{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 60

RO ČN Í PŘ EH L EDY

Wa l t e r L e i s

Simulace tlakového lití J. Müller aj. [96] představují inovativní koncepci modelování procesu nástřiku forem pro tlakové lití. Možností použít u tlakového lití k optimalizaci zářezů numerickou topologii se zabývali C. Thoma aj. [97]. Předpovídatelnost mechanických vlastností simulací ukázali na příkladě tlakového odlitku nosné části karoserie (Audi) K. Weiss, C. Honsel a R. Vomhof [98]. U pevnosti v tahu bylo možné prokázat vysokou shodu mezi výsledky simulace a experimentu. R. Hilbinger aj. [99] srovnávají na deskovém konstrukčním dílu výsledky simulace tvoření vln v licí komoře během první fáze s experimentálními výsledky. Nejlepší hustoty se ve všech případech dalo dosáhnout při rychlosti pístu 0,7 m/s. Dosažení požadovaných vlastností u tlakového odlitku přední části střechy umožňuje při výrobě nástřik plastickou hmotou. M. Fuchs [100] objasňuje na tomto konstrukčním díle použití simulace procesu odlévání. S. Hachtel, P. Duwe a D. Brunke [101] kladou na první místo svého příspěvku prospěšnost vysoce automatizované 3D počítačové tomografie pro hodnocení konstrukčních dílů a úpravu nástroje. Novinky a technologie Ústřední téma týkající se zmetkovitosti představuje podle N. Gertha aj. [102] hlavní problém tlakového lití – výskyt pórovitosti. Použití vložek nástroje vyrobených tavením laserem umožňuje, díky generativní výrobě a tím blízko kontur, mimořádně účinnou koncepci chlazení. V předložené studii realizované ve výrobní praxi se sledovaly dvě různé koncepce chlazení (obr. 13). Použití konturového temperování vysvětlují U. Richter, K. Eigenfeld a R. Miksche [103] na příkladě chlazení trnem. Konturovým temperováním (postup laserového tavení) bylo ve srovnání s konvenčním bodovým chlazením možné docílit až čtyřikrát většího odvodu tepla. Výrazné zkrácení doby cyklu optimalizací nástroje na tlakové lití technikou „skořepinové vložky“ (Maskentechnik) se podařilo S. Findeisenovi a H. Schulzemu [104]. Obecně Odborné přednášky formou prezentace na fóliích přednesené na Aalenském slévárenském kolokviu 2013 [105] zahrnují témata: duté konstrukce v tlakovém odlitku vytvořené vstřikováním plynu a solnými jádry (L. Kallien), nadeutektické slitiny Al-Si obsahující železo v tlakovém

466

lití (A. Baesgen), efektivita energie v tlakovém lití (T. Stock), hudba – nový záměr EU pro optimalizaci tlakového lití (M. Winkler), CCSME – závěrečná zpráva (W. Leis), neturbulentní plnění s protitlakem v první fázi (V. Scholz) a magit – hořčíkové konstrukční díly se vstřikováním plynu v procesu s teplou komorou (M. Becker). Na Aalenském slévárenském kolokviu 2014 [106] to byla témata: celkové řízení tepla nástřiku forem pro tlakové lití (L. Baraldi), efektivita energie ve slévárnách (R. Schillig), konstrukční hliníkové odlitky a hliníkové odlitky pro podvozky (E. Feijen), maximální zvýšení jakosti a konkurenceschopnosti procesu tlakového lití díky normalizaci konstrukce (F. Voltazza), mezinárodní soutěž tlakových odlitků – nositelé cen (J. Schäfer), novinky v oblasti tlakových odlitků ze slitin hořčíku (T. Weidler), termomechanická data slitin solí (S. Momper), vytěžování dat pro optimalizaci postupu tlakového lití (M. Winkler), výsledky evropského výzkumného a vývojového projektu StaCast (W. Leis), duté odlitky vyrobené na strojích s teplou komorou vstřikováním plynu (M. Becker), inovativní senzorika v procesu tlakového lití (T. Feyertag) a procesy tečení a stárnutí různých slitin zinku (W. Leis). V ohlédnutí za 57. rakouskými slévárenskými dny [107] lze najít výtahy přednášek týkajících se tlakového lití, jako např. zjišťování vlivu lokálního chlazení a dodatečného stlačení na vlastnosti struktury tlakových odlitků, srovnání sklonu hořčíkových slitin ke vzniku trhlin blízké provozní praxi, nové, inovativní oceli pro práci za tepla s vysokou výkonností na výrobu forem pro tlakové lití, vliv slitiny a tepelného zpracování na termomechanické vlastnosti hlav válců a také potenciál postupu tlakového lití na výrobu vysoce namáhaných součástí automobilů. O čištění odlitků referují D. Schulz [108] a I. Rau [109]. Odlitky oceněné při Mezinárodní soutěži tlakových hliníkových odlitků 2014 jsou vyobrazeny v odkazu [110]. Vítězný odlitek byl držák zadní osy pro BMW i3 ze závodu BMW v Landshutu. V 5. ročníku mezinárodní soutěže tlakových odlitků ze slitin zinku byl oceněn odlitek konstrukčního dílu pro průmyslové řízení s podporou počítače na nosné liště. Dobré perspektivy pro tlakové lití v globalizovaném světě vidí G. Röders [111] hlavně v dokonale vytvořených nástrojích. O použití vakuové technologie v tlakovém lití referoval J. Doboroski [112]. Možnosti analýzy hospodárné optimalizace procesu tlakového lití hliníku objasňují M. Belte a D. Dragulin [113].

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

L i t e ra t u ra [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]

[44]

[45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

[54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]

[62]

[63] [64]

[65]

[66]

[67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74]

Giesserei, 2014, 101(1), 42–55. Giesserei-Rundschau, 2013, 60(7/8), 202–210. Giesserei-Rundschau, 2013, 60(7/8), 218–220. Giesserei, 2014, 101(1), 76–81. Giesserei-Praxis, 2014, 64(7/8), 354–357. Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2013, 57(7+8), s. 52. In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-101. In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-102. Giesserei, 2014, 101(2), 32–37. Giesserei, 2014, 101(5), 64–71. Giesserei, 2014, 101(3), 36–43. Giesserei, 2014, 101(6), 32–41. Giesserei, 2014, 101(3), 44–53. Giesserei, 2014, 101(6), 42–51. Giesserei- Er fahrungsaustausch, 2014, 58(9+10), 6–11. Giesserei, 2013, 100(12), 36–43. In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-052R1. International Foundry Research, 2014, 66(4), 10–16. Giesserei, 2014, 101(7), 38–43. Giesserei-Rundschau, 2013, 60(7/8), 211–217. Giesserei, 2013, 100(2), 58–63. Giesserei, 2013, 100(9), 30–39. Giesserei, 2013, 100(11), 22–27. Giesserei, 2014, 101(8), 38–45. In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-091. In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-092. Giesserei, 2014, 101(7), 20–29. In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-033. In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-042. In: Casting Congress and Tabletop 2013, Louisville, 16-18.09.2013. NADCA, přednáška T13-061. Giesserei- Er fahrungsaustausch, 2013, 57(3+4), 6–9. International Foundry Research, 2013, 65(3), 18–23. Giesserei, 2013, 100(7), 82–83. Giesserei- Er fahrungsaustausch, 2013, 57(3+4), 10–12. Giesserei-Rundschau, 2013, 60(9/10), 282–286. Giesserei-Praxis, 2013, 64(7/8), 332–335. International Foundry Research, 2013, 65(2), 16–25. Giesserei-Rundschau, 2013, 60(1/2), 14–22.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport