{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 90

Z Zýka, J. – Andršová, I. – Málek, J. – Podhorná, B. – Joch, A. – Hrbáček, K.: Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti niklové superslitiny MAR-M-247 .......... 414 Influence of microstructure ON mechanical properties of MAR-M-247 nickel superalloy Ž Žihalová, M. – Bolibruchová, D.: Vplyv pridávania korektorov železa na kryštalizáciu zliatiny AlSi10MgMn so zvýšeným obsahom železa ................................................... 93 Influence of adding the iron correctors on crystallization of the AlSi10MgMn alloy with increased iron content Žižka, I. a kol.: Vytváření ekonomického povědomí ve Slévárnách Třinec, a. s. ..... 35

FIREMNÍ PREZENTACE PRESENTATIONS OF COMPANIES

bázi organických rozpouštědel k vodním nátěrům .............................................. 456 H-GLOST, s. r. o, Drásov Společnost H-GLOST upevňuje svoji pozici ............................................................ 266 Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Düsseldorf, Německo; Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín HA – pokročilé cold box systémy pro lití neželezných kovů a jejich environmentální aspekty .................................................. 373 Chem-Trend GmbH, Maisach/Gernlinden, Německo Kontrola procesů tlakového lití termokamerou l Rychlé rozpoznání chyb podmíněných teplotou a okamžité odstavení ........... 300 Mazání minimálním množstvím maziva snižuje náklady, zlepšuje ochranu životního prostředí a bezpečnost práce | Díky novému mazivu pro písty MicroDose™ lze výrazně snížit spotřebu, prodloužit životnost a zvýšit kvalitu dílů .......................................... 114 Vysoce efektivní procesní pomocné látky ........................................................... 458

Automatizační řešení pro cílené omílání | Spolehlivé, efektivní a flexibilní obrábění přesných dílů ..................................... 384 Dvě identická tryskací zařízení pro různá použití u Andersen Steel .................... 284 Konstruováno podle požadavků sléváren a kováren / Odlitek nebo výkovek – vždy perfektně tryskaný ....... 2. s. obálky č. 5–6 SwissCentrum software, s. r. o., Prostějov IT pomocník pro dokonalé odlitky ......... 61 ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o. Představení společnosti ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o. ............................... 292, 381 TIESSE PRAHA TIESSE PRAHA – komplexní služby a individuální přístup slaví úspěch ................. 294

RUBRIKY l SECTIONS Aktuality l News: 134, 205, 330 Blahopřejeme l Congratulations: 75, 141, 207, 332, 403, 486

ABB s. r. o., Praha ABB Robotika představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu svého historicky největšího robota ................................... 268 ABB Robotika uvedla na trh bezpečnostně certifikovaný systém pro monitorování robotů SafeMove2 .................................... 386

JUNKER Industrial Equipment, s. r. o., Boskovice Generální opravy slévárenských pecí ... 288

Mezioborové informace l Interdisciplinary information: 402

KERAMOST, a. s., Most KERAMOST, a. s., – expanze v oblasti slévárenství ................................................ 270

Roční přehledy l Annual overviews: 118, 190, 306, 388, 463

AIR PRODUCTS, spol. s r.o. Kyslíko-palivový systém pro kuplovny snižuje náklady a přináší pružnost řízení kupolových pecí ................................................... 264

KERAMTECH, s. r. o., Žacléř ............ 280

ALFE BRNO, s. r. o. Hana Portová, ALFE BRNO, s. r. o. ........183 ASK Chemicals, s. r. o., Brno PEP SET – účinný pojivový systém nezatěžující životní prostředí – zkušenosti ze slévárny Al slitin ............................................... 105 Nové koncepty slévárenských přísad (additiv) pro výrobu kvalitních odlitků a rovněž možnost lití bez nátěru .............................. 250 Altreva, spol. s r. o., Třebíč Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl ................... 108, 302 ALUCAST, s. r. o. FOND-EX 2016 | ALUCAST, s. r. o. | 15. výročí založení ........................................... 254 BRIKLIS, spol. s r. o. Od kovové třísky ke kovové briketě ve dvanácti sekundách .................................. 278 CLARIANT PRODUKTE GmbH, Německo Low emission aditiva pro bentonitové formovací směsi l Zvýšení povrchové jakosti odlitků a redukce emisí při odlévání ........... 276 ELSKLO, spol. s r. o., Desná v Jizerských horách Moderní topný systém elektrických kelímkových pecí ELSKLO ................................ 272

Laempe + Panáčková, Praha LAEMPE + PANÁČKOVÁ – jsme tu pro Vás již více než 20 let .................................... 296 LANIK, s. r. o., Boskovice MORGAN MMS představuje nový kelímek Z2e2 | Měřitelná úspora energie, zvýšená efektivita a životnost ........................... 112 Profil společnosti ................................ 382 MCAE Systems, s. r. o., Kuřim Co musí slévárny vědět o 3D tisku ....... 110 Messer Technogas, s. r. o., Praha Kryogenní odstraňování otřepů z kovových odlitků ........................................ 116, 182 Metakon s. r. o., Brno; Ascend, s. r. o., Praha Praktické zkušenosti z procesu získání dotací pro slévárny ze strukturálních fondů EU ........................................................... 286 METOS, v. o. s., Chrudim 3D data ve slévárenství ...................... 290 Miroslav Karas – DESTRO, spol. s r. o., Zbečno Kdo je DESTRO? .................................. 260 NAJPI a. s., Senica, Slovensko NAJPI úspešne rozbehla výrobu a predaj zlievarenských a sklárskych pieskov ..... 282 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize přesného lití .............................. 274

ESI Group S. A., Francie ProCAST: již déle než čtvrtstoletí špičkové kvality v oblasti slévárenských simulací Od první verze v roce 1990 se ProCAST neustále zdokonaluje .............................. 262

RESPECT, a. s., Praha Bez čeho se neobejde stavební záměr či developerská činnost .............................. 455 Úspěšný obchod je uzavřen zaplacením, nikoliv dodáním .................................... 298

Eurovision, a. s., Brno Dotace z fondů EU pro podniky v oblasti slévárenství ................................................. 60 Podpořte rozvoj Vaší firmy na všech úrovních! ................................................... 117

RGU CZ, s. r. o., Brno Proč použít pro řízení slévárenských výrob specializovaný informační systém – řešení vyvíjené pro potřeby slévárenské výroby? ............................................................ 258

FOSECO, Ostrava Rychle schnoucí nátěr l Přechod od nátěrů na

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo

496

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Nekrolog l Obituary: 489

Slévárenská výroba v České republice l Foundry production in the Czech republic: 476 Slévárenská výroba v zahraničí l Foundry production abroad: 128 Slévárenské konference l Foundry conferences: 203, 482 Slévárenské kongresy l Foundry congresses: 327, 401 Slévárenské veletrhy l Foundry fairs: 132 Transactions AFS 2015: 136, 199, 324, 397, 478 Umělecké odlitky l Art castings: 74, 141, 206, 332, 486 Vysoké školy informují l Information from universities: 69, 135, 329, 402, 484 Výročí l Anniversary: 487 Vzpomínáme l Commemorations: 207 Z historie l From the history: 76, 142, 208, 333, 404, 490 Zahraniční slévárenské časopisy l Foreign foundry journals: 70, 137, 200, 325, 398, 479 Zajímavosti l Curiosities: 486 Zaostřeno na materiál l Focused on material: 184, 460 Ze zahraničních časopisů l From the foreign foundry journals: 73, 139, 202, 326, 400, 481 Zprávy České slévárenské společnosti l News from the Czech Foundrymen Society: 66, 125, 195, 320, 393, 472 Zprávy Spolku přesného lití l News from the Czech Investment Casting Association: 68, 319 Zprávy Svazu modeláren České republiky l News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic: 65, 317 Zprávy Svazu sléváren České republiky l News from the Association of Foundries of the Czech Republic: 62, 122, 193, 314, 391, 467

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport