{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 45

Co n o v é h o p ř i n e s l M e z i n á r o d n í s t r o j í r e n s k ý v e l e t r h a s l é v á r e n s k ý v e l e t r h F O N D - E X 2016 v o b l a s t i 3 D t i s ku?

Jádro vodního pláště hlavy válců vyrobené 3D tiskem

Ukázka technologických možností 3D tisku

Skládání segmentů formy zhotovených 3D tiskem

Expozice firmy METOS, v. o. s.

Tiskárna EOS M 290 firmy EOS e-Manufacturing Solution

Expozice firmy 3R systémy, s. r. o.

Ukázka technologických možností aditivní výroby kovových součástí

Tiskárna SLM 280 HM firmy SLM Solutions

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

451

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

Koncept Průmysl 4.0

J. Šlajs

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport