{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

J . Š l a j s Co n o v é h o p ř i n e s l M e z i n á r o d n í s t r o j í r e n s k ý v e l e t r h a s l é v á r e n s k ý v e l e t r h F O N D - E X 2016 v o b l a s t i 3 D t i s ku?

Co nového přinesl Mezinárodní strojírenský veletrh a slévárenský veletrh FOND-EX 2016 v oblasti 3D tisku? What new did the International Engineering Fair and the FOND-EX Foundry Fair bring in the field of 3-D printing? 621.74:338.45 : 655.3 foundry production—3-D print

V úvodu je nutné konstatovat, že problematika 3D tisku plastových modelů, pískových forem a jader a kovových součástí vhodných pro slévárenství se nekoncentrovala pouze v pavilonu Z na ploše slévárenského veletrhu FOND-EX, ale vystavovatelé byli roztroušeni i v různých pavilonech po celé ploše MSV. Součástí veletrhu FOND-EX 2016 byly dvě firmy zabývající se tiskem slévárenských pískových forem a jader, tiskem plastových modelů a kovových součástí. Velmi výrazným vystavovatelem na ploše FOND-EX byla firma MCAE Systems, s. r. o., Kuřim, která představila skutečné nástroje 4. průmyslové revoluce. Expozice této firmy byla přehlídkou těch nejzajímavějších světových 3D technologií aplikovaných v české praxi. Na stánku č. 65 byla v rámci České republiky vůbec poprvé představena nejvyspělejší barevná 3D tiskárna současnosti, stroj Stratasys J750, umožňující vyrábět úchvatné produkty

Ing. Jan Šlajs M E TOS, v. o. s., Chrudim

450

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

obsahující tisíce barevných odstínů a materiálových vlastností. Z oblasti 3D tiskáren představila společnost MCAE Systems kromě již zmíněné značky Stratasys také Inovační centrum MakerBot a průmyslové tiskárny voxeljet. Koncept Inovačního centra MakerBot nabízí centralizovanou, škálovatelnou 3D tiskovou kapacitu klastru několika stolních 3D tiskáren MakerBot. Jádrem každého Inovačního centra MakerBot je webový interface server – MakerBot Innovation Center Management Platform (MBICMP). K tiskárnám lze snadno přistupovat přes internet z jakéhokoli zařízení s webovým prohlížečem (počítač, notebook, tablet nebo dokonce smartphone) pomocí schválené e-mailové adresy a hesla. Server MBICMP musí být připojen k tiskovému serveru inovačního centra MakerBot prostřednictvím definovaných portů. Jedná se o řešení na míru, jež poskytuje organizacím prostor pro rychlejší inovace. Na rozdíl od značky Stratasys či MakerBot průmyslové 3D tiskárny voxeljet pracují na bázi práškové aditivní výrobní technologie, kde se monofrakční zrnité materiály pojí pomocí patentovaných pojivových systémů. Tato technologie je určena především pro výrobu slévárenských pískových forem a jader. Vysokou produktivitou 3D tisku se tiskárny VX4000 řadí mezi jedny z nejvýkonnějších 3D tiskáren na trhu. Produktová řada tiskáren voxeljet je zajímavá rozměrem tiskové komory. S rozměry 4000 × 2000 × 1000 mm nabízí tyto stroje největší tiskový prostor ve své třídě, a tím umožňují výrobu velmi objemných 3D pískových forem a jader. Tiskárny voxeljet dále nabízejí možnost tisku modelů pro lití na vytavitelný model, přičemž díky tiskárně VX1000 je možno ekonomicky tisknout malé série modelů o vysokém rozlišení 600 dpi až do velikosti 1000 × 600 × 500. Dalším významným vystavovatelem v oblasti 3D tisku byla firma METOS, v. o. s., Chrudim, která zastupuje firmu ExOne GmbH DIGITAL PART MATERIALIZATION. Na výstavě FOND-EX 2016 byla představena zařízení pro aditivní výrobu kovových součástí a slévárenských forem a jader. V současné době jsou nabízena zařízení, která používají jako ostřivo monofrakční křemenný písek zrnitosti 0,14; 0,19; 0,25 mm nebo průmyslově vyráběné ostřivo Serabic stejné zrnitosti. Firma ExOne používá pojiva na bázi fenolu, furanu nebo vodního skla. Výrobní program firmy ExOne nabízí níže uvedená zařízení. V ý r o b a s l évá r e n s k ýc h f o r e m a j a d e r S-Max Furan: rozměr job boxu (tiskové komory) 1800 × 1000 × × 700 mm, rychlost tisku 60–85 l/h a výška vrstvy 0,28–0,50 mm. Pojivo na bázi furanu. S-Print Furan: rozměr job boxu (tiskové komory) 800 × 500 × × 400 mm, rychlost tisku 20–36 l/h a výška vrstvy 0,28–0,50 mm. Pojivo na bázi furanu. S-Print Phenol: rozměr job boxu (tiskové komory) 800 × × 500 × 400 mm, rychlost tisku 1–18 l/h a výška vrstvy 0,24 mm. Pojivo na bázi fenolu. S-Print Silikát: rozměr job boxu (tiskové komory) 800 × × 500 × 400 mm, rychlost tisku 16–36 l/h a výška vrstvy 0,28–0,38 mm. Pojivo na bázi vodního skla. Exserial: rozměr job boxu (tiskové komory) dva job boxy 2200 × 1200 × 700 mm, rychlost tisku 300–400 l/h a výška vrstvy 0,28–0,38 mm. Pojivo na bázi furanu.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport