{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 53

MNŠÍM MNŽSTVÍM. Je opravdu úsporný.

Spotřebujete méně prostředku při použití našeho separátoru pro formy HERA™. HERA™ – náš „High Effciency Release Agent“ na vodní bázi poskytuje oproti běžným separačním technologiím při výrobě odlitků výrazné výhody. HERA™ šetří životní prostředí, vodu a tím energii.

ChemTrend.com S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

459

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport