{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

Josef Hlavinka

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí čtenáři, tímto číslem uzavíráme další kapitolu života časopisu Slévárenství, ročník 2016. Tento časopis neoddělitelně patří k rodině nás slevačů. Z příspěvků, které nám po celý rok zasíláte, je zřejmé, že i vy máte zájem o jeho vysokou úroveň. A myslím, že je to znát na kvalitě. Za dobu existence se podařilo vybudovat silnou vazbu vydavatele se slévárenským světem nejen z České republiky. Přes všechen můj shon si rád někde v klidu otevřu kterékoliv číslo a vždy najdu zajímavý článek. Nezřídka čtu stejný článek i několikrát. Ptáte se proč? Rád se učím od úspěšných a zároveň

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel Svazu sléváren ČR

hledám inspiraci. Musím říct, že mne jakákoliv pozitivní myšlenka vždy „nastartuje“ k úvahám a nezřídka k činům v mém osobním i profesním životě. Díky. Průmysl 4.0 – často opakované heslo tohoto roku a blízké budoucnosti. Má šanci tradiční řemeslo, jakým je slévárenství, obhájit své pozice v tomto globálním směřování kybernetického světa? Cílem průmyslu 4.0 je předcházet nadvýrobě. Každý přesně specifikovaný produkt má svého zákazníka. Za pomoci datových souborů se zrychluje přenos informací a dosahuje se zkracování termínů a to vše v souladu s rostoucí kvalitou a klesající cenou. Už se v tom vidíte? Komerční slévárenství je přece na těchto principech dlouhodobě založeno! Ať už budeme systémově řazeni jako výrobní modul, prvek či i-cloud, vždy to bude produkce tvarově náročných výrobků. Ano, nové technologie nám přinesou nové možnosti; asi je zbytečné bránit se novým trendům, ale vždy je třeba racionální přístup se všemi pro a proti. Myslím si a pevně věřím tomu, že i nadále řadu odpovědí na to, jak a co, naleznete i v následujících ročnících našeho – vašeho časopisu Slévárenství. Blíží se závěr roku 2016, a proto mi dovolte poděkovat všem, kteří obětavě napomáhají a přispívají slévárenskému oboru. Mé upřímné díky patří blízkým kolegům, se kterými se pravidelně scházím, a také týmu pracovníků našeho sekretariátu a redakce.

Svaz sléváren ČR

redakce Slévárenství

Milí čtenáři, přeji vám příjemné prožití svátků vánočních v kruhu svých blízkých a v novém roce 2017 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

413

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport