{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 71

Jiří Fošum

Obr. 5.

Obr. 1.

Asten – příprava výtvarné výzdoby zvonu

Obr. 10. Křtiny – zvonohra zvenku

Zvonařský ateliér na Zbraslavi před povodní

Obr. 11. Křtiny – část souboru zvonů Obr. 6.

Obr. 2.

Asten – odlévání zvonu I

Expozice firmy Manoušek na FOND-EXu 1983 Obr. 12. Křtiny – detail autorských značek (pořadí shora: Rudolf M., Petr M., Květa M.) Obr. 7.

Obr. 3.

Asten – odlévání zvonu II

Zvonařský ateliér na Zbraslavi při povodni Obr. 13. Mobilní zvonohra – celkový pohled na kamion Kostel ve Křtinách

Obr. 9.

Křtiny – zvonohra zevnitř

Zvonařská dílna v Astenu (kopie z firemního prospektu) Obr. 14. Mobilní zvonohra na Staroměstském náměstí v Praze

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

405

Z HISTORIE

Obr. 4.

Obr. 8.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport