{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 82

Jaromír Roučka

Obr. 3.

Obr. 2.

První slévárenský kurz pro inženýry a dílovedoucí organizovaný prof. Píškem v roce 1929

bě předsednictví prof. Píška v roce 1931. Pochází z roku 1821 a byl zhotoven jako výzdoba na tzv. „císařské“ dřevouhelné vysoké peci ve Strašicích u Rokycan. Prof. Píšek prosazoval širokou spolupráci slévárenských odborných spolků jak československých, tak zahraničních. Byl zakládajícím členem „Mezinárodního výboru technických slévárenských společností“ CIATF, který byl ustaven v roce 1926 v Detroitu a v letech 1934 a 1950 byl prezidentem této organizace.

mi. Za svůj přínos byl oceněn francouzským „Rytířským řádem čestné legie“, „Lavoisierovou medailí“ univerzity v Lille a mnoha dalšími vyznamenáními. Byl odpovědným redaktorem časopisů Hutník a Hutnické listy a byl zakladatelem odborného českého slévárenského časopisu Slévárenství. Byl rovněž autorem řady odborných publikací, které vycházely nejen doma, ale i v zahraničí. A nyní si položme otázku: Co by asi prof. Píšek říkal na současnou pozici českého

Znak odborného spolku slévárenského od roku 1931

zejména sléváren hliníku, je velmi dobrý, sléváren železných slitin v průměru poněkud horší, někdy se strojním vybavením dokonce na hranici životnosti. Pořád ale umíme dělat dobré odlitky. Z personální situace by však prof. Píšek radost rozhodně neměl. Úplná absence učňovského a středního odborného školství, stále se snižující počet vyučených slevačů a horšící se kvalita pracovníků. S velkým vypětím udržované jakési minimální stavy studentů a co je ještě horší i stavy pedagogů na slévárenských katedrách. Ze společnosti se vytrácí úcta k řemeslu, k technickým dovednostem a systematickému technickému myšlení. Společnost preferuje rychlá a jednoduchá řešení. Z počtu účastníků, odborné úrovně a atmosféry na Slévárenských dnech by

70

kg/osobu a rok

60 50 40 30 20 10

SA us k Fr o an cie Po Šp lsko an ěl sk Tu o re ck Br o itá ni e

U

R

a

lie

Itá

kr aj in

R

ko

us

U

ak o

ko

Č R

ín a

Č

po Ja

ěm N

V ÝROČÍ

Obr. 4.

ns

ec ko Tc hTaa jiw aann Ko Sl rea ov in sk o

0

Výroba odlitků v kg/osobu v roce 2014

Prof. Píšek byl aktivním organizátorem tuzemských slévárenských konferencí. Slévárenské dny se konaly již v roce 1931, jednání mezinárodních slévárenských spolků, mezinárodních sjezdů CIATF (v ČSR v roce 1933 a 1948) a výstav (1. slévárenská výstava v roce 1924 v Praze). Spolupracoval s mnoha zahraničními vysokými školami a organizace-

488

Obr. 5.

Zaplněné auditorium na Slévárenských dnech v roce 2015

slévárenství a slévárenského odborného školství? Podle statistiky za rok 2014 se v ČR vyrobilo asi 41 kg odlitků na 1 obyvatele (obr. 4). Z tohoto pohledu jsme byli na 7. místě na světě, v Evropě na místě 3. po Německu a Slovinsku. Zdá se tedy, že v produkci je na tom náš obor stále ještě dobře. Technický stav některých sléváren,

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

však asi prof. Píšek radost měl (obr. 5). Duch našeho jednání je pracovní a přitom přátelský, tedy takový, jaký na Slévárenských dnech tradičně býval a jaký byl na Slévárenských dnech i letos. Za profesora Píška přeji všem radost z našeho řemesla. (Předneseno na Slévárenských dnech® 8.–9. 11. 2016, Brno)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport