{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 73

Jiří Fošum

Obr. 23. Plzeň – forma zvonu Bartoloměj v Astenu I

Obr. 15. Mobilní zvonohra – hra na klaviatuře zvonohry

Obr. 19. Jeden ze zvonů Husova sboru v Praze na Vinohradech

Obr. 20. Loreta Praha – věž se zvonohrou Obr. 24. Plzeň – forma zvonu Bartoloměj II

Obr. 16. Radek Rejšek a Petr Manoušek před zvonohrou v Táboře v roce 2015

Obr. 21. Loreta Praha – restaurované zvony Obr. 17. Zvon Vojtěch pro Zelenou Horu Obr. 25. Plzeň – zvon Bartoloměj ve věži

Obr. 22. Plzeň – věž katedrály sv. Bartoloměje

Z HISTORIE

Obr. 18. Husův sbor v Praze na Vinohradech (pohled na věž)

Obr. 26. Plzeň – sada zvonů ve věži

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

407

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport