{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 69

Obr. 2.

Význam sponzorů je neoddiskutovatelný

Přednáškový sál hotelu Avanti byl zcela zaplněn

Obr. 3.

Jednání SD zahájil doc. J. Roučka

Obr. 5.

Předseda ČSS dr. L. Martínek

Obr. 6.

Děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně doc. Katolický při své uvítací řeči

Obr. 7.

Odkaz prof. F. Píška připomněl doc. J. Roučka

Obr. 4.

Oceněný doc. A. Záděra

Obr. 9.

Obr. 10. Přednášející prof. Rüdiger Bähr z TU v Magdeburgu

Obr. 8.

Viceprezident SSČR Ing. F. Kristoň

Příspěvek Ing. P. Sobíška všechny zaujal

Obr. 11. Dobrou náladu podtrhla dixielandová kapela

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

475

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Obr. 1.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport