{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 83

Milan Horáček l Ivo L ána l Jiří Fošum

Nekrolog Obituary

Osobní vzpomínka na Dr. Károlyho Bakóa prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Ze všeho výše uvedeného je zřejmé, že naše kontakty byly velmi bohaté a měli jsme tedy možnost se i osobně dobře poznat. Myslím, že hlavní charakterovou vlastností Károlyho byla jeho vstřícnost, veselá povaha a především schopnost vytvořit při jednáních vždy velmi přátelskou atmosféru i přes někdy obtížnější řešená témata. Myslím, že s tímto stručným osobním pohledem na osobnost Dr. Károlyho Bakóa budou souhlasit všichni, kdo se s ním někdy setkali. Bude nám všem určitě hodně chybět. Čest jeho památce.

Rozloučení s Jaroslavem Šolcem Károly Bakó

Jaroslav Šolc

Dne 14. 6. 2016 nás opustil dlouholetý člen Oblastního výboru České slévárenské společnosti pan Jaroslav Šolc, narozený 13. 1. 1937, trvale bytem v obci Nechanice, Tůně 25. Pan Šolc zemřel ve věku nedožitých 80 let. Začátkem padesátých let se vyučil modelářem a později vystudoval při zaměstnání Střední průmyslovou školu strojní. Dlouhá léta působil ve funkci vedoucího modelárny ČKD v Hradci Králové. Jeho příkladnou aktivitou byla velmi významná pomoc při zajišťování tradičních seminářů Ekologie a slévárenství. Pan Jaroslav Šolc udržoval díky svému dlouholetému působení v zastupitelstvu obce velmi dobré vztahy s Krajským úřadem v Hradci Králové, a také proto se tam mohl osmkrát konat seminář Ekologie a slévárenství. Krajský úřad v Hradci Králové je současně již tradičním významným sponzorem seminářů. Vedle uvedených aktivit byl Jaroslav Šolc dlouholetým funkcionářem Svazu modeláren ČR. Jeho památka byla uctěna minutou ticha na zasedání výkonného výboru České slévárenské společnosti. Děkujeme panu Jaroslavu Šolcovi a s láskou vzpomínáme na jeho významné zásluhy o rozvoj českého modelářství a slévárenství.

(19. 11. 1934 – 8. 6. 2016) Ing. Jiří Fošum

František Klát

František Klát pocházel spolu se svými pěti sourozenci z rodiny malého rolníka v Nových Hradech u Skutče. Vyučil se slevačem v tehdejším ČKD Choceň. Na Vysoké škole báňské v Ostravě patřil k výborným žákům prof. Přibyla a doc. Havlíčka. V roce 1958 nastoupil do technického úseku slévárny ve ŽĎAS Žďár nad Sázavou, kde se brzy specializoval na oblast formovacích materiálů a po čase se stal vedoucím vývojového střediska CT směsí s celostátním dosahem. Pracoval pilně především při řešení rozpadavosti a aplikací směsí s vodním sklem vytvrzovaných oxidem uhličitým. Byl tak společně s Ing. Petrem Jelínkem z VŠB Ostrava vlastně pokračovatelem dr. Petržely v této oblasti. V roce 1963 se stal zakládajícím členem Odborné skupiny formovacích látek (KOFOLA) při Slévárenské společnosti ČSVTS a jejím prvním vědeckým tajemníkem. V roce 1964 přešel do nové slévárny oceli Škoda České Budějovice, kde vykonával funkce vedoucího provozu Slévárna a vedoucího útvaru investic. Následkem politických prověrek po roce 1968 byl přeřazen do skupiny technologických projektů. Volnějšího pracovního nasazení využil k dálkovému studiu pozemního stavitelství na průmyslové škole a postgraduálnímu studiu slévárenského oboru pracovníků n. p. Škoda Plzeň. V roce 1991 přešel do Jihočeských plynáren a vykonával zde vedoucí projektantské a manažerské funkce. Svých nových odborných znalostí využil také k nápaditým projekčním úpravám vlastního bytu i rekreační chalupy v jihočeském pohraničí. František Klát byl pro svou pracovitost, tvořivost a přátelské chování vzorem slévárenského odborníka. Zemřel ve svých nedožitých 82 letech po mozkové příhodě v Českých Budějovicích.

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

489

NEKROLOG

Když jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu, že Károly zemřel, nechtěl jsem tomu věřit. Věděl jsem sice, že již delší dobu bojuje s tou nejznámější zákeřnou chorobou, ale přesto bylo stručné oznámení e-mailem od kolegů z Univerzity v Miškolci „Dr. Karoly Bako verstorben“ pro mne šokem. Ihned jsem poslal kondolenci jeho manželce, dětské lékařce Lille Czáky, které Károly chybí nejvíce. Znali jsme se s Károlym velmi osobně a jen těžko by se dala vyčíslit všechna setkání na Světových slévárenských kongresech, kde Károly zastupoval Maďarsko, na Slévárenských dnech u nás a také v Maďarsku a na dalších odborných akcích. Jeho zásluhou také bylo, že společný projekt MEGI – sdružení slévárenských spolků a svazů z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska, Německa a Slovinska – si našel své významné místo v rámci ostatních mezinárodních slévárenských organizací, jako je WFO (Světová slévárenská organizace) a CAEF (Evropské sdružení slévárenských spolků). Nelze zapomenout ani na společný mezinárodní tříletý projekt OVOTRAIN, jehož cílem bylo vytvoření několikajazyčného slévárenského slovníku. Tady hrál Károly (spolu s manželkou Lillou) hlavní roli koordinátora. Samozřejmě byl Károly Bakó známý především mezi slevači v Maďarsku, kde byl aktivní jak v jejich slévárenských společnostech, tak jako zástupce firmy HA v kontaktu se slévárnami, ale také jako pedagog (docent) na Univerzitě v Miškolci.

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

Vzpomínka na Ing. Františka Kláta

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport