{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

Středa 9. 11. 2016 Odborné přednášky (8.00–12.00)

C

Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

Sekce metalurgie litin

D

Sekci řídí: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

8.00–8.25

SÝKORA, P., KOPECKÝ, L., KRAMÁR, T.: Manganová austenitická ocel – Hadfieldova – modifikovaná zirkoniem, hořčíkem, kovy vzácných zemin a komplexními přísadami (ČVUT PRAHA)

8.00–8.25

SKRBEK, B.: Vznik a diagnostika plošných zákalek na odlitcích z litiny s lupínkovým grafitem (TU LIBEREC)

8.25–8.50

DULAVA, M., ZÁDĚRA, A.: Výroba odlitků z žáropevných austenitických ocelí s využitím vakuových indukčních pecí (S+C ALFANAMETAL, s. r. o.)

8.25–8.50

MORES, A., HERMAN, A., VOKŘÁLOVÁ, K.: Sjednocení zkušebních vzorků pro hodnocení mechanických vlastností litin (ČVUT PRAHA)

8.50–9.15

PŘIBYL, M. a kol.: Ověřování účinnosti izolací ve vyzdívkách licích pánví v ocelárně ArcelorMittal OSTRAVA (PROMAT, s. r. o.)

8.50–9.15

VÁLEK, T., HAMPL, J., RUŠAJ, J.: Řízení metalurgie tvárné litiny (VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY)

9.15–9.40

KAVIČKA, F., STRÁNSKÝ, K.: Analýza atypického průvalu při radiálním plynulém lití bramy v pásmu rovnání (VUT v Brně)

9.15–9.40

LAŠTOVICA, J., HAMPL, J., HÝBL, T.: Vliv očkování a nauhličování na jakost tvárné litiny (PROMAT)

9.40–10.00

Přestávka

10.00–10.25

BLIZNYUKOV, S., ČAMEK, L., FERJO, J., BEŇO, J.: Optimalizace dezoxidace oceli na odlitky v licí pánvi pomocí plněného profilu (VŠB – TU OSTRAVA)

9.40–10.00

Přestávka

10.00–10.25

MARTINÁK, R.: Odeznívání očkovacího účinku u litin (Z-MODEL, spol. s r. o.)

10.25–10.50

KOTAS, P., MACHOVČÁK, P.: Eliminace výskytu trhlin a prasklin ve stacionárně litých válcích za pomoci numerické optimalizace v sw MAGMA 5 (MAGMA GmbH)

10.25–10.50

BAUMGART, W., HAARDT, S.: The Metallurgical Control Loop. Automated process control in the cast iron production (OCC, dříve Heraeus Electro-Nite GmbH )

10.50–11.15

PAVELKA, T., MERTA, M.: Bezpečnostní systémy indukčních pecí, systémy pro sledování stavu vyzdívky (ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.)

10.50–11.15

BÍLEK, D., SKRBEK, B.: Nová generace přístrojů pro nedestruktivní strukturoskopii litin (TU LIBEREC)

11.15–11.40

HAVLÍČEK, P.: Vliv zpevnění výbuchem na opotřebení odlitků srdcovek z Hadfieldovy oceli (DT – Výhybkárna a strojírna, a. s.)

10.15–11.40

ŠLAJS, J.: Kalkulace vratného materiálu při výrobě litinových odlitků (METOS, v. o. s.)

11.40–12.00

HEIDE, R.: Měření vlhkosti a teploty keramických materiálů v procesu výroby oceli a jejího zpracování

11.40–12.00

Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze

12.00–13.00

Oběd

12.00–13.00

Oběd

Odborné přednášky (13.00–17.00)

E

Sekce ekonomická Sekci řídí: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

Sekce formovací materiály

F

Sekci řídí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

13.00–13.25

SUCHÁNEK, A., ZÁVRBSKÁ, M.: Úcta k slévárenské tradici (HAMAG, s. r. o.)

13.00–13.25

PAZDERKA, J.: Činnost Komise pro Formovací Látky (KOFOLY), předseda OK (KERAMOST, a. s.)

13.25–13.50

MIČA, R. a kol.: Slévači pokračují v řešení nákladovosti tryskání a tepelného zpracování odlitků (PROJEKTY XVI a XVII) (ŽĎAS, a. s.)

13.25–13.50

STRAKOŠOVÁ, P.: Rozhodující faktory pro výběr křemenných písků (H-GLOST)

13.50–14.15

ŠLAJS, J.: České slévárenství versus prognóza Industrie 4.0 (METOS, v. o. s.)

13.50–14.15

KAŇOVÁ, Z., ZUGÁRKOVÁ, Z.: Charakteristiky přírodních andalusitů a jejich vliv na průmyslové využití. Použití Kerphalitu KF ve slévárenství (MASARYKOVA UNIVERZITA)

14.15–14.40

CHYTKA, P.: Zkrachoval nám klíčový zákazník (návrh postupů k prevenci fatálních dopadů) (IEG JIHLAVA)

14.15–14.40

BEŇO, J., MIKŠOVSKÝ, F.: Alternativní hodnocení nekřemenných ostřiv (VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY, spol. s r. o.)

14.40–15.00

Přestávka

14.40–15.00

Přestávka

15.00–15.25

STANĚK, V.: Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů ve slévárně (UXA, spol. s r. o.)

15.00–15.25

PAJERSKI, V.: Výroba bentonitových forem ve Slévárně HEUNISCH Brno, s. r. o., (System SEIATSU) (SLÉVÁRNA HEUNISCH BRNO, s. r. o.)

15.25–15.50

SZTEFEK, I.: Zavádění vizualizačního informačního systému ve Slévárnách Třinec, a. s. (SLÉVÁRNY TŘINEC, a. s.)

15.25–15.50

KAŇOVÁ, Z.: LOW EMISSION aditiva pro bentonitové formovací směsi (CLARIANT)

15.50–16.15

BURIAN, A. a kol.: Výroba forem a jader technologií Geopol (SAND TEAM, spol. s r. o.)

16.15–16.40

ZUGÁRKOVÁ, Z.: Možnost použití chromitového regenerátu z furanové linky pro Alphasetový systém (SAND TEAM, spol. s r. o.)

16.40–17.00

Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze

15.50–16.15 Panelová diskuze na téma „Kam kráčíš, slévárenství?“ 16.15–16.40 16.40–17.00

Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze

17.00–17.15

Slavnostní ukončení 53. SD S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

395

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport