Page 1

Livet er uforutsigbart – er du forberedt?


Med god planlegging gir du deg selv kontroll Å sikre seg helt mot uforutsette hendelser er vanskelig. God planlegging kan eliminere usikkerhet og bidra til bedre håndtering av hendelser som måtte oppstå. I Tenden har vi spesialister på problemstillinger knyttet til situasjoner og livskriser som de aller fleste vil oppleve i livet. Våre advokater har omfattende erfaring med saker som omhandler arv, testamenter, generasjonsskifter, ektepakter, samlivsbrudd og barnefordeling.

Økonomiske konsekvenser ved samlivsbrudd

Arv og generasjons­skifte

Er du bevisst ditt ansvar for neste generasjon? Dagens familiemønstre kan gjøre mange arveoppgjør kompliserte, og ofte passer ikke lovens normalordning ditt behov. Derfor er det viktig å tenke gjennom hva man ønsker på forhånd. Dersom ikke lovens ordning passer, bør man bestemme noe annet for eksempel gjennom testament eller arvepakt. For næringsdrivende er hel eller delvis overføring av virksomheten til neste generasjon ofte en lang prosess som bør igangsettes tidlig. Når er det beste tidspunkt for å gjennomføre

generasjonsskifte i næring? I forkant av slike prosesser bør det gjøres en grundig vurdering som favner om det forretningsmessige, det arverettslige og ikke minst det familiære. Våre advokater kan blant annet bistå med: • Forskudd på arv/arveplanlegging • Utforming av testamenter og arvepakter • Spørsmål knyttet til arveavgift og skatt • Privat skifte av dødsbo • Arverettslige spørsmål

Vet du hva konsekvensen blir for deg ved samlivsbrudd eller om noen i nær familie faller bort? Regelverket kan være komplisert, men med god planlegging kan uheldige resultater forebygges. Vi bistår med å finne gode og skreddersydde løsninger. I tillegg til juridisk kompetanse, har våre advokater den øvrige innsikt og forståelse som er nødvendig ved håndtering av slike saker. Vi søker å finne gode løsninger som kan fungere i et lengre perspektiv.

Vi yter også bistand i konflikter ved samlivsbrudd, og har en bred kompetanseplattform knyttet til felleseieskifter som involverer forretningsvirksomhet. Våre advokater bistår blant annet med: • Ektepakter • Samboeravtaler • Økonomisk oppgjør ved skilsmisse/ opphør av samboerforhold • Foreldreansvar, omsorg og samværsrett med barn • Felles bistand til samboere/ektefeller ved brudd


www.consilio.no foto: nordsveen.net og Johnér

Tenden ANS – Vestfolds ledende advokatfirma Tenden Advokatfirma ANS er Vestfolds ledende advokatfirma, og er ett av de to største mellom Oslo og Stavanger. Vi yter juridiske tjenester og strategisk rådgivning til næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige. Vår virksomhet er hovedsakelig knyttet til Østlandsregionen, men vi har oppdrag over store deler av landet. Vi skal være et attraktivt alternativ til de store advokatfirmaene i Oslo. Vårt firma har betydelig innsikt og erfaring i håndtering av familie- og arverettslige spørsmål. Mange av våre advokater har bakgrunn fra landets største advokatfirmaer eller andre faglig sterke juridiske miljøer.

Tenden Advokatfirma ANS Tønsberg Postboks 423 3101 Tønsberg

Sandefjord Postboks 423 3201 Sandefjord

Besøksadresse: Nedre Langgate 37

Besøksadresse: Thor Dahlsgt. 1-5 Telefon 33 35 46 00

/

www.tendenans.no

Profile for InBusiness

Brosjyre arv - Tenden  

Brosjyre arv - Tenden