{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 76

PÍST Y

A KOMORY

PRO TLAKOVÉ LITÍ

O TERM

A APRET

ST ŘIH OST

R

HLAV

IKO VÝ

Č

CH

LI

SO

KŮ DLIT O E C

NA

I OD VYH

T ČIŠ „ T

Čtěte dál!

JET-COOLING

KY ČLÁN

FI RA

ŠKOLENÍ

PR AC OVÁ

Y

PORAD ENST VÍ

LITINY

IK TŘ

LN PE E T

Najdete nás na nové adrese: ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Pražská 150, 642 00 Brno-Bosonohy, t: +420 545 213 699, info@sebestasro.cz

53. Slévárenské dny ® – vybrané přednášky

Váš partner ve světě slévárenství Firma ŠEBESTA – služby slévárnám s.r.o. poskytuje servis a podporu v oblasti slévárenství od roku 1992. Za dobu existence naší společnosti jsme se spojili s mnoha silnými partnery z řad nejlepších zahraničních výrobců spotřebních materiálů, zařízení a celých technologických celků pro slévárny železných i neželezných kovů. Naše spolupráce se zákazníky přináší Vaši spokojenost, což je naším prvotním cílem. Touto cestou Vám děkujeme za projevenou přízeň a přejeme Vám úspěchy na poli profesním i osobním!

9–10/2016

Kouř z COLD BOXU?

PO S

GIC KÉ PRE PAR ÁT

PŘ E D S

S OPO R K MI

TU RN ÍC

O VÝ CH HLA V

YS T ÉMY

ĚN Í

ME

TA LU R

CÍ S

UK

E OVC

ÍP TĚN ČIŠ

VL N

OS TŘ IK

ZAV ÁŽE

MA ZÁ NÍ PÍS YA TŮ PA ST Y

HO DLI TKŮ

ICE TAVÍCÍ PECE ZPR TRYSK VACÍ STAN O ACO Ň Y L A P Č D R E VÁN O Í T P S ÍSTŮ E J ÍT É O V ŘÍS TR O S E C A F L O R E R Í K P E M ICÍ EK TEM IMPRE ŘI Y PŘ L Á S I Í R TR GNA E C T Í A OJ Ř ČNÍ ÉM E LIN MĚ ICK N Á V Í O P D E E C L Í K M S T Y A Y A V R Í R O CÍ K T KE ELÍM UL Á NIP KY A M OJE

E

ÉZ

JE

PE C

SLÉVÁRENSTVÍ č. 9 – 10/ 2016

SE P ARÁ T OR

ÍC ĚŘ

O TR S Í Ř ÍP

PO ST

M

DÁV KO V ACÍ

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport