{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

J . Ku b í č e k P o v r c h o v é ú p r a v y n a v e l e t r h u P R O F I N T E CH 2016

Obr. 1.

Systém NORDSON ENCORE HD

Tradičně na veletrhu PROFINTECH vystavovala firma WIEGEL, s. r. o., která zakázkově provádí žárové zinkování v roztavené lázni zinku. Je to německá firma se zastoupením ve městech Žebrák, Hradec králové a Velké Meziříčí. Žárové zinkování je nejběžněji používaný způsob protikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Mimo ocel se zinkují také litinové odlitky. Požadavkem je dobře otryskaný a čistý povrch. Tavidlo se nanáší ve vodní lázni, a proto je nutné mít odlitky bez pórů a ředin. Zinkování je metalurgický proces, při kterém se povlak na slitině na bázi železa vytváří vzájemnou reakcí základního materiálu výrobku se zinkovou taveninou v lázni. Při reakci kovově čistého povrchu s roztaveným zinkem vznikají postupně slitinové fáze železa a zinku (gama, delta a zeta). Při vytahování z lázně ulpí na slitinových fázích vrstva čistého zinku (fáze eta) a povlak zůstává kovově lesklý. Za přítomnosti legujících prvků, které nejsou rozpustné v pevné eta-fázi zinku (Sn, Ni a Pb), krystalizuje povrchová vrstva zinku a vytváří různě orientované krystaly. Žárové zinkování se většinou provádí v ocelových vanách při teplotě 450 až 470 °C (obr. 2).

Obr. 2.

Zinkované odlity z litiny (Eurometal Chotěboř)

Pražská firma PKIT PRAHA, s. r. o., vystavovala na veletrhu vzorkové tryskací materiály, které jsou využívány v řadě aplikací ve strojírenské výrobě a ve slévárnách. V nabídce má dvacet různých tryskacích materiálů od ocelové drtě po drcené pecky. Firma nabízí bubnové tryskací zařízení, závěsné tryskací linky a také mostový nástěnný nebo mobilní tryskací robot. Velkorozměrné tryskací komory a tryskací kabiny má ve svém výrobním programu také firma S.A.F. PRAHA. Nabízí také lakovací kabiny a zařízení pro žárový nástřik elektrickým obloukem MARGARIDO M45 portugalské provenience. Výkonné zařízení umožňuje nastříkat až 20 kg slitiny ZnAl 85/15 za hodinu.

454

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Firma DÜRR SYSTEMS Czech Republic, a. s., Ledeč nad Sázavou, vystavovala zařízení pro kapalné nátěrové hmoty, které jsou u povrchové úpravy odlitků velmi rozšířené. Nabízí vysokotlakou stříkací techniku, která je základní metodou rozprašování kapalných nátěrových hmot. Využívány jsou při tomto způsobu aplikace nízkotlaké nebo středotlaké stříkací pistole, které jsou určené pro široké spektrum nátěrových hmot. Pro nástřik nátěrových hmot s vysokým obsahem sušiny se používá vysokotlaká stříkací technika bez vzduchu nebo s malým přídavkem vzduchu. K dosažení správného rozmíchání nátěrové hmoty a k její dopravě nabízí pneumatická míchadla a membránová čerpadla. Pro nanášení práškových plastů jsou používány speciální elektrokinetické pistole, které firma nabízí ve variantě s horním zásobníkem nebo se spodním přívodem prášku ze zásobníku pomocí čerpadla. Pracovní tlak pistole EcoGun AL MAN 300 je až 310 bar (obr. 3). Metoda vysokotlakého stříkání zajišťuje vynikající kvalitu nástřiku nátěrových hmot s vysokým obsahem sušiny. Pro tento způsob aplikace jsou používána vysokotlaká čerpadla s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a vysokotlaké stříkací pistole, které umožňují bezvzduchovou aplikaci nebo aplikaci s přídavným Obr. 3. Pistole pro bezvzduchové v ysokotlaké vzduchem. nástřiky nátěrových Firma DÜRR SYSTEMS je hmot EcoGun AL jediným výrobcem pistolí pro MAN 300 žárové stříkání kovů, která slouží k aplikaci roztaveného kovu na upravovaný předmět. Nabízí vysoce kvalitní a spolehlivé plynové metalizační pistole určené pro tavné plyny v kombinaci acetylen/kyslík nebo propan-butan/kyslík typů LIHGTJET, AD3M a PD1. Nabízí také metalizační dráty: hliník, zinek ZINACOR (obchodní název pro slitinu hliníku a zinku – Zn 85 % + Al 15 %, která se využívá pro antikorozní ochranu), měď, mosaz, ocel a korozivzdornou ocel a molybden. V Ledči nad Sázavou sídlí také firma KOVOFINIŠ, s. r. o., která vyrábí zařízení pro předúpravu a lakovny. Slovenská firma ICOSA, s. r. o., Nitra, nabízí práškové nátěrové hmoty pro fluidní i elektrostatické nanášení. Firma WAGNER, Praha – Horní Počernice, nabízí široký sortiment vysoce výkonných a kvalitních stříkacích pistolí následujících typů: WAGNER Airless pistole jsou ideální díky robustní konstrukci, ale také vysoké přenosové účinnosti a dokonalé atomizaci s pracovními tlaky až 530 barů. WAGNER AirCoat technologie kombinuje Airless a systémy s atomizačním přídavným vzduchem. WAGNER AirCoat je ruční a automatická pistole s využitím až do tlaku 270 barů. WAGNER dodává i manuální elektrostatické pistole pro kapalinové nátěry, které jsou vhodné pro veškeré syntetické nátěrové hmoty. Díky velmi vysoké efektivitě a tzv. obalovacímu efektu jsou navíc velice úsporné. Jsou určeny jak pro nízkotlaké, tak vysokotlaké AirCoat aplikace až do pracovního tlaku 270 bar. WAGNER elektrostatické pistole jsou dostupné i ve verzi pro vodou ředitelné nátěrové hmoty, kdy je v kombinaci se speciálním systémem WAGNER AquaCoat dosaženo maximální pracovní bezpečnosti. Letošní veletrh PROFINTECH 2016 přinesl řadu nových výrobků i námětů, které umožňují úpravy povrchu odlitků s vysokou užitnou hodnotou.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport