0.1Aug -4.6Aug +3.5Sep +1.4Aug +10.2Sep +5.4Sep +0.6Aug +2.0Sep +1.8Aug

Τελευταίο +0.7Oct +4.5Aug -1.1Sep +1.2Sep +2.7Sep +1.2Oct +0.7Oct +0.3Sep +7.7Oct +3.1Sep +1.0Sep +9.8Sep +5.9Sep +1.1Sep

Ανεργία (%)

Εμπορικό Ισοζύγιο

Επίπεδο

Τελευταίοι 12 μήνες, $δις

12.2 Sep 12.1 Q3 27.6 Jul 7.2 Sep 7.7 Jul 6.9 Oct 12.5 Sep 26.6 Sep 9.3 Jul 4.0 Q3 4.0 Sep 9.9 2012 5.3 Aug 6.9 Sep

Τιμές Καταναλωτή

+180.3 Aug -4.8 (2012) -22.1 Aug -712.7 Aug -169.2 Aug +247.3 Aug +34.6 Aug -20.6 Aug -95.1 Sep +253.3 Sep -86.8 Aug -182.3 Sep +2.1 Sep -9.7 Aug

Ισοζύγιο τρεχ. συναλλαγών Τελευταίοι 12 μήνες, $δις

% ΑΕΠ 2013

+247.7 Aug -1.2 (2012) +0.9 Aug -412.9 Q2 -102.1 Q2 +242.3 Aug +11.5 Aug +8.3 Aug -56.7 Aug +14.0 Q3 +48.5 Aug -92.7 Q2 -80.6 Aug -59.6 Q2

+1.9 -6.7 -0.1 -2.5 -3.4 +6.7 +0.4 +0.8 -7.2 +1.9 +1.2 -3.9 -3.5 -3.3

Ισοτιμία έναντι $

Ένα χρόνο πριν +2.5 +3.5 +0.9 +2.0 +2.2 +2.0 +2.6 +3.4 +7.8 +1.9 -0.3 +9.7 +5.3 +1.2

Δημοσιονομικό ισοζύγιο

2013 +1.4 +4.1 -0.5 +1.5 +2.7 +1.6 +1.4 +1.6 +7.6 +2.6 +0.3 +9.6 +6.2 +1.1

Επιτόκια

18 Μαίου

Ένα χρόνο πριν

% του ΑΕΠ 2013

Τελευταίοι 3 μήνες

0.74 0.74 0.74 0.62 0.74 0.74 0.74 2.03 6.09 98.7 62.3 2.16 1.03

0.78 0.78 0.78 0.63 0.78 0.78 0.78 1.78 6.25 80.3 54.4 2.04 0.99

-3.0 -6.5 -2.4 -4.0 -7.2 +0.1 -3.3 -7.1 -2.2 -2.0 -8.3 -5.2 -3.1 -2.9

0.23 0.23 0.23 0.24 0.50 0.23 0.23 0.23 8.07 4.69 0.14 8.63 9.58 1.19

Πηγές για Κύπρο: Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Τράπεζα και Κτηματολόγιο Πηγές για υπόλοιπες χώρες: Περιοδικό The Economist

Απόδοση 10 έτη κυβ. ομολόγων

1.75 14.5 8.36 2.65 2.64 1.75 4.21 4.07 8.78 4.15 0.62 8.82 11.7 2.62

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ (%) Ανεργία (%) Εγγεγραμμένοι Άνεργοι Πληθωρισμός (εναρμονισμένος) (%) Δημοσιονομικό έλλειμμα (% του ΑΕΠ) Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) Ποσοστό απασχόλησης (% του εργατικού δυναμικού) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) Δείκτης Βιομηχανικής παραγωγής Δείκτης Αξίας Λιανικού Εμπορίου Αφίξεις τουριστών Έσοδα από τουρισμό Ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό Άδειες οικοδομής (σε εμβαδόν) Πωλήσεις ακινήτων (πωλητήρια έγγραφα) Εγγραφές καινούργιων σαλούν

Τιμή -5.9% 15.5% 45.092 -0.5% 8% 95% 67.3% -3.5% -8.8% -5.8% 6.7% 12.3% -8.8% -29.5% -11% - 36.6%

Περίοδος Apr-Jun 13/12 Apr-Jun 2013 Oct 2013 Oct 13/12 2013 Proj 2013 Proj Apr-Jun 2013 2013 proj Aug 13/12 Jan-Aug 13/12 Sep 13/12 July 13/12 Oct 13/12 Jan-Aug 13/12 2012/2011 Jan-June 13/12

www.inbusinessnews.com


globaltraining ads 2013 NEW DESIGN_audit exp copy 4 21/11/2013 15:29 Page 1

AuditEXP

Equip your firm with the necessary skills, knowledge and documentation to meet the latest requirements of the auditing profession. AuditEXP is a web-based audit methodology designed to assist auditors in complying with the requirements of the classified ISAs and to improve the quality of audit services offered to their clients. AuditEXP web-based methodology is:

● ● ● ● ●

covering both the Permanent and the Current audit files (PAF & CAF), available in both English and Greek, continually and automatically updated with regulatory requirements, accessible 24/7 from anywhere in the world, easy to use with embedded features like tooltips and links to relevant ISAs and thus helps auditors to maintain the highest auditing quality and reduces substantially audit risk exposure

Other related services available through Globaltraining:

● Cold file and compliance reviews ● Training and coaching tailored for the firm’s requirements ● Post implementation review and ongoing support For further information please visit our website at www.auditexp.org or contact us on 22841721 CYPRUS 46 Makedonitissas Ave., P.O. Box 24005, 1700 Nicosia Tel: +357- 22841500 Fax: +357- 22357484 info.cy@globaltraining.org

92 Ayias Phylaxeos Str., P.O.Box 51604, 3507 Limassol Tel: +357- 25381180 Fax: +357- 25386982 info.cy@globaltraining.org

52, Famagousta Avenue, 6019 Larnaca - Dhekelia Road Tel: +357 - 24747500 Fax: +357 - 24652213 info@intercollege-larnaca.com

GREECE 265 Mesogeion Ave., Neo Psichiko, 15451 Athens Tel: 30210 - 6722868 Fax: 30210 - 6729629 info.gr@globaltraining.org

ROMANIA 31A Economu Cezarescu Str., Sector 6, 060754 Bucharest Tel: 4031- 4253663 Fax: 4031- 4253662 info.ro@globaltraining.org

www.globaltraining.org


KPMG Academy Upcoming Trainings: December 2013 Valuations* 02-03/12/2013 The Valuations of companies are very important in the financial world. They drive share trading and corporate finance activity, including capital raising, mergers, acquisitions, demergers and disposals. This seminar is designed for individuals wishing to enhance their valuation knowledge. Net Investment after the HRDA’s subsidy for all eligible participants: 241,40 EUR (incl. V.A.T. Πρόσφατες Τροποποιήσεις στην περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία* 09/12/2013 Σκοπός του εκπαιδευτικού αυτού σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην Κυπριακή περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία. Η κάθε επιχείρηση με έδρα τη Δημοκρατία μπορεί μέσω της σωστής φορολογικής μεταχείρισης των συναλλαγών της να αποφύγει κυρώσεις που ενδέχεται να της επιβληθούν από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. Καθαρό κόστος μετά από την επιχορήγηση της ΑΝΑΔ για τους δικαιούχους συμμετέχοντες: 263,00 ΕΥΡΩ (Συμπεριλ. ΦΠΑ). Requirements for the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing 12/12/2013 This Seminar focuses on the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing legislation and industry practices. Real-life examples shall assist participants in understanding the different mechanisms through which money can be laundered and the challenges in identifying suspicious activities Net Investment: 200,60 EUR (incl. V.A.T.) Anti-Money Laundering Conference 19/12/2013 This event will host a selection of industry experts. Many hot topics will be presented, a few of which are: Enhanced Due Diligence and Lessons from Investigative Reports, 4th AML Directive, Economic and White Collar Crimes - A forensic Analysis, Money Laundering and the Forensic Accounting Investigation, The ‘Financial Cost’ of Cybercrime and Money Laundering Schemes Net Investment: 177,00 EUR (incl. V.A.T.) * The programmes have been approved by the HRDA. Enterprises participating with their employees who satisfy HRDA’s criteria, are entitled to subsidy.

These trainings may contribute to Continuing Professional Development requirements.

For more information please contact: Persa Papademetriou T: +357 22209053 F: +357 22513294 E: ppapademetriou@kpmg.com

©2013 KPMG Limited, a Cyprus limited liability company and member of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (”KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Grasp knowledge into your hands

ΙΝ Business December 2013  

ΙΝ Business December 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you