{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 51

F O S E CO, O s t r a v a

Přibližné roční náklady na schnutí nátěrů versus produkce odlitků

Tab. I.

Obr. 2.

Zbytková vlhkost uvnitř nátěru během procesu schnutí

Měření povrchové teploty natřené formy

Obr. 3.

Zbytková vlhkost a teplota povrchu versus doby schnutí dvou různých nátěrů

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

457

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Obr. 1.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport