{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 67

Ze zahraničních časopisů | Dana Bolibruchová

Zkrácený překlad článku z časopisu Giesserei Praxis, 2016, č. 1–2, s. 44–49.

Suchá bainitizace: nová technologie bainitického tepelného zpracování na základě budoucích požadavků Trockenes Bainitisieren: Eine neue Technologie zur bainitischen Wärmebehandlung vor dem Hintergrund zukünftiger Anforderungen Dabrock, E; Gazinkowski, T; Hagymási, L. Robert Bosch GmbH, Renningen, Německo Součásti dnešních moderních systémů vstřikování paliva jsou namáhány cyklickým zatížením vysokým tlakem, a proto mají vysoké požadavky na mechanické a strukturní vlastnosti materiálu. Oceli s bainitickou mikrostrukturou patří do prvního výběru materiálu, který splňuje tyto požadavky. Vývoj a realizace nových konceptů motorů předpokládá snížení spotřeby se zvýšením termomechanického zatížení s dalším zvýšením provoz-

ních tlaků. A zde klasické tepelné zpracování na bainitickou strukturu s kalením do solné lázně dosáhlo svých limitů. Užití atmosférické technologie během austenizačního procesu může být příčinou negativního ovlivnění změny obsahu uhlíku oxidací ve struktuře u povrchu odlitku a později příčinou poruch materiálu. Oduhličení vede ke snížení povrchové pevnosti, případně i k menší otěruvzdornosti. Dále je nutné důkladné a drahé očištění povrchu součástí od zbytků soli kvůli nebezpečí koroze. Použité toxické soli musí být následně likvidovány. Jednu z možností odstranění těchto negativních vlivů představuje tzv. suchá bainitizace – výsledek výzkumného projektu EU: New ecological and low-cost answers to end-user demands on high performance steel components (Office for Official Publications EU 2010). O prvních zkušenostech s touto technologií referuje firma Robert Bosch GmbH, která realizovala pilotní zařízení pro sériovou výrobu odlitků vysokotlaké vstřikovací pumpy CP4-25/1 s injektorem CRI3-25 pro dieslové motory. Celý proces je rozdělen do tří stupňů. Ve vakuové peci s elektrickým ohřevem proběhne austenitizace odlitku při odpovídající teplotě. Odlitek automaticky přechází do komory, v níž je zakalen ve vysokotlaké atmosféře inertního plynu. Teplota plynu je temperována v tzv. black boxu k dosažení potřebné intenzity kalení dané tlakem plynu a jeho prouděním kolem odlitku. Bezprostředně po zakalení je odlitek přemístěn do pece s řízeným prouděním tepelně regulovaného plynu, v němž proběhne izotermická bainitická přeměna v celém odlitku. V článku je doložen profil teplota – doba bainitického tepelného zpracování, která je kratší a kvalitnější než u zpracování v solné lázni. Zařízení pro suchou bainitizaci zajišťuje vysoký stupeň automatizace a je možné jej velice dobře zařadit do produkční linky. Firma Bosch doporučuje tuto vakuovou technologii pro velkosériovou výrobu v automobilovém průmyslu.

Slévárenské kongresy Foundry congresses

Významný úspech nášho výskumníka! prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. vedúca Katedr y technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

V dňoch 21. až 25. 5. 2016 sme sa ako jediní účastníci zo Slovenska zúčastnili na najvýznamnejšej svetovej akcii v našom odbore, 72. svetového zlievarenského kongresu v japonskej Nagoji. V rámci náročného programu kongresu prebiehal aj Young research program, kde prezentovali dosiahnuté výsledky mladí výskumníci z celého sveta. Našu malú slovenskú výpravu potešil svetový úspech nášho kolegu Ing. Marka Brůnu, PhD., ktorý v kategórii Young Researchers Award of WFC získal 1. miesto za naj-

Slovensko-česká skupina

(Zkrácený překlad článku z časopisu Giesserei-Praxis, 2016, č. 3, s. 80–83.)

Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Na kongrese: česko-slovenská výprava medzi domácimi účastníkmi – prof. Bolibruchová, dr. Mrázek a dr. Brůna

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

401

Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A S O P I SŮ / S L É VÁ R EN SK É KO N G R E S Y

technickém a automobilovém průmyslu. Na druhé straně tlakově lité součásti jsou problematické při svařování během výrobního procesu. Příčiny tkví v tom, že tlakově litá součást je často nasycena plyny, které se během procesu svařování vylučují v tavenině sváru, který je po ztuhnutí znehodnocen póry a staženinami. Pro překonání těchto problémů byla vyvinuta a realizována nová metoda zdrojů tří laserových paprsků s vysokou oscilací a rotací, která je generována v roztavené lázni a řízena skenerovou technikou. Tímto způsobem je poprvé možné vytvářet s reprodukovatelností sváry o vysoké jakosti, což nebylo doposud možné běžným laserovým svařováním. Množství pórů v roztavené zóně bylo drasticky sníženo. Další výhodou je taková koncentrace laserových paprsků, která do spoje přivádí lokalizované množství tepla, které způsobuje extrémně nízkou deformaci spojovaných součástí. Vysokofrekvenční zařízení s hardwarem pro skenovací techniku High Power Scanlab : Intelliscan 20 FC je znázorněno v článku. Závěrem jsou uvedeny příklady součástí z různých materiálů, např. AlSi9Cu a AlMg5, svařovaných touto novou metodou.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport