{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 64

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

GIESSEREI www.vdg.de

BRISBOIS, R.: Slévárna budoucnosti (Giesserei der Zukunft), 2015, č. 11, s. 28–29. DECKING, K. a kol.: Lehkost při výrobě komponentů (Leichtbau in der Komponentenfertigung), 2015, č. 11, s. 30–31. MUELLER, T.; ANDRE, L.: Výkonnější, tenčí, tištěná jádra pro odlévání hliníku (Leistungfähigkeit länger, dünner, gedruckter Kerne für das Aluminiumgiessverfahren), 2015, č. 11, s. 32–37. HARTUNG, F.: Systém čistění vzduchu snižuje BTEX a další nebezpečné látky ve slévárnách (Abluftreinigungssystem reduziert BTEX und andere Gefahrstoffen in Giessereien), 2015, č. 11, s. 48–51. GIESSEREI E R FA H R U N G S AU STAU S C H www.vdg.de

MASCHKE, W.: Chunky grafit v litině (Chunkygraphit im Gusseisen), 2016, č. 1–2, s. 6–12. SCHREY, A.: Nový pojivový systém Solosil TX (Das neue Bindersystem Solosil TX), 2016, č. 1–2, s. 14–19. HARTUNG, M.: Pro další zvýšení energetické účinnosti (Für weitere Energieeffizienzsteigerung), 2016, č. 1–2, s. 42–43. GIESSEREI PR A X I S www.giesserei-praxis. de

398

SINNER, R.: Kryogenní odstraňování otřepů u tlakově litých součástí z neželezných kovů bez změny jakosti povrchu a materiálových vlastností při postupu MEWO (Kryogene Entgratung von NE-Metalldruckgussformteilen ohne Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit und Materialeigenschaften nach MEWO-Verfahren), 2016, č. 1–2, s. 37–39. BÖCKLER, T.: Odstraňování otřepů u tlakově litých součástí za studena (Kälteentgratung von Druckgussteilen), 2016, č. 1–2, s. 40–41. DITTRICH, D. a kol.: Nové perspektivy a možnosti pro svařování tlakově litých dílů laserovým paprskem (Neu Perspektiven und Möglichkeiten für das Laserstrahl-schweissen von Druckgussbauteilen), 2016, č. 1–2, s. 50–51, (viz s. 400–401, pozn. red.). MÉNDEZ, S. a kol.: Stanovení rozsahů tlouštěk stěn pro výrobu ausferitických odlitků bez tepelného zpracování (Bestimmung von Wanddickenbereichen zur Herstellung ausferritischer Gussteile ohne Wärmebehandlung), 2016, č. 3, s. 73–79. DABROCK, E. a kol.: Suchá bainitizace: nová technologie pro bainitické tepelné zpracování na základě budoucích požadavků (Trockenes Bainitisieren: Eine neue Technologie zur Bainitischen Wärmebehandlung vor dem Hintergrund zukünfiger Anforderungen), 2016, č. 3, s. 80–83, (viz s. 401, pozn. red.). STÖLTZEL, R.; ZILMAY, I.: Nový koncept přísady pro výrobu odlitků bez vad a lití bez nátěru (Neue Additivkonzepte für fehlerfreie Gussteilherstellung sowie schlichtefreies Giessen), 2016, č. 3, s. 84–85. RÖHRIG, K.: Legovaná litina – 21.díl (Legiertes Gusseisen – Teil 21), 2016, č. 3, s. 93–102. GIESEREI R U N D S C H AU www.voeg.at/web/giesserei_rundschau.html w w w.v e r l a g - s t r o h mayer.at PUSCH, G. a kol.: Mechanické a lomově mechanické hodnoty litinových materiálů pro větrné elektrárny, zpevněných směsnými krystaly křemíku (Mechanische und bruchmechanische Kennwerte Si-mischkristallverfestigter GJS-Werkstoffe im Hinblick auf ihren Einsatz in Windkraftanlagen), 2016, č. 1–2, s. 2–17.

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

AMBOS, E.; GABBERT, U.: Slévárenství 4.0 – Fikce, nebo reálný obraz budoucnosti (Giesserei 4.0 – Fiktion oder reales Zukunftsbild), 2016, č. 1–2, s. 18–25. ADAM, M. a kol.: Tvrdé nátěry forem pro tlakové lití odlitků z hliníku – systematický výběr nátěrů (Hartstoffbeschichtungen für den Aluminiumdruckguss – Schichtauswahl mit System), 2016, č. 3–4, s. 62–68. GRUND, S.: Tlakové lití zinku – mnohostranné aplikace a inovace v licí technice (Zinkdruckguss – vielfältig im Einsatz und innovativ in der Giesstechnik), 2016, č. 3–4, s. 69–72. STALDER, C.: Možnosti optimalizace procesu s integrovaným vakuovým systémem (Chancen der Prozessoptimierung mit integriertem Vakuumsystem), 2016, č. 3–4, s. 73–77. EMMENEGGER, J.: Technické předpoklady aplikace vakuové technologie pro strukturní lité součásti (Technische Voraussetzungen in der Vakuumtechnologie für Strukturguss-Applikationen), 2016, č. 3–4, s. 76–84. CHINA F O U N D RY w w w.foundr y world. com

XIANG, CH. a kol.: Účinky obsahu uhlíku na vlastnosti vysokoteplotní únavy austenitických ocelí s vysokým obsahem boru (Effects of carbon content on high-temperature mechanical and thermal fatigue properties of high-boron austenitic steels), 2016, č. 1, s. 1–8, (viz s. 400, pozn. red.). ZAN, Z. a kol.: Kompresní charakteristiky hliníkových pěn s uzavřenou buňkou s rozdílnými procenty erbia (Compresive characteristics of closed-cell aluminium foams with different percentages of Er element), 2016, č. 1, s. 36–41. KE, J. a kol.: Vliv chromu na rázovou houževnatost LKG legované Ni při nízké teplotě (Influence of Cr element on impact fracture process of ductile Ni-resistant alloyed iron at low temperature), 2016, č. 1, s. 42–46. R AMR AT TAN, S.: Nestandardní zkoušky procesu řízení chemicky tvrzených směsí (Non-standard tests for process control in chemically bonded sands), 2016, č. 1, s. 59–66.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport