{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 47

P o v r c h o v é ú p r a v y n a v e l e t r h u P R O F I N T E CH 2016

Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2016

621.795 surface treatment

Šestý mezinárodní veletrh technologií povrchových úprav PROFINTECH se konal v době tradičního mezinárodního strojírenského veletrhu a technologických veletrhů FOND-EX, PLASTEX a WELDING ve dnech 3. až 7. 10. 2016. Veletrh tradičně představil odborné veřejnosti nabídku prostředků pro povrchovou úpravu a zařízení a vývojové trendy povrchových úprav. Dle mého názoru se počet vystavujících proti předešlým ročníkům snížil, ale výroční zpráva MSV a veletrhu PROFINTECH nebyla dosud vydána. Technologie povrchových úprav zasahují téměř do všech oborů lidské činnosti a výrazným způsobem zvyšují užitnou hodnotu výrobku a tím i jeho konkurenceschopnost na trhu. Veletrh PROFINTECH se konal v pavilonu E. Vystavovatelé velmi oceňují spojení akce s ostatními technologickými veletrhy v rámci MSV a z něho vyplývající synergické efekty, které znamenají navázání s firmami primárních technologií – slévárenství a svařování se sekundární povrchovou úpravou odlitků i svařenců. Problematika ochrany proti korozi, především slitin na bázi železa, je dominantní úlohou povrchových úprav. V oblasti povrchové úpravy odlitků jsou stabilně zastoupeny firmy na mokré lakování, které je u rozměrných a hmotných součástí jednoznačně nejpoužívanější. Vyhovuje jak dostatečnou korozní odolností, tak cenou procesu i dostupností. Existují odlitky různých komor, uzavíracích ventilů, regulačních zařízení a dalšího vybavení především chemických provozů, kde uvedená povrchová úprava tlustostěnných odlitků nevyhovuje a je nutno použít chemicky odolné plastické hmoty nanášené tepelným procesem – práškovou barvou a vypálením v pecích. Obecně je tato technologie vhodná pro malé a relativně lehké odlitky. Zdá se tedy, že u velkých a hmotných odlitků je nepoužitelná. Firma SURFIN TECHNOLOGY, s. r. o., Brno, představila novou aplikační technologii pro lakování odlitků práškovou barvou. Pro požadovanou technologii povrchové úpravy odlitků, především vodovodních armatur,

Ing. Jaroslav Kubíček VUT v Brně, technologie Institute of Department

FSI, Ústav strojírenské B r n o U n i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y | E n g i n e e r i n g Te c h n o l o g y, of Mechanical Engineering,

čerpadel a potrubí, je jejich lakování práškovými barvami při vysokých teplotách základního kovového materiálu nutností. Vzhledem k tomu, že povlak musí být nanesen ve velké tloušťce (běžně kolem 250 až 300 µm), je zvolen systém předehřevu odlitku a jeho následného lakování na ohřátý povrch tak, aby bylo možné aplikovat požadované tloušťky práškové barvy. Celý proces se skládá z předúpravy odlitků zpravidla tryskáním, z následného předehřevu v horkovzdušné peci na cca 220 až 250 °C a z aplikace práškové barvy na ohřátý povrch. Použitím nového aplikačního systému ENCORE HD je výrazně urychlena aplikace práškové barvy, a tím je umožněno lakovat tvarově složitější odlitky ve stejném čase a nanášet lakované vrstvy rovnoměrněji. Výhodou je také větší produktivita celého zařízení a možnost lakování odlitků s nižší tloušťkou stěny materiálu. Nordson Encore HD (obr. 1) je produktem již čtvrté generace s HDLV aplikační technologií. Zkratka HDLV (z anglického High Density Low Velocity) indikuje, že k čerpání práškových barev dochází při vysoké koncentraci práškové barvy s transportním vzduchem a její rozprašování je umožněno v širokém spektru množství při velmi nízké rychlosti proudění vzduchu. Výsledkem je vyšší účinnost přenosu, menší přestřik a vysoká kvalita nanesené vrstvy na všechny možné typy dílů. Čerpadlo HDLV nahrazuje běžně používaný systém Venturiho trysky a umožňuje vysoký výstup práškové barvy. Při porovnání s běžným systémem dopravy práškové barvy dosahuje technologie HDLV až dvojnásobného výstupu práškové barvy za 1 minutu. První komerčně dostupný mobilní systém HDLV, Nordson Encore HD je přizpůsoben pro podávání barvy z krabice nebo fluidizačního zásobníku. Každý systém je vybaven speciální sací trubicí vyvinutou pro lepší fluidizaci a snadné čištění. Nový ruční systém Encore HD je také k dispozici jako samostatně stojící zařízení a pro montáž na stěnu kabiny nebo na zábradlí pracovní plošiny. Kontrolní panel: – ovládání pneumatického modulu se zpětnou vazbou; – automatické nastavení proudového limitu AFC; – NFC umožňuje malé dílčí úpravy pod 10 µA a nezávislou kontrolu kV pro dosažení hladkého povrchu, a to i za použití těch nejnáročnějších práškových materiálů; – do paměti systému lze uložit až 20 předem nastavených programů; – přizpůsobení kontroly programů pro nastavení libovolné aplikace. Čerpadlo HDLV: – sestrojeno pro dodání až 750 g/min; – vyvinuto pro vykonání 10 mil. cyklů bez údržby; – opakovatelný výkon po nepřetržitý provoz; – patentované průhledné pouzdro poskytuje viditelnost ventilů během provozu; – distribuuje více prášku za použití menšího objemu vzduchu; – automatická změna barev. Elektrostatická pistole Encore HD: – lehká, dobře vyvážená stříkací pistole pro usnadnění práce lakýrníků; – nanášení prášku téměř dvojnásobnou rychlostí než s Venturiho systémem; – vynikající pokrytí hran a rohů již při prvním průchodu; – vyšší účinnost přenosu; – ovládací prvky na pistoli pro rychlé a jednoduché nanášení; – jednotný aplikační vzor pro všechny typy prášků, dokonce i pro ty nejnáročnější materiály; – vysoká odolnost prodloužení pro rychlou výměnu barvy. S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

453

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

Surface Treatment Technologies on the PROFINTECH Fair 2016

J . Ku b í č e k

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport