{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 73

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

GIESSEREI www.vdg.de

GIESSEREI E R FA H R U N G S AU STAU S C H www.vdg.de

SCHÜTZE, N.: Od LKG k lité oceli (Vom duktilen Eisen zum Stahlguss), 2016, č. 3–4, s. 10–13. SCHMIDT, A.: Jedna z největších součástí vyrobených na světě tlakovým litím (Eines der grössten Druckgussteile der Welt), 2016, č. 3–4, s. 6–9. NEIDHARDT, K. P.: Umělohmotná tělíska pro hladké leštění (Kunststoffschleifkörper für das Gleitschleifen), 2016, č. 3–4, s. 16–17. IBOUNING, V.: Pro nejlepší výsledky broušením a oddělováním (Für beste Schleif- und Trennergebnisse), 2016, č. 5–6. DROSTE, M.: Tlakový vzduch s potenciálem úspor (Druckluft mit Einsparungspotenzial), 2016, č. 5–6, s. 16–18. DAHLMANN, M.: Pro filigránské a bezchybné lití (Für filigranen und fehlerfreien Guss), 2016, č. 5–6, s. 28–29. FRANZ, J.: Tekutý plyn pro ohřev kokil (Flüssiggas erwärmt Kokillen), 2016, č. 5–6, s. 30–31. GIESSEREI FORSCHUNG – INTERNATION A L F O U N D RY R E S E A RC H w w w.i nt e r n a t i o n a l -foundry-research.com/ SCHOLTES, B. a kol.: Optimalizace forem pro tlakové lití (Optimalisation of die casting dies), 2015, č. 4, s. 2–9. ORLENIUS, J. a kol.: Vývoj plynů z formy jádra v odlitcích z LLG (Mould and core gas evolution in grey iron castings), 2015, č. 4, s. 10–21. MUOIO, G. L.; TIEDJE, N. S.: Kdy suché je suché? Proces pravidel, simulací a průmyslových případů při sušení vodních slévárenských nátěrů (When dry is dry? Process design rules, simulations and industrial cases on the drying of water based foundry coatings), 2015, č. 4, s. 22–31. MUELLER, T. J.; ANDRE, L.: Výdrž dlouhých tištěných tenkých jader v hliníkových odlitcích (Performance of long thin printed cores in aluminium castings), 2015, č. 4, s. 32–37. MUOIO, G. L.; TIEDJE, N. S.: Rychlost vypařování vodních slévárenských nátěrů na furanových směsích (Evaporation rates of water based foundry coatings on furan bonded sands), 2015, č. 3, s. 2–11. BURBACH, T. a kol.: Optimalizace simulace odlitků stanovením teploty, závisející na koeficientech přenosu tepla (The optiminization of casting simulation through the determination on temperature dependent heat transfer coefficients), 2015, č. 3, s. 12–21.

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

479

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

BOSSE, M.; KABELITZ, S.: Průmysl 4.0 – zesíťovaná, pružná a energeticky účinná slévárna (Industrie 4.0 – die vernetzte, flexible und energieeffiziente Giesserei), 2015, č. 12, s. 22–25. JANSEN, S. a kol.: Tvarově blízké temperovací systémy v nástrojích tlakového lití – 3D tisk pro ocel pracující za tepla (Konturnahe Temperiersysteme in Druckgiess-werkzeugen – 3-D-Druck mit Warmarbeitsstahl), 2015, č. 12, s. 30–35. MASCHKE, W.: Chunky grafit – jeho vznik a jak mu zabránit (Chunkygrafit – sein Auftreten und seine Vermeidung), 2015, č. 12, s. 36–41. KNORR, S. a kol.: Lití do těžkých kokil se strukturovaným povrchem (Schwerkraftkokillengiessen mit strukturierten Kokilenoberflächen), 2015, č. 12, s. 42–49. SCHÜTT, K. H.: Konstrukce odlitků a jejich použití (Gusskonstruktion und Gussanwendung), 2015, č. 12, s. 50–65. SMETAN, H.: Dynamické sklopné lití u nízkotlakých licích strojů (Dynamisches Kippgiessen auf Niederdruckgiessmaschinen), 2015, č. 12, s. 66–67. MALASHONAK, V.: Snížené obroušení a snížená doba tryskání s inovačním tryskacím prostředkem (Verschleissreduzierung und Strahlzeitverkürzung durch innovatives Premiustrahlmittel), 2015, č. 12, s. 68–69. HEINRICH, S.: Forma jako výměník tepla (Die Form als Wärmetauscher), 2015, č. 12, s. 92–93. GAMISCH, M.: Optická zkouška tlakově litých částí (Optische Prüfung von Druckgussteilen), 2015, č. 12, s. 96–67. DÖTSCH, E. a kol.: Energetická účinnost při indukčním tavicím provozu – vliv optimálního výkonu (Energieeffizienz im induktiven Schmelzbetrieb – Einfluss der leistungsoptimierten Fahrweise), 2016, č. 2, s. 24–31.

VOSS, T. a kol.: Odlévací pece a zařízení – stav techniky a vývojové cíle (Giessöfen und Giessereieinrichtunge – Stand der Technik und Entwicklungsziele), 2016, č. 2, s. 32–37. WERNER, H. a kol.: Materiály EN-GJS pro velké a těžké odlitky zpevněné směsnými krystaly (Mischkristallverfestigte EN-GJS-Werkstoffe für Gross- und Schwergussteile), 2016, č. 2, s. 38–43. SCHÜTT, K. H.: Roční přehled uměleckého lití (Jahresübersicht Technikgeschichte, Kunstguss, Kunsthandwerk), 2016, č. 2, s. 44–57. WILL, F.; BORGHOFF, S.: Trvalá regenerace směsi (Nachhaltige Sandregenerierung), 2016, č. 2, s. 58–69. NEUBERT, M.: Nastavení přírodní směsi směsí syntetickou (Umstellung von Natursand auf synthetischen Sand), 2016, č. 2, s. 60–61. WEISSENBAUER, M. a kol.: Možnosti charakterizace formovací směsi (Möglichkeiten der Formstoffcharakterisierung), 2016, č. 2, s. 64–67. ERNST, W.: Hranice schopnosti běžných přístrojů z pískové laboratoře z pohledu řízení jakosti znaku 6 Sigma (Die Fähigkeitsgrenzen üblicher Sandlabormessgeräte aus der Sicht eines Six Sigma-gepräkten Qualitätsmanagement), 2016, č. 3, s. 20–27. PRIES, H. a kol.: Bezpečné lepení strukturálních tlakově litých hliníkových součástí (Prozesssicheres Kleben von strukturellen Aluminiumdruckguss-Komponenten), 2016, č. 3, s. 28–35. JORDI, U.: Strukturální stavební díly: zajímavý a rostoucí trh (Strukturbauteile: eines interessanter und wachsender Markt), 2016, č. 3, s. 36–43. HAHN, I.: Roční přehled lité oceli (Stahlguss-Jahresübersicht), 2016, č. 3, s. 44–55. RUPP, S.; HEPPES, F.: Jádra Combicore pro tlakové lití a další slévárenské postupy (Combicore-Kerne für das Druckgiessen und andere Giessverfahren), 2016, č. 3, s. 56–61. WENKE, H.: Lehká turbínová bruska pro těžké odlitky větrných kol (Leichte Turbinenschleifer für schwere Windrädergussteile), 2016, č. 3, s. 62–65. PITEREK, R.: S tlakovým litím utvářet budoucnost (Mit Druckgiesstechnik Zukunft gestalten), 2016, č. 3, s. 68–73.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport