{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 43

F O N D - E X 2016 a o b l a s t t e c h n o l o g i e o d l i t k ů

Obr. 14. Ocelový zvon z ČSN 42 2712, ŽĎAS, a. s.

Obr. 15. Odlitek z legované oceli GX 4 CrNi13-4, ŽĎAS, a. s.

Obr. 18. Přesně lité odlitky z LLG a z LKG, IEG, s. r. o., Jihlava Obr. 16. Soubor odlitků ze slitin Al, Kovolis Hedvikov, a. s. Obr. 17. Přesně lité odlitky ze slitin Al, Alucast s. r. o.

Obr. 19. Soubor přesně litých odlitků, IEG s. r. o., Jihlava

Obr. 20. Přesně lité odlitky, PBS Velká Bíteš, a. s.

Obr. 22. Soubor odlitků zvonů, Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová

Obr. 23. Umělecké výrobky, pan Hřebíček, Ketkovský venkovský bronz

Obr. 21. Zvon Svatý Václav, Leticie Vránová-Dytrychová

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

449

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

Obr. 13. Exotermické nástavce pro odlitky vysokých hmotností, ASK Chemicals Czech, s. r.o.

A . Mores

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport