Page 1

Ettevõtte tutvustus

7. märts 2019

Inbank AS Ettevõtte tutvustus 4 kv 2018 1


Ettevõtte tutvustus

Inbank AS ülevaade Inbank on tarbijafinantseerimisele keskendunud digitaalne Eesti pank, mis omab Euroopa Liidu krediidiasutuse litsentsi •

Asutati aastal 2010 endiste pangajuhtide Priit Põldoja ning Jan Andresoo poolt

Aastal 2015 sai ettevõte pangalitsentsi ning võttis endale uue ärinime Inbank

Bilansimaht ulatus 31.12.2018 seisuga 318 mln euroni ning omakapital moodustas 36 mln eurot

Inbank tegutseb neljas riigis kontoritega Tallinnas, Riias, Vilniuses, Klaipedas, Kaunases, Varssavis ning Gdanskis

Inbankis töötab kokku 158 inimest

7. märts 2019

2


Ettevõtte tutvustus

Grupistruktuur ning suurimad aktsionärid Filiaal

100% Üle 10%-lise osalusega aktsionärid

Aktsiate arv

Osaluse suurus (%)

Cofi Investeeringud OÜ

24 635

28,2%

Filiaal Inbank Poola

UAB Mokilizingas

Mokilizingas Filiale Latvija

Finantseerimistegevus Leedus. Soetatud mais 2018, konsolideeritud alates 22.05.2018

Finantseerimistegevus Lätis. Soetatud 2018. aasta mais

Latvia

Lithuania

Poola

Pershing Hall Holding Limited

23 858

27,3%

Finantseerimistegevus ja hoiuste kaasamine Poolas. Alustas tegevust 2017. aasta jaanuaris

100% Inbank Läti Asutajad ning töötajad 33,5% Finantsinvestorid 66,5%

Läti

Finantseerimistegevus Lätis. Asutatud augustis 2014

37% Maksekeskus Holding OÜ* Eesti

Inbanki osalus Maksekeskus AS-is. Soetatud mais 2015

100%

Inbank AS

Inbank Liising AS

Emaettevõte

Eesti

Finantseerimistegevus ning hoiuste kaasamine Eestis. Krediidiasutuse litsents alates 10.04.2015

100%

Finantseerimistegevus Eestis. Asutatud aprillis 2016

8%

Inbank Technologies OÜ

Coop Pank AS

IT-arendustegevus. Soetatud 2015. aasta mais, konsolideeritud alates 01.07.2015

Finantseerimistegevus ja hoiuste kaasamine Eestis. Raamatupidamise mõistes on tegu sidusettevõttega

Eesti

Eesti

*Maksekeskus Holding OÜ-l on 20,3% suurune osalus ettevõttes Maksekeskus AS, mille kaudu on Inbankil 7,6% suurune osalus makselahenduse teenuse osutajas

7. märts 2019

3


Ettevõtte tutvustus

Turud Töötajate arv

Kontorite arv

Aktiivsed partnerid

Neto laenuportfell mln eurot

158

7

1 518

226

Eesti

58

1

211

102

Läti

23

1

179

40

Leedu

58

3

1 113

73

Poola

19

2

15

10

31.12.2018 Grupp

7. märts 2019

4


Ettevõtte tutvustus

Inbanki ärimudel Partnersuhete juhtimine Kliendikäitumise mõistmine

Distributsioon ja turundus

Me aitame koostööpartneritel rohkem müüa ja klientidel lihtsamini osta, tehes finantseerimise kättesaadavamaks

Müügikeskus

Tootearendus, äriprotsesside arendus, tehnoloogia

Intressiteeniv laenuportfell, omakapitali tootlus

Kättesaadavuse parendamine Müügiprotsessi lihtsustamine Krediidi võimaldamine

Kasumlik ärimudel Riskijuhtimine Finantseerimine ja kapitalijuhtimine

7. märts 2019

5


Ettevõtte tutvustus

Efektiivne automatiseeritud ärimudel Automaatne lepingu sõlmimine ning skooringumudel

Partneripõhine tegevusmudel

• •

90% lepingutest sõlmitakse veebipõhiselt või kauplustes automaatselt Keskmine krediidiotsuse aeg on vähem kui 7 sekundit

• •

Kogemus kolme strateegilise distributsiooni partneriga – jaekaubanduskett, pank, veebiplatvorm Üle 2 500 kaubanduspartneri ning üle 400 000 kliendi Finantseerimislahendused täielikult integreeritud partnerite äriprotsessidesse

Ülevaade laenuprotsessist Päringud

Statistiline mudel

Leping

Digitaalne allkiri

Veebipõhine identifitseerimine

Krediidibürood Sissetuleku info Sotsiodemograafiline info

7. märts 2019

6


Ettevõtte tutvustus

mln eurot

Ettevõtte areng 250

200

226 mln eurot laenuportfell 240 mln eurot hoiuseportfell Üle 400 tuhande kliendi Üle 2 500 partneri

150

100

Cofi alustab koostöös Coop-ga 50 Cofi allkirjastab ühise brändi alt esimese krediitkaartide järelmaksu väljastamisega lepingu

Coop Finants alustab laenude väljastamisega

31.12.18

Inbank avab Inbank Poola filiaali omandab osaluse Coop Pank-is ja müüb Inbank alustab sidusettevõtted koostööd Coop Pank-le suurima Cofi saab automüügi pangalitsentsi portaaliga Cofi siseneb Läti ning muudab tarbijaCofi käivitab nimeks Inbank finantseerimise uue laenutoote turule Eesti suuruselt 6-nda pangaga

Inbank ostab Leedu ettevõtte Mokilizingas 42,5%

5,4% 9,2%

42,8%

0

7. märts 2019

Eesti

Läti

Poola

Mokilizingas

CoopF (sidusettevõte)

KPF (sidusettevõte)

7


Ettevõtte tutvustus

Peamised finantsnäitajad

Neto intressitulu Neto teenustasutulu Netotulud Tegevuskulud Ärikasum Laenude allahindluse kulu Koondkasum Omakapitali puhastootlikkus Intressi netomarginaal Laenukahjumite osakaal laenuportfellist Kulu/tulu suhe

2015

2016

2017

2018

14 0 15 6

35 30 42 8

65 65 85 12

93 95 126 22

226 240 318 36

1,9 0,3 2,4 1,0 1,4 0,3 1,3

3,4 0,0 4,0 2,6 1,5 1,0 0,9

8,4 0,1 9,2 4,2 5,0 3,2 2,6

11,0 -0,1 11,7 6,7 4,9 3,5 7,5

19,9 -0,4 21,4 10,6 10,7 2,7 9,3

43,1% 16,7% 2,4% 41,1%

14,5% 12,3% 4,0% 63,2%

26,6% 13,7% 6,4% 45,7%

44,1% 11,1% 4,5% 57,8%

31,9% 9,5% 1,7% 49,9%

Koondkasum 9,3

10,0 7,5

8,0

mln eurot

Laenuportfell Hoiuseportfell Varade maht Omakapital

2014

6,0 4,0

2,6 1,3

0,9

2014

2015

2,0 0,0

2017

2018

300 226

250

240

200 150 100 50 0

14 2014

35

30

2015

Laenuportfell

7. märts 2019

2016

Laenu- ja hoiuseportfelli areng

mln eurot

mln eurot

65

65

2016

93

95

2017

2018

Hoiuseportfell

8


Ettevõtte tutvustus

Inbank AS Konsolideeritud Kasumiaruanne mln eurot Jätkuvad tegevused Intressitulu Intressikulu Neto intressitulu Teenustasutulu Teenustasukulu Neto teenustasutulu Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt Muud põhitegevusega seotud tulud Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku Personalikulud Turunduskulud Muud tegevuskulud Tegevuskulud kokku Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindlust Kasum sidusettevõtetelt Kasum enne laenude allahindluse kulu Laenude allahindluse kulu Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu

12 kuud 2018

12 kuud 2017

Aastane võrdlus, %

23 633 -3 760 19 873 703 -1 091 -388 1 204 666 21 355 -5 795 -1 592 -3 259 -10 646 10 709 1 986 12 695 -2 686 10 009

13 023 -2 009 11 014 551 -607 -56 0 705 11 663 -3 997 -929 -1 817 -6 743 4 920 6 203 11 123 -3 532 7 591

81% 87% 80% 28% 80% 593% n.a. -6% 83% 45% 71% 79% 58% 118% -68% 14% -24% 32%

Tulumaks Aruandeperioodi puhaskasum Realiseerumata kursivahed Aruandeperioodi koondkasum

-733 9 276 73 9 349

-92 7 499 -38 7 461

697% 24% -292% 25%

Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist Mittekontrolliv osalus Aruandeperioodi koondkasum

9 335 14 9 349

7 458 3 7 461

25% 367% 25%

7. märts 2019

9


Ettevõtte tutvustus

Inbank AS Konsolideeritud Bilanss mln eurot

Varad Raha ja raha ekvivalendid Laenuportfell (neto) Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande Investeeringud sidusettevõtetesse Immateriaalsed varad Muud varad Edasilükkunud tulumaksu vara Varad kokku Kohustised Laen krediidiasutustelt Klientide hoiused Muud kohustised Emiteeritud võlaväärtpaberid Allutatud võlaväärtpaberid Kohustised kokku Omakapital Sissemakstud osakapital Reservid Jaotamata kasum Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku Mittekontrolliv osalus Omakapital kokku Kohustised ja omakapital kokku

7. märts 2019

31.12.2018

31.12.2017

Aastane võrdlus, %

78 324 224 500

23 301 92 895

236% 142%

4 600

0

97 7 697 2 258 568 318 044

7 806 816 799 364 125 981

n.a. -99% 843% 183% 56% 152%

10 429 240 175 11 430 10 017 9 528 281 579

0 95 056 2 399 0 6 480 103 935

n.a. 153% 376% n.a. 47% 171%

15 927 1 523 18 975

9 850 1 431 10 739

62% 6% 77%

36 425 40 36 465 318 044

22 020 26 22 046 125 981

65% 54% 65% 152%

10


Ettevõtte tutvustus

Grupipõhine juhtkond Priit Põldoja

Jan Andresoo

Piret Paulus

Nõukogu esimees, asutaja

Tegevjuht, juhatuse esimees, asutaja

Äriarenduse juht, juhatuse liige

Marko Varik Finantsjuht, juhatuse liige

 Inbanki grupipõhine juhatus tegeleb finantsjuhtimise, riskijuhtimise, tootearenduse ja tehnoloogiaga  Inbank Grupi juhtkond on keskendunud strateegiale, innovatsioonile, uutele turgudele laienemisele ning kapitalitootluse ja riskiisu eesmärkide täitmisele

7. märts 2019

Liina Sadrak

Ivar Kallast

Priit Piile

Äriprotsesside juht, juhatuse liige

Riskijuht, juhatuse liige

IT juht

Erkki Saarniit Tootearenduse juht

11


Ettevõtte tutvustus

Inbank Grupi ettevõtete juhtkond Girts Ledins

Maciej Pieczkowski

Benas Pavlauskas

Inbank Lizings tegevjuht

Inbank Poola tegevjuht

Mokilizingas tegevjuht

Margus Kastein

Juris Filipovs

Tomasz Rzeski

Jone Virbickiene

Inbank Eesti tegevjuht

Inbank Lizings operatiivjuht

Inbank Poola kommertsjuht

Mokilizingas finantsjuht

 Inbanki rahvusvahelise kasvu alustalaks on tugev kohalik juhtkond  Inbank otsib ettevõtlikke ning kogenuid regionaalseid juhte, kes oskavad efektiivselt Inbanki ärimudelit oma koduturul rakendada

7. märts 2019

12


Ettevõtte tutvustus

Peamised edutegurid Kasumlik tarbijafinantseerimise ärimudel Edukad tulemused koos tugeva turupositsiooniga Eestis ning Leedus Potentsiaal Poolas äri kasvatada ning laieneda ärimudeliga ka teistesse riikidesse Euroopa Liidu pangalitsents, mis tagab ligipääsu jätkusuutlikule finantseerimisele Tugev rahvusvaheline investorbaas, mis toetab panga kasvu Kogenud ja professionaalne meeskond Suurepärane IT võimekus ning innovaatilised digitaalsed lahendused Fokusseeritud strateegia ja organisatsioon 7. märts 2019

13


Inbank AS Niine 11, 10414 Tallinn info@inbank.ee +372 640 8080 www.inbank.ee

7. märts 2019

Profile for Inbank

Inbank AS-i 2018. aasta 4. kvartali presentatsioon  

Inbank AS-i 2018. aasta 4. kvartali presentatsioon  

Profile for inbank